Världens upplysning och nycker.

Ärkeängel Ariels syn på det.

Ni har en förmåga att gå in i andras drama för att slippa se vad läxa står för. Att våga göra sin läxa och sluta att krypa undan som ett sårat barn. Ni människor har den förmågan att ge upp att slippa såra någon annan. Allt detta att såra och ge upp vad målet hade för betydelse för er att våga stå på sin rätt. Allt handlar om illusioner för att komma över er egen rädsla.

När det dyker upp problem på problem som belyser ert problem och när ni får se det i olika vinklar då är det dags att göra ett bokslut på det.

Ni räds oftast av andras utnyttjande för att slippa själv ta ansvar. Ni har ansvar till er själv i allt att stå fast i ord och handling.

När rädsla kommer in i bilden för att slippa såra någon annan då backar ni för att se till andras behov inte ert eget behov. All denna rundgång att förändra och att gå vidare då stöter ni ofta på det som handlar om ert störta problem.

När ni sätter er själv främst ni sitter på den främre raden då är ni viktig. Men om ni sätter er på den bakre raden då är ni mindre vikigt i samhället tänk på det. Om ni står upp för det ni har satt upp som mål då står ni på den främre raden även om ni sårar någon annan. NI sårar inte er själv som var viktigt att sätta sig där framme.

Människor tar och giver men att visa respekt kan vara svårt i vissa tillfällen. Men att visa respekt till sig själv är den allra viktigaste delen i ert liv. Att trampa människor på tårna det kommer ni få göra lite då och då när det handlar om respekt till er själv.

Ärkeängel Ariel!

Hur kärleken påverkar vår relation.

Allt bara stannar till ett tag och tänker till hur fin kärlek kan vara. Hur vi uppskattar varandra i livet.

Ärkeängel Aurora vill säga något om detta: ni vill väl och ger er själv kärlek. Om ni börjar med er själv då kan ni även känna kärlek till andra människor. Kärlek mellan människor visar sig på olika sätt. Om allt ska flyta rätt i livet då handlar det om ett givande och tagande i en relation.

När två människor känner att ni vill leva och utvecklas tillsammans då kommer det många upp och nedgång för att ni ska kunna leva fullt ut en dag. Ni stöter på karma som ni redan vet om. Karmalagen som ni väl känner till och den kan ni inte kliva över.

Hur ni än vill väl kommer ni ibland in i tidigare liv i en kärleksrelation där ni stöter på problem. Ni uppmärksammar inte det alla gånger. Ni tänker inte på det men genom ni har fötts hit och ska leva och utveckla ert liv då finns det även skäl till att er partner tänker samma när han eller hon kom ner till jorden.

Ni drar ofta i spaden när problem uppstår men ni kan även låta problemet lösas upp och släppa det. När ni upptäcker att det uppstår eller ni känner er missförstådd släpp  det och vänta det går över. När ni väntar till nästa dag då har den ene personen ofta glömt det. Den andra kan hålla kvar det och det gör ingen nytta i längden. Det som gjorde nytta ni förstörde flera dagar.

Det är att förlåta är bra för er att lära er att säga förlåt när problem uppstår. Ni kramar varandra och lär er att förstå varandra att det blev fel.

Det är enkelt om båda vill vara med på att fullfölja sitt förhållande och låta kärleken växa sig djupare och kliva över gamla karman och det som barndomen påminner om.

Det tar tid att älska djupt och ha tillit till varandra.

Ärkeängel Aurora!

Fick hjälp av den uppstigna mästaren Lady Nada att få en tydlig bild av dubbelsiffrorna

Jag fick gå tillbaka för att fräscha upp om dubbelsiffrorna. Då kom den uppstigna mästaren Lady Nada för att tyda dem bättre för mig. Vilken innebörd de har för oss.

Högenergisiffror: 

Dubbelsiffrorna är ofta en förstärkning av siffrorna, det blir som dubbelt upp. Om man tittar på enskilda siffror så har de en speciell betydelse. Till exempel 11 – 22 – 33 som är högenergisiffror, de framkallar stress och får de svårt att koncentrera sig i besvärliga situationer. 

11 står för stress och lugn och ro. Om de hamnar i besvärliga situationer får de extra svårt att handskas med det, fäller oftast krokben på sig själv. 11:ans energier hamnar oftast i en stressfaktor, som bara skapar ännu mer kaos i sina liv. För att 11:an ska komma i balans då måste de hitta igen 2:an i sig (1+1=2). Då först får 11:an balans i sitt liv.

22 Mästarens tal som ska bli en mästare på sin egen väg. De finns även stress och svårigheter om de känner sig pressad i vissa lägen. För 22:ans energi vill bygga en bra grund att stå på. Om 22:an hamnar i blåsväder och de börjar blåsa upp till storm då känner energin av det –  ”jag  vill till alla medel känna mig trygg,” säger energin. De kan hamna i panik, för de är viktigt för dem att hålla fokus och bli en bra byggmästare på sin dubbelsiffra (2+2=4) De gör om den till en 4 när allt har lagt sig till rätta i deras liv.

33 Står för villkorslös kärlek de har lätt att offra sig för andra människor. Svårigheterna dyker upp hela tiden för kärleken är så stor för dem. 33:ans energier kallas för Kristusenergin. Människor som går på den energin hamnar oftast i blåsväder när glömmer bort att jag göra sig själv glad, de vill göra andra glad. 33:ans energier bär på ett stort hjärta som vill bli älskad för den de är.

De går med villkorslös kärlek inom sig, men de måste vända kärleken inåt för att ge sig själv den kärleken. Det ställer till stora problem när högenergisiffran 33 slår till i en del sammanhang där man måste säga nej. De har svårt att göra andra ledsna och besvikna. Här gäller det att 33 får lära sig vad kärlek är för något. De måste börja ge kärlek till sig själv, sedan vet de vilka beslut som gynnar dem mest. (3+3= 6) I siffran 33 ligger de energier som handlar om ansvar i större sammanhang. När de gör om 33 till 6 får de total balans i 6:ans energier.

Vanliga dubbelsiffror utan högenergi i dem:

44 Två fyror tillsammans vill alltid ha en god och stabil ekonomi. Sedan förvandlas 4+4=8 som står för ekonomi. I 8:ans energier ligger det en stabil och framgångsrik energi som kan gå över till maktbegär.

55 siffran 0 i numerologin obestämdheten kommer från 10. Här får de välja lite vad de vill i livet. Men de kommer från femmor som varken vet ut eller in. Den står i ständig förändring som femmans energier är uppbyggd på.  (5+5=10   1-0=1) Vi gör om den till siffran 1. I ettans energier får femman förändra sig från att vara obestämd till att bli bestämd i sitt val. Från två femmor som ska de förändras igenom nollans val av energier då kommer de ställa sig först i ledet.

 66 Två sexor tillsammans ska lära sig fokusera . (6+6=12   1-2=3) Den kommer från sexans kärlek som vill stå först i ledet genom ettans energier, tvåan måste lära sig att samarbeta bra. De får fokusera mer på sina intressen de har.

77 Är en energi som blir dubbel av andlig energier. Sjuan står för andliga ting och uppvaknande energier. Sjuan vill för det mesta söka sig inåt i sitt liv. Här står två sjuor som blir (7+7=14  4-1=3) Här får fyran hjälpa till för att tillvaron ska bli så stabilt som möjligt. Ettan får se till att nu gäller det att stå först för ettans ska känna sig oberoende av allt. En tryggad framtid med god fokusering från trean.

88 Två åttor ska dela upp sin energi till (8+8=16   6-1=5) den slutar i förändringens siffra 5. De lever i ständig förändring från åttans energier, sexans och ettans. Åttan har med sig ekonomi in i sexans och ettans energier, men de står hela tiden inför förändringar som kan vara jobbigt på olika plan.

99 Dubbel trygghet från olika siffror som ligger inbakad i nians dubbla energier.(9+9=18 8-1=7)Nian har en förmåga att ge sin energi till andra ibland. I det här läget får nian sällskap av åttan och ettan. Den första grunden kommer från nians energier och fick göra om det till en sjua. I grundenergin finns det energier från alla siffrorna som nian kommer ifrån. Här får siffran en dubbel grund energin från ettan och åttan. I slutet kan man se att energin blir stabil, för åttan är med och likaså ettan för att stå först. Sjuan hittar god balans när den kommer från nian.

Uppstigen mästare Hilarion

Ikväll kommer ni kontakt med en uppstigen mästare Hilarion. Det han vill berätta att allt som sker nu det handlar om tidens och jordens utveckling. Det som händer kommer från ert inre som måste få balans, stannar ni kvar i ert gamla JAG då flöjer ni inte med det jorden går igenom nu. Stannar ni och vill vara kvar som det var då finns tiden inte kvar. Alla ni människor kommer i kontakt med ert inre som ligger gömt där sorg och smärta som hela tiden kommer till tals när saker händelser kommer fram.

Jorden har en tid att hålla som ni redan vet men även ni har en tid att hålla. Ljusbarn som ni är har fått chansen att rädda jorden genom ert goda arbete. När ni ljusbarn kom hit som ljusarbetare och fick chansen att ta på ert kall, kan det ibland kännas tungt för jorden har sin tid att fyll genom ert arbete. Ni strävar efter en förbättring och för att få en förbättring måste ni vara med i jordens stora utvecklingsfas.

Regeringar och andra människor som har större ansvar till sitt land är medveten om att tiden och jorden har sin utvecklingsfas att fylla.  Deras arbete handlar om att hålla sig vaken och se till sitt land och människor runt dem har även det stor betydelse att fylla. Det handlar om samarbete för att kunna utveckla en jord. Alla måste vara med att se detta ingen glöms bort. Att förändra sitt inre kan ta tid för en del och del går det fort.

Allt som ni ser nu det har med jordens fruktan att någonting drastiskt ska hända. Jordens befolkning kommer till insikt som ni förut har hört, allt det som händer nu i världen är ni alla medveten om, hos människor kommer sorger upp som en dag förvandlas till glädje. Att resa i sin egen tid leva ut gamla karma kan vara svårt i dessa tiden. Ni är här på jorden ni har karman att göra upp och det som sker nu det är att karmaherren får lättare att klippa trådar från er karma när ni är klar med dem.

Det är vikigt med insikter att se och förstå för då kan ni jobba bättre med allt, då vet ni hur ni ska handla i olika lägen, insikt kan göra ont men det är den bästa lösningen om ni ska rensa av ert gamla ok. Ni som lever här känner ibland skuld och skulbelägger er mer och skuld är en gamalt betalningsätt ni får göra i dessa tider och där igenom kommer även er insikt.

Kärlek är en del i att jobba fram hos er när ni börjar se att ni alla är delaktig i jordens alla händelser då kommer ni förstå vilket ansvar ni har. Om ni vill rädda grannen eller er kära vän hur gör ni då?  Det här är insikter som kommer om någon har det svårt varför de har valt ett sådant liv istället för att leva ett enkelt liv.

På min tid när jag levde då leve jag nära Jesus som ni alla känner till som Sananda. Han var en föregångare för mig. När jag jobbade ville jag allid få rätt resultat med mitt arbete. Och mitt arbete handlade om att hjälpa människor som hade det svårt att hela människor idag kan kännas svårt men allt är uppbyggd på samma sätt som då.

Rena en människa att känna de slipper sitt tunga ok. Om någon människa var i kontakt med det ni kallar mörker krafter. Att rena en människa från det och det handlar om att människan måste släppa sitt mörker inom sig.

Jag gav healing för att läka människors inre på den tiden mitt arbete gick ut på det och samtidigt fick jag vara nära gud gudskraften som finns inom oss. Det var mitt kall på den tiden och samma nu att hjälpa er att bli ren från ert inre som tynger er.

Tack!

Uppstigen mästare Hilarion

5 strålen indigo tredje ögat.

 

Personligheter 7 – 9

Jag och den uppstigna mästaren Lady Nada fortsätter tillsammans undersöka siffrornas personlighet.

7)  Alla människor har sett att sjuan är en andlig siffra, men jag ser lite annat i siffran sju” ,säger Lady Nada. Sjuan har en förmåga att fastna och får svårt att ta sig vidare. Tittar vi lite närmare på siffran sju varför de har förmågan att fastna hela tiden? Då hittar vi energin som vill gå inåt hela tiden. Energin orkar inte med att leva i det yttre utan de vill hålla sig kvar i sitt inre, för att känna sig trygg.

När man tittar så här, kan ni förstå varför människor som är född med siffran sju som livväg, vill bara gå inåt och glömma allt som finns där ute. Det har en betydelse i det att de föddes så i denna inkarnation. Sjuan kan lyfta berg när de är klar med det, men innan har de  förmågan att stänga in sig i sin inre värld.

När vi ser lite längre på sjuan – är det naturligt hos dem att lära sig nya saker. De kan lätt forska fram nya metoder om de vill göra det. Sjuan vill helst av allt leva med sig själv. I tvåsamhet kan de få problem för de måste börja dela med sig av sin egen värld.

Sjuan står för ensamhet och låt mig vara i fred. Ni som stöter på en sjua kommer att upptäcka det. De har svårt att dela med sig för sjuan vill helst av allt se om sitt eget hus. I kärleksrelationer måste sjuan dela med sig av allt. Sjuan måste se att världen utanför är bättre än värden innanför. Plötsligt börja sjuan öppna sin inre värld för att dela med sig av kärleken. För hjärtat börjar känna kärlek och vill med alla medel dela den med någon annan.

Sjuan får det inte det lätt för de måste hitta balansen i sig själv om de ska leva i tvåsamhet. Då är det bra för sjuan att vistas naturen för att hitta igen sin egen balans.  Det blir som ett andra hem där ingen annan komma åt dem. Därför har ni hört att sjuan dras till naturen och då förstår ni varför.

Birgittas ängelBirgitta

8)  Åttan vill alltid sitta på topp för att skina över de andra. Åttan får leva efter den energin som kräver det. För att nå toppen måste åttan hålla god balans i det. En balanserande åtta når alltid framgång, men åttan kan hamna i motvind och får svårt att hålla balansen hela vägen ut. Åttorna är ofta rädd om de ska göra olika beslut som handlar om deras ekonomi. Åttan vill alltid få bekräftelse att det är rätt val de tar om de ska gå in i något avgörande beslut.

När jag tittar närmare på  åttans personlighet finner jag en obalanserad åtta för åttan kommer från nollan om ni vänder på siffran. En nolla kan välja vad de vill för det finns  inga hinder i vägen, men en åtta klarar inte av det. Åttan börjar bygga upp inre konflikter i sig själv. En god balans är alltid bäst för åttan. Om åttan förlitar sig på andra får den problem för det ligger inte i åttans energier.

När åttan möter på kärleken då får det stora hinder i vägen för åttan är på väg mot toppen.  Åttorna mår bäst om de får nå karriären först. Då kan de röra sig obehindrat utan att oroa sig för något. När de lever  tvåsamhet får åttan ta det lugnar. De drivs bakåt fast de ska gå framåt. För åttan gillar att skina där de hör hemma i sin energi.

Åttans energier bygger på att den ska lyckas tillslut, som rör sig hela tiden. Om åttan får ledas av andra då kommer den ingen vart. Det går bättre om den får styra själv. Hela åttans energi står för oberoende till allt, men de kan bli beroende på olika sätt.

Det bästa för åttan det är att alltid se sitt mål i sikte, det kan vara karriären eller andra saker som de måste hålla fast i.

Birgittas ängelBirgitta

9) I alla tider har nian setts som den mest samlande siffran genom tiderna. Jag kan konstatera att den innehåller allt. Därför kan ni känna igen er i siffran nio för ni har er siffra i nian. Nians förmåga kan gå utöver de vanliga för nian vill hela tiden känna sig behövd. När nian upptäcker det då börjar den bygga sin egen borg för att freda sig. Niorna vill alltid bjuda på sig själv. De har lett att hitta lösningarna för de tar över själv. Då behöver inte nian fråga någon annan om hjälp.

De fixar sig så klart tycker nian, men de fick själv stå för allt. Det är ganska vanligt drag hos nian. Så det lönar sig för nian att säga nej när det verkligen behövs för annars får de ta över allt. Nian är pigg på att hjälpa och råda andra men i själva verket är de sämst mot själv i det. De glömmer oftast bort sig själv.

När nian kliver in i kärleksrelationer då får hon råda över det. Hon får sköta om och ta hand om en hel del för nian gillar att pyssla om sin älskade. Om nian försöker lära sig säga nej får de svårt första gången för de är inte van vid det. Den evige givaren och den skuldbelagda nian kan får problem. Men varför ska de alltid känna skuld? Det ligger i deras natur att vara den eviga givaren.

När tiden kommer för nian att ge sig själv då har de glömt bort hur man ta hand om sig själv. En del nior upptäcker det i tid att de måste lära sig att säga nej. De har så lätt att ta över andras ansvar som det gällde dem själv. Under tiden får de lära sig sätta stora gränser mot sig själv annars kan hälsan ge sig till känna i dem.

Nian kommer på tillslut hur den ska skapa sig ett perfekt liv till sig själv. Nian ser att de kan dela med andra då blir det mycket roligare att leva här på jorden.

Personligheter 1 – 6

1) En etta är alltid en etta som vill stå först i ledet, säger den uppstigna mästaren Lady Nada. Ettorna tål inte att vänta för deras tålamod är för kort till det. Det som är bra med ettorna i denna inkarnation de kräver att andra ser samma som de ser. De är bra på att väcka upp andra personer för de har inte tålamod till att vänta in dem. Därför kan en etta kännas krävande i vissa sammanhang som inte har kommit längre med samma upptäckt som ettan har fått. Om ettan har svårt att få saker igenom upplevs de oftast som stressande personer, för deras yttre visar sig på så sätt. Ettan finns med i olika grupper för att driva igång människorna som har fastnat i en återvändsgränd. De är bra på att agera när de sitter i rätt element för då använder de kraften, på ett rättvist sätt.  Lady Nada säger , att ettorna behöver skapa sig en lugn miljö där får de använda kraften mer på ett effektivt sätt mot sig själv.

Birgittas ängelBirgitta

  2) Tvåan får ofta känna sig underlägen om de hamnar bland olika siffror som stressar upp dem i onödan. Tvåan har en tendens att känna sig sämre än andra människor om de hamnar bland sådana personer som sänker dem. Därför måste de vara extra vaksam för att klara av denna inkarnation på ett mera positivt sätt. De leds av tvåsamhet som kan ibland skapa kaos hos tvåorna. De vill göra gott för alla människorna om de får styra skeppet själv. Om de får svårt att föra skeppet i hamn då har de stött på människor som har styrt skeppet av vägen. Tvåan hamnar då i underläge för någon tog över dem när de ville göra rätt för sig. Ofta hamnar tvåan i bakläge när de hamnar bland människor som är stark, och manipulerande personer. Tvåorna behöver en lugn miljö för att hämta igen sina krafter som har sänkt dem. I tvåans inkarnation ska de göra sig själv lycklig och glad.

Tvåan blir alltid lycklig när de får befinna sig i en tvåsamhet. De blir som två ettor tillsammans. Men då måste i tvåsamheten samarbeta för att bli lycklig och glad. Det fungerar inte att köra sitt skepp själv när de lever i en tvåsamhet. Därför måste de vara extra klok när beslut ska tas mellan paren. Om de inte ser upp kan de fälla krokben på sig själv. Deras ego vill styra själv fast de är två om det. De måste dela på allt i tvåans tvåsamhet. Men besluten kan haverera för dem, de var inte nog uppmärksammad på det. Om de får – vill de bestämma själv, men i tvåsamhet måste båda vara med i ett beslut som tas för att allt ska fungera bra för dem. Därför kan tvåorna hamna i bakläge när de måste gå in i ett samarbete, som gynnar dem allra bäst. Ett råd till tvåorna säger den uppstigna mästaren Lady Nada Lösgör er från problemen och skapa en egen oas där ni kan vistas i. Hur kommer oasen se ut? frågar Lady Nada. Naturen är ett bra tips från mig säger Lady Nada. Där får ni bot och bättring.

Birgittas ängelBirgitta

3) En trea säger den uppstigna mästaren Lady Nada är oftast på flykt ifrån sig själv. Tills en dag de landar rejält och gör upp med sig själv. Ibland kan treorna fly för att slippa göra upp sin inkarnation. När de har platsen och minnena  i sikte – kan treorna fly undan för de orkar inte ta itu med det. Treorna ska lära sig leva efter sin vision som de ska utveckla själv. En trea kan vicka fram och tillbaka för energin är så. Det har med fokusering att göra när de släpper allt. Treorna vill skapa glädje vart den än går i världen. Oftast är karismatiska personer treor för de ska ha den energin med sig. För treorna kan inte tävla med andra människor för de behöver alltid stå först. De lyser för att dra till sig människor som ska hjälpa dem framåt. Treorna har en karismatisk läggning som  gynnar dem bäst. En trea behöver leva i avskildhet när de håller på att växa sig stark in i samhället. För deras energier är så känsliga när de står inför större angarsemang. Treorna har lätt att lära känna människor för har den läggningen med sig. Men treorna måste behålla energin till den väg de är ämnad för. De kan lätt ge bort energin om de möter på fel person även om treorna är karismatiska personer. Treorna stiftar sin egen lag som de helst vill följa. Ett tips till treorna säger den uppstigna mästaren Lady Nada, för att må bra: försök leda er själv först och sedan andra. Led inte någon annan människa utan fokusera på er själv. Det gäller för treorna att hitta en perfekt balans. För att må bra fokusera på sig själv och ingen annan.

Birgittas ängelBirgitta

4) Fyran vill helst av allt hitta sin trygghet i livet, säger den uppstigna mästaren Lady Nada. För fyran är det extra viktigt att bygga allt med säkerhet när de kommer hit. Fyran har en tendens att ge upp när de tappar för mycket energi. Fyrans energi är byggd på en stark grund. När fyran sätter ner sitt ena ben då tar de snabbt med sig sitt andra ben för att stå stabilt i livet. Så kan man beskriva en fyra säger Lady Nada. Fyrans mål är att vara byggsten åt andra människor som behöver deras hjälp. De lider om de inte får vara med och bygga som är deras inkarnation. Fyran vill ha raka tydliga linjer när de bygger annars upplever de stress om de inte får klara besked. En fyra mår bäst om de får konstruera där de hör hemma i sin energi. Om en fyra ska må bra då måste de få vara med och bestämma hur allt ska bli Tar någon människa över dem då tappar de drivkraften till det. De är född till byggmästaren i denna inkarnation. Fyran har med sig en stabil energi att stå på. När fyran tröttar ut sig det är när andra tror sig veta bättre än vad de vet. De försöker hela tiden gräva fram bevisen för att få rätt. En fyra ger inte upp så lätt. Den enda gång de kan ge upp det är om någon annan bygger bättre än de kan. De trivs bäst tillsammans med människor som är av samma konstruktioner som de är. Fyran lider i det tysta om hon känner sig överkörd, tills hon kommer tillbaka i full kraft. Då tar fyran revanschen. Fyran har en energi som bygger och rör sig framåt i livet. De har lätt att konstruera andra liv. En fyra ser vad som måste göras då mår den bäst om de får göra det. Ett tips till fyrorna  säger den uppstigna mästaren Lady Nada låt aldrig någon köra över er. säger Lady Nada. Ni är byggmästaren som bestämmer och konstruerar ert liv. Släpp aldrig modet till det. Då först blir ni lycklig om ni lyssnar till er inre vägledare.

Birgittas ängelBirgitta

5) Femmans energi finns det mycket som går åt till att förändra sig själv. Energin vänder och vrider. Alla energier  har olika möjligheter att lyckas bra här på jorden. Femman kom hit för att förändra sig själv och andra människor som de stöter på. En femma mår bra om de får leva ut den. De har lätt att ta tag i den energi som de känner igen. Att de valde en väg som förändring var för att kunna förändra jorden. Men för att förändra jorden måste de möta på folk från olika kulturer för att få det. En femma mår bäst om de får göra sin väg, som är deras väg. Ibland förstår inte femman varför de har fastnat i ett nät och kommer inte ur. En femma kan hamna i panik om de känner sig instängd för länge. För femman går på en rörliga energier som måste fortsätta att röras på. När femman hamnar i ett läge där de måste förändra kan de hamna i panik för de har glömt bort hur lätt det var att förändra, de är ju född med den energin. Det finns skäl till att en femma ska lysa upp för de är född till det. Femman möter på andra siffror som kan sänka dem om de inte får ut sin rätt i livet. Femmans är född till ett rörlig liv och en god smak på livet. Ett tips till femmorna säger den uppstigna mästaren Lady Nada, lev ett rörligt liv så länge ni kan. Stanna aldrig upp för länge utan lev livet som ni kom hit för att leva. ”Där hittar ni magin”, säger Lady Nada.

Birgittas ängelBirgitta

 6) Sexan är naturliga kärleken som finns inom dem, säger den uppstigna mästaren Lady Nada. I denna inkarnation ska de leva efter vad hjärtat säger till dem. Intuition kommer till bra pass när sexan leds av sitt hjärta. När hjärtat gråter då gråter de för ingen bryr sig om dem. De har en förmåga att känna sig utanför för de vill hela tiden få uppmärksamhet och bli älskad. Sexan lider i de tysta för de vill helst inte visa hur illa de känner sig. Sexan vill lysa upp för andra, men om någon inte ser dem får de kramper i kroppen, och blir sjuk av det, om det pågår en längre tid. Sexan ska leda , synas och lysa som är är kärlekens väg. I sexans energier vill de helst av allt stå först och bli älskad. Har sexan  blivit sårad ställer sig de sist i ledet. I sexans väg finns det drivande energi som hela tiden vill framåt. De kan lätt utveckla bra metoder för de gör det av kärlek. De tänker på sig själv och andra. Sexan mår bra av att leda och styra sitt folk för hon är född till en naturlig lärare. Viljan kan driva dem framåt om kärleken är förankrat i den. Sexan lider om de inte får ge ut av sin kärlek. Sexan är alltid  en ständig givare. Men de måste lära sig vart gränserna ska gå. Sexan trivs i miljön där hon får leda människor dem rätt i livet. Sexan är känd för att ta över mammarollen för andra människor. Sexan har en personlig roll när det gäller hennes parrelationer att hon vill ta hand om dem. Sexan måste ta hand om sig själv för att bli lycklig. Därför är djur ett bra sätt att lugna sexan med. Ett råd till sexorna säger den uppstigna mästaren Lady Nada: Sexan mår bäst om de följer sin väg. Ibland kan sexan känna sig oälskad då kan de köpa sig ett djur. De mår bäst om de får arbeta med det som de kom hit för att göra. De blomstrar ut där, säger Lady Nada. De blir deras rätta element som är byggd på kärlek. Birgittas ängelBirgitta

Nu räknar vi igen med bokstäver och siffror.

Hej på er!

Här kommer lite roliga bokstäver och siffror igen som ni har bekantat er med. Ni har säkert funderat på hur vi räknat ut namnen vi får eller andra betydelser. Det här med siffror är kul och spännande om vi fördjupar oss i det man får svar på många olika saker vi går runt och fundera på. Vi kanske känner för ett visst namn vi vill ge till vårt barn när de föds, eller vad betyder mitt namn som jag fick när jag föddes.

Ni har ett speciellt namn för ert företag som ni gillar och vad har de för betydelse, jag fick mitt namn av min guide Johlie. Hon sa Andlig Inspiration.

Vi kan snurra runt med siffror och bokstäver, och mer och mer hittar vi svaren. Det blir Aha upplevelser, eller varför gillar jag inte det här namnet jag fick. Det som är trist, vi kan inte ta bort det namnet utan namnet fortsätter att fungera så. När vi byter namn, vi ändrar energi i namnet och det ger oss då nya plattformer att stå på.

Den uppstigna mästaren Lady Nada berättar här om vi kan ändra något vi fick från början: Ni föds med ett namn som ni kanske vill ta bort för ni gillar inte namnet alls. Det som händer, namnet förlorar lite kraft genom att ni byter ut namnet. Eller så höjer ni energin i namnet. Ni ger namnet extra kraft. Ni får tilldelat ett namn från era föräldrar. Eller någon annan som ger er namnet. Kan ni ändra om och ta bort namnet, och ändra livsvägen lite grann? Den ligger som en grund till er hela livet. Namnet följer dig genom hela livet. Det som händer när ni gifter er att ni ändrar lite energiväg där. Ni får en annan siffra med på köpet. Den gamla siffran försvagas lite genom att ni byter ut den till en annan siffra i namnet. Ni svänger åt ett annat håll när ni gifter er. Det är det som händer när ni ändrar siffran.


Byter man namn ett företagsnamn, vi får en betydelse. Vi kan räkna och se vilken energi det ligger i. Jag visar hur man räknar ut.

Jag använde Birgitta Öz som företagsnamn förut.

B(2) + i(9) + R(9) + G(7) + i(9) + T(2) + T(2) + A(1) Ö(2)+Z(8) = 51 – 5+1=6

Jag hade förut Birgitta Öz som företagsnamn 6

2+9+7+9+2+2+1   2+8=  6 det är min livsväg med   33  3+3=6

Man vet att 6:an står för ansvar och kärlek och relationer och familj. Handlar om ett givande och tagande. 6:an vill väldigt gärna dela med sig. Har svårt med gränser.

Nu ska jag enligt andevärlden kalla det för

Birgitta Andlig inspiration

B i r g i t t a   A n d l i g   i n s p i r a t i o n  = 7  ( det öppnas nya dörrar i 7:an i vårt andliga sökande)

(5)         (11 – 2)         (9)

Det jag ser det som en inspirationskälla som kommer från 9:an och 5:an Birgitta vill förändra genom andligheten i 11:an som blir 2. I 9:an har vi allt vad siffror innefattar den är ju uppbyggd på allt.

11:an där finns det inspiration och ledarskap och intuition och visionär det finns så mycket olika former i 11:an siffra,  2:ans känslighet hitta ett inre lugn.

Jag tänker på den första bokstaven i namnet är B *En emotionell natur som det står för.

Det här var bara lite kort om hur jag såg på namnet.

Ni kan räkna ut på så sätt. Det är bara lite kul man kan sen dela upp det mer i konsonanter och vokaler.

Det här är en enkel som jag vill dela med mig av till er.

Ärkeängel Haniel

Ärkeängel Haniel

Glädje vad tänker ni på då?

Alla ni har någon gång upplevt det, går ni tillbaka då hittar ni det. Glädje är ett ämne som ni glömmer bort hela tiden, ni sprider allt annat runt er. Men vet ni, att glädje är det vikigaste i livet att ha nu.

Hur ser ni på glädje, det kan uppfattas på olika sätt? Ni kan inte konstra till det för det kommer naturligt inom er.  Känslan att vara glad och nöjd och hur många känner sig så?

Ni har alla en ryggsäck med er när ni kom hit ner till jorden. Ni växte upp och kände att glädjen försvann efter åren. Ni sållade inte undan helt enkelt, ni tillät er att ta in mindre glädje i ert liv. Ni kan se tillbaka hur ni har valt ert liv och hur ni har acceptera ert liv. Ni kan se på felen ni har gjort att det blir mer en inre kamp som aldrig fick sitt rätta JAG att växa fram, någon tog den och den försvann.

Ni glömmer bort vad glädje är för er, ni minns inte ens när ni var glad sist. Hur kan ni människor gömma undan glädjen och inte ens fundera varför ni inte är glad längre?

Glad blir man när man hittar orsaken där glädjen försvann och får tag i trådarna. Ni vet vart den försvann första gången när någon tog något ifrån er. Om ni ska känna glädje då behöver ni hitta sorgen som blockerar er, ni måste då lyfta upp den tråden som gjorde att sorgen kom in i ställer för glädjen.

Jag är en ärkeängel som ser detta och som vet hur ni tappar den på vägen hela tiden. Ni vågar inte känna glädje för ni är rädd att ni förlorar den på en gång. Om ni börja ändra det som ni minst av allt vill lägga ifrån er. Det som känns inte bra längre det kan vara jobb som lever sitt eget liv och ni tappar glädjen hela tiden. Ni människor kan stanna kvar på olika arbeten och det handlar om överlevnad. Om ni lär er att känna vad glädje är då först förstår ni vart kärleken bor.

Studier eller andra bitar som gör att ni har kommit fel från början en del plockar bort glädjen ifrån er, ni går efter vad andra tycker att ni ska göra. När ni börjar bli vän med er själv och förstår vad glädje är för er då kommer ni bryta mönster.

Tänk vad skönt ni skulle ha det om ni litade på er känsla och följde ert val i livet där kärleken bor i allt, då först kommer glädjen och tacksamheten in. Ni får då bygga en ny rot som innehåller kärlek och glädje i ert liv. Då kommer inget gå fel tillslut.

Ni väljer och känner glädje i livet och då lyckas ni behålla er glädje.

Ärkeängel Haniel!Uppstigen mästare Serapis bey


Serapis bey uppstigen mästare som vill säga några ord:

Ni människor som har kommit hit till jorden och har en uppgift som ni alla vet. En del är ljusarbetare och har varit här många gånger på jorden.

Jordens arbetsplats som ibland kan kännas både kallt och tufft i dessa tider. Ni har fått uppgifter att uppdatera er när det gäller ert liv nu. Ni har tagit på er och sagt JA till något som ni inte har insett ännu. Allt vad ni kommer i kontakt med det handlar om att visa respekt åt er själv. Ni har svårt att freda er vid vissa tillfällen.

När jag kommer och hälsar på hos er då finns det skäl till det. En uppstigen mästare lever på en annan energi. Ni får lite olika redskap att arbeta med. När ni jobbar som ljusarbetare då finns det många med er som känner det hopplöst när tiden inte hänger med er. Ni har en tidsplan att hålla och för att få den planen att bli klar då måste ni röra om bland andra ibland.

Att känna kärlek till jordens befolkning det sker på ett naturligt sätt och genom ni lär er att ge akt på er själv och andra för att rentvå er själv nu. Rädd eller feg kan ni känna er ibland, när någonting nytt träder in för att få en ny väg att växa fram under era fötter.

En ny väg som en del går in på i dessa dagar genom ert ljusarbete startade upp för längesen.

När ni föds hit som ljusarbetare då har ni en uppgift att fylla även i samhället i skolan som är en del av planen. När planen utvecklas och ni tar vid planen som ni kom hit för att utveckla tillsammans med oss. Då kommer många funderingar fram genom uppstigen mästare lever på olika energistrålar. Jag Serapis bey lever på fjärde strålen. Jag själv valde den trålen för att kunna känna gud och er. Jag utvecklas genom det som en uppstigen mästare. Och ert val i dag är er uppgift att jobba med oss, ni valde väg. Det här är en energi som kroppen känner av mer och mer. Känsligheten ökar genom er energi går in med uppstigna mästarnas energi.

När ni väljer en sådan väg med ärkeänglar och guider och uppstigna mästare då har ni valt helheten till att vilja utvecklas helt. När ni går över i den energin som handlar om kommunikation med uppstigna mästare, det är ett led att lära sig helheten. Den tid som det beslutet kan ta många år. När hjärtat är redo att öppna sig mer för denna energi det är ert beslut som det hela gick ut på.

Ni lever nu och lär er om olika mästare och deras energier som människorna behöver idag och speciellt jordens stora genombrott är här.


Kärlek är villkorslös

När ni människor hamnar i en svacka och kommer in på olika orsaker som stör er då behöver ni tid till det. Allt som ni har glömt bort kommer fram vid sådan tillfällen. Ni kan aldrig göra om ert liv igen, ni kan inte ändra om det som har varit. Ni kan se tillbaka och säger till er själv ”hur dum kunde jag vara som inte lyssnade på min inre röst”. Det är fel på fel som ni kan älta i, ni önskar att ni aldrig har gjort på de viset.  Hur ni än ältar runt i er, ni kommer ändå till insikt det är inte lönt att göra det.

Ni har en förkärlek till många saker som ni behöver se över ibland. Ni behöver även lära er gränsen som kommer närmar er. Gränser som jag ärkeängel Aurora påvisar är rättvisa gränser. Ni börjar se och kan tyda ert inre mer, vad är kärlek för er?Kärlek kan vara svårt att urskilja ibland det kan vara svårt att tyda.

Kärlek är villkorslös den flyter fritt som ni ser. Kärlek är omtanke med villkorslös kärlek.

 

När ni är sann mot er själv då kan även känslan sätta igång stor förändring. Ni ändrar det som inte längre fungerar. Ni ser att allt växer inom er och kärleken håller på att förankra i er. Ni inser att sanningen till er själv det är känslan att älska er själv. Och ni har upptäckt att ni måste ändra och förändra för att få allt på rätt flyt nu.

Ärkeängel Aurora!