En tid att begrunda år 2012.

serapis-bey-birgitta-andlig-inspirationUppstigen mästare Serapis Bey vill berätta.

En tid att beskåda, en tid att finna ro i sin själ. En tid till insikter. En tid till att börja på någonting nytt, en tid att begrunda. En tid att lämna gamla saker bakom sig, gamla händelser. En tid för jordens befolkning till att börja om från början.

En tid som alla har märkt av genom jordens framfart som ni alla har känt av. Tiden till att vara verksam nu kan vara svårt för en del nu genom att jorden energier står på topp.

All jordens energier har ni märkt av nu, ni får hel tiden skickade energier ner till jorden för att jorden håller på i sitt sista skede att gå in i en annan tid.

Visa tacksamhet i dessa tider kan vara svårt för en del som upplever mer än andra. Ni som känner er utelämnad på något sätt kommer till insikt i dessa dagar, vad som händer med er och andra. Det här är en tid att tänka igenom för att kunna börja om på nytt.

Rening av jorden kommer i olika faser som ni upplever mera av än andra. Energier som renar kan kännas av.  En tid i insikt och kärlek som ni behöver förstå nu. Allt började för länge sen håller på att gå mot sin kulmen nu och många vill vara kvar och en del går över i dessa tider en del på naturligt sätt och en del i katastrof. En tid att begrunda av alla som vill se det stora hela.

Kunskap som vi uppstigna mästare har och den värld vi har att se över om ni vill förstå att ert skydd är större än ni tror, ingen blir utelämnad som ni förstår. När ni beskådar eller upplever kamp inom er eller sorg hos andra, tänk tillbaka på hur ni har haft det, begrunda ett tag. Ni har fått gått igenom mycket sorg och öppnat många portar som ni inte trodde kunde fungera i dessa tider. Ni människor har en stark tro på er själv, ni har en vilja av stål som ni kommer känna av i dessa tiden.

Den fria viljan tar över allt tillslut, en fri människa förstår ni är en älskad människa i sig själv. En älskad människa som lever efter insikter är en människa som får hjärtat att flöda över vid minsta tanke på att jorden ska fördärvas, jorden lever efter den fria viljan.

Att leva efter fria viljan är en konst för att tycka om sig själv i dessa tider som ni ha kommit till insikt om.

När människor får jobba med sitt inre och får komma fram i ljuset, då kommer kärleken fram hos dem och det är den bästa medicin för jorden att utvecklas. Det är därför ni genomgår svårigheter i dessa tider genom energier öppnar er inre sorg som behöver komma ut. Er sorg tar ni hand om och plus en jord ni lever på.

Tack uppstigen mästare Serapis Bey

Vit .

Ärkeängel Aurora berättar!

När ni människor tänker igenom hela livet eller halva livet, då kommer ni till en punkt där ni säger nej till sådan ni inte skulle ha sagt nej till förut. När sanningen och verkligheten kommer ikapp och när ni har klar sikt över ert liv ,då först kommer ni vidare i livet. Att stanna en stund är både bekvämt och bra när ni ser över allt som händer i ert liv. Sanning kan ibland upplevas större än vad det är. Att vara ärlig till sig själv är det bästa ni kan ge er i dessa tider.  När ni vet och när ni inser att allt bara spelas upp för er, ni fick se tillbaka en hel återblick hur ni har strulat till det från början till slut. Det ni har försökt få fungera.

Ni leds ibland till en annan väg i livet där ni upptäcker att andra kan ställa upp eller hjälpa till. Att ta emot hjälp på ett sätt som gynnar alla människor de själva och er själv. Att räcka ut en hand som vill utveckla sig och samtidigt vara delaktig i ett större arbete här nere på jorden. Alla ni människor kan snurra till det för ni strulade till det från början till slut. Ni lyssnade på någon annan som vände allt emot er. Ni blir testad och prövad för att se om ni följer ert kall och den vägledning ni har fått att följa.

Allt behöver ibland slå sig till ro och börja på någonting nytt för er. När ni människor kliver över i en annan energi då sker det stor förändring och samtidigt får ni lära er vad skillnad är på energier och energier. Att lära sig att urskilja  är svårt men att komma till insikt och fått en bra bild av allt, då först kommer ni till vila och vet vart resan eller vart ni sätter nästa fot genom ni får en viss styrka och trygghet i ert agerande , nya livet.

Trygghet som visar att ni redan vet och känner att allt är sant från början tillslut.

Ärkeängel Aurora berättade detta!

GOD JUL


 

 

Det här är en tid att beakta en stund vad som sker under julen.

Hur vi ger varandra glädje som vi kan fortsätta efter julen, många glömmer bort det. Kärlek är det viktigaste och det finaste vi kan ge varandra. Hur vi ger eller på vilket sätt är oväsentligt.

En tid i kärlek som vi alla behöver till oss själv och till andra.

Jag ger er en massa julkramar från mig det är också kärlek.

El Morya berättar!

Glada människor sorgsna människor finns det gott om i dag. Men hela tiden har ni fria val att ha dem hos er. När ni lär er vad som är rätt och fel och vad som ger er energi, då kan ni förvandla er dag till någonting bra. Ni behöver inte känna er missmodig eller stålsätta er hela tiden för att passa in mönster som gagnar ingen människa. Att hjälpa som ni ljusarbetare är här för, det gagnar ingen om ni följer andras spår. För att upptäcka det kan kännas svårt eller problematiskt, men er känsla är inte problematisk utan viljan att vara fri från hinder som hindrar er att göra det som känns rätt för er.

Alla hinder ni sätter upp kommer från er själv, det har ingen satt dit hos er utan det är ni själv som har satt hinder på er själv. Äran till er själv att följa ert spår som ni kom hit för. Ni ska utveckla andra människor och sammankoppla dem med ljuset. Hela tiden frågar ni människor varför ni har hamnat fel eller vad gjorde jag för fel, den frågan ställer ni er ofta har vi sett och jag heter då El Morya som är en uppstigen mästare i er tid. Vi uppstigna mästare är en förlängd arm hos er.

Han som stålsätter sig eller den som ser igenom er, det är Jag El Morya som ger er kraft att vilja vara först. Viljan hos er människor ligger i er önskan att skapa ett paradis här på jorden, men för att få det då måste ni tala ut eller berätta hur ni vill att ert paradis ska se ut. Alla ni människor har olika paradis som ni ser, ert paradis ( ”det här är mitt paradis”). Hjärtat talar om och berättar mer än vad ni tror. När ni lär er tala ut och säga er sanning då kommer samtidigt ert halschakra utvecklas ännu mera.

Rädda människor finns det gott om och sådana människor känner av den minsta av signaler de får, de backar undan vill hela tiden gömma sig. Rädda människor kommer ni ofta i kontakt med för det bor en liten rädsla i dem samt er själv, ni får ofta speglingar för att rätta till det som finns inom er. Rädd är ni som inte våga stå för ert, en blockering finns där som då behöver belysas mer av oss uppstigna mästare.

På min tid fanns det rädda människor med och den rädslan ni har idag överstiger den. NI sätter upp problem genom er tanke hela tiden, ni möter ert eget motstånd hela tiden. Ni skapar tankar av rädsla som ni bygger på till någonting stort. Ni skapar rädslor till människor som ni inte vet om ibland. Ni sätter upp bromsar hela tiden genom ert tänkande. Tanke och ord och handling har ni lärt er om att fullfölja ert mål ni människor. Hur många av er gör det?  Hu många av er vågar fullfölja det som ni har som en enda stor dröm?

Ni skyller ofta på andra människor som blockerar er väg. NI går ofta till attack mot andra människor när ni känner er orättvis behandlad. NI ser inte ert eget inre som behöver komma till insikt om hur ni tänker om olika ting ni upplever.

Börja tävla mer er själv nu försök att se er bäst i det ni ska göra. Håll er på spåret hela tiden för att hålla tanken vaken och handlingskraftig.

El Morya uppstigen mästare.

Stråle 1

Ärkeängel Hope berättar.

Glädje för er människor det är när ni kan säga JA och Nej vid rätt tillfälle i livet, tänk vad ni då ger er en gratis tjänst. Att ta hand om sig själv är svårt om ni känner att ni inte får gehör, ingen lyssnar på er.

Vad känner ni då?

Hur upplever ni er situation?

Tänk vad enkelt det skulle vara för er om höll er till vissa regler när ni upplever JA tydligt och Nej tydligt att våga stå fast utan att tveka eller ändra er i sista sekund, vet ni den sekunden var inte för er, det var för någon annan det ska ni alltid tänka på när ni ändrar er i sista sekund.

Om ni  reder upp allt som ni har svårt att säga Ja och Nej till då kommer ni tillslut inte känna av det när ni säger ifrån. En enkel regel tänk tillbaka hur ni tänkte och hur ni hade tänkt att det skulle se ut för er och det kan ingen känna till än ni själv. Alla dessa regler tänker ni och ni lär er att släppa vissa regler – det är skillnad på regler och regler. En regel till er själv som ni kliver över slutar oftast dåligt om ni känner ert inre motstånd försöker stå emot och ni klarar inte av det då blir det oftast svårt sen det uppstår problem i slutänden.  Det var ju då ni kände av er intuition som ropade till er och ni lyssnade inte på den. Ni får oftast problem i slutet då på det ni hade satt upp. Ni litade inte på det och vissa regler till er själv är viktigt att följa för att ni ska må bra.

När ni ibland upplever er förvirrad som händer när ni går emot ert motstånd och kliver över för att göra någon glad det slutar inte bra för er och den andra personen känner av ert motstånd. Det handlar om ert tysta språk emellan er telepati som förs över.

Att göra någon glad det sker när båda känner samhörighet med er, ni med den personen då sker det en rättvis överföring emellan er, ni ligger i samma energi ingen tar från någon utan allt flyter som det det ska vara emellan er och den andra personen. Att vara ärlig och sann till sitt liv och känna kärlek då slutar allting bra tillslut, allt sker på rätt sätt.

Ärkeängel Hope!