Kärlek – Rättighet – Sanning – Samhälle.

Uppstigen mästare Hilarion:

Det är så ni lever här nere på jorden ni människor, en dag med insikter och en dag med fantastiska visioner. Hur ni än planerar har ni glömt bort det viktigaste i livet, kärleken. När ni inser vad är kärlek för er och för andra då kan ni summera mycket. Kärlek som kommer från oss uppstigna mästare är kärlek som visar vår omtanke om er. Er kärlek som ni ska förstå har med er självkänsla att göra samt er rätt i samhället som alla har, samhället är ni och ni äger samhället alla människor. Om ni förstår det då inser ni er rättighet i samhället.

Om alla människor kom till insikt om det då skulle varje människa söka sin rätt i samhället. När ni kommer hit ner till jorden ni är vuxna barn som ska fortsätta att utvecklas från de stadium ni befinner er då. Ni ska lära er att aldrig göra om ett dåligt mönster som ingen tjänar på. Det är mönster händelser som ni har med er hit att bearbeta som gör att ni känner er vilsen ibland.

Kraft finns inom varje människa när ni börjar förstå det.

Sanning som kommer inifrån är den riktiga sanningen och ingen annans sanning. Er sanning är tydlig och sann ända in i er märg, när ni står upp för den, då sker det varningar i er att kan detta vara rätt? Ni stannar för att backa tillbaka igen och kämpar igen med tankar som fyller er att ert samhälle är inte samma samhälle som er vän har. Ni lever i samma samhälle, ni lever för att kunna växa älska ert liv mer och mer genom att inse att er rättighet är lika med någon annans rättighet. Det som sker är  rättigheter på rättigheter vaknar i er. Ni börjar se er rätt i samhället och då först inser ni att det är er tur lika bra som någon annans tur.

Det är kärlek som växer efter tiden till ert inre och yttre hur ni vill leva i ert yttre genom ert inre håller på att vakna till liv. Kärlek till er själv som börjar med insikter och saknar det som ni känner är ett behov.

Min guide Johlie!

Johlie är min andliga vägledare som guidar mig hela tiden även när tystnaden är som störst. Hon ler när det behövs och skrattar känner jag åt sina egna skämt genom hon är full med humor. Hon ler när det behövs man känner trygghet när tystnaden är som störst, jag vet att hon är alltid där ändå.
Hon har förmågan att plocka fram det man har inom sig, hon har förmågan att känna vänskap ända in i märgen. Hon har förmåga att alltid vara den som tröstar och lyssnar för hon vet att allt går över tillslut. Hon ser allt även vår djupa sorg, hon ser när man behöver ta igen sig för hon vet när det är nog. Hon är en vän från förr som kan sin sak som guide i dessa tider. Hon är en guide som vill att man ändrar om för att kunna få ett bättre liv. Det är bara hon som vet utgången hur man kommer att göra för hon är uppkopplad på hela universum, hon har den vida och den stora räckvidd som  bara hon vet.

Vänner kan vi ha på olika sätt, vi kan ha andliga guider som letar sig till oss för att själv utvecklas och samt vi själv får en stor skola i att vara öppen för det, de vill lära ut.

Hon säger för det mesta att vi guider har tålamod och vi måste ha det för ni ser ändå inte allt hur allt ska bli. Ni lever ofta i framtiden säger hon. Ni måste leva här och nu för fixa framtiden. Men vi själva vill ibland bara hoppa över det, det skulle vara mycket enklare då. Men som hon säger, ni missar allt då på vägen som ni måste ha som grund. Allt som ni får lära er det är både positivt och negativt säger hon. Ni lär er att se igenom det som är fel och rätt. En enkel skola om ni är vaken och ser med egna ögon, menar hon.

Vi kan aldrig dölja något för er om ni frågar oss om något, vi är ärliga i allt. Vi ser också vad människorna tål att höra och inte höra. Vi har överblick över det. En andlig guide säger hon är plikttrogen i er egen utveckling, er guide följer och utbildar er efter deras kunskap. Det är enkelt att nå er om ni är öppen för att ta in oss guider i allt ni vill utveckla.

Min kära guide Johlie kom in och ville vara med

Ärkeängel Ametist

Jag är en ärkeängel som kan kännas stickig för er  känner mig. Min energi kan uppfattas på ett sådant sätt. Jag driver upp det som finns inom er därför känns jag stickig.


Jag har en drivkraft inom mig


som gör det möjligt för er att driva framåt. Det ni har satt upp som framtidens yrke. Det är den drivande kraften på alla plan. Bra
framtidsutsikt kan ni se med hjälp av den energi jag har. När ni upplever mig eller kommer i kontakt med ert inre JAG som hela tiden har en plan som jag tar upp hos er. Ni upplever oftast att ni känner er retad för ni retar er på ert inre jag.  Jag ser era dolda sidor som kommer fram genom min drivande energi.

Alla som har sitt mål i sikte kan uppleva en tid att livet går i slomoshen, ni ser det så. Ni återvänder för att rensa de sista resterna det som håller er kvar. Det är därför ni får se tillbaka på livet en kort stund. Ni ser vad som skulle varit bättre, vad ni skulle kanske har valt bättre eller ni inser att allt var som det skulle vara då, ni kan inte förändra det som var.

Allt har en mening som ni ser att allt måste förtydligas för er för att ni inte ska göra samma sak igen och igen. Ni känner med min energi har ni drivkraften med er, känner att kraften forstätter att växa genom att ni avslutar något som var sämre.

Ni ger er själv en förlåtellse.Allt som kommer upp i gam

ni kommer i kontakt med ert inre lugn och känner att ni har gjort ett bokslut på det som var, ni lägger tillbaka kraften som ni aldrig har behövt kämpa emot. Ni lägger tillbaka det som kommer aldrig fungera igen. Ni lämnar helt enkelt ett gamalt liv för att gå in i ett nytt liv som ni har förvaltat sen ni föddes hit ner.

Ni förnyar er hela tiden med hjälp av min energi. Jag hjälper er att förnya er energi som känns trygg och stabil i ert arbete, ni förankrar och sätter upp de mål ni har satt upp från början utan att vara rädd eller osäker utan målet handlar om att förändra och ge kärlek till er egen väg att stå för sin kunskap som ni alla förstår vad viktigt det är att vara sann.

Det ville ärkeängel Amethyst jag vara den andra delen av ärkeängel Zadkiel vi jobbar på samma stråle som är lila mörk purpur.

En seans i ljus 11/1

great-master-jesus-birgitta-andlig-inspirationNär ni människor kommer till en punkt i livet där allt sker på ett naturligt sätt. Ni vidareutvecklar er att se och tyda det som kommer och det som är nu. Om ni lägger händelser och olikheter åt sidan och bara tänker att alla ska fram i sin utveckling. Om ni tänker att ingen väg är fel utan varje människa väljer sin väg för att lära sig av det.

När ni hamnar i hinder eller ni upplever att vägen inte var rätt, ni går tillbaka och ser varför valde ni på ett sådant sätt som ni upplever känns fel, när ni ser tillbaka på ert. Men om ni inte har valt en krånglig väg som många ser att det kan bli för en del människor, vad ska dessa människor lära sig av den händelsen eller det valet som ni gjorde den gången? Alla dessa frågor har ni inom er.

Ni vet inte framtiden just då, ni handlar i ett skede i livet som gör att vid det tillfället var det rätt på grund av olika händelser som har hänt. När intellektet och rädsla går igång hos er då springer ni blindo och ingen kan stoppa er eller tala er till förstånd som en del tänker.

När det uppdagas sen att tidens händelser som sätter människor fel på grund av olika händelser kan ibland få människor att växa där de befinner sig. Allt som händer och allt som sker har en mening att lära sig att lyssna till sin intuition och lära sig att aldrig glömma bort den. Men när ni upplever att intellektet lägger sig i, då handlar ni i blindo, känslan försvinner snabbt hos er. Ni sätter er inte ner och tänker efter eller tänker att allt kommer bli bättre om ni väntar in rätt tillfälle i livet.

Alla ni människor går igenom känslor som ibland kan ställa till för er, ni kan inte bemästra dem själv, ni flyr och försöker övervinna dem hela tiden. Känsla att något är fel är en känsla att känna in. En känsla som leder till att kunna agera kommer oftast sen när lugnet har lagt sig, ert egon lyssnar inte på ert kloka jag, Ett högre JAG är mycket mera klok än vad ni är när ni utsätter er med det som har hänt.

När tiden som vi ser, kan läka alla sår eller tiden att våga vända på ett nytt blad och se att inte göra dessa fel en gång till.

Men vad har ni lärt er av det fel som gör ont, ni kommer ihåg rädslan ställde till den gången och rädsla kan ni inte bygga en väg på den blir väldigt ostadig hela vägen. När ni upptäcker att det är ert inre barn som finns där inne och var bara rädd av situationen som hände, då får ni överblick att vänta och ordna upp till det bättre.

Vad ni ser i detta är att livet flyter åt rätt håll men som vi säger från andevärlden blanda inte in intellektet då kommer ni alltid fel. Med känsla och kärlek då först kommer ni helt rätt i livet.

Sananda

______________

uppstigna-mc3a4staren-maha-chohan_redigerad-1Maha Chohan

En kort presentation för inför kvällen vem jag är som kommer delta hos er ikväll. Min energi grundar er att tänka igenom svaren inom er, jag grundar er att ha tillit till det ni håller på att bygga upp ett företag, en väg i andligt växande bland människor. Jag grundar och lägger ut nät av nät för att sprida ditt och vårt kall till jorden.  Jag är en kanal till att sprida ert inre ljus här på jorden. Jag öppnar er och ser sanningen om ni inte har insett vad fel är? Att ni gör fel det är ett naturligt sätt ibland er människor, ni lyssnar inte. Ni har ett ego som inte fungera alla gånger att komma på rätt väg för er.

Jag har en sannings energi som gör att viljan träder in mer i mitt arbete med er, när ni är sann mot er själv då ser och känner ert hjärta vad som känns fel och rätt. Ni människor jobbar med olika energier här på jorden , jag arbetar med en energi som samtidigt grundar er i ert arbete. När ni lägger er grund som ska växa i den takt som är möjligt nu. Kärlek och sanning går hand i hand.

Vita strålen vita brödraskapet som jag tillhör.

 

Melkisedek!

great-master-melkisedek-birgitta-andlig-inspiration2

Melkisedek en man som jag håller på att lära känna på mitt sätt vem han är? Han sökte upp mig, som de andra söker upp mig, uppstigna mästare och ärkeänglar. Han var med på min nya kurs som Saint Germain hade hjälpt mig att ta fram. Han dök bara upp utan någon presentation. Jag tänkte väll inte så mycket på det, än jag grunnade lite på vem han var av ren nyfikenhet. Jag hittade honom sen av en ren slump trodde jag, men det var en vägledning jag fick, för att hitta igen han. Men efter det har han snurra runt mig. Jag vill ta reda på själv vilka de är, så jag frågade honom nu, för att få sluta vara nyfiken.

Ordning och reda kan ni kalla mig Melkisedek.Jag är en man över många andra män och kvinnor i andevärlden. Ledare och upptäckare, en upptäcktsresa i er själv. En läkning och en öppning, som får er att lysa upp genom ert arbete som visar hur man driver ett arbete framåt. Att komma i kontakt med mig kan kännas av min energi, som ger er öppning på många plan, jag öppnar upp och vägleder er i er vardag, som handlar om ert andliga arbete här.

Jag arbetar med människor som gör sitt kall till himlen till jorden och hela universum. Jag böjer mig inte så lätt när det gäller. Jag vill viga er i ert andliga och samtidigt komma till insikt om ert inre kall, som visar sig ofta i ert handlande, vem ni är i grunden här på jorden. Hur ni driver på och hur ni förändrar andra som i sig förändra andra i sin tur.
En öppnande andlig ledare i andevärlden är jag, och kommer ofta in till er när ni går igenom olika steg i er utveckling. Ni har en plan att hålla.

När ni kommer mera i kontakt med mig handlar det ofta om ert inre arbete som behöver ses över hos er. Ett inre kaos kan ni alla drabbas av och skräck för att leva här. Ni upplever känslor som samtidigt rensar ut blockering i ett annat plan i er utveckling. Mitt namn är krångligt, lika krånglig att förstå min uppgift hos er.

Jag har en överblick över universum, en blick som ni ska lita på ,att allt ska ledas mot ett slut.  En del har gåvor som ni glömmer bort att ta i bruk, som jag ser till att ni börjar förstå dem. Jag öppnar er för att komma till insikt om ert kall här nere på jorden.

Tack för mig

Melkisedek!