Uppstigen mästare Lady Portia!

images (1)Det här är en tid för många människor att beskåda sig själv. Att se in i sin egen gömma. Jag Lady Portia vill berätta för er – hur ni svänger er till höger och till vänster. Förvirring kommer ni ihåg många gånger, förtvivlan och rannsakning i ert liv. Blockeringar stöter ni på lite då och då. Mönster lär ni er att känna igen. Förvirring på grund av att livet inte kan fungera fullt ut, olika faktorer spelar en stor roll i era liv.

När ni stöter på blockering mönster fastnar, ni hamnar i en återvändsgränd hela tiden. Rädslor spelas upp hela tiden, ni vågar inte tro eller förstå att chansen finns för er. När ni hamnar i en återvändsgränd då får ni oftast svårt att agera full ut genom ni tappar tillit till livet och lösningen.

Är ni nu vaken att våga se det? Är ni modig att allt har varit en upprepning och allt upprepar sig? Hur kommer ni att inse att vi uppstigna mästare håller de vi lovar. Ni tvivlar på grund av olika skäl, händelserna går långt tillbaka i er. När ni upplever gamla tider som nya tider samtidigt, ni får det inte att gå ihop.

 

Förvirring för kontrollen har svårt att hänga med för vi vill att ni ska släppa all kontroll den fungerar inte längre. Ni håller fast sista halmstrået och vi frågar om det fungera bra? Vi är många uppstigna mästare som ser alla ni människor här nere på jorden, ni drivs av en inre rädsla att hamna fel i samhället när ni driver på er själv. Ert undermedvetna ser samtidigt hur ni får livet att gå vidare och samtidigt får det att fungera ändå.

Ni har lätt att vända den andra kinden till och låta människor trampa på er.

Det här är en självklar sak för oss uppstigna mästare att se till att ni får den hjälp ni har satt ut och bett om.

Uppstigen mästare Lady Portia!

Uppstigen mästare Kuthumi

great-master-stor-mastare-kuthumi

Allt vad uppstigna mästaren Kuthumi står för är kärlek till oss människor.

Han är en uppstigen mästare som vill vara med och utveckla oss människor att komma i fatt vår uppgift samt leda vår version framåt. Hans vision för jorden är att samsas.  Hans ledarskap sträcker sig över de hela genom hans stora samarbete med de andra uppstigna mästarna.  Kuthumis syn på människorna det är att hitta sin inre kraft nu att leda eller sin chans att vidareutveckla sin gåva som ni kom hit för. Hjärtats röst som ni alla ser att hitta sin röst på många olika plan när tiden håller sig under kontroll nu. Ni ser inte det hela som vi uppstigna mästare ser.

Det här är en tid att öppna sig i sitt inre hjärta att få hjärtat att tala ut är svårt för en del som stänger till hela tiden. Hjärtat har sin låga som brinner för evigt om ni vill få den chansen. Ärlighet kommer ni långt med i dessa dagar. Ni ler inte åt det som känns fel. Ni stänger till er dörr oftast när någonting blir fel, ni förstår inte orsaker till varför ni stänger till ert hjärta som ni ska öppna idag.

Ni har förmågor att uträtta nu som era gåvor ni kom hit för. När sorg uppträder i en människas liv då öppnar ett hjärta upp, sorg hjälper hjärtat att komma framåt.

Det jag vill påpeka till er att vara vis nu och förståndig i dessa tider det är  lätt att manipuleras genom människor har svårt att inse och förstå ert inre som ropar efter svar och vidare utveckling nu. Att stanna upp ett tag och inse nästa steg eller drag som i en schackpjäs kan vara svårt att förstå för andra ert drag ni gör nu.

De rätta draget att ha tilltro på sin väg och sitt arbete som ljusarbetare som ni är. En ljusarbetare får ofta gå igenom svårigheter för att kunna hjälpa människor vidare i sitt arbete.

Ärkeängel Hope vill berätta!

Jag vill berätta för er att tiden till eftertanke är viktigt i dessa tider, ni förhastar er genom egots vägran att lyssna till ert inre som kan eller vill inte lyssna. När egot kommer i kläm som ni har upptäckt många gånger i ert dramatiska liv. Dramatik kallar jag det för ni människor blir ofta dramatiska när det gäller att lyssna in rätt när ert ego är i vägen för er.

Hope jag är en ärkeängel som har hoppet med er att lära er att lyssna till gåvan ni ska förvalta till jorden. Jag är en ärkeängel och ser er inre önskan som hela tiden får det svårt att fungera genom egot kommer i kläm samtidigt som ni försöker ändra och förändra ert liv. I dessa tider kommer mycket förändring in i era liv hela tiden, ni står även i den tiden att jordens nycker kan spela er ett spratt ibland. Här gäller det att bara lyssna till er intuition som är starkast när ni följer den rätt i mål. Att avskärma sig ibland är bra för stunden när ni håller på ett bedriva en målgång.

Tiden som ni har satt upp för det, de ger stor möjlighet att lyckas i livet genom det kommer in fler och fler av dem. Vi ser att det sker  stor förändring på många plan och då kan jordens människor känna av en del det som händer nu. Energier har aldrig varit så stark som nu, energier som ni blir påverkade av, glädje för en del och sorg för en del.

Jordens klocka håller på att förändras nu samt er tid håller på att ändra om. Och många idag går in i en tid där hoppet om en bättre tid håller på att landa i deras hjärtan. Lita till all energi som kommer ner över jorden nu för tiden kommer även att få er att upptäcka bättre tider. En upptäcktsfärd i många av er, en del går in för att begrunda och förändra sitt liv nu. Det här är en tid till upplysning och lärdom.

Ni kanske kommer på hur ni vill dela med er av ert och ge ut det till andra. Det är en tid för att bygga upp sin egen verksamhet för många idag. Ni kanske inte vågat göra det något som ni har drömt om. Nu i dessa tider finns det chans till många förändringar, ni som vill vara med i dessa tider.

Ärkeängel Hop!