Havets djup.

tran

Ni människor upplever någon gång i livet hur ni får dyka ner djupt i er själv för att se efter vem som orsakade problemet hos er. Ni är medveten om allt hur kan ni då glömma bort en del delar som gör er mer illa än ni kan tro, i ert liv – de liv ni har föds hit i.

Jag heter Kuthumi som skärskådar er nu genom min sanning till er människor här nere på jorden. Jag ser vad ni glömmer bort först, där ni lever idag. En del av er ser längre och har kommit till insikt och en del stannar kvar och tror att livet kan gå vidare även om man inte ändrar om. Ni har en plan alla människor här nere på jorden, ni föds hit av olika skäl att jorden är er arbetsplats det vet ni om redan. Ni ser hur ni fullföljer ert kall på olika sätt därför ni är olika ni människor. Ni skärskådar er ibland genom ni blir medveten om er uppgift här på jorden. Ni känner en plötslig kärlek för det ni dras till och känner att ni letar efter ert kall. Ert kall vad är det för er? Vem är ni? Vilken kan berätta vem ni är? Ingen kan berätta utan ni kommer hit för att öppna er och få er tjänst som ni kallar det i de jordiska jobbet. Ni väljer ett arbete som ni upplever är ert. Ni har kommit så långt i er insikt.

Andligt jobb som ni även kom hit med att göra det som ni kom hit för det finns bara en enda här på jorden som vet det, det är ni själv. Ni har ett samröre med er guide som vägleder er att komma framåt. Ni har samrörelse med ert högre Jag som är en förlängning av er själv. Ni föds hit för att fullfula det ni tog på er.

Alla ni människor har ett fritt val att arbeta med andevärlden, ni kan välja att stänga av den tiden för att tiden inte känns stämma för er. Ni kan välja att stanna upp en stund för att tänka till eller gå igenom något som ni upplevde fanns sanning i. Hela tiden drivs ni med er inre kunskap som ni har att förvalta här nere på jorden.  Ni vet när ni föds hit ner att ert kall känn starkare än någonting annat ni dras mot något som ni måste fullfölja genom den uppgift ni är här för.
Ni får den hjälp ni behöver, ni får allt som vi kan tilldela er i kunskap genom er utveckling.
Andlig utveckling kan ni välja på olika sätt ni kan välja att stanna eller fortsätta att utforska större ting. Ärkeänglar som ni väl känner till har en förmåga att öppna er mer och få er att se ert inre kall mer och mer. Ärkeänglar kan ge er frid på många plan i ert sökande.

Känslosamma sanningar har ni att se igenom ibland genom ni har valt en bana som handlar om ständig förändring att hela tiden följa med tiden.

Ljusmänniskor har en ständig framåtanda att vara med hela tiden genom jordens utveckling nu. Ljusmänniskor eller stjärnmänniskor som ni även kallas finns på olika sätt här nere. De har alltid direktinformation som de får från oss uppstigna mästare och ärkeänglar de har den uppgiften här nere. Alla har sin plan som ni känner till det är därför vikigt idag att samarbeta på alla plan ni kan för att hjälpas åt med denna jord.

Jorden ska bli vacker en dag!

Uppstigen mästare Khutumi!

Total frihet!

Vad är frihet för er undrar ärkeängel Ametisth? Vad tänker ni på när ni hör ordet frihet?  Svaret finns inom er, ordet total frihet handlar om den fria viljan som råder åter igen. Att göra det man vill – tänk på det ni människor.

Hur kommer ni dit? Vad gör ni för att känna den totala friheten som hästen symboliserar? Den symbol ni lär er att förstå är en hälsning till er människor att hästens kraft finns inom varje människa, om ni går inåt och känn in en stund. Vad får ni fram som ger er kraft? Vad kommer ni i kontakt med som lyfter upp er?

Din egen häst inom er är fylld av kraft tänk alltid på det. När ni känner er kraftlös ta fram den åter igenom och minns. Om ni människor ska nå ett mål och förverkliga ett  mål då måste ni även se att kraften  har en magisk magi i er. Hur ni hjälper er själv framåt. Det som är magisk i er är ni själv som är fylld av magi att lyckas med det som ni tror att ni misslyckas med.

Magi som ni har inom er är själen som finner kraft i sitt minne sitt mål att slutföra det.

En del känner kraften försvinna ibland och känner att människor knycker kraften ifrån er. NI ska alltid hålla minnet att ni alltid kan ta den tillbaka. Vissa människor är mera känslig än andra genom deras öppenhet och därför är det extra viktigt för dem att hålla kvar sin egen kraft . De slipper bli dränerad på sin kraft som de upplever att de förlorar hela tiden. De förlorar kraft.

Platser för känsliga människor kan kraften bli extra skör för dem om de vistas i längre än de har möjlighet att behålla den. Då blir kraften tömd på dem de blir  orkeslös och trött genom deras försök att behålla kraften hela tiden. Vissa platser är mindre bra för dessa människor att vistas en längre tid.

Ärkeängel Ametisth!

Att kliva över hinder

Marken under oss håller på att ge vika. Kan vi ge upp allt som vi trodde skulle fungera? Marken under oss visar att vi kan mer än vad vi tror. Ärkeängel Hope som säger att vi kan mer. Ibland när ni människor inte har en blekaste aning, ni gissar er till eller tar fram de värsta av allt och varför gör ni det? Jo, ni är rädd när ni ser att saker och ting håller på att hända.

Glädje som ni alla vill ha in i ert hem hur gör ni då?

Vad är glädje för er?

Alla ni har någon gång drömt eller känt att ni har en version av det ni vill göra i livet. Ni drömmer och känner och vill mer än ni tror att ni kan klara av. Hur kommer ni över dessa hinder? Ni själv sätter upp hinder, det är ni som gör det ingen annan har satt dit ert hinder. Tanken att ingenting går det är ett av hindren.

Hur kliver ni över då ert hinder att det går inte?

Vad gör ni åt saker?

Hur handlar ni?

Tänk över det en liten stund, hur skulle de kännas om ni gjorde de ni drömde om hur skulle det kännas? Känn en stund på den känslan. Vad skulle ni göra då för att handla från ruta 1 till 2, hur gör ni? Ni tar första steget i rätt riktning om ni vågar lägga energi på er egen vilja, den fria viljan råder alltid.

När ni är rädd och orolig då händer det ingenting i er tillvaro, ni går tillbaka till ruta 1 hela tiden. Det är därför viktigt att se detta att vara säker och målmedveten. Alla ni har tvivlat någon gång och backat och släppt andra före er. Ni ser inte ert stora värde i samhället. Ni måste börja att se det från och med som ni inser hur viktigt ni är då först kommer ni förstå vilket kall ni har.

Ärkeängel Hope!

Skyddsbubblor.

Skyddsbubblor!

Vi kan skydda oss på olika sätt i samhället. Hur vi fungerar i samhället och vilka behov vi har att skydda oss. Vi bor på olika platser vi vistas på olika platser en del är värre än de andra.

 

Vit bubbla – är som guds vita ljus. Den kan ni lägga och tänka och visualisera som ett vitt ljus (äggskal). Ni tänker hur ni fyller bubblan med det vita ljuset som fyller er.

Rosa bubblan Ärkeängel Aurora & Ariel deras rosa ljus som ni fyller er med. Den bubblan ska ni tänka och visualisera in rosa kärleksfullt ljus att det finns bara plats för det i er bubbla. Kärlek och glädje ska hel er bubbla innehålla. 

Rosa nät manipulation – Ni tänker och visualiserar ett rosa nät runt er. Ni tänker att ingen kan komma in och förstöra er kärlek & glädje. Ingen kan komma igenom ert nät som skyddar mot all manipulation. Ni är fylld av bara kärlek & glädje.

Rosa starkt nät vid speciella behovNi tänker och visualisera er ett nät igen runt er skyddsbubbla som ni lägger efter er rosa nät manipulation – nätet ska ni tänka och visualisera att det är eld och elektricitet och att den är rosa, ni ser hur ni omsluts av det som ett starkt skydd där ingen negativ och utomjordisk energi kan komma igenom och förstöra er kärlek & glädje utan ni är fylld av kärlek & glädje.

Lila violett bubblan Sant Germain –  Ni tänker och visualisera en lila violett bubbla runt er. Den bubblan fyller ni med andlighet. Ni talar om att det är ni som väljer, ni är chef här vem ni vill bjuda in det är ni som bestämmer.                                        (ni är ändå alltid kopplad till era guider och ärkeänglar och uppstigna mästare och andra höga ljusvarelser) Det här är en slags sköld som visar att ingen kan komma igenom utan er egen tillåtelse.

Lila violett nät manipulation – Ni har redan er sköld men ni bygger på här med att tänka och visualisera ett lila violett nät runt er. Där ni talar om att ingen kan komma in och störa och manipulera er som inte är välkommen. Ni skyddar er mot negativa energier. Ni håller er andliga sköld intakt ingen kommer igenom ert nät.

Lila violett vid speciella behov – Ni tänker och visualiserar ett nät igen runt er skyddsbubbla som ni lägger efter lila violett nät manipulation – nätet ska ni tänka och visualisera att det är eld och elektricitet och att den är lila violett, ni ser hur ni omsluts av det som ett starkt skydd där ingen kan komma igenom och förstöra ert skydd.  Ni skyddas mot all yttre negativ utomjordisk påverkan att ni har en sköld ingen kan komma igenom ert skydd.  Ni ser och visualiserar ert skydd och hur starkt det är.

Guld bubbla – Det här är den högsta av dem alla, guld ger ett bra skydd en stor sköld mot mycket. Ni lägger ett tjockt lager av guld runt er. Det är er sköld tänker ni och visualiserar er skyddsbubbla.

Guld nät manipulation – Det här nätet talar om att ni inte ska bli påverkad av människor i ert dagliga liv. Ni håller er inom ert, ingen kan komma in och styra. Ni bestämmer och beslutar. De kan inte bryta igenom ert starka nät som är i guld. Det ska ni tänka och visualisera.

Guld nät vid speciella behov – Ni tänker och visualiserar ert ett nät igen runt er skyddsbubbla som ni lägger efter guld nät manipulation – nätet ska ni tänka och visualisera att det är eld och elektricitet och att den är i guld. Ni ser hur ni omsluts av det som ett starkt skydd där ingen kan komma igenom och förstöra ert skydd. Ni ser hur ni skyddas mot all negativ påverkan från människor och utomjordisk negativa energier. Ni har ett starkt skydd som är en sköld av guld