Energier av ljusregn!

Energier som skapar ett regn av energier. I dessa tider får ni känna på det ni ljusarbetare.

Energier som går rak ner ni upplever ofta smärtor i kroppen när ni är uppkopplad på dessa energier. Det sker en utveckling för er på många plan. Jordens energier kan spela er ett spratt säger ärkeängel Ametist. Energier av regn det gör att ni reagerar på alla plan som gör att både chakran och ert ljusarbete höjs högre upp nu. En del av er kan få störningar på sitt arbete med andevärlden en stund på grund av dessa energier som ska öppna er mer.

En del av er få svårt att sova en del får ont i kroppen och en del känner av att era chakran får en extra skjuts, ni får rening på alla plan. Det här är en tid där många människor går igenom sin rädsla som samtidigt öppnar de sig mer.

Vi ärkeänglar ser detta och vill tala om för er att allt är i sin ordning, ni som upplever att kroppen inte hänger med.

Ljusenergier som gör att ni kan andas fritt sen genom ni släpper ert tunga ok.

Ni får skåda igenom er rädsla samt släppa en del ok som ni har att bära här på jorden. I dessa tider gäller det att hålla sin väg i fokus utan att tvivla på den.

Ni har kommit för att genomgå en stor förändring som gör att jordens energier har aldrig varit så här. Det sker förändring på alla plan fler och fler människor vaknar och fler och fler ser hur vikigt det är att följa sin inre vägledare. Fler och fler kommer till insikt om den fria viljan som råder även för er här nere på jorden.

Att följa sitt kall kan vara svårt i vissa lägen ni hamnar, ni möter på er inre bromskloss som ska tas bort från er. Ni gömmer er ibland för att inte ta vid ert kall. En del av er har börjat rota i sin stora upptäckt att de har en väg eller så kallade kall att ta tag i. En del glömmer bor av olika skäl att tiden inte är mogen för dem.

Allt är i sin ordning därför ni följer er inre vägledare då kommer ni fram på rätt sätt.

Helt klart för er att ni bör se detta som händer runt er att ingen kommer undan energierna alla påverkas av dem på något sätt. Er kropp är uppkopplad och andra är uppkopplad på sitt kall, ingen kommer undan ändå.

Allt är i sin ordning nu.

Ärkeängel Ametist!

En seans i ljus och kärlek.

En del människor går med djup sorg inom sig säger Sananda, de känner hela tiden att livet går dem förbi. En del människor märker inte av det som det bär inom sig.

En del har plikt att stanna en tid här på jorden och göra sin uppgift som handlar om att övervinna olika rädslor. Att övervinna en rädsla kommer det ofta en ny rädsla igen. Övervinna sig själv kan vara svårt för en del av er.

Ni hamnar ofta i återvändsgränd som gör att ni får börja om från början igen om ni inte övervinner er rädsla. Att känna sig rädd det kommer oftast fram sen när ni var barn vad ni har ni upplevt som barn? Hur hade ni det som barn? Alla dessa frågor har ni inom er. En del av er kan känna precis vad som hände den gången en del kan känna att de är en bit på väg genom de stänger inne sin rädsla. Illusioner som ni ofta träffar på hela tiden.

Om vi ska vara syniska, vi som ser allt tror ni inte att vi kan hjälpa er igenom det som känns svårt? Tror ni inte att vi har överseende med er? Vi vet vad ni måste ändra på.

Kärlek känner ni alla människor till, ni vet hur kärlek känns, ni kan gå tillbaka till den gången ni mötte första kärleken, ni kommer ihåg hur det var. Tänk alla drömmar ni har om kärleken att kärlek ska fungera och hela er. Ni drömmer hela tiden om kärleken på utsidan innan ni upptäcker insidan. Hur ska ni då veta vad kärlek är när ni först söker den på utsidan i stället för att lära er regeln älska er själv.

Ni förstår alla regler, hur ni har satt dem på olika sätt. De ligger även regler i ert undermedvetna JAG som kommer ihåg hur det var.

Kärlek kan visas sig på många olika sätt mellan två människor.

Lady Portia vill komma in och säga några ord om er blockering som ni märker av. Ni har blockering att bearbeta för att komma er närmare och lära er att kärlek finns inom er. Lady Portia säger att det handlar om att en del av er har svår att leva ert liv full ut på grund av olika skäl. Ni får det svårt att få det att fungera. Ni hamnar i en återvändsgränd hela tiden.

 

Vi städar bort rädslor, ni kommer då att känna det lättare tillslut att våga göra sitt arbete fullt ut. Ljusarbetaren har olika arbeten att ta itu med. Om ljusarbetaren stannar då stannar de andra. I dessa tider är det viktigt att hjälpas åt tänk på det. Jorden måste upp i sin frekvens som ni redan har klart för.

En ljusarbetare har olika uppgifter som gör att de arbetar ibland i det tysta, en del märker ni inte av. Utan deras uppgift handlar om att förbereda andra människor.

Ärkeängel Zandalphone vill säga en sak om det: att ljusarbetare har sin uppgift som vi ärkeänglar hjälper till med. Zandalphone har även levt här nere på jorden och vet hur ni kämpar med er uppgift. En del av er får lärdomar och utbildning på annat sätt än andra.

Ärkeängel Ametist hon är för er som vill förverkliga och få er att gå vidare nu till nästa fast i livet. Det finns ingen återvändo längre. Allt är klart från vår sida.

Ärkeängel Aurora som är en av alla att förankra er i hennes härliga energier, jag kan ge er den glädjen att lyckas när ni tycker om er själv fullt ut. Ni klarar inte av att vara i mörkret när ärkeängel Aurora kommer in, jag är ljus och glad och kärleksfull. Min del i ert arbete som ljusarbetare det är att hålla modet uppe hela tiden, se ert mål. Ni störs ibland av andra men ni ska ha ert mod uppe hela tiden för att allt ska fungera nu.

Khutumi vill säga de sista orden att livet och kärleken hänger ihop. När ni lär er att lyssna till ert hjärta och vilket som är sant för er det kan ingen ta ifrån er. Då blir allt rätt för er.

Ärkeängel Ametist.

Livet som människa kan vara hårt säger ärkeängel Ametist. När ni har lagt ner stridsyxan då kommer solen in. Att vara rädd kan många av er vara ibland när ni står inför vissa beslut. Och var beror det på? Ni vill har ständig kontroll som gör att ni låser er ibland. Ni ska bara följa med och följa flödet.

Vi ärkeänglar är aldrig rädd. Vi har kunskapen om universums lagar och vill dela med oss till er. Ni sitter ibland fast för att ni vill sitta fast. Ni ser inte vad ni själv gör. Ni har en förmåga att fastna genom er tanke.

Tankens kraft ska ni lära er att använda på rätt sätt. Tanken att bygga bo, tanken att förverkliga er dröm. Tanken är er starkaste medel tillsammans med när visualiserar. Tanken exploderar av tankar av negativt art ibland som bara gör er illa.

Försök nu visualisera er dröm ert yrke er bostad eller andra saker ni vill få in i era liv. När ni lär er att bygga energi och tanken kommer med då händer det magi om fler hänger med på samma tanke då sker det dubbel magi. Ni vet att ni kan bestiga berg med tankens kraft.

Kärlek till ert kall tänk på vem ni är här på jorden. En del ljusarbetare glömmer bort det. De tappar tråden ibland och blir förvirrad. De har ett kall en plats att fylla här på jorden. Det är därför viktigt för dem att följa med jordens utveckling.

Ärkeängel Ametist.

 

Melkisedek vill berätta om kärlek mellan par.

När vi lever tillsammans i en kärleksrelation får ibland stöta på en del hinder på vår väg säger Melkisedek som är en uppstigen mästare. Han säger att ni ska bli ren från många problem som ni har med er hit ner till jorden. Er sambo er make är er största utmaning ibland att våga stå emot eller säga ifrån när det känns helt fel hos er. Ibland ser jag hos er att ni har svårt med det för att hålla ett inre lugn eller hålla skenet upp som ni kallar det.

Hur länge ska ni göra det?

Att vara tyst i dessa tider kommer ni ingen vart, tänka på det.

Melkisedek har en utväg till er att samarbeta i det mesta för att nå ert mål. Det finns ingen annan väg om ni lever i en kärleksrelation. Idag för att ni ska förstå det måste ni samarbeta från alla plan om ni ska lyckas i livet.

En ära eller hyllning ni vill ha ibland, ni vill bli älskad omtyckt. Varför vill ni det? Tänk igenom det en stund.

Ni ligger i tiden tänker ni, alla har ett fritt val att välja sambo eller make. Ni väljer och vrakar och letar efter den rätta som hela tiden står framför er.Den rätte maken eller sambon har ni bredvid er nu för att ni ska komma någon vart i livet  tänk på det.

Att utvecklas andligt och ni vill  hela tiden komma någonstans på er stege och hur ska ni komma dit? Genom er livskamrat. Ni stöter ibland på jobbiga hemska personer som kör kniven i ryggen på er – där handlar det om att förändra om. Ni tillåter er inte att stanna kvar i vissa fall för att ni räddar er själv. Ni slutar att acceptera när det känns fel i någon relation.
En del av er går framåt i relationer för att utvecklas sig fullt ut genom sitt inre arbeta som många av er behöver ta tag i. Att möta sin själsfrände som en del av er längtar efter som är lika er, hur tänker ni då? Ni känner er mycket väl. Ibland kan det vara bäst att möta en motparter som inte är lika er.

Människor som stannar kvar i långa relationer lever hela livet tillsammans de bygger upp en annan bas att jobba sig igenom. De har svurit sig tillsammans innan de kom ner hit att utvecklas och driva sitt kall tillsamman. De gör upp med gamla tider gamla karman som de har att bearbeta.

Kärlek mellan de paren växer sig starkare och starkare genom de går igenom svårigheter som utvecklas till kärlek emellan de paren. Kärlen blir fördjupande inom dem och de når en inre frid dem emellan när de har gjort sina resor igenom. De har ofta samma tema de paren de känner igen sig i varandra på många sätt. Deras speglingar hjälper dem framåt i livet.

Kärlek bygger på många delar och hur ni öppnar er genom kärleksrelationer.

En del väljer att vara själv då för att  sakta öppna sig.

Kärlek och frid ska ni en gång uppnå och kärlek som är den starkaste kraften ni har inom er.

Uppstigen mästare Melkisedek

 

Kärlek och tacksamhet.

Ärkeängel Aurora vill berätta något om tacksamhet som ni människor glömmer bort ibland.

När ni upplever tacksamhet i ert hjärta då sprider du bara ut mera av tacksamhet. Ditt hjärta fylls med mera tacksamhet som gör att du agerar där ifrån med glädje. Ditt hjärta fyller på mer och mer av den känslan som också kan ses som kärlek till er själv och andra. Tacksamhet är något att tänka på för att kunna gå vidare i livet.


Kärlek och tacksamhet går hand i hand.

När ni människor tänker i den termen att vidarebefodra samma sak till andra då sker det en magisk uppkoppling på er alla i den ramsan som ni tänker in.

Allt vad ni vill göra för andra det gör ni för er då. Ni samarbetar på ett högre plan. Ni får se magiska händelser från ett högre plan genom ni har börjat inse hur allt fungerar i universum. Att känna tacksamhet varje dag genom er egen kärlek då bygger ni på med mera magiska händelser i ert liv.

Glädje kan vara svårt att känna när ni sitter i svårigheter som är svårt att få att fungerar. Om ni hjälps åt tillsammans. Ni vill  hjälpa människor framåt det handlar om att se dessa människor i framtiden. Se deras lycka genom era ögon. Ni hjälper genom att tänka gott till andra som i sin tur kommer framåt.

Den magiska vägen kan vara svår att se ibland om ni inte upptäcker den på en gång hur allt egentligen fungerar.

Kärlek och tacksamhet.!

Ärkeängel Aurora!