En tid till eftertanke.

Vi uppstigna mästare ser från vårt håll, på er människor som håller på  att bryta er ur skalet som ni har slutit runt er. Ett skal där ingen kommer  igenom. Ni lägger ibland på skydd där ingen kan komma in. Vi mästare kan bryta igenom ert skal. En del av er har svårt att se att ni bär på ett skal. Ni har lagt skal på skal för att skydda er emot att någon ska kommer in och sårar er.

Ett skal ni går runt med innefattar sorg och svek. Ni vill inte bli sviken igen. Ni stänger av ert hjärta då slipper ni bli sviken. Det här händer många idag, ni vågar inte ta in kärleken för ni kan bli sårad. Ni blir sviken hela tiden. Ni vågar inte ta emot kärlek för ni är van att bli sårad. Ni lägger en fin sköld där ingen kan komma in.

Vad är lycka för er?

Vad är kärlek för er?

Hur ser ni på lyckan?

Det handlar om att ge kärlek det handlar om att ta emot kärlek åt båda hållen.

När människor möts där ute då finns det drömmar och insikter. Drömmen som aldrig blir av känner en del.

Vad innehåller er dröm?

Vad vill ni göra med er dröm?

Tänker ni hålla fast er dröm?

Tänk igenom en stund.

Det finns ingen som vet vad ni bär på. Det finns ingen som ser hur du vill ha det. Det finns ingen som har samma dröm som du bär på. Alla ni är olika. Igen annan är den andre lik. Ni drömmer inte om samma kille och tjej utan ni är även där olika. Tänk om alla ville ha samma kille och tjej hur skulle då jorden se ut. Det är därför ni är olika. Ni har olika uppgifter att fylla här. Ingen kliver in på samma stig för ni går på olika stigar.

Tänk vad allt är upplagt på ett praktiskt sätt på jorden. Om ni såg så långt. Tänk att alla är ni olika människor. Om ni såg det då skulle ni förstå hur bra allt är. Hur alla tar sin uppgift som är viktig och respekt till er själv. Om ni såg detta klart och tydligt då skulle ni förstå helheten av vår jord . Ni skulle se längre och förstå att varje människa här har en uppgift att fylla.

Uppstigen mästare Kuthumi!

Följ din inre vägledare då kommer ni rätt – Ärkeängel Ametist.

Det finns dagar då ni inte vet när ni ska ta steget i ert liv. Ett Andligt liv som många känner sig förvirrad i.

Vad har ni för chanser att hamna rätt på en gång?

Vad tänker och känner ni när ni letar hela tiden efter svar?

Vart tar ni vägen i er tanke när ni har svårt att se möjligheter eller förstå er chans i livet. Allt det här finns inom er. Alla föds med en inre vägledare som svarar på allt ni undrar över eller söker svar på.  Allt detta kan ni själv. Ingen ska tala om för er vart ni ska gå eller vem ni ska söka det vet ni alla själv.

Ni dras till en person eller en grupp som ni vill lära er något av. Ni ska ta med er något på er resa i livet. Er resa börjar när ni föddes hit. Ni kom hit för att slutföra en del karman samt slutföra ert liv på ett bra och värdigt sätt.

Hur kan då någon veta vart ni ska gå eller ta vägen när ni söker kunskap? Ni vet redan vägen eller gruppen som ni dras till. Grupper som utveckla er och som leder er vidare det är en grupp med känsla och insikter, ert samarbete börjar redan där. Tänk om ni söker fel grupp vad händer då?

Det som känns rätt, lyssna alltid på er inre röst som berättar och känner in hela tiden.  Kroppen är som ett signalhorn som känner hur kroppen signalera varje gång ni dras åt rätt håll. Om ni backar då vad händer då? Det kommer andra möjligheter att mötas. Människor i gruppen har något att ge er. Ni får ta med er i er utveckling samt ni får renas och se ert mönster. Gruppens spegling hjälper er framåt åter igen genom ni hamnade i rätt grupp.

Rätt grupp då får ni en skjuts framåt i livet. Tvivla aldrig när hjärtat ropar. Er inre vägledare viskar och talar om flera gånger om dagen. Ni kan inte komma fel om ni lyssnar in fullt ut. Ni släpper inte greppet  utan följer er tråd som ni har fått upp. Släpp den aldrig utan håll fast den.

Ni kan lätt bli manipulerad på många olika vägar genom det finns många utbud på er önskan att hitta rätt. Allt som sker nu med er människor, följ er röda tråd då kommer ni alltid rätt även om ni tvivla då kommer er intuition tillbaka igen. Intuitionen känner och vet i hela kroppen om ni frågar er själv, ni känner glädje om det är rätt. Ni känner motstånd eller oro om det är fel. Kroppen är sökare och ni får signaler när det är helt fel.

Om ni känner er tvivlande gå tillbaka besluta inget utan sätt er ner och lyssna in igen eller gå ut och gå för att lufta er en stund. Släpp det om osäkerheten kommer in och vänta in tills det känns rätt.

All ni ska göra följa er ledarstjärna!

Ärkeängel Ametist!

Ni människor går på energispår när ni söker rätt kunskap inom er.

Kuthumi vill säga några ord till er:

Ibland blir ni människor styrda på andras vilja, ni har inte upptäckt det ännu. Viljan som människor lägger ut i samhället kan ni påverkas av. Ni känner av människors vilja och vad deras vilja vill ha. Ni är en sökare inom många områden. Ni söker svar hela tiden, svaren finns inom er har ni tänkt på det.

Ni känner in ibland fel, varför gör ni det?

Varför förvirrar ni in i olika spår som inte tillhör er?

Varför söker ni utanför er själv hela tiden, när svaren finns inom er hela tiden?

Svar får ni på många olika frågor hur ni ska lyckas med ert liv.

Ni vill ibland gå olika andliga vägar som leder till ert kall i livet. Ni vill utveckla er fullt ut

 Ni söker olika vägar vem är den rätta vägen?

 Vem har rätt eller vem har fel?

 Vem är den rätta läraren?

Vem kan lära mig det bästa?

 Vem av alla dessa är rätt för mig?

 Vem av dessa kan öppna för mig?

Vem kan hjälpa mig mest?

 Vem har den kunskapen jag ska ha?

 Vem vill mig väl?

 Vem är den läraren som följer mitt kall och kan öppna min väg och vilken av dessa är rätt för mig?

Alla dessa frågor har ni människor genom ni är en sökare hela tiden.

Vet ni om att ni går på känslan som kan leda er rätt. Känslan talar om vad som är rätt för er.

Ni som lever här nere på jorden har olika kall att följa. Ni öppnar er och känner att allt bara snurrar för er, ni vet inte vart ni ska ta vägen. Ni vet inte vem som kan hjälpa mig? Vem av dessa kan ge mig det som är rätt för mig?

Alla lärare står för sin kunskap ingen lär ut lika, alla har sitt kall och dela med sig till er människor. Läraren är för er samt att ni är för läraren.

När ni börjar förstå det att ingen av er kommer gå samma väg, utan ni följer olika energier som vi mästare kallar det. Ni går på olika energier där ni känner igen i er själv.

Ni går på rätt energi som ger er det bästa ni fyller på era behov.

Det handlar inte om pris utan det handlar om den lärare som kan ge er det ni söker och där är alla lärare olika. Ni kan ha karma till den läraren därför söker ni till den läraren, ni behöver läkas. Ni söker en speciell energi som kan utveckla er och får er att utvecklas. Ni människor har olika problem och det finns lika mycket lärare som era problem.

Ibland kan ni få visning på en speciell lärare som ni dras till hela tiden, följ det utan att fundera varför, då är ni inne på rätt spår.

Följ ert energispår där hör ni hemma, just nu behöver du det. Tänk inte på om din vän går ett annat spår då behöver din vän följa det spåret, ni är inte lika tänk allid på det.

Då blir allt rättvist för er som söker i ert inre.

Mötet mellan uppstigna mästarna.

serapis-bey-birgitta-andlig-inspiration

Möten säger Uppstigen mästare Serapis Bey har vi många i dessa tider. Vi är bemannad på ett speciellt sätt för jordens grunder ska kunna fungera. Allt som ni hör och ser har stor ordning idag att få folk att se med sina egna ögon. Tiden är inne för stor förändring, vi ser det från uppstigna mästarnas håll. Alla blir delaktiga i det som sker nu på jorden, alla går in tolfte timmen, tiden är slagen nu. Vi uppstigna mästare ser att kärlek och renhet och sanning går hand i hand. Här från våra ögon sett handlar det om vishet hur ni ska utveckla er nu. Vissa av er ljusarbetare har svårt idag genom jordens olika händelser som sker. Ni har ibland känt er vissen på grund av olika skäl som uppdagas nu för er.

Det som är besvärligt för er är inte besvärligt för andra människorna. Ni lever på olika sätt idag för att hjälpa på olika sätt. På jorden är det lika för alla. Vart ni än bor handlar det om att öppna sig för varandra, leva i andakt till varandra genom ärlighet idag. Sanning har ni många gånger haft svår med. När sanning kommer fram då kommer själen fram och visar vem ni har att göra med. Vem ni är i grunden. Går ni på lögner då krockar ni en dag med er egen lögn, glöm inte det. Att hålla en stark väg kunna fokusera nu lita till ert inre nu var sann hela vägen ut. Lita på er ledarstjärna.

 

Sant Germain vill även kommentera vissa bitar i detta som händer jorden nu. Alla ni får en bättre plats att bo helt klart. Ni får en mera ärlig människa ni möter då. Är det inte skönt?

Hela ert liv har ni dömt ut människor som inte klarar av de svårigheter eller hamna i kläm på grund av olika orsaker som händer i en människas liv. Se aldrig ner på henne för det kan vara er egen skugga ni möter. Skuggan från förr som har hamnat snett i samhället. Varje människa här på jorden har en plats att fylla även er plats är viktig därför kan ni inte se ner på andra människor, alla gör gott på sitt sätt. En del av er ser människor som har hamnat i kläm på olika sätt som har fått fel bedömning av andra. Alla människor på jorden måste hjälpas åt även den som ni ser har gjort fel. En andra chans.

Serapis Bey kommer tillbaka i att hålla en fokus nu på människorna ha ett öppet sinne och förstå dem nu. Har ni öppna sinnen och ser dem för de är då kan människan komma långt i eras ögon och i våras ögon en själ som måste få den bästa hjälpen att få komma rätt i livet. Livet på jorden är er arbetsplan och här planerar ni och sätter upp mål Ni slutför dem sen och kommer hem till oss. Ni har tiden att passa för ni vet att många fler vaknar nu och tiden är viktigt för många att få hjälp på allra bästa sättet nu. Ingen är felfri här nere, ingen är lägre här nere här är ni lika bror och syster med varandra och bror och syster hjälps åt när hjälp behövs.

Lägre eller högre människor som ni tror att ni ser har sin uppgift som ni har. Chef platser som ni ser som högt stående i era ögon har även varit lägre stående i andra liv. I detta liv har de möjlighet att fixa till och ordna till karma. De ger och en tar emot.

Om ni ser det viktigt för alla då ser ni någon som behövs, se att ni har en plats här och har lika rätt till jorden som er granne har. Ni väljer olika vägar, ni väljer olika händelser ni ska igenom, ni väljer vägen som är er som ni har utvecklats i, ni ska använda er av det nu.

Fler och fler får kunskap genom olika sekter olika samfund inget är fel utan allt handlar om kärlek och förståelse och samarbete, ingen kan döma ut någon annan, ingen är bättre än någon annan, utan alla är ni lika på många olika plan. Se er själv som en av alla dessa som ska en dag komma hem till ljuset och som är klar här på jorden. Den dagen kommer när ni är klar här och då förstår ni hela planen och vilka ni var och vad ni hade för uppgift att fylla. Ni har inte kommit dit ännu, nu är nu och nu jobbar ni vidare i ert kall till jorden

Tack Uppstigen mästare Serapis Bey!