Ta sig över de sista passet.

 

Ni har ibland en förmåga att snegla på andra och glömmer bort er själv. Det här är tider för att släppa taget och se möjligheterna i stället för att snegla på andra vad de gör i sitt liv.

Hur tänker ni ibland människor säger ärkeängel Hope!

Hur vill ni ha det i ert liv?

Ni lägger ut mål och tankar samtidigt håll fast vid den tanken utan att tänka eller fundera om det ska fungera. Det här är en stående tanke och som vi ser att ni kommer tillbaka till hela tiden. Det handlar om att ta sig över ert värsta pass ibland när det gäller att förändra ett gammalt förlegat och utnött mönster. Det här vet ni om hur ni nöter på tankar ibland när ni tappar tråden då kommer era tankar tillbaka som en stor bumerang.

Ni ska över passet nu se chanser släpp taget och ge er hän nu i glädje.  Vi ärkeänglar vet ert bekymmer vi har full kontroll på det. Lova er själv varje dag att tänka att universum är fylld av alla gåvor som finns där att få. Universum fylls på från alla håll och kanter den sinar aldrig den är överfylld er bank. Ibland ser ni inte det.

Här handlar det om att släppa taget och ge sig hän våga ha tillit till livet nu. Det finns ingen annan väg ut nu.

Ärkeängel Hope!

När energin drar er tillbaka, ni blir trött vad händer då med er?

Uppstigen mästare Kuthumi har något att berätta för oss:

Ni kan ibland se längre och längre bort sen fastnar ni i det. Ni hakar fast er. Ni måste se allt runt er som påverkar er. Ni ser inte allt som hela tiden skäl er kraft. Kraft vad är det för er människor?

Det ser vi uppstigna mästare att ni blir kraftlös och ni ser inte orsaken vem som stal er kraft. Ni har människor som hela tiden hakar på er energi som bara vill ha mer av den. Ni dyker ner i olika områden som bara tar kraft hela tiden, ni snurrar till det mer än vad ni borde göra om ni befann er på en plats där kraften var er kraft och energi.

Det här gör att allt drar ut på tiden det tar längre tid att slutföra ert mål när människor är inne och skäl er kraft hela tiden. När ni människor bor i områden där kraften snurrar in sig i varandra då hittar ni inte ut lika snabbt som om ni hade en kraft som lät bli det. Det snurra och ni kommer inte ut vissa dagar när kraften är för stark. Ni känner att ni drar er tillbaka.

Det skapar oro i er som bor på en inåt krävande energi som stoppar er i ert arbete.  Ni undrar vad det är för kraft i den som går inåt?  Den kraften har svårt att hitta ut ibland det blir ofta förseningar i ert arbete. Ni dör inte av den men ni får kämpa om ni inte förflyttar er till ett bättre område där ingen skäl er kraft.

Det här känner ni människor igen för ni blir trött och får inget gjort som ni ofta säger. Ni drar ut på tiden hela tiden och skjuter upp allt. Det här är en sådan kraft som ni inte upptäcker ni ser den inte med blotta ögat utan ni lever och ser att livet går ändå vidare och mera kämpande liv.


Hur ska ni då göra för att slippa denna energi som hela tiden förstör för er?

Det finns bara ett knep fokusera på att komma ut se att ni är där ute. Ni bryter då kraften en stund. Ni fortsätter att fokusera och ni kommer där ifrån nu – en bild framför er. Vakna med den bilden och somna med den bilden. Se den hela tiden när ni vistas i ett sådant område samma bild för att bryta energin tills ni har kommit där ifrån, ni bygger upp en ny energi för en flytt.

Det här förstår inte människor som inte har hamnat i det. Vi som är uppstigna mästare ser detta när någon skäls från sitt arbete någon tar deras energi och den energin ska användas av till annat.

Det här handlar om att se hur ni påverkas på olika sätt när något inte fungerar längre i er vardag.

Var uppmärksam och fokuserad nu.

Uppstigen mästare Halarion

Det här har varit mycket för människor att beskåda och se vad som händer nu över hela vår jord. Insikter och klarhet som många upplever idag. En del av er ser lite längre och förstår vad som är meningen med allt som sker nu och en del förstår inte allt kaus som många idag får gå igenom. En del ringar in sitt liv för att se möjligheten nu till att kunna förändra och en del blundar för det. Hur ni än gör är det ett fritt val ni har nu, alla ni som lever här nere på jorden.

En del av er ser jordens uppgradering ganska klart och en del förstår inte varför allt händer just nu. Krav på ert sanna jag håller på att komma upp nu. Ni får vetskapen om vem ni är nu. Ni klarnar på många plan. Ung eller gammal har ingen mening ni vaknar i rätt tid ändå. Ljusvarelser som besöker jorden både nattetid och på dagen har en plan med er som lever och bor här. Ta emot den hjälp ni behöver nu när ni är villrådig, de vet mer hur ni ska komma vidare i ert kall eller mål ni drömmer om.

Drömmar kan visa sig konstig för andra människor och för er helt klart. Det beror att ni får olika erbjudande som kommer in till er, därifrån ska ni utveckla er. Hur ni väljer idag är en del av allt ni kan se redan nu vilken energi ni dras till eller känns bäst. Alla ni har olika energier att gå på och känna in.

Jag är en uppstigen mästare som har allt under kontroll nu. När sanningen kommer fram ur er då står ni på tå för er själv. Rättvist handlande för många idag. Rättvisan som många upplever glöms bort idag. Det handlar ändå om att vara sann mot sig själv nu.

Sanning och rättvisa för många idag genom ni börjar inse vad rättvisa är för er och vad är sanning för er. Att stå fast i sin tro och släpp aldrig fokus på ert liv nu. Släpp det som känns tungt nu. Att släppa taget en stund är skönt och släpper ni taget åter igen då blir livet ännu bättre för er.

Uppstigen mästare Hilarion

Om er ljusarbetare.

Ni lever här och vi betraktar er. Ni får syner om jordens utveckling och håller det inom er. Varför gör ni det?

Jordens utveckling har kommit igång för längesen. Ni har visioner som ni ska slutföra nu. Ni är ljusarbetare här på jorden så långt har ni insett att ni får inte alla gånger som ni vill. Egot kommer emellan er. Ni får svårt att få jordens plikter att fungera om ni inte utför ert kall här.

Hur kan ni ljusarbetare sitta ner och tänka att allt fungerar ändå? Ni måste vara delaktig i ert jobb även om ni känner er mindre betydelsfull här på jorden. Ni har in gått en pakt med er själv att styra och leda ert arbete här med vår hjälp. Vi har kunskap på olika plan som ni kommer att inse tillslut.

Vi ser även ert nästa steg om vi vill berätta för er. Vi vet hur ni ska förverkliga ert andliga arbete. Ett andligt arbete kan vara på olika sätt. Ni har tagit på er en uppgift som ni måste fullfölja nu.  Ni jobbar med uppstigna mästare och ärkeänglar som ni väl känner till deras kunskap samt er guide. Ibland har ljusarbetare ett större kall att fullfölja som de inte ser alla gånger.  Att hålla sig fast i det förgångna är svårt när tiden bara visar framåt. En ljusarbetare vaknar när de är redo att ta tag i sin uppgift här. En del vaknar när de föds hit för att läras sig om bardomen. De tar på sig olika valmöjligheter för att vara med att lyfta jorden till en högre nivå.

En tid som handlar om planering nu. Vi har full kontroll nu vi som vakar över er nu.

Asthar Command.