Ibland måste ni så frön hos andra människor för att de ska vakna i dessa tider.

En del av er människor går igenom olika svårigheter just nu, genom allt på er jord håller nu på att ställas till rätta.  Alla ni som känner det att jorden håller på att gå upp i en annan fas i ert liv,ni är mer vaken än andra. Ni känner av allt som sker nu genom er direktkontakt med uppstigna mästare och ärkeänglar och guider.

Universum har aldrig förr sett ut så här som det gör idag. Ni är mera snurrig ibland för ni vet inte åt vilket håll ni ska gå. Vägen står öppen för många idag. Det är bara att ta i och ta första steget, lika tufft kan det vara som när ni tog första steget när ni lärde er att gå. Tänk på det ibland alla ni är i början och när ni var i början på ert liv då hade ni svårt att stå stadigt. Idag ska ni lära er att stå på egna ben och framför allt följa er inre vägvisare som aldrig leder er fel, ni kommer alltid rätt.

Hur kommer ni vara sen när ni inte behöver vara bakom någon utan stå på egna ben? Att luta sig mot samhället kan kännas skönt för många människor idag för ni är trygg där, ni vågar inte släppa den tråden. När ni börjar se och förstå mer av samhället då kan ni även inse att livet testar er ibland att följa er egen väg som ni började trampa in så bra från början.

När ni var liten var allt enkelt känner ni, ni hade andra att lita till. När ni växer då måste ni ta ett eget ansvar som känns tufft ibland.

Om ni lär er att lita på känslan och samhället, då lämnar ni det bakom er och känner att ni är en del av allt som skapas här på jorden. Ni är delaktig i allt som händer nu. Det här kan kännas svårt för er ibland att förstå. Om ni börjar stjärnskåda er och se vilken ni är, och vilka ni ska möta i ert liv, då kommer ni förstå er plats i samhället som är uppbyggd efter andra människor. När ni börjar inse det, för att bryta  saker som finns i samhället eller sådan ni känner känns fel, varför inte då se ert kall lite tydligare – säg till när allt känns fel. Ibland sår ni ett frö hos någon ni trodde inte skulle lyssna på er. En del människor måste vakna mer innan de tar bort sina skygglappar.

Uppstigen mästare Kuthumi.

En seans i ljus.

Serapis Bey Birgitta Andlig Inspiration

Tiden är inne för er nu. Tidens och kärleken som går hand i hand nu till jordens utveckling. Allt som ni ser nu har med tidens begynnelse samt er stora utveckling till jordens alla hörn.  En tid som gör er uppmärksam nu, en tid att se till nu och att lita på sitt hjärta fullt ut, en tid till att se bekymmer som en framgång genom ert agerande.

När ni människor utvecklar då får ni ofta bekymmer genom ert agerande i fel riktning, rädslan tar över ert liv då. Det gäller då att stanna upp en tid för att se över vad var jag rädd för. Rädsla mina människor är er störta rädsla och fruktan att allt ska gå fel. Sen stänger ni av rädslan och inser att den inte gjorde er någon tjänst utan bara förödelse.

Varför är ni då rädd när ni vet att ni måste igenom nålsögat för att komma till ert mål?

Vad beror det på?

Ni har möjligheten att tappa greppet när ni känner er som mest instängd i er kropp. Men vi ser att ni kan lätta på det- släpp bara greppet en stund och lita på tiden har sin vändning för många människor.

Om ni nu är uppmärksam på er själv och lär er av det som gick fel då kan ni ta med er den lärdomen.  När ni människor går igenom stålbadet som vi kallar det då når ni ända in på er kropp genom vårt ljus som hittar rätt jämt.

En del av er har samma problem som andra och därför kan ni komma igenom snabbt ni känner igen er i ert handlande.

Hur ska ni lära er då om ni inte har gått igenom sorgen på djupet? Ni behöver öppna er mer idag för att nå ert inre kall.

Ljus människor idag har möjligheten ta hjälp av oss uppstigna mästare och samt ärkeänglar och guider och framför allt ert högre JAG de känner hela dig. Ni glömmer det och ser inte vad ni har runt er.

Ljusarbetare kan få stopp på energi ibland, genom att ni har lätt att dränera er på olika sätt i olika sammanhang. Ni har ett mål oftast när ni kommer hit ner ,för att fullfölja det. Ni får stopp ibland på grund av att andra skäl er energi, då får ni stopp ett tag. Här handlar det om att hämta igen er kraft framför allt ,att se er stora uppgift här på jorden.

En ljusarbetare har olika kall att fullfölja och en del har 1 att fullfölja och det är stort nog för dem att lyckas, även om det är 1, en del läggs det på flera olika projekt genom deras styrka och deras insikter som växer sig starkare. De har möjligheten att nå ut till flera människor.

Alla ni har olika uppgifter att se till därför är det viktigt för er att se till ert arbete nu.

Ni möts ibland av olika energier som är bra eller dålig här handlar det om att behålla sin egen energi. Ni övar ibland på att se vad som är rätt eller fel. Ni lär er att urskilja er väg. Ni behöver ibland känna rätt energi som ni inte alla gånger känner igen.

Ni dras alltid till rätt energi som ni upplever passar er bäst där får ni gåvor ni får uppmuntran och ni får god energi som passar er bäst att fortsätta ert jobba. En uppmuntran kan komma på olika sätt där ser ni ert kall och vilken ni är. Alla ni som samlas tillsammans i grupp ser sin möjlighet att utveckla er – ni som är vaken för det. Grupper kan ni bygga på olika sätt.

Vi uppstigna mästare ser grupper som en bra utvecklingsfas där ni får komma till tals eller höras eller synas eller få en spegling av den ni sitter bredvid. Ni hittar igen då vad som är fel hos er. Ni ser den andra sidan av er utveckling. Spegling människor är det bästa ni kan få i dessa tider, ni får en påminnelse vad ni ska ändra på i er själv.  Vi kan nå er på ett sådant sätt, det är enkelt, vi parar ihop människor som känner igen sig hela tiden för att läkas.

När ni känner att ni behöver gå till en sammankomst, gå utan att tänka där får ni läkning på ett djupare plan

Uppstigen mästare Serapis Bay

Vit stråle

Ashtar Command vill säga några ord till er i dessa tider.

Ni stöter ibland på dålig energi som ni tror att någon osalig ande som stör er vardag. Den här osaliga anden kommer från en annan planet och borde inte vara ibland er. Ni känner av den på ett sådant sätt att ni blir låg i ert humör, ni tappar glädjen de första ni gör. Hur ska ni upptäcka den osaliga anden från en annan planet? Ni ser att de finns vänliga de som kommer från en annan planet och de vill jobba med er jord. Det finns de som ställer till det för . Ni blir dränerad på energi från dem.

Alla möter inte på dessa, men en del i samhället har stött på dem och känner att de tar deras liv ifrån dem. En del upplever att det går dåligt för dem, livet fungerar inte som det ska för dem. De har en sådan energi att ni blir sänkt av dem på olika sätt.

Ibland tror ni att det är en osalig ande som är där, men det är stor skillnad på dem. Ni är kopplat till dem både natt och dag. De ser snabbt er ljusstråle. En del av er har varit bunden till dem sedan ni var barn eller i tonåring. Ni som är vuxen stöter på dem och de kopplar upp sig på dig. De har ett stort intresse av er.

Ni kanske känner rädsla inför dem och då vinner de. De kan inte skada er eller utsätta er för fara än att det går fel för er. Ni kan även uppleva depression och ångest av dem. De har en förmåga att kliva in i er vardag och vill de vara med, de är nyfiken, de vill se hur ni människor fungerar och det fungerar inte för er att ha dem här. En del får märken av dem.

Det finns goda som kommer hit och besöker jorden har goda skäl att höja er jord till en hög energi. Det är därför ni får energiregn över er ibland. Det är olika grupper som kommer hit och behövs på jorden. Jag pekar ut den gruppen ni har att göra, ska inte vara här utan de ska åka hem, de sprider dålig energi på många plan genom att de är utan känslor. De vet inte vad glädje är, de vet inte vad sorg är eller andra känslor ni har inom er.

Klipp era band när ni upptäcker att er vardag aldrig få en lösning på ert problem de påverkar människor hela tiden. Det här är en smygande dåliga energier som ska lämna jorden, och de har inte lov att vara här. Genom att de återkommer hela tiden, en del av er har kopplingar till dem och de återkommer hela tiden hit, tills det inte finns någon koppling kvar på jorden.

 

Glitter i er aura när ni håller på att rensa ut.

Det kan glittra om er människor när ni går igenom olika händelser som ni ska få upp och svar på vad hände den gången eller varför blev det fel väg ni gick in på.

Ni glittrar av rening då och det bästa ni gör då är att bara hänga med och släppa taget om allt. Ni renar ert gamla JAG som håller på att förnyas då. Ni är som glitter i våra ögon. Ni är som barn på julaftonen. Ni lever i en värld som håller på att öppnas sig åt rätt håll då. Vi ser allt ert glitter som skiner om er. Ni lyser igenom er önskan när ni kommer på tals om det. Ni får lätt att berätta då när vi drar i trådarna, vi vill nu rätta till det som blev fel från början.

Att se tillbaka är den bästa biten ni kan ta fram då. Vi ser det som glitter i er aura som renas och förnyas och ser ert stora växande inom er. Ni lever i en värld där allt är möjligt att få göra om det igen på rätt sätt, det som var tänkt från början.

ER glittrande värld som ni har knutit samman med skuld på olika sätt. Vi ser till att vissa personer får er att rensa er då. Ni möter de som känns svårt att tala inför och plus enkla för att ni ska reda upp det som gick fel den gången.

Skuld är ett ord ni alla känner igen i dessa tider. Hur ni lägger skuld på olika sätt till personer som inte har med ert liv att göra och ändå  känner ni er fylld med skuld ändå.

Vad beror det på tror ni, tänk efter en stund?

Skuld är ett tungt ord idag ibland många av er. NI sköljs över av skuld på olika sätt från era närmaste och de som ligger längre bort på er skala av skuld, men den finns där ändå varje gång ni kommer in på olika ämnen som handlar om det. Ni får  skuldkänslor på ett sätt som visar varför ni gjorde fel i första valet och varför ni gjorde så.

Ni lär er att känna skuld till andra och ni lär er att komma i kontakt med skuld för att göra rätt för er på olika sätt i samhället. Ni sätter en stor prislapp med skuld som kostar pengar tillslut som ingen kan rädda om ni själv inte ser det.

Lev i nuet nu och följ bara er önskan ingenting annat passar in nu.

Ni lever i nuet

Sananda!