Kärlek över alla gränser

Bada i kärlek, tiden som påvisar sanning och säkerhet och ett fritt val.

Kärlek vad är det för er?

Hur ställer ni det ordet till er själv?

Hur tänker ni när vi säger kärlek?

Hur tänker ni då?

Och vad är kärlek?

Det ordet kan förknippas med olika ting. Ni kan få kärlek från ett barn och från ett djur. De ger utan att tänka eller att sätta gränsen för givandet. Djur har en annan kärlek tänker ni, ett barn har ett annat sätt att ge kärlek på.

Kärlek är ett ord som ni människor förknippar mellan två människor. Kärlek kan vara att er kärlek växer mer genom ni utvecklar ert hjärta mer. Kärlek kommer från oss uppstigna mästare för att lära er och hjälpa er på det bästa sätt ni kan få för att få ge kärlek till er själv.

När gränser uppstår emellan människor det är för att de ska tänka till en stund. Att sätta stor gräns till sitt eget liv är stor kärlek för ni står ödmjuk inför guds skapelse. Kärlek kan sägas på olika sätt och ni kan be om kärlek. Ni kan få kärlek hela tiden som ni har svårt att ta emot. Ett hårt eller ett lätt ord det beror på vart det kommer ifrån.

Kärlek som vi vill ge er människor för att ni ska göra rätt val i livet det är kärlek. Vi ger er kärlek och påminner er om att ta hand om ert liv väl. En del människor har svårt att se det. Att sätta punkt där ni började en gång att lovprisa sig själv är svårt men att lovprisa andra är lättare. Ni är olika. Ni lovprisar och sätter upp människor på en piedestal och ni lär er att se upp till dem, ni glömmer bort ert liv som är lika viktigt som den ni ser upp till.

Gränser och kärlek går hand i hand när ni säger ifrån eller vill värna om er själv det är kärlek. Den kärleken är den bästa kärleken för att växa i rikedom till sig själv. Ni börjar med andra när ni ska börja med er själv först.

Ni har olika beslut att slutföra som känns svårt och svårt att förstå hur allt ska fungera. Att släppa greppet och kontrollen är svårt men för att vi uppstigna mästare ska komma in då måste ni släppa greppet och bara ge kärlek till er själv. Ni vet i grunden hur ni ska föra ljuset framåt och tvivla inte nu för ni bär på ett inre ljus om växer och växer nu sig stark att bestiga berg med.

Här handlar det bara om att vara vaken och släppa all kontroll för att ett ljusarbete ska gå framåt nu.

Uppstigen mästare Sananda!

Flyga vidare nu.

Ni är som flyttfåglar ni lämnar er plats som inte längre fungerar. Platsen som har givet er kunskap till nästa gång att tänka till eller lyssna till andevärldens varningar. Ibland kommer ni in olika tillstånd, ni driver på er själv för hårt. Vila och koncentration kan vara svårt när ni växer andligen.

Här handlar det om att vara förståndig eller klarsynt i olika lägen. Se sin chans nu och att hitta sin plats och finna frid inom er. Frid och lycka går hand i hand som ni nu kommer upptäcka. Var klar över olika situationer nu, kan vara svårt att inse eller förstå hur allt kommer att fungera nu in i minsta detalj. En del släpper in oss uppstigna mästare tillslut när de inser att vi är bäst på att lära ut det ni har svårt med. Det som är svårt nu det är att inse och hålla fokus på hela situationen nu. Att vara klar nu över alla händelser som sker, ingen kan tro att det sker nu.  Det magiska trollspöet som vi har ibland att ta till i vissa fall, när det behövs.
Här handlar det om att värna om sitt liv och se sitt liv i repris på repris och lova sig själv att aldrig göra om det igen. Att vara stark i olika lägen kan vara svårt ser vi. Ni har en stor inre styrka nu att ta tag i. Värna om sitt liv nu. Se sin värld förändras kan vara svårt att förstå idag. Världen är vi som vägleder in på rätt väg, vägen är att se ett annat medvetande vem ni är i grunden. Här handlar det om att ge sitt liv stor möjligheter som hela tiden bygger på med större insikter och klarare syn på det som sker nu. Vad ni inte ser nu det ser ingen vad som sker på ett högre plan. Vi uppstigna mästare planerar och ser nu.

Här handlar det om att våga gå där ingen har gott, att se en ny väg som handlar om förnyelse på många plan.

Uppstigen mästare Sant Germain

 

Övergång.

 

När ni människor sätter upp hinder i era liv då kommer ni ingen vart som ni har upptäckt. Ni måste ibland böja er för att tro på under. Egot kommer ofta emellan då när ni har svårt att tro på under kan ske för er. Ni bär på ett stort ego som måste vika sig ibland för att den bästa hjälpen nu.

Hela ert liv har ni arbetat och sett att under inte kan komma in hos er bara hos andra. Nu när det ska brytas då sker det stor förvandling på många plan. Det är bara vi som kan leda er rätt nu för att under ska komma in på rätt sätt.

I dessa tider finns det människor som tänker mera negativt än vad de kan utvecklas. Den negativa tanken förtär dem hela tiden och hamnar till ruta 1 om och om igen. För att bryta den trenden måste ni börja avveckla er från era tankar nu. Tanken styr allt även de ni inte vill ha för ni tänkte den tanken. Ibland måste ni få upp den tanken för att se att den gjorde er inget gott.

Hela ert liv kommer ni kunna rannsaka er för att släppa den minsta tanken som stör er. Men hela ert liv handlar det om att bli hel en gång från smärtor och skuld. Smärtor som sätter sig i kroppen förtär er mer än vad ni tror. Det här handlar om att tycka om sig själv och ge sig själv kärlek varje dag ända tills den dagen ni går över till ett annat plan, för att ni ska göra rättvist åt er själv nu.

Hela ert liv hänger ibland på en skör tråd för ni tror inte ibland på att under och magi finns nu. Den finns och lever och lär er nu.

 

Uppstigen mästare Khutumi