Kärlek och telepati!

Tänk när ni är två om allt att dela vardagen med varandra är härligt. Att vara två i dessa tider kan vara svårt att hålla fast i den ni håller kär. Ni hade drömprinsen /drömprinsessan framför er hela tiden hur han eller hon ska vara.

Kärlek vad är det för er?

Hur går era tankar när ni tänker på den ni håller kär?

Vad vill ni göra för den som ni håller kär?

Har ni plikten inom er som handlar om att kärleken ska komma från en person eller ser ni att den ska delas lika mellan paren?

Här handlar det om att ge och ta emellan er. Ni har kommit längre på er stege när ni inser det. Kärlek är något som växer i er.  Ni har förmågor att dela dagen med den ni håller kär. Ni har förmåga att ge av ert hjärta till den ni håller kär. Ni har en förmåga att hjälpas åt för att komma vidare nu. NI har ett gott samarbete när ni inser det. Ni hjälps åt att bygga berg av glädje och framgång när ni samarbetar.

Paren i dessa tider ska se skillnad på kärlek och icke kärlek. Ibland känner ni behov att vara två för att utvecklas. Ibland känner ni behov av att hålla någon kär i ert hjärta. Ni vill ha kärlek och ni vill ställa krav på er kärlek. Hur ser ni på det?

En kravlös kärlek är den vackraste kärlek ni kan få där gränser inte existerar utan ni bara ÄR. Kärlek ska bygga på plikt till er själv och plikt till den personen ni delar ert hjärta med. Kärlek ligger som grund för att lyckas i livet. Ni ger er själv kärlek samt den ni delar ert liv med. Ni lär er att se igenom och ni lär er att läsa varandras tankar genom ni får en telepatisk överföring till varandra. Ni behöver inte säga något ibland utan ni bara vet vad den andra känner eller tycker.

Ni är öppen och sann mot varandra och ärlig som är er starkaste sida i en relation. Vita lögner existerar inte i en fullt utvecklande kärlek utan ärligheten lyfter fram er sanning genom ni känner när något är fel. Ni känner av varandra genom er utveckling.

Ärkeängel Ariel!

Uppstigen mästare Lady Nada vill berätta för er:

Ni ska lovorda er gåva som ni har nu. Ni har gåvor att förvalta på ett bra sätt enligt er kan gåvan kännas betungande i bland. Gåvor är en gåva som handlar om att ta hand om sin stjärna i himlen som brinner lika bra som de andra stjärnorna som är lika viktig som ni är. Det här är något att tänka på ljusbarn.

En del av er har makten att förändra en hel del när ni lär er vad gåva är. Och när ni börjar sätta värde på er gåva då blir allt enklare. När ni ser på gåvan som besvärlig då stoppar ni er utveckling. Ni stoppar upp det som ni ska ta tag i, ni bromsar upp de som ska utvecklas tillsammans med er.Gåvor som vi kallar förpliktelse till sig själv är svårt att se ibland, varför just jag har det.

När ni börjar se längre och förstår att himlens alla stjärnor som finns där att ni är en av dem på himlen, då först kommer ni får ro och trygghet. Det här händer ofta att ni jämför eller ser andra hur de arbetar eller ni känner er sämre än andra det är en process i er som pågår då. Ni lär er att urskilja process och er själv tillslut. Ni är stjärnan som brinner och som har en speciell gåva att ta tag in nu. Gåvor föds ni hit med som ni ska lära er att förvalta bra tills ni lämnar jordens utveckling och arbete.

Här på jorden har ni makt över ert liv att följa ert spår som ingen annan ska gå i, ni går aldrig i samma skor eller hur som någon annans har gått ut. Ni ser ert egna spår och er inspiration som ni ska ta tag  i. Ni lever på 2000-talet som nu är framgångsrikt på många plan genom ni öppnar er mer nu. Ni har aldrig varit så nära nu andra dimensioner som nu. Tänk bara på ert mål och din egen lycka för att lyckas bra i livet. Släpp den kontroll som ni försöker ha nu.

kontroll finns inte kvar snart hos er genom ni följer bara ert kall och era fötter kommer gå rätt utan att ens tänka varför.

Ert medvetna val kan vara svårt i dessa tider fast ni har en enklare tid nu att leva i än förr.

Uppstigen mästare Lady Nada!

Följ bara ert inre ljus och livväg där hör ni hemma.

Målet ni alla människor går och tänker på ibland. Ni lever i en värld där allt kan vändas upp och ned som gör att ni inte orka längre fullfölja allt som ni har drömt om . Ni får möjligheter att se över hela tiden. Här handlar det om att vara insiktsfull och förstå allt som uppstår nu. Tänka noga igenom det som ni upplever känns fel. När jag Sananda ser hur ni ska ändra på det som längre inte fungerar då vill ni oftast streta emot. Ni är vanemänniska som ni kallar er. Ni förändrar mycket nu hela tiden förnyar ni er.

En del av er har kalla att fullfölja som handlar om stort samarbete med oss uppstigna mästare och samt era ärkeänglar. Ni har guider som hela tiden ska leda er rätt och samt få ordning på det som längre inte fungerar. Handla utifrån er själv nu, känn in och var i den känslan en stund.

Här handlar det om att föra ert liv framåt samt ta del i olika sammanhang. Ni har olika uppgifter här på jorden att fullfölja ert ljusarbete. Att vara kallad kan kännas svårt att tyda, vilket som har av betydelse för er. Ni sätter många frågetäcken genom ni tvivlar på er kall.

Vad är uppgift för er?

Hur ser ni på er känsla när det gäller det?

Hur vill ni göra för att få fred med er själv?

När jag Sananda säger fred till er själv vad tror ni jag syftar på?

Här ligger ert svar för att vara tydligt med livsuppgifter och ert kall. Ni känner er kallad och många idag känner den känslan mer och mer nu. Ni öppnar er mer och känner att något som ni ska ta itu med och som ni måste fullfölja från början till slut.

Renande tankar är bra att ha att vara ensam för att få ihop det. Ni har olika livsuppgifter att fullfölja som ni får med er hit till jorden -er uppgift. Här handlar det om att se igenom er själv. Ni kan lära er att tänka igenom noga varför ni drar till olika människor.  Ni känner att det ser roligt ut eller hur ni drivs av det att göra det. Ni ser er framtid då och känner att ni vill kliva in på den vägen, helt rätt. Ni får vänta ibland för att ni ska mogna in i det. Ni påminns oftast genom människor eller genom media hur andra fullföljer sina arbeten.

Ni kan känna en viss avundsjuka som ska städas bort för att komma igenom er sköra tråd som håller er fast. Tråden är kopplad till ert gamla liv. Ni ser inte själv vad som håller på att hända nu.

Här handlar det om att vara ärlig och sann och bara lyssna och kliva in på er väg ljusbarn.

Ljuset har aldrig varit starkare nu och ni blir starkare genom ni växer och gör boklut som sådant som inte tillhör ert kall. Ni ljusarbetare har en uppgift att fylla och ni får inte stoppas upp. Ni måste även lära er att samarbeta med många för att få det att fungera.

En del av er har mindre grupp av människor att hjälpa dem över och en del av er har större grupper att hjälpa. Allt handlar om att fullfölja och göra det som känns rätt nu. Ni får inte tvivla på det som ni brinner för, rätt människa på rätt plats.

Hur ni kommer dit det vet bara ni.

Uppstigen mästare Sananda!

Hur kan ni rätta till fel?

Det finns saker och händelser som ni ibland inte kan ändra på. I vissa fall får ni svårt genom regler är skrivna efter samhällets makt. När ni hamnar i det får ni svårt att ändra om till det bättre. Samhället är ni men samhället kan låsa fast er i en energi som ni inte känner igen. Ni vet inte hur ni ska handla eller komma ut från det som gick fel i början. Ni snurrar in er hela tiden för ni ser ingen utväg i det.

När samhället är uppbyggd på regler då gäller det att följa regler som är bra för er människor, i vissa fall måste ni gå över regler för att komma dit ni ska. Samhället är en regel och ni är en regel till er själv och ni skadar ingen annan människa utan bara er själv ni skadar om ni inte följer ert hjärta.

Hur ska ni då ändra på det som gick fel från början?
Hur kan ni förändra det som redan ligger i någon människas makt att inte ändra hon eller han följer sin regelbok?                                                                              Hur ska ni göra?

Det  är regler ni sätter upp och regler ska ni följa, ibland måste ni ändra om regler för människor som har det svårt. När ni lär er att bara följa med och synas och höras för att få det som är rätt för er då kan göra vad ni vill.

I vissa fall faller vågar ni inte ändra om eller säga det som är fel, i vissa fall faller ni in i offer rollen.  Här handlar det om att lära sig vad som är rätt för er och fel för andra. Ni måste inte göra det illa, ni bör inte göra er illa. Hela er resa stannar till ibland för allt tålamod krävs för att hålla ett bra fokus och då blir det helt rätt.

När ni får allt gjort eller ser hur ni ska vända och vrida för allt blev fel från början- varför?

Ni kände och ni såg hur fint det kan bli tillslut.

Håll ett bra fokus nu på allt ni gör för att rätta till i tid när tiden är knappt är det svårt. Tänk alltid till flera gånger före ni bestämmer er för något samhället ser inte er sorg utan de ser sin lagbok och sin framtid hela tiden.

Uppstigen mästare Sant Germine