Uppstigen mästare El Morya!

Jordens vänner och ljuskamprater ni är här för att beskåda många under i er tid genom jordens framfart. Ni har vikt ert liv här på jorden för att kunna somna in skönt om natten. Natten när allt händer, ni är öppen och klar över många ting då. Här på jorden har ni kontakt med andevärlden som vill framföra och förmedla till er. I dessa tider är det viktigt att komma i kontakt med dem som hjälper er. Ni upplever vissa tider svår och vissa tider på dygnen enklare genom ni är engagerad i oss, vi hjälper till med ert arbete. En del av er upplever att sömnen blir svårt att hålla sina 8 timmar.  Ni som har fritt inga plikter att följa än till er själva ställer om klockan för att få sin sömn. Ni som har svårt med detta kan uppleva vissa dagar bättre och vissa andra dagar piggare.

Ni går igenom mycket för ni förändrar till det bättre.

Jorden har aldrig varit så öppen som idag och svaret på det att ni håller på att öppna er mer. Jordens rening samt energier som påverkar er hela tiden det får er ur balans vissa dagar. Ni känner mer oro än vissa dagar. En del dagar känner ni att ni har klurat ut det ni gick och tänkte på.  Det här är en tid att beskåda och speciellt ni som inser att det finns en annan värld att luta sig emot – där får ni hjälp.

Ni har sett att jorden har varit så här en längre tid, ni har upptäckt förödelse och översvämningar – jordens skall till er förändra på alla plan.  Vissa människor får stå ut med förödelser som även är deras karma att genomgå en stor förändring i deras liv. Jorden är som ett öppet lexikon för er. Jorden har minnen nu att ta itu med. Det rensas upp där igenom.

Jordens blir bombardera av energier från annat håll för att väcka upp ert inre.  Ni är ljusbarn här nere, ni  har ljusarbete att ta itu med. Ni måste då samarbeta med andevärlden för att kunna koppla er samman med allt som händer nu.                                                                     Ibland känner ni av jordens rädsla vad som ska hända nu i dessa tider ni lever? Ni står ibland förtvivlad i allt – rening på alla plan. Er inre syn vaknar genom sanning.

Barn idag är mera öppen än andra barn som kom hit. Ni får även beskåda detta att dessa barn kan få problem genom samhällets uppbyggnad. En del av barnen är känslig för allt. Deras energier ska ner till jorden för att utveckla er. De är kallad och har sin plats här på jorden. Ni upplever dessa barn väldigt ljus i sitt sätt att vara, deras energier känns så när ni är nära dem.
Det här är tid att beskåda det som händer nu framåt samt se ert eget arbete tar fart. En del av er som inte har öppnat er som har stäng igen, ni upplever rädsla hela tiden under er uppväxt kommer nu att öppna sig mer. Ni känner av ert kall mer och mer. När någon känner sig kallad då känner de hur deras intressen börjar vakna på alla plan. De vill vara med i jordens arbete. De vill vara med att utveckla jorden. Ett ljusarbete kan ni ha i stort omfång och i litet omfång det ni beslutade om innan ni kom hit. Ni kan följa en människa i mål och det är ett stort ljusarbete för er.

Ni som har ljusarbete i större ni får oftast känslan av att vara på vissa platser i rätt tid ni ska infinna er. Och ni får även reda på senare och får då mer information om ert ljusarbete. Vad ni måste utföra här på jorden. Det finns sådan ljusarbete som har armarna runt hela jorden och då måste de vara sammankopplad i rätt tid när det ska ske, då sker det ett större rening med flera inblandade.

Kärlek och speglingar och växande.

När två människor möts då sker det stora energivågor i deras liv. De kan inte värja sig då, känslan är så stark mellan paren. Kärlek mellan två par. Kärlek mellan barn och förälder sker på samma strömmar fast på olika sätt. Mellan barn och vuxna finns det en djupare kärlek äganderätt emellan dem och barnet. Sen växer barnet och får fria vingar för att sätta sitt egna bo. De ska hitta sin andra halva de söker efter i sitt hjärta.

Kärlek kan bara bli på ett sätt när kärlek mellan paren vaknar då sker det stora förändringar i deras liv. De ser sin andra del att jag har behov att bli älskad för den jag är. Jag vill bli älskad för den jag ger mig ut för att vara. Göra om mig fungerar inte genom den andra halvan ska utveckla den andra halvan för att bli stark i livet.

Hur blir det då med den andra halvan, de blir sårbar de känner sig missförstådd genom den andra halvan inte förstår att det handlar om utveckling på ett högre plan. Konflikter uppstår i omgångar tills den första utvecklingsfasen är gjort i deras liv. Kärlek kan bara växa mer och mer om paren bedyrar sin kärlek att växa i motgångar och medvind.

Medvind då går det enkelt och de följer varandra fullt ut. När motgång uppstår då ska paren växa och paren ska hjälpa den andra att växa för att kunna frigöra massa sorg inom sig. Gammal sorg finns där för att slå rot om inte någon hjälper den andra halvan att lösa upp den.

Medvind eller motvind spelar ingen roll, paren är deras spegel i allt de stjälper eller lyfter, parets speglar varandra hela tiden. De lär sig älska den andra halvan som ska utveckla dem mer och mer. Den andra halvan föddes hit för att växa igenom den andra halvan. De ska stå stadigt och känna modet växa i kärlek våga se att någon hjälper den andre framåt genom att vända ryggen åt bekymret som uppstod. De lär sig att växa och älska för att bli stark. Den andra sidan är svag en dag, för att komma framåt då ska den andra sidan hjälpa till för att väga jämt i allt.

Kärlek är som strömmar av lycka mellan människors hjärtan, det tar aldrig slut hur än gammal ni är så minns ni första kärleken och sista kärleken ni hade i livet. Kärleken glöms aldrig bort genom ni minns den som sårade dig eller den som höjde dig till skyarna. Kärleken är speciell för ni växer och gror och växer ännu mera för varje dag som går.

Ärkeängel Ametist!

Serapis bey, uppstigen mästare vill berätta:

Det här är en tid för människor att lösa många konflikter ni har inom er. En del av er har svårt att leva här nere på jorden genom jorden har svårt att fungera fullt ut. Ni ser många olika konflikter som ni ser hos er själv och andra. Ni kan lösa konflikter på ett praktiskt sätt genom att acceptera att det är så som ni känner nu. Ni vet inte  hur ni ska ställa allt till rätta genom olika händelser som har uppstått för er. Ni lever och lär nu och förkunnar det som ni kan. Vad ni inte ser det är att plikten och händelse går hand i hand nu. Ni har plikt till er själv för att ni ska må bra, ni har plikt till andra för att de ska må bra. Plikt det tar ni på er för att gynna er själv och andra.

När ni kommer hit till jorden för att lösa inre konflikter, ni ska reda upp gamla liv samt ert liv som speglar er hela tiden. Ni tvår er händer ibland genom ni inte förstå varför? När alla varför uppstår då kan ni snart inte se något slut på det. Ni lär er att acceptera och sväljer, en dag då går det inte svälja längre. Ni får stora insikter och ser vad som har gick fel i ert liv. Ni har fått klarhet över hur ni vill ha det nu. En dag på planeringen som gör er förvirrad hur allt ska fungera nu? Den frågan ställer ni er många gånger. Alla svar får ni inte det handlar om att släppa den kontroll som ni nu brottas med.

När ni  nu kliver över i ett högre medvetande då finns det knappt någon kontroll att tillta. Vi vet att ni vill kontrollera det mesta och kontrollen faller för varje dag som går. Ni måste helt enkelt lita på oss som jobbar med er. Vi ser och vet vad människor önskar sig. Vi ser att stor magi kan komma in om ni vågar tro på det. Vi ser i vissa fall att offer för negativ påverkan påverkar er väg mer än vad ni tror. Ni får börja där att plocka bort den negativa som symboliserar bakåt strävande. Ni lär er att se och att vara tydlig det är bättre för alla. Att våga säga hur allt ser ut för att en gång för alla komma upp på rätt bana, se aldrig tillbaka på er inre konflikt som gjorde att ni gjorde er illa mer. Ni slår er varje dag när ni bedriver inre konflikt på er själv.

Tack Serapis bye

Jorden måste förändras!

Här handlar det om jordens alla förändring på alla plan. Jorden går igenom en uppgradering kan vi kalla det.

 

Jorden som den är idag håller på sukta och frukta som ni människor suktar och fruktar den värsta förödelse som kan hända. Ni får ibland vetskap om olika händelse som jorden ska gå igenom och det kan ingen ändra på. Ni vet också att ni är delaktig i det som sker över hela jorden för allt är sammanflätat på alla plan annars skulle det inte fungera här nere på jorden.

 

Ni är ett med jorden som ni är ett med er själv, varje människa har sin uppgift att fylla här som jorden har sin uppgift att uppgradera och förändra – förödelse den annars skulle gå emot.

 

Ni är vakna människor här på jorden och ni ser också hur jorden ser ut nu i dessa tider, alla utsläpp som har varit och alla utsläpp som måste tas bort. Ni uppgraderar jorden tillsammans med andra människor, ni ger varandra insikter för att hela denna jord. Insikten ni får och den ni tar emot från andra handlar om spegling och stor förändring. Ni känner igen er ibland för andra upplever samma kaus som ni upplever i ert liv.

 

Allt som ni lär er om, allt som naturen lär sig om det är samma sak, det som är fel stöts bort samma är det med er att ni stöter bort fel medicin ni tar in i kroppen, samma är det för jorden den blir sjuk.

 

Hur ni tänker om er jord eller om den ska raderas bort för alltid, det finns minnen i jorden det finns händelser i jorden som går rätta till som ni rättar till ert liv.

Jorden ska ni leva på och ändå ändra om ert liv. Jorden har sin tid att finnas till för att ni ska utvecklas här på jorden det är ert läromedel här på jorden. Det är lika när ni går till skolan där ni får inhämta kunskap från era lärare samma är det med jorden. Ni utvecklas för att ta hand om jorden med kärlek och ni lär er att ödmjuka er då blir jorden glad. Ni får börja radera bort dåliga minnen på jorden som är sårad av alla utsläpp som aldrig går ta bor. Ni får göra det på ett bättre sätt för att jorden ska leva kvar till era efterlevande, barn och barnbarn också vidare.

 

Här händer det stora förändringar på jorden, ni se det stora som händer och det måste hända för att ni ska ödmjuka er mer samt öppna er mer. Det är inte konstigt för det är så vi jobbar med er jord. Vi ger er syner eller uppmärksamhet, vad som är fel hos er och andra. Ni blir som ringar på vattnet, ni blir uppmärksam på det som händer, ni vill hjälpa till i samhället för att samhället är ni och er familj eller vän.

Ni ser möjligheter på möjlighet att komma inom större sammanhang för att rätta till eller uppmana det som har gått fel helt naturligt. Ni är den stridande jorden som slutar att acceptera orättvisor. Ni ser vilka fel det är och flera kommer in med nya metoder för jorden måste förändras, ni måste förnyas och uppdateras som ni alla människor får göra idag.

 

Tack till er uppstigna mästare Kuthumi!

 

Uppstigna mästare Sant Germain vill berätta något för oss alla.

Här på jorden har ni tiden och klockan att gå efter och här i andevärlden existerar den inte som för er tid, vi har ingen tid. Vi har tiden att slutför det som vi har satt upp som mål eller vad vi måste slutför vid en viss tid på er jord. Ni har en tid hela tiden, klockan går och månaderna går och åren går helt rätt. Ibland slutar er klocka plötsligt att fungera, ni blir stressad av att tiden plötsligt har stannat – hemskt tycker ni, en del av er ser det så, en del av er släpper och tänker det löser sig säkert som allt annat.

Visst är det så att lösning finns det alltid.

Ni har tiden inramad och ser att tiden inte plötsligt en dag inte går som ni har tänkt er, vad gör ni då?

Hur tänker ni då eller ser ni det som ett nederlag på ert liv?

Ni är plikttrogen och ser att ni har tid att fylla på med annat, ni försöker ändra eller göra om det. Hur tänker ni i sådana fall när hinder uppstår av något skäl? Vad gör ni då åt saken?

Ni har plikt till er själv och plikt till andra eller hur? Hur gör ni när ni inser att det går inte ändra det som förhindrar er? Men i själva verket var det inte klart tiden där emellan som skulle stämma bra. Ni människor har olika tider att växa och helas och olika tider att agera fullt ut. Ni växer med oss som mästare på ert liv.

Att bli sin egna mästare här på jorden är tufft har ni nog upptäckt, regler tider. Att sluta upp att vara sin egna vägvisare fungerar inte om ni ska bli mästare. Ni måste lära er att lyssna in och välja och se när något går fel. Ni lär er att tiden stämde inte så bra.

Ni lär er att se tiden som är oviktig, människor ska synkronisera – fungerar inte det nu, då är det inte rätt tid. Det handlar om att människor ska gå över i ett annat medvetande val. Ni kan inte välja utan de ska välja själv. Tiden som ni sätter upp ibland fungerar inte när människor ska växa fullt ut.

De växer och växer andligt men tiden att kliva in i ett annat högre medvetande tar tid för en del att välja att göra ett sådant stort val i livet känns svårt för en del människor.

Handlingskraft  ligger på olika plan här och planen ligger på olika energier. Ni jobbar på olika sätt inom andligt växande och hjärtat måste alltid säga JA när rätt tid har kommit på plats i era hjärtan.