Jag pratade med Sant Germain!

96691Idag kom Sant Germain på besök han är alltid så trevlig och rolig. Man får sig ett gott skratt med han. Lättsam och kul att prata med. Det är klart alla uppstigna mästarna är olika till sitt sätt. Han är så enkel och kul. När Kuthumi dyker upp han är bara rak. Han är bra man får någonting gjort i alla fall med Kuthumi. Han är snäll och hjälpsam men han går inte runt utan här handlar och får någonting gjort. ”Därför säger jag alltid när han kommer man får någonting gjort”.

Sant Germain är skämtsam, han säger att alla kvinnor gillar han. Han har ett stor hjärta av guld. Han pratade om att dela med sig eller ge varandra kärlek. Han hade Lady Portia som han älskar så stort. Han gav henne smycken och uppvaktade henne hela tiden. På den tiden hade han pengar och kunde ge sin älskade presenter -”jag var en Lord säger Sant Germain då hade vi i överflöd med pengar. Idag har en del glömt bort det där lilla extra -”säger han”. Har man inte överflöd av pengar kan man göra andra saker för varandra -”säger han.”Kärlek och samarbete är det viktigaste ni har här på jorden för att lyckas bra.

angel2Hela er värld ska fungera då måste ni gå in i samarbete då får ingen sitta och hålla sig undan sitt arbete. För att få allt att fungera i allt då är samarbete det bästa sättet om ni ska lyckas bra. Man hjälper varandra om någon faller det kallar vi för samarbete. Om ni inte får till ett bra samarbete då blir oftast trött och håglös. Ni får svårt att få det att fungera bra speciellt i ett förhållande. Då är det viktigt att båda drar mot samma håll. Vi kallar det kärlek om man är lyhörd för att lyckas bra. Annars faller ni båda två. Därför ser vi i ett förhållande att ni hjälps åt och värdesätter varandra hela tiden. Det kallar vi kärlek att öppna sitt hjärta för någon annan då får ni även till ett bra samarbete. Trampar man på varandra eller vägra lyssna då  tar ni energi från varandra. Ni ska ge energi till varandra det är kärlek och stöttning. Ni ger varandra energi för att lyckas bra och nå ert mål i livet. Då angel2vmåste ni vara två för att lyckas bra.

Vi kallar det för samarbete och kärlek när två människor lyssnar på vad den andra vill säga. Man sträcker ut en  hand för att lyckas bra. Om man inte sträcker ut handen i tid då faller ni båda tillslut pladask

En del människor har svårt med samarbete som samtidigt gör dem illa i längden när de säger nej till samarbete. Om ni är lyhörd för att lyckas bra då är samarbete ett bra sätt att hjälpa varandra i mål. Hela universum är ni och för att lyckas bra då måste ni var lyhörd för varandra i tid. Vi ser det i kärlek och blandar inte in gamla trauman ni har med era föräldrar. Ni hakar fast på dem och då lyckas ni sämre i mål.

Vi har en kunskap om detta och då är det bättre att lyssna på oss som vet. Om ni lyssnar hela tiden på era föräldrar och är rädd för dem då kommer ni ingen vart. De har inte kunskap som vi har.Vi vet hur allt på jorden ska fungera och då kan in inte hålla fast i era föräldrar. De födde er hit för det var deras uppgift att föda er hit. De skulle hjälpa er här på jorden. Men sen kommer då karman in i detta och hur ni blir behandlad av era föräldrar. Föräldrarna ska hjälpa er att växa och bryta gamla mönster. Ni ska bryta från era föräldrar har ni säkert upptäckt? Här slutar er kamp mot dem, när ni bryter och din syn på det som händer. Ni bryter ett dåligt mönster som går inte ihop med ert liv här på jorden.

giffada3Hur de tänker har inte med er att göra. Ni ska utveckla och förändra då måste ni bryta det som är dåligt i er bottenplatta.

Föräldrar kan dra er framåt eller backa er tänk på det. Hur de tänker och säger. Om de är hjälpsam eller drar ner er? Vet ni att föräldrar hjälper er att komma vidare för ni tillåter inte bli som dem. Det är bra att se att ni utvecklas och vill inte bli som era föräldrar. Tiden skulle stå stilla då om ni var som dem.

Idag är det massor av ljusarbetare på vår jord som ska hjälpa er att förändras till det bättre. De arbetar med sitt kall de har till jorden som de ska utforma för er. Ni ska växa och hjälpa jorden att bli frisk och se allt i överflöd för att förstå hur hela universum är uppbyggd.

Uppstigen mästare Sant Germain!

Uppstigen mästare Sant Germain

 

Ärkeängel Camael

317065Ärkeängel Camael har jag hör av henne en längre tid.  Vet inte helt fullt ut vem hon är. Jag hör bara namnet hon vill vara med hela tiden i min vardag. När jag länkar mig hör jag henne bland dem som ska vara med. Då hör jag ärkeängel Camael. Jag kan förstå att jag behöver henne nu speciellt nu när jag är inne i  stor förändring. Ärkeängel Aurora kom på samma sätt man var inte beredd. Jag ska lära känna dem väl vilka de är. Färger utseende m.m. då får man inte läsa sig till allt har jag förstått. Utan lita på det man hör och ser. Jag ser att hon har rött i klädseln. Mörk i håret.

Vi  får höra vad ärkeängel Camael vill säga till oss:

Med mig får ni lugn och ro och lär er att stanna upp ett tag. Ditt arbete har med ditt liv att göra. Mycket har vänds upp och ned nu för att rätta till. Ibland kan vardagen upplevas skrämmande ni tappar fotfästet ett tag. Med mig kan inget gå fel, ha det jämt i åtanken. Jag kan aldrig gå över ert kall ni har till jorden.  Jag hjälper er att fullborda ert kall ni har. Med mig i hälarna då kommer ni rätt.

Ni har upplevt ibland allt känns olustigt genom känslan kommer ikapp händelserna. Gamla händelser som har varit ska nu rättas till. Du hamnade fel när du sökte efter din uppgift som innefattar ditt kall. Du var inne på fel väg en längre tid, nu ska vi rätta till det som blev fel. Här handlar det om yrke och överlevnad på jorden.

Det som hände du sökte på fel väg som inte var din väg. Nu ska vi hjälpa dig att rätta till det som blev fel från början på din resa.

y_floater056När ni kommer fel som ni har sett då måste ni rätta till det tillslut. Ljusarbetarna här på jorden kan hamna fel och då är det viktigt att ta igen kraften. Kraften är ni som ska föra ert arbete här på jorden. Ni får även svårt ibland när människor försöker få in er på en annan väg. Det är viktigt att lyssna på ert kall. I ert kall där ligger ert stora intresse som ni hela tiden blir påmind om. Att fortsätta även om det känns tufft och svårt vissa dagar ska ni ändå ha målet framför er.

Ibland ställs ni iför problem genom ni hamnar i manipulations energier, andras viljor tar över er. Ni kan styras fel i mål när andra blandar sig i. Tänk på vad ni tänkte först göra.

Ni ska ha det som riktmärke, tänk på ert liv som är som en vacker blomma som håller på att blomma ut när allt blir rätt. Tänk på ert liv som handlar nu om framgång. Blomman tryggs ihop då blommar ni inte ut i framgång.

y_floater056När ni leds in på fel väg där andra ska gå då får ni stora problem. Ni har olika vägar att gå och utvecklas i. Ni har olika intressen att lära er om. Ni har olika sanningar hur ni ska komma fram till det. Här slutar många resor om de kommer fel. Intresset försvinner snabbt om ni inte upptäcker det.

Ni måste hålla er fast. Ni har en jord som behöver er och vem ska ta hand om det om du lämnar in ditt kall till jorden? Tänk på det alla ljusarbetare som har det tufft i dessa tider. Ni måste hålla det i minnet vart ni har ert starka intresse. Vilka böcker dras ni mot?  I böckerna får ni svar och känner oftast likheter med skribenten.  Ibland hittar ni en bok som inte alls passar er då sorterar ni bort boken. Tänk på det att ni är en forskare på jorden när ni växer. Sen när ni har vuxit klart då tar ni tag i det som är ert kall till jorden.  I kallet kan det ibland handla om er överlevnad där ni får er ekonomi ifrån. Tänk på att alltid hålla er fokus och ge aldrig upp även om dagen känns mörk.

Tack till er ärkeängel Camael

blaros

Ärkeängel Uriel vill prata med oss:

372796

Allt som ni ser och hör har med er egen utveckling.  Ni speglar i gamla ting för att lyckas i livet. En del dagar har ni svårt att sätta fingret på varför det känns konstigt? Ni är olika människor på jorden och ni arbetar med olika arbeten som ni fått med er hit ner till jorden. Ingen är lika i sitt kall utan alla har sin väg att gå på.

Birgitta Andlig inspiration Ärkeängel UrielDet ända ni ska göra dela ut det ni känner känns rätt för er. Känner att ni måste utveckla ett nytt område där ingen har trampat förr då är ni först. Alla har sin egen väg att följa som ingen annan kan följa med på. Visst är det fantastiskt att universum är uppbyggd på ett sådant sätt säger Uriel?

Hela er väg är viktigt ni kan inte kika på andra när ni ska hela och inspirera egen väg. Om alla håller sig på sin väg då blir det ett fantastiskt universum.

Hur upplever ni andra människor? Hur upplever du dig själv?

Samma fråga ställer jag många gånger hur ni upplever er själv? Alla ser sig själv mindre än andra. Om ni slutar upp med att känna så vad tror ni händer då? Ni kliver in i kraften som visar vilken mästare du är. Mästaren ska bli bra på sitt kall.  En mästare tittar inte åt någon annan väg utan ser bara sin egen väg. En mästare ska utveckla sitt kall och se sin väg inte andras vägar. Det handlar om samarbete som visar att ni alla har olika kall att förvalta ner till jorden.

Räkan inte ut andras utan bara ditt egna kall. Ni känner inte andra för ni ska lära känna er själv. Ert ljusarbete som ni har tagit på er då kan inte titta på andras ljusarbete. Ni stänger av den kanalen för att lyckas i ert arbete. Ni stänger ute all påverkan som ni får utifrån för att lyckas bra.

Ärkeängel UrielBOK-MED_LJUS