Ärkeängel Hope vill berätta!

173199Ljuset som lyser inom er alla håller på att expandera. Ni vidga lite grann era vyer – säger ärkeängel Hope. Det är svårt att förstå att vi finns bakom er människor hela tiden. Det har tagit tid att förändra om, glädje att se er själv växa. Nu när överflöd dyker upp då finns det inget stopp på överflöd. Överflöd det finns inget vackrare ord för gåvor från universum.

Universum har ett stort överflöd att ge till alla er som tror på överflöd. Ni som avskärmar er har inte kommit till insikt vad överflöd är. Om ni lär er från första stund, allt som ni har satt upp som behov till universums det är överflöd. Om ni tänker er att universums bank som flödar över till er och täcker upp alla era behov ni har. Vi ser era behov säger ärkeängel Hope. Vi ser hela tiden vad ni skickar ut för tankar till universum.

giffada3Om ni tänker er överflöd i allt ni gör då får ni uppleva överflöd i allt. Om ni lär er att sortera överflöd då talar ni om vad ni vill få i överflöd. Säger ni bara överflöd då finns det överflöd av annat ni mindre tycker om. Utan tala om vad ni vill få in i överflöd. Ordet överflöd kan misstolkas och ni får överflöd av sådant ni känner obehag av. Det är alltid bra att tala om för överflödet i er visualisering och affirmation vad ni vill ha överflöd i.

Tankar kan skapa kaus om ni inte inser det. Tankar kan dra till sig sådant som är mindre trevligt. Om ni räknar ut hur många gånger om dagen ni tänker en negativ tanke och hur många gånger om dagen ni tänker en positiv tanke? Ni hamnar ofta i en återvändsgränd när ni håller på att affirmera. När ni hamnar i en återvändsgränd då är det en påminnelse på hur ni tänker. Tanken visade hur ni tänkte och vad ni måste städa bort i ert undermedvetna JAG.

Det är lätt att hålla kontroll på er själv om ni inser att ni kan skapa en jord i överflöd av kärlek.

Ärkeängel HopeVänd.

 

Seans i ljus

Birgitta Andlig inspiration Seans i ljus

Tänk er att ha hela spelplanen vad skulle ni göra då?

Vad skulle ni göra först om ni fick välja allt som ni gillar?

Det finns stunder när ni inte tror på under ” säger Sant Germain”.  Men om ni ska värdera om livet då måste ni tro på under. Om ni är nog att välja rätt i livet då finns det fler chanser som ger er fler chanser. Ni oftast kämpa om ni är inne på fel väg i livet. En del upplever valen svår att göra. En del klarar av valen enkelt. En del blir osäker på grund av grunden är dålig att stå på. Hur ni än vänder och vrider måste ni ibland göra ett val.

Birgitta Andlig inspiration ärkeängel Aurora.Val kan vara betungande för en del och kul för en del. Ibland kommer ni i kontakt med större val i livet som ni behöver tänka över noga. Det bästa sättet det är att meditera på ert val.

Det skulle aldrig kännas rätt i ert hjärta om vi uppstigna mästarna och ärkeänglar och guider gjorde ert val. Därför är det viktigt att vi hjälper er utifrån ert val ni har gjort.

Valet kan ibland vara svårt att få till som ni har tänkt er. Hela tiden får ni tecken från andevärlden fast ni har svårt lita på det full ut. Ibland kommer varningar in för ni måste göra ett val i rätt riktning. Det är svårt lyssna in om ni är snurrig. Det är inte lätt att får svar om ni stänger av den delen. Ni kan få tecken att följa ett speciellt spår.

Vi vakar över er för att ni ska må bra. För att lyckas bättre ser vi bättre lösningar i ert ljusarbete.  Om ni ber om hjälp då måste ni lyssna på våra anvisningar. Problem som uppstår då ser vi enkla lösningar. När nå håller på att bearbeta något gammalt då ser in ingen utväg.  När ni krockar med ert ego då krockar ni rejält för ni har ett stort ego. Ni krockar med egot som har ingen utväg. I den här stunden kan ni bara lita på informationen som kommer från uppstigna mästarna och ärkeänglar och guider. När ni samarbetar med guider då får ni bra riktlinjer samt lösa upp gamla karman. Alla mår bra av att klippa av gamla karman.

qry9s3Ni kan inte se utvägen vad som händer mer då får man släppa taget.

Hur ni än försöker lista ut kan ni aldrig studera ut vad som händer. Vi har en plan tillsammans som ska följas då måste man vänta in. Ibland får vi stopp på vägen då väntar vi in rätt tillfälle.  Om vi ger en angiven väg då finns det skäl till det. För att få er vardag att fungera då är det bättre att lyssna på vår anvisning vi ger.

Alla ni människor har olika planer att följa hela tiden. Ni måste göra upp om er plan för att må bra. Ni ska följa planen ni hade med er sen föddes hit. Ibland kommer hinder i vägen och planen är svår att följa.

Det ni alltid ska tänka på det är att håller er fokuserad på planen.

Uppstigen mästare sant Germain!

Uppstigen mästare Sant Germain

Ärkeängel Aurora berättar om överflöd.

Birgitta Andlig inspiration ärkeängel Aurora.Ärkeängel Auror är en av alla ärkeänglar som står för överflöd. Aurora är speciellt bra på att hitta överflöd.

Ärkeängel Aurora säger själv att hon är bra på att bryta gamla mönster och få oss att se någonting annat. Vad är överflöd för er?

Ni måste bryta gamla mönster hela tiden. Fattigdom och rikedom går inte ihop med oss ärkeänglar. Ni har oftast försvagat er genom att tänka negativa tankar om livet. Ni ser andra lyckas och ni själv står på ruta 1 fortfarande. Det finns grunder hos er som ni ibland har svårt att se. Om ni pratar till er själv då hör vi er önskan. Ni lägger ut alla era behov ni har här på jorden. Ni vill vara lycklig. Sen nästa dag tänker ni i negativa tankar. Ni ändrar era tankar hela tiden.

Om ni ska se ert mål i livet då måste ni tro på att det lyckas. Om det kostar mycket pengar har ingen betydelse utan vi ser era behov hela tiden. Om ni ska lyckas bra då ska ni hela tiden se allt i överflöd. Om ni tror att ni måst kämpa till allt då har ni fel. Överflöd står för kärlek och glädje. Överflöd kan komma från där ni minns anar det. Ibland får ni ingivelser som ni ska lyssna på för att lyckas bra på jorden. Ni måste även se alla tecken ni får. Ibland får ni riktlinjer från era guider som hjälper er att lyckas bra. Ibland får ni från er inre vägvisare att här måste du agera och göra en förändring. Om ni är öppen för överflöd och lyssnar då går det bra.

qry9s3Om ni stänger av överflödet för ni tror inte på att ni har rätt till det då går det sämre för er. Överflöd är ett ord som infattar överflöd över alla gränser. Ni ska lägga ut era behov som ni ser ni behöver för att leva här på jorden. Om det är stora eller små pengar har ingen betydelse. Vi ser ditt behov hela tiden.

Ni kan släppa allt till oss ärkeänglar för att lyckas bra på jorden. Ni har svårt att se det så att vi har svårt ta över er önskan. Om ni börjar lära känna oss mer då kommer ni förstå vilka vi är. Alla får hjälp om ni ber om det. NI som har svårt att kommunicera med oss kan se alla tecken vi lägger ut. Sen när ni ber om hjälp då kommer ni få se att vi ställer upp med hela vårt hjärta. Ni kan aldrig ta reda på hur vi hjälper er. Utan ni ser det sen att ni fick hjälp.

Skriv ner er önska och lägg undan pappret  som ni har skickat ett riktigt brev.

Ärkeängel Aurora.

ang35

Ärkeängel Gabriel vill komma till tals:

157224 (1)Här på jorden finns det motstånd som stoppar er. Ibland flyter det på som en å som ringlar sig utan slut. Ni släpper totalt kontroll. Vad händer när ni släpper total kontroll? Ni vet aldrig vart ån ringlar sig och vart den tar slut. Om det finns något stopp? Ån kanske hittar nya vägar ut där vattnet mer tar fart. Hur skulle de vara att bara flyta med och se vart ni hamnar utan slut?  Ni människor måste ibland släppa all kontroll när ni tar hjälp av ärkeänglar och uppstigna mästarna och guider.

Vi vet hur hela er jord fungerar, vi vet vilka vägar ni måste ta för att hitta ut. Kan upplevas skrämmande för en del som bär på stor kontroll. En del tycker det känns skönt. Vi lämnar aldrig någon som behöver extra hjälp. Vi hör er bön och vet hur ni ska göra för att få bästa hjälp här på jorden. Ibland ser allt mörkt ut före gryningen. När gryningen kommer då har allt klarnat vilken väg är bäst att gå. Ni är olika människor här på jorden som behöver vägledning för att hamna rätt. Ibland går ni inte samma väg som andra. Om vi ser att ni måste kliva först i kö då står ni först i kö. Om vi ser att ni måste få rätt hjälp för att lyckas bra då får ni rätt hjälp. Alla är olika med olika mål.

238508Vi lämnar ingen oberörd om någon ber om hjälp. Vi leder och talar om. Om ni vill få hjälp då får ni hjälp för vi hör er bön. Om ni måste agera då måste ni agera för bönen driver dig framåt i mål. Vi ärkeänglar hjälper till om ni lägger fram din bön, vi ser att den här vägen passar dig bäst att gå för att lyckas bra. Vägen kan se konstig ut för en del men vi ser att det här blir bäst. Hela samhället är uppbyggd på regler att följa och ni ska följa dem till punkt och pricka för att jorden ska gå runt. Om vi visar en annan väg för att lyckas för hela systemet i samhället fungerar inte för er, då  får ni gå en annan väg för att lyckas. Ni ska inte rädd när vi visar en väg för att lyckas bäst.

Ärkeängel Gabriel

2ugyukm