Ärkeängel Uriel vill prata lite med er.

Birgitta Andlig inspiration33 ärkeängel UrielIbland finns det viktiga saker vi måste göra för att få det bättre. Ibland känns det tråkigt att måste dra i vissa trådar. Ärkeängel Uriel har som lite koll på det.

Han vill komma in och berätta lite för oss när vi känner att orken går ur oss. Han säger att vissa dagar är ni orkeslös. Vissa dagar känner ni att ni orkar ingenting. Det är helt naturligt när ni håller på att sorter och förbereda något större som ni har svårt att greppa om. Ni vet att ert undermedvetna JAG har svar på många olika bekymmer ni bär på. Det är inte helheten för vi ärkeänglar ser lite längre – ”säger Uriel”. Vi måste få allt att gå ihop för er. Tar ni in oss ärkeänglar då får ni hela paketet och lite till. Det kalla vi för bra hjälp – ”säger Uriel”. Alla har chansen på olika sätt kontakta oss. En del har svårt att ta in oss personligt. Ni har olika kanaler att använda er av för att ta in oss. En del är mer känslig än andra människor och har lättare att lyssna in.

BOK-MED_LJUSHur ni själv gör det beror på vilken ni är här på jorden. Om ni är nära oss eller längre ifrån?

Om ni är längre ifrån oss då kan ni se alla tecken vi skickar till er.Vi kan skicka tecken för att ni ska fortsätt tänka på er själv. Vi ger er lite smak på framtiden för att ni ska känna er lugn. Ni kan få drömmar som talar om hur ni ska handskas med ert liv. Har ni oroliga drömmar då visar det tydligt ert inre kaus och konflikter som ni måste reda upp.

Vi ärkeänglar har svar på mycket och lätt kan hjälpa er. Vi kan hjälpa längre än vad andra kan. Vi har kunskap för att vägleda dig rätt. Vi är hjälpsam på alla sätt. Vi hjälper men vi gör aldrig ert arbete.

Det finns stunder när ni inte förstår era tecken. Då ska ni bara vänta på nästa tecken för att få ihop det.

Ni som kan komma i kontakt med oss ska sitta ner och meditera mycket. Och får hjälp att rensa bort allt som ligger för. Att utveckla en kanal till oss tar tid för ni måste gå igenom olika stadium för att komma över till oss. Här får ni träna ert tålamod väl. Kanalen får ni rensa upp för kliva högre upp i energin.

loggaEn del av er vill inte kliva in i vår energi för en del ska stanna där de är. NI har olika mål och kall till jorden. Om uppgiften ligger på komma i kontakt med oss då får ni känslan av att vilja utforska ärkeänglarna och uppstigna mästarna. Guider är alltid med även ni som inte vill fortsätta in i vår energi.

Hur ni väljer och gör era val kan kännas tufft i dessa tider. Valet finns alltid inom er hur ni än gör. Igen kan råda er på jorden det är bara ni själv som vet.

Jag är en ärkeängel som ser över mycket här på jorden som ska fungera bra.  Därför vet jag att vissa har gjort sina val och vissa väntar ut. Ibland har ni större val att göra som ska tänkas över. Ingen kan välja åt er. Det är bara ni själv som kan välja och göra ett bra val.

Tänk alltid på er själv först för att må bra.

Ärkeängel Uriel är vit i sin aura och han har ljust hår som är halvlångt. Stora vackra vingar.  Han är kraftfull ärkeängel Uriel. ljusa ögon.

BOK-MED_LJUS

Ärkeängel Aurora!

minervas

När ni lever här på jorden då gäller det att vara uppmärksam på alla tecken ni får – säger ärkeängel Aurora. Allt ni har inom er ska ni förvalta här på jorden. Om ni ser på andra då glömmer ni bort er egen utveckling Ni blir försvagad och slutar att växa med er uppgift som ni har på jorden. Er uppgift finns inom er så långt har ni förstått. Ibland får ni vara tyst för att senare förankra uppgiften ni bär på. Ni vet och känner hela tiden vem ni är då gäller det att hålla fokus på hela samhället som växer i takt med er. Det är ni som lever i samhället. Ibland får ni backa tillbaka en stund i samhället (vila) för att senare komma igen.

Birgitta Andlig inspiration ärkeängel Aurora.Hur ni känner er och hur ni gör kan ni aldrig sudda bort er själv – ”säger ärkeängel Aurora”.

Om ni någon dag tvivlar på er själv, gå ut i naturen för att bli er bästa vän. När ni är ensam i naturen eller hemma då får ni olika infallsvinklar om er själv. Då blir ni helt upptagen hur ni känner er och vad ni vill göra i livet. Det finns ingen som stör er utan ni får lov att fokusera och drömma er bort. Vi ärkeänglar och guider har ett bra öra att höra med.

Ni börjar komma tillbaka i styrka när ni lever en längre tid i ensamhet. Ni börjar känna er stark genom allt kommer tillbaka med fart vem ni är.

Ni upptäckt att olika människor har olika uppgifter som innefattar ert kall. Ni är olika när ni föds hit ner till jorden. Det finns inget som är lik någon annan människa som lever här på jorden.  Ni som känner er lik andra kan ligga inom samma gren som ni dras till. Ni uppfattar människor på olika sätt i samhället. Ni dras till olika energier för ni känner att det känns rätt. Ni har likheter så klart – ”säger Aurora.” Ni stannar aldrig upp för ni är en sökare hela tiden när ni kommer till jorden.  Vi ärkeänglar har sett att ni går på energier vad som passar bäst för er att utvecklas i på jorden. Ibland har ni upptäckt att ni inte dras till samma intressen som er vän har. Ni är olika och därför ska ni vara tyst när ni står ibland inför större val. Ni har så lätt att bli manipulerad in på fel väg. I samhället finns det olika personligheter som kan påverka er negativ eller positivt.  Era närmast har inte samma väg eller utveckling att följa.

loggaOm ni möter på starka krafter av manipulation gå undan och håll det inom er.  Ni lever i ett stark påverkat samhälle som kan köra er i botten eller lyfta er vardag. Ni ska tänka hela tiden på ert inre ljus som ni lever med – vem jag är? Ljuset ni föddes med som ingen ska kliva in på eller manipulera er av vägen. Alla bär på en dröm och del bär på ännu starkare dröm.  Ni ska alltid hålla fokus på det ni vill i livet. Hur stark drömmen finns inom er att förankra er dröm.

Det är lätt att sätta sig på längst bak på bänken för att göra andra glad. Det är enkelt när ni tvivlar och ger upp drömmen ni hade. Ni ser inte då vad ni håller på att hända med er dröm som var så stark i er.

Ni kan inte hålla er ifrån samhället men ni kan hålla fokus på det ni vill bli i livet. Ni tycker att det känns konstigt men det ligger i er uppgift som ni hade beslutat om före ni föddes hit till jorden.

Vi ärkeänglar ser framtiden för er och vi vet att det som ligger er närmast om hjärtat det ska ni följa för att bli lycklig här på jorden. Ni blir aldrig lycklig om ni gör andras arbeten för kroppen upplever det betungande. Det är lätt att bli in skjutsad på fel väg i samhället om ni träffar på starka personligheter med en stark vilja. Ni plötsligt upptäcker att ni har blivit inkastad i fel fack.

Birgitta Andlig inspiration Ärkeängel Rafael med ramNi föds med en kropp och en vilja som ska hålla på jorden. Kroppen är ert känselspröt för att känna in rätt. Ni vet vad ni passar för genom kroppen lär sig känna in det som är rätt för er. Ni känner om ni orkar med olika arbeten för kroppen föds med känslospröt som tillhör uppgiften som ni har tagit på er.  En del människor försöker ta över er då ska ni backa tillbaka och se till att ni hamnar rätt. Kroppen känner sig oftast utmattad om ni hamnar fel i livet. Ni har inte satt upp det på er uppgift som innefattar ert kall. Ni är utrustad med bra funktioner och känslor när ni kommer till jorden.  Och kroppen vet när det är fel väg eller fel arbete ni är inne på. Om ni lyssnar på er kropp då förstår ni vilken stark vilja er kropp har. Om ni hamnar fel då behöver oftast kroppen ta igen sig längre tid. Ni kör slut på er ganska snabbt om ni kliver in på andras arbeten som tillhör andra.

Därför kan ingen i samhället råda er vad ni ska arbeta med. Ingen inom större instanser kan råda er för de känner inte er. Därför är det viktigt att lyssna på er själv för att må bra.

Lyssnar ni på andra som tror att de vet vad ni ska göra då kan ni hamna helt fel.

Ärkeängel Aurora!

qry9s3