Till eftertanke!

290402”Jag tala om för er, säger uppstigna mästaren saint Germain ” nu handlar det om att tänka efter ett tag. Vad är det som händer runt er just nu? Vart tror ni att jag vill komma med den frågan?”

Titta runt er ett tag, tänk efter flera gånger. Det som händer just nu i ert land handlar om att förändra och bygga en bättre och stabil grund att stå på. Det vi uppstigna mästarna ser, ni är rädd för förändring. Ni vill för det mesta att det ska se ut på samma sätt. När ni vaknar till en ny dag då vill ni att dagen ska se ut som den såg ut igår.

giffada3När ett land handlar i ett chocktillstånd då står hela värden och tittar på er. Alla har ögon på er. Från Andevärldens håll ser vi på samma sett att ni står inför ett svårt val. Det som är svårt för er, att ni behöver tänka som ni själv vill ha det. ”Hur tänker ni innerst inne?” säger uppstigna mästaren  saint Germain.

”Hur tycker du att ditt land ser ut?” frågar uppstigna mästaren saint Germain. Vad trycker du nu, håller på att hända i ert land? Upplever du orättvisor i ditt land? Känner ni er mindre värd? Tycker ni att ni blir överkörd, ni som bor i ert land? Får ni fram era rättigheter som ni borde få? Eller hamnar ni på sidan om och andra får ta för sig? ”Det här är viktigt fråga för er”, säger uppstigna mästaren saint Germain.

Ni står inför ett val och måste sätta fram era fötter för att få en bra rättvisa. Ibland glömmer människor bort sitt liv för de är upptagen med att hjälpa andra människor. De ser inte hur det ser ut hos sig själv. Ibland blir människor förblindade och sänker sig själv. I det här läget som ni står inför idag är det viktigt att inte bli förblindad. Utan med öppna ögon ska ni se.

Sant Germin.”Ni ska nu gå in för att rädda ert land. Där står ni idag”, säger uppstigna mästaren saint Germain.  

 

 

Ljuset är starkare än ni tror.

205616”I dag är ljuset starkare än ni tror”, säger uppstigna mästaren Sananda. Det skapar stora konflikter när ljuset stegrar sig. Hela landet kommer att stegra sig om ni inte är observant på det. Landet sover inte längre. Alla går runt och känner sig rädd.

”Vad kan hända om ni går runt och är rädd?” frågar uppstigna mästaren Sananda. 

Landets ekonomi håller på att gå åt ett håll har ni sätt. Och räddare blir ni av att ekonomin kommer sänka ert land. Om ni vågar en gång för alla sätta fram foten och säga ifrån. Vad tron ni händer då? frågar uppstigna mästaren Sananda.

BOK-MED_LJUSDet här är stora frågor ni står inför. Och ni måste våga se bakom skynket vad som gömmer sig där. Om ni inte vågar sätta ner foten och tala om hur ni vill att ert land ska se ut. Då skapar ni inre konflikter och rädslan sprider sig som ett gift i er. Sätter ni ner fötterna och berättar hur ni vill att ert land ska se ut. Då får ni in rättvisan i er.

Alla som bor i ert land ska vara med och bestämma. Alla här rätt att lägga sin egen röst.

”Om ni blundar och tänker hur ni vill att ert land ska se ut”, säger uppstigna mästaren Sananda. ”Vad ser ni då?” ”Jag vet att ni är duktig på att få ert land skina upp. ”

Men det handlar om att sätta gränser för att få ett land att blomstra. ” Ni har varit ett framtidsland. Och ni måste fortsätta vara ett framtidsland,” säger uppstigna mästaren Sananda.” Annars tappar ni roten till det ni en gång byggde upp.”

Sananda JesusBirgitta Andlig inspirationuppstigna mästaren Sananda!