UTANFÖRSKAPET

Många idag lider av utanförskapet idag och det blir fler av dem när familjer kan gå ihop med andra familjer då när det nalkas större fester, då kan folk som lever ensam hamna utanför dem och det är många av dem som hamnar där nu.

Det är jobbigt när det nalkas större högtider för dem som lever ensam eller nyss har skilt sig kan även hamna där då. Det kan göra ont hos en del, men en del kan även hitta nya vänner då. Fler av människor som kan hamna ensam. Sverige har svårt räcka ut handen till dem då och många kan leva i grupper som är vanligt vid större tillställningar då. VARFÖR ÄR SVERIGE SÅ SPECIELLT PÅ DET, att de inte kan bjuda in människor fast de har en familj runt sig?

Vad beror det på? 

Folk har svårt att tänka en del, men JAG SER ATT DET HAR BLIVIT TILL EN VANA  hos en del folk att inte bjuda in singlar när det nalkas fester, medans en del kan göra det för de har inte den regeln alls att lämna vänner utanför sin gemenskap då, utan bjuder in dem till festen då och även om de inte känner varandra fullt ut utan bara den ena av dem känner dem fullt ut.

Men det är svårt i Sverige att hitta nya vänner ibland. Det beror mycket på vart de bor i landet, men ibland handlar det inte om det hellre, DE HAR SVÅRT ATT TA KONTAKT MED NYA VÄNNER de som har gått isär och vill hitta nya vänner att umgås med då.

Men så finns det länder som inte har dessa problem utan de bjuder hem folk även om de har skilt sig, så kan de även bjuda hem dem fast de inte har med dem att göra utan bara tillhör vänskapskretsen av vänner då. DE KAN LÄTT BJUDA HEM DEM DÅ även om de inte känner varandra så väl, så kan de lätt lära känna nya vänner i andra länder

Men i Sverige är det svårt lära känna nya vänner. Många av dem har redan vänner att umgås med, men så har en del inte alls problem att bjuda in nytt folk vid större tillställningar då, medans en del kan inte det, så det är så olika i landet hur folk kan bjuda hem folk även nytt folk då. Det är så är olika och jag ser, ATT FOLK MÅSTE KUNNA RÄCKA UT HANDEN TILL DEM som lever ensam nu och ta den kontakten då.

Men så är inte Sverige idag utan DE HAR PROBLEM MED GEMENSKAPEN DÅ. Det kan vara så enkla saker att bara öppna en dörr hos en ny granne då, att bjuda in dem då.

Men så är det inte i landet UTAN DET ÄR DEM SOM KOMMER FRÅN ANDRA LÄNDER SOM GÖR SÅ, de kan lätt bjuda in folk då utan att ens tänka på att de inte känner varandra så väl utan vill bara bjuda på sig själv då.

MEN DET ÄR SÅ MYCKET MÄNNISKOR NU SOM SITTER ENSAM I SVERIGE NU och speciellt folk som har blivit äldre då och har inte samma kontaktnät som förr, men även att folk kan ha dött runt deras vänskapskrets då och har svårt att ta ny kontakt då.

Varför är det så i landet? Varför inte lära känna nya vänner när andra har dött eller har skilt sig och kan ta in nya vänner i er gemenskap då. Men så enkelt är det inte att ta in ny gemenskap då. DET ÄR VÄLDIGT UPPDELAT I LANDET DÅ när det nalkas jul eller andra storhelger, då är det så uppdelat så mycket då, men det borde öppna sig mer nu och släppa in nya vänner då.

Landet har inte den känslan för nya vänner, men när de kommer folk från andra länder då bjuder de gärna in sin granne och kan även bjuda dem till större tillställningar då.  MÄNNISKOR ÄR MERA ÖPPEN SOM KOMMER FRÅN ANDRA LÄNDER de har ett annat sätt än svenska folket har nu.

Det finns så olika sätt att räcka ut handen till varandra, men MÅNGA FÅR LÄRA SIG AV FOLK SOM FLYTTAR HIT, att de kan släppa in nytt folk i sin gemenskap då och inte lämna dem utanför då, utan släpper in dem i gemenskapen då. Det är så mycket folk som sitter själv just under dessa storhelger, då kan ni bjuda in dem då.

SVERIGE ÄR LÅST när det gäller det att bjuda in andra människor när de har skilt sig eller någon har dött, då kan de sitta fast och har svårt att hitta nya vänner för vännerna runt skilsmässan tillhörde deras gemenskap då. Har inte lust att bjuda in dem efter de har skilt sig då utan den som har skilt sig hamnar utanförskapet då. Det är vanligt idag att de hamnar där då, för de vill bara bjuda hem par då fast de har varit bästa vänner, så kan de låta bli att bjuda hem dem sen de har skilt sig då.

Det är vanligt i Sverige att det är sån stora klyfta mellan folket, att räcka bara ut en hand och LÄRA KÄNNA NYA GEMENSKAPER DÅ, men så enkelt är det inte när de har skilt sig utan de kan hamna utanför många idag sen de har skilt sig då.

Landet har många problem med det, ATT MÅNGA AV MÄNNISKORNA KÄNNS LÅSTA för en del folk, att det är svårt att komma dem inpå livet för en del folk, att släppa in dem i er gemenskap, då är många så låsta då

Det beror på mycket när ni är så låsta i landet, men många svenskar har problem att hjälpa till, men även den delen har de problem med. DET HAR MED DERAS OSÄKERHET att söka sig nya vänner då, men även att de är så misstänksamma många svenskar idag. Det kommer mycket FRÅN DERAS KULTUR att de är ett låst folk många av dem, att de vill gärna inte släppa in folk för mycket, utan de är så misstänksamma då. Det kommer mycket sen de var barn eller så kommer det från andra saker att de inte litar på människor fullt ut.

Men i landet DÅ SKA ÄVEN FOLK ÄVEN RENSA SIG som jag har berättat om, men även  möta på nya människor då. Folk  kan många idag ha den distansen tills den är över då. Många idag kan även vara rädd att lära känna nya vänner då. Har så många dåliga minnen från vänner som har inte varit ärlig eller gjort dem illa, då kan folk vara extra försiktig då, att inte bjuda in dem i sin gemenskap då.

Men folk ska födas i landet och även leva själv ibland när de rensar sina liv, men även söka människor då som de ska städa sina liv med då. När de söker sin ensamhet då handlar det om nästa steg för många idag och även ATT DE KÄNNER ATT DE MÅSTE VARA ENSAM DÅ och inte ha människor runt sig då som stör dem då.

Folk kan ha ett beteende att de vill vara själva nu och inte ha för mycket kontakt då utan vill vara helt ifred då, fast en del kan inte förstå det, men de MÅSTE BARA VARA IFRED EN TID när de ska gå igenom nästa steg, då kan folk även skilja sig när de ska möta på nästa relation, då måste de vara själv ibland innan de kliver in i en ny relation.

VARJE RELATION HAR EN MENING när ni möts och det handlar om stora beslut ni måste ta då, att lämna den trygga vrån eller så känner ni att ni är helt klar att lämna den vrån och söka dig in i en ny relation som ni ska leva ihop med då.

Därför är det så uppdelat i landet nu men vännerna hamnar mycket  utanför då. GUD

FAMILJER

Idag ska jag ta upp om familjer, att vissa familjer går sämre ihop än andra familjer och syskonen kan även vända dem ryggen när det händer en del problem för familjen då.

DE HAR MED ATT DE TILLHÖR INTE SAMMA GRUPP AV MÄNNISKOR DÅ när de inte kan hjälpa till på rätt sätt utan kan vara extra rädd för den de lever med då och har svårt att prata i klartext då när det händer tråkigheter då. Kan ha svårt att hjälpa till i större kriser en del för de är räddad då, de som inte kan hjälpa till vid en stor kris, då är de oftast så rädd för mannen de lever med då, att ställa till en massa problem då.

MEN DET FINNS OLIKA FAMILJER I LANDET som har inte den tanken att skada en annan  människa i familjen, men så finns det familjer som inte kan hjälpa till alls när folk hamnar i kriser och har svårt att kliva in och hjälpa till utan vänder dem ryggen då när de skulle hjälpt till då, men så ser landet ut med olika familjer då .

Men varför är det så tror ni? 

Ni tillhör olika grupp av människor och KÄNNER INTE ER HEMMA I FAMILJEN ALLS utan känner bara att de har inte samma som er och kan ha svårt att prata med dem när de krisar och känner att de tillhör inte samma familj av människor då, utan en annan familj känner de att de tillhör då och kan ha svårt att prata med dem när de hamnar inför större kriser då och vill inte se eller kan hjälpa till. De kan bli rädd av att måste kliva in och ta ett ansvar då och känner att de vill inte göra det då utan vill inte tillhöra den familjen ens när det krisar.

De känner sig utanför i familjen då och känner att ni föds in i en familj där ni inte har så bra kontakt med varandra och känner att ni har svårt att leva nära varandra som syskon då, för de har inte samma grupp av människor då och kan ha svårt ha vissa samtal med dem när de måste prata ut om vissa saker, då har de  extra svårt att prata ut då, för de tillhör inte samma familj och känner att de känner sig obekväm vid vissa tillfällen då när de behöver en viss hjälp, DÅ KAN EN DEL SYSKON VÄNDA DEM RYGGEN. 

ELLER SÅ GÅR FAMILJEN IHOP OCH HJÄLPER VARANDRA för de känner att de tillhör samma familj då och kan inte låta bli att hjälpa till utan det är helt normalt för en del att hjälpa till.

Medans en del vill inte hjälpa till då och även att svenska folket har problem att hjälpa till, har även med att de kommer från olika familjer OCH EN DEL FAMILJER GÅR INTE IHOP ALLS utan har svårt att prata med dem när det krisar extra då. Det har med att de tillhör inte samma grupp av människor och har svårt att lära känna dem då utan känner att de vill inte känna dem ens när det vänder dem ryggen i större kriser då.

MÅNGA FAMILJER FÖDS SÅ MYCKET KONFLIKT FOLK NU som gör att de måste rensa sig med dem. Barnen ska göra upp då med sina föräldrar då och även städa av en del problem de haft från tidigare liv, då föds de tillbaka till dem och ska göra upp med dem igen och det kan kännas tufft i vissa familjer. Det kan gå riktigt hett till i vissa familjer när barnen växer och kan inte förstå, varför de har föds in in den familjen då.

Det finns familjer som inte har så stora problem UTAN KAN LÄTT HAMNA I SMÅ KONFLIKTER DÅ och kan göra upp bara för att rensa av sitt liv de haft med dem. Det kan finnas minnen kvar hos dem som skadat dem eller gjort dem extra såbar i detta liv. Föräldrarna kan känna att de känner så mycke problem runt sina barn fast barnen kan känna samma sak, att de har problem med sina föräldrar nu. De kan inte göra så mycket åt det då, utan de kan vända dem ryggen en del barn när de inte får som de har tänkt sig.

Men de kan även hjälpa till om de själv vill det, så många familjer kan hamna i så mycket olika konflikter när de hamnar i större kriser, då kan familjen vända dem ryggen eller SÅ KAN DE KÄNNA SIG UTSTÖTT när de inte får den omtanken de vill ha av sin familj utan känner sig utstött på många sätt då.

Det handlar om olika planer de går med, DE HAR SIN PLAN ATT FÖLJA IDAG och  kan inte styra folk idag utan de har föds med en plan att följa nu. Barn kan ha ett knepigt beteende mot föräldrarna då och kan även rensa av så mycket liv runt dem då. Och kan även vända dem ryggen när de rensar sina liv och kan även ha ett beteende mot sina föräldrar när de rensar sina liv. Det kan hända mycket i en del familjer idag, att de måste gå igenom med familjen sina liv eller så har de barndomen att ta itu med, för att kunna rensa sina liv med sina föräldrar då.

De kan ta en ny runda med sina föräldrar för att kunna komma till tals då och då kan folk inte bli så glad ibland NÄR DE BÖRJAR ROTA UPP SITT LIV och kan känna sig oälskad en del dagar då. Och kan känna sig inte älskad alls av sin familj och kan känna av det mycket idag när de rensar sina liv och kan även måste ta en runda med sina föräldrar när de börjar se problem runt dem, att saker och ting måste rättas till nu och då kan barn börja agera på ett sätt mot sina föräldrar som kan upplevas negativt då när de håller på att rensa ut då. De kan känna sig oälskad många idag när de känner sig utstött i vissa familjer och kan göra upp mycket då för få en rättvisa då.

Men det är hela tiden konflikter nu i många familjer när de rensar av sina liv, då kan barn börja göra upp med sin barndom eller så håller de på med tidigare liv när de rensar ut med dem för att kunna växa då, men även för att kunna förändra då och då har folk i en del familjer väldiga konflikter och de kan hamna i så många bråk då. Det är så olika från familj til familj nu, MEN DE HAR SÅ MYCKET UPPGÖRELSER NU och det ska rättas till då för läka sig själv såklart.

MEN EN DEL KAN RYMMA FRÅN FAMILJEN när de är litet barn, de kan ta sitt pick och pack och dra iväg då för de känner sig mindre älskad och känner bara en hotbild från sin familj då. Barn kan rymma från dem och kan även göra upp med dem. BARN KAN BÖRJA MED DROGER en del när de hittar igen droger, då kan de ta det för att lugna sig helt då och KAN ÄVEN TA SPRIT DÅ för att lugna ner sig då.

DET ÄR SÅ MYCKET BARN SOM FÖDS IN I PROBLEMFAMILJER NU. Det gör att MÅNGA BARN LIDER IDAG. Barn lider extra när föräldrarna dricker och tar droger då och har inget liv alls dessa barn utan hamnar på botten av samhället då.

Det handlar även om föräldrarna som hela tide måste till doktor och få utskrivet lugnade till sina barn. DET ÄR EN MÖRK VÄG NI GER DEM. De kan även börja med droger när de får inte utskrivet från läkaren lugnade medel utan känner sig orolig ibland som jag tog upp om för er. DE MÅSTE SLUTA UPP ATT STOPPA I FOLK EN MASSA LUGNANDE MEDEL DÅ utan barn måste få höras och låtas nu och inte bli rädd om de inte är som ni är utan alla barn är olika som bären är, så ta det i minnet nu låt bli att ge era barn lugnade medel. Måste låt bli att ge små bebisar lugnande medel när de ska sova NI KOMMER FÖRSTÖRA DERAS FRAMTID om ni inte sluta ge dem det då.

Barn kan vara upp och ner när de föds till världen och känna sig så otrygga då och MÅSTE HA MYCKET KÄRLEK RUNT SIG DÅ för att kunna må bra.

Många barn kan dö tidigt då för de känner sig extra otrygg då. Många föräldrar kan  inte förstå det utan barn kan dö tidigt när de känner inom sig att de vill lämna jordelivet nu genom de känner sig så otrygg första tiden de lever. Och en del dör bara för de kan inte leva kvar på jorden då. DE KAN ÄVEN BLI SJUK FRÅN BÖRJAN när de lever första tiden på jorden, att de har så många fel när de föds och det kan komma från tidigare liv, men även att mamman har ätit fel mat eller så har hon ätit mediciner som gör barnet extra svag under tiden och då påbörjas det en massa sjukdomar då som föräldrarna inte kan förstå, men det kommer från mycket folk äter mediciner som kan skada barnet då.

BARN KAN FÖDAS SVAGA bara för att ta en vända ner på jorden för att möta sina föräldrar då och sedan resa hem igen. Måste bara ner en kort tid för att rensa av sig då och kan föräldrar undra eller bli extra ledsen när det händer, men barnet skulle bara ner en kort tid för att rensa med sina föräldrar och återvände tillbaka igen hem och sen kan barnet födas till andra och ska stanna längre hos dem, men de måste först möta dem, de måste bara födas in i deras energier då och sen bara åker vidare hem då.Det är många barn som gör det.

Det har inte med att mamman eller barnet är sjuk utan DE HAR BARA EN TID ATT PASSA MED DEM som kommer från tidigare liv då och då dör barnet hos dem. Det kan kännas både tufft att uppleva det, men de behövde bara en kort stund med sina föräldrar då och sen kan de få ett nytt barn som gör samma sak, men kan hoppas tillslut att de stannar kvar, för det handlar om att de hade bara en kort tid på jorden då att träffas då. Det är så mycket barn som dör för tidigt nu och det handlar bara om tiden de behövde ha då

BARN FÖDS IN I OLIKA FAMILJER som ska även stanna kvar länge, men även kan lämna när de är klar. Och en del behöver bara en kort tid på jorden och vänder hem på en gång då, men så finns de som stannar kvar och gör familjen lycklig då.

Det händer så mycket med föräldrarna NÄR DE MÅSTE FÖRLORA BARNET DÅ. Många föräldrar får rensa så mycket smärtor då när de förlorar barnet då. Många barn vänder hem igen, men de måste möta på sina föräldrar då som kommer från tidigare liv. GUD

PROBLEMFAMILJ

Vad är en problemfamilj tror ni nu?

Jo en familj som bara har problem i sitt hem, barnen har problem med sin hälsa, men även problem med andra saker som inte är så kul när det nalkas julen, men de kan även fira julen FAST DET KAN FATTAS PENGAR FÖR DEM DÅ.

Föräldrarna har inte pengar till allt när det nalkas julen då och DÅ BLIR OFTAST FOLK STRESSAD NÄR JULEN NALKAS när pengarna är borta för de har då gjort av med för mycket pengar på andra saker då.

Men så finns de som inte har ens gjort det utan den julen brukar för alla vara så mörk då FÖR DE VET INTE VAD DE SKA GÖRA DÅ när det nalkas julen i familjen då, utan de måste oftas skrapa ihop till barnen ett paket då.

Men så finns det jular som andra barn kan ha mycket bättre då. DE HAR INTE PROBLEM MED JULEN ALLS utan kan ge sina barn de vill ge dem då och då har inte de problem med julen alls utan kan njuta av julen, fast de kan känna stor stress inför julen när den nalkas. De kan ha både jobb och ett liv som inte alla har riktiga jobb.

De kan tjäna sina pengar rättvist då, men så ser landet ut det är så olika från familj till familj nu. MÅNGA LIDER INFÖR JULEN när de vet att de måste ordna dessa pengar igen.

Folk kan även gå arbetslösa, får liten lön från kassan eller så går folk sjukskriven och då är det väldigt lite pengar då och räcker dåligt till allt det ska räcka till nu. Sverige har det dåligt när de går på dessa praktiker SOM MÅNGA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN VISAR DEM SÅ FEL DÅ.

Många hankar sig fram då, fast de vill ha ett riktigt jobb att kunna tjäna riktiga pengar då för att kunna försörja sin familj då. LANDET ÄR SÅ UPPDELAT när julen nalkas det är så mycket folk som går arbetslösa, men även folk som är sjukskriven och så har vi pensionären som har det väldigt illa då, men så illa är landet nu.

EFTER JULEN DÅ HAR FOLK INGA PENGAR KVAR i fickan alls utan de har då måste lagt så mycket pengar på julen. De kan även komma efter med räkningarna då när det har varit julen då för alla vill fira julen såklart de som bor i Sverige.

Men Sverige har det dåligt när de nalkas julen genom att de får för lite pengar då och då blir det stora problem för familjerna i landet då. MÅNGA MÅR FRUKTANSVÄRT DÅLIGT NÄR DET NALKAS JULEN DÅ. Många orkar knappt med de som har stora familjer och då kan många ge upp och väljer en annna väg. De orkar inte med när julen nalkas då.

Det finns folk som KAN BLI SJUK, men även ta sina liv när de ser hur livet har blivit och kan hamna efter med en massa räkningar efter julen då, så folk kan ta sitt liv när det handlar om pengarna för de kan knappt leva då.

 MÅNGA SÖKER SOCIALHJÄLP får så små pengar att leva på och de har inte den ekonomin att dela ut alls då. Många måste ta den hjälpen när det krisar för dem, men sociala kan inte hjälpa folk idag, men långt tillbaka kunde de hjälpa mer, men idag kan de inte hjälpa folk utan delar ut så små pengar till folk som har en del att betala då.

FOLK SOM SÖKER SOCIALAS HJÄLP får ofta bottennapp när de ser att de inte gillar att de har en mobil då utan de använder mobilen för att ringa människor då. De ser inte det och sociala kan haka upp sig på telefoner SOM ÄR EN SÄKERHET för människor att ha, de kan även haka upp sig på så mycket saker när de söker deras hjälp.

DET BORDE BLI MER VAKSAMHET ÖVER SOCIALAS HJÄLP för de har så mycket konstiga regler nu som folk inte gillar då,men de borde vakna upp någon gång sociala när de ser hur landet ser ut.

Sociala har så mycket folk att hjälpa och de måste dela ut pengar till folket då,men har svårt att se klart idag när de hjälper folk så fel idag. De kan skada många idag som söker deras hjälp, men många barnfamiljer måste söka dit och då kan de halka på det mest normalaste för en människa då, ATT MÄNNISKOR HAR TELEFON FÖR ATT KUNNA NÅ MÄNNISKOR, men även för att kunna nå folk om de blir sjuk, men de har så konstiga regler sociala som människor upptäcker när de ska ha lite hjälp, då har de svårt att hjälpa.

Sociala vill köra sina regler då när folk har så stora ideer, SÅ KAN FOLK HALKA DÄR om de tar deras hjälp och där MÅSTE BLI EN STOR ÄNDRING ser jag. När jag ser från mitt håll hur mycket folk lider i landet nu. Det blir värre och värre nu sen all invandringen, då blir det ännu mera problem för sociala när de ska dela ut pengar till dem när de inte kan klara sig på sitt jobb då. Arbetsförmedlingen delar ut jobb till dem som de kan knappt leva på då, de har en hyra att betala, men även mat på bordet då.

Men landet lider under julhelgen nu och många vet inte vart de ska ta sina pengar då när det nalkas julen då, men det är inte alla som har det så, men DET ÄR MÅNGA BARNFAMILJER SOM HAR DET SÅ de som har lite jobb, de har inte det lätt då när det nalkas julen, då får de stora problem då när det nalkas julen, men det måste bli en ändring då när landet lider. Folk måste leva och bo i landet då utan att komma efter med en massa räkningar då, för att kunna leva då och allt kostar pengar nu även maten kostar pengar och ÄVEN ALLT NI MÅSTE ANVÄNDA KOSTAR PENGAR och då måste det bli en ändring på allt då.

Hur ska vi kunna vända landet rätt tror ni?

Det måste bli en ändring när jag ser hur många som lever knappt vissa dagar och en del kan leva då. JAG SER MED MINA ÖGON att landet har stora problem nu och mer kommer det bli nu när ni inte ser vad som är stora felet, FÖR ATT KUNNA LEVA ETT BRA LIV I LANDET DÅ.

Ni ska SÄGA NEJ till arbetsförmedlingen hjälp OM DE ERBJUDER ER OLIKA PRAKTIKER. Ni ska leva nu och inte gå på små pengar nu och inte hoppa runt på olika ställen. Ni får ingen pension när ni hoppar runt på dessa jobb de erbjuder er UTAN NI MÅSTE SÖKA RIKTIGA JOBB i landet då.

Hur många har gjort det nu? Ni litar på arbetsförmedlingens hjälp, TILLS NI EN DAG STÅR DÄR NÄSTAN UTAN EN PENSION för ni har hoppat runt på olika praktiker som arbetsförmedlingen visat er nu. Ni får inte pensionsgrundande lön då som ni måste kolla upp när ni söker ett jobb. Det ska vara med riktig lön då OCH INTE PRAKTIKER utan där får ni ingen lön i slutet på ert liv. Ni står där utan pension då.

NU HAR JULEN VARIT TUFF FÖR MÅNGA genom att ni går på små pengar och många familjer får det så mörkt när det nalkas julen då. Familjen får en mörk jul då genom att de kan knappt ge sina barn ett paket då och julen är för en hel familj, men många delar bara ut till barnen ett paket på grund av deras ekonomi och då har de inte råd att ge till varandra då utan barnen får paket i en del familjer, medans en del får nästan ingenting när det nalkas julen då.

Julen är en vacker tillställning för många idag, men den är även mörk när det handlar om pengarna alla ska ha då när det nalkas julen då. EN DEL SÖKER FRÅN OLIKA FONDER DÅ när det nalkas julen, då kan en del familjer få hjälp från olika fonder då för att kunna glädja sina barn då, men så illa är det idag nu.

Hur ska vi ändra på det?

Det måste bli ändring på ekonomin nu när landet har det så illa, då ser jag vart felet är nu och det  måste bli en ändring nu. Hur ska ni hjälpa folk nu? När ni inte kan hjälpa flyktingarna rätt. DET FATTAS PENGAR att leva och varje flykting kostar pengar första åren.

Men det kostar sedan för dem att kunna fortsätta leva i landet. Många kan få problem genom att DE HAR INTE DEN UTBILDNINGEN för att kunna få en bra lön då utan det blir barnen som kommer med sina föräldrar som kan få den lönen när de har gått en massa utbildningar, då kan de få en bra lön.

En del kan vara så skoltrött, men de har inget val än att gå skola för att få ett jobb.

Jag tycker att barn som har gått nio år SKA KUNNA VÄLDIGT MYCKET I MINA ÖGON, de har suttit på en skolbänk i nio år, men måste gå gymnasiet fast de kan redan så mycket och kan ta enkla jobben då.

Men måste söka skola och en del har redan vägen klar.

Ungdomar som inte har så stora intressen för att läsa,KAN HITTA EN PERFEKT VÄG ATT GÅ, men även kan leva på sitt jobb då, men så finns de som inte tror på det.

Jag vet att så många barn kan sluta efter skolan och söka sig ett jobb, de kan räkna och skriva och prata språk många idag. Många är så duktig på engelska och även andra språk. SÅ DET ÄR SÅ FEL I MINA ÖGON att folk bara sitter av en skola de inte ens gillar, de kan så mycket när de går ut nian, men nu måste barn gå flera skolor för att få ett jobb. Det är även samma skola eller liknade skola de kan söka fast de har gått gymnasiet i flera år. Kanske måste söka en skola igen fast den påminner om så mycket från gymnasiets tid och de kan söka den kursen eller en skola som har liknade studier då.

Men hur ska jag väcka upp svenska folket nu? DET ÄR SÅ MYCKET BARN SOM ÄR SKOLTRÖTTA och ska sitta på en skolbänk igen och igen, bara för att få ett avlönat jobb, så får de gå flera skolor, men även skolor som påminner om gymnasiet, de kan gå en skola igen eller en massa kurser för de tror det hjälper då,att få ett jobb då.

Barn kan läsa och skriva sen de har gått ut grundskolan och de kan språk, men så måste de fortsätta ändå FAST JAG SER ATT DE KAN SÅ MYCKET NU.

Det ar annat när människor ska läsa till läkare, då måste de gå en lång skola, men NU PRATAR JAG OM ENKLA JOBB som människor kan ta när de slutar skolan då.

Nu ska vi rädda julen till nästa år nu GUD

KONFLIKTER OCH OROLIGHETER UNDER JULEN

Ibland kan julen sluta bra i en del familjer medans en del inte har det så utan kan sluta med stora konflikter i en del hem nu, men så finns det hem där det dricks för mycket som även skadar dem själva då.

MEN SÅ SER SVERIGE UT IDAG, att en del dricker alldeles för mycket medan en del inte har drickbart då utan håller sig ifrån det, utan helt enkelt låter bli spriten då och även vinet lämnar de utanför under julen en del folk som inte gillar att dricka alls.

Det är en salig blanding under julen nu och I MÅNGA FAMILJER FAR BARNEN SÅ ILLA när de dricks för mycket i familjen då. Det borde bli ett slut på det då när de ser att julen kan även sluta bra om de låter bli spriten.

Men kan sluta illa för en del folk när de hamnar en massa konflikter under julen då. De kan inte styra sitt humör då och KAN INTE STYRA SJÄLV ALLS EN DEL för de kan bli så full under julen i vissa hem, medans en del inte dricker en droppe sprit då under julen då FÖR DE TÄNKER PÅ BARNEN, men även tänker på sig själv, att de vill inte ha sprit eller vin under julen alls UTAN HELT FRI JUL under julen då.

Medans en del är så full så de knappt kan gå då och även håller på med droger i en del familjer, så julen är olika för många idag, som borde bli ett slut på att förstöra julen för era barn nu. Och speciellt tänka på barnen när det är jul,ATT DE FÅR FIRA EN JUL UTAN SPRIT OCH VIN och låt de vara barn under julen och FÅ EN HÄRLIG JUL utan en massa bråk och konflikter under julen som barn kan ta illa av då.

Barnen kan ha med sig upp i vuxen ålder då, att det ligger kvar hemska minnen som barn kan må dåligt av om de har upplevt julen så hemsk, SÅ KAN BARN BLI SÅ INÅTVÄND OCH STÄNGD, men även vara tyst för en del människor som inte kan förstå dem. Julen är inte lika för alla utan de kan tro att de har samma julen som andra har med sprit och vin på bordet då.

Det måste bli ett slut FÖR BARNENS BÄSTA för de ska en gång växa upp och inte uppleva en massa sprit under julen även efter julen ska barn slippa spriten då, att barn får växa upp utan en massa konflikter och bråk då.

Ibland kan konflikter uppstå även hos dem som inte har druckit för de ser inte lika då men mycket bråk och konflikter kommer när de dricker FÖR DE KAN INTE STYRA SITT HUMÖR DÅ. 

 DET HÄNDER HELA TIDEN ATT BARN FAR ILLA NU UNDER JULEN.

MÅNGA BARN ÄR RÄDD när det närmar sig julen för de vet vad som händer då. Många föräldrar kan dricka för mycket och även ta droger SOM STÄLLER TILL FRUKTANSVÄRT FÖR ETT BARN DÅ, att de kan knappt leva under julen en del barn som har föräldrar som tar droger och dricker under julen, dessa barn far illa då.

Men så ser julen ut för många idag, ATT DE TAR DROGER OCH DRICKER FÖR MYCKET. Barn kan växa upp i en värld där de tar en massa droger och dricker på vissa ställen i landet, men julen är fruktansvärd för många idag som lever med sprit och droger för de känner sig rädd varje dag under julen NÄR FOLK HAMNAR I OLIKA KONFLIKTER DÅ och kan inte vika sig alls, utan kan hamna i en massa slagsmål under julen och barnen KAN FÅ MEN för livet en del barn som upplever det.

Barnen ska leva och inte uppleva en massa slagsmål i sitt hem UTAN DET SKA GÅ LUGNT TILL under julen då, men så ser jag att julen är hemsk för många barn idag och MÅNGA VILL FLY FRÅN SINA HEM när julen nalkas då. De vet att nu kommer julen med slagsmål och droger och sprit under julen då.

Det borde bli ett slut på det nu och sluta upp att dricka och ta droger nu FÖR JULEN ÄR FÖR ALLA DÅ, men så ser inte alla utan det dricks för mycket idag och även att de tar en massa droger då och det måste bli ett slut på det nu.

Barnen ska leva nu och inte uppleva en massa bråk och konflikter nu utan DE SKA MINNAS EN FRIDSAM JUL där de kan minnas med glädje då.

Men så är det inte i många familjer utan folk tänker inte på dem då utan de måste ha drickbart till julen, men även en massa droger för att kunna ha julen då. DET MÅSTE BLI ETT STOPP PÅ DET NU och låt barnen få uppleva en fridsam jul nu.

 NÄSTA ÅR SÅ HOPPAS JAG PÅ EN FRIDSAM JUL för alla barnen, att de slipper se sina föräldrar så fulla och fylld med en massa droger nu utan få se sina föräldrar nykra nu och utan droger.

DET MÅSTE BLI EN ÄNDRING PÅ DET NU för barnen mår inte bra av att folk dricker och stoppar i sig en massa droger då. Hur ska vi kunna vända folket nu?

Det dricks så mycket och folk tar droger, men även en massa lugnande tar folk för att stilla sig.

Hur ska vi få slut på det?

Barnen far illa nu och DET KOMMER SLUTA ILLA FÖR MÅNGA BARN om de inte upptäcker det nu, att de kan leva utan sprit och droger men även utan en massa lugnande som folk stoppar i sig, fortast de känner sig inte så glad, då måste de stoppa i sig för att stilla sig då.

Men hur skulle det vara om ni lät bli det nu? Låt kroppen få vila från det och LÅT KÄNSLORNA KOMMA FRAM ISTÄLLET  för att stänga av alla känslor ni är född med för att klara av livet, då måste ni känna känslorna, men även vara arg ibland, men även må så dåligt ibland NÄR NI SKA KÄNNA IN NÄSTA FAS I ERA LIV.

MEN FOLK KAN FASTNA DÅ och kan  inte känna in rätt fas i sina liv när de stoppar i sig för mycket droger eller lugnande eller dricker för mycket då UTAN FÖRSÖK LÅT BLI OCH LEV MED ERA KÄNSLOR NU och varför vara så rädd för känslorna när de kommer ut utan låt dem komma upp, för ni rensar bort en massa problem när du får upp alla känslor ni har inom er.

Istället för att proppa i er massa lugnande och sprit och droger, så låt känslorna komma ut och varför är ni rädd för det? ALLA ÄR FÖDD MED KÄNSLOR för att kunna leva. Ibland är ni inte på topp och ibland är ni lessen, men varför är ni lessen TA REDA PÅ DET, iställe för att stänga in den känslan då.

Ibland kan folk få SÅ STARK ÅNGEST som ni alla vet, ATT NI SITTER PÅ FEL PLATS I LIVET och måste ta er därifrån när tiden är mogen att ta sig vidare då. Det kan sitta ihop med en massa problem då och måste reda upp sitt problem. Det kan handla om relationer eller så handlar det om annat då, att livet känns tungt då, men DET ÄR BRA att ta itu med sin inre känsla då och var inte rädd att möta den för ni dör inte av det UTAN NI MÅR BÄTTRE EFTER ETT TAG när ni har tagit bort ert stora problem.

Men stoppar ni i er massa lugnande eller dricker för mycket eller väljer droger att döva er med, då har ni svårt att ta er vidare för ni dövar er då och har svårt att reagera då.  Känslor ska ni ha för kunna ta er vidare i livet och ni kan känna er så glad ibland, men så nästa dag kan ni känna er mindre glad, TA DÅ REDA PÅ DET FÖR ATT LÖSA UPP DEN NEGATIVA KÄNSLAN NI HAR.

NI KAN GÅ UPP OCH NER I OLIKA KÄNSLOR och det är inget fel alls då utan helt normal är ni. En del dagar kan du bli arg eller ledsen för ni måste ha känslor inom er för att klara av livet då OCH DÅ SKA NI GÅ UPP OCH NER IBLAND och speciellt när ni håller på rensa bort en massa problem, då kan ni gå mycket upp och ner för att ta er vidare till slut.

Men ibland MÅSTE NI HITTAR ER ORSAK som kan ta tid för en del att hitta igen, men ni kan reda upp känslorna ibland med människor och kunna prata om det, är alltid bra, ATT SÄTTA FINGRET PÅ DET, men det är även bra att skriva om sitt problem för att lösa upp olika knutar ni har nu.

NI BLIR FRI som låter bli droger och lugnande och sprit, NI BLIR FRI SOM VÅGAR KÄNNA PÅ ERA KÄNSLOR , att idag är jag inte glad, men imorgon mår jag mycket bättre då.Ni kan stöta på problem hela tiden då och då kan ni reagera på det, men för att lösa upp problem ni bär på då. NI MÅR BRA TILLSLUT, alla som låter bli att döva sig med en massa lugnande och droger och sprit, ni mår bra tilslut då, men se över era liv nu för att må bra nu

JAG SER ATT SVERIGE LIGGER INTE SÅ BRA TILL för ni måste hela tiden stoppa i er en massa lunande eller så tar ni droger eller dricker.

Men försök att lämna spåret nu och lev i en värld du kan känna dina känslor nu och var inte rädd för det nu UTAN SLUTA UPP MED ALLT NU FÖR ATT LÅTA JULEN VARA VACKER NU utan massa sprit och droger och lugnade nu utan låt julen vara fri från det nu. GUD

BROTTSSTATISTIK

Hur ser Sverige ut idag när jag ser från mina ögon nu?

Jo landet har ökat på sina problem nu sen de började öka på sin invandring nu. Folk kan inte ens leva snart i landet SEN DE ÖKADE PÅ ÄNNU MERA MÄNNISKOR från olika problemländer nu och landet har fått stora problem idag, som jag ser från oss nu.

Men hur ska vi kunna hjälpa till nu sen ni har sagt ja tills så mycket brottslingar nu?  Landet har ett stort problem nu och människor HAR PROBLEM ATT LEVA  som är född här, de har stora problem att gå ut vissa dagar sen ni sade ja till för mycket problemfolk nu.

LANDET SER MÖRKT UT I MINA ÖGON  NU, så ni måste vända landet rätt.

Hur ska ni kunna det när det är så mycket brottslingar i landet nu för folk lider nu och mera kan det bli nu, sen har vi julen som de har så stor statistik på att julen har många brott nu och så har det varit i många år, men nu  har ni ökat på ännu mera problem för folk som lever i landet nu.

Hur kommer då julen se ut i år nu.

Julen har samma problem i alla länder tror ni, men julen har problem med så mycket som jag skrev om, MEN NU TAR JAG UPP IDAG som inte folk gillar alls och det handlar om pengarna nu som många vill behålla nu under hela sin julhelg, men även efter julen vill de behålla sina pengar då.

Hur har landet tänkt nu? De har ökat på brotten nu och det kommer att öka varje år nu för landet lider på grund av att folk har för lite pengar nu att leva på. Och en del av invandringen kommer från hem DÄR DE HAR LITE PENGAR och då kan de lätt stjäla från svenska folket nu, för de är inte rädd att stjäla alls utan de är van att göra det i dessa länder för de vill överleva då.

Men så illa ser det ut idag för landet hade så många brott förut, men nu har de ökat på brotten nu och MÅNGA BRYTER SIG IN HOS FOLK NÄR DE SAKNAR PENGAR  att leva på, då gör många inbrott då för att klara av sina liv, men så finns de som inte gör det då, för landet har tagit in så mycket problem folk nu som gör att de ökar på statistiken nu.

Det kommer öka brotten i år, så det är bara att vara vaken nu för landet har stora problem nu NÄR FOLK BÖRJAR BRYTA SIG IN I HEM för de måste ha mat eller andra saker kan de ta för att kunna sälja till människor då. Många långt tillbaka gjorde samma sak när det fattas mat på bordet, då kunde en del folk som kommer från andra länder ta en runda där de kunde ta pengar från andra människor, så det har funnits problemet förut, men nu har ni ökat på det, ATT DE HAR ÖKAT PÅ INBROTTEN MER I LANDET DÅ. 

Det handlar om familjer som kommer från dessa länder har gjort inbrott, det är inte alla som gör det. MEN MÅNGA KAN GÖRA DET och många yngre killar kan lätt göra det för de saknar pengar nu och då ökar inbrotten ännu mer och speciellt bland där de ser att det finns pengar, då kan inbrotten öka mer nu och speciellt under julhelgen har ni sett att brotten ökar, men det har ökat under andra tider fast det har inte varit julen att förstöra för svenska folket då.

Men brotten har ökat och det måste ni VARA VAKEN FÖR NU. Det kommer så mycket flyktingar som har lite pengar nu och då kan de lätt stjäla från andra då och de är inte rädd för det. Men så finns de som inte göra det utan sköter sig fint i landet, men det är en blandning av dem som kommer till landet då.

Ni måste vara uppmärksamma på det, att de kan lätt förstöra en jul för er som har  sparat era pengar på ett bra sätt, men sett till att ha pengar sen efter julen, men de ser inte hur ni lever i landet utan DE TAR INGEN HÄNSYN ALLS NÄR DE FATTAS PENGAR och ser inte om de tar från fattiga svenskar. De tar från människor där de ser att det finns lite pengar nu och då tar de det som de hittar då.

Så ni måste vara vaken nu NÄR NI HAR SAGT JA till så mycket folk som inte har pengar när de kommer hit. Ni måste även vara vaken för att de måste få ett jobb när de lever i landet för ANNARS ÖKAR NI PÅ BROTTSSTATISTIKEN  .

De måste leva som andra lever då, att ha mat på bordet då och de tänker inte på er då UTAN DE TÄNKER PÅ SIG SJÄLV DÅ, Att hitta ett enkelt sätt att ta saker från svenska folket och de ser att folk kan sälja det på svarta marknaden då. Det kommer bli fler och flera av dem som kör med inbrotten nu och JAG VARNAR FÖR DET NU.

Landet har fått stora problem genom att de har inga regler överhuvudtaget nu. DE HAR INTE DEN REGELN TILL MÄNNISKOR utan har ökat på så mycket brott nu, så de har höjt brottsstatistiken nu, sen de sade ja till så mycket problem folk.

Men även inte lärt dem om landet och bara inte ta tag i saker och ting när de ser hur landet lider nu folk har det svårt idag. MÅNGA ÄR RÄDD IDAG sen de har stökat till för landet nu och landet har ökat på brott genom stölderna, men även genom alla gruppvåldtäkter och våldtäkter nu, så landet har fått problem nu och mer kommer det bli nu om inte svenska folket sätter bra regler.

 DE HAR INGEN REGEL ALLS följer inte en kulturbok om landets kultur, de har inte gett dem något om det, hur landet sköts och vad ni inte gillar och vad som händer när de våldtar en kvinna och vad som händer när de stjäl från människor och vad som händer.

ATT DE HAR SVÅRT ATT SÄGA NEJ till mera problem då och har även inte sett varför har de ökat nu. Varför inte ta reda på hur de lever människorna som kommer hit, hur lever de, har de mycket pengar eller har de lite pengar nu? Alla dessa frågor har de säkert ställt sig, men inte hjälp folk rätt nu för det kostar att leva i landet nu och det är mycket som är dyrt för dem som söker sig hit när de inte har en utbildning.

DET KOSTAR MYCKET ATT LEVA för folk som har lite pengar att leva på för landet har inte hjälpt folk rätt nu. De som kommer måste studera för att få ett jobb som de kan leva på nu.Landet har så mycket problem nu när ni har tagit emot mer problem nu FÖR LANDET HAR LITEN EKONOMI NU. 

I landet går många på a-kassa eller så är de sjukskriven eller så har de pengar från annan kassa, DE FÅR ETT SLAGS JOBB som folk tror de ska leva på. Men så finns det så mycket folk som åker på dessa jobb där de betalar ut för lite pengar till dem. De har de inte så stora val ibland när kassan är tömd för de har barn och ska ha mat på bordet då.

Och där kan SVERIGE FÅR PROBLEM NU genom att de ger för lite pengar till folk nu som har kommit in i landet nu och ska jobba på små pengar då. De kan även göra inbrott vissa av dem för de vill ha mera pengar då när de inte räcker till det de har, kan en del göra inbrott då för att öka på sina behov de har då.

Men det har inte landet tänkt på alls, men jag ser allt nu och det kommer bli problem då när de inte ser problem de kan lösa nu FÖR ATT INTE ÖKA PÅ BROTTSSTATISTIKEN DÅ, ni skulle minska den men nu lever många på små pengar då ökar de på sin kassa. De kan kallt ta från andra när de lever i landet då, så för dem är det inga problem att göra det.

Men svenska folket har inte så mycket med inbrott att göra då utan det kan finnas svenskar med som gör det, men det är mer utlänningar som gör det och de måste ha MAT PÅ BORDET eller så behöver de andra saker då när de gör inbrott då.

SVENSKA FOLKET HAR FÅTT PROBLEM NU genom att de har sagt ja till människor som har svårt att leva ett normalt liv. Men många svenska har problem själva och lever på dålig lön, men de gör sällan inbrott som de gör utan det är mer invandrarna som ökar på den statistiken nu.

Nu är folk rädd när de ser vad som händer i landet nu GUD

ANIMAL DJUR

Djur finns med på många folks julbord, men även djuren de lever med får även vara med fast de inte firar julen såklart, men de har en plats i människors hjärtan djuren.

Men så finns de som INTE ÄTER JULEN ALLS utan slopar julborden utan djuren och äter bara annan mat som de väljer bort på sitt matbord då.

Men hur kan folk ändra sig så mycket då och vilken klyfta det är mellan folken nu?

Folk vill äta djuren, men en del vill inte äta ett djur för de känner att det känns fel, men en del kan ha blivit känslig av att äta djuren då och VÄLJER BORT TILLSLUT KÖTTET PÅ JULBORDET DÅ.

Men så finns de som fortfarande måste ha lite djur på bordet, då pratar jag om sillen för en del kan inte låta bli sillen då utan måste ha sillen, men äter allt annat grönt då.  De är så van att äta sillen på sitt julbord NÄR ANDRA KAN SLOP SILLEN HELT när de har gått över till den gröna linjen då.

Men varför är det så olika nu för en del måste ha både kalkon och fisk på julbordet nu?

En del har helt enkelt SLOPAT DET HELT för de ser att det känns fel att äta djuren för kycklingar och kalkon kommer från djuren, men även sillen kommer från djuren.

Men en del tror att det är bättre att äta lite kalkon och sill på julbordet för de har så svårt att ändra om en del människor, DE SITTER FAST I GAMLA TRADITIONER och vet inte vad de ska äta då när julen kommer utan då kör en del fortfarande med sill och kalkon, fast de känner att det känns helt fel att äta sill och kalkon när de har mer  och mer slutata att äta kött, men tror att det är bättre att äta fisk som en del tror nu.

Men det är ett gift i varje fisk idag med. MÅNGA VATTEN ÄR FÖRGIFTAD SÅ MYCKET NU och folk borde vara mera rädd nu när de äter sin fisk. Det är så mycket gift i många vatten nu och Sverige har också gift i vattnet, så de kommer inte undan fast de kan ha lite bättre vatten än andra, men det är fortfarande fisk ni äter på ert julbord då.

 HUR MÅNGA ÄTER SILLEN FORTFARANDE? Det kommer långt tillbaka att folk skulle ha  sill på bordet då, men idag är den fortfarande kvar hos många idag. Men så finns det folk som har tagit bort den från sitt julbord och många tycker inte om den ens utan tar aldrig med sillen på sitt julbord då. Men det finns folk som fortfarande äter av sillen och det är mycket folk som gör det.

Men det är även mycket folk som äter julskinkan nu som alla vet att det är griskött och många grisar idag MÅR INTE BRA, då mår inte ni bra när ni äter griskött för griskött är ett kött som de åt mycket långt tillbaka i Sverige. De har fortsatt att äta grisen då.

Men har tagit bort mycket från gamla tiden då när folk åt grisfötterna, men idag är det inte så många som gör det som tur är. FÖR DET INNEHÅLLER INTE SÅ BRA ÄMNEN I FÖTTERNA PÅ GRISEN, men förr åt de grisfötter.

Men idag har de mer slopat dem och många yngre har inte så koll på gamla julbord idag UTAN HITTAR PÅ NYA SAKER IDAG för att piffa upp julbordet och många tycker att det är tråkigt och vill hitta på nya saker, för att kunna förändra gamla julbord i landet. Men så finns de som fortfarande äter lite grann av den maten då och en del har lutfisk som en del inte kan förstå, att de kan äta ens för den smakar så konstigt för andra då. Många har tagit bort den från sitt julbord och det är mer äldre människor som gillar den långt tillbaka då, att de hade lutfisk på bordet då, men idag har många slopat den nu.

Men det är så olika på varje julbord, men prinskorven och köttbullarna måste med på julbordet och DÅ HAR FOLK GJORT EGET eller så har de köpt vegetariska köttbullar och vegetarisk korv som många gör idag.

Men så finns det folk som fortfarande vill äta av grisen fast den har så mycket problem idag, men samma är det med kycklingen att den har problem idag som de lever idag instängda på många ställen och när ni äter köttet från en kyckling kan ni bli sjuk eller så får ni med deras liv.MÅNGA IDAG MÅR SÅ DÅLIGT när de lever så instängda nu och många borde sluta upp att äta kycklingen och kalkonen när den har problem.

Men det har med hur de lever idag för det är så olika där och en del lever bättre än andra kycklingar och kalkoner lever, ALLT NI ÄTER FÅR NI MED ER FRÅN DEM så tänkt till innan ni äter kyckling eller kalkon hur den lever idag, är extra viktigt men så är det med alla djuren ni som äter från oxarna hur lever de i dag och vad äter de för mat, men även deras liv är viktig att tänka på nu.

Men jag vill bara visa upp HUR NI LEVER IDAG, men en del har börjat gå över mer till grönt för de ser att de mår mycket bättre på det och den linjen har jag sett är mycket bättre, för djuren har det inte bra idag, så tänkt på det när ni äter av dem nu och djuren ska leva ett bra liv och hur många av dem gör det?

Det är så olika från gård till gård nu och köttet kan vara bättre på en del gårdar att djuren har FÅTT ETT BRA LIV innan de dör, då händer det inte så mycket med er.

Men det händer mycket med er om djuren har ätit fel mat eller äter i sig en massa gift då händer det mer med er när ni äter från djuren, då händer det en massa då när ni äter från dem, så se till när ni köper kött nu. HUR DE BEHANDLAR DJUREN för de ska en gång dö som människor gör.

Men det är inte bra att äta ett kött där djuren har blivit illa behandlad, då finns det med hos dem när ni ska äta av djuret, DÅ FINNS ALLT MED även om de äter giftig mat finns det med.

NI SOM ÄTER FRÅN FRISKA DJUR händer inte så mycket med er.

Utan det är när ni äter från djur som mår dåligt, men även lever dåligt som det händer mer med er och DÄR SKA NI VARA EXTRA NOGA ni som måste äta kött, att tänka er för hela tiden när du köper ditt kött, så det inte innehåller en massa gifter nu för då blir ni sjuk, många djur idag äter i sig gifter även djur som strövar där ute, så äter de i sig ibland en massa gifter som ni äter i er då.

Så tänkt till varje gång när ni ska äta djur, hur de lever är viktigt nu och TÄNK TILL HELA TIDEN HUR NI VILL HA ERT JULBORD NU. 

Vill ni ha med friska saker eller saker du blir sjuk av? Många idag kan bli sjuk av julbordet när de äter fel mat, så tänk till varje som äter djuren, men även ni som äter grönt att ni är noga med vart ni tar er mat ifrån när jorden ser ut som den gör idag, är mycket nedsmutsat från mycket nu. JORDEN HAR DET ILLA NU och då äter djuren i sig det, SÅ TÄNK BARA TILL NU. Många kör med besprutningar som ingen ska ta i sin mun, men ibland har ni inga val tänker ni, men DÄR HAR NI JÄTTESTORA VAL  att ta bort den då.

Det finns så besprutad frukt på många julbord idag, men det finns även folk som försöker KÖRA MED FRISK FRUKT OCH GRÖNT, men det är svårt för vissa att hitta igen helt obesprutat frukt och grönt, för det är många som inte ser att det är bättre att gå ihop nu. KÖP BARA HEM FRÅN LÄNDER SOM KÖR MED OBESPRUTAD FRUKT OCH GRÖNT och även i landet kan ni börja odla och inte spruta en massa gift på det ni ska äta nu, en dag kan ni bli sjuk. Men ni måste se igenom när ni köper hem och vad ni vill ha på ert julbord.

Men även allt sött ni stoppar i er under julen gör att ni inte är så glad åt det.

Men det är svårt för en del att sluta äta godis på julen och många har så mycket chokladlådor under julen som gör att folk blir rädd att gå upp i vikt under julen, men en del tänker inte på det utan måste ha godis till hela julen och kan inte låta bli att köpa all godis då, som ni har som kultur då, att på julbordet kan ni förändra, men ni BORDE FÖRÄNDRA RUNT GODIS MED, att inte äta så mycket godis på julen utan ni kan hitta en slagt balans där.

SÅ NI INTE FÅR PROBLEM MED SOCKERBEGÄRET EFTER JULEN.

Det gäller att se att ni inte äter så mycket godis och kakor under julen utan håll lite balans nu, så ni inte får så stort behov att äta en massa sött efter julen, då har ni fått i igång ett stort sockerbegär som en del kan råka ut för då. Måste äta socker eller söker hela tiden till söta saker, MEN DET GÅR HÅLLA SIG IFRÅN DET om ni håller stor balans under hela julen för att slippa en massa problem nu, så kan julen vara vacker, men även en massa problem har ni sett nu.

MEN JULEN GÅR VIDARE med en massa paket fick en del och en del fick lite paket och det är så olika där, men en del slopar helt att köpa paket och en del vill ge en litet paket till varandra för att fira julen ihop, men en del kan även köpa saker ihop som en liten fin julklapp till varandra då, så det är så olika hur ni firar julen i landet nu.

Men jag skrev om maten nu GUD

JULEN ÄR INTE FÖR ALLA

ALLA MÅSTE FIRA JUL TROR NI.

Men så är det inte i Sverige nu för vissa får inte ens fira jul när de börjar hamna utanför då och då hamnar folk oftast ensam, men så finns de som firar julen ihop med släktingar och vänner då, men så finns de som får sitta helt ensam när julaftonen kommer, då har de inte en kotte där som vill fira med dem då.

MEN SÅ SER SVERIGE UT IDAG det är så många människor som sitter ensam i jul och det är så många som firar julen ihop, men så finns det folk som inte ens kan fira julen för de är sjuka då och kan inte fira julen som andra människor, men många kan hamna utanför gemenskapen då. Många kan även dö under julen för många kan känna sig utstött för de kan må så dåligt under just julen, de är ensam och ser andra lever ihop, men så finns det folk som firar med vänner och familjer då, så det är en stor blandning då.

MEN ÄR INTE JULEN FÖR ALLA ni som firar julen? Ni är född i landet och har alltid firat julen ihop med era barn och då tror ni att det fortsätter så.

MEN SÅ ILLA ÄR DET IDAG många idag får sitta ensam idag. Men så finns det folk som får sitta ihop med andra som de inte ens känner utan på ett hem en institution sitter de när de firar julen för de är gammal och folk tar hand om dem då.

Men så finns det gamla som barnen inte ser ens utan de har glömt bort sina föräldrar då. DET ÄR VÄLDIGT VANLIGT att folk får fira ensam när de blir gammal för barnen har glömt bort dem utan de har inte tid med sina föräldrar så mycket när julen nalkas utan de har jobb att sköta.

Men så finns de som inte ens tänker på att fira jul med sina föräldrar för de har vuxit upp och känner att de har lämnat boet och har inte tid med sina föräldrar längre nu utan MÅNGA IDAG KAN SITTA ENSAM NÄR DET NALKAS JULEN.

Men så finns det som inte gör det, men många kan må så dåligt under julen så de har stängt in sig. MÅNGA KAN TA SINA LIV när julen nalkas för de känner just den ensamheten då. Alla firar ihop med sina vänner och sina barn och familjerna då och det blir bara flera av dem i Sverige.

Många idag firar knappt jul som förr FOLK SPRINGER HELA TIDEN HAR INTE TID MED SINA GAMLA DÅ utan de kan få sitta ensam då när julaftonen nalkas, då kan  många få sitta helt ensam då när julaftonen kommer, då är de så ensamma då, men så finns de som inte ha det så.

Men det är en sån stor blandat av hur folk firar julen, men många mår dåligt under just julhelgen och det handlar om ensamheten då och DÅ MÅSTE DET BLI EN ÄNDRING TYCKER JAG för är ni född i Sverige då ska alla fira julen.

MEN MÅNGA FIRAR JULEN NÄR DE VAR BARN, men sen växer de upp och då blir det dåligt med det för familjen var den som stod för julen och det var barnen som kunde önska sig en julklapp, men så finns det vuxna som vill ta bort julen för de ser bara pengar i det och en del vill behålla julen då, för att kunna fira sin jul ihop med paket och alla vill ha på julen då.

Men hur har det blivit i Sverige nu? LANDET LIDER UNDER JULHELGEN många lider under just julhelgen nu. Många blir sjuk inför julen för de känner sig så ensamma då och det är så många som känner så i landet när de blir gammal, då har barnen många av dem vänt ryggen till dem då, men så finns det de som inte har det då.

Julen har inte alla som ni ser. MÅNGA ÄLDRE BLIR EXTRA SJUK UNDER JULEN för de får så lite uppmärksamhet då och då blir de sjuk under julen, men så finns de som inte tänker på julen för det finns dem som inte firar julen alls utan det är bara vissa som kan fira julen nu, så tänk på det.

Men hela Sverige lider så mycket nu och det handlar om att ta hand om varandra, men många äldre blir ensam under julen för julen är för familjen då och SÅ ILLA HAR DET BLIVIT NU, att julen är för familjen och inte för dem utan familjen har glömt bort sina nära och kära då.

Men varför har Sverige så uppdelat nu?

GUD

SVERIGE IDAG

Idag kan folk möta på människor som slår ner dem så enkelt i Sverige.

Folk har blivit mera rädd idag att leva i landet många börjar söka sig ut till andra länder, fast det är de närmaste länder de tänker sig då, ÄR GRANNLÄNDERNA NU för att trygga sina liv idag, men även att så många kvinnor har fått så stora problem idag att kunna leva ett liv idag utan att bli utsatt för problem.

Många kvinnor idag KAN BLI UTSATT FÖR VÅLDTÄKTER MEN ÄVEN BLI MÖRDAD LÄTT IDAG för hela Sverige svämmar över med folk från andra länder som inte ha den respekten till svenska folket nu, utan DE KAN BARA LÄTT SLÅ NER FOLK eller så tar de pengar av dem, som har kanske sparat ihop sina pengar på ärligt sätt.

Folk har jobb medan en del inte har jobb att försörja sig på och KAN BLI FLER NÄR DE SÄGER JA till många idag som inte kan ta ett jobb ärligt då. Måste börja ta pengar från människor eller så får de tag i ett jobb som ger dem liten inkomst då.

Många som flyttar hit som flyktingar har problem att få ett rättvist arbete. De kan inte leva på de blir erbjuden tillslut NÄR DEN HJÄLPEN TAR SLUT, då kan de bli stressad och börja stjäla av folk eller så gör de andra saker för att klara av sitt uppehälle då och kan även jobba svart som många kan göra idag, för att få mat på bordet, då kan de enkelt ta sig ett svart jobb, så folk kan leva i landet då. Många måste stjäla eller så jobbar de svart i landet.

Men så finns de folk som inte har problem med det utan kan leva på sin lön som betalas ut varje månad, men SÅ FINNS DET FOLK SOM KNAPPT KAN LEVA DÅ de får för lite pengar ut från alla kassor folk går på nu. De har så låg inkomst många idag som får från dem nu. Det måste bli en ändring för Sverige lider idag av allt som händer i landet nu.

Många kvinnor och barn har fått stora problem nu för det är så många människor som utsätter dem för problem nu. Det handlar om ATT SVERIGE HAR DÅLIGA REGLER  att följa när de hjälper folk, då ska de hjälpa folk rätt och inte utsätta sitt eget folk för saker som  många blir utsatt för nu.

De har tagit in folk som inte kan respektera kvinnorna, men även kan ha svårt att respektera folket överhuvudtaget OCH NU FÅR MÅNGA LIDA IDAG, genom att det har blivit för mycket problem nu.

Det måste bli en stor ändring nu människor måste kunna leva som de gjorde förr.

Men nu kan de inte det utan många barn och kvinnor kan få förstöra sina liv som de aldrig kan leva ett rättvist efter det. DET MÅSTE BLI EN STOR SÄKERHET FÖR VARJE KVINNA OCH BARN. Nu måste människor gå ihop och stötta alla som blir utsatt för våldtäkter, men även folk som får mista sina liv när de blir mördad bara så lätt idag. SVERIGE LIDER IDAG och det har med så mycket folk som har flyttat in i landet nu, men de har inte gett dem en enda regel överhuvudtaget, hur de ska behandla människorna när  de kommer in i landet, vilka regler de har då.

De har inte gett dem hjälp utan bara sagt ja, så folk håller på bli tokig på det nu och nu går det barn och unga människor i skolan idag SOM KAN BLI SÅ SKADAD IDAG   om inte skolan nu tar upp det.

De kan bli så skadad av människor idag som de har sagt ja till nu. Många kvinnor och barn kommer få lida av det nu.

De kan inte känna sig fri och älskad som de måste göra, men efter en våldtäkt MÅR KVINNOR OCH BARN SÅ DÅLIGT som gör att de vill dö varje dag och kan inte hävda sig alls utan känner smutsig och oälskad efter en våldtäkt.

GRUPPVÅLDTÄKTER ELLER VÅLDTÄKTER med en man eller flera män känner sig varje kvinna och barn sig skitig och MÅR DÅLIGT HELA LIVET. Men känner sig sparkad och oälskad då och kan inte förstå hur de kan bli utsatt för det. Kvinnor kan lida i det tysta, men de kan även gå till överdrift att de börja äta en massa lugnande mediciner men även kan börja och dricka en del för att döva det, de har varit med om. Det följer med dem hela livet att de kommer få en snäv bild på män, tills de träffar män. De kan känna sig så oälskad efter en våldtäkt. DE HA SVÅRT MED RELATIONER efter det och kan skjuta bort männen ifrån sig efter en våldtäkt då.

Men små barn KAN BLI FÖRSTÖRD I UNDERLIVET resten av livet om det är ett litet barn, då kan de bli så skadad efter en våldtäkt även om de kan läka sitt underliv, men DE KOMMER INTE ÄLSKA MÄN som andra gör då.

Utan de kommer ta avstånd från män en del som blir utsatt för våldtäkt när de är ett barn FÖR DE ÄR SKADAD I UNDERLIVET DÅ och kan få svårt att ha en man efter det.

Det måste bli ett slut nu på alla män som våldtar barn och kvinnor och BARN BLIR FÖRSTÖRD NÄR DE GENOMFÖR EN SEXUELL HANDLING MED ETT BARN , då blir barn sjuk inombords som är svårt att läka då. Barn har så svårt att läka då för de känner sig äcklad och smutsig efter en våldtäkt och de kan inte komma tillbaka till livet på riktig, och MÄN FÖR DEM KAN BLI SÅ NEGATIV DÅ.

Barn kan bli så sjuk inombords som blir utsatt för så hemska saker idag. De som råkar ut för män som kör med gruppvåldtäkter nu. Kvinnorna efter dem är sjuk hela livet, men de är även sjuk efter en man som våldtar, så det har ingen betydelse UTAN DET MÅSTE BLI ETT SLUT NU.

Alla skolor som inte skydda sina barn MÅSTE TA ITU MED SKOLAN NU för de ska även gå skolan alla barnen nu. HUR SÄKER ÄR DU IDAG att ni kan lämna ert barn till skolan idag utan bli utsatt för en våldtäkt ? Hur säker är ni idag att inte era barn blir utsatt för en våldtäkt när du lämnar ditt barn på skolan ?

Hur säker är du att inte ditt barn kommer hem en dag och säger att jag blev utsatt för en våldtäkt mamma och pappa. Hur säker är du att lämna ditt barn i skolan nu?

DU ÄR INTE SÄKER ALLS NU för landet har svämmat över med män som inte respekter kvinnor och barn utan landet lider idag nu.

SVERIGE MÅSTE VÄNDA RÄTT NU. Landet ska folk kunna gå ut och även gå en skola och utbilda sig, men så säkert är det inte för alla idag genom att landet svämmar över med människor som inte har respekt då. SKOLORNA TAR DET SÅ LÄTT på allt nu när ni hör barn blir misshandlad och våldtagen, ni tar det så lätt på allt nu.

Det kommer bli tillslut att föräldrarna FÅR FÖLJA SINA DÖTTRAR TILL SKOLAN för att skydda dem om inte skolan tar itu med detta stora problem nu.

Hur ska barn kunna utbilda sig idag? När de inte kan gå i skolan som barn brukar göra och tycker till och med att det är kul att gå till skolan, men nu har det svämmat över med så stora problem som gör att det blir så stora problem idag. Skolan har inga regler att följa ens FLICKORNA FÅR INTE SIN SÄKERHET LÄNGRE utan det kommer sluta illa för många i dag, för landet lider så mycket nu och det har bara blivit värre genom alla våldtäkter och rån och misshandel som folk blir utsatt för, men det måste bli ett slut nu. FOLK BLIR MÖRDAD LÄTT IDAG.

Hur har Sverige blivit idag? Hur har det gått till att landet har fått så stora problem nu?

DET HANDLAR OM ATT LANDET ÄR SVAG ATT SÄGA NEJ att sätta upp regler för folk som kommer hit, men även ge dem undervisning om landets regler. Folk lär ut om landet folk då, men det kommer hit SÅ MYCKET PROBLEM FOLK NU som gör att LANDET LIDER EXTRA NU.

Det måste bli ett slut på det nu.

Vad kan ni göra nu? Ni kan ta itu med mycket nu ALLA SKOLOR MÅSTE GÅ IHOP NU för att skydda sina barn  nu.

Livet har blivit värre för många idag, men MEST ÄR DET KVINNORNA OCH BARNEN som  har fått det tuft nu, men det måste bli en ändring landet lider av allt nu som de bli utsatt för nu.

GUd

BIG PROTECTION- PROTECTION

VEM ÄR BIG PROTECTION TROR NI? Vem är hon, som skyddar jordens alla folk med? Kan hon göra det överhuvudtaget nu? Som jag så gärna vill att folk ska tro på nu.

Men jag har henne att tillgå när jorden har det riktigt illa ,DÅ HAR JAG BIG PROTECTION SOM SKA SKYDDA JORDENS FOLK DÅ.

IBLAND HÄNDER DET INTE SÅ MYCKET när de är på jorden utan bara att de får ge kärlek till jorden ,som jag använder männen till det, men sen händer det inte så mycket mer.

Om det inte blir som i Sverige ,FÖR DÅ ÄR DET ILLA för dem nu, men de måste ha trust till mig nu, och inte bara se allt svart nu ,för hon är inte så glad idag.

Men jag måste hjälpa folk och vi valde Sverige ,för jag såg att jag kunde jobba från Sverige med. Sverige har fred i sitt land ,och då kan jag jobba från Sverige nu.

Landet har inte så mycket krig längre eller använder en massa vapen nu, som kan skada dem då. Sverige blev ett land VI MÅSTE ÄVEN SE IGENOM, folk blev alltid sjuk från Sverige när de kom från Sverige då. Folk var så mycket sjuk och mådde inte bra när de levde och det var många som upplevde det då.

Jag måste se vad landet håller på med nu, folk ska födas i landet, men de ska även många idag rensa sina liv när de föds i Sverige då.

BIG PROTECTION ÄR TILL FÖR ATT SKYDDA OCH HJÄLPA FOLK , SOM HAR PROBLEM NU, och nu får vi hjälpa Sverige Birgitta, för att du måste se att Sverige har det illa när du ser vad som hänt dig, och du kommer från mig Birgitta ,och du är inte så glad på mig idag.

Men det kan jag förstå nu, men VI LIGGER ILLA SOM DIN PROTECTION HAR SETT NU ,och då måste du ha trust till mig, för nu får du jobba med honom hela tiden, och ni känner in landets problem, men även känner in andra länder ibland ,som har samma problem många idag. Jag ser från er, hur det ser ut då. Jag kan se från dig idag, och jag kan även se från andra nu som föds i Sverige, jag kan se hur landet ser ut som är illa nu.

JAG SÅG ATT SVERIGE KAN GÅ UNDER I FRAMTIDEN OM VI INTE VÄNDER LANDET RÄTT och därför måste vi börja jobba med Sverige som du ser, så det var så illa på alla ställen nu, som gör att du fick stora problem nu. Därför måste du ha trust nu till mig, och inte se allt i svart som du gör nu utan vi har ett jobb i landet, som inte är så kul nu.

MEN LANDET HAR GÅTT BAKLÄNGES NU, genom att ni ligger illa till nu, men vi måste ha trust till allt ,vi var tvungen att börja med Sverige nu ,för landet har det riktigt illa nu ,och folk måste kunna bo och äta och sova ,och även kunna leva ett normalt liv nu. Folk i landet har det illa, som jag såg att vi måste börja med Sverige, FÖR LANDET ÄR SÅ FRAMGÅNGSRIK PÅ MÅNGA SAKER NU som du redan har sett ,att jag gillar allt de har börjat med, att skydda jorden så mycket med alla återvinningar de kör med.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är vc3a5r-vc3a4rld-birgitta-andlig-inspiration1.png

Folk kan rädda så mycket nu när jorden har det så illa, så har Sverige varit så vaken på mycket nu, men vi vill nu att landet kan hjälpa andra länder nu, så det kan gå ihop med andra länder SVERIGE KAN SÅ MYCKET OM ÅTERVINNING. Hur de ska kasta sina saker, för de har lärt sig så mycket om det nu ,och då ska folk från andra länder ta efter från dem, för att kunna rädda jorden nu.

För det kastas hela tiden en MASSA SMUTS PÅ JORDEN ,SOM FOLK INTE SER ATT ALLA KEMIKALIER även att lära om ,för de har svårt att se ,hur folk ska överleva nu ,och då blir det problem nu och därför måste vi syna landet ,och nu har jag sett vad som hände när vi synade landet, att vi fick så mycket problem nu Birgitta, men du måste ha trust till mig ,för vi har alltid jobbat ihop, men nu har du tappat trust till mig, FÖR DIN PROTECTION HAR DU SOM ETT STORT SKYDD.

Ni har jobbat i så många liv ihop inget har hänt så mycket som nu, men jag tog inte Sverige för givet därför fick du stort skydd Birgitta nu, genom att du fick syna av landet först med DIN ANDRA PROTECTION, som inte kommer från oss. Han kan inte ge kärlek till landet ,som de andra paret kan och det är alltid mannen som får göra det ,för att dra igång ett land då.

Det kan starta stora konflikter när landet få så mycket kärlek då ,för det är en energi som jag ger till landet, så landet ska resa sig och börja vakna upp nu ,och inte gå baklänges nu utan vi måste ta landet då. Jag ser jag vad som har hänt och jag hade mina misstankar då ,och därför fick DU GÅ MED TVÅ PROTECTION NU ,FÖR EN FÅR DU SITTA MED NU och en får du vänta in nu.

HAN MÅSTE STÄNGA AV SIG ett tag när du har så stora problem, då känner han av att han ska inte prata med dig.

Du måste göra upp med din andra PROTECTION, som du och han gick för att syna av landet ihop, men ni fick så lite hjälp nu, och då måste han rätta till saker som jag ser är extra viktigt nu, fast du tycker inte som mig Birgitta ,för du vill bli fri från allt ,GENOM ATT DU ÄR SJUK NU, genom att du väntar in den andra PROTECTION NU och då är du sjuk inom bords.

Men vi kan inte göra så mycket åt det ,FÖR LANDET LIDER SÅ MYCKET NU ,som vi har sett och jag måste ta itu med landet. Jag ser som många människor ser idag, att landet har det så illa med ekonomin ,och allt annat som de blir utsatt för, men då måste vi vända landet rätt Birgitta.

Men landet är illa nu, vi hjälps åt nu, men du lita på mig ,för du har slutat lita på mig nu, för ni ska få slut på det snart, men just nu ligger ni väldigt illa till nu. Det har blivit värre för dig ,genom att du är ÖPPEN MOT DIN ANDRA PROTECION NU ,och då har du stora problem att leva ibland, men du måste ha trust till mig, genom ni sitter så illa nu, men måste hjälpa till då.

Du ser det bara i svart och är bara arg på mig, men vi måste hjälpa folk nu och du är medveten om det nu. Jag vet att du måste snart få hjälp för landet ligger så illa nu ,GENOM ATT DE ÄR DÅLIG ATT HJÄLPA VARANDRA när människor har det svårt, men även hjälpa hela landet har många svårt idag.

Men även jorden har det dåligt nu ,och en dag blir du fri från problemet du fick nu. Du ska ha ett liv med en annan man, som började gå med dig, men HAN FÅR VÄNTA IN NU ,och då stänger han av sig tror du, men han stänger inte av sig alls.

Ni kommer en dag gå tillbaka till varandra nu, men han känner av allt Birgitta fast han vet inte om det själv, men han känner av att han kan inte prata med dig då ,OCH DU BLIR SJUK NU ,genom att du är öppen mot honom nu ,och därför blir du sjuk hela tiden när du inte kan prata med honom.

Det kommer bli bra snart, men först måste du få hjälp nu, för så illa blev det, men jag såg innan att detta kan hända, men JAG MÅSTE SYNA AV LANDET NU, och det var som jag såg nu ,och trodde att landet hade det illa nu. Folk ska leva och bo i landet, MEN DE HAR KÖRT NER MYCKET FOLK I LANDET ,HAR HAG SETT. Sverige har stor obalans nu, men det kommer snart lösa sig, men nu är du inte glad på mig alls.

Vi måste jobba med folk och hjälpa dem rätt nu, för så illa är det nu Birgitta, men du är en som ser till mycket nu. DU HAR DINA PROTECTION NU, SOM DU HAR MED DIG NU. 

Vi ska lösa det snart Birgitta, men ha trust till mig nu, fast du har slutat att ha trust nu ,och du måste lita på honom ,som du sitter och jobbar med, för han är en del av dig, och ni lever ihop här hemma nu. NI SKA JOBBA IHOP NU, och han ger dig omtanke och kärlek nu, när du har det så illa nu, så ger han kärlek ,så du ska klar av allt nu. Men ha tillit kan vara svårt ibland nu, men du måste lita på mig nu, ni jobbar ihop nu din andra PROTECTION NU ,så ni kan hjälpa folk, han sitter även han och väntar på mig nu, och vet att jag måste hjälpa er snart nu, så ta det bara lugnt nu ,vi måste skriva nu om problemen nu. Han är bra att ha med som hjälp nu, som även skyddar dig hela tiden nu.

DU FICK EN VARNING AV DIN PROTECTION, men han hade varnat dig ,men ni måste gå och visa upp en massa problem landet har nu. Det värsta för dig, för du förlorade en massa när du förlorade ett helt hem nu, för du gick där folk har det så illa idag, och du är född till att hjälpa folk.

Men sen FICK DU RÄDDNINGEN när du blev klar som du såg, men den räddningen hade du inte önskat dig alls nu, men du måste ha trust nu. Du är öppen mot din andra PROTECTION NU, och du mår dåligt av det.

Men du gick som en krigare båda två nu, både du och din PROTECTION som jobbar på jorden ,NÄR JAG ÖPPNADE DIG OCH HONOM, då såg jag hur landet såg ut. Det var riktigt illa det jag hade sett i framtiden då. Att landet kan få det illa om vi inte synar av landet nu, för att även stätta fart på folk nu. Har fått det så dåligt många idag ,genom att de inte får en rättvis ekonomi nu.

Nu måste vi hjälpas åt ,så du måste ha stor trust till mig nu, OCH ÄR DU FÖDD BIG PROTECTION DÅ ÄR DU DET ,och du brukar vara sur på mig ibland ,och nu är du extra sur ,genom att du har hamnat så illa, men när du har gått som en krigare båda två, då har landet det riktigt illa, jag såg det när jag mötte dig då, men därför fick du gå med den ANDRA PROTECTION först ,för att syna av landet, MEN SEN SKA DU LEVA MED DIN PROTECTION ,som du har tappat lusten på allt nu.

Du hade inte trott det här nu, men landet ligger riktigt illa, ni måste få hjälp då, men du måste ha trust nu, för landet har inte varit så kul att födas i, när du upptäcker det men det blev du som fick gå då.

JAG VET DU TÄNKER PÅ ANDRA PARET, MEN HAR INTE SAMMA VÄG ATT GÅ  ,utan de visar upp stora problem med nu ,så du får ha trust till allt nu, Birgitta GUD 

MÅLNING – PAINTING

Färger ni använder till era fina målningar är inte så bra för jorden nu utan allt som ni målar nu kan även skada jordens yta nu för det innehåller en massa gifter i det ni målar nu.

Ni som jobbar som konstnärer har inte så mycket att välja på om ni inte vill göra det enkelt för er ATT ANVÄNDA DATORN MER för att måla era vackra tavlor nu.

MEN HUR MÅNGA KAN DEN KONSTEN ATT MÅLA PÅ DATORN NU? Hur många kan ändra sig nu? Jorden mår inte bra av all färg ni använder till era tavlor nu för många jobbar med färger som inte ni ska ha i ert hem eller er skola då utan den kan skada jorden så mycket nu.

Många gamla konstnärer ANVÄNDE SÅ MYCKET GIFTIGA FÄRGER PÅ DEN TIDEN, men ni har inte ändrat er så mycket för ni använder fortfarande giftiga färger nu och det borde bli ett stopp på det. Jag ser så mycket folk som älskar att måla idag och även små barn älskar att måla och målarglädjen vill jag inte ta ifrån er alls, utan använd målarfärg som inte skadar jorden så mycket nu.

Men jag vet att små barn FÅR INTE ANVÄNDA GIFTIGA FÄRGER DÅ utan ni har den kollen på era barn som tur är och ni kan även ni måla med giftfria färger, så ni kan låta bli att skad jorden så mycket nu.

Men ni borde börja sortera mer på alla färger ni köper in till skolorna nu. Det är många AV DEM SOM ÄR SÅ GIFTIGA att använda då och även allt ni ska rengöra era penslar med även de så giftiga som gör att skolan ställer till mycket för jorden nu. Det finns så mycket skolor som har linjer där de får måla nu, men även andra skolor har egna skolor där de får måla.

Men även folk kör med målarglädjen nu där folk ska måla och ha kul i olika grupper idag, men där borde det bli ett stort stopp för att JAG VILL ATT NI SLUTAR ANVÄNDA FÄRGEN SOM SKADAR JORDEN SÅ MYCKET för många av er är så öppen för allt och jobbar även med andevärlden som ni älskar så mycket.

Men ni glömmer bort vad ni håller på med när ni ska ha grupper, så kan ni även köra med målarglädjen för att ni ska öppnas mer, men så illa är det inte för er. NI KAN ANVÄNDA ANDRA FÄRGER som gör jorden mer rättvis nu.

Ni kommer måste sluta med färger som är giftiga nu för jorden lider av allt nu, men även alla färger ni använder ska ni inte ha i ert hem eller på era kurser ni har för att folk ska öppna sig och behålla sin andlighet. Ni kan använda bra färger som små barn kan använda för det innehåller så lite gift. JAG VILL INTE TA BORT MÅLARGLÄDJEN FÖR FOLK ska uttrycka sig och måla sig själv ibland, men även bara måla för att må bra.

Men nu är det så illa så jag vill stoppa alla dessa färger ni köper nu som innehåller allt gift nu som jorden mår dåligt av nu och ni måste lita på mig nu, ATT JORDEN HAR DET ILLA MED MYCKET NU, men även från färgen ni ger jorden stora problem nu och därför varnar jag för det nu.

Ni kommer inte bli så glad, men jag tänker på folk som ska överleva nu och jorden ska ni ha till mycket nu och JORDEN FÅR SIG EN STÖT VARJE DAG. Ni har så mycket andra gifter nu som jorden får lida av nu och samma är det med färgerna ni använder nu, att det måste bli ett stopp på det nu. Det är så mycket folk som gillar att måla nu, men ni förstör jorden mer och mer med dessa färger ni använder, KONSTNÄREN HAR INTE GIFTFRIA utan de kör med giftiga färger, förstörandet ser jag jorden kommer få mer och mer problem om ni inte hjälper till nu.

Ni får gå tillbaka i tiden och tänk vilka giftiga ämnen konstnären hade i färgerna då de kunde måla vackra tavlor, men det andra tider nu och NI HAR INTE ÄNDRAT ER utan ni kör med giftiga färger ni med. Det har inte blivit så mycket ändring på det utan ni vill måla tavlor, men det är så giftigt för jorden nu. Jag vill varna för mer problem med jorden.

Ni kan måla så mycket fint ni som har börjat använd program på dator för DET FINNS ATT KÖPA FINA MÅLARPROGRAM som ni kan måla er konst och en del är riktigt fina bilder som ni kan måla på datorn. Har kommit så mycket olika bra program som gör att ni kan måla och inte ta bort målarglädjen från er utan ni kan måla allt där och även ha kul och inte titta åt färgerna som nu förstör jorden så mycket, utan FÖR ATT RÄDDA JORDEN vill jag att folk nu ser hur bra det är måla på dator för att rädda jorden från problem nu.

Ni har en framtid att komma tillbaka till och tänk på det nu. Ni måste få ändring på det för på alla skolor där de håller på med målningar, HAR SÅ MYCKET GIFTER som skadar jordens yta då, men så ser ni inte det. Kan inte förstå vad EN DROPPER FÄRG kan skada jorden då.

Men den kan bli en massa problem med jorden i framtiden då och DET KAN BLI PROBLEM MED VÄXTLIGHETEN DÅ. Det tar mycket kraft från jorden när ni släpper ner så mycket gifter i jorden då, för den får lida för mycket då. Det kan bli så mycket problem då för det är ni som skadar jorden då, ni som inte tänker på att nästa liv ska ni tillbaka, men då måste ni kunna bo och leva där.

Men det KAN BLI PROBLEM MED DJUREN OCH VÄXTLIGHETEN DÅ. Ni kan få problem med mycket då genom att jorden blir skadad av så mycket giftiga saker nu som jorden inte orkar med. Det kan förstöra så ni kan få problem med växtligheten, men även att ni får problem med jordens yta, ni kan få jättestora problem då.

Men vad kan hända då tror ni?

Mycket kan det hända då för ni kan få problem med växtligheten, men även att giftet drar in i naturen som även skada träden och djuren då, men ÄVEN SKADA ER för vattnet kan bli skadat, till och med vattnet kan bli skadat om de utsätts för mycket av det. Om ni tänker på det, ni som är så van att köpa hem det ni vill ha nu, men det kan bli slut på det nu.

JORDENS YTA MÅR INTE BRA NU för ni släpper ner för onödiga giftiga saker nu och jorden är till att bo på, men även kunna odla sin säd som många gör idag men jorden är till för mycket nu. Men den kan bli skadad OM DET BLIR FÖR MYCKET GIFTER NU. Ni ska odla eran säd och ni ska även äta när ni lever på jorden, men djuren kan även äta av giftet ni har släppt ner för ni ser inte vart ni tömde giftet eller så äter ni en fisk som är sjuk som har fått i sig en massa gift då. Ni har släppt ner gift hela tiden som gör djuren och växtligheten sjuk då, men ni kan ändra på det nu.

Det går göra mycket ni kanske inte älskar allt jag varnar för nu, men ni ska leva och era barn och barnbarn ska leva men även ni ska tillbaka till jorden nu, men NI MÅSTE KUNNA BO DÄR men även kunna använda den då.

Det är så mycket länder som förstör jorden på så mycket gifter de släpper ner i jorden nu, konstnären MÅSTE ÄNDRA OM SIN KUNSKAP NU de som målar tavlor nu.

MÅLARNA FICK ÄNDRA OM när de målar sina hem för de blev sjuk av färgen de andas in, då fick de ändra på det, men det blev bättre för jorden då när ni ändra om.

Men det finns andra länder som kör med giftiga färger som jag vill att de slutar med men SVERIGE HAR ÄNDRAT OM DÄR och kör bara med vattenbaserade färger som är mer giftfria då, som de kan andas utan att det händer så mycket med dem, men förr blev de sjuk de som höll på med färgerna då.

Det har blivit ändring på det, men inte ni som målar tavlor ni måste nu tänka till nu för att det måste bli en ändring på alla färgerna där. Det innehåller en massa giftiga ämnen som jorden inte vill ha nu, men även det ni rengör med MÅSTE NI ÄNDRA PÅ för medlet är så giftigt för er, men även jorden är det giftigt för.

Jag vet att ni inte blir glad av det ni som älskar att måla med olika oljefärger, men det MÅSTE BLI EN ÄNDRING DÄR för de innehåller så mycket gift färgerna nu och det går nog ändra om dem, så den är mer vänlig för jorden nu. Men det är så illa för det är SÅ MYCKET KEMIKALIER I MYCKET NU som ni släpper ner på jordens yta och nu har det blivit för mycket av det.

Ni kommer på nya saker och då blir det gifter av det för ni har inte kollat igenom det då utan bara kör på utan att testa och se vad medlet innehåller då. Det har blivit så mycket problem nu FOLK ÄLSKAR ATT EXPERIMENTERA NU och då blir jorden lidande på mycket. Ni får lida genom att ni ska tillbaka igen i nästa liv då.

Men det här var inte kul att höra för er som gillar att måla, men så är det nu för det måste bli en ändring på alla färgerna ni använder nu. Se till det för jag vet att folk vill måla, men det kan bli slut på det om ni inte ändrar det nu, SÅ NI KAN MÅLA MED GIFTFRIA FÄRGER NU. 

Jag måste meddela er om det för det gäller alla länder nu och en del länder målar hus som är så giftiga färger nu. Ni blir varnad för att sluta upp med det nu. Sverige har måste ändra om, så ni kan titta åt dem nu. Färgerna målarna använder är giftfria för målarna, så de var tvungen att ändra om det och DÄRFÖR SKA ALLA LÄNDER KÖRA MED GIFTFRIA FÄRGER NU. 

Ett meddelande till er nu från GUD