JORDENS STORA PROBLEM- EARTH’S BIG PROBLEM

Jorden ska ni människor leva på. Men hur har ni gjort med jorden nu? 

Ni har förstört så mycket på jorden nu som gör att ni får svårt att leva i vissa länder genom att NI MÅSTE TESTA DET ENA ÄN DET ANDRA för att förstöra jorden så mycket nu, för att ni inte kan låta bli det alls i vissa länder.

Ni har så svårt att se vad ni ställer till för problem på jorden då för ni är blind i många länder då när ni inte ser vad ni gör med jorden nu. Jorden har så många sjukdomar nu kan vi kalla det, FÖR DEN ÄR SJUK FRÅN ERA BEHANDLINGAR NU.

Hur ska ni vända jorden rätt nu? För att inte den ska skadas mer nu FÖR DEN ÄR MÖRK JORDEN NU och alla människor kan se det, de som vill se det men så finns det folk som inte vill se att jorden är mörk nu.

Ni vill att allt ska fortsätta på samma sätt, FAST NI MÅSTE BÖRJA ÄNDRA OM MÅNGA MÄNNISKOR IDAG för att kunna behålla jorden i framtiden. Jorden lider som ni skulle lida om ni upptäckte en stor sjukdom ni bär på, ni skulle göra något åt det då, men samma är det med jorden FÖR DEN LIDER som ni lider nu. Ni måste få det att fungera att komma tillbaka liv efter liv i framtiden, då måste ni vända jorden då och se vad som har gått så fel med jorden nu.

Hur ska ni se det när ni är så blind många idag? Ni ser inte vad som gör att jordens yta kan skadas så mycket AV ALLA KEMIKALIER ni släpper ner i jorden då.

Men hur ska ni ändra på det nu? Ni har gått för långt på många platser nu och så långt ATT VISSA LÄNDER HAR STORA PROBLEM ATT VISTAS DÄR och har även måste stängt av vissa delar för de kan inte vistas där.

Folk kan inte låta bli att experimentera hela tiden då SOM NI MÅSTE SLUTA UPP MED NU för jorden har fått lida av alla kärnvapen ni håller på med nu och även att alla länder inte SÄGER NEJ TILL DET.

Folk  måste gå ihop med andra länder för att stoppa alla hot och alla krig för KÄRNVAPEN SMUTSAR NER JORDENS YTA. Men den ställer till stora problem med folk som hela tiden har den tilliten till att ha kärnvapen då. Det måste bli ett slut på allt nu. Kärnvapen är ett farligt ämne folk håller på att leka med nu.

MÅNGA LÄNDER ÄGER KÄRNVAPEN som ett hot mot jordens folk som älskar hota människor med kärnvapen, de känner sig trygg med kärnvapen människor nu.

Men folk känner många gånger ett hot, ska jorden någon gång FÅ FRED PÅ JORDEN  som så många vill ha idag.

Men så finns det människor SOM INTE SER vad andra vill ha utan fortsätter med krig och konflikter i vissa länder och till och med hjälper dem med vapen för att kunna förstöra ännu mera.

De har folk inte sett hur de kan skapa stora problem då när folk får hjälp att köpa farliga vapen, då har de inte sett längre då vissa länder. DE MÅSTE SÄGA NEJ TILL FARLIGA VAPEN NU för det kan förstöra jorden yta ännu mera nu.

Ni ska ha jorden att komma tillbaka nu. Nu måste folk gå ihop och få slut på alla vapen som säljs till farliga länder som inte kommit längre I ERT SÄTT ATT SE PÅ FREDEN, då ska ni säga nej och sluta sälja och hjälpa folk att förstöra jordens yta mer och mer nu.

Det är så mycket folk som får hjälp att köpa vapen som är farliga vapen och även Sverige har varit inblandad i det som jag ser ÄR VÄLDIGT DUMT AV LANDET SOM STÅR FÖR FRED.

Sverige vill ha fred i sitt eget land, men säljer till andra länder vapen OCH TILL OCH MED FARLIGA VAPEN SÄLJER SVERIGE till andra länder nu. Det måste bli ett slut på det för ni måste kunna sluta sälja farliga vapen för att kunna rädda folk nu.

Men så tänker ni inte alls utan ni kan själv bli utsatt för det när ni säljer farliga vapen då, men så lång har ni inte tänkt utan länder ska sluta upp att sälja farliga vapen TILL LÄNDER SOM INTE KAN LÅTA BLI ATT HOTA VARANDRA och vill föra krig, då ska de sluta upp att sälja vapen, så det kan bli slut på alla krig ni för nu.

Alla dessa konflikter som hela tiden blir när ni inte kan samsas i ett land, DÅ MÅSTE NI KUNNA PRATA utan att måste kriga och hota varandra hela tiden, men så ser inte vissa delar av världen, utan de kör med krig istället för att prata igenom sina problem som de måste bli slut på nu.

Det finns vissa ledare i vissa länder SOM NI BORDE SE TILL. De kan inte kommunicera med folket utan kör med hotelser hela tiden då, men det går prata och kommunicera som alla borde lära sig av.

Att ta itu med ett land ATT SITTA OCH PRATA MED FOLKET, men så kan inte folk göra för de måste föra krig då och visa upp sin starka sida då, att de ska styra landet och de är bäst på det.

Folk måste börja se att det går sätta sig ner och prata och få igenom olika beslut de gillar att ha i olika länder, hur ni ska styra era länder men det handlar om, DET SITTER FARLIGT FOLK SOM STYR IBLAND. 

Ibland har ni bytt bort en ledare SOM NI HAR KUNNAT HA som kunde se mycket längre, men folk kan bli så förblindad ibland när de ska välja sin ledare då. Folk kan BLI MANIPULERAD SÅ MYCKET inför olika val ni gör då.

Det gäller att känna in själv när ni ska välja. Många kan se vad ni vill ha och många kan se själv, vad som är bäst för ett land, men då kan en del bli så överkörd när de ska välja en ledare. Det kan bli så mycket konflikter då och många ledare kan även bli FARLIG FÖR EN DEL FOLK om de inte ser det.

Folk har så svårt att se det, de kan bli så styrd av människor så starkt nu och vill ha den kontrollen på människorna nu, så de inte kan ta över. DET FINNS BRA LEDARE  men även dåliga ledare som inte kan se till folkets bästa men det finns även ledare som borde tas bort men det finns ledare som är bra och kan se hur de kan skydda sitt folk.

Ibland borde MER FOLK SAMARBETA BÄTTRE när ni ska välja ledare, men även se vilka ni vill ha men folk kan bli förblindad då. De har så stor tilltro till olika ledare som ni borde se igenom då, men det går inte göra det. Ni har så trust till folket som finns då, men även till dem som ska leda som ni ska även lita på.

Men ni måste kunna se en del om ni kunde vakna upp, att inte ta in ledare som fördärvar jorden mer. Jorden lider nu och folk ska tillbaka till jorden nästa liv och ni får problem som lever nu. Ni ska tillbaka till jorden och ni måste tänka på framtiden när det gäller jorden nu, ATT DEN SKA ÖVERLEVA NU och inte fördärvas mer och mer som den gör nu. Det handlar om att ni för många krig och testar er fram på olika farliga vapen SOM NI SKA SLUTA MED NU. 

Det måste bli ett slut på det FÖR NI SKA LEVA I NÄSTA LIV OCH I NÄSTA LIV OCH I NÄSTA LIV och då måste det bli slut på det nu.

Jag ser att jorden lider, men ni har så många krig och uppror nu i olika länder för ni kan inte leva snart om ni inte ser till nu, ATT SLUTA UPP MED ALLA KRIG som skadar jorden så mycket nu.

Folk måste börja gå ihop och SÄG NEJ TILL DESSA VAPEN NU och sälj inte vapen till dessa farliga länder nu, utan säg nej till allt nu för att kunna få fred på jorden.

Måste ni som tillverkar farliga vapen säga nej för det handlar om människor, men ÄVEN OM JORDENS YTA NU som skadas mer och mer nu. Det måste bli ett slut nu för det går inte fortsätta som ni har gjort nu.

Jorden har en yta som lider av allt ni släpper ut och titta på jorden yta, att den kan även få ännu större problem för ni kör med så många olika farliga saker i era hem som även kan skada jordens yta, fast många länder har då börjat se det, men det handlar om att ta hand om jorden nu och inte förstöra mer än vad den är nu. Det måste bli ett slut på det nu FÖR JAG VARNAR FÖR STORA PROBLEM NU och folk måste gå ihop med er nu och det handlar om att rädda det som ni har nu.

Det handlar om att ni ska leva på jorden och INTE HÅLLA PÅ MED EN MASSA EXPERIMENT NU utan låt bli det nu. Jorden mår inte bra av det utan låt bli det nu för ni måste se det mer och mer nu, att jorden har det illa nu och folk ska sluta upp att skapa ännu mera problem på jorden nu.

Och därför måste ni FÅ BORT ALLA MÄNNISKOR SOM HAR MED KÄRNVAPEN ATT GÖRA att de får inte hålla på med det nu, utan de måste få bort folk från dem som håller på med dessa farliga vapen, men även andra vapen som skadar människor så styggt nu, men skadar er så illa så ni dör.

Men kommer sen tillbaka till jorden igen för ni ska födas igen, men har då ställt till en massa problem med jorden då, men du måste tillbaka även om du har skadat en massa folk, så måste du tillbaka igen FÖR DET GÅR RUNT, NI FÖDS OCH NI DÖR, så ser det ut, så den som skadade jorden måste även tillbaka igen och då ska den som skadade jorden eller kom på alla farliga vapen tillbaka, men har inget minne av det.

Det var du som kom på det och experimenterade med det utan det glöms bort såklart. Ni föds på nytt, men då är skadan redan skett och då måste ni se att det är dags nu ATT SLUTA MED ALLA EXPERIMENT ni håller på med nu. Det måste bli ett slut för ni har efterkommande barn och barnbarn som ska leva på jorden och sen ska ni tillbaka sen ni har dött, då ska ni tillbaka igen, men även era barn och barnbarn ska tillbaka igen till jorden då.

Men ni måste få ett slut på allt nu för jorden ska leva kvar nu. Många känner att jorden håller på att försvinna nu, men så ska det inte bli utan NU MÅSTE FOLK GÅ IHOP MED VARANDRA NU för att jorden ska leva kvar nu, till efterkommande människor och låt jorden snurra nu.

GUD

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.