SKÖVLING – RAZED

Idag skövlas det skog i många områden av jorden, men hela tiden får jorden en stöt av det. Ni har inte förstått vad som händer när ni skövlar en massa skog som även kan förstöra djurriket då.

Men så långt har ni inte tänkt nu utan ni fortsätter hela tiden skövla skogar över hela världen som gör jorden illa när ni inte ser att saker och ting blir skadad för mycket när ni inte kan VÄNTA IN TRÄDENS VÄXANDE TILL NYA TRÄD, då måste ni lära er om det för att rädda jordens träd nu. Många har inte lärt sig om det nu har jag sett nu.

Men jag måste varna för det med.

Ni människor är så pigg på att skövla träd och skogar nu och tänker inte på att saker och ting ska växa upp som även tar lång tid för ett träd att växa då, men så långt har ni inte tänkt UTAN NI SKAPAR EN MASSA KALHYGGEN BÅDE HÄR OCH DÄR och ser inte att ni måste låta skogen vara ifred på en del ställen i världen då.

Det handlar om att rädda regnskogen som ni så fint pratar om och ni vill även rädda skogar på många ställen, men så glömmer ni bort det ett tag och börja bygga och bygga igen UTAN ATT SÄTTA TILLBAKA TRÄDEN IGEN.

Så enkelt är det inte som ni tror utan träden ska växa och även FÅ SIN TILLVÄXT SOM TAR TID för ett träd att växa då, men så finns det folk som inte tänker på det utan bara skövlar skogar hela tiden.

De vill få ut mera pengar då många bönder och gårdar långt tillbaka har skog och  många idag vill köpa skogen, så de kan skövla ännu mera för att de har slutat tänka på att skogen MÅSTE FÅ VARA ORÖRT på vissa ställen.

Det måste hålla en jämn balans när det gäller skogen nu för ni kan inte hugga ner hur som helst nu för ni FÖRSTÖR ÄVEN DJURRIKET, men ni förstör även ANNAN VÄXTLIGHET som ni så gärna vill  ha nu, men ni glömmer bort så mycket nu som gör att andra får lida i framtiden nu genom att ni inte har tänkt på att spara på skogen nu.

Det kan ni göra med enkla ting nu genom att inte producera för mycket papper nu för det SKA ANVÄNDAS TILL NYTTIGA SAKER SÅKLART, där ni har användning av det och inte bara trycker upp onödiga saker i onödan då utan se igenom allt ni ska trycka nu.

Det handlar om skogen hela tiden nu även om ni gillar att läsa en massa böcker, men SE IGENOM ÄVEN DÄR vilka böcker som ni vet ska gå mycket bättre än andra böcker. Ni måste börja sortera ut nu för att rädda eran skog mer eller. Måste ni vara noga med att varje träd ni hugger ner sätter ni tillbaka ett träd, att ni planterar 1 plant där ni tog ett träd nu, för få skogen att växa tillbaka nu och det ska ske på en gång nu att ni sätter tillbaka träden för att rädda allt.

Ni vill bygga bostäder av skogen, så ni måste tänka till ännu mera nu när ni hugger ner en massa skog, då ska ni sätta tillbaka SKOGEN ILLA KVICKT för det tar ett tag att växa då och då ska ni sätta tillbaka allt då som ni har skövlat ner nu, så se till det nu

Ni måste se allt växa upp igen. Måste ha skog till många saker även bygger ni era möbler, men även ni vill ha papper till många saker, så tänkt till hela tiden för många som skriver sina romaner har även med deras liv att göra och DÄR SKA NI SORTERA VÄLDIGT MYCKET NU, för spara på mycket skog nu.

Men även att ni tänker på det för det kastas en massa böcker hela tiden nu, men ni måste börja vara noga på det nu, att  kunna spara lite där för att se igenom era författare då för att spara på skogen varje bok kostar pengar att trycka, men DET KOSTAR PAPPER SOM TAS FRÅN SKOGEN NU och därför måste ni börja sortera mer och mer nu när ni trycker böckerna nu.

MEN SKOLAN SKA INTE BLI LIDANDE AV DET utan bra skolböcker för barnen måste ni ha för där ska ni lägga pengar på. Barn måste få ha sina skolböcker, men även sagoböcker. Barn måste få växa upp och få lära sig läsa och skriva, men sagoböcker långt tillbaka kan vara en skön lässtund för barnen då att somna till när mamma och pappa läser en härlig bok om kungar och prinsessor. Barn måste få ha sagoböcker där ser jag inte något fel i, att köpa hem en härlig bok om tomtar och troll eller så läser ni om slott och prinsen som fick sin prinsessa.

Jag tar bara ett exempel på böcker som gör att barnen FÅR LÄSA HÄRLIGA SAGOBÖCKER när de somnar in.

Men många har även läst Alfons Åberg, men även andra böcker som barn kan älska att läsa men även somna in till dem. Det handlar om rädda skogen, men BARNBÖCKER SER JAG INTE ÅT ALLS. Barn måste få läsa härliga böcker då.

Men där ska ni sortera bort böcker för barn nu. Det skrivs så mycket fel böcker för barnen nu SOM DE SKA INTE LÄSA OM utan gå tillbaka till sagans värld och låt vuxna böcker läggas åt sidan för barnen.

Det har kommit böcker jag ser är så fel att växa upp med nu och där måste ni sortera bort dem. Nu har det kommit böcker som barn inte ska läsa eller somna till alls, utan behåll sagans värld, men ni som minns pulvret jag tar bara upp exempel på böcker för att spara på pappret nu, BARNEN SKA INTE LIDA AV DET NU utan jag ser till vuxna nu

Jag vet att det skrivs så mycket hemska böcker som vuxna skriver ner och många av dem kan ni sortera bort för spara på skogen. Många skriver från sin barndom SOM HELLRE ÄR INTE SÅ BRA inte är så bra. Det handlar om att spara på pappret nu och inte se till så skogen försvinner för mycket nu

 JAG TAR UPP VARNINGAR ni ska kunna sortera om, ni lade märke till när ni skövlar en skog att ni sätter tillbaka den igen, men så illa är det nu att ni gör inte det som jag hade önskat nu att ni gör det på en gång.

Ni vill ha så fina saker som även det går en massa skog till och då måste ni se igenom allt nu för att sätta tillbaka träden på en gång. Skogen tar tid att växa då och låt skogen få byggas upp på en gång när ni har tagit skog från jorden. Låt den planteras igen, så det inte bli så dåligt för er när ni måste ha skog till så mycket saker nu och även djuren och växtligheten blir lidande då när ni skövlar för mycket skog nu. Det MÅSTE BLI EN ÄNDRING NU.

Skogen ska även finnas kvar i många år, MEN ÄVE I FRAMTIDEN SKA NI HUGGA SKOG och måste ha skogen till många saker nu, men skogen blir lidande när ni inte ser det för en del måste lära sig om det då.

Ni har mycket nymodigheter nu som ni kan ta användning av nu. Det kommer alltid bättre saker som gör att ni kan få nytta av det. Många böcker skrivs så folk kan ta datorn till hjälp, så allt går framåt nu, NI RÄDDAR MYCKET SKOG  genom att ni lägger böckerna på datorn nu.

Ibland kan ni inte göra allt med en dator. Ni har barnen att se till och för dem är det bäst att få ha sina böcker nu, så de kan läsa sin sagoböcker nu, men även att skolan inte ska bli lidande då utan barnen vill ha sina läxor och sina böcker då. De kan läsa sina böcker, men även att få ha pappret till det. Ni ska kunna använda pappret till mycket och FÅ MÅLA OCH HA KUL.

Men därför så varnar jag mer för vuxna böcker nu, så ni kan sortera bort böcker nu för ibland så skrivs det så mycket mörka böcker SOM NI BORDE SORTERA BORT MER, för att släppa fram mera ljusa kul böcker att läsa nu för att även där spara på skogen nu. POSITIVA BÖCKER är aldrig fel att skriva till människorna.

Det är fel om det tryggs så mycket negativa mörka böcker nu när ni ska spara lite på skogen som går mycket till böckerna nu, SÅ VILL JAG ATT NI SORTERAR DÄR MYCKET NU och se till att barn och vuxna får läsa härliga böcker som barn kan somna till, utan somna till en hemsk bok. Ni måste se vad ni sätter i era barns hand nu.

Barn ska växa upp i trygghet och inte känna av det andra känner av utan låt de få växa upp med POSITIVA BÖCKER SKRIVS ÄVEN KUL BÖCKER som de kan somna till, utan ha kvar nu alla härliga sagoböcker, där det skrivs om det ena än det andra. Barn vill ha lite spänning och kärleken med, så det känner att det går bra i sagans värld och inte så mörka böcker ska ni ge i era barns hand, utan sortera ut dem för det tillhör så mycket vuxenvärlden dessa böcker som även där ska sorteras ut, utan låt barn somna till en härlig bok som de känner att de lever i himmelriket, så de kan vakna upp och känna sig glad då.

Jag tar upp det ingen, för att påpeka om böcker jag ser trycks SOM INTE ÄR LÄMPLIG FÖR BARNEN att läsa utan barn ska vara barn och tids nog växer de upp och då kan de välja själv vad de vill läsa för bok.

Ibland är ni så blinda ni ser inte vad ni tar in för böcker i olika förlag som inte ett litet barn ska läsa utan de ska läsa böcker som är kul och som de kan krypa ner med mamma och pappa på kvällen. Barnen får somna i lugn och ro jorden har det tufft idag och många barn har det jobbigt, MEN GÖR DET INTE MER JOBBIGT FÖR DEM utan det handlar om att växa upp i en värld som inte är så kul idag, men ni måste se till barnen att de få växa upp i en positiv värld då.

JAG MÅSTE VARNA FÖR ALLA SKÖVLINGAR NU och då måste ni se att ni måste göra något åt det nu. Skog ska alla ha nu och därför måste ni börja se vad ni ska göra för varje träd tar tid att växa, att ta det som en vana när ni rycker bort ett träd sätt ny plant på en gång då för att skogen ska växa och blomstra nu. Måste ni se igenom varje skövling som ni gör ni som äger det, ska se till att sätta plant när ni har skövlat er skog för den ska leva kvar nu skogen. Låt den den växa igen och igen för det tar tid för ett träd att växa och då måste ni tänka till nu, att alltid sätta en ny plant där ni tog ert träd nu för inte skada växtriket för mycket nu.

Jag ser hur ni gör många människor idag ni tar så lite ansvar ni som äger skogen. Ni har inte lärt er om skogen då, tills ni en dag står där och ser bara kalhyggen på er skog utan planera tillbaka på en gång ni som äger skogen. Folk blir lidande i framtiden när ni inte sätter tillbaka det och en dag ska ni tillbaka till jorden och vill leva som ni gör idag, men då måste ni tänka på det att skog måste alla ha idag på många olika sätt och därför ska ni visa stor respekt, SÅ DET INTE BLIR EN MASSA HYGGEN BÅDE HÄR OCH DÄR. 

Ni måste se igenom allt när ni börjar skövla skog, då ska ni se till att rädda skogen på en gång att ni sätter tillbaka DEN MED PLANT PÅ EN GÅNG och inte vänta en massa år för att sätta plant utan på en gång ska ni göra det för att inte det ska bli lidande nu, utan sätt ner på en gång om ni bara tar 1 träd från skogen. Ni kan förstår hur viktigt det är för djuren, men även för all växtlighet är det noga idag att sätta tillbaka den, så djuren kan leva gott, men även ni kan leva bra så ni kan bygga hus elle bostäder för annars får ni problem genom att det har gått för långt nu och då måste jag varna er som äger skog.

Men även ni som måste ha skog, så måste ni gå ihop nu för att rädda skogen nu. Det handlar om alla som äger skogen, men även de som måste köpa från dem att de kan FÅ PROBLEM I FRAMTIDEN, de som måste köpa skog från dem. Det kan bli stora problem som det ser ut nu, så måste ni börja sätta ner plant på en gång när ni tar 1 träd så ska ni egentligen sätta ner 1 träd tillbaka nu.

Nu är det stor julrusch som även skadar alla marker nu, alla vill hugga sig en julgran nu och det skadar skogen då. Där måste ni gå ihop SÄTT TILLBAKA 1 PLANT DÄR NI TOG 1 PLANT där ni tog en gran, så den kan få växa tillbaka nu. Ni kan förstå att det kan sluta illa om ni inte ser det. Ni kan få problem att köpa en julgran tilslut om ni inte ser det. Ni vill fira julen, men ni måste köpa er en julgran eller så hugger ni själv en julgran.

Men ni måste sätta tillbaka där ni tog granen för att den ska växa tillbaka. DET TAR LÅNG TID för en gran att växa nu, men det är samma med tallen ni tar, samma där så ni kan förstå det.

Julen då har en del KÖPT FUSK GRANAR som ni kan ha från år till år och det är ett sätt spara på träden då, att slippa kapa en gran varje gång ni ska ha en jul. Många idag har sett det mer praktiskt, att jul efter jul stätta upp sin gran utan att måste ut och köpa ny hela tiden.

Men även där är det viktigt när ni ser att den är sliten och gammal och ful att granen återvinns på rätt sätt. Det handlar om att ta hand om vår jord nu. Jag ser att dessa granar är ett bättre alternativ, men ni ska kunna ha den i många år då och då ska ni inte kasta den på en gång. GRANEN SKA ÅTERVINNAS PÅ RÄTT SÄTT, så inte jorden blir lidande utan ni har lärt er vart ni ska återvinna er gamla gran.

Det är inte så enkelt med fusk träd för det ska återvinnas på rätt sätt då. Det kan en del fuska med att de bara kastar ut den och inte ser att det är ämnen i granen som måste återvinnas på rätt sätt. Granen ska återvinnas på platser där de tar emot granen då, så allt går rätt till nu. DET FINNS ALLTID GIFT I NYA SAKER som även kan skada naturen, men ni som har den år efter år blir inte jorden lidande då utan ni byter ut den när den börjar bli ful och sliten eller så går den sönder, så ni måste ha en ny gran, men fusk granar kan vara praktiskt för många idag som inte orkar med att leta sig en ny gran varje år när de ska ha jul ,då är det ett praktiskt sätt att köpa en gran då.

Det är när ni ska lämna granen att ni återvinner den på rätt sätt då. Det finns platser i Sverige som tar emot er gamla gran och återvinner den. Så ni inte skadar jorden för mycket då utan DE KAN SÅ MYCKET SVENSKA FOLKET om hur de ska återvinna allt snart. Det går bra att återvinna en fusk gran när lämnar in den på återvinningen då.

Det kommer nya saker hela tiden, men jag ville ta upp om skogen som hela tiden  skövlas nu. Det är så många som har börjat med fusk granar som spara på skogen då. Men när den ska återvinnas då är det ett ämne som inte är så bra i den, men det gäller att folk får den återvinning på rätt ställe då. DET ÄR ETT GIFTIGT ÄMNE I GRANEN DÅ,  men ni blir inte lidande när ni har den inomhus utan det är när ni ska kasta den som den ställer till problem.

JAG VILL ATT NI HAR GRANARNA SÅ LÄNGE NI KAN tills granen går sönder och är sliten, men då kan ni lämna den till ett ställe där de tar hand om den. En del kan se att det är bättre med en huggen gran eller tall, men det handlar om att det skövlas för mycket nu och därför har folk blivit vaken för att skaffa sig en fusk gran, men som de enkelt kan vika ihop när julen är slut då, men de slipper alla bekymmer när ni städar en massa barr och även att ni måste forsla iväg den då. Det underlättar så mycket har många sett när de köper sig en fusk gran, men ni kan ha den år efter år och den är lika fin som förra året ni satte upp den, men det kommer en dag när ni märker den är skadad, då måste ni forsla iväg den till en återvinning då som tar hand om allt där då.

Om ni kan hålla balans i dag skaffa er en gran som håller länge då för att inte ställa till mera problem med jorden för många granar kan hålla lite och en del lite grann UTAN KÖP EN GRAN SOM HÅLLER LÄNGE för att kunna glädjas varje jul när ni sätter upp er gran år efter år, så se till att den håller då. Det blir så mycket problem med jorden när ni köper fusk träd som inte håller för den har ämnen i sig som jag inte gillar alls nu, men jag varnar även för den nu för att ni kan ha den. Fusk granen ska återvinnas på rätt ställe när ni lämnar ifrån er granen, då ska ni lämna den till en station som tar hand om den. Sverige har så mycket återvinning nu jag vet att ni tar hand om den gamla granen nu.

Det är många idag som fortfarande vill ha riktig gran och det är inget fel i det utan det handlar bara om att folk som jobbar med skogarna SKA TA HAND OM DET. De sätter tillbaka där de tog sin gran eller så tog massa granar för att sälja dem till folk.

Men de måste sätta tillbaka träden igen för att låta bli ATT DET BLIR EN MASSA KALHYGGEN NU och därför måste ni se till det nu. Ni kan ha granar och tallar i framtiden, men det handlar om all skog ni ger er på, träd ska växa, det tar tid för alla träd att växa,alla träd. Det handlar om alla träd ni tar från skogen nu, så ska de växa igen nu.

Nu tog jag upp gran och tall, men ni har andra träd som ska växa nu så det är lika där. Det ska växa för ni måste ha er skog nu och då måste ni få till en stor balans i allt nu  Det är så mycket ni använder till skogen nu, så se till att den får växa nu och inte blir lämnad en massa kalhyggen överallt nu UTAN TA HAND OM SKOGEN OCH NATUREN NU. GUD.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.