PEOPLE DESTRUCTION – FOLKS FÖRDÄRV

BOTTENNAPP BIRGITTA ANDLIG INSPIRATONFolk sover på olika ställen idag och det handlar om att få rätt sömn ibland då och kan få besvär med folk som inte kan vara tyst under natten då eller så har folk besvär med att inte folk är tyst när de ska sitta och jobba utan blir störd hela tiden när de försöker att sätta sig ner och skriva då.

Men det handlar om att respektera folk hela tiden idag, att se hur de kan hjälpas åt då att inte bli störd av folk när de ska sitta och skriva då utan det är ganska vanligt att folk inte förstår NÄR FOLK MÅSTE HA ABSOLUT TYSTNAD DÅ. Det är så vanligt att de inte kan förstå det för de har inte dessa problem ens för de har inte så stora intressen av att sitta och skriva då.

Men så finns det folk som måste ha absolut tystnad när de skriver och de kan bli störda av folk de lever med eller så blir de störd av grannarna och kan inte skriva fullt ut utan hela tiden blir störd då. Folk har så svårt att förstå att det måste vara tystnad runt dem som sitter och skriver. Nu har Birgitta råkat ut  för det, har så stora problem att skriva ner ibland och måste försöka hela tiden HITTA RÄTT REDSKAP  för att kunna skriva ner DET JAG VILL HA SAGT TILL FOLKET NU. 

MEN DET HANDLAR OM RESPEKT HELA TIDEN, men hon har svårt att få det nu. Det handlar om respektera varandra fullt ut och hjälpas åt och hitta det bästa sättet nu, så hon får tyst runt sig när jag ska prata till folket nu, men hon har fått jättestora problem och det bildar en stor stress runt henne för hon väntar på honom i England och vill bli klar från mig nu.

Hon kan inte skynda på något nu genom att hon måste skriva ner från mig klart sen kan de mötas som allt är uträknat från början nu SEN HAN LÄRDE KÄNNA HENNE MIN ANDRA BIG PROTECTION som sitter i England och väntar ut hela tiden henne nu.

Hon lider av detta nu genom att DE FICK INTE SITTA OCH SKRIVA KLART där hon bodde nu utan var tvungen att lämna allt tillsammans MED SIN ANDRA BIG PROTECTION som hon sitter och skriver med nu. Det måste hon göra för vi kom överens om att först skriva om alla problem som finns i landet och sen ska hon få hjälp av mig då.

Men hon får problem vissa stunder av all den stress hon har nu, att inte visa för mycket dem hon lever hos då. Hon måste sitta och skriva ner från mig för lande har det illa nu sen jag öppnade henne och hennes förra man, som hon hade gått med nu.  DE VAR KLARA NÄR MIN ANDRA BIG PROTECTION började gå med henne för att öppna Kurdistan med henne då.

NU HAR DRAGIT UT PÅ TIDEN HELA TIDEN. Hon kan knappt skriva ibland och har försökt med öronproppar som ska döva allt, men det fungerar inte för henne nu och får försöka ha trust till mig nu och honom hon väntar på nu. Det är svårt för henne för hon känner av honom hela tiden när han börja tänka på henne för han lider av väntan och unga människor kan lida mer än andra då, men vi måste ha trust till honom nu, att han sitter bara och väntar in henne nu, MEN BÅDA LIDER AV DETTA PROBLEM  båda fick nu. Hon mår inte bra av den skilsmässa hon har nu.

JAG HADE 2 ATT GÅ MED NU för att skydda Birgitta för jag visste hur Sverige var, men vi måste hjälpa folket nu och det jag ser från henne, att det är som jag hade sett i framtiden med svenska folket då och då måste vi kliva in och rädda landet nu, för att folk måste leva nu och då trädde vi in för att sätta fart på landet då.

JAG SER FRÅN SVERIGE MED, hur andra länder ser ut och kan skriva från Sverige som är mycket säkrare då, att sitta i landet för Birgitta nu och även för andra paret är det mer säkert att sitta i landet, så vi kan utgå från Sverige nu och då måste vi ha plats för det, men även trygghet för dem då, som gör att jag vaktar dem hela tiden så inte det ska hända något med dem då.

De måste jobba i landet då, MEN ÄVEN ANDRA LÄNDER VILL VI KOMMA ÅT NU  genom att folk har internet nu och då är det mycket enklare idag att rädda folk som har det illa nu. Många länder har det så illa idag genom deras styre i landet styr folket helt fel i mina ögon. Många människor lider idag på jorden och många klara inte av att  leva i vissa länder då och då kan jag se från Sverige då. Och det blir enkelt för mig att se från landet då, vad som händer i olika länder då.

Det är lättare att skriva från Sverige och sätta fart på folk nu genom att världen har utvecklas så enormt idag. Och det möjliggör att jag kan nå folket då genom att sätta fart på folket då. Det behövs lite hjälp från människor då och även få människor att ta tag i saker och ting, SOM SER INTE BRA UT I MINA ÖGON när jag ser hur jorden lider av för mycket problem med olika saker som jag vill få slut på nu.

Men de bara förgiftar jorden så mycket nu på många olika ställen i världen och en dag ska ni tillbaka till jorden och då måste vi hjälpas åt nu, att rädda jordens alla olika utsläpp som skadar jorden så mycket nu. Det händer hela tiden VARJE SEKUND ATT JORDEN FAR ILLA för det släpper ut för mycket smuts i havet bland annat, men även på många ställen att djuren kan knappt leva då. Många vatten är förgiftad av alla utsläpp ni dumpar i havet då, men även dumpas på land nu.

Jorden håller på att gå under på många ställen idag genom alla krig som förs nu som skadar jordens yta så mycket och det handlar om alla utsläpp som kommer FRÅN ALLA KRIG SOM JORDEN GENOMGÅR NU. Det har blivit för mycket nu genom att jordens folk går in för att skada varandra hela tiden och hittar på nya farliga saker hela tiden för skada varandra då. Det måste bli ett slut på det nu och jorden lider av alla utsläpp, men även av alla krigsmateriel som jorden har problem med nu.

DET VÄRSTA ÄR KÄRNVAPEN som ni måste få slut på nu för ingen vinner på ett kärnvapenkrig då utan ni kan knappt vistas där när ni ska födas tillbaka, då är ytan helt förstörd för er att vistas där, fast det var ni som höll på med det och då blir jorden lidande av det.

JAG VILL ATT FOLK SLUTAR UPP OCH EXPERIMENTERA NU. Det kan ta slut nu för jorden har problem snart att kunna födas tillbaka om det fortsätter såhär nu. Många länder har ingen respekt till jorden ens utan förstör för andra länder som ser och vill försöka rädda jorden, genom att har kommit på att återvinna saker och ting som de själv tjänar på NÄR DE ÅTERVINNER VARJE BURK ELLER FLASKA, att de tjänar på allt då när folk återvinner det.

DET MÅSTE ANDRA LÄNDER TA EFTER NU för att få slut på allt svinn nu som jorden har det nu och vissa länder är värre än andra länder nu, att förstöra jordens yta och inte ser ATT DE MÅSTE BÖRJA GÅ IHOP MED ANDRA NU som har kommit mycket längre nu att vårda jorden då.

Men så finns det som inte kan vårda jorden ens utan de bara släpper ut DET ENA ÄN DET ANDRA FRÅN OLIKA FABRIKER och då blir det problem för djuren, men även för dem själva när de inte ser vad en fabrik kan släppa ut nu. Måste bli ett slut nu Folk måste hitta på nya saker och har alla resurser till det, då blir det problem med jorden på en gång, genom att de inte TAR REDA PÅ de har börjat tillverkat då utan bara fortsätter då hela tiden att tillverka och bara förstör jordens yta mer och mer nu.

NU VARNAR JAG ER SÅ MYCKET om detta största problem ni har nu. Jorden ska överleva nu genom att vi hjälps åt nu, att rädda den nu och GÅ IHOP MED ANDRA LÄNDER så går det fort att få jorden att bli räddad så mycket ni kan nu.Tänk på era barn och barnbarn då när ni inte ser era fel, att barnen får ta efter det ni hade gjort fel och sedan fortsätter det till barnbarnen då och så vidare då, men tänk på det och att ni ska tillbaka hit till jorden i nästa liv och därför måste ni rädda jorden nu för att kunna födas tillbaka hit igen. Alla har andra liv att ta itu med,  så ska ni tänka på det med.

Men ni har inte tänkt på något nu. DET SOM HÄNDER IDAG ÄR INTE KUL ATT SE NU, men vi måste gå ihop nu med varandra nu och LÄRA UTBILDA ANDRA LÄNDER OM ÅTERVINNING NU och starta upp i olika länder återvinning nu för att rädda jorden så mycket ni kan nu.

DET TAR SÅ LÅNG TID FÖR GIFTIGA ÄMNEN ATT FÖRSVINNA från jordens yta nu och det tar tid, men vi får ha trust till folket nu, att rädda jorden nu och inte att vi ska överge jorden när ni måste tillbaka till jorden liv efter liv, då måste ni tillbaka till jorden då

Men vi måste lära ut till andra länder hur de ska återvinna nu. Sverige har kommit så långt med det nu och då vill jag att landet lär ut nu till alla länder hur de återvinner allt nu, så det inte bli mer problem nu. Folk måste kunna leva på en del platser i världen nu utan att dö i förtid för DET ÄR SÅ SMUTSIGT SÅ DE KAN INTE GÅ UT VISSA DAGAR DÅ genom alla utsläpp från bilen ger ni. Och där måste bli en ändring i alla länder när det gäller bilen då, genom att den släpper ut för mycket nu som gör att folk bli sjuk av alla avgaser, men även jorden blir dålig då.

OLJAN ÄR INTE DET BÄSTA FÖR JORDENS YTA DÅ utan den förstör så mycket nu genom att det är så många som har bil, men även har egna flygplan då. Det gör att folk förstör mer då genom att utvecklingen har gått så mycket framåt nu och då måste bli en varning till det. Ni måste ha flygplan när ni fraktar saker ibland, men även när ni tar en utlandsresa då, men där borde bli en ändring på dem SOM HAR EGNA PLAN DÅ. Flygplanen förgiftar ner så mycket de som har egna plan och ett flygplan förgiftar ner jättemycket, men folk måste förflytta sig då och gör det mera enkelt nu.

Använda flygplan där folk reser flera i för att spara på det, än att åka med egna plan SOM STÄLLER TILL FÖR MYCKET NU och jag vill ha lite ändring på det nu. Jag vet att folk vill flyga och ha kul, men det kostar på för människorna nu genom alla utsläpp ett flygplan ger, men även alla krigsplan släpper ut ENORMT MYCKET GIFTER  som gör att jorden lider av alla krig ni måste ha nu. Jag  tycker att ni måste börja hjälpas åt nu genom att det är för mycket utsläpp från dem nu.

JORDEN SKA ÖVERLEVA SÅKLART NU. Jag vill att ni ser över det och det räcker att ni tar en semesterresa med ett flygplan och det måste ni ha såklart, att kunna besöka andra länder då, men det räcker med det tycker jag för jag vet att ni vill resa till andra länder eller så åker folk hem som kommer från andra länder, men där räcker det med det.

Det släpps ut för mycket nu GENOM ATT FOLK BÖRJAR KÖRA MED EGNA PLAN NU. Jag vill bara VARNA ER FÖR STÖRRE PROBLEM NU genom att många har skaffat sig egna flygplan då. Jag vill bara varna för större problem nu och jorden ska överleva nu. Det släpper ut så mycket gifter nu alla flygplan och genom att privatpersoner har börjat köpa egna plan och DET GILLAR JAG INTE ALLS NU genom alla utsläpp som är nu och inte få en flygmaskin att släppa ut mindre, då måste ni se över det nu.

Jag ser att i framtiden KOMMER NI PÅ NYA SAKER som gör att jag varnar för det nu.

JAG VILL ATT NI SKA ISTÄLLET UNDERSÖKA, så ni kan flyga utan att släppa ut så mycket smuts nu.

I framtiden vill jag ATT NI LÄGGER ALL KUNSKAP PÅ DET genom att jorden lider nu av alla utsläpp från allt ni använder idag, så ni måste se över det nu. JAG VET ATT DET FINNS RESURSER TILL DET att se över det nu. Jag vet att ni kan så mycket nu och se över alla utsläpp nu för att få slut på det nu.

DET HANDLAR OM BÅTAR OCH BILAR OCH FLYGPLAN ni använder idag. Tåg har inte så stora problem med det utan nu tittar jag åt bilar och flygplan och båtar nu, att få slut på det nu genom att jorden har problem, då måste ni börja ta tag i största problemet ni har nu MED ALLA AVGASER OCH GIFTER ni har nu för att rädda era barn och barnbarn, men även tills ni ska tillbaka i nästa liv.

Vi måste se framåt nu och VI SKA INTE STÄNGA IGEN EN JORD, men vi kan rädda den nu, som är meningen nu att rädda nu genom att folk börjar respektera folk mera och mera, då går det mycket bättre då när alla hjälps åt mot samma mål nu, då kommer det gå bra med jorden folk.

MEN JAG SER FRAMTIDEN HELA TIDEN och det möjliggör att jag kan rädda den nu genom att jag är med och varnar nu om alla problem ni har nu, men ni måste hjälpas åt för att få detta att gå runt nu, GENOM ATT ALLA LÄNDER MÅSTE VARA MED NU.

SVERIGE GÅR I TÄTEN när det gäller att kunna så mycket om det, men de måste visa andra nu för att kunna rädda hela jorden, hur man återvinner saker och ting nu och jag vet att landet kan visa andra länder om det nu.

MEN VI MÅSTE IBLAND VÄCKA UPP FOLK vi och få dem att sätta igång med landet alla problem nu för att sen gå ihop med andra nu. Jag ser landets ekonomi är nu att andra får lida idag.

Vi måste få fart på folket nu och vända landet rätt nu genom att jag såg bara problem med landet nu.

GUD

2 reaktioner till “PEOPLE DESTRUCTION – FOLKS FÖRDÄRV

  1. Мommy and Daddy hugged the twins aas a result of it was getting timme
    to geet to bed. ?Mommy tһinks the very best factor aboսt Godd is he gave me these two little rascals and theyre tthe very bеst factor in Mommy?s
    world.? She mentioned cuddling and tⲟckling both boys.
    That was the forrm of thing mommies alll the
    time say. The giggled and hugged Mommy and havе been almost able to go to their bunk beds when Lee said.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.