GUD -GOD

Jag måste komma i kontakt med mycket folk nu genom att jorden har det så  illa nu och behöver folk som går ihop med varandra nu och ser det jag ser nu, så vi kan sätta igång då.

JAG HAR FÅTT ER ATT SE MIG SOM JAG ÄR NU. Jag är inte som ni tror att jag är utan en GUD som ska hjälpa er, men måste prata till er då och inte hålla på med olika konstiga saker som en del gör, genom att tro att nu kommer jag att sända en massa energier till jorden eller att GREAT MASTER OCH ÄRKEÄNGLARNA kommer nu rädda jorden tillsammans med great master och mig.

Eller så tror ni fortfarande på att ASTHAR ska komma med sitt stora skepp och rädda jorden då FÖR  NI HAR DÅ FASTNAT I ETT NÄT AV LÖGNER NU. Ni måste se att det är bara lögner som folk har fått för sig nu och det kommer från långt tillbaka.

Att ni tror att jag har så mycket med ärkeänglarna att göra då som ska rädda jorden då, men jag äger dem såklart, men de tillhör mig, men de har inte med ert jobb att göra alls UTAN DET ÄR NI SOM MÅSTE RÄDDA JORDEN och inte ärkeänglarna ska göra det.

Ärkeänglarna har sitt att göra men även att de har en energi som många kan komma i kontakt med idag SOM GÖR ATT DE KAN FÖRÄNDRA VÄRLDEN PÅ MÅNGA SÄTT ÄRKEÄNGLARNA DÅ, genom att det är människor som har kommit i kontakt med ärkeänglarna då. Ärkeänglarna har en energi som gör att de kan lugna folk, men även få människor att se andra saker än en massa konflikter och krig då. Och de som kommer i kontakt med ärkeänglar FÅR ETT ANNAT SÄTT ATT TÄNKA DÅ när de håller på att rensa sig genom deras energier då.

Men de kan inte komma till varje människa utan bara till vissa kommer ärkeänglarna men NI KOPPLAR UPP ER PÅ ÄRKEÄNGLARNAS ENERGIER när ni kommer i kontakt med ärkeänglarna då.

Men många tror  att de kan komma till alla ärkeänglarna, MEN ÄRKEÄNGLARNA KAN INTE KOMMA ALLS TILL ALLA utan bara till vissa som de kan prata med då  Det är inte många som har den kanalen att de kan prata med ärkeänglarna då utan det är bara vissa människor som har den kanalen så de kan prata med en ärkeängel då.

Nu har det blivit SÅ PÅ MODET, att prata med ärkeänglar och det skrivs böcker om dem så det bara svämmar över med böcker om ärkeänglarna då. Och nu hade även Birgitta börjat skriva en bok med ärkeänglar som jag stoppade då,GENOM ATT DEN BLEV FELVÄND DÅ, genom att det var bara Birgitta och honom hon skrev med som hade den kontakten med ärkeänglarna då, men för att utvecklas genom ärkeänglarnas energier nu. Det är inte så många som får kontakt med dem.

BOKEN VAR TÄNKT TILL ER, men måste skriva om den helt då, genom att alla kan inte komma till er. Det var en massa meditationer med som gjorde att de utvecklas genom ärkeänglarna då.

ÄRKEÄNGELN HOPE som inte många möter på likaså ÄRKEÄNGELN ANAEL som inte någon mött på, men jag såg att Anael var så mycket hos Birgitta då. Jag såg såg varför hon var hos henne och likaså Hope var så mycket hos Birgitta, DE SATTE IGÅNG HENNES SKRIVANDE för att få igång henne då. Hope och Anael har en annan energi. De var med i boken, de såg den blev felvänd till folket då, men Boken var för dem som skrev på boken då. Hope och Anael kommer mycket till Birgitta och pratar med henne och lugnar ner henne när hon blir stressad, då har Hope eller Anael varit hos henne när hon höll på att utvecklas då.

Men Hope och Anael vill få igång hennes skrivande då, GENOM ATT JORDEN LIGGER SÅ ILLA. De har lika koll som jag har på jordens fördärv då. Hon är en av oss och då började de gå med Birgitta för att jorden har problem. De har varit ute i förväg ärkeänglarna då.

MEN ÄRKEÄNGLARNA KAN INTE RÄDDA JORDEN om ni tror det, ni som har kontakt med ärkeänglarna då utan de har andra jobb att göra nu. Det är ni människor som ska rädda ert land och även jorden ska ni fokusera på nu. Det är lika med GREAT MASTER att ni har fått för er att de ska sända ljus eller annat över jorden, men så är det inte utan de kan prata med er, MEN INTE GE LJUS TILL JORDEN NU och folk har fått för sig så mycket om det, att andra ska ta tag i det när det är dem själva SOM SKA RÄDDA JORDEN eller landet då.

Ashtar som jag har nu tagit upp om är samma där, att han kan inte rädda er ni som har den tilltron till honom nu, men NI MÅSTE VAKNA UPP. Ni har så mycket konstigt för er nu och får för er, att Ashtar och Jesus sitter på ett skepp nu och kan rädda er.

Men så illa är det med folket idag, att många har tror att Jesus har blivit kapten på ett skepp nu tillsammans med Ashtar och DET FINNS INGEN SANNING I DET. Och vart ni fått allt ifrån nu, men ni kan hitta på så mycket idag och ni har så mycket fantasier ni människor.

Ni får gärna ha fantasier för mig, men det finns som ingen sanning i det OCH SEN HAR ALLT SPRIDITS SOM EN LÖPELD över världen om Ashar, som har bara byggs på ännu mera lögner nu. Han har inte ett skepp eller något speciellt skepp nu utan han kommer inte ens från mig UTAN DET ÄR LADY NADA SOM BOR MED MIG och så illa är det med Jesus.

JESUS hade ett liv på jorden och nu tror alla att han bor med mig, MEN DET ÄR SAMMA DÄR. 

Om ni går tillbaka i alla kyrkböcker, DÅ SER NI ATT ALLT ÄR GAMMALT och nu ska folk tillbe den gamla skriften nu, som alla kyrkor och samfund gör idag och ser inte att folk har utvecklas så mycket, men ändå ska folk läsa gamla böcker som är så gammal då.

Jag kan inte förstå att inte folk ser det, att gå efter gamla män som har skrivit dessa gamla böcker då, men det handlar om människorna MÅSTE HA NÅGOT ATT BE TILL  för att trösta sig själv då. Och då har de fortfarande kvar gamla bibeln eller så har de fortfarande kvar gamla koranen som är så gammal idag, men folk måste ha någon att  tillbe.

Jag ser alla samfund har kvar gamla och ser inte att världen har nu förändras så mycket nu, men även andra kyrkor som inte har koranen eller bibeln, så har de sin gamla tro än idag. NU LEVER VI PÅ 2018 och de tillber fortfarande den gamla tron idag OCH SITTER FAST I DET NU.

Det har inte fått folk att vakna upp ens utan de fortsätter än idag, att be till det som är så gammalt skrivit nu och kan komma in i så stora konflikter nu. Och nu tar jag upp dem som måste bråka nu, OM VEM SOM HAR RÄTT NU och det är kristna och muslimerna som kan komma i klorna på varandra då.

VARFÖR INTE GE UPP NU och låt folk få leva som de vill leva, utan att hoppa på varandra hela tiden. Ni har ingen respekt för varandra ens utan hela tiden ska ni tala om vem som har rätt, MEN EGENTLIGEN HAR INGEN RÄTT för ni sitter kvar fortfarande många idag i den gamla tron.

MÅNGA BARN KAN LIDA AV DET ni som går in i olika sekter, som bara trycker ner varandra då. Och förlorar allt då ni som har gått in i olika sekter kan bli sjuk av det när det är andra som styr er. Och en del sekter är så hård och kan köra med den uppfostran att de slår sina barn om de inte sitter tyst under när han predikar sitt ord till er.

MEN NI HAR INTE VAKNAT UPP ENS utan ni fortsätter att gå till dessa möten som kan både skada er familj när den som kliver av den sekten då. Det finns så många olika sekter över hela världen nu. Jag vill att ni vaknar upp lite grann och många mår inte bra ni som är med i dessa sekter OCH SPECIELLT BARNEN MÅR INTE BRA  under den tiden de måste gå med på föräldrarnas möten då. Och har svårt att ta sig därifrån då.

FOLK MÅSTE TÄNKA SJÄLV IDAG och inte gå in i en massa sekter.

Ni tror att jag dömer er, om ni inte gör som det står i bibeln då.

JAG DÖMER INGEN utan ni får se igenom era liv när ni dör och kommer hem till mig ,då får ni se igenom vad ni gjorde för fel, men jag dömer ingen människa även de som dödar en person, då dömer jag inte den personen utan den som dödade en människa han eller hon FÅR MÖTAS IGEN PÅ JORDEN och den gången ska de göra rätt mot varandra då och inte döda varandra då.

Många kan kalla det för karma lagen som många tar upp idag, att ni har karma till personen då, men ni har inte karma på allt, men när ni gör illa människor och sårar dem, då får ni mötas i nästa liv, men för att städa av energier från den som skadade dig så mycket, men du kan inte se vem det var utan du glömmer bort det då när du kommer till jorden då ,MEN DÅ SKA DU BARA STÄDA ENERGIER DÅ. Jag dömer ingen människa, men jag ser till att de får åka tillbaka till jorden då.

Nu är det mycket uppror i världen och de åker upp och ner nu människorna, de dör och föds igen och igen TILLS DE HAR GJORT KLART, så de inte göra illa folk igen.

JAG GILLAR INTE KRIG som ni har sett. Folk tror att jag står på deras sida nu, men det gör jag inte alls för jag gillar inte krig överhuvudtaget UTAN JAG VILL HA FRED.

Det är människor som har så svårt att prata med varandra då. Det är så lika över hela världen nu, att de kan knappt leva ibland. De har så stor tilltro till de tror på då, men folk måste ha en GUD ATT TILLBE för att lugna sig då.

 Nu har folk BÖRJAT MED AFFIRMATIONER som har samma funktion som en bön till GUD, men DE LÄGGER IN POSITIVA TEXTER som passar dem för folk måste ha något att ta till när de blir stressad av allt som händer, då har många upptäckt meditationen men även affirmationen för att få en inre styrka av det. Många idag affirmerar och kör med meditationer.  Jag ser är väldigt bra för er som känner sig stressad ibland, att sätta er i lugn och ro och meditera då.

Men hur många gör det idag nu?

Det har blivit många idag som har börjat med meditationer och affirmationer för de känner positiv kraft inom sig då OCH DET GÖR ATT DE KÄNNER ETT INRE LUGN DÅ när de affirmerar och mediterar, att de skapar en inre känsla av lugn i sig när världen är så stressig utanför er, då är det bra att göra det.

NI LÄGGER IN DET NI VILL HA inget gammalt från bibeln då utan egna texter lägger ni in som är mycket mera ljus än bibelns texter är nu. Många är så mörka texter som folk tillslut upptäcker då FÖR BIBELN ÄR GAMMAL BOK. Bibeln skrevs på den tiden som många av texterna är mörka texter då. Många upptäcker det nu genom att mycket har ändrats om idag. Många går sin egen väg ni som har börjat söka sitt inre då.

Jag ser många har kontakt med olika guider eller så har ni kontakt med en great master eller så tar ni kontakt med en ärkeängel som många har upptäckt idag, att det är mycket bättre att göra det. JAG SER ATT DET ÄR SÅ MYCKET OLIKA TRO NI HAR.

Men det handlar fortfarande om er själva nu och vilket som kan lugna er då. Många har sökt inom att börja jobba med andevärlden då. Det har blivit mycket av den biten idag. Det handlar om samma sak här, ATT HA DEN BALANSEN för igen från andevärlden kan göra ert jobb utan de kan besöka er när de själva håller på att rensa med mig, då får de rensa sig då.

Många kommer på besök som gör ATT FOLK KAN KÄNNA AV DEM mer eller mindre av er. Och en del är mer öppen då, så de känner av när ni har besök från andevärlden då därför har det spridit sig så mycket nu, genom att ni går kurser och vill bli ett medium då, för ni har så mycket intressen av att prata med andra sidan som ni kallar det.

NI HAR BLIVIT SÅ KÄNSLIG genom att ni känner av när de besöker er och då kommer de för att se tillbaka på sitt liv med er och behöver gå in i eran energier då och då har ni blivit så öppen och intresserad av att jobba som medium och prata med farmor eller mormor som kommer på besök eller så är det en vän långt tillbaka som har dött bort som ni måste prata igenom med även med en som kan ha sårat dig så djupt kan du komma i kontakt med då genom att du möter på energin som har sårat dig då djupt då och en del folk kan dö mycket tidigare än dig och då kan du möta på någon som har sårat dig genom olika händelser nu och då får du ett besök av den då som gjort dig illa då bara för att städa energier men även för att reda upp det  som var då.

Folk skulle kalla det för en förlåtelse då som ni måste få från dem som har skadat dig då, men även som inte har sett dig, som gör att du inte har trivts med ditt liv så bra då. JAG JOBBAR SÅ MED MÄNNISKOR och därför känner ni att ni har besök ibland från dem som ni har känt till då och även era föräldrar får gå igenom när de dör då, för att reda upp allt med er då.

OCH DÄRFÖR HAR EN DEL SINA FÖRÄLDRAR MYCKET PÅ BESÖK när de besöker ett medium för de håller på att rensa med er då när ni besöker ett medium, då håller de på att gå igenom sitt liv med er och då har ni dem med ett tag tills ni är klara med det då.

Jag jobbar så med alla människor och folk kan känna av dem som besöker dem OCH DÅ HAR DET BLIVIT SÅ MYCKET MEDIUM, genom att folk har blivit så intresserad av andra sidan som de kallar det och därför flödar det över med medium i Sverige nu, men även i andra länder har jag sett, att det är många som jobbar som medium nu.

Jag ser att det har BLIVIT PÅ MODET ATT BLI ETT MEDIUM och alla har inte den kanalen då att jobba då. Och då har många känt sig inlurad på kurser ibland och tror att de ska bli ett framstående medium då, men alla kan inte bli det såklart, men många hoppas på det då genom att de har så stora intressen då, att bli ett medium och en del kan bli det, MEN INTE ALLA KAN DET utan det är så olika människor idag som kan öppna den kanalen då.

Det är så olika som är riktigt öppen och del har så mycket fantasier som gör ATT DE KAN LEDA FOLK FEL när de inte ska jobba som medium då. Det är många därute som inte ska jobba som medium då.

Jag ser att det har överhopas med det och FOLK MÅSTE LÄRA KÄNNA IN SJÄLV  men ibland föds folk synska som de kallar det då, men det är samma där hur många har de gåvan nu, att prata med folk och det är så olika där med.

Men jag vet att folk kan se och hjälpa folk och jag ser att folk kan vara riktigt duktig på det. De kan hjälpa folk med mycket när de sitter i en stressad värld, DÅ SÖKER SIG FOLK och vill få hjälp av någon som kan se lite längre nu och det är så vanligt idag, att folk tar den hjälpen då.

Jag vill ha hjälp med jorden och Sverige nu och jag måste visa sanningen om mig nu GUD

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.