KRIG – WAR

Alla tider har folk krigat och gjort upp om sitt land.

Idag är det mera FARLIGA KRIG folk håller på med nu, genom att folk har utvecklats, så mycket farliga vapen idag, SÅ FOLK KAN KNAPPT LEVA IDAG genom att så mycket folk är rädd för de värsta krigen som folk inte kan tänka sig, men är rädd att folk ska trycka på knappen då, genom att så många länder har så mycket bråk nu ,och så mycket olika uppfattningar om saker och ting nu, genom att jorden har fått stora problem nu, genom att folk är SÅ PIGG PÅ ATT HITTA PÅ NYA STRIDSVAPEN HELA TIDEN, för att kunna köra ut folk om det blir problem med dem då.

Jag ser bara problem nu genom att DET FINNS SÅ MYCKET FARLIGT FOLK IDAG, som hela tiden måste hota varandra om krig ,och de sitter med kärnvapen då ,och kan hålla på att hota varandra då, genom att så mycket folk ska inte äga kärnvapen ens, genom att folk SKA INTE SÄLJA TILL LÄNDER ENS KÄRNVAPEN , och speciellt folk som inte kan hantera det.

Det ska inte ha vapen i sin ägo.

Det finns så mycket farliga länder idag, SOM SKA INTE ÄGA ETT ENDA KÄRNVAPEN IDAG ,genom att de kan inte styra sitt land rätt ens utan hela tiden kör ner folk ,som lever i landet och de har ,så mycket makt över folket då de som sitter på sin tron då, de kan styra över dem ,och de kan driva på folk som inte kan något om det då, utan de har så stor tillit till varje ledare då, och då blir det problem ,genom att många av ledarna ÄR FARLIGA LEDARE DÅ och då ska de VARA EXTRA AKTSAM att sälja till dem farliga vapen då.

Jorden måste leva kvar nu genom att ni har testats på olika ställen då men hur gick det då?

Ni vet att det gick inte så bra, genom att de måste stänga av vissa delar av landet då DÄR NI HAR VARIT OCH FÖRSTÖRT DÅ, genom att ni ser inte varför då, att ni ska inte använda dessa vapen, INTE ENS TESTA DEM på jorden då.

GENOM ATT NI SKA STÄDA BORT DESSA VAPEN NU ,genom att folk ska inte äga dem alls ,och inte de som är livsfarliga ska inte äga en enda av dem då, genom att de har så lite respekt till människor då ,och de ska inte ha ett vapen då ,och speciellt inte farliga vapen som kärnvapen då, att folk ska inte ens äga dem då, genom att folk kan sitta och trycka på knappen då, genom att det sitter fel folk då som styr då ,och då ska de vara extra aktsam om att inte hjälpa dem med vapen ens OCH SPECIELLT KÄRNVAPEN SKA NI INTE HJÄLPA FOLK MED.

Utan ni måste börja städa bort allt som har med kärnvapen nu, GENOM ATT JORDEN KOMMER FÅ LIDA om ni håller på med kärnvapen då ,genom att så mycket slås ut då när ni kör med krig, och då körs jorden yta ut genom att de går inte vistas där om ni kör med kärnvapen ,och DET KAN TA FLERA HUNDRA ÅR att städa bort dessa gifter då som ett kärnvapen har då.

Men hur tänker ni som äger dem?

Ni tänker inte på folk som kommer efter er, genom att allt bli förstört då när ni håller på med kärnvapen då ,genom att jordens yta KLARAR INTE AV DEN SMUTSEN som kommer från ett kärnvapen då. Det kan ni se där det har varit kärnvapen inblandad då vad som hände då.

Ni kommer se mer och mer av det, men jag kan se att framtiden ser mörk ut på många sätt ,och FOLK KOMMER KÖRA EN DEL SMÅ KRIG PÅ VISSA STÄLLEN, att olika länder kan åka med när de ska resa upp ett land, då kan en del hamna i olika konflikter då. Det som händer då, att det blir krig på vissa ställen genom att folk inte kan prata sig till bra lösningar, då blir det krig och bråk när folk inte kan prata ut om sina problem, och vissa länder har problem med det.

Genom att de kan inte lösa det utan kan gå in i krig då, för att lösa upp ett stort problem de har då. Men jag vill att folk tar hand om sina länder på ett bra sätt UTAN ATT MÅSTE KRIGA, för det inte går prata igenom sina problem då utan de kan inte prata alls en del då, utan de går in i krig då, genom att de tror att det är bästa lösningen att köra med krig då ,och visa sin makt genom att köra med krig då. Folk måste fly då när folk går in i krig, då kan folk få en massa problem som jag ser att jorden har nu, men då har de MÅNGA LÄNDER ATT FLY TILL när de känner, att de kan inte stanna kvar när landet är inte säkert att leva i då

Och då kan många fly till säkrare länder då MEN JORDEN HAR INTE DET BRA NU ,men ni ska akta er för kärnvapen nu, genom att det förstör så mycket då genom att jorden måste överleva då ,och då ska ni akta er att äga det och inte ens sälja det till människor då, utan ni ska låta bli dessa vapen, genom att jorden får så stora problem då, genom att ni har även testas så mycket med kärnvapen, och ni ser vad som händer om ni trycker på knappen.

Varför ens äga det då när ni vet vad som händer då UTAN FÖRSÖK ATT STÄDA BORT LÄNDER ,SOM GILLAR ATT ÄGA KÄRNVAPEN NU genom att det kan sluta illa för en del länder. Det kan öka på att flera vill testa det då, men länder gilla att äga dem ,genom att de känner så stor säkerhet när de äger kärnvapen då ,och känner även makt över andra länder då, att de kan trycka på knappen då, men många är rädd att göra det men det kan finnas folk som inte är så rädd att göra det.

Det är länder som har redan problem nu SKA INTE HA ETT ENDA KÄRNVAPEN i sin ägo nu ,och då måste folk sluta sälja till dem då

Och jag ser bara en massa problem med krig, genom att folk dör och kommer över till oss ,men vad händer med jordens yta då?

Den får stora problem jordens yta då, genom att den blir så förstör då genom alla vapen ni har då och ETT KÄRNVAPENKRIG SKULLE BLÅSA UT MYCKET.

Det som händer då, ni dör och kommer hem till mig, och vad händer sen  NI MÅSTE TILLBAKA TILL EN FÖRGIFTAD JORD ,genom att ni måste tillbaka ,för att rensa era liv ,men inte bara för att rensa utan för att leva då, genom att jorden är gjort så, att ni ska leva på jorden och kunna komma tillbaka till jorden nu ,och då MÅSTE NI FÖRSTÅ VILKET KAOS DET KOMMER ATT BLI om ni börjar med att använda en massa kärnvapen då.

 Jag varnar för allt nu.

Genom att folk ÄR SÅ PIGG PÅ ATT FÖRSTÖRA SÅ MYCKET PÅ JORDEN ,och kan inte låta bli det alls utan bara fortsätter och fortsätter hitta på nya farliga saker då.

Genom att det blir era barn och barnbarn som får lida av det, men SEN FÅR NI LIDA när ni ska tillbaka till jorden igen, genom att ni måste ner då genom att jorden är gjort så ,att ni måste ner till jorden genom att ni kan inte sitta hemma då ,genom att det kommer inte fungera då.

Genom att ni vill tillbaka hela tiden då ,genom att ni vill leva då när ni är på jorden då, genom att ni får kul en del folks som föds tillbaka ,och en del kan få mera problem än andra, genom att ni måste rensa er med dem ni möter på då. DET KAN BLI KORTA MÖTEN ni möter på samma folk då, för att städa av er då ,eller så föds du genom en mamma som du måste möta,för att läka ditt liv genom att du har haft fruktansvärda liv då ,och då ska du möta på dem igen, genom att mannen kan vara kopplad till dig och din mamma då ,och då är jorden gjort för det,att ni ska städa era liv då.

Jag har tagit upp så mycket om jorden nu ,som måste överleva nu. Det blir bara värre om ni säljer till människor som inte ska äga vapen. JAG VILL FÅ SLUT PÅ ALL VAPENHANDEL NU, genom att få slut på länder, som slår ut varandra då och genom att de flyr då till länder som sålt till dem.

Och ser ni HUR FEL DET BLIR NU när de måste fly när landet har köpt vapen från länder de flyr till då

Men hur fel kan det bli då och folk ska leva utan en massa krig DE KAN PRATA IGENOM SAKER DÅ, utan att föra en massa krig och hota varandra då.

 KRIG LÖSER INGET I LÄNGDEN DÅ genom alla uppror folk kör med, det löser inte ett dyft då genom att folk kan prata då.

 HUR VILL NI HA DET DÅ, istället för att köra ner varandra då, och så ser det ut i många länder, genom att så mycket folk är så nedtryckta från dem som styr landet då, genom att de kan inte prata alls folk, som måste gå in i krig då genom att det blir ingen lösning överhuvudtaget nu.

Jag varnar för alla dessa vapen folk är så pigg på att sälja till folk, som inte ska äga vapen då, genom att de ska inte äga ett  enda vapen då ,och DET ÄR ÄVEN TERRORISTER SOM FÅTT KÖPA EN MASSA VAPEN DÅ, genom att folk hjälper dem att föra krig och förstöra så mycket för andra människor då.

Genoma att VARJE TERRORIST HAR OFTAST ETT MÖRKT FÖRFLUTET när de kör med krig ,och kan inte lösa det alls då utan de kan inte stanna upp då genom att de måste föra krig då, genom att så mycket grupper som kör krig och kan inte stanna upp ,genom att deras inre är ett enda kaos då ,och då får andra lida då när de kör med krig ,som en del terrorister kör med hot, genom att de ser ingen annan utväg än att hota folk, men även äga vapen genom att allt är så tillåtet idag, att äga vapen de tillåter så mycket idag.

 Hur ska vi få slut på det nu?

De kör med sina små krig som folk får springa ifrån och VEM HAR GETT DEM HJÄLP till det nu?

Genom att folk säljer vapen till dem som jag ser så fel då, genom att många av terroristerna har inre krig i sig varje dag ,och lägger ut det på andra då genom att DE KAN INTE SE SVART ELLER VITT EN TERRORIST när de är arg på allt då. En terrorist kör med vapen då, genom att en terrorist kan inte stilla sig alls en terrorist.

Genom att det har ett inre ,som är så svart inom dem då ,och KAN VARA SÅ ARG PÅ ANDRA MÄNNISKOR EN TERRORIST ,genom att de kan inte se klart då ,och då kan folk bli lidande av en terrorist, som ser att de helga sitt land eller så tror de att de helgar mig GUD, som är helt fel.

JAG ÄLSKAR FRED OCH JAG AVSKYR KRIG ,men mycket folk är så sjuk inombords, genom att de kommer från andra liv, men de är sjuk från familjen ibland, och ibland så kommer mycket från tidigare liv, genom att de bär på en inre ilska då, men kan vara så sjuk en terrorist ,och sjuk från sin uppväxt, genom att de kommer mycket från barndomen då, men mycket kan komma från tidigare liv, genom att de föds tillbaka igen, för att de måste börja rätta till då och inte hamna i problem då

Och då kan de hamna i problem när de håller på att reda upp en del saker, men en del kan ta till vapen genom att de träffar på fel folk, som redan mår dåligt ,som många av dem gör då, genom att DERAS INRE ÄR HELT SVART de som är terrorister. De har inre värld i mörker de som dras till en terrorist. Nu är det mycket av det, genom alla uppror och gängbildningar som folk ska akta sig för då, genom att de kan åka med själv då när det bildas dessa gäng då, genom att det är enkelt att åka med, och får en massa problem då.

Nu har det blivit mycket sådant genom SOM ÄR ETT GÄNG MÄNNISKOR SOM MÅR INTE BRA de som går med där.

Jag ser att landet har fått med folk från Sverige, men det är ungdomar, som inte mår bra ,de som kliver in i IS då, genom att DE ÄR FOLK SOM INTE SKA ÄGA ETT ENDA VAPEN DÅ ,genom att de gillar att förstöra för andra människor då ,och då ska folk se till att inte ge dem vapenhjälp ens.

Genom att så mycket länder får problem med dem nu ,och folk måste GÅ EMOT IS GE DEM INTE HJÄLP ENS, genoma att de gillar att förstöra för andra då ,och speciellt för dem som har det bra vill de förstöra för då, men även andra saker vill de förstöra då, genom att de har så mörkt inombords då.

Folk ska inte hjälpa dem med något då, genom att de ställer till ,så mycket problem nu i så många länder, men jag ser även att de kan få stora problem snart ,genom att DET FINNS STARKA LÄNDER SOM KAN STÄDA BORT DEM DÅ.

MEN DE SKA INTE ÄGA ETT ENDA LITET VAPEN DE SOM GÅR IN I IS, att det är folk som inte kan tänka klart då och då ska de inte ge hjälp till dem, genom att det är ett folk, som inte mår så bra. De drar med sig flera då och tror att de ska förändra världen nu ,genom att de KAN STÄLLA TILL SÅ MYCKET FÖR TURISMEN som ska leva på det ,genom att folk blir rädd att besöka vissa länder då, genom att de är rädd för Is att ska göra ett attentat i landet de besöker då.

Det måste bli ett stopp på dem då. Jag ser hur många är rädd för dem, men jag ser att Sverige har inte så mycket problem med dem, men ni ska inte ge dem hjälp ,att förstöra för andra människor nu. Ni ska inte ge dem hjälp till det alls, de har så mycket uppror inom sig som blir när de inte mår bra. Många kan dra till problem då, och då hjälper de dem genom att de själva mår inte bra alls. Det är mycke uppror hos yngre människor nu, men MYCKET YNGRE KOMMER FRÅN ANDRA LÄNDER,  men även är född här i Sverige, men de har en tråd till andra länder.

Genom att så lite av svenska folket är intresserad av att hjälpa dem då.

Det är mest de som kommer från andra länder ,som hjälper dem och det så liten grupp av svenskar som vill hjälpa dem. Det är mest de som har koppling till dem ,genom att de är inte helsvenska som går in i det utan det är folk som har koppling till dem då, genoma att folk flyttar hit från dessa länder då ,och då kan barnen gå med genom att DE BÄR PÅ EN MÖRK BAKGRUND en del barn, men inte alla nu ,så tänk på det men när folk ser att det är svenska med, då är det folk som är född här, men har en koppling till dessa länder då.

Jag tar upp om dessa problem genom att IS ÄR ETT STORT PROBLEM för många länder idag, genom att de förstör så mycket idag IS ,och jag tar upp om det nu, genom att FOLK MÅSTE VARA VAKEN IDAG, genom att det är gängbildningar IS ,och det är ett gäng med människor som gillar att förstöra för andra nu.

MEN JAG SER ATT IS KOMMER SUDDAS UT I FRAMTIDEN, men ni har problem med dem många länder, genom att de förstör för er då,genom att många länder idag har problem med dem och det skadar deras ekonomi då. Många länder ska leva på sitt land, genom att MÅNGA LEVER PÅ TURISMEN många länder idag ,och det försvårar för många länder då, de förstör så mycket för resenärerna som har svårt ibland att resa ut då, genom att de är rädd att hamna i ett attentat då ,genom att folk har blivit mer aktsam mot att resa ut, genom att de känner sig inte säker när IS kan skövla ner en hel strand ,eller andra saker de har förstört nu, för många länder idag genom att folk ska leva på turismen då.

Jag ser en förändring när det gäller det nu GENOM ATT FOLK KOMMER FÅ BUKT MED PROBLEMET NU, och jag ser framtiden då, men det tar tid att få bukt med det ,men det kommer att gå tillslut att de kan städa bort IS, genom att det är en terrorgrupp som alla terrorgrupper ni får ni bukt med det tillslut, genom att ni får hjälp då. GUD

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.