MÄNNISKOR

Folk på jorden har ibland skött sig utmärkt, men nu har folk slutat sköta sig alls

Genom att folk gillar att skada varandra så mycket och även Sverige som ska vara ett framgångsrikt land på mycket saker nu, men även de har börjat göra en massa fel genom att så mycket folk bli skadad nu, SEN DE SADE JA TILL SÅ MYCKET FOLK NU och Sverige har varit ett lugnt och ett framgångsrikt land, men idag är det inte så utan det har hänt så mycket i landet nu.

Jag kan fråga mig varje dag varför ni inte kan  ta hand om ett så litet land som Sverige nu?

Jag ser från mig nu, ATT LANDET LIGGER VÄLDIGT ILLA TILL NU sen ni inte har sett igenom er ekonomi väl utan bara sagt ja till människor som inte kan klara sig själv, men även inte kollat upp så mycket hur de lever idag, genom att folk flyr nu genom att folk är rädd att bli dödad nu och de har även familjer att ta hand om då, genom att de ser Sverige är ett land de kan bo i då.

Jag ser att folk måste få hjälp när det är krig och uppror i länderna då, men det handlar om ATT KOLLA UPP DESSA LÄNDER genom att en del länder har inte så mycket krig utan bara en massa konflikter har de och de kan leva kvar en del som kommer hit.

NI SKA BARA HJÄLPA DEM SOM HAR RIKTIGT KRIG och inte de som inte har riktigt krig nu, utan ni har inte kollat upp det ens utan ni bara säger ja nu. Det har blivit så mycket våld i landet nu, genom att ni har tagit in så mycket farligt folk som inte kan respektera landet då och då blir det som det har blivit nu, genom att ni inte har sett att de är inte som ni utan de har ett helt annat sätt än ni och det kan se fint ut på utsidan hos dem, men många BÄR PÅ ETT INRE KRIG många som kommer från dessa länder.

DE HAR ETT HELT ANNAT SÄTT ÄN NI HAR och då blir det problem på en gång genom att de  kan inte respektera landets regler alls utan folk blir nedskjuten på öppen gata nu.

Men hur såg det ut långt tillbaka tror ni nu?

Det var så lite av det GENOM ATT DET VAR SÅ LITE INVANDRING FRÅN FARLIGA LÄNDER DÅ genom att landet hade inte så mycket problem med det som de har idag Sverige nu.

 NU HAR LANDET BARA PROBLEM folk bryter sig in i folks hem, men även kan döda folk för att kunna överleva när de kommer till Sverige, då kan de lätt sticka ner folk när de ska ha pengar då.

Genom att REGERINGEN HAR GETT FÖR LITE PENGAR när de kommer hit sen ska de ge dem rätt lön när de bor här, men de kan hamna i problem genom att svenska folket acceptera sina små pengar, SOM GÅR PÅ OLIKA JOBB som regeringen har hitta på nu.

Men folk som kommer från dessa länder DE KAN LÄTT STICKA NER FOLK när det fattas pengar för dem. Nu har ni tagit in så mycket folk som inte ni kan ta hand om alls nu.

Hur kommer det att sluta nu tror ni nu?

Jag ser att det kan sluta illa för mång människor idag, som försöker leva sitt liv i lugn och ro nu GENOM ATT LANDET ÄR UPPBYGG PÅ DET, att ni lever era liv i lugn och ro.

Men nu har regeringen TAGIT IN SÅ MYCKET BRÅKSTAKAR som inte kan sköta sig alls utan bara ställer till för svenska folket nu.

JAG SER ATT LANDET KOMMER FÅ DET ILLA nu om ni inte börja ta emot hjälp från oss som ser hur framtiden kommer bli för landet nu.

Genom att lande ska överleva nu och DET MÅSTE BLI SLUT PÅ ATT FOLK SKA SKJUTA NER VARANDRA som inte landet har haft problem med nu.

Genom att det bor så mycket folk som inte mår bra idag när de kommer från dessa länder, de har ett helt annat sätt då, men kan även ta tag i saker och ting om det fattas pengar för dem, DÅ STJÄL DE PENGAR AV FOLK ELLER SÅ HITTAR DE PÅ EGEN BUSINESS stjäl från folk såklart, för att täcka upp sin business då.

Det har varit så långt tillbaka och det kommer från invandrat folk. NU KOMMER DET BLI MER AV DET och folk kommer förlora saker som de stjäl från er nu och kan sälja det på öppen gata då, genom att folk köper av dem stöld saker till billigt pris och de kör sin egen business med stöld saker.

OCH DET KOMMER ATT FORTSÄTTA NU genom att svenska folket har lite intresse av att stjäla på så sätt utan det är mest från dem som kommer från andra länder som hittar på sin business, för att klar att leva då.

HUR HAR REGERINGEN TÄNKT NU? Genom att de kan gå tillbaka långt tillbaka hur det såg ut i landet då.

Jag ser bara problem för svenska folket nu som ska försöka överleva nu, genom att de har fått mer problem med folk från dessa länder SOM STJÄL OCH ÄVEN FOLK SOM VÅLDTAR kvinnor och barnen.

 Hur har ni tänkt nu?

Jag ser att ni har inte tänkt alls, genom att så många har problem nu NI HAR INTE LÄST PÅ om folk från dessa länder alls nu och inte sett till att skydda ert eget land genom att folk från dessa länder har inte samma sätt som ni har och när ni säger ja, då måste ni ge dem rätt lön att leva på, annars kan en del hitta på egen business när de ser att pengarna inte räcker till för dem då.

Och så illa är det GENOM ATT REGERINGEN HAR INTE SETT TILL SITT EGET FOLK att regeringen har inte sett till folk som flyttar hit och de har inte sett till sitt eget folk ens då och nu tar jag upp det igen om dessa stora problem landet har.

Ni har inte GETT DEM EN LAGBOK ENS de som flyttar hit, vad som händer om ni våldtar ett barn eller en kvinna vad händer då?

Jag ser att landet är så svagt på att hjälpa folk rätt nu, genom att FOLK FÅR LEVA MED SKRÄCK efter de har blivit utsatt för våldtäkt eller så har någon blivit mördad och de mister ett barn, som är många folk mardröm att mista ett barn på så sätt då.

MEN NI SÄGER JA TILL FOLK SOM BÄR BURKA OCH SLÖJOR, då ger ni dem en bok om landets regler när ni flyttar hit, då måste ni lämna ert gamla liv och släppa burkan och slöjorna när ni flytta hit, genom att i Sverige lever inte folk så, de bär inte burka och slöjor utan folk jobbar i landet då.

ALLA KVINNOR MÅSTE UT I ARBETE när de kommer hit då, men så har inte regeringen visat upp alls nu.

Jag ser bara problem med en regeringen som inte kan SÄTTA NER FÖTTERNA OCH SKYDDA SITT FOLK FULLT UT.

Genom att de får släppa sin slöja och sin burka, DÅ SKULLE SVENSKA KVINNOR OCH BARN KLARA SIG MYCKET BÄTTRE DÅ, genom att de blir inte så utsatt som de är idag utan de skulle klara sig mycket bättre från våldtäkterna då, om de gick an på kvinnorna som bär burka och slöjor då.

De skulle få en lag om landets regler då och då skulle folk kunna gå ut utan att bli utsatt för våldtäkt eller mördad då utan folk fick leva då, men idag kan inte folk elva överhuvudtaget idag, FÖR DE ÄR RÄDD ATT GÅ UT DÅ genom att de vet inte vad de möter på där ut när de ska ut, de kan bli knivmördad eller våldtagen en del folk och många kan bli nedslagen på öppen gata då.

Men hur har ni ställt till nu?

JAG LIDER MED SVENSKA FOLKET SOM HAR SÅ SVAG REGERING som inte kan skydda sitt eget land utan bara har ställt till ännu mera problem nu, genom att ni inte har gett folk lagböcker och städat bort burkan och slöjorna innan de flyttar hit, ATT DE MÅSTE SLUTA BÄRA BURKA OCH SLÖJOR NÄR DE FLYTTAR SVERIGE DÅ.

Vad som händer om er son våldtar ett barn eller en kvinna, vad som händer, att de får sluta skolan och får även lämna landet om de våldtar en kvinna eller ett barn. NI HAR INTE SAGT DET eller gett den regler om svenska folket överhuvudtaget nu

Och hur ser landet ut idag?

SVERIGE KOMMER HAMNA I BOTTEN genom att ni hjälper folk fel när de kommer hit och då blir det stora problem för svenska folket då, genom att ni sagt ja till människor som ni skulle sett över då och även sett över länder där det är så lite krig då.

Men ni tar in folk ändå fast ni har inte råd med det nu genom att ni har så lite riktiga arbeten, då ska ni vara så aktsam om folk som måste ha jobb och det är svenska folket som bor här SKA HA SINA JOBB KVAR DÅ när ni har så lite jobb att erbjuda då, genom att ni hittar på jobb så folk ska ha något att göra med liten lön till och med  som inte är pensionsgrundande lön då och DÅ FÅR ALLA PROBLEM SOM SÄGER JA TILL DESSA ARBETEN och då måste folk söka sig vidare tills de hittar ett jobb som är pensionsgrundande jobb.

De får problem även de som ni har sagt ja till, de får även de problem genom att de åker på dess jobb som ger så lite pengar att leva på, ALLT KOSTAR I LANDET kostar i landet då mat kläder och bostad och mobiler el som många måste betala idag, men ni har även andra utgifter då.

MEN HUR TÄNKER REGERINGEN när de inte ser till detta störta problem som landet har nu genom att alla bostäder som jag tog upp om kostar en massa pengar då.

Jag ser att  FOLK KAN INTE HA JOBB SOM ARBETSFÖRMEDLINGEN OCH REGERINGEN HAR HITTAT PÅ ÅT FOLKET DÅ utan de måste söka sig vidare då, genom att de betalar ut för lite lön och även ingen pensionsgrundande lön då.

Jag tar upp det igen, genom att folk måste leva nu och inte hamna utanför samhället nu genom att många när de slutar sina jobb kan få så liten pension och kan hamna utanför samhället då, GENOM ATT DE HAR GÅTT PÅ JOBB SOM ÄR PENSIONSGRUNDANDE och då får folk stora problem när de går i pension då, genom att de har måste sagt ja till vad arbetsförmedlingen har erbjudit då, bara för att få pengar på bordet då, men har inte fått rätt då.

Genom att när de slutar då får folk problem som går på dessa jobb.

Genom att Sverige HAR SÅ LITE RIKTIGT JOBB ATT ERBJUDA NU och folk de hjälper kommer hamna i samma problem då genom att de har inte så mycket koll på vad de erbjuder då, men de måste jobba för att få pengar till att överleva då.

Mycket folk lider idag genom att de ser hur landet ser ut och hur folk bara kör ner varandra när de har hjälpt folk hit, då känner mycket folk att de respektera inte svenska folket alls, genom att de våldtar eller mördar folk då och då känns det inte kul för barn som växer upp i en så farlig miljö nu. Folk har inget val än att låta sina barn växa upp och en del ser åt andra länder som har mycket mer säkerhet då genom att HUR SKA DE SKYDDA SINA BARN IDAG.

JAG FÖRSTÅR DERAS FÖRTVIVLAN IDAG när det händer så mycket i landet, att hur ska de skydda sina barn nu?

JAG SÄTTER FART PÅ FOLKET NU och folk kommer vakna upp mer och mer, men det kommer bli en besvärlig tid för många idag som måste se till sina barn genom att det går inte släppa ut den hur som helst, MEN NI MÅSTE GÅ IHOP MED ANDRA, att inte gå ensam ut och vi måste få landet att vända rätt nu.

REGERINGEN MÅSTE TA SITT ANSVAR NU och det är vårt mål nu, att folk ska ta sitt ansvar nu och de ska skydda sitt land mot våld och våldtäkter nu, genom att DET FINNS SÅ ENKLA MEDEL IBLAND, att folk måste börja på en gång leva som en svensk då.

Enkla medel genom att FOLK SKA INTE TÄCKA ÖVER SITT ANSIKTE ELLER SIN KROPP NÄR DE LEVER I LANDET folk gör inte det genom att landet har inte den regeln ens utan folk som kommer från dessa länder ÄR ETT FÖRTRYCKT FOLK som kommer hit och de ska lära sig att leva utan landet gamla lagar när de flyttar till Sverige, då ska de släppa allt och leva som en svensk kvinna eller ett barn när de flyttar till Sverige.

De ska ge dem undervisning på en gång, för att få slut på störta problemet då, DE SKA SLÄPPA BURKA OCH SLÖJA PÅ EN GÅNG NÄR DE TRÄDER ÖVER GRÄNSEN  till Sverige annars får de inte flytta hit då.

Men hur många har hjälpt dem med det?

Igen i mina ögon och därför har barn och kvinnor problem, genom att folk som lever i dessa länder går övertäckt då och när de kommer till Sverige, då går inte kvinnor och barn övertäckta alls och DÅ FÅR SVERIGE STORA PROBLEM NU.

Sverige har gjort problem från första stud och därför har ni så mycket våldtäkter nu och därför har nu svenska kvinnan och barnen fått stora problem nu, genom att ni har en så svag regering som inte har sagt nej till burka och slöjorna innan DE KLEV ÖVER GRÄNSEN TILL SVERIGE NU, därför har ni problem nu.

Alla killar som kommer hit ser knappt en naken kvinna då genom att de går överräckt då och då får ni problem i landet då när de ser hur svenska kvinna lever idag och är inte övertäckt överhuvudtaget då, men killarna får problem då genom att nu kan de se kvinnornas kroppar, men även kan se på internet hur folk lever idag, GENOM ATT DE KAN ÄVEN HITTA FRUKTANSVÄRDA PORRFILMER genom att Sverige är öppen för det och de lämnar ut allt på internet då.I deras land kan de inte det genom att de har STÄNGT DEN DÖRREN till det men, i andra länder får folk se hur folk ser ut naken nu, men inte i dessa länder som bär burka och slöjor där får de inte se det överhuvudtaget genom att det smutsigt och fult i deras ögon då, men när det de kommer till Sverige eller andra länder, då får de se allt genom att de har samma lag som svenska folket har, de kan titta på nakna människor men även se porrfilmer då.

Jag ser att landet HAR INTE SKYDDAT SITT FOLK ALLS genom att det inte lämnade ut om landets regler då och såg till att alla som flyttar hit måste släppa burka och slöjor när de flyttar till Sverige ,då måste släppa innan de beträder gränsen då.

Vad har hänt med det?

Regeringen går med på allt nu DE FÅR BYGGA BADHUS och göra om hela Sverige efter vad de tycker nu, de kan inte säga nej regeringen och därför har ni problem med folk som flyttar hit från dessa förtryckta länder, ni får problem då.

Hur ska vi få en ändring på det nu?

Genom att det har gått för långt, men det går men det tar tid att reparera folk som har blivit sjuk efter våldtäkter eller andra brott de blivit utsatt för nu genom att många inbrott har ögat nu, SÅ LANDET LIDER NU. 

MEN VI MÅSTE VÄCKA UPP ER och tala om alla fel regeringen gjort som inte kan skydda ett land nu mot våld och våldtäkter nu.GUD

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.