SVENSKA KONFLIKTER

Hela jorden håller på att rasa samman snart av allt ni människor förstör nu genom att ni inte kan hejda er att smutsa ner jorden med alla avfall som jorden får ta emot från er nu. 

Men varför har det blivit såhär nu? 

Jag ser så långt tillbaka hur jorden har sett ut då, men nu har jorden FÅTT SIG EN TÖRN varje dag genom att ni måste släppa ut så mycket smuts nu, som jorden har svårt att ta emot nu.

Hur tänker ni när ni ser det då?

Jag vet hur ni tänker alla människor på vår jord, genom att ni vill ha allt då och även förnya saker och ting som alla kan se, ATT NU HAR JORDEN STORA PROBLEM genom att folk måste ha det ena än det andra nu och kan inte stanna upp att tillverka nya saker som jorden kan få problem av då.

Ni kan inte förstå att jorden KAN FÅ SÅ STORA PROBLEM NU och ni kan inte ens se att jorden har problem med det.

Men jag ser vad jorden har för problem nu och jag har tagit upp förut om det och nu säger jag det igen, genom att folk har så svårt att hjälpas åt och HJÄLPA LÄNDER SOM ÄR MEST UTSATT och jag ser så bra lösningar ni kan göra till dem, som har svårt att gå ut vissa dagar DE KAN KNAPPT ANDAS DÅ genom att det smutsas ner av alla avgaser då och jorden har så stora problem med avgaser från bilarna nu.

Hur ska vi ändra på folket nu?

Jag ser att ni måste hitta på egna saker nu SOM GÖR ATT BILEN OCH ALLA FLYGPLAN INTE SLÄPPER UT SÅ MYCKET som de gör nu, genom att jorden ligger illa till på det genom att ni vill förflytta er hela tiden och jag ser även alla lastbilar smutsar ner enormt på vissa ställen nu.

 Hur ska ni ha det?

Genom att ni kör baklänges nu genom att ni fraktar saker baklänges i mina ögon genom att ni måste ändra om hela tiden då, att skjutsa mat runt halva Sverige då men även bara för att få en stämpel på en del saker, SÅ ILLA HAR DET BLIVIT NU och jag tycker att ni måste ändra om och inte frakta mat runt halva Sverige nu, genom att det blir så mycket avgaser av det.

Ni har byggt om och tänker att ni ska spara pengar och stänger igen, för att spara på folk då, men ni stänger igen som gör att ni måste frakta sakerna mycket längre bort nu genom att ni ska spara på pengarna då, MEN NI SER INTE VILKET SVINN DET BLIR och jag vill påvisa om detta problem nu.

Genom att jorden har det så illa och jag vill att folk går ihop med varandra och inte stänger igen bra saker som har fungerat bara för att spara in folk då. Jag ser vem som får lida det är jorden då genom alla utsläppt det blir från alla lastbilar då, men även ATT DET FRAKTAS HELA TIDEN tiden saker till olika butiker i landet då.

Genom att de tar mat från andra ställen av landet, ISTÄLLET FÖR ATT TA FRÅN DEM SOM LIGGER ALLRA NÄRMAST DÅ och skulle hjälpa jorden från alla utsläpp om ni gick ihop med folk och kunde samsas om samma saker då, men så ser det inte ut idag.

Jag ser även hur det SER UT PÅ EKOLOGISKA SAKER som butikerna köper hem samma där, för att spara på jordens alla problem nu, gå ihop med andra och köp hem giftfri frukt och grönsaker då och slopa dem som är inte giftfria då slopa dem helt genom att nu har så mycket folk vaknat upp när det gäller giftfria saker som de vill inte ha i sitt hem då, utan har insett vad de äter i sig om de äter med en massa gift på frukten som är så mycket gift som jag vill att ni inte stoppar i er ens, så giftig är en del apelsiner som folk gillar så mycket nu.

Genom att de är så besprutat av så mycket gift varje apelsin och så är mycket frukt ni köper hem, ATT DEN ÄR FULL MED GIFT DÅ.

Jag vill få er att köpa hem från ställen där de har kommit mycket längre OCH DE KÖR MED GIFTFRI FRUKT och slopa att ta hem frukt från dessa länder som inte har ändrats sig.

Jag varnar för att äta för mycket frukt med en massa gift på den är så giftig och ni ska inte äta den då genoma att den är full med gift på frukten. Jag ser olika butiker tar hem giftfri frukt, men SE TILL ATT BARA TA HEM GIFTFRI FRUKT och slopa att ta hem frukt med en massa gift på. Slopa alla onödiga inköp av giftig frukt och slopa att köpa hem från dem, då får ni även slut på allt fördärv som jorden går igenom nu.

Genom alla utsläpp som blir från det ni fraktar hela tiden, så släpper det ut en massa gifter då och där vill jag säga till och påvisa om det, att köp hem bara från länder som kör med giftfri frukt GENOM ATT SPARA PÅ ALLA UTSLÄPP som blir från båtar och flygplan då, genom att de ska fraktas över havet nu, varje båt som ska leverera till er då. Jag vill påvisa om det nu, att börja rädda jorden då genom att GÅ IHOP MED ANDRA  och köp bara hem från ställen där de kör med giftfri frukt då.

Det skulle spara på mycket då och även spara på er hälsa då om ni lät bli att äta en massa frukt med en massa gifter på OCH DET KOMMER SENARE I LIVET om ni matar er varje dag med gift från frukter, som är full med gift SOM KROPPEN ÄR INTE GJORD FÖR, men ni kan få fel senare i framtiden genom att varje frukt som sprutas med gifter, den frukten ska ni inte äta alls för att behålla er hälsa då.

Jag tar upp det igen OM FRUKT OCH ÄVEN OM GRÖNSAKER kan ni även där låta bli att äta från människor som tar hem grönsaker som är fylld med en massa gifter då.

Det finns folk som kör med gift på grönsakerna med i Sverige, genom att de har så liten tillit att fixa grönsaker som är giftfria, men det finns de som inte har gift på sina grönsaker när de säljer dem, men det finns fortfarande folk som säljer grönsaker som är full med gift, GENOM ATT DE HAR SÅ LITEN KUNSKAP OM DET.

Jag ser i Sverige kommer det bli mycket ändring på det, genom att ni är så vaken genom att DET SMAKAR INTE ENS GOTT NI ÄTER DÅ när den är full med gifter.  Jag vill få en ändring på det genom att spara på er hälsa då, men även för att spara på onödiga utsläpp från dem som fraktar grönsaker, att de går ihop med dem som kör med giftfria grönsaker då, att varje affär tar hem från dem och slopa alla grönsaker som är besprutade med en massa gifter då SLOPA DEM HELT genom att ni kommer må mycket bättre då.

Känna smaken från en grönsak som inte är en massa besprutning på NI KOMMER KÄNNA STOR SKILLNAD DÅ, genom att så mycket folk har börjat att se och har även startat så många olika ställen nu där de bara jobbar med giftfri grönsaker då.

Vi ska lyfta fram dem såklart, för att kunna behålla er hälsa då. 

Jag ser så mycket onödiga saker som affärerna håller på med, de tar hem frukt med gift i och även giftfri frukt tar de hem och samma är det med grönsakerna, att de tar hem giftfria men även de som är full med gift. De får betala lite mindre för dem som är full med en massa gift då.

Jag vill få en ändring på det ATT VARJE LIVSMEDELSBUTIK TAR HEM BARA GIFTFRI FRUKT OCH GRÖNSAKER, för att få slut på många problem då.

Genom att jorden lider av alla utsläpp som blir FRÅN EN BÅT MEN ÄVEN FRÅN EN LÅNGTRADARE som måste leverera till olika butiker då, genom att ni ska inte äta frukt och grönt med en massa gift i.

Det ska inte fraktas en massa onödiga frukt och grönsaker då som är full med gift då UTAN NI MÅSTE SORTER NU. 

Ta bara från dem som är helt giftfria då, för att få slut på alla gifter från en båt och en lastbil som släpper ut så mycket gifter då. MÅNGA HAV ÄR SÅ ILLA DÄRAN NU  genom att ni måste ha frukt då, men ni kan minska på det genoma att bara ta från länder SOM KÖR MED GIFTFRI FRUKT DÅ. Ni minskar på en massa problem då om ni börjar där, genoma att så mycke folk gillar att äta frukt och grönsaker, men ni måste sortera  bort frukt som är full med gift och samma med varje grönsak, att ni måste sortera bort det och ta inte in frukt och grönsaker med en massa gift i då.

Jorden skulle må mycket bättre då, genom att ni ser hur fiskarna har det och ni behöver inte se längre, för att förstå ATT HAVEN HAR DET JOBBIGT GENOM UTSLÄPPEN NU.

Måste ni samsas och ta bara från samma ställe DÄR DE HAR GIFTFRIA SAKER genom att spara på jordens utsläpp från alla fraktbåtar och lastbilar då.

Jag tar upp ett jättestort problem genom att MÅNGA DJUR LIDER AV DET och ni kan se hur haven ser ut idag genom att folk vill även äta fisk då, men sammas där att ni kan stoppa i er en massa gift från en fisk, genom att de har inte fiskat på giftfria ställen då, utan haven och även många sjöar har problem genom alla utsläpp nu. Ni vill ibland äta en massa fisk som KAN VARA FULL MED EN MASSA GIFT, genom att ni vet inte vart folk har fiska den.

Men många vatten är full med gifter genom att FOLK ÄR SÅ PIGG PÅ ATT FÖRSTÖRA DJURLIVET DÅ och ni ser hur det ser ut nu, genom att folk kan inte stilla sig alls utan förgiftar en massa hav och sjöar, som gör att folk får svårt att hitta giftfria  fiskvatten då.

Det blir problem för er SOM ÄLSKAR ATT ÄTA FISK till middag genom att ni vet inte var den är fiskad fisken ens.

Ni har inte tagit reda på hur vattnet ser ut då genom att många människor älskar att fiska då och de ska tar reda på hur vattnet ser ut om det är fylld med en massa gifter vattnet då, genom att ni kan bli sjuk av att ni äter fisk och tror att det är bland det nyttigaste att äta fisk.

Men det är inte så längre FISKEN HAR FARIT ILLA IDAG genom alla utsläpp då och då ska ni vara aktsam att äta fisk då, genom att så mycket vatten har fått problem idag.

 Hur ska ni rädda det då?

Samma där kolla igenom varje vatten ni brukar fiska ifrån OM VATTNET ÄR RENT FRÅN EN MASSA GIFTIGA SAKER genom att fisken kan äta i sig en massa giftiga saker då, genom att de har inte den kollen folk. Fisken kan äta fisk som är giftig men en del fisk kan dö av alla gifter som haven har då, men en del fisk kan klara av giftiga hav, men när ni äter så kan den vara fylld med en massa gift då.

Jag varnar för ATT INTE ÄTA FÖR MYCKET FISK genom att ni vet inte ibland var den kommer ifrån då.

Jag tar upp fisk problem som är ett stort problem, FÖR ER SOM ÄLSKAR ATT ÄTA FISK, men även fiska den själv då. Ni ska vara extra aktsam genom att den är fylld med en massa gifter då, genom att många vatten är inte så ren på en del ställen då och fisk vill folk äta då, men var bara aktsam och KOLLA UPP VATTNET innan ni lägger den på er tallrik då.

Jag vet att jorden har så mycket onödiga problem som blir när folk inte kan sköta sig alls, genom att de smutsar ner en massa vatten då genom att de inte respekterar djurlivet då och DÄR MÅSTE BLI EN ÄNDRING PÅ, för att folk ska kunna äta från djurriket då.

Men så illa har det blivit genom alla gifter folk släpper ner nu och då får andra lida av det, genom att FOLK KAN INTE RESPEKTERA DJURRIKET DÅ och då vill jag att FOLK BÖRJAR TA ANSVAR DÅ, för att få slut på problemet som alla hav och sjöar har och ta ansvar nu och sluta upp att smutsa ner alla hav och sjöar nu, genom att så mycket folk måste nu börja ändra sig nu och ta ansvar nu.

VAD DE GÖR MED JORDEN NU ni måste respektera djurriket nu, för att få slut på alla problem som ni har nu genom att ni kör över djurriket och ser inte att det ställer till så stora problem då, genom att ni har slutat att respektera djurriket nu och så illa är det nu.

Folk vill inte göra något åt det utan vill bara förstöra för andra då, genom att DE KAN INGET OM DJURRIKET ALLS och då blir det stora problem med allt nu, genom att folk måste börja respektera djurriket för att få slut på det nu.

Jag är GUD som ser allt och JAG SER ÄVEN FRAMTIDEN FÖR JORDEN och då måste jag varna för stora problem nu och börja ta vara på jorden nu, genoma att ni ska leva där gång efter gång ska ni tillbaka nu och ni har barn och barnbarn många idag, men även de ska leva utan få en massa problem som ni har ställt till nu.

Jorden måste överleva men vi måste börja respekter varandra nu, för att allt ska gå vägen nu och det går OM NI LYSSNAR PÅ MIG som kan allt.

JAG HJÄLPER ER ATT ÖVERLEVA NU och börja ta tag i alla problem som ni har nu, för att rätta till nu era fel ni gjort nu. Det blir en god början och en bättre framtid för era barn och barnbarn då och även när ni ska tillbaka till jorden, genom att jorden snurrar runt jorden nu, den ska hållas igång nu och inte smutsa ner i onödan nu.

Vi börjar att visa upp problemen nu för att rädda er nu GUD

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.