GLÄDJEN

Idag ska jag prata om glädjen vad den kan innebära för många människor då hur jag ser på glädjen då.

Jag kan se folk känner så stor glädje inför olika saker i livet, men SÅ TAS GLÄDJEN BORT ILLA SNABBT DÅ när inte saker och ting blir som de har tänkt sig då genom att de gick med ett hopp inom sig, men togs bort på ett brutalt sätt då.

Men hur många kan inte RÅKA ILLA UT PÅ SÅ SÄTT, att de känner sån glädje rus inom sig men sen bara tas allt bort från dem då. Vad händer då med människor som känner sig så besviken på livet då?

Vad händer med dem då tror ni?

DE KAN TAPPA LIVSLUSTEN DÅ genom att livet blev inte som de hade tänkt sig då och kan döva sig med olika saker en del folk som tar till flaskan då genom att döva sig ,för att bara glömma bort den smärta de känner då och då kan folk dricka när de inte mår så bra då genom att MYCKET GLÄDJE HAR TAGITS BORT HOS DEM DÅ, genom att de hade ett hopp inom sig en gång när allt var så bra då.

Så kan folk hamna snett genom att de kan inte göra något åt det då och kan kan inte hävda sig från sorgen de drog på sig då. SORGEN KAN SÄTTA SIG DJUPT på en del människor som har så svårt att sudda ut då, men sorg kan alla möta på och kan lätt gå vidare då, medans en del kan fastna i en så djup besvikelse ,så de har så svårt att ta sig ur den besvikelsen då

Det är svårt att säga till folk ATT SLÄPPA DEN genom att de hade ett litet hopp då men den togs bort på ett brutalt sätt och då blir det problem för en del människor som hade ett så stort hopp inom sig, men allt bara försvann för dem då och då kan en del FASTNA I DJUP DEPRESSION DÅ. Har svårt att ta sig vidare en del som har fastnat där och kan även gräva så djupt inom sig då när de känner den tunga smärta inom sig som är så svårt att skaka av dig.

GENOM ATT DE ÄR SÅ BESVIKEN PÅ LIVET DÅ genom att det fanns ett hopp inom dem att kunna förändra allt då och allt togs bort då på ett brutalt sätt då, men glädje för många idag är svårt att känna idag då. Glädje är ett starkt ord hos många att känna glädjerus kan kännas som en ny medicin då.

Hur ska ni få tillbaka glädjeruset igen tror ni?

Det är svårt så länge ni sitter fast i misslyckande ni känner då och DÅ MÅSTE NI STÄDA BORT DEN KÄNSLAN FÖRST för att kunna se åt andra hållet och släppa all besvikelse då genom att så mycket folk har svårt att känna glädje idag.

DET KOMMER FRÅN MYCKET BESVIKELSER som kan rota sig så djupt hos en del folk som känner att de har missat allt i sin väg då. Det kommer från så djup besvikelse ni fått då sen ni var barn, men även från andra liv kan besvikelse dyka upp när ni håller på att rensa er då, som är bland det svåraste att skaka av sig en djup besvikelse då, den kan sitt så djupt hos en del folk OCH KAN TILL OCH MED BLI SJUK AV DEN om de inte tar och reder upp besvikelsen då.

JAG TAR UPP EN STOR PORT som folk kan städa bort nu genom att det ligger besvikelser i grunden till att ni mår som ni mår då och har svårt att ta dig vidare genom att besvikelsen LIGGER SOM ETT OK ÖVER DIG då. Många kan hamna i det och kan ha svårt att ta sig ur den besvikelsen då, genom att folk tänker inte som er då och då kan ni bli så besviken på dem då genom att ni känner att ni har blivit så sårad då och kan knappt gå vidare då, genom att du känner sån besvikelse då och då försvinner glädjen samtidigt då.

GENOM ATT ALL GLÄDJE ÄR SVÅR ATT TA FRAM när ni känner besvikelser och har svårt att ta er vidare då genom att människor kan göra er så besviken då, genom att ni tänker inte som de hade tänkt det och hade ett litet hopp inom dig, att ni hade samma tanke då.

Men folk är så olika då och DÅ KAN DJUPA BESVIKELSER SÄTT SIG DÅ genom att ni tänker inte lika då.

GENOM ATT ANNARS HAR DET INTE BLIVIT EN STOR BESVIKELSE DÅ så kan folk hamna idag och sitter fast men kan inte förstå vart det kommer ifrån, att de kan inte känna glädjen då.

Genom att FOLK ÄR FÖDD MED SÅ MYCKET OLIKA KÄNSLOR DÅ som ni ska använda att reda upp med då, att varje känsla står för sig då och det måste ni lära er och inte ta ett glas när ni känner er mindre glad, som en del kan göra när de inte känner glädjen inom sig då och vill döva dig då med ett glas vin då, som blir så fel i mina ögon genom att ni måste möta den känslan och inte döva den då.

Hur ska ni annars komma vidare om ni måste döva allt med sprit då. 

Nu tar jag upp det igen, att ni måste SLUTA DÖVA ER med en massa sprit och droger och lugnade genom att hela Sverige går på det nu, för att döva sig.

Genoma att varje människa är FÖDD MED EN KÄNSLA, för att kunna reda upp era liv, men även för att hitta igen känslan ni har problem med SOM LIGGER INKAPSLAT sen du var barn eller så ligger den där från tidigare liv, då ska möta på den känslan för att städa av er då.

Men varje känsla hjälper er att se problem, för att kunna lösa dem då och för att reda upp saker ni inte har fått ordning på. DET FINNS ALLT, DÅ KÄNNER NI ÅNGEST till exempel, då handlar det om att ni sitter riktigt fel i livet då. Måste ordna till felet då, så ni kan ta er vidare och det är bara ni som kan göra det om ni känner jättestarkt ångest, DET ÄR ETT ROP PÅ HJÄLP DÅ. 

Genom att kroppen säger nej till att vara där och den kan stiga stig då när ni sitter helt fel, då kan ni få så stark ångest som ni inte får döva nu med en massa piller, för ni måste ta tag i varför ni känner som ni gör då. NI MÅSTE ÖPPNA DEN DÖRREN och var inte rädd då genom att ÅNGEST ÄR EN HJÄLP DÅ, men även en varning för dig att ni sitter helt fel nu.

Måste göra något åt det och det kan inte ett enda piller hjälpa dig med UTAN DET ÄR EN RÄDDNINGSKAPSEL ÅNGEST DÅ och då ska du rädda dig själv illa kvickt då.

Du kan få ångest för ett jobb som är helt fel och då ska du gå därifrån eller så sitter  du i fel bostad och måste komma därifrån samma där, genom att du måste rädda dig själv GENOM ATT ÅNGEST DYKER UPP när du måste rädda dig själv då och ta dig vidare då.

Ni kan sitta i förhållande som ni måste ta er ur om ni känner ångest, då ska du gå därifrån då genom att ångest dök upp och då är du klar med allt då. DET ÄR SÅ STARK KÄNSLA FOLK FÅR, men för att kunna ta sig vidare då och den kan du inte springa ifrån då utan du måste ta dig från ditt stora problem du har då. FOLK KAN MISSUPPFATTA ÅNGEST och tar piller, för ingen har lärt sig om det då, att ångest är en räddningskapsel för många då när de känner det.

Alla är född med en känsla ni kan KÄNNA ER ARG VISSA DAGAR, för att komma igång eller reda upp en sak som ni inte har fått till då. Du kan vara så arg och kan inte stoppa dig alls, men nästa dag kan du må dåligt och kan till och med få ångest som en del kan få, att då ska du vidare och ingen kan stoppa dig då när du går upp och ner i känslan då.

Ibland känner du en känsla som du inte kan ta på ibland och du kan känna den inom dig, men du vet inte vad du ska göra av den då, men du börjar att rota i känslan du känner då, för att kunna få tag i ditt problem då och då kan känslor som känns tung dyka upp, men DET KOMMER NÄR NI RENSAR PÅ DJUPET DÅ, för att ta er vidare då nästa dag.

Ni kan känna olika känslor och gå upp och ner en del folk, att vissa dagar då är allt botten och vissa dagar då är allt bra, men ni är funtad så, att ni går upp och ner för att kunna ta tag i saker och ting och en del kan ha så starka känslor som folk kan få svårt för då ,men det är genoma att NI HAR OLIKA SIGNALER ATT GÅ PÅ  och varje känsla är inte farlig att känna då.

Men folk blir så rädd när de känner sig lite deppig en dag och känner inte att de är på topp då och tar tabletter då SOM NI SKA LÅTA BLI, låt känslan ebba ut med er som inte alla ser då utan de kan ta en tablett för olika saker, så illa har det blivit nu, att folk är så rädd att möta en känsla som ni är född med, FÖR ATT FUNGERA I SAMHÄLLET  måste ni vara född med känslor då.

Jag tar upp det igen genom att jag ser ATT FOLK ÄR SÅ RÄDD ATT MÖTA SINA KÄNSLOR som ni är född med då. Nu proppar ni er lugnande eller så tar ni droger eller så tar ni sprit och vin, för att döva det ni känner då.

Jag varnar för det nu utan lev utan en massa bedövningar nu och låt kroppen bli fri från en massa bedövningar nu, för att behålla er hälsa nu, så låt bli det nu genom att hela Sverige har problem med det nu, men inte alla men MYCKET FOLK DÖVAR SIG NÄR DE KÄNNER SIG INTE SÅ GLAD DÅ och då kan läkaren skriva ut tabletter till dem istället för att lösa upp problem, istället så dövar ni er då genom att ni är rädd då att möta känslorna.

Jag vill ta upp igen om det, ATT NI ÄR FÖDD MED SIGNALER med olika känslor för att kunna leva då och när ni är inne en större problem och måste göra ett val, då kan en del må så dåligt då och då dyker den känslan upp då, men ni kan inte springa från den då låt känslan dyka upp för att lättare kunna känna in då därför är ni född med olika känslor, så ni kan känna in saker och ting.

Men även att vissa människor kan dra ner er, då är ni född med den känslan att ni ska inte umgås så mycket då och samma är det med jobb, att ni känner samma där att ni kan få en så stark känsla inom er, att ni måste bort från stället genom att ni jobbar med fel människor eller så har det med din kropp att göra att du får signaler då, att lämna ditt arbete då genom att du är FÖDD MED SÅ MYCKET OLIKA KÄNSLOR, för att kunna ta dig vidare då.

Men döva dem inte då utan möt dem då och lär känna dig själv då hur du fungerar då när den känslan dyker upp och när den känslan dyker upp, LÄR ER OM ER SJÄLV   genom att ni känner på en gång om något är fel då när ni lär känna er själv som många är rädd för nu.

HUR SKA JAG FÅ ÄNDRING PÅ DET NU när jag ser hur rädd folk blir om de möter en känsla som ni är född med då och lär er att lyssna på känslan du känner då. Vad vill den säga då och vilka tankar kommer upp då när du får just den känslan vilka tankar dyker upp då?

När du har lärt dig att känna igen den känslan, DÅ KAN DU FÅ ETT MYCKET ENKLARE LIV DÅ när ni lär känna er själv genom att en del folk har så mycket känslor inom sig och många kan tro att de är sjuk då när de har så mycket känslor inom sig då, men de är inte sjuk men de är född med dem för att passa in på vissa ställen, då har de den känslan då. Ni blir rädd och tror att det är något fel på dem och stoppar i dem mediciner då, genoma att de kan inget om det då när de ser att folk kan få så mycket konstiga känslor som en del tycker då.

 DE ÄR INGET FEL PÅ DEM DÅ utan bara mer känslig för olika saker då och de är inget fel på dem då utan är helt frisk ,men kommer från fruktansvärda liv ibland och kan känna av så mycket problem då och kan känna av i sin kropp då, genom att de har med sig så mycket tyngre liv då. De ska inte döva sig alls utan låt de få vara då och låt de få ha sina känslor inom sig då, genom att de kan gå upp och ner en del folk då, men det är inget fel på dem utan känner sig lite utanför andra då, men de har inget fel dessa barn utan bara FÖDD FRÅN FRUKTANSVÄRDA LIV MÅNGA AV DEM.

LÅT BLI ATT STOPPA I DEM EN MASSA TABLETTER DÅ genom att de har så mycket känslor inom sig som gör att de ska kunna fungera i ett samhället då och då är de född med en massa känslor genom att kunna fungera bra då i samhället då. Folk kan bli rädd för det, men låt folk få leva ut och låt de ha sina känslor kvar nu och stoppa inte i dem piller bara för att ni inte kan acceptera den känslan de känner då de ska också de leva och låt de få leva ut sina känslor då. Det blir inget fel på dem då DE KAN KÄNNA SÅ UPP OCH NER KÄNSLOR EN DEL BARN DÅ, genom att de är född med dem för att rensa sina liv de haft då och en del kommer från problem liv då som ingen kan se då.

Men de ska bara städa lite grann hos en del folk då och kan en del dagar ha ett inre krig då när mår dåligt, men LÅT DE FÅ HA ETT INRE KRIG DÅ och inte stoppa i dem en massa piller då, genoma att de MÅSTE RENSA PÅ SÅ SÄTT  som en del kan tycka är jobbigt då, men de är född med allt inom sig och då kan en del dagar vara krig och en del dagar inte känner av så mycket känslor då utan allt är lugnt då.

Jag tar upp om stora problem som folk kan ha nu, genoma att de kan inte förstå sig på sitt barn de fött då och går till doktorn och FÅR EN DIAGNOS DÅ, att det är fel på ert barn då och föräldrar har så tilltro till doktorn då och kan börja stoppa i dem så mycket mediciner då. De kan inte förstå sig på sitt barn genom att de satt en diagnos då, att så är ditt barn då, men inte som andra barn då, men får en diagnos av läkaren.

DOM I MINA ÖGON ÄR HELT FEL DÅ.

GENOM ATT BARN ÄR BARN och de föds från olika liv som de ska rensa då och kan ha så mycket krig inom sig en del barn och åka upp och ner i känslorna då som är fel att stoppa i dem mediciner utan låt barn få leva ut då och inte stoppa i den en massa piller då, genom att de är född med den känslan inom sig genom att de har även en PLAN ATT GÅ EFTER DESSA PROBLEMBARN DÅ, de har en plan att följa då alla som föds i landet då och då kan de ha så mycket känslor inom sig då, genom att de kommer från fruktansvärda liv då och KAN HA ETT STORT KRIG  INOM SIG DÅ och ingen kan förstå dem då.

Genoma att de har inte som andra då genom att DE HAR INTE SAMMA LIV ENS  och då kan en del födas med så mycket känslor inom sig, så vissa dagar kan vara så mörk då och vissa dagar kan var så ljus då och kan gå upp och ner i känslorna när de känner som de gör då, genom att de håller på att städa sina liv då och då kan det vara så mycket krig inom dig när de håller på med det då.

Jag tar upp det ingen genom att SÅ MYCKET FOLK ÄR SÅ OLIKA när de föds och föds med olika känslor då, låt de få leva ut då som är bäst för dem att göra då ,att leva ut utan att stoppa dem då, lev ut dem då istället för att stoppa dem och var rädd för dem då.

Genom att ni är inte född med samma känsla och kan få det tufft då genom att de är inte som er då. En del barn är född med olika känslor för att städa dem då och LÅT BLI ATT STOPPA I ERA BARN TABLETTER DÅ, bara för de ha olika känslor nu. Ni måste acceptera det då och visa respekt till dem då, genom att ni är olika då låt de vara ifred barnen då.

JAG GILLAR INTE ATT  FOLK STOPPAR I BARNEN EN MASSA LUGNANDE  låt barn få leva nu och ni ska inte döva dem med en massa mediciner då folk är olika låt det vara så GUD

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.