SANNINGEN -THE TRUTH

VAD ÄR SANNINGEN BIRGITTA NU ? Vad är rätt tror du nu när vi ska prata om sanningen som är ett jättestort ord sanningen Birgitta? 

Vad kan sanningen innehålla det jag måste prata om nu?

Du blir alltid så rädd när vi ska ta upp om sanningen då, men vi måste vara sann mot andra människor, då först kan du komma vidare Birgitta. Vad har jag nu satt dig i nu som vill bara fly varje dag nu sen du fick så stora problem med FOLK SOM INTE KAN SAMARBETA BRA DÅ.

Genom att tystnaden tär på dig hela tiden då och då måste man vara sann då genom att sanningen är det bästa då, ATT VARA SANN mot människor är det bästa Birgitta då.  Nu ska jag inte ta upp ditt problem som jag skrev om igår då, genom att vi kan inte ändra om något då när du fick så lite hjälp då och även jag tog upp om boken som du ser själv, att det är bättre att fråga folk som vill detta fullt ut och är intresserad av det då.

MEN IBLAND SKA MAN INTE FRÅGA MÄNNISKOR som inte är så intresserad av att samarbeta då, men vi kan inte vända tiden tillbaka då, genom att du trodde hela tiden att det skulle bli bra nu och tiden är inte så viktig för mig Birgitta utan jag är intresserad av vad som hade hänt dig när jag såg hur du hade det då.

Jag var jag tvungen att se vad som hade hänt dig då och då såg jag allt hur det låg till då och JAG BLEV INTE GLAD AV DET genom att din andra BIG PROTECTION hade redan börjat att gå med dig och då fick du stora problem Birgitta, genom att han hade mött på dig på Facebook då genom att han kände in rätt tid att möta dig då och börja gå med dig då.

Men du satt fast GENOM ATT DU FICK FÖR LITE HJÄLP DÅ och då fick vi stora problem och även han fick stora problem som han känner av nu, genom att han jobbar som BIG PROTECTION och känner av  hur han kan prata med dig ibland och inte prata med dig ibland, genom att du får inte känna av den energin från honom så mycket nu, för då går du igång Birgitta och han känner av att du har stora problem nu och då ställer han sig åt sidan ett tag, genom att du kan inte prata med honom för mycket, då kan du hamna så illa nu genom att du är öppen mot honom nu och då känner han av när han kan prata med dig, bara för att visa upp sig att han är där nu.

Men DU HAR TAPPAT GLÄDJEN BIRGITTA och känner ingen lust att skriva ibland men du måste skriva ändå fast du sitter som du gör nu. Det är svårt att göra det när du inte mår så bra då, men du måste ha trust till mig nu genom att du måste snart leva med honom i England då.

Men nu kan du inte det och ÄR SJUK VARJE DAG genom att du är öppen mot honom som blir stora problem för dig, genom att du känner dig sjuk inombord och död inombord när du inte kan prata med honom då. Det  tröttar ut dig så mycket att känna den känslan inom dig genom att du kan inte fungera alls nu när du har det såhär, men du måste ändå sitt och skriva om det du är så lite intresserad av snart, genom att du vill bort från allt ibland när du känner död inom sig. Det kommer du känna TILLS DU HAR GÅTT IHOP MED VARANDRA, då först får du bort döden inom dig, genom att ni känner så när ni har skilsmässa och har så svårt att fungera då i samhället, men du måste fungera ändå, men du är sjuk från honom och mig nu, genom att jag måste skriva med dig och du måste ha trut till mig nu, så du kan möta honom snart.

Jag ser varje dag att du känner dig sjuk och det kommer från skilsmässan från honom  i England genom att det är bara han du kan gå ihop med nu. DET ÄR BARA HAN DU SKA LEVA MED genom att han började att gå med dig då. Du måste vänta in mig Birgitta och det är svårt att vänta ibland när det drar ut på tiden. Han hör av sig ibland bara för att visa sig, att jag är här Birgitta jag är inte borta från dig, men du vill bara prata med honom nu. Det bästa nu är att inte prata för mycket med honom genom att du går igång på hans energi då när du se i hans ögon för mycket, då går du gång genom att han kan ta dig då när du träffade honom på Facebook, då gick du igång så snabbt när du fick prata med honom, men även DELA UT FOTON TILL VARANDRA  för att ni  måste börja gå med varandra och då måste han ha alla foton från dig och samma du måste ha från honom foton då, genom att allt måste bli rätt när ni bor så här långt ifrån varandra, då måste ni dela ut foton på varandra då, för att han hade börjat gå med dig då. Han måste ha alla foton på dig när ni lever så här skilda från varandra och så har det varit nu.

Men nu har ni börjat igen dela ut foton, men det blev du som var tvungen att göra det igen men han kommer ge samma som du var tvingad till att ge genom att han måste igen börja gå med dig. Han har stora problem att gå genom att han sitter fast med vänner Birgitta och har sitt arbete då, som gör han inte så pigg på Sverige då, men han kommer att vända rätt, så lita på mig nu genom att du är så less på hans vänner som han bor med nu och VILL ATT HAN LÄMNAR ENGLAND NU ILLA KVICKT NU. 

MEN MÅSTE GÖRA ETT STORT VAL att lämna landet nu, genom att han måste åka tillbaka till England genom att han dog i förra livet där, genom att han tog sitt liv då. Han måste tillbaka genom att han måste börja känna in och rensa sitt gamla liv då och då måste han till England först Birgitta. Du sitter här och är less på det nu genom att han drar sig undan hela tiden då och han mår inte bra vissa dagar Birgitta, men han håller sig undan från dig då genom att han mår som han gör nu och det har du sett själv då hur han mår ibland då.

MEN VI MÅSTE VÄNTA IN HONOM NU genom att han har ett så stort val att göra nu och han måste ha tid i England då genom att han MÅSTE RENSA SIG FRÅN GAMLA SAKER DÅ.

Det ser inte folk när de gör det utan folk bara lever som vanligt, men ser inte att de rensar sig då. Det ser inte folk eller tänker på det då GENOM ATT DET ÄR SVÅRT ATT UPPTÄCKA DET, om ni inte känner att nu fick ni konstigt möte med en människa som ni inte kan förstå er på då, men annars så märker ni inte av det så mycket när ni rör runt bland olika människor då. Ni tänker inte på det alls när ni går ut genom dörren att ni rensar med människor då utan folk kan upptäcka sina föräldrar genom att de har fattat att de har saker att rensa med dem då, men annars så tänker inte ni på det när ni föds till jorden, att ni ska rensa energier med folk.

Det finns inte i ert huvud då utan ni gå runt eller så reser ni iväg på en plats ni har varit förut eller så rensar ni i ert eget land genom att alla finns runt er som du ska städa energier ifrån då. Men folk tänker inte på det alls än när ni blir arg på dem, då börjar ni undra mer eller om det händer en massa fel runt er då, men annars så tänker inte ni när ni möter olika människor att ni rensar energier från tidigare liv med dem då det finns inte med hos er alls då, MEN SÅ ÄR DET GJOR  att ni måste rensa liv efter liv som ni haft då.

Genom att ni ska läka från gamla problem då.

GENOM ATT FOLK KAN GÖRA ILLA ER och då behöver du bara vara där en stund då, för att rensa då som hände för flera hundra år sen, men då rensar du en energi från dem då, genom att för att få bort den då.

Och så är det FÖR ALLA MÄNNISKOR och även för honom i England han får rensa med dem han har runt sig då. Han kan inte se det då och så ser det ut för allt folk.

Att ni ska hjälpa varandra då.

Jag ser jorden har problem med att få hjälp NÄR JAG SER ETT LAND SOM SVERIGE HAR KOMMIT SÅ LÅNGT MED DET, att ta hand om sitt land och börjar återvinna saker och ting.

Sverige ser till hela tiden hur de ska kunna återvinna det. De hittar på nya saker att återvinna genom att de ser att jorden har det illa då genom alla berg av sopor som blir då och DÅ HAR SVERIGE BLIVIT SÅ BRA PÅ ALLT när det gäller att återvinna saker och ting. De återvinner allt glas och plast som inte alla gör då, men de återvinner glas och papper men även plast får folk lämna på rätt ställe då, men och alla plåtburkar tar de hand om på ett annat ställe då.

JAG KAN INTE RÄKNA UPP ALLT DE ÅTERVINNER, men jag berätta om glaset och då förstå ni att de tar även hand om farliga saker, som ett bilbatteri då som de slänger på ett visst ställe eller så tar de hand om en gammal dator som hamnar på rätt ställe då, genom att de återvinner allt då som de har i sitt land och nu tar jag inte upp allt ,då skulle listan bli så lång de återvinner, men de har ett ställe som folk får åka till när det är större saker de måste lämna då, men annars så har det på gårdarna som folk får kasta på olika ställen då där de kan ha för glas eller plast, men även för andra saker som mat som folk får återvinna då genom att allt är så uppdelat när de sorterar då från burkar till glas som sopbilen kommer och hämtar från dem då.

MEN NU TOG JAG UPP AV DET SVERIGE HAR BÖRJAT ÅTERVINNA NU, men jag vill att de hjälper andra länder nu genom att Sverige är ett framgångs land när det gäller att återvinna allt då genom att de kastar aldrig ett batteri i en påse, jag tog upp ett exempel då.

Hur de gör Sverige då och jag vill att ALLA LÄNDER SKA GÅ MED DEM NU för att få slut på allt fördärv nu, genom att de kan sin sak landet då.

Men de kan inte hjälpa folk i nöd har jag sett nu, att de är så dålig på att hjälpa varandra en del  människor, men JAG HOPPAS PÅ ÄNDRING PÅ DET, att folk måste ha hjälp nu och hela landet lider av det nu, genom att så mycket folk har fått problem nu genom att folk inte kan se att folk har hög hyra och det går inte ihop med de får ut en del folk i lön och det kommer ifrån att de är dålig på att hjälpa till nu.

Jag ser hur det ser ut genom att vi har skrivit om landet Birgitta så mycket, men vi måste väcka upp folk nu när vi skriver, men även att Sverige är så dålig på att hjälpa andra länder när de har kommit så långt med mycket. De kan ge pengar till fattiga länder, men nu pratar jag om jordens fördärv nu och DÅ MÅSTE SVERIGE VISA UPP VAD DE KAN NU.

Sverige kan visa länder som knappt gå ut genom att landet är så förgiftat av avgaser då och landet tänker hela tiden att minska på det då. MEN HUR HAR MÅNGA LÄNDER IDAG MED ALLA SOPBERG som de bara förstör jorden mer med?

Genom att de har inte lärt sig att ta hand om det då och då har landet som Sverige så stor kunskap om det, DÅ VILL JAG ATT DE BÖRJAR DELA MED SIG AV DET genom att de kan så mycket om det då.

NÄR LANDET GÅR FÖRE ALLA, då har de sett mer än andra har sett, de har även gått före på mycket när vi tittar på skolans mat. Hur många länder har lunch till sina barn när de går i skolan? Men det har Sverige då genom att det började så långt tillbaka med det. De kostar på det även till alla barn som går på dagis kostar Sverige på det.

Men hur många länder har det?

Sverige ligger mycket FÖRST PÅ MYCKET har jag sett nu och även på att återvinna saker och ting har de kommit så långt idag, men varför inte prata med andra länder om det genom att landet har så mycket bra då, genom att folk tänker inte på det när de besöker andra länder då och jag vill bara upplysa om det nu.

Sverige har mycket som är bra för människor som bor här i landet, DE KAN LÄTT GÅ TILL ETT SJUKHUSET och det kostar inte multum då när de måste in och kolla sig utan det ingår i sjukhuset en massa hjälp till folk som måste på ett läkarbesök, att de får betala lite pengar då när de bara ska kolla sig lite grann då. Nu ska vi se om de tar in tänderna med nu, genom att Sverige är ett framgångsrikt land på mycket då.

Vi får se nu genom att alla som har tänder måste till en tandläkare när de får ont ibland, som jag ser att folk kan behöva kolla sig ibland om ni känner att ni har ont i tänderna då, men MYCKET KOMMER FRÅN GAMLA MINNEN NI HAR I VARJE TAND DÅ.

Vad har hänt då när ni får ont i tanden då?

Ibland har inte ni ont alls i tänderna då utan GÅ NÄR DU FÅR ONT DÅ genom alla kan få ont i en tand då. Ni måste kanske till och med byta ut tanden då genom att ni kan inte behålla tanden då. Det kan hända med varje människa att ni kan få ont i en tand, men går till tandläkaren som ska kolla igenom tanden eran då.

I tänder sitter det så mycket minnen i när ni kommer till tandläkaren och kan ha ont igen och igen och kan förlora tänder till och med det, genom att DET NI TÄNKER FINNS DET SÅ MYCKET MINNEN som ni har med er då.

Och en del HAR MED SIG FRÅN TIDIGARE LIV DÅ och kan få problem med en tand eller så får ni problem med flera tänder och måste uppsöka tandläkaren då. Folk kan få ont i tänder i Sverige genom att många måste städa sina värsta liv ni haft då, genom att många får problem i tänderna och det kommer från barndomen men även från värsta liven ni haft då, genom att i varje tand finns det ett minne då och då kan ni få problem genom det.

MEN JAG TAR UPP OM TÄNDERNAS SANNING  NU och jag måste ta upp det här nu genom att många har problem med tänderna och det kommer från tidigare liv och detta liv ni lever nu, genom att tänder plockar upp minnen ni har nu, DE DRAR TILLS SOM EN SVAMP TÄNDERNA DÅ. Det är det bra att veta om ni får problem med en tand vart det kommer ifrån då.

Vad kan ni gör åt det ?

Ni kan se först vart det kommer ifrån om det uppdagas samma tand hela tiden ni har problem med, då kommer det från ett så starkt minne då, GENOM ATT NI BLIR INTE FRI DÅ och då har ni ett minne som sitter i tanden då.

Jag vet att folk har problem med tänderna och speciellt i Sverige har mycket folk problem då, men ni håller på att rensa era liv då. JAG MÅSTE TA UPP OM TÄNDERNA genom att folk har så mycket problem och speciellt i Sverige har de mer problem än andra länder har det då och tandhälsan är inte bra hos er alls.

Men det kommer från tidigare liv och detta liv genom att i detta liv, då drar ni till er genom att ni är som en svamp tänderna på en del folk. Det är så olika då genom att alla har inte problem med tänderna då.

Det är onödigt att gå om ni har helt friska tänder då GENOM ATT NI KAN ÄVEN SKADA  ER HOS TANDLÄKAREN genom att de kan inget om det då, genom att de har utbildat sig såklart, men ibland då kör de med fel metoder en del som kan även skada er då och var bara vaken när ni har ont i tänderna och måste dit till tandläkaren då.

HUR SKA NI GÖRA om ni har problem med en tand eller flera tänder då genom att det sitter så mycket minne då?

Ni som är pigg på att hjälpa er själv, TITTA FÖRST PÅ TÄNDERNA VART DET KOMMER IFRÅN DÅ, titta på minnen ni som kan den biten ska titta först där sen kan ni gå iväg till tandläkaren då, genom att ni måste först titta på minnet vad som har hänt er då, sen kan ni gå till en tandläkare då.

Ni kan få bort det onda till och med det om ni tittar på tänderna nu.

Det är inte så svårt att göra det titta på tänderna, NI BEHÖVER BARA LUGN OCH RO och kunna slappna av en stund och försök att få upp ett minne från tanden ni håller på att kolla upp då.

DET GÅR GÖRA DET för att slippa förstöra för mycket då genom att så mycket kommer från tidigare liv men även i varje tand i det här livet och då ska ni titta igenom inna ni går iväg till tandläkaren då. Det går att klara fina tänder ni redan har då genom annars kommer du kanske förlora dem eller så får ni byta ut tänder när det har gått för långt då.

Genom att varje tandläkare har olika metoder då. NI SKA VARA RÄDD OM ERA TÄNDER genom att  ni KAN HAMNA HOS FEL TANDLÄKARE DÅ som inte kan något om det.

Tandläkaren kan börja och gräva i ert tandkött då som blir bara värre för dig genom att ditt tandkött får problem OM DU KOMMER TILL FEL TANDHYGIENIST som inte kan ett dyft utan tror att de kan så mycket, men KAN BÖRJA FÖRSTÖR DITT TANDKÖTT DÅ. 

Jag vill att ni inte har så mycket med dem att göra genom att DE KAN VARA SÅ HÅRDHÄNTA DÅ genoma att ni ska värna om era tänder och vara rädd om dem och en del kan få problem om de kommer till fel ställe då, så var vaksam när det gäller tänderna genom att SÅ MYCKET FOLK HITTAR PÅ NYA METODER OM TÄNDERNA, men det kan bli mycket värre då genom att folk testar sig fram på olika sätt när folk har så mycket hål i sina tänder och då har de inte den kunskapen, varför då.

NU ÄR JAG ÄRLIG genom att en del kan ha så bra tänder, men kan äta vad de vill medans en del kan inte äta något, då får de problem med tänderna och då kommer folk på det ena än det andra då genom att rädda tänderna på folk då. Så ser det ut nu, att folk kan även skada sig från dem då, genom att folk kan få problem med en tand och även flera tänder kan ni få, men det hjälper inte om ni springer till en tandläkare OM NI INTE HAR FÅTT BORT ERA MINNEN DÅ. Ni kan byta ut en tand genom att ni har fått så stora problem med tänderna då.

Jag vill att ni tar hand om tänder på rätt sätt för att klara dem då, MEN HUR MÅNGA TÄNKER PÅ ATT DET LIGGER ETT LITET MINNE I TANDEN DÅ, men ni är som en svamp då och då ska ni rensa ert minne då.

Det kan komma tillbaka tänker ni nu, men det kommer inte tillbaka gamla minne då men NI KAN LÄGGA PÅ ER NYA MINNEN sen ni har rensat era tänder från gamla minne att det kommer tillbaka då.

MEN DET ÄR LITEN CHANS ATT DU MÅR DÅLIGT AV DET genom att du har från tidigare liv men sen detta liv då, men sen är det borta om du städar sen du var barn genom att hur hade du det då ?

När ni växer upp hur har ni det då?

NI ÄR INTE LIKA KÄNSLIG SOM NÄR NI VAR BARN DÅ genom att du tar bort besväret då ni hade med din tand då. Nu kan en del  känna att det är lika bra att kolla igenom varje tand nu, så det inte blir problem nu och visst kan ni göra det, men det tar lite tid att göra det då.

Genom att ni rensar era tänder när ni även möter på folk SOM ÄR KOPPLAT TILL ER  genom att minnen finns kvar då i varje tand då.

Ni som har problem med tänderna VET HUR NI SKA GÖRA NU genom att jag varnar för dem som kan förstöra era tänder genom att ni ska vara aktsam om era tänder nu och gå när ni har ont.

Men först titta om ni får ont då, gå inte med tanden innan ni har tittat på tanden då.

JAG MÅSTE TA UPP OM TÄNDERNA SÅ FOLK KAN FÖRSTÅ NU genom att många kan förstöra tänderna då och se igenom allt innan ni ska dit om ni börjar få besvär då för annars sitter besväret kvar då GUD 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.