SKANDALER

Idag ska jag prata om skandaler som folk kan råka ut för nu.

Genom att jordens folk kan inte TÄNKA KLART IBLAND när de inte kan följa det som är allra rätta för dem och då blir det problem för människorna, genoma att så mycket folk sitter och styr över andra då och då blir det oftast en stor skandal när inte folk kan sköta sitt jobb då.

JAG SER ATT SVERIGE ÄR UTSATT LITE DÅ OCH DÅ FÖR SKANDALER genom att folk inte kan ha tillit till folk som jobbar med deras land, då kan en del uppleva att folk har gått bakom ryggen på dem när det uppdagas vad som har hänt då, genom att så mycket folk kan lätt snuva åt sig en massa pengar när de sitter och jobbar med stora pengar som de ser chansen att ta lite av pengarna då. Skapar en massa skandaler i landet och hänger ut folk SOM HAR LOCKATS TILL DET och skapar en massa rubriker då.

Genom att de kunde inte sköta deras pengar rätt då utan kände lockelsen i hela tiden att ta en lite pengar från dem SOM DE HADE SÅN TILLTRO TILL DÅ, att inte de kan skada dem alls utan hade den tilltron då när de började jobbade ihop då. Såg inte att folk kan ha så stor lockelse till stora pengar då och kan ha svårt att hålla undan det då när de sitter och jobbar med pengarna, då kan en del inte klara av det då.

GENOM ATT DE SUKTAR EFTER MER PENGAR fast de har så mycket pengar själv en del som sitter och jobbar med pengar, de har så de kan klara sig, men måste ha mer pengar då. Det kan hända vem som helst när det handlar om pengar, då kan folk LOCKATS TILL DET mer än andra gör och ser inte så fel i det när de lockas till det, som är svårt att slita sig ifrån när de har börjat ta lite grann av dem, då fortsätter de tills de uppdagas då, då först får de stopp på det.

ATT FOLK KAN HAMNA I LOCKELSEN med pengar speciellt när de får hålla på med stora pengar, då kan de lockas av den känslan att ta lite pengar då. De ser inget fel i det då genoma att de ser att inget är fel när de håller på att ta pengar från andra människor ,då ser de inte att det är fel utan de känner bara den stora lockelsen att ha pengarna nu.

Men de vill ha mer pengar även om de själv klara sig, så vill de ha mycket mer pengar då, genom att de kan göra så mycket med pengarna då. En lockelse som en del kan hamna i och då har det med, ATT DE KLARAR INTE AV ATT JOBBA MED PENGAR DÅ och kan inte ta hand om pengar till andra då.

DET FINNS SÅ MYCKET FOLK AV DEM I LANDET som kan göra sådär genoma att landet lider av så mycket nu när allt kostar så mycket, då kan en del lockas till det när de sitter med stora pengar. Det är folk som anställer dem, men har den tilliten till dem att inte ta från sitt arbete då utan litar på folk de anställer då.

DET ÄR SÅ MYCKET FOLK SOM TAR FRÅN SITT JOBB IDAG som de har ingen rätt till att göra, men de gör det genoma att ingen upptäcker det då, att många kan stjäla från sitt arbete då som är väldigt vanligt idag. Folk tar från sitt arbete då och de som anställer dem har sån tilltro till dem då. Det händer varje dag att folk tar från sitt arbete då genom att ingen kan se det och en del ser inte fel i det, att ta lite från sitt arbete då.

Hur många inte tar lite grann från sitt jobb. Det kan vara papper som folk tror att de har rätt att ta, det kan vara pennor som kostar inte så mycket tänker en del det kan vara SÅ SMÅ SUMMOR FOLK TAR FÖR DÅ.

MEN DET ÄR STÖLD I MINA ÖGON DÅ GENOM ATT FOLK MÅSTE FRÅGA om de kan ta lite papper eller kan jag ta den pennan får jag den av dig.

Men hur många frågar om det de stoppar på sig i sin ficka?

Folk frågar inte alls då om de får ta lite saker härifrån då. Det är så vanligt att folk tar på sitt jobb, men även de som jobbar i butiker eller andra ställen kan ta lite från dem genom att ingen ser det då, att de kan knycka med sig en sak hem när de slutar för dagen och jag ser att landet ÄR SÅ SPLITTRAT NÄR DET GÄLLER DET.

Genom att DET FINNS DE SOM INTE TAR och så finns de folk som tar hela tiden och ser inte att det är fel att göra det då tills de uppdagas då, att de har folk som stjäl då och de är väldigt vanligt att de gör det och ser inget fel i det, att de tar lite med sig hem då genoma att de jobbar där, då kan de ta från företaget folk som jobbar där utan att någon märker det då.

Nu tar jag upp ett stort problem som landet har då och ser inget fel de som tar lite grann då tills de uppdagas då. De får sluta eller så slutar de innan det uppdagas då. MEN DET ÄR SÅ VANLIGT ATT FOLK GÖR DET. 

Jag tar upp om det nu, genom att många butiker har problem med folk som stjäl nu genom att även de anställda kan ta från butiken då fast de kan inte se det då. Det är ETT STORT PROBLEM FÖR DEM SOM HAR FÖRETAG  DÅ, att kunna lita på folk fullt ut utan att ta saker från dem då.

Genoma att många stölder har ökat i landet, då lägger de på mera pengar på kläderna eller andra saker genoma att TÄCKA UPP ALLA FÖRLUSTER de har då alla butikerna, då måste de lägga på mer på varan då, för att täcka upp det då.

SÅ ILLA HAR DET BLIVIT DÅ genom att många ungdomar kan stjäla när de är ung genom att de måste ha den spänningen många ungdomar då, genom att de måste ha den saken då och då kan en del ta genom att den kan kosta för mycket för dem då.

Genom att de kan även komma från hem SOM INTE HAR SÅ MYCKET PENGAR DÅ och har inte så mycket råd med de vill ha, då kan de stjäla lätt en del ungdomar genom att de vill ha sina saker som andra ungdomar har då, genoma att landet är så splittrat då.

Genom att så mycket FOLK HAR LITEN LÖN DÅ och då kan många ungdomar stjäla genom att ett klädesplagg kostar en en hel del då, genom att många vill ha märkeskläder som många ungdomar vill ha genom att de vill vara som andra då. De dras till mycket butiker som säljer dyra märkeskläder då genom att de vill vara som andra ungdomarna då.

Jag ser många butiker har problem genom att de kan lätt bli av med en massa saker då, genom att så mycket folk kan stjäla när de kostar så mycket då och DÅ KAN DET BLI MERA STÖLDBEGÄR hos en del ungdomar då. Genom att de måste ha den saken då och de måste bara ha den då och kan inte låta bli att stjäla den genom att de måste vara som andra då och då blir det problem när allt kostar så mycket pengar då genom att många ungdomar får problem då när de vill vara som andra barn då.

GENOM ATT LANDET ÄR SÅ SPLITTRAT DÅ folk har liten lön och en del går arbetslös och en del är sjukskriven och en del har jobb men med liten inkomst då och en del har arbete med hög inkomst då, genom att folk får så lite pengar nu genom att det är så mycket arbetslöshet i landet då som är svårt för många familjer idag genom att ungdomarna vill vara som andra då.

Stölderna kan öka när folk har lite pengar nu, då kan stölderna öka genom att folk har för lite pengar idag genom att hela landet har problem med riktiga jobb idag och BUTIKERNA FÅR PROBLEM genom att så mycket folk har lite pengar då. Det kostar så mycket allt i landet genom att de kostar att bo då och vad får ni kvar då av det ni har då?

Det blir inte mycket över för en del folk SOM FÅR LITEN INKOMST DÅ där är det svårt för många idag och då kan en del butiker råka ut för mycket stölder då genom att folk har så lite pengar och har svårt att klara av det allra viktigaste då, att bo och mobil och el som alla måste ha som kan ha lite kvar efter de har betalt det allra viktigaste de måste då och många har mer att betala än det, jag räknade upp nu.

Jag tog upp ett stort problem folk kan ha nu genom att folk har så lite pengar då och DÅ KAN FOLK STJÄLA när de inte kan fixa det på normalt sätt nu. Jag ser allt folk kan göra nu genom att folk har lite pengar, då kan de ta från företagen med genom att de inte tänker på det alls, att det är fel då och det är mer vanligt än allt annat då, att folk tar från sitt jobb då.

Genom att jag kan se vart de har problem landet då. Det kommer från att de har så lite pengar nu och nu har de ökat på problemet nu genom att de ger flyktingarna så  lite pengar då. De kan lätt ta om det fattas mat på bordet då, REGERINGEN HAR ÖKAT PÅ PROBLEMET FÖR LANDET NU.

Hur ska vi väcka upp dem tror ni när de inte ser dessa fel då?

De har själv haft EN MASSA SKANDALER som många har sett nu, att de kan inte låta bli folks pengar nu och ändra om hela tiden så folk får lite pengar nu.

REGERINGEN KAN STYRA HUR DE VILL och de är de som som sitter med era pengar nu som landet har nu fått så stora problem av nu, genom att de kan inte se sina fel de gör hela tiden regeringen nu och då har landet problem med så mycket nu.

JAG VILL UPPLYSA FOLK OM DET NU och ni vet redan om det, ATT REGERINGEN KAN INTE SE KLART i mina ögon då och de ser att folk lider, men de kan inte hjälpa folk rätt genom att det fattas en massa arbeten då och då drar de in på pengarna på de som är sjukskriven då, att de ska bara få en viss procent då när de är sjukskriven som jag tycker är så fel, de ska ha full ersättning såklart genom att allt kostar pengar då. Folk som är sjukskriven kostar det oftast mycket mer att leva då, men det ser de inte då, ATT DE MÅSTE HA 100% ERSÄTTNING från försäkringskassan då.

Folk har fått lida av allt nu. Skadan är redan skedd för en del folk nu genom att de har inte kunnat klara sig från det när folk blir utförsäkrad som är redan sjuk, DÅ HAR DE INTE TAGIT HAND OM SITT FOLK ALLS  REGERINGEN DÅ och gett dem 100% ersättning då för att klara av sitt liv, men de lurade in dem i små pengar då.

Vad händer då? DE KAN INTE LEVA DÅ genom att folk har inte en chans att leva när de får så små pengar från dem då.

De har ställt till mycket för svenska folket den här regeringen idag. Jag ser så mycket fel de gör regeringen nu och därför lider landet extra mycket då när de inte kan hjälpa folk rätt överhuvudtaget då. Landet lider nu och det är REGERINGENS ANSVAR ATT SKYDDA SITT FOLK NU som de har slutat göra nu när de inte kan något om folket de har hjälp nu och då kan de inte skydda ett land alls regeringen när de inte kan visa dem rätt då folk som flyr hit, då ska de få hjälp, men med rätt hjälp innan de flyttar in i landet ska de ha all undervisning om landets regler då.

Men det kan inget om folk de tog hit då som blev bara en massa problem när landet HAR EN SÅ SVAG REGERINGEN att sköta om ett land, då måste det bli en ändring på det nu.

Skadat folk har ni mycket av i landet nu och NU FÅR DET INTE BLI MER SKADAT FOLK genom att nu måste folk köpa sig en massa skydd när de ska gå ut nu, men så ska det inte vara alls genom att  Sveriges regeringen har inte hjälp folk rätt när de kom hit då, annars så har vi inte haft PROBLEM MED VÅLDTÄKTER OCH BRÅTT DÅ som följer med dem nu.

De har inte haft problem med det om de hade lämnat fram EN LAGBOK TILL DEM, ATT NI MÅSTE LÄMNA BURKA OCH SLÖJOR om ni ska flytta till Sverige då täcker vi inte oss och alla jobbar i landet då och då måste ni släppa burka och slöjor om ni ska flytta hit annars kan ni inte flytta hit, då får ni välja ett annat land om ni inte släpper burka eller slöjorna.

Genom att vi har inte den kulturen alls i landet då UTAN DÅ MÅSTE NI SE ÅT ETT ANNAT LAND om ni inte följer vår kultur då.

Har de sagt något om Sverige lag nu? 

Nej de har inte ens visa dem rätt utan FOLK HAR BLIVIT SJUK av en regeringen som inte kan skydda sitt eget folk nu och då har landet en så svag regeringen genom att varje kvinna och barn kan knappt gå ut längre nu och måste köpa sig överfall saker i långa rader när de ska gå ut SOM LANDET HADE SLUPPIT OM DE HADE PRATAT RÄTT TILL FOLKET NU och även prata med alla då.

VAD SOM HÄNDER om ni gör illa en tjej vad som händer då?

De har inte pratat ett dyft om det eller tagit upp om det alls. De bara hjälper folket de tog in nu helt fel och börjar bygga badhus, DÅ HAR DET GÅTT FÖR LÅNGT MED SVERIGE när de inte kan se vilka fel de gör regeringen då när de till och med får göra det, då har landet fått stora problem då.

Genom att KVINNORNA FÅR FORTSÄTTA LEVA SITT FRUKTANSVÄRDA LIV när de kommer från ett land där lagen är att inte visa sin kropp då.Vad som händer nu när de kommer till landet när de får se fullt med unga kvinnor går i lätta kläder då.

Vad händer då tror ni ?

Det blir problem på en gång då när de ser hur landet lever när de kommer hit, genom att de ser ner på svenska kvinnan nu och STÄLLER TILL PROBLEM FÖR MÅNGA FAMILJER genom att de måste skydda sina barn när de går ut då. Det har inte blivit så mycket problem om de har hjälpt folket rätt då, att de måste lära sina kvinnor och barn som bär slöjor och burka släppa den när de flyttar hit genom att HÄR TÄCKER INTE FOLK SIG ALLS DÅ genom att landet har inte den kulturen överhuvudtaget då.

Men hur ser det ut nu i landet?

DET ÄR SÅ HEMSKT ATT SE att en regeringen inte ser vad de förstör för ett helt land nu barn och föräldrar är så oroliga nu att släppa ut sina barn nu, genom att de vill inte bli utsatt för den VÄRSTA GRUPPVÅLDTÄKT som folk kan bli idag. DET ÄR  FÖRÄLDRARNAS VÄRSTA MAL DRÖM DÅ, att sitt barn ska bli så skadad som de kan bli då av en sån misshandel de kör med då. Det är föräldrarnas värsta mal dröm att barnen ska bli utsatt för det då. Vad har skolan gjort åt det då?

Skolan har inte gjort ett dyft nu och många killar får till och med gå kvar då. Jag ser att varje skola ska skydda sina barn då. DET SKA INTE HÄNDA VÅLDTÄKTER DÅ  som skadar ett litet barn så illa då som kan få men hela livet och kan välja lämna livet de som blir utsatt för denna våldtäkt som inte är så kul att möta på då.

DE KAN ALLA SE ATT KILLARNA ÄR INTE SNÄLL ENS utan de misshandlar och slår era barn då som kan ha men för hela livet då. Så ska vi inte ha i landet nu genom att ni har en regering som inte kan skydda sitt land nu och så illa är det nu med er som kan knappt gå ut nu.

DET ÄR DEN VÄRSTA SKANDAL SVENSKA FOLKET HAR FÅTT NU den värsta av allt nu. Jag vill nu att folk nu reagerar på det jag skriver om nu genom att alla måste gå ihop med varandra nu för att få en ändring på det, att skicka hem killarna på en gång plus lämna skolan, men en del får gå kvar i skolan och då har det gått för långt NÄR DE INTE KAN SE HUR SJUK ETT BARN KAN BLI efter den värsta misshandel av våldtäkter den måste ni stoppa idag nu, genom att folk lider idag av allt ni har ställt till för svenska folket nu. Det måste bli en ändring på allt då.

Skapar så mycket problem i landet nu, men det måste bli en ändring genom att de måste lära sig respektera landet de som flyttar hit och respektera alla lagar för att få slut på det då.LAGBOK MÅSTE DE HA OCH DE SKA LEVA EFTER SVENSKA KULTUREN NU. De ska följa den när de har flyttat hit allt när man bor i ett nytt land, då måste man släppa sitt gamla land och sin kultur då och följa landets kultur när de flyttar till ett nytt land ,då ska de följa deras lagar då.

Hur de lever i landet då och nu har regeringen GJORT SÅ FEL I MINA ÖGON NU. Jag ser hur landet lider av att folk inte kan känna sig trygg längre sen de hjälpte hit folk då.

Genom att de inte kan respektera landet alls, DÅ SKA DE INTE BO I LANDET när de inte kan respektera svenska folket, då ska de inte bo i landet när de ställer till så folk blir sjuk av dem då.

Folk ska de hjälpa i krig, men de måste följa lagen när de kommer till landet annars ska ni inte hjälpa dem alls även om de har krig GENOM ATT DE MÅSTE RESPEKTERA ER DÅ och inte ställa till en massa problem då när ni har hjälpt dem, då ska de följa landets alla lagar då, genom att kvinnor måste jobba i landet när de kommer till Sverige då, men så har inte regeringen visat dem då.

Genom att en dag MÅSTE DE SÖKA SIG ETT RIKTIGT JOBB DÅ när de har flyttat till Sverige då, men det blir mannen som kan det och även sonen kan gå skola då genom att folk måste jobba när de flyttar till Sverige, genom att de måste dela på sin inkomst de som lever ihop då och nu är det lite med jobb.

Del kan åka på arbeten som svenska folket åker på när det är lite av riktigt jobb, då måste de vara två som betalar då genom att DE FÅR LITE PENGAR som får dessa jobb som täcker knappt en person då, genom att de får så liten lön utbetalt då och då blir det en i familjen som får leva på det nu. Det är så lite folk som lever på så hög lön som kan klara av att betala allt själv nu.

Men det är MEST SVENSKA FOLKET som kan det genom att de är född här och gått en massa skolor som kommer upp i bra ekonomi många av dem som går en annan skola än gymnasiet kan leva mycket bättre då.

Men hur många kan det de som flyttar hit nu?

Det blir väldigt svårt för dem att klara av att leva då genom att de finns så lite jobb som ger bra ekonomi då, genom att ingen av dem kan sätta sig på en skolbänk och komma upp i större lön då genom att många åker på små pengar som landet kan erbjuda nu och DÅ ÄR DET ATT LANDET SER TILL ATT SLÄPPA BURKA OCH SLÖJORNA , genom att kunna ta ett arbete de kan bli erbjuden då och då måste båda arbeta när de flyttar hit genom att landet är gjort så då.

Jag måste upplysa om alla problem folk har nu och jag vet att de måste bli en ändring på mycket nu, genom att folk kan inte gå på jobb SOM ARBETSFÖRMEDLINGEN ERBJUDER som inte kan ge rätt pension då.

De kommer lida av det med när de har slutat sitt jobb då. Det är så lite riktigt jobb landet har nu och då blir det dessa jobb regeringen hittar på som inte är pensionsgrundande då och DÄR VILL JAG HA EN ÄNDRING, att alla ska få en pension även om de går på dessa praktiker som folk blir erbjuden nu, men även höja lönen till dem som måste ta dessa jobb och få slut på många problem då om de fick rätt lön utbetalt då.

Det är ett splittrat land nu och vi måste få folk att gå åt rätt håll nu genom att vi måste hjälpas åt då putta Sverige rätt nu GUD

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.