KRAVALLER OCH BRÅK

Så ser Sverige ut idag bara en massa bråk är det hela tiden genom att folk har tagit för givet mycket idag att de kan göra som de vill utan att ta hänsyn till människor då.

Genom att folk inte kan prata med varandra då blir det bråk och skrik ibland när de inte kan prata ut om det vanligaste folk pratar om då. Hur vi än vänder på olika saker och ting, så blir det mycket bråk idag genom att FOLK HAR SLUTAT ATT RESPEKTERA VARANDRA DÅ och då blir det oftast en massa konflikter när folk inte kan prata då.

Nu tar jag upp om ett jättestort problem som landet har fått nu, att folk kan knappt inte gå ut nu genom att folk kan bli utsatt för det ena än det andra idag genom att folk inte kan prata längre nu och då kan en del bli utsatt för problem, som jag ser att det är så dumt att hålla på att bråka med varandra då, ISTÄLLET FÖR ATT KUNNA PRATA VARANDRA TILL RÄTTA DÅ, så ni slipper en massa bråk då.

Hur många tänker så nu genom att landet är så uppdelat idag som alla ser nu, att folk bråkar om det ena än det andra och tror inte ens på människor som ser mycket längre än vad de kan se nu och då blir det bara en massa konflikter nu, genom att folk inte kan se samma sak som händer nu och då blir det bara en massa konflikter då GENOM ATT LANDET ÄR UPPDELAT I TVÅ LÄGER IDAG som alla kan se nu, att många kan inte ens prata om invandringen medans en del kan prata om det då genom att de är rädd att säga som det är en del då och är rädd att bli påhoppad om de säger för mycket nu om Sveriges problem då och kan ställa till en massa problem då om de säger lite för mycket till dem.

Men varför har det blivit så här tror ni?

Jag vet att folk kan inte se klart alls genom att många kan sitta så chockad när det händer så mycket som det har hänt nu och läser även olika tidningar då och kan känna att allt känns så himla mörkt nu när de ser vad de skriver om, som alla ser att varje tidning är mörk idag och varje nyhet är mörk idag, genom att det är BARA EN MASSA BRÅK OCH KRAVALLER IDAG SOM HELA LANDET SER UT NU. Ska vi vara extra noga nu, så ser jag långt tillbaka hur det såg ut då.

Hur det ser ut idag så är det inte kul att se, HUR ETT LAND HÅLLER PÅ ATT FÖRVANDLAS TILL EN SOPHÖG NU genom att folk som flyttar hit får inte ens hjälp då att leva på ett bra sätt då. De hjälper inte ens dem då, ATT KUNNA SÄKRA LANDET LITE MER DÅ genom att de kan inte hjälpa folk rätt då genom att folk inte kan se hur det ser ut idag, genom att idag kan inte folk gå ut som de gjorde förut då.

Genom att folk kan bli mördad på öppen gata nu. Hur har det blivit idag GENOM ATT ALLT KÄNNS SÅ MÖRKT IDAG när vi ser hur Sverige har fått det nu genom all invandring nu som inte har samma sätt som ni svenskar har då, genom att det är så lite av det nu att ni har skadat varandra då. Det är sån liten klick som har gjort det, men nu har ni en stora problem genom att ni inte lär dem som flyttade in hur ni lär er om svenska folket kultur nu.

DET ÄR SÅ LITE HJÄLP ATT VISA DEM RÄTT NU och då har Sverige bara en massa kravaller och bråk i landet nu. Det har blivit för mycket av den delen idag att folk inte kan samsas alls nu, som jag ser att nu har det blivit för mycket av alla dessa problem landet har nu genom att FOLK FÖR LITE REDSKAP NÄR DE FLYTTAR HIT, men ni går efter dem då och låter de hålla på som de gör nu.

Det blir då problem när inte en regeringen kan styra upp ett så litet land som Sverige ,då har landet stora problem när folk blir utsatt för stora problem när de hjälper folk in i landet och inte talar om hur ni lever, VILKEN KULTUR NI HAR I LANDET. Ni tar inte upp om det alls utan folk får göra som de vill när de flyttar hit och stjäl från svenska folket hela tiden nu och folk håller på bli less på allt nu.

Genom att många kan bli utsatt för så mycket stölder idag när de har öppnat så mycket gränser till landet nu. Många av dessa länder ÄR INTE RÄDD ATT STJÄLA FRÅN FOLKET ALLS NÄR DET KRISAR för dem och så har det varit långt tillbaka som jag tog upp om för ett tag sen, att många som flyttade hit och starta sin egen business på stulna saker då. Men så ser landet ut idag och nu tar jag upp om det igen för att varna genom att när folk har lite pengar, DÅ STARTAR DE UPP SIN EGEN BUSINESS på stulna pengar nu och så ser landet ut nu, att många blir av med dyra saker idag när de har tagin in så mycket folk som har så lite pengar då att leva på då. En del folk hittar på egen business och stjäl från folk. Jag ser att landet har fått problem med så mycket nu, genom att svenska folket känner sig så otrygg idag genom att allt är så enkelt att stjäla från människor idag.

När folk går med små pengar i fickan, då kan de hitta på det som inte så mycket svenska folket gör idag utan det är mest folk som flyttar hit från andra länder som startar den business. De köper saker på svarta marknaden då. Jag tar upp om det igen genom att landet har problem med folk de inte kan lita på nu. Det har blivit så mycket av den varan nu, så folk känner sig inte säker alls då, ATT DE KAN ÄVEN KAPA KONTON om de vill utan att ta hänsyn till annat folk då. Bankerna försöker säkra allt då och hittar på nya säkra saker då, så inte folk ska stjäla då.

Hur har det sett ut förut i landet då när jag tittar långt tillbaka på det och har sett att NI HADE INTE SÅ MYCKET PROBLEM som ni har idag, en del kunde göra ett bankrån, men inte som det är idag nu och då har svenska folket stora problem genom att folk börjar se vart allt kommer ifrån då. Folk som inte håller på med det kan råka illa ut då att folk drar folk över samma kam då, genom att folk kan börja blir rädd för folk som flyttar hit när de ser vad de gör. De förstör för andra som sköter sig exemplarisk då medans andra kan inte sköta sig alls då. Det ställer till för de som sköter sig då och inte stjäl och våldtar kvinnor och barn utan de skulle aldrig komma på den tanken ens då, medans en del bara vill förstöra för svenska folket nu.

Hur ska vi få en ändring på det nu?

Genom att jag försöker nå ut till er genom att jag vill hjälpa er, att sätta stora regler och få folk att sluta upp med det genom att jag ser vart allt kommer från då när folk har lite pengar vad de gör då. JAG MÅSTE TA UPP DET IGEN när regeringen hjälper folk att de måste hjälpa folk, så de kan klara sig hela tiden och inte att de ska börja stjäla från svenska folket då och hitta på egen business när de fattas pengar då, genom att de är inte rädd många som kommer från dessa länder att starta upp egen business med stulna saker då.

 Hur ska vi få slut på det då tror ni?

Jag ser hela tiden att folk har så lite jobb de som flyttar hit förr kunde folk arbeta svart men nu gör inte så många det som de gjorde förr, men fick inte jobba svart överhuvudtaget, men de gjorde det ändå tills de fick sitt uppehållstillstånd. Jag ser att de vill få bort den biten då, men ibland är det bättre ATT FOLK KAN KLARA SIG SJÄLV när de kommer till Sverige då.

Genom att de kan söka sina jobb då som många svenska ungdomar kan göra när de jobbar på utlandet då, att sätter sig inte och tigger eller tar pengar från landet det jobbar i UTAN DE JOBBAR OCH FÅR EGEN LÖN när de jobbar i landet och lever inte på landets pengar alls då utan får lön från dem de jobbar hos då.

JAG SER HUR SVERIGE SER UT IDAG genom att folk har så lite jobb och väntar på ett uppehållstillstånd då. Jag ser att låt de jobba istället för att slippa en massa problem då, låt de få söka sina jobb när de flyttar hit som svenska folket får göra när de jobbar i ett annat land. De får lön från stället de jobbar hos då.

 Varför kan inte Sverige göra det?

För att underlätta för dem som söker sig hit, att de får jobba när de flyttar hit och långt tillbaka fick de jobba när de flyttade hit genom att DE FICK INGEN HJÄLP ALLS  när sökte sig hit då utan de jobbade svart under tiden de väntade på sitt uppehållstillstånd.

Det skadar ingen då LANDET FICK INTE LIDA AV DET utan det var så lite folk som sökte hjälp då genom att de hade inte den rättigheten då, men nu får de så mycket pengar som en del ser nu fast det ska räcka till mycket då.

En ensam mamma ska ha ett bidrag, då ska hon ha ett underhållsbidrag som folk får i Sverige när de har blivit ensam då och då får de bidrag från dem som alla svenskar får när de har skilt sig, att de får bidrag tills en viss ålder, tills barnen klara sig själv då sen får de inte bidrag längre då, genom att barn kostar pengar att försörja då, men sen ska de söka sig arbeten de som har flytt hit, men UNDER TIDEN FÅR DE VÄNTA PÅ ETT UPPEHÅLLSTILLSTÅND och kan dra ut på tiden då.

De får pengar från regeringen då när de väntar på sitt uppehållstillstånd som jag ser att de gör helt fel då, GE DEM ETT ARBETE ISTÄLLET FÖR ATT SPARA PÅ PENGARNA DÅ, ge dem istället ett jobb än att sitta och vänta på det. Det kostar pengar för regeringen då genom att de måste betala ut till dem då, istället för att de kan jobba och ändra reglerna på svarta pengar då.

Genom att det är mycket bättre att de får försörja sig själv när de flyttar hit.

Det kan ni titta långt tillbaka HUR SÅG DET UT DÅ och folk fick jobb då. Det var inte svenska folket som fick stå för det utan de fick jobba själv och dra in till sig och sin familj då.

Men hur har det blivit idag?

Jag ser bara en massa problem då genom att de kan arbeta och även gå och lära sig svenska när de kommer hit, de som är intresserad av att läsa då och LÄSA EN MASSA KURSER de måste ta för att komma någon vart då.

Men de kan låta bli det en del för en del kan även lära sig svenska genom att DE LÄR SIG UTE I SAMHÄLLET DÅ och en del  har mycket enklare att lära sig då ett nytt språk då när de kan prata med svenska folket då. De kan lära sig snabbt då om de får gå ut bland svenska folket då och EN DEL ÄR INTE SÅ INTRESSERAD AV ATT LÄSA SÅ MYCKET, men de kan klara sig ändå med enkla jobb eller så kan företaget utbilda dem med små kurser om de behövs då, men nu har folk gjort så fel mot dem därför handlar landet i kris när de inte ser det nu.

De ska kosta på dem skolor som kostar så mycket då, att kosta på varje person som de hjälper då, istället för att ge dem ett arbete då och BARNEN KAN GÅ SKOLOR SOM FÖDS HÄR, de hänger med svenska folket då, men inte de som flyttar hit kan hänga med då genom att de lägger så mycket onödiga pengar på dem då som vill bara ha ett arbete då, men de måste gå och vänta länge på ett uppehållstillstånd då. Jag ser att där måste de börja ändra om genom att de måste se igenom detta nu genom att de måste även snabba på det då, genom att folk är så stressad när de väntar på sitt uppehållstillstånd då.

NI KAN ÄNDRA OM SÅ MYCKET för att spara på mycket problem som är nu. Jag tar upp om ett så stort problem som landet har nu genom att så mycket folk flyr genom att de är rädd för krig nu och då flyr många idag till säkraste landet de kan hitta då.

Genom att de vill inte bli utsatt för krig då och då får andra länder problem när de  flyr till länder SOM INTE HAR DERAS KULTUR DÅ. 

Jag tar upp det igen att folk måste hjälpa dem som flyr till Sverige genom att MÅNGA SOM FLYR BÄR SLÖJA OCH BURKA där har ni en stor kostnad genom att ni måste ändra om nu och hjälpa dem rätt. De ska släppa slöjan och burka när de flyttar hit då DE SKA LEVA SOM EN SVENSK DÅ. Jag tar upp om det igen att de måste hjälpa folk rätt nu genom att flyttar man till ett land som inte har den kulturen, då ska de följa den då och svenska folket har inte den kulturen ens då.

Folk täcker inte sig i Sverige då utan de täcker inte sitt ansikte då. De går utan att skyla sig och då ska landet visa upp dessa regler när de flyttar hit då, för att få landet att gå runt nu, då måste ni visa dem som bär burka och slöja, ATT DE MÅSTE LÄMNA SIN FÖRTRYCKTA KULTUR HEMMA DÅ och när ni kommer till Sverige då måste ni lämna den kulturen bakom er då.

Hur många har visat dem det?

JAG SER ATT REGERINGEN HAR INTE GJORT DET ALLS DÅ och därför har landet problem med mycket nu genom att då får svenska kvinnor och barn problem då.

Genom att MÅNGA AV MÄNNEN KOMMER FRÅN DEM SOM VÅLDTAR DEM DÅ och då kan ni ändra om det när de kommer hit då för att slippa en massa problem med svenska folket nu. Ni har inte sagt till om något nu utan de får leva som de gör i sitt hemland nu.

Det måste bli ett slut på allt nu genom att DE SKA GÅ MED SVENSKA FOLKET NÄR DE FLYTTAR HIT, skulle ni slippa många problem då om ni gav dem rätt undervisning då, att flyttar ni hit, då måste ni släppa burka och slöjorna då ANNARS FÅR NI SÖKA ETT ANNAT LAND DÅ om ni inte vill det, för i vårt land har vi inte den kulturen att vi täcker oss utan kvinnorna jobbar i landet då.

Hur många har tagit upp med dem om det nu?

Jag ser att regeringen HAR INTE GJORT ETT DYFT ÅT DET genom att de till och med har börjat förändra badhusen då och ordnat badkläder som täcker dem då, så illa har det blivit när de flyr från en sån förtryckt kultur. De får fortsätta i landet då genom att Sveriges regering är så svag att hjälpa dem rätt då. NI HAR EN SVAG REGERINGEN som inte kan hjälpa folk rätt nu.

Nu har landet problem med det genom att många av dem som bär slöja och burka vill inte ens till Sverige då genom att alla kvinnor och barn är så smutsig för dem, men ni kan ändra på det då GENOM ATT DE FÅR KLÄ SIG SOM SVENSKA FOLKET KLÄR SIG DÅ för att få slut på det då.

Det blir bara en massa problem med dem när de inte ger rätt hjälp till dem, då ska de till Sverige, då måste de följa lagen landet har då OCH INTE GÖRA SOM DE VILL DÅ. Jag tar upp ett så stort problem som landet har fått nu och NI MÅSTE HJÄLPA DEM RÄTT NU  för att få slut på problemen ni har nu, genom att ni måste hjälpa dem på en gång när de flyttar hit,då ska de visa sitt ansikte och inte täcka det då och samma med slöjorna, de får visa sitt ansikte, men de ska även de ändras om för de kommer från en sån förtryckt kultur både burka och slöjorna.

DE MÅSTE NI SÄGA NEJ TILL NU genom att männen får inte se en naken kvinna innan de har gift sig då. De får inte ens se en kropp och då får de problem när de flyttar till Sverige då, att de ser ner på svensk kvinnorna då genom att de täcker inte sig då och då måste ni ändra om detta stora problem nu,ATT DE SKA INTE TÄCKA SIG ALLS DÅ.

Jag förstår att många lider i landet som inte har den kulturen ens och nu har den flyttat till er då som inte ens besökt dessa länder som bär burka då, SOM MÅNGA SVENSKAR TYCKER DET KÄNNS CHOCKARTAT när de möter på dem i landet då genom att de själva inte rest till dessa länder då utan andra länder då. Jag ser att de måste ta tag i det nu för att få slut på det, de måste följa svenska folkets lag nu för att få slut på massa problem nu.

Jag säger det igen ATT LANDET HAR ALDRIG SETT UT SÅHÄR MED EN MASSA KRAVALLER OCH KONFLIKTER OCH BRÅK. De har inte haft det såhär, men nu har landet bara problem, som har hjälpt folk från en massa konflikter en del länder kan ha men även en del små krig som kan bli på en del ställen då genom att det är så mycket oro över jorden nu. Folk flyr för att kunna finna ett säkert land att bo i då, men då måste ni vara mer klar hur de ska leva då när ni hjälper folk i landet, vilka lagar ni har då.

Jag vet att inte alla har krig då utan det är mest en massa konflikter en del länder har då. Folk blir rädd för krig och flyr då till SVERIGE SOM ÄR ETT LAND SOM INTE HAR KRIG som är ett land som inte har krig och som inte har haft krig  på många år då. Flykt är jobbigt för mycket folk när de måste fly för att säkra sig då, men Sverige ska bara hjälpa dem som har krig nu,

Men jag ser att de har även hjälp folk som inte har så mycket krig nu. 

GUD

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.