PENGAR OCH SKULDER MÄNNISKOR HAR IDAG

Kan skapa en massa konflikter hos folk då när de sitter med skulder och kan inte betala sin skuld de har till folk då och då kan folk bli påhoppad av dem när de inte kan betala den skulden de har till folk genom att det finns inga pengar att ta ifrån då.

SÅ KAN EN DEL HAMNA IDAG när landet ser ut som det gör idag att folk har svårt att betala det allra enklaste nu när landet har sån stor kris då.

Det skapar MINDRE JOBB för många idag genom att många kan hanka sig fram på små pengar medans en del kan skrapa ihop mera pengar då.

Hur har landet sett ut förut tror ni?

Ni har haft mycket bättre förr MYCKE ENKLARE ATT FÅ JOBB DÅ genom att folk kunde förut lätt få arbete när klev in på en del ställen då, men idag är det så långa köer så folk kan inte kliva in på ett företag som förr och söka jobb som var vanligt förr, att folk kunde lätt gå runt och fråga om de hade arbete till dem, men idag har det försvårat allt genom att de måste sitta och skriva ner en massa saker om sig själv då som de ska lämna fram till dem då.

Det kan försvåra jobbet de vill ha då genom att de kan vara så duktig på jobbet de söker som andra söker då och då kan en del falla där genom att de har för mycket sökande till samma jobb då och halkade på ett brev eller ett foto då, genom att folk kan få dålig känsla av just den personen då genom att de kan inte se personen alls då genom att brevet var inte nog utförligt för dem då, att de hade så stor trust till dem då och då kan många idag halka på det, men kan så mycket då MEN KAN HA SVÅRT ATT VISA FRAMFÖTTERNA EN DEL FOLK när de ska bara skriva ner en cv, som alla vet att folk måste vara tydlig då för att kunna få ett arbete idag då.

Hur har det blivit nu genom att JAG SER ATT CV ÄR ETT SÄTT ATT HITTA FOLK de söker då, men det är även en bromskloss för många som är bra på sin sak genom att de har så svårt att hitta rätt då, genom att den som går igenom pappret från dem ser inte den chansen för dem. Det kan ha med olika signaler folk får då genom att de kan inte se rätt då och då har folk extra svårt ibland få ett jobb de gillar då GENOM ATT DE SITTER FEL FOLK PÅ FEL PLATS som anställer folk då.

Genom att de kan inte se chansen då att ta in en person som kan passa in perfekt på jobbet då och kan städa bort ansökan då när de ser att de inte gillar det. MÅNGA FOTON KAN VISA FEL på många människor idag genom att bästa sättet det är ATT TRÄFFA ÖGA MOT ÖGA för att kunna lära känna dem då genom att ett foto säger inte så mycket om dem då GENOM ATT DE KAN LÄSA AV DEM SÅ FEL DÅ.

Det är bättre att prata med med folk när ni ska anställa dem då, att göra som långt tillbaka då ATT STRUNTA I ALLA CV som många kan lyfta fram sig i, men kan fortfarande mindre än den som de städade bort då, genom att folk passar för olika yrken då och kan ha svårt att sätta fram sig själv då, fast de kan så mycket och även gått en massa skolor och kurser, så kan de ha svårt idag de som går efter bara cv då, genom att DE KAN INTE LYFTA FRAM SIG SJÄLV DÅ många som halkar på det.

Jag vill att folk ska kunna mötas öga mot öga och se hur människor är för att folk ska få rätt jobb då, genom att så mycket folk sitter på fel plats då och försöker hanka sig fram hela tiden då på andra jobb då och kan vara så less och trött genom att de sitter på helt fel arbete och DÅ KAN KROPPEN TA STRYK PÅ DEM NÄR DE JOBBAR MED FEL JOBB DÅ,att de känner själv när de är på fel arbete, så fortsätter de till nästa och nästa och provar sig fram då, men halkar hela tiden för de gillar bara ett visst arbete då.

GENOM ATT DE FÖLJER ÄVEN PLAN FOLK ÄR FÖDD MED för att kunna överleva då och då gillar folk vissa arbeten för där kan de arbeta då och drömmer om det hela tiden, att det är rätt arbete för mig då.

Nu ser jag så mycket FOLK HALKAR PÅ CV som folk skickar in nu får tillbaka hela tiden samma svar, att de valt en annan person då fast jag ser att de har inte valt rätt person när de inte kan läsa av dem rätt, genom att cv där kan folk bli så lurad på folk när de anställer dem då, genom att ett foto kan visa så negativt för en del folk som anställer folk då och kan inte se dem jobba hos dem fast de kan så mycket, så kan de säga nej, genoma att de halkar på ett foto och även på hur folk skriver ner en cv då och DÅ KAN FOLK FÅ SVÅRT ATT FÅ JOBB DE HELST VILL HA IDAG .

Genom att folk går bara efter cv nu SOM JAG VILL ATT DET SKA BLI EN ÄNDRING PÅ DET, genom att det är så mycket folk som halkar på det nu. Jag ser att folk kan så mycket och skulle vara mycket bättre än den de anställde, men de tar inte in dem alls utan ser efter ett cv SOM DE SKA LÅTA BLI många gånger då utan låt folk få besöka dem öga mot öga när ni söker folk då och låt inte cv vara den ni söker folk efter då.

Genom att en del kan även visa upp en fel bild av sig själv genom att de vill ha jobbet såklart och de köper det ibland då, genom att de kan lägga ut så mycket bra hos sig själv då när de tar emot ansökan då. Folk kan halka där och ANSTÄLLER FEL IBLAND genom att de kan rata den som skulle passat mycket bättre för jobbet, men gick efter en bild och sorterar efter det då. Folk kan ha även svårt skriva ner en cv rättvänd mot sig själv genom att så mycket folk har svårt att lyfta fram sig själv då och då får de problem med det, att de kan inte visa upp framfötterna alls genoma att DE SKRIVER NER FEL DÅ annars har de fått jobbet ser jag då, men de kan hålla på med att lämna in cv på cv hela tiden folk genom att landet har svårt med arbeten idag och då blir det långa köer till jobben då.

Jag tar upp ett stor problem för FOLK SOM GILLAR ETT VISST ARBETE, då är problem för många i dag, genom att de mår inte bra att ta ett annat jobb fast de måste göra det ibland för att överleva då genom att landet har så lite arbeten av den sorten för många idag, förr kunde folk kliva in på en affär, men nu kan de inte det ens utan de har även den biten att de vill att folk lämnar in ett cv fast de ska bara stå i en kassa, så har även de som gillar affär problem med det fast de kan vara så duktig på att hjälpa folk och sälja så bra åt dem fast de kan inte se det när de läser ett cv då.

Genom att de kan inte läsa av det rätt då genom att ett foto säger inte så mycket då när de ska anställa folk då. Jag ser att många affärer har börjat med det som jag ser försvårar för dem som har svårt att visa framfötterna då, genom att de kan bo en perfekt arbetare då till dem, men kan ta en annan genom att de läser efter fotot eller vad de har skrivit ner om sig själv då. MÅNGA KAN HALKA PÅ DET de som vill så gärna stå i affär, att de kan halka som andra kan halka då när de ska anställa folk då. Det bästa av allt det är att möta folk öga mot öga då när de anställer folk så var det långt tillbaka, men inte i dag är det så mycket av det nu utan många får lämna in cv på många företag idag.

Jag tar upp ett stort problem idag och nu har ni fått mer folk till Sverige och DE SKA OCKSÅ HA ETT ARBETE EN DAG när de är klar för arbetslivet då.De ska också leva och bo men även boxa sig fram bland olika arbeten då som landet bjuder på nu genom att folk vill kunna betala sitt uppehälle då.

Genom att så många kan åka på det arbetsförmedlingen erbjuder då som inte ger rätt betalning då genom att LANDET HAR SÅ LITE JOBB ATT ERBJUDA SOM ÄR PENSIONSGRUNDANDE LÖN som de måste ändra där för att få landet att gå runt då men även höja deras lön de betalar ut varje månad då, genom att de ska arbeta och bo alla som bor i landet då. FOLK KAN HALKA EFTER MED EN MASSA SKULDER när de inte får in sina pengar då som många kan halka på då, genom att de kan sitta med lån en del folk kan hamna efter med en del räkningar då genom att de kan inte betala då sina lån. De kan inte gå till andra och be att få lite hjälp med sina lån de har då utan de kommer efter många idag när landet ser ut som det gör idag.

FOLK FÖRSÖKER TESTA SIG FRAM PÅ EGET SÄTT DÅ, genoma att de försöker då hitta jobb som de kan även ta svartjobb en del då när det krisar för dem då genom att det finns så lite jobb som ger extra bra betalt då när de ska bo och äta, då kostar det att leva då och då kan en del ta extra jobb, men tänker inte på att det är svart de arbetar då, genom att många har inte så många val ibland när de ska betala en del räkningar då och även få mat på bordet då.

Vad är det för fel tror ni då att folk halkar på att jobba svart ibland?

DE FÅR INTE PENSIONSGRUNDANDE LÖN SAMMA SOM ARBETSFÖRMEDLINGEN DELAR UT TILL FOLK som inte kan få ett riktigt arbete då. Jag ser att det är samma sak genom att folk halkar på pensionen de ska ha när de slutar att arbeta då. Det är faran för er som halkar på riktiga arbeten då, genom att en dag ska ni sluta och arbeta då och då får ni mindre pension fast ni har jobbat hela livet. Men ibland svart eller så har ni tagit från arbetsförmedlingens arbeten, men ni halkar på båda två för det har inte pensionsgrundande lön då, både ni som jobbar svart och ni som jobbar med jobb som arbetsförmedlingen har erbjudit dig jobb med inte pensionsgrundande lön då.

Det kan se så bra ut MEN DET SER INTE BRA UT I SLUTET PÅ ERT LIV DÅ när ni ska gå i pension, då först ser ni vilka fel ni har gjort, men ni kan inte ändra om det alls då, genom att ni inte kan vända tiden tillbaka utan ni tog jobb som du hittade, men såg inte faran då utan tog det du fann tills du en dag står där och får så lite pensionspengar då.

Vad har hänt då? 

Svaret är så enkelt ni JOBBADE SVART OCH TOG ARBEN FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN  och vad hittar du då när du ska få pension?

LITE PENGAR KOMMER NI FÅ ni som går på dessa svartjobb och från arbetsförmedlingen erbjuder utan pensionsgrundande då. DE JOBBEN SKA NI RATA NU om ni vill få ett bra liv med en bra pension när ni slutar ert arbete. Jag ser att de borde höja pensionen mycket mer för att kunna leva och den pensionen ska vara samma som när ni arbetade då.

GENOM ATT NI HAR SAMMA UTGIFTER SOM NÄR NI ARBETADE att ni har samma och även mer ni som blir sjuk, då brukar det kosta mer när kroppen håller på att lägga av för en del folk då. En del kan vara mer sjuk än andra då och det är så olika där då, men det kostar även för en pensionär som gillar att leva som de levt förut en del älskar att resa då som de gjorde när de var ung och hade arbete då, men de älskade att resa då och samma är det när de blir gamla, att de vill resa en del folk för att se andra ställen då och även DRAS TILL LÄNDER DE KÄNNER IGEN som alla kan förstå varför de älskar landet så mycket då, att de har levt där då och då städar de energier från landet de har levt i då.

Det är så vanligt idag, att folk reser till vissa ställen idag GENOM ATT MÅNGA IDAG FÖDS MED EN PLAN DÅ att följa då och reser de till vissa ställen för att rensa sina liv då. De har minnen från landet då och kan besöka det flera gånge en del eller så bara en gång de reser dit, men idag kan folk resa till länder BARA FÖR ATT RENSA SINA LIV DE HAFT NU. 

Det är inte konstigt alls att ni känner för ett visst land då, att ni måste dit då, men för att rensa då och rensa med folket då ni lever med är mycket vanligt då, att resa med dem då genom att NI RENSAR OCH RENSAR ENERGIER DÅ med varandra då och då kan en del rensa så mycket, genom att de måste resa dit hela tiden då genom att de har liv ihop där. Har haft mycket kontakt med folket som lever där när de besöker landet då att de känner av bara energin då när de går, men många tänker inte på det att de måste dit för att rensa sina energier från förr då. Jag vet att många åker till många länder då FÖR ATT GÅ PÅ ENERGIN LANDET HAR DÅ, att bara vara där då och kan uppleva mycket då när de är där då.

Det kostar så mycket att resa för en del folk och en del kan ha liten ekonomi då för att kunnar resa ut till dessa länder, men MÅNGA IDAG KAN BÖRJA MED REGRESSION  för att rensa sina liv och det fungera lika bra då när de gör regressioner då genom att de tittar på gamla liv de haft då och därför har många idag lärt sig om regression och titta på sina liv då, genoma att folk kan välja ibland hur de vill göra då, men många kan inget om regressioner då, men de kan söka upp ett land för att bara vara där då och det är lika som en regression, de kan ta den vägen eller så tar de landet och besöker landet då genom att de måste bara dit känner de då och samma är det med regressioner, att de känner ibland att de måste titta på en massa problem då och då hittar de igen sitt stora problem då, genom att de fick upp det då. Vad som har hänt när de känner som de gör då, KAN FOLK KIKA PÅ DET folk kika på det för att bara reda upp det då.

Så ni kan resa men även vara hemma för att lösa upp era problem då genom att ni tittar genom regressioner då som att gå tillbaka till tidigare liv ni haft då. JAG TOG UPP ETT ÄMNE NU SOM HÄNGER IHOP MED ER, att ni vill kunna resa som många gör idag när ni blir pensionär, de vill fortsätta att resa ut då. Det gäller att ni tänker till ni som har svartjobb eller från arbetsförmedlingen jobb som inte är pensionsgrundande lön, att ni tänker till ni som vill ut och resa då när ni har gått i pension som har mera tid att göra det. Ni som inte har ett arbete att gå till då.

Nu tog jag upp om så stora problem som landet har just idag. JAG VILL FÅ EN ÄNDRING som ni ser nu för att ni ska få det bättre alla som bor i landet nu och då tog jag upp om detta problem idag, fast jag har tagit upp förut men blandar alltid in det då, genom att jag måste hjälpa folk och det är bra att ta upp det flera gånger så folk börjar och ser att det är viktigt då när ni går i pension då som många kan lägga på hyllan och tänker inte på det just då när de jobbar, men sen kommer smällen och då blir ni inte så glad av det då.

Men jag visar upp hur landet ser ut idag nu och MYCKET PROBLEM MED PENGAR HAR FOLK IDAG på grund av för lite jobb då. Jag vill få en ändring på det nu när det är så lite pengar folk får röra sig med då. Jag vet att det finns folk som har bra lön, men  nu pratar jag om er som inte har det alls nu. Ni vet redan om det många av er, men ni kan blunda ibland för ni orkar inte med det alls då genom att ni har inte sett till att ta rätt arbete då som ger en bättre pension då många kan glömma bort det då men jag tar upp det igen och igen för att varna er då så ni inte står en dag utan pension och jobbat svart mesta tiden eller så har ni haft jobb från arbetsförmedlingen som är lika illa som svart då genom att ni såg inte igenom vad de gav er då att ni fick ett jobb som inte är pensionsgrundande då och ni halkar rejält på det då.

NI MÅSTE JOBBA MED JOBB SOM ÄR VIT och inte svart för att få en pension då, men även inte ta jobb från arbetsförmedlingen som inte är pensionsgrundande arbete då för att klara er pension när ni har slutat jobba då.

Jag vet en del kan jobba längre för de vill det, men det är era val ,men ni måste se till detta nu så ni inte halkar på det nu jag har tagit upp om nu. Svartjobb ser så bra ut för stunden men även de erbjuder arbetsförmedlingen erbjuder ser okej ut för en del folk som halkar in på det för ni har inte lust att titta efter riktiga jobb då, men även för ni kan gilla det ni arbetar med då, MEN DET KAN BLI EN FÄLLA FÖR ER även om ni gillar det ni gör för ni måste ha pensionsgrundande lön när ni går i pension och då spelar det ingen roll hur mycket du gillar det då, men du halkar i slutet då, genom att DU SÅG INTE FALLGROPEN I SAMHÄLLET DÅ.

Det är lätt för många att halka där då för att ni kan gilla jobbet ni håller på med då men då ska de ge er pensionsgrundande lön eller sluta att jobba svart och måste skatta för pengarna, DÅ KAN NI VARA KVAR PÅ DITT ARBETE, då först kan du säga ja till ditt arbete då om du får pensionsgrundande lön från ni jobbar hos, då kan ni stanna kvar men annars måste ni söka er vidare där de ger er rätt lön som är pensionsgrundande lön, då måste du vidare även om det kan kännas tufft att lämna ditt jobb du har då.

Men får du inte pensionsgrundande lön även om ni tjatar på dem, att ni måste ha det för att kunna vara kvar och jag kan inte jobba svart längre nu utan måste jobba vitt nu för att få en pension, då ska ni gå om de inte går med på det LÄMNA JOBBET ILLA KVICKT och sök ett arbete med pensionsgrundande  lön då för att få en lön när ni går i pension då, genom att folk har så liten pension nu när de har jobbat, men vad får ni som har jobbat svart mycket men även tagit från arbetsförmedlingen de erbjuder er då utan pensionsgrundande lön.

Vad får ni då tror ni?

Ni får det illa idag många måste söka upp sociala som ger så lite pengar när ni söker lite hjälp då. Jag vet att folk får liten pension idag och måste spara då, genom att de vet att de får så lite pengar i slut när de går i pension och så illa har det blivit nu att folk måste spara nu och många yngre tänker inte på det då mens de jobbar då, men jag ser att folk ska inte behöva hålla på att spara för att de ska extra pengar när de gå i pension då UTAN BETALA UT RÄTT PENSION TILL ER då, slipper ni ha ett sådan system då, att ni måste lägga undan pengar för ni pensionssparar då.

MEN JAG VILL ATT FOLK SKA FÅ FULL PENSION när de går i pension och de kan få spara genom att det är inget fel i det att spara, men inte bara för pensionen är för låg, då blir det fel i mina ögon sen ni gjorde om mycket för er nu. Jag ser att folk har rätt till full pension när de går i pension med samma lön som när de jobbade då för att de har samma utgifter som när de jobbade då. DÄR VILL JAG HA EN ÄNDRING NU ATT ALLA HAR RÄTT TILL DET NU.

Jag upplyser om alla fel jag ser nu och allt ni måste ta itu med nu för att vända landet rätt svenska folket nu och ni ser som mig såklart då. Leva ska ni alla göra nu och inte hamna utanför samhället nu. GUD 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.