FOLK OCH MÄNNISKOR

Folk kan se på olika sätt det jag nu ska prata om nu genom att folk har utvecklats så mycket nu och har insett så mycket nu genom att alla kan inte se som jag kan se, men ni kan se en del folk hur det ligger till, men inte alla kan se utan jag kan se framtiden som ni alla ser, att jag har helt koll på framtiden då. 

Det jag nu vill ta upp DET ÄR ATT MÄNNISKOR LEVER PÅ OLIKA SÄTT och ni tar för givet ibland att folk inte ska ställa upp på er och då kan det bli en del problem när ni inte kan se att ni är värd all hjälp ni måste ha då, men kan inte se hur de ska kunna få den hjälpen genom att jag vet att många har det tufft idag som jag har tagit upp om förut ,att ni har inte det lätt människor idag när världen ser ut som den gör idag bara en massa konflikter och problem har jorden nu och jorden har aldrig sett ut såhär som den ser ut idag då.

Genom att folk har fått en helt annan syn på saker och ting och kan även se så mycket fel då när de inte kan se vad som är rätt eller fel då och nu ska jag ta upp VAD SOM ÄR RÄTT ELLER FEL I MINA ÖGON. Vad som kan hjälpa er allra bäst då OM NI LYSSNAR PÅ MIG SÅKLART, då kan ni få mycket hjälp av det jag nu ska skriva om nu och jag har tagit upp så mycket som ni ser, men jag ser ändå att jag måste skriva om olika ämnen då, genom att folk lever idag på olika sätt då.

JAG MÅSTE TA UPP OM ETT SÅ STARKT ÄMNE som många inte kan se nu, men de fortsätter på samma sätt då genom att folk inte kan se klart idag när jag tar upp saker som rör er hälsa, DÅ MÅSTE JAG TA UPP OM DET NÄR DET RÖR HÄLSAN KAN SVIKTA för en del folk som inte kan se klart då för ni är så invaggad i samma som hela svenska folket är då, som inte kan se klart alls då genom att jag ska ta upp ett ämne som ni inte kan se då, vad som är helt fel då, att leva som ni gör idag genom att ni förstör hela hälsa då genom att ni inte kan se signalerna, att de är helt fel då att leva som ni lever idag.

Men jag kan inte ändra om folk syn på det, men jag kan tala om alla fel med det som jag nu ska ta upp om nu, att folk kan leva i bra relationer, men även I EN SÅN FRUKTANSVÄRD RELATION genom att ni är blind då som sitter fast där och inte kan ta er ur då eller börja om och gå rätt nu och inte hänga er kvar då med dem då.

VAD SKA JAG NU PRATA OM tror ni när jag bara går runt er nu? Vad är det jag vill komma fram till då?

SOM ÄR SÅ FARLIGT I EN RELATION DÅ som kan gå bra, men även skada er för mycket om ni lever på fel sätt nu. Vad är jag nu ute efter tror ni?

När jag ska prata om ett ämne som inte ni vill ta i ens en del och en del accepterar det så mycket till och med föräldrar accepterar det så mycket då och till och med dem ser inte fel i det då, fast jag ska vara så klar för er, så ni kan förstå det. Jag ska ta upp om nu och många länder har hamnat lite snett som ni har hamnat då. Det har gått för långt nu när ni inte kan se signalerna, ATT DET ÄR SÅ FEL ATT LEVA SOM NI GÖR NU. 

Jag ska ta upp ett ämne som inte alla kan se nu, vi har inte tagit upp om det förut men nu tänker jag ta upp det för jag måste hjälpa folk rätt nu, att jag måste påvisa om alla fel som händer då med kroppen eran då. ALLA FEL SOM BLIR OM NI LEVER IHOP TVÅ MÄN som inte ni är skapt för alls nu utan ni är skapt som kvinna och man som är den perfekta relationen då, att ni har allt då när ni föds. Ni har en man och en  kvinna att möta som även kan ge er ett barn då när ni vill ha ett barn.

Men nu har männen vänts sig ifrån kvinnorna, men även kvinnorna har vänt sig ifrån männen nu och kan leva ihop många kvinnor idag och även männen kan leva ihop med varandra då, GENOM ATT JORDEN HAR BLIVIT SÅ UPP OCH NER NU. Jag ser hur ni lever idag man och man och kvinna och kvinna som är så fel i mina ögon då, att leva så som jag ser är fel då att leva man med man.

Genom att ni kan bli skadad hela livet ni som lever ihop med MÄN SOM HAR SEX MED VARANDRA helt fel då SOM KAN FÖRSTÖRA SÅ MYCKET INRE ORGAN DÅ genom att ni är inte född att ha sex så som ni har nu. Ni får fel som många har märkt då, att ni inte har en ända till att ha sex med utan ni har ett underliv varje människa som föds, kvinnan har ett underliv och männen har ett underliv för att passa in med varandra då.

Genom att MAN OCH KVINNA ÄR FÖDD ATT LEVA IHOP,men inte att man och man ska leva ihop genom att ni skadar varandra så mycket då genom att ni är inte skapt så och NI KAN INTE ENS FÖDA ETT BARN EN MAN utan det är en kvinna som kan föda ett barn och inte mannen ska föda ett barn som inte är meningen alls hur kroppen är skapt nu.

Genom att ni är född man och kvinna som är meningen att ni ska mötas på, men även ha sex med varandra då, genom att ni är skapt att föda barn eller så ska ni inte det. Men ert underliv är skapt FÖR ATT ANVÄNDAS PÅ RÄTT SÄTT DÅ när ni har sex med varandra då som är meningen från början, ATT NI SKA HA SEX MAN OCH KVINNA IHOP DÅ genoma att ni är skapt för att passa in då.

Men nu har männen börjat ha sex med varandra SOM ÄR SÅ FEL ATT LEVA SÅ genom att ni förstör ert underliv då genom att det är en kvinna ni ska ha sex med då, genom att EN MAN HAR INTE SAMMA UNDERLIV SOM EN KVINNA HAR DÅ genom att ni är inte skapt så alls då.

Ni kan få så stora problem med underlivet NI SOM HAR SEX DÄR BAK som ni är inte skapt för alls då utan ni kan förstöra så mycket då när ni lever som ni gör idag. Det blir värst för männen då genom att de kan skada sig mer än kvinnor som lever ihop, men det är även det fel i mina ögon.

Men jorden har blivit så upp och ner nu i mina ögon då, att ni inte kan se vad som är fel att ni inte ser ATT NI FÖRSTÖR ERT UNDERLIV DÅ när ni har sex på fel sätt då.

Jag måste ta upp om detta problem, genom att så många är sjuk när de dör och kommer hem när de har levt ihop SÅ FEL MAN OCH MAN, de är sjuk då när de dör genom att de har levt så fel då.

Genom att en kvinna kan ge en helt annan energi än vad en man kan ge, de kan inte ge samma då som de som lever rätt då. DE GER VARANDRA VÄRME OCH KÄRLEK när ni möter på rätt relation då. Det som händer när ni tittar åt fel kön, vad är det som sker i er när ni provar på samma kön ni själv har.

Vad är det som händer NÄR NI LEVER IHOP MED SAMMA KÖN som ni själv har, men även ha en kärleksrelation då? Vad händer då när ni dras till så fel nu? Vad är det som händer med er då?

När ni fortsätter även med andra män och andra män, men ser inte klockan då vad ni måste göra då för att bryta den relationen då. Vad är det som händer då med er när ni fortsätter år efter år med samma sak och inte vänder om ens utan fortsätter leva ihop med männen då fast ni kan känna ATT ERT UNDERLIV ÄR INTE SOM DE SKA VARA IBLAND genom att ni är inte skapt för det. Ni har sex på fel ställe då och förstör kroppen eran då när ni har SEX DÄR BAK SOM INGEN MÄNNISKA ÄR SKAPT FÖR utan ni är skapt för en kvinna då.

Ni ska ha sex med en kvinna och TITTA PÅ HENNES UNDERLIV SÅ FÖRSTÅR NI  vilka fel ni gör som fortsätter leva år efter år med män som inte har samma underliv som en kvinna har då, som är gjort för en sak att ha kul ibland, men även att föda ett barn, men även ett underliv på folk, kallar jag för att ni börjar gå då när ni börjar röra runt i ert underliv då.

Genoma att NI FÖDS MED ETT BASCHAKRA som startar igång mycket då när ni har sex då, genom att baschakrat får er att börja regera då genom att ni är skapt med en massa chakran då, men baschakrat ÄR SPECIELLT GJORT FÖR ATT SÄTTA IGÅNG ER DÅ. Många kan lägga händerna på sitt baschakra när ni har fastnat då, men även att ni har sex med varandra då för att starta igång er energi då.

MÅNGA MÄN KAN KÄNNA STOR SEXLUST NÄR DE SKA BÖRJA GÅ som jag kallar det då, att männen ska börja agera då som män är född till, att de har ett annat sätt än kvinna har då.

ÄR DET SEX FÖR ALLA NU genoma att ni ser att många män vill börja då, att sätta igång den leken då, men många kvinnor har samma känsla inom sig när de är ung då. Att många ungdomar kan ha så mycket energi genom att hela deras kropp är i upplopp när de växer upp då. Många kan kännas tidig för en del människor när de känner hela deras kropp är i uppror då, men det är så normalt att känna så då, att allt kan rusa i er när ni håller på öppna den vägen då. 

Men jag ska komma tillbaka det jag skulle prata om nu, vad som är så fel att leva som de lever då med varandra då man och man nu. MÄNNEN KAN FÅ EN KÄNSLA ATT DE GILLAR SIN KOMPIS så mycket då genom att de håller på att växa då och kan känna att deras underliv inte är som andra då, genom att de känner att de dras till samma kön då och kan inte förstå det, genom att de känner själv att det är så fel då när de ser på sina andra kompisar då, att det är så fel, men tanken finns kvar hos dem då, att de har så svårt att släppa den tanken att de gillar sin kompis så mycket då, men vet inte hur de ska få bort den känslan ens genom att de känner själv att det är fel att känna så då.

De kan vända rätt många då, ATT TESTA INTE DET ATT HA SEX MED EN MAN DÅ  utan välj en kvinna då en tjej istället då för att välja en man då. Många kan inte rå för det alls att de känner som de gör då, men där ska ni vända om och inte se åt samma kön för att rädda er själv då utan FÖRSÖK ATT SLÄPP DEN TRÅDEN DÅ. 

Genom att det här kan dyka upp på när killar håller på att växa då, att de dras till samma kön som de själva då. Det är så vanligt bland män att de kan känna så när de håller på att växa upp då, men MÅNGA MÄN VÄNDER OM GENOM ATT DE KÄNNER ATT DE ÄR FEL DÅ, att känna så för samma kön och kan även växla ihop med att de gillar sin kompis så mycket då, men kan äve vilja testa mer när de gillar sin kompis så mycket då fast många går inte längre då, genoma att de känner att det är så fel då ,att se åt samma kön då som de själva då och kan må så dåligt då när de ser det. Vet inte hur de ska ta sig ur då.

Det kan HÄNDA KILLAR NÄR DE VÄXER UPP att de kan känna för samma kön då men vad kan ni göra åt det då?

Ni ska vända om då och inte fortsätta att se åt samma kön då som ni har utan försök att släpp det då, genom att ni kan bli så sjuk tillslut  om ni kliver in relation på relation med män som gör er sjuk då genom att det är inte menat att ni ska leva så utan ni är född att leva ihop med en kvinna då som kan ge er barn, MEN ÄVEN GE ER KÄRLEK SOM INTE ÄR SAMMA SAK om ni lever med en man då.

Hur ska ni freda er då när ni känner att ni dras mot män samma kön som ni har då? Ni måste vända om då om ni känner det och inte ge upp då för ni kan få fel hela livet i underlivet då ni som har sex i ändan då. MÄN BEHÖVER EN KVINNLIG ENERGI DÅ som gör att de kan leva mycket bättre nu.

Men många kvinnor har vänt sig ifrån männen genom att de kan leva ihop då fast det händer inget med dem då utan det är männen som får problem då genom att de är inte gjort så männen, att ha sex med varandra då varje dag, TÄNK HUR EN KVINNA ÄR GJORT DÅ, att allt är så perfekt då att leva ihop män och kvinna då.

När männen växer upp när de är liten grabb, då KAN DET HÄNDA EN DEL SAKER I DERAS KROPP som de kan inte rå för då, men det händer saker för en del som börjar titta åt männen då som har samma kön som de har då.

Att det händer mycket när de växer upp då som gör att de kan även vara mer sårbar än andra barn då och kan känna tillit till en kompis då, att de känner så mycket för sin kompis då. Det kan även blandas i kärlek då när de växer upp då, att de känner så mycket för sin kompis kärlek då som är vanligt om det har hänt en del saker för dem när de växer upp, att de ser sin kompis på ett annat sätt då genom att de kan vara så mycket blandade känslor de har för honom då och där ska de vända om. SE SIN KOMPIS SOM EN VÄN DÅ och inte se åt honom på ett annat sätt då än en vän då.

MEN KILLAR KAN FÅ PROBLEM I PUBERTETEN när de växer upp och mer känslig än andra då och har mer av den känslan i sig då genom att de börja se åt sin killkompis då. Det kan hända killar när de kommer i puberteten ATT DE BÖRJAR DRA ÅT KILLARNA DÅ genom att något händer i kroppen på dem då när de växer upp då som de ska släppa då och många släpper det har jag sett då.

Genom att jag kan se unga killar idag som har lämnat den tanken då, att de kan inte ha sex med sin kompis då utan de kan känna av när de växer upp killarna speciellt då ,att de kan dras mot samma kön som de själva då. En del provar inte ens längre då genom att de kan ha det inom sig då när de växer upp och sen försvinner det när de växer upp då, att de släpper den tanken då att leva med en man då av samma kön som de själva då, ATT DE SLÄPPER DEN TRÅDEN DÅ och tänker inte på det medans en del kan utforska det och testa då och ser att det är mycket enklare att leva med sina kompisar då än en kvinna då och kan fortsätta hela livet att leva med samma kön och ha sex med varandra männen då.

JAG SER ATT DE FÅR SÅ FEL SIGNALER DÅ när de testar det och många accepterar det då och tillåter till och med det, att de få leva med män som i en riktig relation då. Många har gått med på det, men jag måste varna för det genom att DE BLIR SJUK NÄR DE LEVER FEL MÄNNEN DÅ genom att de är inte född så utan folk ska leva ihop med en kvinna och en man då och tittar ni som ser det. HUR ALLT ÄR KONSTRUERAT NU för er att ni ska även möta på andra män kvinnorna för att rensa energier med dem, men även leva ihop med dem då som är den bästa sättet för er då.

Men folk har vänt sig emot varandra då nu NÄR DE LEVER SÅ FEL med varandra då och blir sjuk av det då, genom att de inte kan se att det är så fel att leva så då genom att ni  har inte samma kropp som en kvinna har då. Ni har inte samma sätt som en kvinna har då utan ni har olika sätt för att kunna hjälpa varandra då och männen ska leva med kvinnorna då, genoma att männen är den starkaste av dem då genom att de är byggt på ett annat sätt männen då än vad en kvinna är byggd nu genom att ni har inte samma muskulatur ens männen och kvinnorna som alla kan se då, att det blir det bästa förhållandet då om ni lever ihop man och kvinna då.

Genom att ni kan hjälpa varandra varje dag då genom att varje kvinna har inte samma muskler som männen har. De ska leva under samma tak som en kvinna lever idag genoma att GENOM ATT VARJE  MAN ÄR BYGGT PÅ ETT SÄTT att leva ihop med en kvinna och varje kvinna är byggt på ett sätt att leva ihop med en man då, genom att de är skapt som man och kvinna då. Det är meningen att ni ska leva ihop för att få allra bästa livet ihop då och inte leva med kompisar och ha sex med dem då UTAN NI ÄR SKAPTA SOM MAN OCH KVINNA för att leva ihop då och får det bästa av allt då när ni hjälps åt då.

MEN NU HAR ÄVEN KVINNORNA RATAT MÄNNEN DÅ och en del väljer att leva med en kvinna, men det kan komma sen ni är barn att ni har varit utsatt för problem då och dras till att leva med en kvinna då som ni ser enklaste sättet att leva då, att ni dras till samma kön samma som männen gör, men ni får inte ut så mycket av det då.

Men jag ser så fel ni gör nu, men många kvinnor har fått så mycket problem med männen och då kan de dras till samma kön då genom att ni ser så mycket problem med männen idag och även från er barndom kan en del välja att leva ihop med kvinnorna som de tycker är mycket enklare då, men ni väljer bort något SOM NI BORDE HA I ERT LIV, genom att ni är inte konstruerad som en man då och kan inte känna samma då, genom att många kvinnor kan gå mellan männen då och kan leva med både kvinna och man, men ser så mycket fel i det genom att ni väljer bort för ni känner att ni vill leva med samma kön då och känner att det är mycket enklare då, att leva då GENOM ATT NI HAR FÅTT PROBLEM MED MÄNNEN SEN NI VAR BARN. Det kan följa med er då och ser männen som ett hot en del kvinnor då som dras till samma kön som dem själva då att de dras till samma då.

Genom att DE KAN KÄNNA SÅ MYCKET KÄRLEK för en vän som killarna kan känna då genom att ni är inte född att leva kvinna och kvinna ihop, men ni kan välja det ändå för ni är så besviken på mycket då och ser inte en chans att hitta rätt då och kan rata männen då.

JAG VARNAR FÖR DESSA RELATIONER genom att de är fel att leva då och låt folk få hjälp nu och inte kliva in dessa relationer som jag ser är så fel att leva och speciellt männen blir sjuk av att leva ihop med andra män och ha sex ihop då, men kvinnorna blir inte skada på samma sätt då, men männen när de lever för länge så fel med varandra då.

Jag ser att allt är så accepterat idag. JAG VILL VARNA FOLK NU att inte leva så fel som ni lever idag många idag genom att ni är inte född så. Jag vet att ni kommer inte ta åt er en del för det har gått för långt nu att ni lever så fel nu.

Men det är killarna som får mest problem då när de börjar se åt samma kön då KILLARNA FÅR STORA PROBLEM OM DE FORTSÄTTER DÅ och vänd om då, om ni känner att ni dras mot samma kön då vänd om då för att slippa bli sjuk då och om ni känner att ni dras till samma kön släpp den tanken och se inte åt de hållet då, utan släpp den tanken då för att inte bli sjuk nu.

Hela tiden föds barn SOM KAN HA LITE FEL när de föds som har just de felet då, men ni kan ta er igenom om ni släpper den tanken då när ni känner det i kroppen då, att det är fel och DET ÄR MEST KILLAR när de växer upp och kommer i puberteten då att de känner av, så mycket då när kroppen håller på att utvecklas och då kan en del känna av så mycket i kroppen då när ni växer upp då. Det kan många killar att ni känner extra för er kompis då att ni kan känna kärlek då som är så vanligt ibland att känna då när ni växer upp då, men killarna ska se åt ett annat håll om ni känner det för att inte kliva in i så fel relation då.

Det händer många killar idag att de kan känna så mycket kärlek för sin kompis då och KAN BLANDA IHOP DET DÅ genom att ni dras inte till en kvinnlig energi utan en manlig energi då som blir fel då.

Hur ska ni göra som känner så?

Ni ska inte kliva in i det för det går över då, men en del kan inte låta bli tanken då att testa då eller så råkar ni ut för dem som redan har testat det då ,men vänd om då genom att ni kan bli så sjuk av det då, genom att kroppen är inte gjort och konstruerad så. Ni föds med varsin kropp en kvinna en man för att kunna leva ihop och FORTSÄTT INTE OM NI DRAS TILL SAMMA KÖN utan vänd om då för att inte bli sjuk då, genom att ni ser så många som lever så idag, men se inte åt dem då utan du kan vända om idag för att inte förstöra ert liv då GENOM ATT KROPPEN ÄR INTE KONSTRUERAD SÅ. Ni kan bara titta på hur en man och en kvinna är skapt nu.

Jag tar upp ett så hett ämne nu som inte ni vill se åt ens, genom att folk har så stor acceptans när det gäller det. Har galor för dem och ser inte att det är så fel då utan FOLK ÄR SÅ BLIND I MINA ÖGON och en del kan vara tyst om det fast de ser så mycket fel med det då.

Men jag måste ta upp det nu genom att jorden är upp och ner idag.Folk kliver in i fel relationer då som väljer av samma kön som en del kan känna är mycket enklare då att leva då, men i mina ögon är det så fel genom att ni är inte skapt så och DÅ BLIR DET FEL med er när fortsätter leva så fel då. Ni kan leva ihop med vänner, men inte som en relation då. Det är något annat det, att leva med vänner då, men nu har så mycket blivit så mycket fel nu.

JAG VARNAR FÖR DET NU GUD

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.