JORDENS YTA – EARTH SURFACE

Skorpan på jordens yta är inte kul att se idag genom att folk har fördärvat så mycket nu och förstört så mycket på jordens yta idag som har pågått en längre tid tills det en dag tar stopp en dag då. 

Jordens yta är inte så stark som ni tror nu många idag, att jorden är så stark och tål så mycket kemikalier som kan fördärva jorden ännu mer med en massa giftiga ämnen då, som folk så lätt KAN FÖRSTÖRA MED EN MASSA GIFTIGA ÄMNEN som kommer från olika kemikalier då.

VAD ÄR KEMIKALIER tror ni som jag tar upp hela tiden om då genom att ni har smutsat ner så mycket sjöar med en massa kemikalier då. Hur ska vi få bukt med det nu? När det har gått så långt då med ATT SMUTSA NER ALLA HAV OCH SJÖAR  som många kan se att djurlivet ser inte så bra ut idag.

Om ni TITTAR LÅNGT TILLBAKA innan ni ställde till för mycket då. Hur såg det ut då tror ni?

Jag ser att jorden HADE DET MYCKET BÄTTRE FÖRR innan människor börjar utveckla en massa saker då och bygger upp en massa fabriker som bara skadar ytan ännu mer då.

Genom att jorden har fått så mycket stötar nu som gör att FOLK KOMMER FÅ LIDA I FRAMTIDEN DÅ av all smut jorden får ta emot nu, genom alla utsläpp då som blir bara värre då.

GENOM ATT NI INTE SER INNAN NI BÖRJAR TILLVERKA SAKER OCH TING.Vad kan hända då om vi tillverkar då dessa saker och hur blir det med utsläppen då?

NI HAR INTE TAGIT REDA PÅ NÅGOT INNAN NI STARTAR IGÅNG SAKER OCH TING tills ni ser att ni har fått en massa problem av det som ni hade sån trust till då. Vad händer då när ni måste börja tänka om, genom att ni hade den tillgången till att tillverka en massa saker då och då blir det en massa farliga gifter när ni inte ser vad ni först måste göra innan ni startar upp alla dessa fabriker som släpper ut en massa giftiga ämnen då som måste tas om hand då.

Genom att FOLK KAN ÄVEN BLI SJUK av det genom att de kan andas in det om de bor för nära då där de släpper ut en massa gifter då, som ingen tycks göra något åt det då utan fortsätter att släppa ut en massa gifter då fast de ser hur folk kan må när de bor för nära dessa ställen då, att de kan inte andas in gifterna då. MÅSTE FLYTTA EN DEL FOLK, så de kan fortsätta ändå förgifta och tänker inte på, att om ni flyttar en massa folk så kommer ändå jordens yta bli lidande, men även folk som arbetar med det, de blir lidande då som ni verkar vara så blind för då, ATT NI INTE FÖRSTÅ HUR FARLIGT DET ÄR det ni håller på med nu, som inte ni verkar ha någon hum om alls som jag ser det i mina ögon, att ni utsätter så mycket oskyldigt folk ni som håller på att förgifta jordens yta då, att folk kan knappt bo på vissa ställen när de inser att de måste flytta då för att inte bli sjuk av det.

Det ser ut på många ställen i världen att ni tar ingen hänsyn till människorna alls då.  

Hur ska vi få slut på det när ni hela tiden ÄR SÅ BLIND  genom att jag ser även HUR DET ÄR MED KÄRNKRAFTEN DÅ. Hur ni tänker så stort tills ni kommer på att det var för giftigt det ni höll på med och börjar tänka till då, att ni måste ändra om då men vart ska ni då göra av det som ett kärnkraft släpper ut, då måste ni tänka flera gånger då genom att ni hade upptäckt hur giftigt det var att jobba med det, men även rädd för alla utsläpp om det händer något då.

Ni har börja se åt andra saker som jag ser att ni borde sett åt andra saker INNAN NI STARTADE UPP ETT KÄRNKRAFTVERK som är så farliga kemikalier då.Det såg ni inte då utan ni har nu först börja se vad kan hända om ni får en läcka då från kärnkraftverket då.

Vad som kan hända med er då genom att ni upptäcker saker efteråt sen det redan är gjort då, istället för att kolla igenom alla säkerheter innan ni börjar starta igång saker och ting då, genom att nu kan ni inte göra så mycket åt det nu genom att ni måste dumpa det både här och där giftiga kemikalier då, SOM NI SKULLE SETT INNAN NI BÖRJADE ANVÄNDA ER AV KÄRNKRAFTVERK DÅ, att testa allt innan ni startar igång det då för att se vad som händer om saker och ting måste bytas ut då. Vad som händer med det ni har startat igång då och vad händer med det då?

Inget har ni testat er fram då genom att det är flera länder som har kärnkraftverk och MÅNGA HAR FÅTT SÅ MYCKET PROBLEM MED JUST KÄRNKRAFTEN DÅ när länder inte kan ta hand om alla gifter som blir av ett kärnkraftverk då och tar inte ens ansvar många länder som håller på med det. Har inte lärt sig om säkerhet alls många länder har ingen undervisning alls vissa länder då. Varför har ni fått såhär tror ni nu? genom att ni inte kan ta reda på innan ni startar igång det då?

Ni ser hur farligt det är om ett kärnkraftverk släpper ut en massa gifter och ni vill inte bo så nära ett kärnkraftverk då.Varför vill ni inte det då? Genom att ni vet vad de släpper ut ett kärnkraftverk då. FOLK VILL INTE BO FÖR NÄRA ETT KÄRNKRAFTVERK  genom att folk är vaken om det.

Men så har vi länder som inte tänker på det alls utan kan förstöra så mycket då, GENOM ATT MÅNGA LÄNDER HAR INGEN KUNSKAP ALLS DÅ om hur det fungerar då och tänker inte på alla utsläpp som blir som kan förstöra en massa vatten då, där folk ska bo då genom att folk har inga val än att bo där de släpper ut en massa gifter då, tills de en dag upptäcker att de har blivit sjuk av de släpper ut då. Måste ta sig därifrån och kroppen HAR ANDAS IN EN MASSA GIFTER DÅ som gör att folk måste flytta då. De har barn och en familj att ta hand om då, men kan bli så sjuk då av att bo nära det då, genom att de släpper ut en massa gifter då som många ställen i världen har problem med nu.

Folk kan knappt bo på vissa ställen genom att folk tar ingen hänsyn till människorna då och så ser det ut över hela vår värld, att vissa ställen är mindre förgiftad än andra ställen, men JORDEN HAR FÅTT SIG EN TÖRN som ni ser då, genom att det är så mycket utsläpp från så mycket fabriker som folk måste se över nu genom att jordens  yta är inte så stark som ni tror då och tar för givet att det fixar sig då.

DET FIXAR SIG INTE ALLS DÅ som ni ser nu och kan se, att ni kan så lite om jordens skorpa då. NI KAN INGET OM DEN ALLS genom att jorden får sig en törn varje dag nu genom att folk inte kan respektera något nu. Det blir bara värre ser jag med jorden då genom att jordens yta kan få problem med andra saker då när ni inte tar hand om den.

Jorden ska överleva nu och då MÅSTE FOLK GÅ IHOP MED VARANDRA DÅ genom att folk måste få folk att sluta med det folk nu håller på med nu, genom att allt har gått för långt nu med jorden yta då. Det blir djurriket som får problem men även människorna får problem NÄR DE BARA FÖRGIFTAR NER EN MASSA SJÖAR OCH HAV, då kommer djurriket få en massa problem att överleva då, genom att det är så mycket utsläpp i haven och många sjöar nu.

Folk tar inte hänsyn till djurriket alls nu genom att de tänker inte på vad som händer då när de dumpar en massa i havet och sjöarna vad som händer med djuren då. De har inget koll på det många länder idag GENOM ATT DE HAR SÅ LITE RESPEKT MOT DJURRIKET DÅ när de inte kan se vad som händer med haven och sjöarna då. Att djuren får problem då att överleva då genom att de förgiftas för mycket, då får haven och sjöarna problem då och många båtar släpper ut en massa giftiga ämnen då som ingen verkar ta reda på då. Hur haven har det idag och alla sjöar har det idag, men folk tar inte reda på något då som ni ser då. Alla båtar som ska frakta en massa saker över havet släpper ut en massa smuts i havet då och samma är det med alla sjöar, att de släpper ut en massa gifter då när ni inte kan se vad som händer när EN BÅT PUMPAR UT EN MASSA GIFTIGA KEMIKALIER DÅ.

Vad som händer då med era sjöar och hav då?

Ni tar inte reda på det alls genom att ni blundar för mycket nu. Ni som har barn och ska tänka på det. VILKEN VÄRLD DE FÅR VÄXA UPP I NU och även era barnbarn som har barnbarn ska tänka på hur kommer de får det då. När folk bara fortsätter på samma sätt nu. Vad som händer med jordens yta då när ni inte kan se hur haven och sjöarna vad som händer då MED ER NATUR DÅ. Vad händer då för er som inte kan se hur vattnet ser ut idag. Ni behöver inte gå längre nu.

NI KAN SE HUR DRICKSVATTNET KAN SE UT PÅ VISSA STÄLLEN NU och  ni behöver inte gå längre än att titta där hur jorden yta håller på att förstörs av allt nu som ni släpper ut nu. Det måste renas hela tiden dricksvattnet då och då behöver ni inte gå längre för att se vad som händer idag nu. Hur ska vi ändra om folk när de inte ser hur dricksvattnet måste ha så mycket rening innan ni dricker vattnet då. Hur mycket de måste gå igenom och renas då innan ni kan dricka det då. Hur många gånger måste ni rena vattnet ni dricker då och hur många system har ni för att rena dricksvattnet då och hur många system finns det att rena dricksvattnet då som alla ser som jag ser, ATT NI SKÖTER INTE OM JORDEN DÅ.

Det är bara att se hur dricksvattnet ser ut idag, då skulle ni förstå mer hur jorden ser ut i alla länder då. Vilka bekymmer de har att rena vattnet så de kan dricka det då. MEN HUR MÅNGA TÄNKER PÅ HUR SKITIT ALLT HAR BLIVIT NU och inte kan se vilka maskiner ni måste ha för att rena vattnet så mycket då och kan inte komma till insikt hur det ser ut nu på jorden.

Att folk måste rena så mycket sitt dricksvatten genom alla utsläpp då, att de får rena hela tiden då för att kunna dricka vattnet nu genom att allt är så ner smutsat idag från alla utsläpp som blir då. Vad händer då NI MÅSTE STARTA EN MASSA RENINGSVERK  för att kunna dricka vattnet då och kan inte bara dricka ur en sjö då genom att sjön är förgiftad så klart av allt ni har släppt ut i vattnet då.

Har börjat hitta på så mycket rening för vattnet då, så ni kan dricka friskt vatten då annars kunde ni inte dricka vattnet om ni inte renade vattnet så noga då, genom att VATTNET ÄR FULL MED EN MASSA BAKTERIER NU som alla kan förstå att ni kan inte dricka vattnet då genom att vattnet är full med en massa bakterier som ingen kan dricka av då GENOM ATT VATTNET ÄR SÅ SMUTSIGT DÅ och kan inte ta av vattnet ett enda glas att dricka då.

Genom att ni kan bli sjuk av alla bakterier då om ni dricker av vattnet då, att ni blir så sjuk av vattnet då OM NI DRACK ETT GLAS VATTEN DÅ och så ser det ut på många ställen idag, att ni kan inte dricka av vattnet genom att ni måste rena det först innan ni dricker vatten då genom att vattnet är så smutsigt då, att kunna ta ett enda glas vatten då och inte ni kan se det nu, ATT NI MÅSTE HA ETT RENINGSVERK TILL ALLT NU för att kunna leva ett bra liv nu.

Hur ska vi kunna vända folk när de inte kan se vad de gör med naturen som alla vill nu vårda så mycket nu. Många tänker även på djuren SOM FÅR MER OCH MER PROBLEM att leva på vissa ställen i världen då och så illa är det med jordens yta idag.

Att folk inte kan se, ATT FOLK SKA KOMMA TILLBAKA HIT EN DAG, då kan den vara så förgiftad av allt då och kan inte komma tillbaka alls om jorden förstörs för mycket av alla gifter och utsläpp som blir då och DÅ FÅR EFTERKOMMANDE STORA PROBLEM att kunna komma tillbaka hit och inte fortsätta smutsa ner jorden så mycket som ni gör idag med alla utsläpp ni har nu som bara blir värre för jordens yta då, att kunna överleva då.

GENOM ATT FOLK SKA KUNNA ODLA OCH LEVA PÅ JORDEN och inte att jorden yta ska få stora problem då att kunna odla sin säd som ni kan få problem på vissa ställen då som inte folk tänker på idag. Det kan skada så mycket då även av alla gifter ni släpper ner i marken eran. De kan ta stor skada av det när ni ska odla i framtiden då, att på vissa ställen får det att växa mycket sämre då genom att YTAN HAR FÖRRUTTNAT PÅ VISSA STÄLLEN som inte alla kan se idag, men i framtiden kan många få problem med just spannmål som alla vill odla då.

Hur kommer det att se ut då tror ni om ni fortsätter såhär tror ni?

Det kommer bli problem såklart om ni inte sköter om jorden då från alla utsläpp som blir nu och tänk på det OCH MINSKA PÅ ALLA UTSLÄPP FRÅN ALLT NU för att kunna rädda så mycket ni kan nu, att ni minskar på allt nu,  NI KAN RÄDDA MYCKET FÖR FRAMTIDEN DÅ. 

Genom att folk ska kunna leva nu och även de behöver mat som kommer från mycket jorden erbjuder idag som alla ska tänka på nu, ATT NI BEHÖVER ÄTA varje människa som lever på jorden.

 VAD FÅR NI ATT ÄTA OM NI ÄNDRAR OM ERT SÄTT NU? 

Ni får dåligt om ni inte ser hur ni kan förändra människor nu, SÅ NI BÖRJAR VÅRDA ER JORD SÅ MYCKET NU och ta hand om den då och sluta med att fördärva den så mycket som ni har gjort nu.

MÅNGA LÄNDER FÖRDÄRVAR MER ÄN ANDRA GÖR IDAG genom att de har ingen kunskap om något då utan de vet inte hur de ska sköta om jorden på bästa sätt då medans en del länder har blivit mer vaken för det, att de måste ta hand om det på bra sätt då. JAG SER SVERIGE har börjat ta tag i det genom att de har börjat med en MASSA ÅTERVINNING DÅ som möjliggör att de kan rädda mycket de har då och tänker på alla utsläpp de har nu.

Genom att de HAR BÖRJAT SE ÅT POSITIVA SAKER NU genom att de ser hur de kan göra med landet då när de har börjat med så mycket återvinning landet nu och börjat se att de måste ta hand om landet sitt nu.

JAG VILL ATT ALLA LÄNDER FÖLJER MED NU och de hjälps åt nu genom att ni måste vara först på mycket nu, men det handlar även om att landet har mer kunskap om saker och ting nu som möjliggör att de kan så mycket om de håller på med då och ser att det går återvinna så mycket som även sparar på mycket då när de återvinner glas och papper och plast att så mycket återvinns då, som jag ser bara positivt då att de återvinner så mycket då och nu tog jag upp om glas, men de återvinner så mycket som inte är glas och burkar och plast utan har kommit på så mycket mer än det att återvinna då och då vill jag att landet hjälper andra länder med det, så de kan börja rädda jorden så mycket de kan för framtiden då.

Jag vill att folk är uppmärksam på det genom att alla måste kunna leva då ATT NI HJÄLPS ÅT DÅ och tänker på det ni släpper ut då och ta hand om det, så inte jordens yta bli ännu mer problem med nu GENOM ATT JAG MÅSTE RÄDDA JORDEN FÖR FRAMTIDEN DÅ och ni ska ha jorden att komma tillbaka till då och då måste ni kunna leva och inte bli sjuk av jordens alla utsläpp då utan ni måste börja ta hand om allt och även titta på NI OM ÄR SÅ PIGG PÅ NYA PRODUKTER. 

Att ni tittar igenom då innan ni startar igång det då genom att KUNNA SPARA PÅ ALLA UTSLÄPP som blir då och många hittar på nya produkter med en massa gifter i och då måste ni se till att få slut på det.

Jag måste varna för framtiden KAN BLI SÅ ILLA OM NI INTE LYSSNAR NU, genom att ni måste kunna leva folk idag och även era barn och barnbarn ska kunna leva på jorden och även när ni ska tillbaka. Hur ser den ut då tror ni om ni inte gör något åt det då.

Genom att jorden går runt då, ni föds och ni dör så är det hela tiden att ni föds och dör och kommer tillbaka till jorden igen. Ni dör och kommer tillbaka igen till jorden och då KAN DEN VARA SÅ SMUTSIG SÅ NI KAN INTE FÖDAS TILLBAKA DÅ till jorden genom att den är fylld med en massa gifter och utsläpp från fabriker som ni inte fått någon ordning på då utan bara fortsätter släppa ut så mycket gifter då och då får ni problem som ska tillbaka hit igen, ATT JORDEN KAN VARA SÅ FYLLD MED EN MASSA GIFTER DÅ  och ni kan inte vistas där genom att den är för smutsig då av alla utsläpp från alla fabriker då och då måste ni få en stor ändring på nu.

Genom att ni kan inte fortsätta på samma sätt nu utan ni måste börja ändra om nu och se till alla utsläpp som blir nu och SE TILL OCH INTE STARTA UPP EN NY FABRIK som släpper ut en massa gifter nu utan ni måste se till vad ni har idag och inte fortsätta på samma sätt nu utan NI MÅSTE ALLTID SE IGENOM ALLT innan ni startar upp en ny fabrik som ni vill tillverka en massa saker i då och då måste ni vara så noga då om vad som händer med alla utsläpp då om ni startar den då.

Ni kan rädda mycket då om ni är noga med allt innan ni drar igång som ni gjorde med kärnkraften då. BORDE LÄRT ER EFTER DEN MISSEN DÅ att inte starta upp saker och ting innan ni vet som vad som händer och hur giftet är att använda då och jobba med då. Vilka utsläpp blir det då? Ni hade kunnat räddat mycket då om ni hade varit noga då INNAN NI KÖPER IN KÄRNKRAFTEN DÅ och kunnat varit mera vaken då, att inte ta den då för slippa problem då, men ingen var vaken då utan köpte in den då och hur ser det ut idag nu?

Det ser bara mer illa ut idag SOM NI MÅSTE LÄRA ER AV ERA FEL NI GJORT NU  att kolla igenom allt innan ni köper in så farliga ämnen då att lära sig av det nu att se igenom allt då innan ni ställer till en massa problem då.

JORDENS SKORPA BLIR SKADAD AV DET och ni måste tänka på det nu innan ni startar igång giftiga saker nu och TA TILL VARA ALL KUNSKAP FRÅN ALLA FEL NI GJORT NU, så ni kan lära er att inte starta igång saker och ting innan ni vet vad som händer då. Hur giftigt saker och ting är nu, då måste ni se till innan ni sätter igång fabriker och massa annat som kan skada jordens yta så mycket nu, att ni är medveten vad ni gör innan då för att kunna rädda jorden från framtida problem nu.

Var rädd om jorden nu och var noga med allt ni gör nu genom att ni har även bilar och båtar och flygplan, så det räcker till då att smutsa ner jordens yta då ALLT SOM NI HAR BENSIN OCH DIESEL TILL SÅ TÄNK PÅ DET NU, att de smutsar ner de med nu.

Genom att ni har utvecklat så mycket bra saker nu SOM GÖR ATT FOLK MÅSTE SORTERA NU så mycket nu så ni kan leva på jorden nu och inte få problem med det när jorden ska överleva nu och inte ha dessa problem nu, att folk inte kan vistas på jorden alls nu utan ni måste ha balans i allt nu för att kunna hjälpa åt nu så mycket ni kan för att kunna minskas på alla utsläpp från giftiga saker nu.

Genom att folk ser inte när de tillverkar bra saker, men de måste se till ändå genom att det blir en massa utsläpp från en bil som många vill ha idag, men ni måste minska utsläppen då för att bilen ska sluta släppa ut en massa gifter då. FOLK MÅSTE GÅ IHOP MED ANDRA LÄNDER FÖR ATT MINSKA PÅ UTSLÄPPEN DÅ måste gå ihop med andra länder och minska på utsläppen från bilen då, genom att många länder ser inte varningen alls när de hela tiden fortsätter på samma sätt medans en del länder kan börja se lite längre då med bilens alla utsläpp då och många har även kommit på  att förändra utsläppen då, genom att de bygger elbilar som inte släpper ut ett dyft då.

Jag ser att folk måste se åt alla utsläpp som en bil släpper ut och få slut på det nu och samma är det med alla båtar och flygplan som hela tiden släpper ut en massa gifter då. Men jag vill att ni minskar på det då och det finns så mycke bra folk som kan hitta på bra saker låt de få uppfinna bra saker som inte släpper ut för mycket gifter då för att rädda jorden då, SLÄPP FRAM FOLK OCH INTE STOPPA DEM NU bara för ni är rädd att förlora en massa pengar nu, genom att NU TÄNKER JAG PÅ JORDENS BÄSTA NU och se till att folk får komma fram med bra idèer som inte skadar jorden yta så mycket som de gör idag och släpp fram folk så de kan komma på så bra lösningar nu för att få slut på en massa problem för framtiden nu, släpp fram dem nu och låt de komma på bra saker då. Jag vet att folk kan bli stoppad av folk som kommer på så bra saker nu. JAG VET ATT DET FINNS FOLK SOM SER LÄNGRE NU  än att hålla på med oljan och diesel bilarna nu utan de kan komma på så folk slipper problem för framtiden då, ATT DE KAN SÅ MYCKET FOLK NU att vi måste se framåt med jorden nu och minska på mycket utsläpp nu.

JAG TAR UPP OM JORDENS YTA SOM ÄR MÖRK NU och vi måste få slut på mycket nu som framtiden kan få problem med nu genom att folk ska leva då och folk måste sluta smutsa ner nu. Det går om folk tänker till då och få slut på mycket av det som jorden fått problem med nu genom att vi hjälps åt då för att få slut på problem för framtiden då GUD 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.