FÖRÄNDRINGEN -CHANGE

Skapar oreda förändringar då men vi måste se åt ett håll som folk inte kan se nu hur Sverige ska få en förändring när det har gått för långt med landet då.

Det kan folk vara så rädd för idag, så de kan sätta käppar i hjulet på det. NU HAR VI ETT LAND SOM MÅSTE FÅ JÄTTESTOR FÖRÄNDRING som inte alla kan se nu hur ett land ska kunna resa sig från noll till hundra då som är svårt att se i folks ögon nu när landet bara har en massa problem.

HUR SKA JAG KUNNA HJÄLPA ETT LAND DÅ?

Som inte ens vill se åt sidan en del folk som borde se åt sidan för att kunna sätta igång så mycket nu genom att det är folk som måste se sanningen nu. HUR MÅNGA HAR TAGIT UPP OM DET TROR NI NU? Som alla ser att jag ser allt hur landet är dålig på att lita på GUD nu, för han är en figur som folk inte ska se åt ens utan det är bara sagor som Birgitta håller på att skriva ner nu om det ena än det andra nu som ingen kan tro på nu.

Jag ser från er som läser bloggen att ni är så dålig på att visa upp alla problem landet har nu. HUR SKA JAG KUNNA HJÄLPA FOLK NU som måste få en stor förändring nu.

GENOM ATT JAG SER HUR NI KAN RÄDDA ETT SJUNKANDE SKEPP NU som alla ser varför landet går baklänges då, men ni kan inte dela bloggen så mycket nu som ni måste göra FÖR ATT FÅ FOLK ATT GÅ IHOP MED ANDRA NU och för att upplysa folk om störta problemet landet har nu genom all invandring som har skadat landet ekonomi så stort nu, men även hur vi kan hjälpa ett land rätt om de får redskap från oss som ser allt då. Hur ett land ska gå runt nu igen och hur de ska kunna lyftas igen landet nu.

Men hur många har sett, att vi skriver om hur det ser ut i landet erat nu? HUR MÅNGA HAR DELAT BLOGGEN som vi sa till om nu för att landet måste få hjälp?

GENOM ATT JAG DELAR UT UT KUNSKAP OM FOLKETS KULTUR som kommer hit. Jag delar ut hur ni måste göra för att få slut på STÖRSTA PROBLEMET MED VÅLDTÄKTERNA NU. Hur killarna och folket fungerar nu genom att jag känner folket som kommer till Sverige så mycket nu. Jag känner dem så väl och vet hur de tänker om Sverige då.

 HUR MÅNGA HAR TAGIT UPP OM DET?

Hur många har sagt till om hur ni ska få landet att gå runt nu när vi sitter och skriver om varningar för folk nu som hela tiden inte vill dela som jag sa till om nu för att få folk att ta tag i saker och ting nu SOM LANDET SER UT NU ETT SJUNKANDE SKEPP DÅ.  

Men hur många har gjort något åt det? HUR MÅNGA HAR TAGIT UPP OCH VISAT UPP BLOGGEN det vi skriver om nu? Hur många har tagit upp om störta problemet landet har nu? Hur många har det då och även hur ni kan få slut på så mycket problem om ni gick med oss.

OCH SÅG OSS och inte ha den guden ni tror på som kyrkan har att be till nu och andra samfund och som hela tiden har den tron, att de ber till mig sen ska jag göra jobbet åt dem, att stoppa alla krig och de ber till och med att jag står på deras sida nu SOM AVSKYR KRIG att göra illa folk. Varför ska jag stå på deras sida som inte vill ha ett enda krig ens UTAN FRED VILL JAG HA som ni har sett nu.

FOLK SOM SLUTAR SÄLJA VAPEN till folk som inte kan hantera ett vapen ens genom att det är så mycket folk som inte ska äga ett vapen för att få slut på bråk och  konflikter då.

Men hur många tar tills av mig SOM KAN ALLT HUR FOLK SKA FÅ SLUT PÅ KRIG  och få slut på att folk ska måste rymma från sina läder då, att få slut på alla konflikter som jorden har nu. Folk kan inte stanna i sina länder ens när ni skickar hjälp till dem de får köpa vapen av er och sen är cirkusen i gång i landet.

 NI HAR SÅ MYCKET TERRORISTER som vill skada så mycket folk. Ni har även länder som sitter och hotar en massa folk som sitter med FARLIGA VAPEN SOM KÄRNVAPEN som folk är så rädd för nu att starta ett kärnvapenkrig då, men ni säljer till folk vapen och vad händer då.

DE FÅR FLY LÄNDER som äger dessa vapen de får lämna landet sitt och kommer till andra länder som de måste söka skydd då genoma att ni har sålt vapen till landet de flyr ifrån då och då blir ni sur på dem som kommer och tar pengar från er då genom att de måste lämna landet när de inte kan bo i landet ens då, genom att de skjuter ner folk i landet då och då måste de lämna sina hem då för nu skjuter de ner folk i landet deras då och så ser det ut idag, MEN JAG STÅR INTE PÅ NÅGONS SIDA ÖVERHUVUDTAGET DÅ utan jag vill ha fred på jorden.

Genom att jorden får en massa problem ni som kikar åt kärnvapen som kan smutsa ner jorden så mycket då. Folk kan knappt leva där då om de startar ett krig med kärnvapen och ni dör såklart, MEN NI HAR SVÅRT ATT VISTAS DÄR PÅ LÄNGE DÅ genom att landet blir förstört då MED EN MASSA GIFTER som ett kärnvapenkrig kan bli då, att folk kan inte vistas där då om länder får problem med det då och då måste de lämna sina länder, men kan inte komma tillbaka på många år då.

Genom att det TAR SÅN TID ATT FÅ BORT SÅ MYCKET GIFTER FRÅN KÄRNVAPEN som ni håller på att testa er fram många länder som är så himla pigg på kärnvapen som ni ska sluta upp att testa ens dessa vapen som förstör så mycket natur som folk inte kan vistas i då och inte ens bo i dessa områden då.

De kan inte vistas där alls om ni håller på med kärnvapen då genom att KÄRNVAPEN SKA NI SLUTA HÅLLA PÅ MED NU och sluta upp att tänka på dem alls genom att det sitter folk som är så pigg på att bråka med folk. Det finns tyvärr dessa länder där det sitter fel man på att styra ett land och då ska ni vara extra  aktsam att sälja till dem då och vara extra noga, ATT INTE DE FÅR KÖPA KÄRNVAPEN ÖVERHUVUDTAGET DÅ.

Och för att få slut på bråk och krig DÅ SKA NI SLUTA SÄLJA VAPEN TILL OLIKA LÄNDER DÅ och sluta att använda en massa vapen som så mycket folk är så pigg på idag och ser inte faran att sluta att tillverka en massa vapen då, genom att många måste fly när ni säljer till länder som ställer till för er som inte vill ha så mycket invandring då.

MEN NI SÄLJER VAPEN OCH DE MÅSTE FLY DÅ som alla ser vad allt blir baklänges nu genoma att länder hjälper andra länder med vapen och sen får de fly då genom att de kan inte leva i landet när de skjuter ner folk, då får de fly och vart har de köpt sina vapen nu?

Vem säljer dessa vapen då de kan skjuta ner folk då, vart har de köpt dem då? Från länder de flyr till då. Ni blir sur på dem som kommer och ställer till med så mycket problem då genom att ni har ställt till så mycket i deras länder då, GETT DEM HJÄLP TILL KRIG.

Ni har sålt krigsvapen då och vad händer då?

De flyr till länder SOM KÄNNS MYCKET SÄKRARE FÖR DEM för att rädda sitt skinn då. Men hur många tänker på det att deras land har fått problem med läder som hjälper dem med vapen då? Hur många tänker på det att de flyr till länder som alla vapen kommer ifrån?

Många fattiga länder HAR INTE DEN KUNSKAPEN ALLS ATT TILLVERKA VAPEN  utan vapen kommer mest från länder som har pengar då och då måste ni få slut på detta fördärv och sluta sälja vapen, SÅ FOLK KAN BO KVAR I SINA HEM och inte måste fly som många gör idag när de ser hur jorden ser ut då och måste även fly till länder de vill inte alls fly till, men har inget val när folk blir nedskjuten då och då flyr folk till olika länder då som många vapen kommer ifrån.

NU VILL JAG ATT FOLK BÖRJAR RESPEKTERAR FOLK NU och sluta sälj en massa vapen till dessa fattiga länder låt de få leva och inte måste fly hals över huvud för de kan inte bo kvar i landet alls då utan ni måste få slut på det, då får ni slut på mycket invandring som kommer från många länder ni inte vill ha nu, men de måste rädda sitt eget skinn då.

DET MÅSTE BLI ETT SLUT PÅ ALLA VAPEN NI SÄLJER NU och få slut på största problem länder har idag, att de ska kunna bo ett helt liv i sitt hemland utan bli nedskjuten i sitt land då och så har det blivit nu geoma att folk tar till vapen när de inte kan prata, då tar de till vapen och skjuter ner folk då genom att folk i dessa länder har så svårt att sätta sig ner och prata om sina fel de upplever i sitt land. De kan hota varandra istället för att ta itu med viktiga saker som folk röstar på då när de ska ha en ny kandidat då. De vill välja rätt många länder då vem som ska styra sitt land, men det är svårt för vissa länder GENOM ATT DE KAN FASTNA I SAMMA NÄT och det blir ingen förändring då som en del hade önskat i landet då, men har den tilliten till nya ledaren och ser det blir inget bättre  då.

FOLK MÅSTE HA EN SOM STYR  över landet då genom att annars skulle de köra ner varandra om de inte hade en som styrde lite mer över andra som alla måste ha ett styre då som Sverige har ett styre och alla länder har ett styra för att hålla även ordning på ekonomin då.

Jag ser så mycket fel länder gör idag när de säljer vapen då till fattiga länder som måste fly då för att kunna leva när de har så mycket små krig i vissa länder då, genom att många länder måste se igenom sitt land när det handlar om att kunna skydda sitt eget land då från massa problem då, som många länder kan få idag OM FOLK SITTER PÅ FEL PLATS OCH FÅR FEL LEDARE DÅ I LANDET DÅ som kan även de ställa till för folket då som vill ha mera fred och inte måste fly då, som många nu har fått gjort på grund av att många länder har fel styre då och även fått hjälp att köpa en massa vapen från olika länder som hjälper dem med vapen då.

Här måste ni se själv vilka fel länderna gör när de säljer vapen till dessa länder då och då får landet som sålt problem då genom att länder ska sluta upp att sälja vapen nu för att få slut på allt nu, FÖR ANNARS HUR SKA NI ANNARS FÅ FRED PÅ JORDEN när ni hjälper till själv att föra krig och inte ser att ni hjälper till krig ni som säljer vapen till dessa länder ,då får ni problem genom att de flyr till er då som ni inte vill då och skydda ert land för invandringen då.

HUR SKA NI SKYDDA ER DÅ genom att ni måste se hur fel det blir då om folk fick stanna hemma och inte fly nu till länder som de sålt till nu. Hur fel är inte det ni som vill få slut på invandringen från länder som bara ställer till en massa problem med när ni tar emot dem då, men ni har ställt till för dem så de måste fly då för att rädda sitt skinn nu.

Jag vill få slut på detta fördärv nu jag vill få fred på jorden genoma att andra länder få lida när de måste hjälpa folk då och MÅNGA GÅR PÅ KNÄNA MÅNGA LÄNDER IDAG genom att de folk flyr för att rädd sitt eget skinn nu. De flyr från krig folk idag men ni kan få slut på det illa kvick OM NI SLUTADE ATT GE HJÄLP TILL KRIG, då skulle det bli mera lugnt då för många idag genom att folk tänker inte på det alls när folk flyr från krig då, men jag ser hur ni kan få stopp på det då för att få stopp på många problem då för det är ett så stort problem då.

Genoma att de måste lämna sitt land och fly med sin familj för många har familjer då att ta med sig för att kunna rädda dem då och där vill jag FÅ SLUT PÅ DENNA HJÄLP DE GER TILL FOLK som gillar att kriga i sina hemländer då, för att få slut på att folk flyr från länder för att de kan inte leva där då, genoma att folk skjuter ner folk då och då flyr de såklart till säkrare länder än de bor i då och då får andra länder stora problem med dem och en del länder har sålt vapen till dem som alla ser hur fel det blir då när folk säljer vapen till dessa länder då.

HUR FEL ALLT BLIR DÅ att få slut på alla problem som de kostar att rädda folk nu genom att folk kan inte leva som förr i landet då genoma att förr fick inte folk så mycke hjälp när de flyttade till Sverige då. De fick vänta på sitt uppehållstillstånd då och många jobbade svart under tiden mens de väntade på sitt uppehållstillstånd, men nu har ni ändrat om så mycket genom att ni ger pengar till folk som flyr hit som ni inte gjorde förut utan de kunde jobba fast de inte fick det, så gjorde de ändå och DE KLARADE SIG BRA DÅ genom att de valde själv att flytta till Sverige då.

Genoma att de hade hört talas om landet såklart och då flyttade andra till Sverige då genom att många såg en bättre framtid då och kom till ett land som hade det mycket bättre än många länder har det då, MEN DE KUNDE BÖRJA OM ETT NYTT LIV DÅ. Men de jobbade svart då för att klara av sin överlevnad då, men sen kunde de söka sig andra jobb som var mera vit då genoma att folk kunde sen söka sig andra jobb efter den tiden de hade svartjobb då.

MEN HUR SER DET UT IDAG NU, de har fortfarande lag att de får inte jobba svart när de kommer hit. De ska hjälpa dem med pengar nu som alla ser, att folk ska de hjälpa men inte med så mycket pengar de ger då, men jag vet att de får inte som ni tror nu så mycket pengar då.

Men det hjälper dem att klara av en skola som blir intvingad i den som inte kan så mycket svenska måste lära sig det när de flyr till landet då. HUR MÅNGA FÖRR GICK PÅ EN SKOLA som flyttade till Sverige då. Det var väldigt lite av dem som satte sig på en svensklektion då genom att många GICK UT I SAMHÄLLET för att lära sig språket då. De träffade på svenska folket då SOM ÄR BLAND DET BÄSTA ATT GÖRA DÅ. 

Men hur ser det ut idag?

De som flyttar hit de får sitta på skolor SOM MÅNGA INTE ÄR SÅ INTRESSERAD AV DÅ, men har inget val än att ta dessa pengar från dem då genom att många barn måste gå en skola, men vuxna som har levt ett så långt liv även de måste sätta sig på en skolbänk för att lära sig svenska språket då, som jag ser har även svårt att få rätt jobb många idag. De kan hjälpa om de går ut i samhället, men de kan ta enkla arbeten då för att komma in i samhället då genom att många av dem är så lite intresserad av skola då, men måste ta den då fast jag ser ATT DET ÄR BÄTTRE ATT HJÄLPA FOLK RÄTT DÅ. 

Genom att jag se hur landet ser ut med jobb som ger rätt lön för dem som flyttar hit. Det är barnen och ungdomarna som får den chansen då att kunna läsa in en massa skolor och kurser som de måste ta då. De kan få andra arbeten då, men de måste läsa många som flyttar hit då en skola för att kunna få ett bra arbete då.

Hur mång KAN LÄSA UPP SÅ MYCKET BETYG som det måste göra då för att kunna få en bra ekonomi då, hur många kan det tror ni?

Jag vet att det är en liten klick av dem som kan det. Ni öser en massa pengar på äldre folk då som kan knappt komma ikapp en skola då genom att många är äldre som kommer hit som har inte intressen att sätta sig på en skola utan VILL HELST AV ALLT TA ETT ARBETE DÅ som alla kan se vad som är bäst då att göra då.

ATT LÄSA EN LÄTT KURS SVENSKA om de vill det genoma att dessa människor som flyttar hit är mycket äldre och de lär sig i samhället när de går ut i samhället. Det är bästa sättet att lära sig ett språk då och låta bli att lägga för mycket pengar på en massa skolor som många måste sitta på nu, istället för att de kan gå ut i samhället som de gjorde förr i tiden. De kom folk som kunde lära sig ett språk så snabbt då genom att de umgås med svenska folket då, men hur ser det ut idag genom att ni vill hjälpa folk. Det är fel i mina ögon när ni inte ser vilka fel ni gjort hela tiden då.

Jag ser långt tillbaka hur det såg ut då när folk fick jobb då när de kom till landet, men det var så lite hjälp de gav till den hjälpen ni ger idag då. Vad har hänt med er som inte kan se att landet håller på att rasa snart när ni inte kan se hur ni ska lyfta ett land då. Hur ni tänker då som jag inte kan se en regeringen kan hjälpa ett folk som flyr ens. NI TAR INTE ENS ANSVAR FÖR DEM SOM NI INTE TAR ANSVAR FÖR SVENSKA FOLKET som håller på att gå på knäna många idag som sitter med liten ekonomi idag som ni inte tar ansvar för alls då utan ni gör samma sak för dem ni hjälper nu.

Folk får så stora problem med dem genom att ni har inte tagit upp om landet kultur. Hur ni lever i landet och vilka lagar ni har i landet. Ni har inte tagit upp om det ens utan börja följa dem då och låta dem få ha kvar sin kultur då och KOMMER STJÄLPA HELA LANDET om ni inte ser det, att de ska en dag ha ett jobb då. Vem får jobb då och det har jag redan tagit upp om nu, att det blir mannan så klart som får jobba då, genom att kvinnorna kan inte söka ett enda jobb. Det är ingen mening för dem att sätta kvinnor som bär slöjor och burka på en skolbänk. Det är ingen mening alls i mina ögon.

Genom att ni inte ser vilka fel ni gör regeringen mot landet nu.

HAR INTE ENS SKICKAT UT EN KILLE FRÅN SKOLAN SOM HAR VÅLDTAGEN EN TJEJ inte ens skickat ut en kille från skolan som har våldtagen en tjej. Ni har inte ens satt en lag utan killar få gå kvar då genom att ni kan inte skydda barnen längre har jag sett nu sen ni sade ja till folk som bär burka och slöjor, då ser jag vilka fel ni  har ett gjort ett så stort fel har ni gjort nu.

GENOM ATT DE SKA INTE BÄRA SLÖJA NÄR DE FLYTTAR TILL SVERIGE ENS OCH INTE BÄRA BURKA ENS när de flyttar till Sverige ens genom att landet bär inte burka eller slöjor då när de kommer hit.

REGERINGEN HAR INTE LÄST PÅ OM FOLKET ENS de hjälper ens. Hur de ser på nakna  kvinnor eller lättklädda kvinnor och barn. De har inte läst på alls då genom att när de kommer till ett land som bär en lättklädd klädsel då, SOM ALLA SER NU VAD SOM HÄNT med många män som kommer hit, att de ger sig på er då genom att de ser så enkelt då att ha sex med er som går lättklädda och ser även ner på er som kommer från dessa länder då, att de ser ner på er som ser er så smutsig. De ser så ner på er som inte bär samma klädsel som er och kan kalla er för fula ord då genom att ni är så smutsig då. DE SER NER PÅ SVENSKA FOLKET som hjälper dem då med allt nu.

Men de vill ha lite kul killarna när de kommer till ett land som Sverige. DE KAN  KÖRA NER TJEJERNA OCH BARNEN OCH HAR GRUPPVÅLDTÄKT med dem mot sin vilja då.

GENOM ATT NI SER HUR FOLK SER UT SEN DE MÖTT PÅ KILLARNA SOM KÖR MED GRUPPVÅLDTÄKT Hur kvinnor och barn ser ut efter den misshandeln då. Hur de ser ut, det har ni sett även bilder här vi har visat upp och även ute på andra ställen så kan folk se hur en kvinna eller ett barn kan bli så fruktansvärt misshandlad då när de möter på dessa killar som kommer från burka och slöjor då. Hur de ser ut då sen de har blivit så misshandlad av dem, genom att de har inga känslor alls då när de gör det. De har inga känslor när de kör med ett djur då, de har ingen känsla alls när de ger sig på en åsna som är bland det vanligaste i deras hemland. Har de kul med åsnan killarna tills de en dag ska gifta sig då, men under tiden då har de sex med en åsna då.

NU HAR INTE REGERINGEN LÄST PÅ hur de måste hjälpa folk rätt nu. Hur de ska leva när de kommer hit och hur de ska arbeta då. Vilka  kläder folk går i då, de har inte tagit upp om något nu och därför har ni alla gruppvåldtäkter nu som landet har så mycket problem med nu. Hur ska vi få slut på det nu när vi har tagit upp om det hur många gånger som helst. Hur sjuk ett barn eller kvinna kan bli som blir utsatt för den misshandel de kör med då. HUR SJUK DE BLIR INNEBORD KVINNOR OCH BARN DÅ, HUR SJUK DE BLIR DÅ.  

Skolan tar inte det på så mycket allvar ANNARS HAR DET VARIT SLUT ILLA KVICKT om folk har hjälp dem rätt från början att prata med föräldrarna till killarna då, att de åker ur skolan och kan få lämna landet om de våldtar en kvinna eller ett barn att de får en enkelbiljett till sitt hemland då och får inte återvända då till Sverige igen om de skadar en kvinna eller barn och kör med våldtäkter och inte respektera svenska folket, då åker de hem på en gång då.

MEN HUR MÅNGA HAR SAGT DET TILL DEM de får gå kvar de som går i skolan till och med det och en kan bli satt i fängelse, men JAG TYCKER DET ÄR FEL DÅ för de ska lämna lande illa kvick för de har skadat folk så mycket nu. Skulle killarna veta om att de åkte hem då skulle det bli slut på detta problem för det skulle hjälpa bäst då. Men igen har gjort det alls nu utan folk skulle bli så rädd om de visste att de får lämna landet då och föräldrarna skulle inte gilla det alls för killarna har sån respekt då för sina föräldrar då och mycket kan ni få slut på med enkla medel då det största problem ni haft nu.

Men även störta problemet SOM BÄR BURKA OCH SLÖJA ATT DE MÅSTE DE MÅSTE SLÄPPA SIN FRUKTANSVÄRDA KULTUR DÅ om de ska bo i Sverige då. De måste släppa att bära burka och slöja då när de bor i landet då, att de måste släppa på en gång när de kommer till Sverige annars får de se åt ett annat land genom att vi har  inte den kulturen alls då och ingen går med burka eller slöjor i landet då utan folk måste jobba många som bor i landet. Många kvinnor älskar att jobba då att kunna klara sig själv då och även många kvinnor bor själv i landet då och arbetar då.

 Hur mycket har regeringen tagit upp om det nu?

Jag ser att de har inte visat dem rätt alls och DÅ HAR LANDET PROBLEM MED VÅLDTÄKTER DÅ genom att ni tog inte tag i det på en gång när de hjälpte folk och visa dem rätt när de flyr till sverige då, att i landet då har vi inte den kulturen som ni har och ni måste sluta att bära burka och slöja när ni flyttar hit för vi har inte den kulturen alls då utan folk bär en helt annan klädsel än vad ni bär nu och då måste ni ändra om allt om ni ska bo och leva i Sverige då. NI MÅSTE LEVA SOM EN SVENSKA LEVER IDAG och de bär inte den klädseln alls en svenska då.

Vad har hänt med landet då tror ni OM REGERINGEN HAR HJÄLPT FOLK RÄTT när de flydde hit vad har hänt då tror ni?

Ni har inte haft dessa problem som ni har idag, men nu har ni en regering SOM ÄR FARLIG I MINA ÖGON och jag är ärlig nu med er hur jag ser en regeringen hjälper folk. Men kan inte skydda sitt eget land mot detta stora problem som ni har nu utan tillåter allt när de flyttar hit. Vad händer i killarnas huvud då, de ser vad de kan göra med er då och tar jag upp det igen att ni måste in i familjen då och förändra varje person som bär burka och slöja för att få slut på smutskasta svenska folket så mycket som de gör folk som kommer från dessa länder då.

DE SMUTSKASTAR ER DÅ genom att jag ser hur de tänker och känner varje människa som kommer hit då och hur de ser ner på svenska folkets kultur då, att ni inte är som dem då och då kallar de svenska folke för fula ord då genom att ni går inte klädd som dem då utan har en helt annan klädsel då som är folk så smutsig i deras ögon då. Hur ska jag kunna hjälpa folk när jag ser hur ni gör nu som kan allt om folk som ni hjälper hit nu. Jag kan allt om dem och då måste ni lyssna på mig då för att kunna rädda ett land nu, att de ska sluta upp att bära fel klädsel när de flyttar hit då för att få slut på smutskastningen då från dem och att ni blir kallad för fula ord då. Ni KAN FÅ SLUT PÅ DET ILLA KVICKT om ni låter de leva som en svensk lever idag annars fortsätter bara problemen med svenska folket hela tiden, att de kan inte gå ut ens då utan måste ha skydd när de ska ut och ska ni ha de såhär nu, att ni måste ha folk som följer er då och ni kan inte gå ut själv kvinnor och barn då utan måste ha folk som följer och hjälper dem för att slippa bli UTSATT FÖR VÅLDTÄKTER DÅ och ska vi har det såhär nu?

Nej säger ni såklart, ni vill få slut på det,  men DÅ MÅSTE NI FÖRÄNDRA FOLK SOM FLYTTAR HIT DÅ måste ni förändra folk som flyttar hit då och inte tillåta styra er alls då och börja bygga om badhusen till dem till och med och ser inte vilka stora problem ni satte i er då.

Ni hjälper ett folk så fel då, men nu vill jag ta bort detta störta problem för folk måste kunna gå ut i landet och inte ha problem nu att gå ut nu utan JAG VILL HA EN STOR FÖRÄNDRING NU för att få slut på alla problem ni fick svenska folket fick nu, genoma att regeringen hjälper ett folk som de har så lite koll på då. Hur de lever kan de se, men inte längre kan de se, då skulle de satt ner fötterna och sagt nej till allt när de flyttar till Sverige då. Nej till allt att de får inte följa deras kultur alls UTAN DE MÅSTE FÖLJA SVENSKA KULTUREN NÄR DE FLYTTAR HIT. De måste följa svenska kulturen när de flyttar hit.

SOM ALLA SER NU ATT DE MÅSTE FÅ EN REGERING SOM VAKNAR UPP NU för att få slut på alla problem nu som landet fick genoma att alla våldtäkter har ökat nu sen de sade ja till folk som bär burka och slöjor då. Det ser folk nu att de kan inte ens gå ut nu sen de fått ett så stort problem nu med folket från dessa länder som bär burka och slöja då.

Jag vill att folk ska börja SE EN LJUSNING I LANDET NU, men folk måste börja ta tag idet nu och få slut på stora problem som landet lider av idag.

Jag vill ha en stor förändring nu på hela svenska folket nu GUD

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.