KRIG -WAR

Just nu så är det mycket folk på flykt genom att folk har svårt att leva där de vill leva och många flyr idag till andra länder som känns mycket mer säker än andra länder är då och så ser det ut just nu att jorden har inte det lätt idag som alla kan se nu.

Men hur ska vi få fred på jorden som alla vill få en ljus framtid nu och få folk lägga ner sina vapen då. Hur ska vi få folk att sätta sig ner och diskutera över sina problem de har då, som alla ser att JORDEN HAR INTE DET LÄTT IDAG att leva i vissa länder. Folk känner inte sig så trygg längre och vill inte ens fly från sitt land som det ser ut idag, så måste de göra det för att rädda sig  själv då.

Men varför har det blivit såhär ATT JORDEN ALDRIG FÅR SLUT PÅ BRÅK OCH KONFLIKTER NU utan de måste bråka med varandra fast jag önskar att folk kunde prata varandra till rätt då. Men så enkelt är det inte idag att folk bara sätter sig ner pratar utan folk måste bråka idag som jorden ser ut idag.

DET ÄR EN BESVÄRLIG TID för många människor idag genom att folk vill stanna hemma i sina hemländer många idag genom att de känner sig mer hemma där, men måste ändå ta biljetten till ett annat land fast de önskade att de fick stanna kvar och fick slippa allt, att fly till ett land de har så lite koll på då, som en del ser när de kommer att de är inte så kul att börja om i ett annat land då för inget är som de hade det i sitt hemland då, utan folk är inte som dem då som blir en besvärligt på många sätt att bo i ett annat land som inte ha deras kultur ens och kan inte känna sig hemma alls i vissa länder då.

Men har inget val än att fly och ta sig vidare SOM VÄRLDEN SER UT IDAG, att folk slåss och inte kan känna sig trygg i sitt hemland alls när de ser att länder inte kan gå ihop med varandra alls. När folk inte kan få sin rättvisa hörd, då blir det problem för många som bor i landet då och då kan de ha så svårt att stanna kvar fast de vill inte ens flytta sig överhuvudtaget då, men de har inget val än att flytta om de ska överleva med sin familj då genom att de kan inte vara kvar då, som det ser ut i landet ders då och tar all hjälp från människor som tar hand om dem på många ställen idag, som har SÅ MYCKET BRÅK OCH UPPROR olika länder som folk är rädd att det ska bli ett storkrig som det ser ut idag.

Att även andra länder åker med när det har så mycke konflikter och bråk över hela vår jord, att folk är rädd att länderna ska drabbas av krig genom att andra länder har problem med folk som skjuter ner dem då.Kan inte stanna kvar då i sitt hemland ens mens de har så mycket problem med att stanna kvar i sitt hemland då SOM ALLA SER ATT JORDEN ÄR INTE SÅ KUL ATT LEVA PÅ NU.

Genom att folk HITTAR PÅ MYCKET MER FARLIGA VAPEN än förut. Folk har utvecklats så mycket nu med olika farliga vapen som ingen vill egentligen ha alls nu. Men folk har inget val än att bo och sova ändå fast de vet inte vad folk hittar på nu och kan även vara rädd för att folk är så tokig och trycker på knappen för kärnvapen krig som alla är rädd för idag.

Genom att det finns folk som inte ska sitta vid sin post i vissa länder då. DE SKA INTE HA DEN POSTEN ALLS DÅ, men folk väljer fel ledare då som kan få för sig att trycka på knappen då för ett kärnvapenkrig då.

Men hur många tror att de kan gå så långt som att våga utsätta sig själv då, hur många tror på det idag? Att folk vågar utsätta sig själv och trycka på knappen FÖR ETT KÄRNVAPENKRIG. Hur många tror på det då?

Att folk ska vara så tokig och inte kan stoppa dem då genom att ni har ingen koll på dem då. Vad de gör folk idag genom att INGEN KAN KOMMA INOM DERAS VÄGGAR IDAG som kommer utanför deras land då utan det är folk som lever där som har den trust till honom då, att inte göra något dumt då att starta ett krig som kan skada så mycket folk då.

Jag ser att det finns folk som inte ska ha ett enda vapen och inte enda kärnvapen då för att få slut på en massa problem. De förstör så mycket natur då om de håller på med krig och kör med kärnvapen då som ingen verkar ta till sig alls idag utan folk är rädd att folk nu ska vara så dum och starta ett kärnvapenkrig SOM INGEN MÄNNISKA VILL ATT DE GÖR DÅ som alla vet vilka efterföljder det blir av det om de trycker på knappen då till att starta ett krig, ett riktigt storkrig då.

Men hur många tror att det kan hända idag genom att folk är så rädd för det när de ser att länder håller på att hota varandra då och vet hur folket är då. De vill inte att de ska bli krig och HELST AV ALLT INGET STORKRIG  vill folk ha idag, genom att folk vet vilka farliga vapen som finns idag.

De vill helst av allt inte hamna i ett storkrig då som alla vet vad som kan hända då, att många länder kan knappt leva då om de sätter igång ett storkrig då. Jag kan se att många länder är rädd för det att något land ska komma på det, att starta ett storkrig som ingen önskar sig nu genom att folk har utvecklats så mycket idag och INGEN VILL GÅ IN I ETT STORKRIG IDAG, som alla ser vilka problem länder skulle få efteråt om de går in i ett storkrig då.

MÅNGA LÄNDER HÅLLER SIG MYCKET IFRÅN DENNA TANKE NU genom att det kostar för mycket då och mycket vill de undvika då, att gå in i krig då som jag ser är lite av storkrig som folk är rädd för nu.Jag ser så lite av det att folk ska starta upp ett krig genom att så mycket länder är inte så pigg på det idag då.

Jag ser från mig nu och JAG SER FRAMTIDEN hur den ser ut nu. Hur ni kommer få det nu genom att jag ser så lite krig i länderna nu.

Men jag ser folk får springa från små krig som vissa länder har nu GENOM ATT FOLK HAR PROBLEM MED TERRORISTER IDAG som är ett besvärligt folk att ha runt sig då genom att folk känner sig inte säker då och då måste de skydda sitt land mot terrorister då.

Genom att många länder idag HAR BLIVIT UTSATT FÖR TERRORISTER NU och många länder har fått mycket förstört då genom att folk kan inte stanna då när de blir utsatt för terrorister som många har problem med idag.Jag ser nu att folk kan gå ihop för att få slut på dem då, som förstör så mycket för många länder idag när länderna får problem med terroristerna då. JAG SER ATT MÅNGA LÄNDER KOMMER HJÄLPAS ÅT mot dem, för ingen vill ha dem då genom att ingen känner sig säker då om de har en massa problem med terrorister som är ett besvärligt folk då.

Men som jag tog upp om förut, ATT MÅNGA TERRORISTER MÅR INTE SÅ BRA DÅ och då börjar DE STARTAR SITT EGET KRIG och får med andra då genom att de mår inte bra många av dem som håller på att förstöra för andra människor då som de gillar att göra när de har dessa stora problem då.

Som är ett besvärlig folk då att ha då, men jag ser att folk får bukt med dem då genom att många länder kommer hjälpas åt då när de har problem med terroristerna att de får bort dem tillslut då, GENOM ATT DE ÄR SÅ MÅNGA AV DEM IDAG. Det är så många som får lämna sina länder när de har problem med terroristerna och kan inte vara kvar då i sitt hemland en del som har bekymmer med dem då.

Genom att de tar ingen hänsyn då genom att folk vet inte vart de har dem då genom att DE BILDAR GÄNG TERRORISTERNA DÅ. De går ihop med andra då när det blir större gäng av dem. Nu har folk haft så mycket problem med terrorister som har ökat sin styrka av folk nu och alla vet ni att JAG PRATAR OM IS SOM ÄR ETT BESVÄRLIGT FOLK IDAG, som jag ser från mig, hur de tänker och gör idag.

MEN IS VILL SUDDA BORT FOLK SOM INTE SER SOM DE SER, men även sudda bort folk som har mycket pengar då genom att de ser klyftan som är nu. Många kan gå in i den truppen av folk då genom att så mycket folk kan gå med bitterhet då, hur livet se ut då. Många kan få för sig att de kan ta över länder nu som alla ser att de kan inte det alls utan FOLK SKA INTE HJÄLPA DEM MED NÅGOT NU OCH INGA VAPEN SKA NI GE TILL DEM genom att de har vapen att kunna skjuta ner folk då och för sitt eget krig då som många länder är rädd för idag.

IS förstör mycket för många badorter idag genom att folk är rädd att åka dit då genom att DE SER SÅ MYCKET ATTENTAT DÅ och då blir det mindre folk som vågar sig ut då när de ser att de kan skövla stränder med attentat då.

JAG SER ATT NI SKA VARA AKTSAMMA NU för ni vet inte vart de håller till då genom att folk har inte fått bukt med dem alls nu. Ni ska vara aktsamma just nu och inte åka till så mycket länder nu genom att folk måste först få bukt med dem då innan ni åker ut nu genom att de går i trupp IS. Har folk både här och där och folk är så dum som går in med dem, men DET ÄR MEST FOLK SOM INTE MÅR SÅ BRA och har ett stor uppror inom sig då och kan få utlopp för det.

GENOM ATT MÅNGA KAN TA DÖD PÅ SIG SJÄLV DÅ de som är självbombare då. De tar död på sig själv genom att många är sjuk inom sig då som gör det. DE ÄR SÅ SJUK de som gör det och kan inte se vad som är rätt eller fel de som gör det. De finns där ute de tror att det är så rätt då att ta sitt liv på så sätt då, att de är så blind av allt då dessa som sätter sig själv i problem då, att de tror på allt då och har ingen egen vilja då de som går med på det då, utan de är så sjuk folk som dödar sig själv med en bomb då.

DE VILL ATT ANDRA SKA LIDA DÅ SÅKLART. De vill utsätta andra då genom att de mår så fruktansvärt dåligt då när de gör som de gör då, att ta sitt liv på så sätt, då mår de fruktansvärt dåligt då och KAN INTE SE VAD SOM ÄR RÄTT ELLER FEL, men vill skada andra då genom att de mår så dåligt då och då vill de även skada andra människor då när de mår så dåligt inombords att de vill skada folk då genom att ta död på sig själv då genom att de kan göra det så enkelt då när de mår som de  gör de tar hjälp av allt, men måste även skada andra då genom att DE ÄR SÅ ARG på annat folk då och då vill de skada andra människor då och tänker inte klart då dessa människor som kör med självmord på så sätt då.

DE KAN INTE TÄNKA KLART ALLS DÅ men deras inre är sjukt då. De vill dö på så sätt då, men även skada folk som de så gärna vill SJÄLVMORDSBOMBAREN DÅ DE VILL TA DÖD PÅ ANDRA DÅ och förstöra för så mycket folk då. De som tar livet på så sätt då genom att deras inre är svart då när de mår som de gör då. DE ÄR SOM EN TICKANDE BOMB DÅ, men ingen kan se dem då utan de är en tickande bomb tills de slår till då och känner ingen skuld till någon då.

Genom att de bär på en inre ilska många av dem och kan inte se att det är fel att skada andra människor som de ser är inte fel alls då genom att DERAST INRE VÄRLD ÄR SVART DÅ som blir när de mår så dåligt av allt då och då går de även in i gäng dessa då när de mår som sämst då och kan ingen se att de går runt som en tickande bomb tills det smäller då.

Det är försent att rädda folk runt er då genom att ni har inte varit uppmärksam på dem att de ska göra som de gör då. Ni har inte sett det då att ni kunnat hindra det FÖR INGEN KAN SE DET DÅ ingen kan se det då, att de vill bara skada andra då självmordsbombaren då. De kan vistas runt er och kan inte se det då eller kunna hindra det då, men det är så svårt att se det då genoma att folk visar inte upp det då.

Folk runt dem kan inte se alls då genom att DE KAN MÅ SOM DE MÅR DÅ och ser inte att de kan göra det då, men även ser att det är helt rätt att skada andra kan en del folk se som är med i dessa gäng då, att de ser att de gjorde för landet eller så tror de gjorde det för guds vilja då, men så illa kan de gå för många då när de mår så dåligt då att leva då.

MEN DE FÅR ÅKA TILLBAKA TILL JORDEN IGEN de får åka tillbaka till jorden igen som ni alla har hört talas om jag vill inte folk ska ta sina liv då utan de ska leva sina liv klart då som alla har hört att ni får åka tillbaka igen för att göra klart då ert liv. JAG STÅR INTE PÅ DEMS SIDA DÅ och de kan be så mycket de vill så står jag inte på deras sida alls utan de ska sluta upp att skada folk då. De ska sluta upp att göra illa folk som det blir när de mår som de gör då.

Vem kan hjälpa dem då?

När folk mår dåligt DÅ ÄR DET SJÄLVA SOM MÅSTE VÄNDA OM för att kunna stanna kvar på jorden då, att det är de själva som ska ändra om sitt sätt och bryta med folk som drar ner dem då för det handlar om hela tiden att UMGÅS MED POSITIVA MÄNNISKOR DÅ, att de måste jobba sig igenom mycket problem de har då, att gå igenom med sig själv är bland det svåraste ibland om de kommer från problem familjer då. Har haft en fruktansvärt barndom då som många kan ha jobbigt med då  men många kommer in i olika gäng då och då blir det mer av den varan då.

Men många länder har inte kommit så långt med det MÅNGA LÄNDER SER INTE ATT DE MÅSTE JOBBA MED SIG SJÄLV DÅ genom att de föds tillbaka till samma grupp av människor då för att ni måste rensa era energier med dem då. Många kan komma från våldsamma liv då, men även från andra bra liv men ingen kan se det då. Vart ni kommer ifrån då ingen kan se det då alls då.

Men Sverige och många andra länder har upptäckt att ni har andra liv då. De har även börjat undersöka det att ni haft många liv då och MÅNGA LÄNDER HAR UPPTÄCKT ATT NI HAR INTE BARA ETT LIV DÅ utan flera liv har ni haft då som många idag har kommit på nu, att ni har inte levt bara en gång på jorden då utan flera liv har ni haft på jorden nu genom att jorden går runt med människor ni föds och ni dör. Hur länge ni ska leva har med att göra hur mycket ni måste gå igenom då med människor du möter på då. Hur har ni levt många idag kommer ni från problem liv eller från andra liv då och många kommer från problem liv nu och många har mött  hemska saker fast ni kan inte se det överhuvudtaget alls då.

NI KAN INTE SE VART DE KOMMER IFRÅN den du mött på eller fött ett barn då ni kan inte se vart de kommer ifrån alls utan det kan ni se om ni gör regression och tittar på era liv då, men många tänker inte på det alls då att de lever med folk som kommer från problem liv, de har ingen aning om det alls då, men det är gjort så genom att annars skulle det aldrig fungera om ni visste vart de kommer ifrån då utan ingen kan se det överhuvudtaget genom att de har då ändrats sitt sätt när de möter på er då och då kan inte ni se det då överhuvudtaget då utan de har ett helt annat sätt då.

Men de måste möta er igen, men den här gången ska det gå bra då genom att den här gången är det inget problem överhuvudtaget då utan ni kan inte se det alls ni kan leva med en mördare men till och med det, men ni kan inte se det överhuvudtaget att ni lever med en mördare då. Ni kan inte upptäcka det alls då genom när de föds då är det inte problem med dem utan kan till och med gifta er med dem då, genom att det är kärlek då som gör att ni läker varandra då och KÄRLEK ÄR BLAND DET STARKASTE SOM FINNS DÅ att ge kärlek till varandra då.

Och då förstår ni vart självmordsbombaren hamnar då i nästa liv då. 

Ni kan räkna ut det nu att han eller hon måste tillbaka till jorden och den här gången finns det inget av problemet som var då utan måste ge kärlek till de skadade då och då kan de även måste leva med en kvinna eller födas från en kvinna SOM GER SÅ MYCKET KÄRLEK DÅ till barnet hon föder då, så mycket kärlek första tiden måste barnet få då för att sen ska ut i livet, men då kommer de inte döda folk utan kommer leva då om de inte blir utsatt själv, det är en annan sak då, men nu pratar jag om vad de måste göra då att måste leva med dem som de inte gillade och tog död på dem då.

MEN MÅSTE TILLBAKA FÖR ATT RÄTTA TILL DÅ och då måste de ge kärlek den gången då för de måste läka då efter andra livet då. De kan även födas med en massa problem med kroppen, men måste ta emot så mycket kärlek och hjälp från andra människor genom att DET BLIR SÅ MYCKET LÄKNING DÅ genom att de kommer från ett stort problem liv, där de blev dödad då och då får de mötas igen och läkas igen då.

Nu har jag gjort Sverige lite så ATT FOLK FÅR RENSA SINA VÄRSTA LIV DE HAFT DÅ och nu undrar ni säkert om folk får födas i andra länder och rensa sina värsta liv de haft nu, ni undrar säkert folk över det då? Jag har Sverige mest till det då genom att det är enklast så att rensa då genom att så mycket folk får utvecklas så mycket då och sen är det dags för värsta liven som de kommer ifrån många idag då. Jag har mest landet så, MEN ANDRA LÄNDER HAR JAG INTE SÅ MYCKET AV DET, men det händer att folk föds med skador i kroppen då i andra länder, men det är alltid för att läka då med människor som de har runt sig då, som de får en stor läkning då med dem då.

Det finns barn som föds som har så mycket fel, men det kommer från att FOLK ÄTER MEDICINER DÅ ELLER TAR DE DROGER en del folk som kan även skada barnet då så mycket då. Kroppen var hel från början då, men folk tänker inte på det då utan barn kan bli skadad när mamman bär barnet då genom att de kan äta fel mediciner då som gör att barnet får fel då under sin liv tid då, att barn föds med en del fel då och det kommer från så mycket då genom att folk äter en massa fel, då kan barn få fel i kroppen då.

MÅNGA KAN FÅ FEL I KROPPEN när de rensar sina värsta liv då och då kommer inte det från mediciner då utan från tidigare liv då, att folk håller på att rensa sina liv och måste gå igenom dem för att bli läkt på djupet då och jorden är gjort så, att NI LÄKER IHOP med varandra när ni går i varandras energier då. Ni läker ihop varandra då ni som kommer från fruktansvärda liv då ni läker ihop då med människor bara för att städa energier från dem då. När folk dör som kommer från andra länder då och dör i Sverige de måste tillbaka i nästa liv till sitt hemland då genom att de är inte klar då med varandra då.

Nu flyr många till Sverige nu som jag ser inte är så bra för svenska folket då genom att NI MÅSTE LEVA I LUGN OCH RO och ro då när ni renar era liv då genoma att landet är gjort så. Ni behöver rensa på djupet då många som lever i landet då genom att ni tar värsta liven nu för att läka ihop med andra nu. Alla ni har runt er nu ni läker ihop med varandra nu ni behöver bara gå energin då från dem då för att läka då från liven ni har haft med dem då och ingen kan se det då.

Nu vill jag vända ett land rätt nu, men nu tog jag upp om det folk har så stora problem med idag genom att folk är rädd för krig då och jag tog upp om det nu. Vad jag såg då om krig då, som jag såg så lite Sverige kan åka in i det, men folk är så rädd nu för allt när jorden ser ut som den gör idag då och då är mycket länder rädd för det då fast JAG SER SÅ LITE KRIG I SVERIGE DÅ GUD

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.