KVINNOR – WOMAN

Alla kvinnor i världen har exakt samma problem som ingen tycks se idag, att de är så lika på många sätt då fast ingen kan jämföra sig med en svart kvinna eller vit kvinna fast jag ser en att sak då.

ATT NI ÄR KVINNA DÅ och har samma sätt som ingen tycks se nu utan de kan peka ut den som jobbig och de kan peka ut den som stora problem om ni gifter er med den kvinnan då. Varför varna för det då?

Jo för att familjen är STARKARE I MÅNGA LÄNDER än andra länder då och då har det mycket släkt och vänner att göra med i en del länder då fast de är kvinna i grund och botten.

Men har inte samma val som i vissa länder alls då genom att de har med deras styre som fått för sig att kvinnorna ska vara på ett sätt och männen på ett sätt då fast de är bara en kvinna då som ingen tycks förstå, att en kvinna som lever i andra länder där de bär slöja och burka dessa länder ÄR INTE KVINNAN VÄRD ATT SÄGA SIN RÄTT ENS utan de går under mannen då och familjen då, att de har ingen rätt kvinnorna i dessa länder genom att de är van att ha det så år efter år fast jorden har utvecklas så mycket idag, så har fortfarande kvinnorna problem i dessa länder då, att kunna visa sig som en man är helt oacceptabelt då.

De skulle aldrig gå med på det ens UTAN DE FÅR LEVA ÅR EFTER ÅR SINA LIV som är ett liv där mannen styr över dem och har den rätten att styra dem då som de vill ha dem då MEDANS HELA VÄRLDEN ÄR SÅ SPLITTRAD IDAG och många länder har inte den synen på kvinnorna medans i deras länder, då måste de täcka över kroppen på dem då för det är fult att visa sig och det är syndigt att visa sin kropp då och det fel att visa sig alls halvnaken som en del länder har nu och kan gå klädd som de vill och leva som en kvinna ska leva idag.

Medans andra länder inte följer med jordens utveckling alls utan DE LEVER KVAR I SIN GAMLA KULTUR IDAG och kommer till Sverige som ställer till så stora problem för kvinnorna och tjejerna då SOM BÄR MED SIG EN FRUKTANSVÄRD KULTUR IN I SVERIGE och får fortsätta leva i samma kultur då och landet gör inget åt det ens utan de får leva som de gör i sitt hemland då och ser inte att de kan hjälpa ett barn som kommer från en sån hemsk  kultur och de ser inte det.

Jag vill uppmana alla ATT GÅ IHOP MED SVENSKA FOLKET NU och putta folket rätt nu och hjälp dem i detta liv FÅR LEVA ETT UNDERBART LIV I SVERIGE NU och låt de få slippa bära dessa hemska kläder som följer med deras kultur då. Låt de få leva som en svensk och få detta stora tillfälle nu när de flyr till Sverige då.

HJÄLP DEM NU och gå inte baklänges med dem nu utan hjälp dessa människor som flyr från en sån fruktansvärt kultur nu och hjälp dem att leva som en svensk då och hjälp de rätt ATT DE SLIPPER BÄRA DESSA HEMSKA KLÄDER bara för att skyla sin kropp då för att det är fult att visa sin kropp i dessa länder och kroppen är den mest naturligaste att visa då att de även får chansen att visa sitt fina hår och även kunna klä sig som en svensk.

Det tar tid att ändra om folk då, men det går lära dem gå ut  i samhället och de ska inte lyssna på kvinnorna som kommer hit. DE PÅVERKAR ALLTID SINA DÖTTRAR TILL SAMMA SAK. De är så rädd för familjen då och vad de ska säga då utan de ska sätt stopp för detta fördärv nu och inte lyssna på dem som kommer hit för de är rädd att förändra sig.

MEN BOR DE I SVERIGE DÅ GÄLLER DET ATT FÖLJA SVENSKA LAGEN och då ska klädern bort från dem då och de ska gå med svenska folket då och kunna leva som en svensk lever då och känna friheten under sina vingar DET ÄR BLAND DET FINASTE NI KAN GE ETT BARN SOM FLYTTAR TILL SVERIGE DÅ det är det finast ni kan ge dem då, att få växa upp i Sverige som är fri från alla dessa problem de har i sitt hemland då och kunna få leva som kvinna i Sverige är bland det finaste ett barn att växa upp i då.

ATT KUNNA VARA SOM SIN KLASSKOMPISAR DÅ att kunna gå ut med dem att ha kul då och kunna klä sig som dem då när de ska ut på kul saker då och kunna leva som en svensk då och inte hamna utanför samhället nu.

Jag måste få folk nu ATT VÄCKA UPP HELA REGERINGEN NU ATT SLUTA UPP MED DETTA FÖRDÄRV NU och låt folk få leva och hjälp dem att få leva som svenska folket lever då och låt de få lära känna svenska folkets kultur då, att få känna sig fri är bland det finaste ni kan ge dem som flyttar hit då att ge dem allt, så de kan leva nu och SLUTA BYGG OM ALLA BADHUS för de ska stanna kvar i sin fruktansvärda kultur. Låt bli det nu utan hjälp dessa kvinnor och barn rätt nu för de ska en gång växa upp i Sverige och då ska de växa upp i ett land som svenskar gör då, att kunna göra som de vill då utan att måste styra dem då utan får växa upp och följa landets kultur är bland det finaste ni kan ge dem och slippa dessa hemska kläder som kommer från en sån förtryckt kultur då att de får slipa dem och hjälp dem, så de kan få leva och arbete som andra kvinnor gör i Sverige då.

LÅT DE FÅ ARBETA OCH GÅ SKOLA som alla måste göra som växer upp i Sverige att de måste gå en skola, men även gå den skolan de gillar gå för att kunna sätta sig på en högre stol i samhället för det kostar att leva idag. De måste jobba när de växer upp då de måste ta ett jobb då, men även skola för att kunna få en bättre ekonomi som landet ser ut idag, så måste många sätta sig på skolbänken och då måste de hänga med när de växer upp tjejerna då att de kan sätta sig på rätt skola som de gillar då, att de har sina intressen de med att kunna gå en skola de gillar då, men även få en utbildning så de kan leva då som alla ser att det kostar så mycket pengar att leva i landet då. 

Och även jag tar upp om alla obalans det blir för dem som flyttar hit då, att de måste gå med svenska folket då när de har flyttat hit, då har de flyttat hit och DÅ SKA DE LEVA SOM SVENSKA FOLKET GÖR. Jag vet att det kan vara svårt för en kvinna att ändra om som kommer från en sån fruktansvärt kultur, men det går ändra om för om landet deras hade förbjudit burka som de hade långt tillbaka, då gick det så lätt att släppa dessa kläder då, MEN NU VALDE DE IN EN FEL LEDARE SOM SOPADE BORT DEN CHANSEN för dem och nu lever de kvar i samma hemska kultur genom att de fortsätter att välja fel ledare då. De får leva kvar i sin fruktansvärda kultur då.

Men det går FÖR DE GICK DÅ och det går göra det för de har inget val då när de har flytta hit, då ska de leva som en svenska för nu lever de i ett helt annat land med annan kultur än de hade då. DE VALDE ATT FLYTTA TILL SVERIGE DÅ  och har de valt ett nytt land då att leva i och då måste de följa landets regler då när de växer upp i landet.

De måste följa nya landets regler då och inte sitta kvar i gamla landets regler för de har flytta ut från landet sitt då och valt ett annat land att leva i och DÅ MÅSTE DE LÄMNA SIN KULTUR DÅ och inte se åt sitt gamla land för de har bytt land då och bytt människor då att leva med som inte har dessa klädsel då. De har bytt allt när de flyttar hit då. De har valt ett annat land som inte har deras kultur alls då och då ska de LEVA SOM EN SVENSK I LANDET DÅ att kunna få växa upp barnen i ett land där de kan leva som en svensk lever med den kulturen då, att välja som de vill skola när den tiden kommer eller välja sina kläder och även sitt liv då att kunna gå ut i samhället som en svensk är ett perfekt liv för dem som kommer från dessa länder.

Genom att alla kvinnor i Sverige är fri har inte den binning alls att skyla sig med en massa kläder då som ska täcka dem när de måste ut utan vanliga kläder då som alla människor har idag. DE HAR FORTFARANDE KVAR SIN HEMSKA KULTUR DÅ när så många länder går framåt nu och vill förändra kvinnan nu som HAR FÅTT ETT STORT LYFT I MINA ÖGON DÅ, att mång kvinnor är så fri dag som de ska vara då att kunna leva som en fri peron som de kan leva i Sverige då. 

DET ÄR ETT BRA LAND ATT VÄXA UPP I om de får hjälp nu för annars kommer det bli ett fruktansvärt liv för dem när de kommer till Sverige då och ser andra har andra kläder än vad de har och KÄNNER SIG REDAN UTANFÖR DÅ när de ser klädseln då. Hur de lever idag kvinnorna då.

Jag måste få folk att vakna upp nu genom att jag ser så mycket länder har förändras runt kvinnorna SOM JAG ÄR SÅ GLAD FÖR DÅ att de får leva som en kvinna då som många länder har tagit efter idag.

DET ÄR EN  KLICK AV FOLK SOM INTE HAR TAGIT EFTER DET och det är de som bär burka och slöja som sitter fortfarande kvar i sin fruktansvärda kultur och andra länder har börjat om så mycket runt klädseln idag, men de sitter fast fortfarande i en fruktansvärt för tryckt kultur då. Nu vill jag att ni hjälper folket som bär burka och slöja för att de ska leva som en svensk och känna sig som en svensk när de växer upp och inte hamna utanför samhället som kan bli nu om inte ni tar tag i det nu, att de ska leva som en kvinna då och inte leva kvar i sin fruktansvärda kultur då utan nu måste ni ta tag idag och inga mer ombyggnader på badhus. DE SKA BADA SOM FOLK GÖR IDAG även där har det förändrats så mycket idag vilka badkläder ni har idag och även där har det blivit mycket ändring på då.

Vad gör ni de får egna tider på en del ställen så de kan bada med kläderna på som alla vet hur det ser ut idag, att ingen badar så längre då utan folk har lätt badklädsel när de ska bada då och ingen har dessa badkläder som de har då och då måste ni ser vad som är fel då, ATT NI FÅR INTE GÖRA DET VÄRRE NU för kvinnor och barn som flyttar hit utan de ska leva som svenska folket lever idag. De badar med lätta kläder då och inte som dem då bara för de får inte visa sin kropp som är bland det finaste i mina ögon då.

Genom att ni är född med en kropp och även männen är född med en kropp och de får gå som de vill, men inte kvinnorna som bär burka och slöja då de får inte gå som männen då. De får inte visa sig alls då utan de måste täcka sin kropp, men även sitt ansikte då och JAG VILL FÅ SLUT PÅ DETTA FÖRDÄRV NU och när de kommer till Sverige, då ska de gå klädd som en svensk kvinna går klädd och även badkläder ska de följa med då och inte täcka sig då för de får inte visa sin kropp då utan måste ha täckande kläder när de badar då och DÄR MÅSTE NI ÄNDRA OM NU, så det inte går för långt med allt, att svenska folket kan inte vistas där när de ska bada då och ställer till så stora problem för svenska folket då.

MEN NI SKA INTE ÄNDRA OM ETT DYFT FÖR DEM. De kommer från en förtryckt hemsk kultur och ni måste få slut på det då genom att de ser inte det själv då genom att de att folket påverkar dem att bära den klädseln då, MEN SOM INTE HAR DEN KLÄDSELN de lever i ett land som inte har den klädseln, då måste ni hjälpa dem rätt nu och inga badhus ska ni bygga om för dem utan de måste lära sig släppa sin kultur helt när de flyttar till ett land som inte har den kulturen ens utan har andra kläder då när de flyttar till ett nytt land då.

Jag vill uppmana folk att hjälpa folk rätt nu och DE FÅR ALL HJÄLP ATT SLÄPPA EN FRUKTANSVÄRD KULTUR DÅ får all hjälp att släppa en fruktansvärt kultur då och släppa den helt när de flyttar hit som inte har den kulturen ens då och då är det viktigt att följa den lagen då för att regeringen måste hjälpa folk rätt nu och inte stjälpa dem när de flyttar över gränsen då, genom att de ska ha ett helt nytt liv då och då måste de ändra om så mycket då som blir stora problem för dem som kommer till Sverige, GENOM ATT DE ÄR SÅN KONTRAST och det kan alla se att det kliver in i ett land som inte har den kulturen som syns på klädseln, att folk inte täcker sig eller täcker sitt ansikte då utan folk går inte som landet de kommer från dessa kläder då när de flyttar till Sverige.

De måste gå som en svensk då för att kunna leva ett perfekt bra liv då och ge dem hjälp nu och stjälp dem inte då utan låt de få leva alla dessa kvinnor som bär burka och slöja som en svensk nu, ge dem den chansen nu att få ett bra liv i Sverige då får vara med och inte hamna utanför samhället som de kommer hamna då om ni inte hjälper dem då. LÅT DE VARA KVINNA I SVERIGE DÅ jag behöver inte säga mer när jag säger att låt dem vara kvinna i Sverige.

De kan vara lite besvärlig kvinnorna i Sverige, men de har sin rätt att säga till om saker och ting då genom att de fri som fågeln många av dem då genom att LANDET HAR UTVECKLAS SÅ MYCKET IDAG som alla ser att landet har ett annat sätt än andra då, men de säger ifrån mer kvinnorna i Sverige då när de känner att det är fel ,så är många av LANDETS KVINNOR MER FRAMGÅNGS STRÄVANDE än andra länder är, men de har ett annat sätt än andra då och strävar efter jämlikhet som jag ser att de har ALL RÄTT ATT HA DET.

Att många kvinnor i SVERIGE MER VAKEN och vill ha lika för männen som för kvinnorna då och har kommit lång i det, att alla har sin rätt idag varje kvinna har den rätt och samma rätt som en man ska ha. Nu har landet kommit långt med det.

Kvinnorna vill jag ska få leva GUD

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.