EARTH – JORDEN

Jorden ser mörk ut, ser mörk ut idag när jag tittar från mig, då är jorden inte kul att se åt ens när jag ser hur jorden ser ut idag.

Nu måste jag få folk att förstå det, så de kan vara mer vaken idag OM JORDEN ALLA PROBLEM NU, så de kan börja rädda mycket de kan idag folk som jag ser det nu, att jorden är en plats att komma tillbaka till och en plats att bo på nu. Jorden har utvecklas så mycket idag med så mycket nya saker som även kan skada jordens yta då när folk inte tänker till då hur de kan vara lite mer aktsam om jorden då.

Men så ser inte folk då och DE SER INTE EFTERFÖLJDERNA som blir när folk inte kan bo där snart, då blir det så mycket problem med jorden som folk vill födas till för de kan inte vara hemma hela tiden utan det skulle tråka ut dem då, att sitta hemma hela tiden då.

Men folk tänker inte så långt idag ATT FOLK NU MÅSTE TILLBAKA TILL JORDEN DÅ att vi har inte som folk har skrivit i många böcker nu, att vi ska ha både det ena än det andra på andra sidan som de nu påstår de som skriver ner böckerna nu från olika guider som de kan komma i kontakt med då, men folk är inte så vaken idag eller kan se vad en guide kan visa då när de sitter och skriver ner om det, att de kan även visa upp DE NI HELST AV ALLT VILL HA DÅ och då tar ni till er det för ni tror att vi har det på andra sidan då, att vi har gröna ängar med vatten som är totalt fel då att vi ska ha det.

Hur ska vi kunna ha det då?

DET ÄR HELT OMÖJLIGT ATT HA DET att vi ska kunna odla en gräsmatta då som är så omöjligt då att göra då. Vi kan inte bada ens SÅ TRÅKIGT HAR FOLK NU PÅ ANDRA SIDAN DÅ, att vi kan inte det utan folk får födas till jorden för att göra det och ha kul ibland, men ibland inte så kul liv när ni måste rensa med folk ni inte har så kul med då och vill bli fri då för ni håller på att rensa upp ett liv långt tillbaka då som inte ni kan se då för ni tänker inte på det ens ni har inte ens den tanken då, att kunna födas tillbaka bara för att gå i en sån gammal energi nu och bara för att rensa er i en sån gammal energi.

Det finns inte i folks tanke då ATT DE GÅR RUNT NU I EN GAMMAL ENERGI DÅ när ni möter på folk från andra liv då bara för att gå i energin deras då för att få bort ett minne eller flera minnen måste ni städa bort om ni har haft ett besvärligt liv med dem då, som möjliggör att ni kan städa er då från dem då och inte kan förstå vart de kommer ifrån ibland. NÄR NI FÅR EN MASSA PROBLEM med vissa människor som kommer från ett annat liv ni haft då, men ni tänker inte på det då genom att ni kan inte koppla ihop det med tidigare liv då.

Genom att du har inte ens tänkt på det då, att nu håller du på att städa ett fruktansvärt liv ni haft och kan inte koppla ihop det med ett annat liv då genom att ni kan inte se det, MEN ENERGIN SÖKER SIG TILLBAKA till där ni har störst problem då och då söker sig energin hela tiden efter den energin för att städa av er då den mest fruktandansvärda liv ni haft med dem då FAST DE KAN INTE SE DET DÅ, men ni städar då för att kunna läka inombords då genom att landet är gjort så Sverige, att många kommer från fruktansvärda liv då.

Det kan bli problem med en del folk när ni har börjat städa med dem då och kan inte förstå varför har ni de problemet just nu. Varför har ni just nu fått en massa problem som ni vill slippa då, men det går inte slippa det utan DÅ MÅSTE GE TILLBAKA ALLT de hade skadat dig med och då går ni på den energin då bara för rensa av er ett större problem ni haft då.

I SVERIGE HAR MÅNGA FÖDS MED FRUKTANSVÄRDA LIV DÅ, men bara för att gå i energin då bara för att kunna rensa sin gamla energi från förr, då går ni i den energin och kan inte se VARFÖR NI HAR SÅ MYCKET PROBLEM med det då när ni inte kan se vart det kommer ifrån, men energin söker sig tillbaka till varandra då bara för att städa av en gammal energi från förr då som inte de kan se själv då, att de kommer från ett liv ni inte hade tänkt er alls då bara för att rensa en gammal energi då som ingen kan se då bara för att städa den då som inte alla ser när de råkar ut för människor som har skadat dem i andra liv.

Men i det här livet då måste de hjälpas åt då och inte skada varandra då utan I DET HÄR LIVET DÅ HJÄLPS VI ÅT och ger tillbaka med kärlek då den som ni har skadat ger ni tillbaka med kärlek då för att inte det ska blir problem för er, så måste ni städa i det värsta ni har haft då. Kan inte se vart de kommer ifrån att de kan ha mördat er och VARIT VÅLDSAM I ANDRA LIV och skadat er så mycket då, så ni har blivit sjuk av personen då, genoma att de kan ha skadat er så mycket då.

Ni ska RÄTTA TILL I DETTA LIV när ni föds till Sverige då, att ni städar av dem värsta liven ni haft då och även en massa problem liv ni haft när ni har varit mycket sjuk av liven då, genom att ni har inte tagit dem förut UTAN NI HAR FÖDS SOM VANLIGT, men inte haft med er gamla hemska liv då utan har inte med den energin att städa då utan ni föds inte med den energin då, att ni måste städa era liv ni haft då varje gång ni föds då UTAN DET FÅR NI GÖRA MÅNGA SOM FÖDS I SVERIGE DÅ ,att städa av er då genom att ni har utvecklats så mycket då när ni föds i landet då.

Ni har gått igenom så mycket problem liv då när ni föds i landet då och då måste ni möta på problem liv ni haft med folk som har skadat er då, som hela landet har för det då genoma att SVERIGE HAR UTVECKLATS SÅ MYCKET DÅ har utvecklas så mycket då. De kan bo bra där och även kan vara ensam i landet när de ska städa sina värsta liv från dem då. När folk dör den ena av dem då får de vara kvar för att städa av liven de haft då och de dör folk när de är klar med det.

De kan få så långt liv en del då genom att de har så mycket att gå igenom med människor då som har skadat dem då bara för att gå i deras energi då och då kan folk även leva mycket längre innan de blir sjuk och dör då. Många blir sjuk snabbare då för att kunna lämna jorden då genom att DE ÄR KLAR DE SOM FÅR FRUKTANSVÄRDA SJUKDOMAR DÅ, de är klar och kan dö då när de är så sjuk en del folk som även kan dö ung som är många FÖRÄLDRARS VÄRSTA MARDRÖM DÅ.

MEN DE ÄR KLAR och de kan dö nyfödd då för de behövde bara städa lite energier med föräldrarna då. De bara dog då och det är folks värsta mardröm att förlora ett barn. Det är det värsta de kan bli utsatt för, men DE MÅSTE BARA NER OCH VÄNDA DÅ och sen gå vidare till andra då och kan leva längre då när de har städat bort ett liv med dem då. Därför är det mycket att barn dör då och det är för de är klar då när de har städat klar med sina föräldra då, att de är klar då att kunna ta ett annat liv då när de är klar då, så jorden går runt de föds och dör folk då.

De måste ner och rensa sina liv då och de kan vara besvärliga liv de haft, men de måste ner ändå och rensa dem då och sen så går de vidare då till nästa liv då. Många människor idag kommer från problem länder då som är klar för landet då som många har sett, att de kan FÖDAS MEN EN PROBLEM KROPP DÅ när de föds då som många i landet har då, att de föds med kroppar som inte fungerar för en del folk då, men för att kunna städa energier med dem då. Det är en besvärlig tid för dem för de måste städa med människor som måste ge tillbaka till dem då som de kan inte se att de kommer från ett problem liv då, att de kan inte se det ens när de städar med deras energier då.

Många föräldra KAN FÖDA BARN SOM HAR EN MASSA FEL DÅ, men de kommer från problem liv de haft då. De måste städa med sina föräldrar först och sen blir det andra människor de får städa med då när de städar sina värsta liv de haft då. De föds med problem i kroppen då. De som kommer från dessa problem liv, de kan bli dödad i ett annat liv då och fått stora problem i ett annat liv då. Kan ha varit sjuk av en person i ett annat liv då som gör att de får mötas på jorden för att den här gången SKA NI LÄKA VARANDRA HELT DÅ och ingen kan se det då, att ni kommer från dessa liv de haft då ingen kan se at ni har skadat en människa i ett annat liv.

Ni kan inte se det alls då genom att ni är inte den som kan skada folk då, men i andra liv kunde du skada folk så mycket och kan ha dödat folk så folk dog och inte kan se det idag FÖR DET TÄCKS ÖVER DÅ NÄR NI FÖDS, men ni får inte mörda folk igen för den här gången, då kan du inte mörda folk utan ni är inte den personen ens, men i andra livet då skadade du folk så illa, men inte i det här livet kan du det för du skulle aldrig komma på tanken då att göra det då som jorden är gjort för att ni ska tillbaka bara för att städa era liv med folk, men även för att många vill tillbaka då.

Men måste vänta på rätt tillfälle då, att kunna födas då och många kan ta den chansen idag, MEN KAN BLI BORTSTÄDAD AV EN ABORT DÅ som många kan ta idag, att de städar bort barn på löpande nu för de vill inte ha barn eller så var det något fel på barnet då. De städar bort det för de vill inte föda ett sjuk barn då och då kan många städa bort dem då genom att idag kan de lätt att städa bort barn från er då. Ni kan var för ung och vill inte ha barn då eller så är det andra fel att ni vill inte ha ett barn då men inget fel i mina ögon för om ni är för ung, då kan barnen få problem då genom att många yngre mammor ska leva tycker jag och tills den dagen de kan ha föda ett barn då, men många kan vara så unga och BARNEN KAN MÅ DÅLIGT AV DET om ni är för unga när ni föder ett barn då, genom att ett barn behöver så mycket skötsel då som en del kan bli lite rädd för då när de är för unga då, att föda ett barn då och många tänker på pengarna att det kostar en massa pengar då att ta hand om ett barn idag att allt kostar så mycket då och då kan en del backa undan då när de ser vad allt kostar då.

Jag ser inget fel i det, men folk ska föda sina barn när det är dags för dem att komma till jorden de ska möta på då och MÅNGA FATTIGA LÄNDER HAR PROBLEM ATT ÖVERLEVA DÅ i vissa länder då för det finns så mycket fattigt folk idag och många klara inte av att behålla sina barn då, men jag ser att folk känner så mycket skuld mot fattiga länder att de måste rädda dem nu när ni ser små barn är så uttorkad av mat då och ingen hjälp de får då, att kunna rädda små liven ens då och så mycket barn dör i dessa länder idag och många kommer dö idag FÖR DE ÄR KLAR MED SITT LIV DÅ, att det går runt i dessa länder då. Det går runt hela tiden och alla barn som föds i dessa länder dör för tidig död som en del anser då.

Men de dör inte för tidigt alls då utan barn dör när de är klar att städa energin med sin förälder då, att de kommer tillbaka till dessa fattiga länder då BARA FÖR ATT STÄDA SIN ENERGI från dem då och KAN LEVA EN KORT TID EN DEL och del lever mycket lägre då och kan även ha ont av dessa liv de haft där genom att det är så mycket fattigdom dessa liv då. Kan ha ont när de ska tillbaka för att göra klar dessa liv och vill inte tillbaka alls dessa barn som dör så unga då och även som spädbarn de vill inte tillbaka igen för de vet den pinan de får då, att födas till så fattiga länder då de vill de slippa helst av allt då. De vill inte stanna kvar så länge då genom att det är en pina varje dag i fattiga länder då ATT DE VILL INTE TILLBAKA IGEN till ett så fattigt land igen, men de måste tillbaka för att rensa med dem då och sen kan de dö snabbt som en del kan önska ibland för de vet redan när de ska födas vilken pina de får då, att känna den otryggheten och även känna den hungern som blir i dessa länder som har det så fattigt då.

Men de måste tillbaka igen och VILL AV ALLT INTE VARA KVAR FÖR LÄNGE, men ibland kan de leva mycket längre då när de kommer till andra människor då som kan ombesörja dem mycket bättre och som är det bästa liv de kan ha just då, men många dör och folk ser det och de skänker hela tiden pengar till dessa länder, men även många läkare kommer dit för att kunna hjälpa till då, men folk dör och ibland KAN INTE EN LÄKARE HJÄLPA DEM ALLS för de har inte den tiden då att stanna kvar då utan kroppen kan bara stänga av sig själv då på olika sätt då för de är klar att lämna livet då och därför är det mycket barn dödlighet i dessa länder. De ska dö och komma ner igen, men sen kan de stanna kvar mycket längre då och DESSA LIV ÄR INTE KUL ATT FÖDAS I.

Men de måste tillbaka för att bara möta vissa människor då på jorden då. Det kan vara sina föräldrar då som de föds från då, att där kan ställa till mycket för en kvinna när hon mister sitt barn ATT HON ÖPPNAR SIG MER DÅ när hon får mista ett barn, men får ge kärlek första tiden till ett barn då genom att alla barn läks av det när mamman ger kärlek när barnet ligger i magen på dem. De läker när de ger kärlek då och då kan många barn bara dö när de är klar och många känner sån skuld för dessa länder, men de är klar när de dör då. De är klar med livet då och ni ska inte känna skuld till dessa länder för barnen vill inte vara kvar i dessa fattiga länder ens då, men de MÅSTE BARA STÄDA LITE MED DEM de föds från då. De kan städa av den energin från tidigare liv då de städar av då sitt liv, då måste de födas för att bara städa av snabbt ibland för de vill inte tillbaka till dessa liv då för de vet vad som händer då, men de ska städa då och behöver inte stanna kvar så länge då.

Genom att de dör snabbt dessa barn i fattiga länder då. De dör så snabbt då genom att de behöver bara åka ner för att rensa sig med dem då genom att mamman ger kärlek, då läks folk mycket mer då under tiden de ligger i magen på henne, då får barnet kärlek då, genom att de HAR SÅ MYCKET KOPPLINGAR SIN MAMMA DÅ genom att de städar sin energi då som går så fort när de dör då och slipper vara kvar för länge då. De är inte glad när de måste dit då, men de vet att allt går så fort då, att städa med dem då och sen dör de snabbt då och är klar då från dem då och behöver inte tillbaka till samma då utan kan få leva mycket bättre sen när de är klar då.

Det ser inte alla idag genom att folk tror att de ska rädda dem då, men FOLK SKA BARA NER OCH VÄNDA DÅ när de föds i dessa länder då genom att det är gjort så och då slipper de vara kvar då när de dör snabbt då, men ni ska inte känna skuld till det när ni ser det, men barnen ska bara ner vända en del barn då som ska bara bli klar från vissa människor då och vill inte vara klar så länge då när de föds i dessa länder då.

Jag tar upp SÅ NI SKA FÖRSTÅ ATT FOLK I DESSA LÄNDER SKA BARA NER OCH VÄNDA EN DEL och en del folk kan bli adoperard av folk när de ser hur det är, men de har hela LIVE T KVAR TRÅDEN TILL SIN MAMMA DÅ och de kan känna sig kluven en del barn som kommer från andra föräldrar då. De skulle möta på sina mamma och sin pappa då som kan vara så fattig, men måste ändå föda ett litet barn men för att kunna rensa med sin mamma och sin pappa som är delaktig i det då, men mamman har den kopplingen till mamman då och känner av den kopplingen även om ni adopterar barnen, så kan de känna sig halv ibland under sin uppväxt då, men de kan komma och gå att de känner sig halv då genom att DE HAR FÖDELSE MINNET KVAR FRÅN SIN MAMMA DÅ som de kan känna av från och till ibland.

Genom att barnet föddes till en kvinna för att städa energin med dem då och då var DET ÄR MENINGEN ATT DE SKA STÄDA MED DEM DÅ, men ibland kan folk lämna bort sina barn när de känner att de klarar inte av barnet då genom att de kan inte ge den uppväxten de vill ge dem då och kan lämna från sitt barn då för att bara rädda sitt barn då som är bland det svåraste att göra för en mamma då, att lämna bort sitt nyfödda barn till en annan människa är bland det svåraste att göra då och känner inget val när hon är så fattig att kunna ge sitt barn mat varje dag då. Kan välja bort sitt barn då lämna från sig sitt barn då och då kan andra ta hand om dem då fast de har kvar födelse tråden från första mamman då som en del gör idag när de inte kan behålla sina barn då.

Men barnet kan få det bra, men även illa DET ÄR INTE DET RÄTTA I MINA ÖGON att lämna bort ett barn för många barn kan få det illa då när ni inte ser över allt då för jag vet att många barn kan få en perfekt uppväxt då, men inte alla får det ett adoptivbarn då för de kan komma till till fruktansvärda föräldrar ibland då och ibland till perfekta föräldrar då som ger dem allt då. JAG VILL ATT NI ÄR NOGA MED DET FÖR MÅNGA ADOPTIVBARN KAN MÅ DÅLIGT DÅ genom att de saknar sin mamma genom att de har en födelse tråd till en annan mamma som de känner av barnet ibland då och tråden finns kvar hela livet hos dem då. Ni ska vara nog med när ni hjälper dessa barn då ATT DE FÅR KOMMA TILL ETT BRA HEM och inte till hemska hem bara för ni ska rädda ett barn då.

GENOM ATT DE HAR FÖDELSE TRÅDEN KVAR FRÅN SIN MAMMA och som är då extra viktig att ge dessa barn ett perfekt hem MED FYLLD AV KÄRLEK OCH OMTANKE som mamma ders hade önskat ge sitt barn, men ni klev i annas ställe då som kan bli bra för dem, men även dåligt då, men här vill jag att ni ger rätt hjälp till adoptivbarn för att de ska må bra då genom att de kan komma till familjer som inte respekter dem alls då och ger inte den omvårdnad som mamman hade hoppats på då när de lämnar från sitt barn, då ska den andra kunna sätta sig in i det och ge så mycket kärlek och hjälp till ett barn de har tagit hand om då FÖR MAMMAN GJORDE EN STOR UPPOFFRING DÅ och lämnade ifrån sitt barn då.

Och då ska ni ge kärlek och omtanke då när hon har lämnat över sitt barn till er då ATT NI MÅSTE VARA EXTRA NOGA med dessa barn då genoma att de har kopplingen fortfarande kvar sin koppling till sin första mamma då.

Genom att DET VAR MENINGEN ATT BARNET SKULLE FÖDAS TILL HENNE DÅ och det var meningen att barnet skulle rensa med sin mamma och sin pappa då sin energi med dem då och därför har de kvar sin tråd till sin mamma hela livet då för hon bar barnet då. Hon födde barnet då och då var det meingen, men de skulle då ta hand om sitt barn, men valde bort sitt barn för att rädda sitt barn och adopterade bort sitt barn då istället för att behålla sitt barn, då kan en del lämna bort dem för de blir rädd att behålla sina barn de fött då och kan lämna dem att dö en del kvinnor när de blir rädd att de kan inte ta hand om ett barn ens. De kan lämna barnet ute och dö då för de tror inte de kan klara av sitt barn då, genom att de födde ett barn när de hade så lite pengar då som många kan uppleva som bara lämnar sina barn, att de har så dålig ekonomi då och ser inte att de kan klara av ett barn ens, då kan många lämna bort sina barn bara för de kan inte se att de kan hjälpa sitt barn att växa upp då utan bara lämna sitt barn då. Kan även lämna barnet där ute för att dö en del kvinnor då att folk kan se att de hittar nyfödda barn ibland som ingen kan se vart de kommer från och då får andra ta hand om barnet då, SOM ÄR EN SÅN STOR UPPOFFRING att göra då.

Men även kunna ge rätt skötsel till sitt barn då och kunna GE DE KÄRLEK SOM ETT HITTEBARN MÅSTE HA den är så stor de måste ge då för barnet kan känna av hela livet sorg då, genom att de har en koppling till sin mamma då och den kopplingen sitter kvar hela livet då fast de adopterar bort barnet känner alla barn som hamnar så TOMHET INOM SIG och kan inte känna sig tillfreds då, genoma att de känner så mycket kärlekslöst då när hamnar så illa då, att bli lämnad då.

Det är SVÅRT FÖR DESSA BARN ATT VÄXA UPP genom att alla minnen finns kvar då hos barnet då under tiden de växer upp då. Det finns kvar hela livet de växer upp men kan inte förstå varför de känner så, men de känner sig så halv då när de blir utsatt för det, att bli lämnad på ett sånt grymt sätt, så känner barnen oftast att de känner sig inte önskad då och kan inte skaka bort den känslan, att de känner sig inte önskad alls då genoma att BARNET BLEV LÄMNAT SÅ GRYMT DÅ, som alla kan förstå hur de känner dessa barn som blir lämnad så grymt då som blir en kamp på livet och blev lämnad av en mamma som skulle tagit hand om barnet då. De känner av det att ALLT ÄR SÅ KÄRLEKSLÖST DÅ och kan få så mycket knepiga beteede dessa barn som blir lämnad på så sätt och inte lärt känna sin mamma ens utan känner sig tom inombords då och många idag som hamnar så illa då som en kan göra idag genoma att mamman blir rädd att ta hand om sitt barn då och då blir det stora problem för dem då.

Men det finns barn som föds så på ett sånt grymt sätt idag, men för att de ska möta människor som de haft med att göra med förut då. De kan födas så grymt då, men ibland kan en del rädda dem eller så får de dö och kan slippa växa upp i ett fruktansvärt liv de fått med dem då, men de lämnade sitt nyfödda barn då för att dö men för barnet var det bästa tänkbara FÖR DEM ATT SLIPPA VÄXA UPP DÅ, genom att barnet fick det mycke bättre då.

JAG MÅSTE TA  UPP OM BARN SOM FÖDS  för att ni ska förstå att ni kan inte rädda alla barn då, genom att många ska bara ner för att rensa sig då och kan dö lika snabbt då och är klar då med sitt liv då. Jag vill ha gjorden till det för det är så perfekt till det då, att ni kan möta på olika människor som kan ha skadat er eller ni har gjort något då som ni BEHÖVER BARA EN KORT TID med dem då och sen gå vidare då till nästa liv då.

IDAG ÄR JORDEN UPP OCH NER NU som alla kan se, att det är så mycket våld och problem idag och folk äter droger och dricker idag eller så tar de lugnade som en läkare har skrivit ut åt dem. Jag ser att det är lika för den som dricker och tar droger då och den som får utskrivet från läkaren då. De är exakt samma sak för ni måste döva er när ni inte mår bra då. Jag vill att folk lugnar ner sig med att stoppa i sig en massa droger då för jorden är upp och ner. Ni möter på folk som ni känner inte känns så kul att leva på då genom att det är så mycket bråk och konflikter och bråk idag som alla ser ATT JORDEN ÄR INTE SÅ KUL IDAG. 

Jag ser att jorden är upp och ner nu genom att folk har svårt att leva idag som världen ser ut idag,  att jorden är mörk på många ställen. Det har med mycket som inte folk kan ta hand om idag. JAG HAR TAGIT UPP SÅ MYCKET OM JORDEN som jorden har problem med nu genom alla utsläpp som ställer till för jorden ännu mer idag och därför tog jag upp om hur viktig jorden är för alla människor på jorden.

Hur den fungerar idag jorden då GUD  

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.