PEOPLE – MÄNNISKOR

Länder har inte samma syn på mig, men många länder kan tro på mig då om jag nu pratar till länder som tror på GUD och nu tar jag upp om Sverige så mycket mest för att komma igång med folket då.

Genom att landet måste ha så mycket hjälp att vända folk rätt idag som inte alla länder har problem med då, men Sverige har så stora problem med det genom att det har gått för långt för Sverige nu och då blir det stora problem FÖR LANDETS VÄRSTA PROBLEM när folk litar på folk de hjälper då och litar på att de sköter sig i landet när de har hjälpt dem med så mycket då.

Men ser att landet har fått så mycket problem när de hjälpte folk som de hade sån trust till då och ser att landet får ÄNNU MERA PROBLEM MED VÅLD OCH VÅLDTÄKTER och kan inte förstå varför landet har detta problem nu, att inte folk kan sköta sig alls när de har hjälpt dem att stanna i landet, till och med det har de hjälpt dem med då och då får Sverige jättestora problem då.

FOLK KAN KNAPPT GÅ UT som de gjorde förut då.Nu har landet fått problem med för mycket våld när de hjälpte folk från dessa länder få ett bättre liv i Sverige då och hjälpte dem till ett fantastiskt land där det finns inte krig ens då HAR ETT HELT ANNAT SÄTT ÄN VAD DE HAR DÅ genom att de brukar inte så mycket våld i landet då genom att landet har så lite av våld och våldtäkter då.

MEN NU HAR SIFFRAN ÖKAT sen de hjälpte folk till Sverige, då har siffran ökat markant mycket då. Varför har inte då landet tagit upp om hur landet är uppbyggd på då och VILKA REGLER NI HAR I LANDET DÅ? Varför har ni inte tagit upp om hur landet fungerar innan ni hjälper folk över gränsen då? Varför har ni inte talat om hur ni lever i landet då och lät de leva som ni lever i landet då?

Varför har ni inte talat om det då?

Så folk kan gå ut idag utan att bli utsatt för så mycket problem som landet fått nu sen ni SADE JA TILL LÄNDER SOM INTE HAR ER KULTUR ALLS och inte er tro ens då, men ändå har ni inte sagt till hur ni vill ha det då när de flyttar hit då. Ni har inte visat dem rätt överhuvudtaget då. Hur ni lever i landet själv då och vilka regler ni har i landet och hur en kvinna lever i landet då och inte visat dem vilka kläder ni har då, så det hade kunna bli lite enklare för dem som kommer hit då.

FOLKET KUNNAT SAGT JA ELLER NEJ att flytta hit om de inte följer er kultur då och kunnat stannat eller lämna på en gång då om de inte gillar hur kvinnorna lever då och kunnat räddat så mycket stora problem då.

OM NU LANDETS REGERINGEN HADE VARIT LITE MER VAKEN DÅ. Hur landet ska klara av den stora kris som kommer att bli då och inte blunda FÖR DEN STÖRSTA KRIS SOM BLEV NU genom att ni ser inte till på en gång att visa dem ett jobb bara enkla jobb kan många ta som kommer till Sverige då, tills de kan gå en skola de som vill utbilda sig då, men ni har inte hjälpt dem alls då utan ger dem pengar hela tiden att leva på då och inte sett att pengar ni ger dem ibland är inte så stora pengar för dem då, medans en del får mycke mer som har fått riktig hjälp då med uppehållstillstånd då som många kan idag sitta och vänta på då.

Men varför inte göra som ni gjorde förut och LÄT FOLK JOBBA när de kom hit då och kunde lätt hitta enkla jobb fast de var inte de bästa jobben de fick. De fick ett arbete då och kunde även arbeta svart en del folk mens de väntade på sitt uppehållstillstånd då.

Men nu ska de gå skola som många inte har så stort intresse av då.De ska lära sig ett språk som de kan lära sig när de går ut i samhället för så var det förr, att folk som flyttade hit från andra länder de fick lära sig svenska i samhället och PRATA MED SVENSKA FOLKET DÅ och kunde komma in i samhället på ett annat sätt då när de kan prata med svenska folket som är den bästa skola folk kan få, att lära sig ett språk på då.

Än att visa dem från samhället nu.

Ni visar dem SOM BÄR BURKA OCH SLÖJA FRÅN SAMHÄLLET NU genom att de kan inte lära sig svenska då och inte kan ta ett arbete som de kan göra om de får ett arbete då som är mycket enklare att ge dem, SÅ ENKLA JOBB som många kan ta idag, men det har inte regeringen sett utan folk som bär burka och slöjor får stanna hemma idag.

De kan inte söka ett arbete då genom att det MÅSTE ÄNDRA OM SIN KULTUR HELT DÅ och gå med svenska folket då. De måste släppa sin hemska kultur de kommer ifrån DÄR DE LEVER ETT SÅNT FÖRTRYCKT LIV DÅ, men nu har de en enorm chans att få leva som en svensk lever då, att kunna leva ett gott liv att inte sitta kvar i sitt förtryckta liv när de flyttar till Sverige då utan de måste släppa sitt gamla liv då och följa med landets kultur då och inte sitta kvar i gamla landets kultur då som de får sitta i nu.

Vad händer med svenska kvinnor och barnen då vad händer med dem då? 

Det kan ni se hur det ser ut i Sverige nu MED ALLT VÅLD OCH VÅLDTÄKTER som blir då när inte de ändrar om folk från förtryckta länder och går med svenska folket, då blir det stora problem för svenska kvinnor och barn då.

NÄR DE INTE SÄGER NEJ TILL SLÖJA OCH BURKA, då får svenska kvinnan och barnen stora problem att kunna vistas i samhället då.

GENOM ATT DE KAN BLI UTSATT FÖR GRUPPVÅLDTÄKTER som alla ser vad som händer då efter den händelsen då. Hur de mår efter den våldtäkten då för de kan knappt leva då sen de har blivit så misshandlad och slagen och våldtagen av flera män som de använder I SITT HEMLAND EN ÅSNA DÅ. 

Vad händer nu?

Nu kan inte kvinnor och barn knappt gå ut idag när de kan möta på killarna som kommer från dessa länder då och då ska kvinnorna som BÄR BURKA OCH SLÖJA LÄMNA SIN KULTUR BAKOM SIG för att få slut på ett så stort problem då genom att landet har bjudit in till stora problem nu och då får landet lida nu när de hjälper folk så fel då och inte visar dem rätt på en gång då, så folk har sluppit detta stora problem med svenska kvinnor och barnen nu, så de har fått sluppet detta störta problem som blir nu när regeringen gör så mycket fel när de hjälper folk då.

Varje kvinna och barn som kommer från dessa länder MÅSTE SLÄPPA SIN GAMLA FÖRTRYCKTA KULTUR DÅ och leva i Sverige som en svensk lever då och inte visa dem fel nu, för nu har landet problem så länge som inte regeringen tar tag i detta stora problem nu, att varje kvinna från dessa länder släpper sin kultur då. De släpper sin burka och slöja för att få slut på ett stort problem SOM LANDET NU MÅSTE SKYDDA SIG EMOT, som de har sluppit då om de hade pratat rätt till folket de hjälper då och hjälpt dem rätt nu och inte låtit de leva som i hemlandet då och kommer hamna i en massa problem då.

Genom att de kan inte leva som i hemlandet då FÖR DE KOMMER ÄVEN HAMNA UTANFÖR SAMHÄLLET som folk kan hamna idag som har liten ekonomi då och inte kan knappt överleva som det blir då när de inte hjälper folk rätt nu och kunna leva som en svensk nu och inte splittra landet från dem.

DE MÅSTE FÖLJA SVENSKA FOLKETS KULTUR DÅ och inte deras gamla kultur när de har flyttat hit, då ska de leva som en svensk kvinna lever då för att kunna klara av att leva i Sverige då. Nu ska vi se OM REGERINGEN BÖRJAR SE vart alla fel kommer ifrån när de inte visar folk rätt på en gång då, att folk som flyttar hit måste ändra om sitt liv helt när de flyttar till svenska folket.

GENOM ATT DET ÄR SÅN STOR KONTRAST FÖR DEM och är så olika som ett bär kan vara och ha inte samma tankesätt alls de som flyttar hit nu, genom att de lever i kvar i sin gamla förtryckta kultur och tror att det är rätt att leva så när halva världen har förändrats så mycket idag.

DET ÄR BARA EN LITEN KLICK AV DEM som har det så illa då, att inte kvinnorna kan få leva då som en kvinna ska leva då, men DE HAR SÅN HÅRD KULTUR mot kvinnorna, men kvinnorna blir så förtryckta då av sitt folk då och då trycker kvinnorna ner sina barn då, att de måste göra som dem då för kvinnorna är så förtryckta från dessa länder då, att år efter år sitter fast i en sån HEMSK OCH MÖRK KULTUR och som de får göra då fast världen har förändrats så mycket runt dem och även grannländer till dem har ändrats om så mycket då.

Men de sitter fortfarande kvar då i sin gamla kultur då och ser inte att så mycket folk lever inte som de lever idag utan det är en klick av människor som lever som de lever idag. DE FÅR SITTA KVAR I SIN FÖRTRYCKTA KULTUR när de flyttar till Sverige  ett land som inte sitter i samma förtryckta kultur mot kvinnorna utan kvinnorna i Sverige är ett fritt folk och kan klä sig som de vill och kan leva själv om de vill många kvinnor idag och har inte problem med att leva ett fritt liv då.

Men så vill jag nu att de ska leva som kommer hit SOM EN SVENSKA KVINNA LEVER IDAG som jag nu vill få en ändring på nu.

Jag ser alla problem som landet får när de hjälper folk från förtryckta kulturer då vilka problem det blir med svenska folket då. Vilka stora problem de får att leva då SOM ÄR FRI SOM FÅGELN många kvinnor i Sverige då.

DE KAN KNAPPT LEVA IDAG när de har sagt ja till så stora problem de fick då och kan bli nedsmutsad av dem och kallad för det ena än det andra för de ser så fult på svenska kvinnan. DE SER ATT DE ÄR SMUTSIG i deras ögon som kommer från en förtryckt kultur de kan knappt leva i Sverige då när de kommer hit.

GENOM ATT DE SER KVINNOR GÅR LÄTTKLÄDDA som inte de har i sitt hemland då och då får landet så stora problem med den biten då, genom att de kan inte respektera en kvinna i Sverige då genom att de går inte klädd som dem då och då får landet så stora problem med männen då, genom att de tar chansen att ställa till stora problem för folket då SOM DE NU HAR REDAN GJORT DÅ.

Genom att DE SER INGET VÄRDE I EN SVENSK KVINNA DÅ för hon går inte som de går klädd. De ser att landet är ett land de kan ha kul med då när killarna kommer hit då och DÅ KÖR DE MED GRUPPVÅLDTÄKTER TILLS DE HAR GIFT SIG DÅ.

Så kommer det se ut om inte REGERINGEN SÄGER NEJ TILL BURKA OCH SLÖJA DÅ för att få slut på ett sånt stort problem då som skulle underlätta för svenska kvinnan och barnen då, att inte bli nedsmutsad av dem bara för de ser inte som Sverige ser det då.

Många länder med dem har inte den kulturen då och alla länder måste ha så mycket problem idag när de har sagt ja till till dem OM DE INTE SLÄPPER SIN KULTUR NÄR DE FLYTTAR TILL ETT LAND som inte har den kulturen som de har.

Jag vet  att många länder kan få lida av det nu genom att folk flyr för att kunna rädda sig då och många länder kan ha dessa problem nu som svenska folket har problem med nu, att de har inte sagt till dem som bär burka och slöja, ATT SLÄPPA DEN NÄR DE FLYTTAR TILL ETT LAND som inte har burka och slöja då och då kan andra länder också har problem som  Sverige har nu, att de måste hjälpa folk rätt då för att FÅ SLUT PÅ FRUKTANSVÄRDA PROBLEM ett land kan råka ut för då.

Jag vet att det är flera länder som har problem med det.

Nu tar jag upp det igen för att upplysa folk om att de måste ändra om alla som flyttar till ett land där de inte bär burka och slöja för att få slut på våldtäkter och gruppvåldtäkterna då SOM HAR ÖKAT SEN DE SADE JA TILL DEM. Det kommer mycket från dem då genom att de ser ner på folk som inte bär den klädseln då och för att få slut på det, DÅ MÅSTE NI ÄNDRA OM DEM när de flyttar in till länder som inte bär den klädseln burka och slöja, då måste ni ändra om för att få slut på ett jättestort problem som länder får när de hjälper folk som bär burka och slöja då.

Genom att kvinnor och barn kan BLI UTSATT FÖR VÅLDTÄKTER OCH GRUPPVÅLDTÄKTER DÅ när ni har sagt ja till dem som bär burka och slöjor då

Ska vi få en förändring, då måste ni ändra om folk som jag nu har varnat för igen SOM ÄR STÖRSTA HOTET FÖR ER, att ni måste hjälpa dem rätt när de flytta hit då FÖR ATT SLIPPA FRUKTANSVÄRDA PROBLEM som länder kan bli utsatt för idag om de inte ändrar om dem som bär burka och slöja då för att få slut på stora problem då. GUD

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.