SVERIGE

I alla kriser som världen har nu och alla kriser som Sverige har nu kan ibland vara svårt att vända folk rätt idag för många är så fokuserad på sitt då fast de kan stå framför så mycket kriser som många människor känner idag genom att världen ser inte så kul ut då.

Men vi kan se från mig som inte är så enkelt att vända folk rätt idag för de har gått för långt med mycket när de inte kan se stora problem som landet har nu och inte kan ta tag i det ens eller se hur de kan lösa det på bästa sätt då SOM JAG SER ATT VÄRLDEN STÅR INFÖR EN KRIS IDAG. Jag ser hur jorden går igenom mycket nu och många måste börja ändra om så mycket nu.

Men hur många hänger med på det KAN DE ÄNDRA OM FOLK TROR NI att få folk att se vilka stora fel de gör då, som inte kan se hur de gör mot sitt eget folk då och inte kan hjälpa till på rätt sätt, då är det illa idag för många kan hamna i problem som världen ser ut idag bara en massa problem är det nu och ingen kan se hur de ska VÄNDA ETT HELT SKEPP NU som landet ser ut nu.

JAG SER FRÅN MIG NU och kan inte få folk att lära sig att ta hand om sitt eget folk då och kan inte se vilka fel de gör hela tiden och inte tar tag i det viktigaste då, att rädda ett land från kriser nu, men landet får lida för att folk måste ha så mycket hjälp idag genom att de har så nytt folk nu som flyttar till Sverige då. De ska även de ha mat på bordet då och även bostäder som inte är bland det enklaste då som det ser ut idag då, men folk måste ha tak över huvudet då och alla ska kunna bo bra, men även kunna få en bra lön som täcker upp det och kan inte se vilka fel folk gör när de söker fel bland jobben då. De kan inte se det ATT DE ÄR UTE PÅ FEL VÄG  och kan få så mycket motgångar då och har svårt att hitta ett arbete då som det ser ut idag, men det går att hitta ett arbete ni gillar, men ni MÅSTE HÅLLA ER FRAMME DÅ och sätta fram framfötterna då, så ni får ett arbete som passar er då.

 Många idag kan komma i så mycket kriser när de handlar om att hitta rätt arbete då och kan inte styra sitt liv rätt när de inte får som de har tänkt sig då. Det är så mycket folk som vill ha ett arbete som passar dem som handen i handsken då och många kan få det, men inte alla har den turen då att få de helst av allt önskar då utan de kan hanka sig fram en del folk GENOM ATT DE KAN INTE TA DET DE HELST AV ALLT VILL HA DÅ genom att det är så mycket sökande då på varje arbete då.

Det har aldrig sett ut såhär som alla kan se, att de kan ha svårt att hitta de vill helst av allt vill arbeta med och KOMMER MÅNGA I EN ÅTERVÄNDSGRÄND DÅ och söker och söker sina arbeten då. Det handlar om att hitta det rätta hela tiden så det passar er allra bäst då, men en del folk har inte problem med något utan de kan lätt få de vill ha då. 

Det handlar om HUR DE SÄTTER FRAM SIG SJÄLV DÅ. Hur de presenterar sig själv då som gör att de kan få lättare arbete och ser chansen till ett perfekt arbete då.

Men landet är SÅ SPLITTRAT PÅ ARBETEN NU. Jag har tagit upp om det förut hur illa det kan vara för en del som villl bara jobba med ett jobb och har svårt se åt annat arbete då som en del måste göra för att kunna få mat på bordet då och kan ta chansen flera gånger då lämna in ansökan, men får även tillbaka den att arbetet har gått till en annan då, så kan det se ut idag, men Sverige har lite arbeten som alla kan se, men DE HAR LITE ARBETE INOM VISSA STÄLLEN DÅ som många fler måste boxa sig fram för att kunna ta för sig då.

Genom att så många kan vara så intresserad av samma arbete då som kan vara svårt för många som gillar 1 arbete då och då är det problem idag när de är så att folk måste ta det de inte vill ens jobba med idag bara för att få mat på bordet då, men så ser landet ut idag lite arbeten som inte passar alla då, genom att det är så mycket olika intressen bland folket nu, vad de vill arbeta med nu och nu är det mycket yngre som halka på det och KAN SÖKA OCH SÖKA SITT DRÖMJOBB som de så gärna vill ha då, men så går tjänsten till någon annan då. De får söka igen och igen och folk kan även ge upp då när de ser hur det är då, att de passar inte in en del folk ens att arbeta med vården då och DÄR KAN MÅNGA YNGRE TA för att det finns så lite arbete att ta som de helst av allt vill ha istället för vården då.

YNGRE MÄNNISKOR KAN HALKA PÅ DET att många yngre har inget val då än att jobba även inom den tyngre vården bara för att få mat på bordet då, som även kan  SLITA UT DERAS HÄLSA DÅ genom att de kan bli utnyttjad yngre människor idag som arbetar med dessa jobb.De kan även vara besvärligt för dem som är sjuk då att de ligger just där, att får dålig omvårdnad då som blir då när många är inte ens så intresserad av att hjälpa och vårda folk utan tar det bara för att få mat på bordet då och kan även då leva på sitt arbete.

MEN DET BLIR FEL I LÄNGDEN genom att många som äger dessa företag som anställer yngre människor kan även utnyttjar dem så mycket då, men de sätter åt dem som måste ha den hjälpen då GENOM ATT MÅNGA YNGRE BLIR SJUK AV ATT JOBBA DÄR när de inte kan göra rätt idag. De kan ta ett annat arbete som passar dem mycket bättre då, men idag åker många på att jobba med den tyngsta vården när det är så lite arbete då och MÅNGA VILL INTE VARA DÄR ENS DÅ, men tar det bara för att kunna leva och bo då och kan även vara så trött av att vara där, genom att så mycket är tungt på en vissa ställen då och kan inte ta in mer hjälp, genom att de kan även spara på folket då.

 Många kan vara så trött och slitna som jobbar inom vården då och DE SKA HA ETT LÅNG LIV MEN KAN SLITA UT SIG SNABBT MÅNGA IDAG och kan även tappa tålamodet som är extra viktigt att ha när folk jobbar med sjuka människor då att de har stort tålamod, men många har inte det då utan ska helst av allt sluta arbeta där genom att de passar inte in att jobba där då utan har inte samma intresse som en del andra har att vårda och är intresserad av det. Många kan halka på det genom att många köper in tjänster idag och ska täcka upp med olika personer SOM INTE ENS PASSAR IN SÅ BRA utan kan köpa in en tjänst ett företag.

De kan köpa in människor SOM INTE PASSAR ATT ARBETA MED MÄNNISKOR DÅ  utan bara är där för att kunna få mat på bordet då och många kan trötta ut sig tills de en dag lämnar platsen då, men jag ser att DET ÄR SÅ FEL SYSTEM som landet har idag att det är så mycket folk som blir lidande nu.

Det är så mycket folk som får problem när de anställer yngre människor som är inte så intresserad av att jobba med vården då och DÄR VILL JAG ATT DET BLIR EN ÄNDRING för jag vill att folk ska få en bra vård.

MEN JAG VILL HELST AV ALLT ATT DE STANNAR HEMMA DÅ för att det är den bästa vården då de kan få då FÖR ATT INTE BLI UTSATT FÖR STORA PROBLEM DÅ genom att jag ser så många som kan stanna hemma, men folk kan sätt in dem bara för de har inget att säga till om då och många kan bli så sjuk av att vistas där när DE FÅR SÅNT DÅLIGT LIV DÅ. Jag ser så mycket fel folk gör idag som inte kan se och respektera folk när de blir äldre då, att de har ett liv de med som all har då, men ibland gör ni så fel idag och sätter in folk på hem som inte är så bra för dem då.

Genom att att MÅNGA BLIR MER SJUK än vad de var innan då ooh så ska det inte vara då utan låt de själv välja vad de vill för att få slut på så stora problem då. 

JAG HAR TAGIT UPP OM DET FÖRUT, men jag tar upp om det igen för landet vill ha en arbetskraft då och har svårt att få folk att ta inom vården nu och då har de börjat testa folk som flyttar till Sverige nu genom att så lite folk är intresserad av att jobba med vården då och då har landet börjat försöka få folk som flyttar hit att jobba med vården då.

Jag ser att landet har problem med folk där. De är så lite folk som gillar att jobba MED DEN TYNGRE VÅRDEN DÅ och då får de lida.

JAG TYCKER ATT DE KAN FÅ STANNA HEMMA DÅ SÅ LÄNGE DE KAN och jag ser så mycket problem med folk då och vad de gör för dem då, att kunna klara sig i sitt eget hem är bland det bästa då att kunna ha det så och lära dem enkla saker då, så de kan stanna hemma så de kan klara av själv då för att slippa en massa problem då när de måste in på EN INSTITUTION SOM JAG GILLAR INTE ALLS DÅ, men jag vill att folk ska kunna klara sig själv då med lite hjälp då och att kunna bo bra, så de kan klara av sitt liv allra bäst då när de blir äldre då, att folk får bo så bra då och enkelt när de blir äldre då.

De kan få hjälp då när de behöver bara lite hjälp då för slippa sitta på ett hem då när de blir äldre och lite svårt att kunna klara av enkla saker då i sitt hem. DET FINNS SÅ MYCKET HJÄLPMEDEL IDAG som gör att de kan klara av så mycket idag, som är det bästa hälsa för dem då att slippa flytta dem då som en del åker på, men många kan bli SÅ SJUK INOMBORDS DÅ när de tar in på ett hem då och kan inte freda sig alls då och kan inte ta sig därifrån då utan sitter fast då, men kan underlätta för folk när de blir äldre då som jag nu ville ta upp om igen för jag ser hur folk kan få det när de hamnar på dessa hem idag. Jag vill nu ta upp om det igen FÖR ATT VISA UPP ENKLA TING och få slut på så mycket lidande då de kan bli utsatt för då när de flyttas till ett hem och kan inte ens leva som de gjorde när de bodde hemma då.

Folk kan bli så skadad av det när de hamnar på ett hem då ISTÄLLET FÖR LÅT FOLK FÅ LEVA ISTÄLLET DÅ och låt de få söka själv om de vill ha extra hjälp då, så de kan bo hemma om de vill så länge de vill det och många kan dö hemma i lugn och ro då genom att det är det bästa för dem då att de får vara hemma då.

Vill de själv in på ett hem att de är trött och vill det, så låt de det, men inte att ni ska sätta in dem på ett hem då. Jag har även tagit upp så mycket hur äldre människor kan fungera då ATT DE STÄNGER AV KLOCKAN DÅ för de har ingen tid att passa då när de  har sluat sitt jobb och de komme ihåg alllt när de måste söka egen hjälp då, men då kommer de ihåg det, men de kan glömma till andra då genom att de har bara tid med sig själv då och hålla reda på sin klocka då. De kan glömma när de ska hjälpa andra då om det blir för mycket för dem, men de kan glömma tiden då genom att de håller bara reda på sin klocka då och då kan folk bli så rädd då, att de glömmer lite grann, men DET ÄR INGET FEL PÅ DEN ALLS DÅ. 

Jag tog upp om när ni kan vara SÅ STRESSAD OCH UTBRÄND som en del kan bli och ni kan glömma så mycket då för ni lider av en inre stress och har så svårt att hålla reda på klockan då när ni blir utbränd, ATT DET ÄR LIKNANDE SYMTOM att ni måste vila då när ni blir utbränd då och samma är det med dem äldre att de har då sluta jobbat och kan ta igen sig då medans folk som blir utbränd måste då ta igen sig som de gör som är äldre då.

Men äldre har slutat jobbat för längesen som inte de har gjort som blir utbränd då, men de känner av att de måste ta en vila och kan inte lämna sina arbete som en pensionär kan då FÖR DE HAR SLUTAT SITT JOBB behöver inte tänka på tiden alls då som en som arbetar nu, men måste ta igen sig som en som har slutat sitt arbete för att kunna komma tillbaka in i arbetslivet, då måste de ta igen sig en längre tid som en som har slutat sitt jobb då, men kan ta dagen som den kommer då de som är  pensionär, men det kan inte de som jobbar och känner sig utbränd då, men DE MÅSTE ÄNDÅ TA IGEN SIG  som de som slutat sina arben då för att kunna komma in i arbetslivet igen då.

De har samma problem som de som glömmer de som är äldre då som har slutat sitt arbete då, som de måste göra då för ta en vila och komma tillbaka in i arbetslivet då. Men de måste ta en lång vila ibland för att kroppen måste ta igen sig då MEN DET ÄR LIKHETER SER NI, att äldre människor behöver bara vila sen de har slutat sitt arbete då och behöver inte ens tänka på att gå till ett arbete medans en som är utbränd och sjuk MÅSTE GÖRA SAMMA SAK som dem, för att kunna komma tillbaka in i livet igen.

Men de har hela livet framför sig då när detta händer då, men de är utarbetad då de som bränner ut sig då. De börjar att glömma saker och ting som dem som har slutat jobba då, så det är exakt samma sak då, men de måste gå tillbaka till arbetslivet när de mår mycket bättre. Det kan många år att komma tillbaka då, men det är likheter då de som har slutat sitt arbete och då kan yngre människor åka på det och KAN GLÖMMA BORT SÅ MYCKET DÅ. Nu tog jag upp om det igen så ni ska förstå då att ni har samma som dem då. Ni ska inte bli så rädd om de glömmer lite grann när de blir äldre genom att ni kan även ni glömma då, men om äldre glömmer saker och ting då har ni full koll på allt då FAST NI KAN GLÖMMA ENKLA SAKER OCH TING DÅ.

Jag tar upp det igen FÖR ATT FOLK SKA SLUTA OROA SIG NÄR FOLK BLIR ÄLDRE att ni har så full kontroll på dem att inte glömma bort då, men ni kan glömma bort saker och ting så lätt ni kan vara så stressad då, men ni kan glömma bort så mycket ni är så stressad då. Ni kan bränna ut er då, men det är samma med äldre människor de kan också glömma bort även ni som är mycket yngre saker och ting ni KAN VARA SÅ STRESSAD AV SAKER OCH TING DÅ. 

Ni ska sluta upp att kolla upp folk när de blir äldre då låt dem få leva då och sluta kontrollera folk så mycket då GUD

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.