KRIG -WAR

Just nu så är det mycket folk på flykt genom att folk har svårt att leva där de vill leva och många flyr idag till andra länder som känns mycket mer säker än andra länder är då och så ser det ut just nu att jorden har inte det lätt idag som alla kan se nu.

Men hur ska vi få fred på jorden som alla vill få en ljus framtid nu och få folk lägga ner sina vapen då. Hur ska vi få folk att sätta sig ner och diskutera över sina problem de har då, som alla ser att JORDEN HAR INTE DET LÄTT IDAG att leva i vissa länder. Folk känner inte sig så trygg längre och vill inte ens fly från sitt land som det ser ut idag, så måste de göra det för att rädda sig  själv då.

Men varför har det blivit såhär ATT JORDEN ALDRIG FÅR SLUT PÅ BRÅK OCH KONFLIKTER NU utan de måste bråka med varandra fast jag önskar att folk kunde prata varandra till rätt då. Men så enkelt är det inte idag att folk bara sätter sig ner pratar utan folk måste bråka idag som jorden ser ut idag.

DET ÄR EN BESVÄRLIG TID för många människor idag genom att folk vill stanna hemma i sina hemländer många idag genom att de känner sig mer hemma där, men måste ändå ta biljetten till ett annat land fast de önskade att de fick stanna kvar och fick slippa allt, att fly till ett land de har så lite koll på då, som en del ser när de kommer att de är inte så kul att börja om i ett annat land då för inget är som de hade det i sitt hemland då, utan folk är inte som dem då som blir en besvärligt på många sätt att bo i ett annat land som inte ha deras kultur ens och kan inte känna sig hemma alls i vissa länder då.

Men har inget val än att fly och ta sig vidare SOM VÄRLDEN SER UT IDAG, att folk slåss och inte kan känna sig trygg i sitt hemland alls när de ser att länder inte kan gå ihop med varandra alls. När folk inte kan få sin rättvisa hörd, då blir det problem för många som bor i landet då och då kan de ha så svårt att stanna kvar fast de vill inte ens flytta sig överhuvudtaget då, men de har inget val än att flytta om de ska överleva med sin familj då genom att de kan inte vara kvar då, som det ser ut i landet ders då och tar all hjälp från människor som tar hand om dem på många ställen idag, som har SÅ MYCKET BRÅK OCH UPPROR olika länder som folk är rädd att det ska bli ett storkrig som det ser ut idag.

Att även andra länder åker med när det har så mycke konflikter och bråk över hela vår jord, att folk är rädd att länderna ska drabbas av krig genom att andra länder har problem med folk som skjuter ner dem då.Kan inte stanna kvar då i sitt hemland ens mens de har så mycket problem med att stanna kvar i sitt hemland då SOM ALLA SER ATT JORDEN ÄR INTE SÅ KUL ATT LEVA PÅ NU.

Genom att folk HITTAR PÅ MYCKET MER FARLIGA VAPEN än förut. Folk har utvecklats så mycket nu med olika farliga vapen som ingen vill egentligen ha alls nu. Men folk har inget val än att bo och sova ändå fast de vet inte vad folk hittar på nu och kan även vara rädd för att folk är så tokig och trycker på knappen för kärnvapen krig som alla är rädd för idag.

Genom att det finns folk som inte ska sitta vid sin post i vissa länder då. DE SKA INTE HA DEN POSTEN ALLS DÅ, men folk väljer fel ledare då som kan få för sig att trycka på knappen då för ett kärnvapenkrig då.

Men hur många tror att de kan gå så långt som att våga utsätta sig själv då, hur många tror på det idag? Att folk vågar utsätta sig själv och trycka på knappen FÖR ETT KÄRNVAPENKRIG. Hur många tror på det då?

Att folk ska vara så tokig och inte kan stoppa dem då genom att ni har ingen koll på dem då. Vad de gör folk idag genom att INGEN KAN KOMMA INOM DERAS VÄGGAR IDAG som kommer utanför deras land då utan det är folk som lever där som har den trust till honom då, att inte göra något dumt då att starta ett krig som kan skada så mycket folk då.

Jag ser att det finns folk som inte ska ha ett enda vapen och inte enda kärnvapen då för att få slut på en massa problem. De förstör så mycket natur då om de håller på med krig och kör med kärnvapen då som ingen verkar ta till sig alls idag utan folk är rädd att folk nu ska vara så dum och starta ett kärnvapenkrig SOM INGEN MÄNNISKA VILL ATT DE GÖR DÅ som alla vet vilka efterföljder det blir av det om de trycker på knappen då till att starta ett krig, ett riktigt storkrig då.

Men hur många tror att det kan hända idag genom att folk är så rädd för det när de ser att länder håller på att hota varandra då och vet hur folket är då. De vill inte att de ska bli krig och HELST AV ALLT INGET STORKRIG  vill folk ha idag, genom att folk vet vilka farliga vapen som finns idag.

De vill helst av allt inte hamna i ett storkrig då som alla vet vad som kan hända då, att många länder kan knappt leva då om de sätter igång ett storkrig då. Jag kan se att många länder är rädd för det att något land ska komma på det, att starta ett storkrig som ingen önskar sig nu genom att folk har utvecklats så mycket idag och INGEN VILL GÅ IN I ETT STORKRIG IDAG, som alla ser vilka problem länder skulle få efteråt om de går in i ett storkrig då.

MÅNGA LÄNDER HÅLLER SIG MYCKET IFRÅN DENNA TANKE NU genom att det kostar för mycket då och mycket vill de undvika då, att gå in i krig då som jag ser är lite av storkrig som folk är rädd för nu.Jag ser så lite av det att folk ska starta upp ett krig genom att så mycket länder är inte så pigg på det idag då.

Jag ser från mig nu och JAG SER FRAMTIDEN hur den ser ut nu. Hur ni kommer få det nu genom att jag ser så lite krig i länderna nu.

Men jag ser folk får springa från små krig som vissa länder har nu GENOM ATT FOLK HAR PROBLEM MED TERRORISTER IDAG som är ett besvärligt folk att ha runt sig då genom att folk känner sig inte säker då och då måste de skydda sitt land mot terrorister då.

Genom att många länder idag HAR BLIVIT UTSATT FÖR TERRORISTER NU och många länder har fått mycket förstört då genom att folk kan inte stanna då när de blir utsatt för terrorister som många har problem med idag.Jag ser nu att folk kan gå ihop för att få slut på dem då, som förstör så mycket för många länder idag när länderna får problem med terroristerna då. JAG SER ATT MÅNGA LÄNDER KOMMER HJÄLPAS ÅT mot dem, för ingen vill ha dem då genom att ingen känner sig säker då om de har en massa problem med terrorister som är ett besvärligt folk då.

Men som jag tog upp om förut, ATT MÅNGA TERRORISTER MÅR INTE SÅ BRA DÅ och då börjar DE STARTAR SITT EGET KRIG och får med andra då genom att de mår inte bra många av dem som håller på att förstöra för andra människor då som de gillar att göra när de har dessa stora problem då.

Som är ett besvärlig folk då att ha då, men jag ser att folk får bukt med dem då genom att många länder kommer hjälpas åt då när de har problem med terroristerna att de får bort dem tillslut då, GENOM ATT DE ÄR SÅ MÅNGA AV DEM IDAG. Det är så många som får lämna sina länder när de har problem med terroristerna och kan inte vara kvar då i sitt hemland en del som har bekymmer med dem då.

Genom att de tar ingen hänsyn då genom att folk vet inte vart de har dem då genom att DE BILDAR GÄNG TERRORISTERNA DÅ. De går ihop med andra då när det blir större gäng av dem. Nu har folk haft så mycket problem med terrorister som har ökat sin styrka av folk nu och alla vet ni att JAG PRATAR OM IS SOM ÄR ETT BESVÄRLIGT FOLK IDAG, som jag ser från mig, hur de tänker och gör idag.

MEN IS VILL SUDDA BORT FOLK SOM INTE SER SOM DE SER, men även sudda bort folk som har mycket pengar då genom att de ser klyftan som är nu. Många kan gå in i den truppen av folk då genom att så mycket folk kan gå med bitterhet då, hur livet se ut då. Många kan få för sig att de kan ta över länder nu som alla ser att de kan inte det alls utan FOLK SKA INTE HJÄLPA DEM MED NÅGOT NU OCH INGA VAPEN SKA NI GE TILL DEM genom att de har vapen att kunna skjuta ner folk då och för sitt eget krig då som många länder är rädd för idag.

IS förstör mycket för många badorter idag genom att folk är rädd att åka dit då genom att DE SER SÅ MYCKET ATTENTAT DÅ och då blir det mindre folk som vågar sig ut då när de ser att de kan skövla stränder med attentat då.

JAG SER ATT NI SKA VARA AKTSAMMA NU för ni vet inte vart de håller till då genom att folk har inte fått bukt med dem alls nu. Ni ska vara aktsamma just nu och inte åka till så mycket länder nu genom att folk måste först få bukt med dem då innan ni åker ut nu genom att de går i trupp IS. Har folk både här och där och folk är så dum som går in med dem, men DET ÄR MEST FOLK SOM INTE MÅR SÅ BRA och har ett stor uppror inom sig då och kan få utlopp för det.

GENOM ATT MÅNGA KAN TA DÖD PÅ SIG SJÄLV DÅ de som är självbombare då. De tar död på sig själv genom att många är sjuk inom sig då som gör det. DE ÄR SÅ SJUK de som gör det och kan inte se vad som är rätt eller fel de som gör det. De finns där ute de tror att det är så rätt då att ta sitt liv på så sätt då, att de är så blind av allt då dessa som sätter sig själv i problem då, att de tror på allt då och har ingen egen vilja då de som går med på det då, utan de är så sjuk folk som dödar sig själv med en bomb då.

DE VILL ATT ANDRA SKA LIDA DÅ SÅKLART. De vill utsätta andra då genom att de mår så fruktansvärt dåligt då när de gör som de gör då, att ta sitt liv på så sätt, då mår de fruktansvärt dåligt då och KAN INTE SE VAD SOM ÄR RÄTT ELLER FEL, men vill skada andra då genom att de mår så dåligt då och då vill de även skada andra människor då när de mår så dåligt inombords att de vill skada folk då genom att ta död på sig själv då genom att de kan göra det så enkelt då när de mår som de  gör de tar hjälp av allt, men måste även skada andra då genom att DE ÄR SÅ ARG på annat folk då och då vill de skada andra människor då och tänker inte klart då dessa människor som kör med självmord på så sätt då.

DE KAN INTE TÄNKA KLART ALLS DÅ men deras inre är sjukt då. De vill dö på så sätt då, men även skada folk som de så gärna vill SJÄLVMORDSBOMBAREN DÅ DE VILL TA DÖD PÅ ANDRA DÅ och förstöra för så mycket folk då. De som tar livet på så sätt då genom att deras inre är svart då när de mår som de gör då. DE ÄR SOM EN TICKANDE BOMB DÅ, men ingen kan se dem då utan de är en tickande bomb tills de slår till då och känner ingen skuld till någon då.

Genom att de bär på en inre ilska många av dem och kan inte se att det är fel att skada andra människor som de ser är inte fel alls då genom att DERAST INRE VÄRLD ÄR SVART DÅ som blir när de mår så dåligt av allt då och då går de även in i gäng dessa då när de mår som sämst då och kan ingen se att de går runt som en tickande bomb tills det smäller då.

Det är försent att rädda folk runt er då genom att ni har inte varit uppmärksam på dem att de ska göra som de gör då. Ni har inte sett det då att ni kunnat hindra det FÖR INGEN KAN SE DET DÅ ingen kan se det då, att de vill bara skada andra då självmordsbombaren då. De kan vistas runt er och kan inte se det då eller kunna hindra det då, men det är så svårt att se det då genoma att folk visar inte upp det då.

Folk runt dem kan inte se alls då genom att DE KAN MÅ SOM DE MÅR DÅ och ser inte att de kan göra det då, men även ser att det är helt rätt att skada andra kan en del folk se som är med i dessa gäng då, att de ser att de gjorde för landet eller så tror de gjorde det för guds vilja då, men så illa kan de gå för många då när de mår så dåligt då att leva då.

MEN DE FÅR ÅKA TILLBAKA TILL JORDEN IGEN de får åka tillbaka till jorden igen som ni alla har hört talas om jag vill inte folk ska ta sina liv då utan de ska leva sina liv klart då som alla har hört att ni får åka tillbaka igen för att göra klart då ert liv. JAG STÅR INTE PÅ DEMS SIDA DÅ och de kan be så mycket de vill så står jag inte på deras sida alls utan de ska sluta upp att skada folk då. De ska sluta upp att göra illa folk som det blir när de mår som de gör då.

Vem kan hjälpa dem då?

När folk mår dåligt DÅ ÄR DET SJÄLVA SOM MÅSTE VÄNDA OM för att kunna stanna kvar på jorden då, att det är de själva som ska ändra om sitt sätt och bryta med folk som drar ner dem då för det handlar om hela tiden att UMGÅS MED POSITIVA MÄNNISKOR DÅ, att de måste jobba sig igenom mycket problem de har då, att gå igenom med sig själv är bland det svåraste ibland om de kommer från problem familjer då. Har haft en fruktansvärt barndom då som många kan ha jobbigt med då  men många kommer in i olika gäng då och då blir det mer av den varan då.

Men många länder har inte kommit så långt med det MÅNGA LÄNDER SER INTE ATT DE MÅSTE JOBBA MED SIG SJÄLV DÅ genom att de föds tillbaka till samma grupp av människor då för att ni måste rensa era energier med dem då. Många kan komma från våldsamma liv då, men även från andra bra liv men ingen kan se det då. Vart ni kommer ifrån då ingen kan se det då alls då.

Men Sverige och många andra länder har upptäckt att ni har andra liv då. De har även börjat undersöka det att ni haft många liv då och MÅNGA LÄNDER HAR UPPTÄCKT ATT NI HAR INTE BARA ETT LIV DÅ utan flera liv har ni haft då som många idag har kommit på nu, att ni har inte levt bara en gång på jorden då utan flera liv har ni haft på jorden nu genom att jorden går runt med människor ni föds och ni dör. Hur länge ni ska leva har med att göra hur mycket ni måste gå igenom då med människor du möter på då. Hur har ni levt många idag kommer ni från problem liv eller från andra liv då och många kommer från problem liv nu och många har mött  hemska saker fast ni kan inte se det överhuvudtaget alls då.

NI KAN INTE SE VART DE KOMMER IFRÅN den du mött på eller fött ett barn då ni kan inte se vart de kommer ifrån alls utan det kan ni se om ni gör regression och tittar på era liv då, men många tänker inte på det alls då att de lever med folk som kommer från problem liv, de har ingen aning om det alls då, men det är gjort så genom att annars skulle det aldrig fungera om ni visste vart de kommer ifrån då utan ingen kan se det överhuvudtaget genom att de har då ändrats sitt sätt när de möter på er då och då kan inte ni se det då överhuvudtaget då utan de har ett helt annat sätt då.

Men de måste möta er igen, men den här gången ska det gå bra då genom att den här gången är det inget problem överhuvudtaget då utan ni kan inte se det alls ni kan leva med en mördare men till och med det, men ni kan inte se det överhuvudtaget att ni lever med en mördare då. Ni kan inte upptäcka det alls då genom när de föds då är det inte problem med dem utan kan till och med gifta er med dem då, genom att det är kärlek då som gör att ni läker varandra då och KÄRLEK ÄR BLAND DET STARKASTE SOM FINNS DÅ att ge kärlek till varandra då.

Och då förstår ni vart självmordsbombaren hamnar då i nästa liv då. 

Ni kan räkna ut det nu att han eller hon måste tillbaka till jorden och den här gången finns det inget av problemet som var då utan måste ge kärlek till de skadade då och då kan de även måste leva med en kvinna eller födas från en kvinna SOM GER SÅ MYCKET KÄRLEK DÅ till barnet hon föder då, så mycket kärlek första tiden måste barnet få då för att sen ska ut i livet, men då kommer de inte döda folk utan kommer leva då om de inte blir utsatt själv, det är en annan sak då, men nu pratar jag om vad de måste göra då att måste leva med dem som de inte gillade och tog död på dem då.

MEN MÅSTE TILLBAKA FÖR ATT RÄTTA TILL DÅ och då måste de ge kärlek den gången då för de måste läka då efter andra livet då. De kan även födas med en massa problem med kroppen, men måste ta emot så mycket kärlek och hjälp från andra människor genom att DET BLIR SÅ MYCKET LÄKNING DÅ genom att de kommer från ett stort problem liv, där de blev dödad då och då får de mötas igen och läkas igen då.

Nu har jag gjort Sverige lite så ATT FOLK FÅR RENSA SINA VÄRSTA LIV DE HAFT DÅ och nu undrar ni säkert om folk får födas i andra länder och rensa sina värsta liv de haft nu, ni undrar säkert folk över det då? Jag har Sverige mest till det då genom att det är enklast så att rensa då genom att så mycket folk får utvecklas så mycket då och sen är det dags för värsta liven som de kommer ifrån många idag då. Jag har mest landet så, MEN ANDRA LÄNDER HAR JAG INTE SÅ MYCKET AV DET, men det händer att folk föds med skador i kroppen då i andra länder, men det är alltid för att läka då med människor som de har runt sig då, som de får en stor läkning då med dem då.

Det finns barn som föds som har så mycket fel, men det kommer från att FOLK ÄTER MEDICINER DÅ ELLER TAR DE DROGER en del folk som kan även skada barnet då så mycket då. Kroppen var hel från början då, men folk tänker inte på det då utan barn kan bli skadad när mamman bär barnet då genom att de kan äta fel mediciner då som gör att barnet får fel då under sin liv tid då, att barn föds med en del fel då och det kommer från så mycket då genom att folk äter en massa fel, då kan barn få fel i kroppen då.

MÅNGA KAN FÅ FEL I KROPPEN när de rensar sina värsta liv då och då kommer inte det från mediciner då utan från tidigare liv då, att folk håller på att rensa sina liv och måste gå igenom dem för att bli läkt på djupet då och jorden är gjort så, att NI LÄKER IHOP med varandra när ni går i varandras energier då. Ni läker ihop varandra då ni som kommer från fruktansvärda liv då ni läker ihop då med människor bara för att städa energier från dem då. När folk dör som kommer från andra länder då och dör i Sverige de måste tillbaka i nästa liv till sitt hemland då genom att de är inte klar då med varandra då.

Nu flyr många till Sverige nu som jag ser inte är så bra för svenska folket då genom att NI MÅSTE LEVA I LUGN OCH RO och ro då när ni renar era liv då genoma att landet är gjort så. Ni behöver rensa på djupet då många som lever i landet då genom att ni tar värsta liven nu för att läka ihop med andra nu. Alla ni har runt er nu ni läker ihop med varandra nu ni behöver bara gå energin då från dem då för att läka då från liven ni har haft med dem då och ingen kan se det då.

Nu vill jag vända ett land rätt nu, men nu tog jag upp om det folk har så stora problem med idag genom att folk är rädd för krig då och jag tog upp om det nu. Vad jag såg då om krig då, som jag såg så lite Sverige kan åka in i det, men folk är så rädd nu för allt när jorden ser ut som den gör idag då och då är mycket länder rädd för det då fast JAG SER SÅ LITE KRIG I SVERIGE DÅ GUD

FÖRÄNDRINGEN -CHANGE

Skapar oreda förändringar då men vi måste se åt ett håll som folk inte kan se nu hur Sverige ska få en förändring när det har gått för långt med landet då.

Det kan folk vara så rädd för idag, så de kan sätta käppar i hjulet på det. NU HAR VI ETT LAND SOM MÅSTE FÅ JÄTTESTOR FÖRÄNDRING som inte alla kan se nu hur ett land ska kunna resa sig från noll till hundra då som är svårt att se i folks ögon nu när landet bara har en massa problem.

HUR SKA JAG KUNNA HJÄLPA ETT LAND DÅ?

Som inte ens vill se åt sidan en del folk som borde se åt sidan för att kunna sätta igång så mycket nu genom att det är folk som måste se sanningen nu. HUR MÅNGA HAR TAGIT UPP OM DET TROR NI NU? Som alla ser att jag ser allt hur landet är dålig på att lita på GUD nu, för han är en figur som folk inte ska se åt ens utan det är bara sagor som Birgitta håller på att skriva ner nu om det ena än det andra nu som ingen kan tro på nu.

Jag ser från er som läser bloggen att ni är så dålig på att visa upp alla problem landet har nu. HUR SKA JAG KUNNA HJÄLPA FOLK NU som måste få en stor förändring nu.

GENOM ATT JAG SER HUR NI KAN RÄDDA ETT SJUNKANDE SKEPP NU som alla ser varför landet går baklänges då, men ni kan inte dela bloggen så mycket nu som ni måste göra FÖR ATT FÅ FOLK ATT GÅ IHOP MED ANDRA NU och för att upplysa folk om störta problemet landet har nu genom all invandring som har skadat landet ekonomi så stort nu, men även hur vi kan hjälpa ett land rätt om de får redskap från oss som ser allt då. Hur ett land ska gå runt nu igen och hur de ska kunna lyftas igen landet nu.

Men hur många har sett, att vi skriver om hur det ser ut i landet erat nu? HUR MÅNGA HAR DELAT BLOGGEN som vi sa till om nu för att landet måste få hjälp?

GENOM ATT JAG DELAR UT UT KUNSKAP OM FOLKETS KULTUR som kommer hit. Jag delar ut hur ni måste göra för att få slut på STÖRSTA PROBLEMET MED VÅLDTÄKTERNA NU. Hur killarna och folket fungerar nu genom att jag känner folket som kommer till Sverige så mycket nu. Jag känner dem så väl och vet hur de tänker om Sverige då.

 HUR MÅNGA HAR TAGIT UPP OM DET?

Hur många har sagt till om hur ni ska få landet att gå runt nu när vi sitter och skriver om varningar för folk nu som hela tiden inte vill dela som jag sa till om nu för att få folk att ta tag i saker och ting nu SOM LANDET SER UT NU ETT SJUNKANDE SKEPP DÅ.  

Men hur många har gjort något åt det? HUR MÅNGA HAR TAGIT UPP OCH VISAT UPP BLOGGEN det vi skriver om nu? Hur många har tagit upp om störta problemet landet har nu? Hur många har det då och även hur ni kan få slut på så mycket problem om ni gick med oss.

OCH SÅG OSS och inte ha den guden ni tror på som kyrkan har att be till nu och andra samfund och som hela tiden har den tron, att de ber till mig sen ska jag göra jobbet åt dem, att stoppa alla krig och de ber till och med att jag står på deras sida nu SOM AVSKYR KRIG att göra illa folk. Varför ska jag stå på deras sida som inte vill ha ett enda krig ens UTAN FRED VILL JAG HA som ni har sett nu.

FOLK SOM SLUTAR SÄLJA VAPEN till folk som inte kan hantera ett vapen ens genom att det är så mycket folk som inte ska äga ett vapen för att få slut på bråk och  konflikter då.

Men hur många tar tills av mig SOM KAN ALLT HUR FOLK SKA FÅ SLUT PÅ KRIG  och få slut på att folk ska måste rymma från sina läder då, att få slut på alla konflikter som jorden har nu. Folk kan inte stanna i sina länder ens när ni skickar hjälp till dem de får köpa vapen av er och sen är cirkusen i gång i landet.

 NI HAR SÅ MYCKET TERRORISTER som vill skada så mycket folk. Ni har även länder som sitter och hotar en massa folk som sitter med FARLIGA VAPEN SOM KÄRNVAPEN som folk är så rädd för nu att starta ett kärnvapenkrig då, men ni säljer till folk vapen och vad händer då.

DE FÅR FLY LÄNDER som äger dessa vapen de får lämna landet sitt och kommer till andra länder som de måste söka skydd då genoma att ni har sålt vapen till landet de flyr ifrån då och då blir ni sur på dem som kommer och tar pengar från er då genom att de måste lämna landet när de inte kan bo i landet ens då, genom att de skjuter ner folk i landet då och då måste de lämna sina hem då för nu skjuter de ner folk i landet deras då och så ser det ut idag, MEN JAG STÅR INTE PÅ NÅGONS SIDA ÖVERHUVUDTAGET DÅ utan jag vill ha fred på jorden.

Genom att jorden får en massa problem ni som kikar åt kärnvapen som kan smutsa ner jorden så mycket då. Folk kan knappt leva där då om de startar ett krig med kärnvapen och ni dör såklart, MEN NI HAR SVÅRT ATT VISTAS DÄR PÅ LÄNGE DÅ genom att landet blir förstört då MED EN MASSA GIFTER som ett kärnvapenkrig kan bli då, att folk kan inte vistas där då om länder får problem med det då och då måste de lämna sina länder, men kan inte komma tillbaka på många år då.

Genom att det TAR SÅN TID ATT FÅ BORT SÅ MYCKET GIFTER FRÅN KÄRNVAPEN som ni håller på att testa er fram många länder som är så himla pigg på kärnvapen som ni ska sluta upp att testa ens dessa vapen som förstör så mycket natur som folk inte kan vistas i då och inte ens bo i dessa områden då.

De kan inte vistas där alls om ni håller på med kärnvapen då genom att KÄRNVAPEN SKA NI SLUTA HÅLLA PÅ MED NU och sluta upp att tänka på dem alls genom att det sitter folk som är så pigg på att bråka med folk. Det finns tyvärr dessa länder där det sitter fel man på att styra ett land och då ska ni vara extra  aktsam att sälja till dem då och vara extra noga, ATT INTE DE FÅR KÖPA KÄRNVAPEN ÖVERHUVUDTAGET DÅ.

Och för att få slut på bråk och krig DÅ SKA NI SLUTA SÄLJA VAPEN TILL OLIKA LÄNDER DÅ och sluta att använda en massa vapen som så mycket folk är så pigg på idag och ser inte faran att sluta att tillverka en massa vapen då, genom att många måste fly när ni säljer till länder som ställer till för er som inte vill ha så mycket invandring då.

MEN NI SÄLJER VAPEN OCH DE MÅSTE FLY DÅ som alla ser vad allt blir baklänges nu genoma att länder hjälper andra länder med vapen och sen får de fly då genom att de kan inte leva i landet när de skjuter ner folk, då får de fly och vart har de köpt sina vapen nu?

Vem säljer dessa vapen då de kan skjuta ner folk då, vart har de köpt dem då? Från länder de flyr till då. Ni blir sur på dem som kommer och ställer till med så mycket problem då genom att ni har ställt till så mycket i deras länder då, GETT DEM HJÄLP TILL KRIG.

Ni har sålt krigsvapen då och vad händer då?

De flyr till länder SOM KÄNNS MYCKET SÄKRARE FÖR DEM för att rädda sitt skinn då. Men hur många tänker på det att deras land har fått problem med läder som hjälper dem med vapen då? Hur många tänker på det att de flyr till länder som alla vapen kommer ifrån?

Många fattiga länder HAR INTE DEN KUNSKAPEN ALLS ATT TILLVERKA VAPEN  utan vapen kommer mest från länder som har pengar då och då måste ni få slut på detta fördärv och sluta sälja vapen, SÅ FOLK KAN BO KVAR I SINA HEM och inte måste fly som många gör idag när de ser hur jorden ser ut då och måste även fly till länder de vill inte alls fly till, men har inget val när folk blir nedskjuten då och då flyr folk till olika länder då som många vapen kommer ifrån.

NU VILL JAG ATT FOLK BÖRJAR RESPEKTERAR FOLK NU och sluta sälj en massa vapen till dessa fattiga länder låt de få leva och inte måste fly hals över huvud för de kan inte bo kvar i landet alls då utan ni måste få slut på det, då får ni slut på mycket invandring som kommer från många länder ni inte vill ha nu, men de måste rädda sitt eget skinn då.

DET MÅSTE BLI ETT SLUT PÅ ALLA VAPEN NI SÄLJER NU och få slut på största problem länder har idag, att de ska kunna bo ett helt liv i sitt hemland utan bli nedskjuten i sitt land då och så har det blivit nu geoma att folk tar till vapen när de inte kan prata, då tar de till vapen och skjuter ner folk då genom att folk i dessa länder har så svårt att sätta sig ner och prata om sina fel de upplever i sitt land. De kan hota varandra istället för att ta itu med viktiga saker som folk röstar på då när de ska ha en ny kandidat då. De vill välja rätt många länder då vem som ska styra sitt land, men det är svårt för vissa länder GENOM ATT DE KAN FASTNA I SAMMA NÄT och det blir ingen förändring då som en del hade önskat i landet då, men har den tilliten till nya ledaren och ser det blir inget bättre  då.

FOLK MÅSTE HA EN SOM STYR  över landet då genom att annars skulle de köra ner varandra om de inte hade en som styrde lite mer över andra som alla måste ha ett styre då som Sverige har ett styre och alla länder har ett styra för att hålla även ordning på ekonomin då.

Jag ser så mycket fel länder gör idag när de säljer vapen då till fattiga länder som måste fly då för att kunna leva när de har så mycket små krig i vissa länder då, genom att många länder måste se igenom sitt land när det handlar om att kunna skydda sitt eget land då från massa problem då, som många länder kan få idag OM FOLK SITTER PÅ FEL PLATS OCH FÅR FEL LEDARE DÅ I LANDET DÅ som kan även de ställa till för folket då som vill ha mera fred och inte måste fly då, som många nu har fått gjort på grund av att många länder har fel styre då och även fått hjälp att köpa en massa vapen från olika länder som hjälper dem med vapen då.

Här måste ni se själv vilka fel länderna gör när de säljer vapen till dessa länder då och då får landet som sålt problem då genom att länder ska sluta upp att sälja vapen nu för att få slut på allt nu, FÖR ANNARS HUR SKA NI ANNARS FÅ FRED PÅ JORDEN när ni hjälper till själv att föra krig och inte ser att ni hjälper till krig ni som säljer vapen till dessa länder ,då får ni problem genom att de flyr till er då som ni inte vill då och skydda ert land för invandringen då.

HUR SKA NI SKYDDA ER DÅ genom att ni måste se hur fel det blir då om folk fick stanna hemma och inte fly nu till länder som de sålt till nu. Hur fel är inte det ni som vill få slut på invandringen från länder som bara ställer till en massa problem med när ni tar emot dem då, men ni har ställt till för dem så de måste fly då för att rädda sitt skinn nu.

Jag vill få slut på detta fördärv nu jag vill få fred på jorden genoma att andra länder få lida när de måste hjälpa folk då och MÅNGA GÅR PÅ KNÄNA MÅNGA LÄNDER IDAG genom att de folk flyr för att rädd sitt eget skinn nu. De flyr från krig folk idag men ni kan få slut på det illa kvick OM NI SLUTADE ATT GE HJÄLP TILL KRIG, då skulle det bli mera lugnt då för många idag genom att folk tänker inte på det alls när folk flyr från krig då, men jag ser hur ni kan få stopp på det då för att få stopp på många problem då för det är ett så stort problem då.

Genoma att de måste lämna sitt land och fly med sin familj för många har familjer då att ta med sig för att kunna rädda dem då och där vill jag FÅ SLUT PÅ DENNA HJÄLP DE GER TILL FOLK som gillar att kriga i sina hemländer då, för att få slut på att folk flyr från länder för att de kan inte leva där då, genoma att folk skjuter ner folk då och då flyr de såklart till säkrare länder än de bor i då och då får andra länder stora problem med dem och en del länder har sålt vapen till dem som alla ser hur fel det blir då när folk säljer vapen till dessa länder då.

HUR FEL ALLT BLIR DÅ att få slut på alla problem som de kostar att rädda folk nu genom att folk kan inte leva som förr i landet då genoma att förr fick inte folk så mycke hjälp när de flyttade till Sverige då. De fick vänta på sitt uppehållstillstånd då och många jobbade svart under tiden mens de väntade på sitt uppehållstillstånd, men nu har ni ändrat om så mycket genom att ni ger pengar till folk som flyr hit som ni inte gjorde förut utan de kunde jobba fast de inte fick det, så gjorde de ändå och DE KLARADE SIG BRA DÅ genom att de valde själv att flytta till Sverige då.

Genoma att de hade hört talas om landet såklart och då flyttade andra till Sverige då genom att många såg en bättre framtid då och kom till ett land som hade det mycket bättre än många länder har det då, MEN DE KUNDE BÖRJA OM ETT NYTT LIV DÅ. Men de jobbade svart då för att klara av sin överlevnad då, men sen kunde de söka sig andra jobb som var mera vit då genoma att folk kunde sen söka sig andra jobb efter den tiden de hade svartjobb då.

MEN HUR SER DET UT IDAG NU, de har fortfarande lag att de får inte jobba svart när de kommer hit. De ska hjälpa dem med pengar nu som alla ser, att folk ska de hjälpa men inte med så mycket pengar de ger då, men jag vet att de får inte som ni tror nu så mycket pengar då.

Men det hjälper dem att klara av en skola som blir intvingad i den som inte kan så mycket svenska måste lära sig det när de flyr till landet då. HUR MÅNGA FÖRR GICK PÅ EN SKOLA som flyttade till Sverige då. Det var väldigt lite av dem som satte sig på en svensklektion då genom att många GICK UT I SAMHÄLLET för att lära sig språket då. De träffade på svenska folket då SOM ÄR BLAND DET BÄSTA ATT GÖRA DÅ. 

Men hur ser det ut idag?

De som flyttar hit de får sitta på skolor SOM MÅNGA INTE ÄR SÅ INTRESSERAD AV DÅ, men har inget val än att ta dessa pengar från dem då genom att många barn måste gå en skola, men vuxna som har levt ett så långt liv även de måste sätta sig på en skolbänk för att lära sig svenska språket då, som jag ser har även svårt att få rätt jobb många idag. De kan hjälpa om de går ut i samhället, men de kan ta enkla arbeten då för att komma in i samhället då genom att många av dem är så lite intresserad av skola då, men måste ta den då fast jag ser ATT DET ÄR BÄTTRE ATT HJÄLPA FOLK RÄTT DÅ. 

Genom att jag se hur landet ser ut med jobb som ger rätt lön för dem som flyttar hit. Det är barnen och ungdomarna som får den chansen då att kunna läsa in en massa skolor och kurser som de måste ta då. De kan få andra arbeten då, men de måste läsa många som flyttar hit då en skola för att kunna få ett bra arbete då.

Hur mång KAN LÄSA UPP SÅ MYCKET BETYG som det måste göra då för att kunna få en bra ekonomi då, hur många kan det tror ni?

Jag vet att det är en liten klick av dem som kan det. Ni öser en massa pengar på äldre folk då som kan knappt komma ikapp en skola då genom att många är äldre som kommer hit som har inte intressen att sätta sig på en skola utan VILL HELST AV ALLT TA ETT ARBETE DÅ som alla kan se vad som är bäst då att göra då.

ATT LÄSA EN LÄTT KURS SVENSKA om de vill det genoma att dessa människor som flyttar hit är mycket äldre och de lär sig i samhället när de går ut i samhället. Det är bästa sättet att lära sig ett språk då och låta bli att lägga för mycket pengar på en massa skolor som många måste sitta på nu, istället för att de kan gå ut i samhället som de gjorde förr i tiden. De kom folk som kunde lära sig ett språk så snabbt då genom att de umgås med svenska folket då, men hur ser det ut idag genom att ni vill hjälpa folk. Det är fel i mina ögon när ni inte ser vilka fel ni gjort hela tiden då.

Jag ser långt tillbaka hur det såg ut då när folk fick jobb då när de kom till landet, men det var så lite hjälp de gav till den hjälpen ni ger idag då. Vad har hänt med er som inte kan se att landet håller på att rasa snart när ni inte kan se hur ni ska lyfta ett land då. Hur ni tänker då som jag inte kan se en regeringen kan hjälpa ett folk som flyr ens. NI TAR INTE ENS ANSVAR FÖR DEM SOM NI INTE TAR ANSVAR FÖR SVENSKA FOLKET som håller på att gå på knäna många idag som sitter med liten ekonomi idag som ni inte tar ansvar för alls då utan ni gör samma sak för dem ni hjälper nu.

Folk får så stora problem med dem genom att ni har inte tagit upp om landet kultur. Hur ni lever i landet och vilka lagar ni har i landet. Ni har inte tagit upp om det ens utan börja följa dem då och låta dem få ha kvar sin kultur då och KOMMER STJÄLPA HELA LANDET om ni inte ser det, att de ska en dag ha ett jobb då. Vem får jobb då och det har jag redan tagit upp om nu, att det blir mannan så klart som får jobba då, genom att kvinnorna kan inte söka ett enda jobb. Det är ingen mening för dem att sätta kvinnor som bär slöjor och burka på en skolbänk. Det är ingen mening alls i mina ögon.

Genom att ni inte ser vilka fel ni gör regeringen mot landet nu.

HAR INTE ENS SKICKAT UT EN KILLE FRÅN SKOLAN SOM HAR VÅLDTAGEN EN TJEJ inte ens skickat ut en kille från skolan som har våldtagen en tjej. Ni har inte ens satt en lag utan killar få gå kvar då genom att ni kan inte skydda barnen längre har jag sett nu sen ni sade ja till folk som bär burka och slöjor, då ser jag vilka fel ni  har ett gjort ett så stort fel har ni gjort nu.

GENOM ATT DE SKA INTE BÄRA SLÖJA NÄR DE FLYTTAR TILL SVERIGE ENS OCH INTE BÄRA BURKA ENS när de flyttar till Sverige ens genom att landet bär inte burka eller slöjor då när de kommer hit.

REGERINGEN HAR INTE LÄST PÅ OM FOLKET ENS de hjälper ens. Hur de ser på nakna  kvinnor eller lättklädda kvinnor och barn. De har inte läst på alls då genom att när de kommer till ett land som bär en lättklädd klädsel då, SOM ALLA SER NU VAD SOM HÄNT med många män som kommer hit, att de ger sig på er då genom att de ser så enkelt då att ha sex med er som går lättklädda och ser även ner på er som kommer från dessa länder då, att de ser ner på er som ser er så smutsig. De ser så ner på er som inte bär samma klädsel som er och kan kalla er för fula ord då genom att ni är så smutsig då. DE SER NER PÅ SVENSKA FOLKET som hjälper dem då med allt nu.

Men de vill ha lite kul killarna när de kommer till ett land som Sverige. DE KAN  KÖRA NER TJEJERNA OCH BARNEN OCH HAR GRUPPVÅLDTÄKT med dem mot sin vilja då.

GENOM ATT NI SER HUR FOLK SER UT SEN DE MÖTT PÅ KILLARNA SOM KÖR MED GRUPPVÅLDTÄKT Hur kvinnor och barn ser ut efter den misshandeln då. Hur de ser ut, det har ni sett även bilder här vi har visat upp och även ute på andra ställen så kan folk se hur en kvinna eller ett barn kan bli så fruktansvärt misshandlad då när de möter på dessa killar som kommer från burka och slöjor då. Hur de ser ut då sen de har blivit så misshandlad av dem, genom att de har inga känslor alls då när de gör det. De har inga känslor när de kör med ett djur då, de har ingen känsla alls när de ger sig på en åsna som är bland det vanligaste i deras hemland. Har de kul med åsnan killarna tills de en dag ska gifta sig då, men under tiden då har de sex med en åsna då.

NU HAR INTE REGERINGEN LÄST PÅ hur de måste hjälpa folk rätt nu. Hur de ska leva när de kommer hit och hur de ska arbeta då. Vilka  kläder folk går i då, de har inte tagit upp om något nu och därför har ni alla gruppvåldtäkter nu som landet har så mycket problem med nu. Hur ska vi få slut på det nu när vi har tagit upp om det hur många gånger som helst. Hur sjuk ett barn eller kvinna kan bli som blir utsatt för den misshandel de kör med då. HUR SJUK DE BLIR INNEBORD KVINNOR OCH BARN DÅ, HUR SJUK DE BLIR DÅ.  

Skolan tar inte det på så mycket allvar ANNARS HAR DET VARIT SLUT ILLA KVICKT om folk har hjälp dem rätt från början att prata med föräldrarna till killarna då, att de åker ur skolan och kan få lämna landet om de våldtar en kvinna eller ett barn att de får en enkelbiljett till sitt hemland då och får inte återvända då till Sverige igen om de skadar en kvinna eller barn och kör med våldtäkter och inte respektera svenska folket, då åker de hem på en gång då.

MEN HUR MÅNGA HAR SAGT DET TILL DEM de får gå kvar de som går i skolan till och med det och en kan bli satt i fängelse, men JAG TYCKER DET ÄR FEL DÅ för de ska lämna lande illa kvick för de har skadat folk så mycket nu. Skulle killarna veta om att de åkte hem då skulle det bli slut på detta problem för det skulle hjälpa bäst då. Men igen har gjort det alls nu utan folk skulle bli så rädd om de visste att de får lämna landet då och föräldrarna skulle inte gilla det alls för killarna har sån respekt då för sina föräldrar då och mycket kan ni få slut på med enkla medel då det största problem ni haft nu.

Men även störta problemet SOM BÄR BURKA OCH SLÖJA ATT DE MÅSTE DE MÅSTE SLÄPPA SIN FRUKTANSVÄRDA KULTUR DÅ om de ska bo i Sverige då. De måste släppa att bära burka och slöja då när de bor i landet då, att de måste släppa på en gång när de kommer till Sverige annars får de se åt ett annat land genom att vi har  inte den kulturen alls då och ingen går med burka eller slöjor i landet då utan folk måste jobba många som bor i landet. Många kvinnor älskar att jobba då att kunna klara sig själv då och även många kvinnor bor själv i landet då och arbetar då.

 Hur mycket har regeringen tagit upp om det nu?

Jag ser att de har inte visat dem rätt alls och DÅ HAR LANDET PROBLEM MED VÅLDTÄKTER DÅ genom att ni tog inte tag i det på en gång när de hjälpte folk och visa dem rätt när de flyr till sverige då, att i landet då har vi inte den kulturen som ni har och ni måste sluta att bära burka och slöja när ni flyttar hit för vi har inte den kulturen alls då utan folk bär en helt annan klädsel än vad ni bär nu och då måste ni ändra om allt om ni ska bo och leva i Sverige då. NI MÅSTE LEVA SOM EN SVENSKA LEVER IDAG och de bär inte den klädseln alls en svenska då.

Vad har hänt med landet då tror ni OM REGERINGEN HAR HJÄLPT FOLK RÄTT när de flydde hit vad har hänt då tror ni?

Ni har inte haft dessa problem som ni har idag, men nu har ni en regering SOM ÄR FARLIG I MINA ÖGON och jag är ärlig nu med er hur jag ser en regeringen hjälper folk. Men kan inte skydda sitt eget land mot detta stora problem som ni har nu utan tillåter allt när de flyttar hit. Vad händer i killarnas huvud då, de ser vad de kan göra med er då och tar jag upp det igen att ni måste in i familjen då och förändra varje person som bär burka och slöja för att få slut på smutskasta svenska folket så mycket som de gör folk som kommer från dessa länder då.

DE SMUTSKASTAR ER DÅ genom att jag ser hur de tänker och känner varje människa som kommer hit då och hur de ser ner på svenska folkets kultur då, att ni inte är som dem då och då kallar de svenska folke för fula ord då genom att ni går inte klädd som dem då utan har en helt annan klädsel då som är folk så smutsig i deras ögon då. Hur ska jag kunna hjälpa folk när jag ser hur ni gör nu som kan allt om folk som ni hjälper hit nu. Jag kan allt om dem och då måste ni lyssna på mig då för att kunna rädda ett land nu, att de ska sluta upp att bära fel klädsel när de flyttar hit då för att få slut på smutskastningen då från dem och att ni blir kallad för fula ord då. Ni KAN FÅ SLUT PÅ DET ILLA KVICKT om ni låter de leva som en svensk lever idag annars fortsätter bara problemen med svenska folket hela tiden, att de kan inte gå ut ens då utan måste ha skydd när de ska ut och ska ni ha de såhär nu, att ni måste ha folk som följer er då och ni kan inte gå ut själv kvinnor och barn då utan måste ha folk som följer och hjälper dem för att slippa bli UTSATT FÖR VÅLDTÄKTER DÅ och ska vi har det såhär nu?

Nej säger ni såklart, ni vill få slut på det,  men DÅ MÅSTE NI FÖRÄNDRA FOLK SOM FLYTTAR HIT DÅ måste ni förändra folk som flyttar hit då och inte tillåta styra er alls då och börja bygga om badhusen till dem till och med och ser inte vilka stora problem ni satte i er då.

Ni hjälper ett folk så fel då, men nu vill jag ta bort detta störta problem för folk måste kunna gå ut i landet och inte ha problem nu att gå ut nu utan JAG VILL HA EN STOR FÖRÄNDRING NU för att få slut på alla problem ni fick svenska folket fick nu, genoma att regeringen hjälper ett folk som de har så lite koll på då. Hur de lever kan de se, men inte längre kan de se, då skulle de satt ner fötterna och sagt nej till allt när de flyttar till Sverige då. Nej till allt att de får inte följa deras kultur alls UTAN DE MÅSTE FÖLJA SVENSKA KULTUREN NÄR DE FLYTTAR HIT. De måste följa svenska kulturen när de flyttar hit.

SOM ALLA SER NU ATT DE MÅSTE FÅ EN REGERING SOM VAKNAR UPP NU för att få slut på alla problem nu som landet fick genoma att alla våldtäkter har ökat nu sen de sade ja till folk som bär burka och slöjor då. Det ser folk nu att de kan inte ens gå ut nu sen de fått ett så stort problem nu med folket från dessa länder som bär burka och slöja då.

Jag vill att folk ska börja SE EN LJUSNING I LANDET NU, men folk måste börja ta tag idet nu och få slut på stora problem som landet lider av idag.

Jag vill ha en stor förändring nu på hela svenska folket nu GUD

JORDENS YTA – EARTH SURFACE

Skorpan på jordens yta är inte kul att se idag genom att folk har fördärvat så mycket nu och förstört så mycket på jordens yta idag som har pågått en längre tid tills det en dag tar stopp en dag då. 

Jordens yta är inte så stark som ni tror nu många idag, att jorden är så stark och tål så mycket kemikalier som kan fördärva jorden ännu mer med en massa giftiga ämnen då, som folk så lätt KAN FÖRSTÖRA MED EN MASSA GIFTIGA ÄMNEN som kommer från olika kemikalier då.

VAD ÄR KEMIKALIER tror ni som jag tar upp hela tiden om då genom att ni har smutsat ner så mycket sjöar med en massa kemikalier då. Hur ska vi få bukt med det nu? När det har gått så långt då med ATT SMUTSA NER ALLA HAV OCH SJÖAR  som många kan se att djurlivet ser inte så bra ut idag.

Om ni TITTAR LÅNGT TILLBAKA innan ni ställde till för mycket då. Hur såg det ut då tror ni?

Jag ser att jorden HADE DET MYCKET BÄTTRE FÖRR innan människor börjar utveckla en massa saker då och bygger upp en massa fabriker som bara skadar ytan ännu mer då.

Genom att jorden har fått så mycket stötar nu som gör att FOLK KOMMER FÅ LIDA I FRAMTIDEN DÅ av all smut jorden får ta emot nu, genom alla utsläpp då som blir bara värre då.

GENOM ATT NI INTE SER INNAN NI BÖRJAR TILLVERKA SAKER OCH TING.Vad kan hända då om vi tillverkar då dessa saker och hur blir det med utsläppen då?

NI HAR INTE TAGIT REDA PÅ NÅGOT INNAN NI STARTAR IGÅNG SAKER OCH TING tills ni ser att ni har fått en massa problem av det som ni hade sån trust till då. Vad händer då när ni måste börja tänka om, genom att ni hade den tillgången till att tillverka en massa saker då och då blir det en massa farliga gifter när ni inte ser vad ni först måste göra innan ni startar upp alla dessa fabriker som släpper ut en massa giftiga ämnen då som måste tas om hand då.

Genom att FOLK KAN ÄVEN BLI SJUK av det genom att de kan andas in det om de bor för nära då där de släpper ut en massa gifter då, som ingen tycks göra något åt det då utan fortsätter att släppa ut en massa gifter då fast de ser hur folk kan må när de bor för nära dessa ställen då, att de kan inte andas in gifterna då. MÅSTE FLYTTA EN DEL FOLK, så de kan fortsätta ändå förgifta och tänker inte på, att om ni flyttar en massa folk så kommer ändå jordens yta bli lidande, men även folk som arbetar med det, de blir lidande då som ni verkar vara så blind för då, ATT NI INTE FÖRSTÅ HUR FARLIGT DET ÄR det ni håller på med nu, som inte ni verkar ha någon hum om alls som jag ser det i mina ögon, att ni utsätter så mycket oskyldigt folk ni som håller på att förgifta jordens yta då, att folk kan knappt bo på vissa ställen när de inser att de måste flytta då för att inte bli sjuk av det.

Det ser ut på många ställen i världen att ni tar ingen hänsyn till människorna alls då.  

Hur ska vi få slut på det när ni hela tiden ÄR SÅ BLIND  genom att jag ser även HUR DET ÄR MED KÄRNKRAFTEN DÅ. Hur ni tänker så stort tills ni kommer på att det var för giftigt det ni höll på med och börjar tänka till då, att ni måste ändra om då men vart ska ni då göra av det som ett kärnkraft släpper ut, då måste ni tänka flera gånger då genom att ni hade upptäckt hur giftigt det var att jobba med det, men även rädd för alla utsläpp om det händer något då.

Ni har börja se åt andra saker som jag ser att ni borde sett åt andra saker INNAN NI STARTADE UPP ETT KÄRNKRAFTVERK som är så farliga kemikalier då.Det såg ni inte då utan ni har nu först börja se vad kan hända om ni får en läcka då från kärnkraftverket då.

Vad som kan hända med er då genom att ni upptäcker saker efteråt sen det redan är gjort då, istället för att kolla igenom alla säkerheter innan ni börjar starta igång saker och ting då, genom att nu kan ni inte göra så mycket åt det nu genom att ni måste dumpa det både här och där giftiga kemikalier då, SOM NI SKULLE SETT INNAN NI BÖRJADE ANVÄNDA ER AV KÄRNKRAFTVERK DÅ, att testa allt innan ni startar igång det då för att se vad som händer om saker och ting måste bytas ut då. Vad som händer med det ni har startat igång då och vad händer med det då?

Inget har ni testat er fram då genom att det är flera länder som har kärnkraftverk och MÅNGA HAR FÅTT SÅ MYCKET PROBLEM MED JUST KÄRNKRAFTEN DÅ när länder inte kan ta hand om alla gifter som blir av ett kärnkraftverk då och tar inte ens ansvar många länder som håller på med det. Har inte lärt sig om säkerhet alls många länder har ingen undervisning alls vissa länder då. Varför har ni fått såhär tror ni nu? genom att ni inte kan ta reda på innan ni startar igång det då?

Ni ser hur farligt det är om ett kärnkraftverk släpper ut en massa gifter och ni vill inte bo så nära ett kärnkraftverk då.Varför vill ni inte det då? Genom att ni vet vad de släpper ut ett kärnkraftverk då. FOLK VILL INTE BO FÖR NÄRA ETT KÄRNKRAFTVERK  genom att folk är vaken om det.

Men så har vi länder som inte tänker på det alls utan kan förstöra så mycket då, GENOM ATT MÅNGA LÄNDER HAR INGEN KUNSKAP ALLS DÅ om hur det fungerar då och tänker inte på alla utsläpp som blir som kan förstöra en massa vatten då, där folk ska bo då genom att folk har inga val än att bo där de släpper ut en massa gifter då, tills de en dag upptäcker att de har blivit sjuk av de släpper ut då. Måste ta sig därifrån och kroppen HAR ANDAS IN EN MASSA GIFTER DÅ som gör att folk måste flytta då. De har barn och en familj att ta hand om då, men kan bli så sjuk då av att bo nära det då, genom att de släpper ut en massa gifter då som många ställen i världen har problem med nu.

Folk kan knappt bo på vissa ställen genom att folk tar ingen hänsyn till människorna då och så ser det ut över hela vår värld, att vissa ställen är mindre förgiftad än andra ställen, men JORDEN HAR FÅTT SIG EN TÖRN som ni ser då, genom att det är så mycket utsläpp från så mycket fabriker som folk måste se över nu genom att jordens  yta är inte så stark som ni tror då och tar för givet att det fixar sig då.

DET FIXAR SIG INTE ALLS DÅ som ni ser nu och kan se, att ni kan så lite om jordens skorpa då. NI KAN INGET OM DEN ALLS genom att jorden får sig en törn varje dag nu genom att folk inte kan respektera något nu. Det blir bara värre ser jag med jorden då genom att jordens yta kan få problem med andra saker då när ni inte tar hand om den.

Jorden ska överleva nu och då MÅSTE FOLK GÅ IHOP MED VARANDRA DÅ genom att folk måste få folk att sluta med det folk nu håller på med nu, genom att allt har gått för långt nu med jorden yta då. Det blir djurriket som får problem men även människorna får problem NÄR DE BARA FÖRGIFTAR NER EN MASSA SJÖAR OCH HAV, då kommer djurriket få en massa problem att överleva då, genom att det är så mycket utsläpp i haven och många sjöar nu.

Folk tar inte hänsyn till djurriket alls nu genom att de tänker inte på vad som händer då när de dumpar en massa i havet och sjöarna vad som händer med djuren då. De har inget koll på det många länder idag GENOM ATT DE HAR SÅ LITE RESPEKT MOT DJURRIKET DÅ när de inte kan se vad som händer med haven och sjöarna då. Att djuren får problem då att överleva då genom att de förgiftas för mycket, då får haven och sjöarna problem då och många båtar släpper ut en massa giftiga ämnen då som ingen verkar ta reda på då. Hur haven har det idag och alla sjöar har det idag, men folk tar inte reda på något då som ni ser då. Alla båtar som ska frakta en massa saker över havet släpper ut en massa smuts i havet då och samma är det med alla sjöar, att de släpper ut en massa gifter då när ni inte kan se vad som händer när EN BÅT PUMPAR UT EN MASSA GIFTIGA KEMIKALIER DÅ.

Vad som händer då med era sjöar och hav då?

Ni tar inte reda på det alls genom att ni blundar för mycket nu. Ni som har barn och ska tänka på det. VILKEN VÄRLD DE FÅR VÄXA UPP I NU och även era barnbarn som har barnbarn ska tänka på hur kommer de får det då. När folk bara fortsätter på samma sätt nu. Vad som händer med jordens yta då när ni inte kan se hur haven och sjöarna vad som händer då MED ER NATUR DÅ. Vad händer då för er som inte kan se hur vattnet ser ut idag. Ni behöver inte gå längre nu.

NI KAN SE HUR DRICKSVATTNET KAN SE UT PÅ VISSA STÄLLEN NU och  ni behöver inte gå längre än att titta där hur jorden yta håller på att förstörs av allt nu som ni släpper ut nu. Det måste renas hela tiden dricksvattnet då och då behöver ni inte gå längre för att se vad som händer idag nu. Hur ska vi ändra om folk när de inte ser hur dricksvattnet måste ha så mycket rening innan ni dricker vattnet då. Hur mycket de måste gå igenom och renas då innan ni kan dricka det då. Hur många gånger måste ni rena vattnet ni dricker då och hur många system har ni för att rena dricksvattnet då och hur många system finns det att rena dricksvattnet då som alla ser som jag ser, ATT NI SKÖTER INTE OM JORDEN DÅ.

Det är bara att se hur dricksvattnet ser ut idag, då skulle ni förstå mer hur jorden ser ut i alla länder då. Vilka bekymmer de har att rena vattnet så de kan dricka det då. MEN HUR MÅNGA TÄNKER PÅ HUR SKITIT ALLT HAR BLIVIT NU och inte kan se vilka maskiner ni måste ha för att rena vattnet så mycket då och kan inte komma till insikt hur det ser ut nu på jorden.

Att folk måste rena så mycket sitt dricksvatten genom alla utsläpp då, att de får rena hela tiden då för att kunna dricka vattnet nu genom att allt är så ner smutsat idag från alla utsläpp som blir då. Vad händer då NI MÅSTE STARTA EN MASSA RENINGSVERK  för att kunna dricka vattnet då och kan inte bara dricka ur en sjö då genom att sjön är förgiftad så klart av allt ni har släppt ut i vattnet då.

Har börjat hitta på så mycket rening för vattnet då, så ni kan dricka friskt vatten då annars kunde ni inte dricka vattnet om ni inte renade vattnet så noga då, genom att VATTNET ÄR FULL MED EN MASSA BAKTERIER NU som alla kan förstå att ni kan inte dricka vattnet då genom att vattnet är full med en massa bakterier som ingen kan dricka av då GENOM ATT VATTNET ÄR SÅ SMUTSIGT DÅ och kan inte ta av vattnet ett enda glas att dricka då.

Genom att ni kan bli sjuk av alla bakterier då om ni dricker av vattnet då, att ni blir så sjuk av vattnet då OM NI DRACK ETT GLAS VATTEN DÅ och så ser det ut på många ställen idag, att ni kan inte dricka av vattnet genom att ni måste rena det först innan ni dricker vatten då genom att vattnet är så smutsigt då, att kunna ta ett enda glas vatten då och inte ni kan se det nu, ATT NI MÅSTE HA ETT RENINGSVERK TILL ALLT NU för att kunna leva ett bra liv nu.

Hur ska vi kunna vända folk när de inte kan se vad de gör med naturen som alla vill nu vårda så mycket nu. Många tänker även på djuren SOM FÅR MER OCH MER PROBLEM att leva på vissa ställen i världen då och så illa är det med jordens yta idag.

Att folk inte kan se, ATT FOLK SKA KOMMA TILLBAKA HIT EN DAG, då kan den vara så förgiftad av allt då och kan inte komma tillbaka alls om jorden förstörs för mycket av alla gifter och utsläpp som blir då och DÅ FÅR EFTERKOMMANDE STORA PROBLEM att kunna komma tillbaka hit och inte fortsätta smutsa ner jorden så mycket som ni gör idag med alla utsläpp ni har nu som bara blir värre för jordens yta då, att kunna överleva då.

GENOM ATT FOLK SKA KUNNA ODLA OCH LEVA PÅ JORDEN och inte att jorden yta ska få stora problem då att kunna odla sin säd som ni kan få problem på vissa ställen då som inte folk tänker på idag. Det kan skada så mycket då även av alla gifter ni släpper ner i marken eran. De kan ta stor skada av det när ni ska odla i framtiden då, att på vissa ställen får det att växa mycket sämre då genom att YTAN HAR FÖRRUTTNAT PÅ VISSA STÄLLEN som inte alla kan se idag, men i framtiden kan många få problem med just spannmål som alla vill odla då.

Hur kommer det att se ut då tror ni om ni fortsätter såhär tror ni?

Det kommer bli problem såklart om ni inte sköter om jorden då från alla utsläpp som blir nu och tänk på det OCH MINSKA PÅ ALLA UTSLÄPP FRÅN ALLT NU för att kunna rädda så mycket ni kan nu, att ni minskar på allt nu,  NI KAN RÄDDA MYCKET FÖR FRAMTIDEN DÅ. 

Genom att folk ska kunna leva nu och även de behöver mat som kommer från mycket jorden erbjuder idag som alla ska tänka på nu, ATT NI BEHÖVER ÄTA varje människa som lever på jorden.

 VAD FÅR NI ATT ÄTA OM NI ÄNDRAR OM ERT SÄTT NU? 

Ni får dåligt om ni inte ser hur ni kan förändra människor nu, SÅ NI BÖRJAR VÅRDA ER JORD SÅ MYCKET NU och ta hand om den då och sluta med att fördärva den så mycket som ni har gjort nu.

MÅNGA LÄNDER FÖRDÄRVAR MER ÄN ANDRA GÖR IDAG genom att de har ingen kunskap om något då utan de vet inte hur de ska sköta om jorden på bästa sätt då medans en del länder har blivit mer vaken för det, att de måste ta hand om det på bra sätt då. JAG SER SVERIGE har börjat ta tag i det genom att de har börjat med en MASSA ÅTERVINNING DÅ som möjliggör att de kan rädda mycket de har då och tänker på alla utsläpp de har nu.

Genom att de HAR BÖRJAT SE ÅT POSITIVA SAKER NU genom att de ser hur de kan göra med landet då när de har börjat med så mycket återvinning landet nu och börjat se att de måste ta hand om landet sitt nu.

JAG VILL ATT ALLA LÄNDER FÖLJER MED NU och de hjälps åt nu genom att ni måste vara först på mycket nu, men det handlar även om att landet har mer kunskap om saker och ting nu som möjliggör att de kan så mycket om de håller på med då och ser att det går återvinna så mycket som även sparar på mycket då när de återvinner glas och papper och plast att så mycket återvinns då, som jag ser bara positivt då att de återvinner så mycket då och nu tog jag upp om glas, men de återvinner så mycket som inte är glas och burkar och plast utan har kommit på så mycket mer än det att återvinna då och då vill jag att landet hjälper andra länder med det, så de kan börja rädda jorden så mycket de kan för framtiden då.

Jag vill att folk är uppmärksam på det genom att alla måste kunna leva då ATT NI HJÄLPS ÅT DÅ och tänker på det ni släpper ut då och ta hand om det, så inte jordens yta bli ännu mer problem med nu GENOM ATT JAG MÅSTE RÄDDA JORDEN FÖR FRAMTIDEN DÅ och ni ska ha jorden att komma tillbaka till då och då måste ni kunna leva och inte bli sjuk av jordens alla utsläpp då utan ni måste börja ta hand om allt och även titta på NI OM ÄR SÅ PIGG PÅ NYA PRODUKTER. 

Att ni tittar igenom då innan ni startar igång det då genom att KUNNA SPARA PÅ ALLA UTSLÄPP som blir då och många hittar på nya produkter med en massa gifter i och då måste ni se till att få slut på det.

Jag måste varna för framtiden KAN BLI SÅ ILLA OM NI INTE LYSSNAR NU, genom att ni måste kunna leva folk idag och även era barn och barnbarn ska kunna leva på jorden och även när ni ska tillbaka. Hur ser den ut då tror ni om ni inte gör något åt det då.

Genom att jorden går runt då, ni föds och ni dör så är det hela tiden att ni föds och dör och kommer tillbaka till jorden igen. Ni dör och kommer tillbaka igen till jorden och då KAN DEN VARA SÅ SMUTSIG SÅ NI KAN INTE FÖDAS TILLBAKA DÅ till jorden genom att den är fylld med en massa gifter och utsläpp från fabriker som ni inte fått någon ordning på då utan bara fortsätter släppa ut så mycket gifter då och då får ni problem som ska tillbaka hit igen, ATT JORDEN KAN VARA SÅ FYLLD MED EN MASSA GIFTER DÅ  och ni kan inte vistas där genom att den är för smutsig då av alla utsläpp från alla fabriker då och då måste ni få en stor ändring på nu.

Genom att ni kan inte fortsätta på samma sätt nu utan ni måste börja ändra om nu och se till alla utsläpp som blir nu och SE TILL OCH INTE STARTA UPP EN NY FABRIK som släpper ut en massa gifter nu utan ni måste se till vad ni har idag och inte fortsätta på samma sätt nu utan NI MÅSTE ALLTID SE IGENOM ALLT innan ni startar upp en ny fabrik som ni vill tillverka en massa saker i då och då måste ni vara så noga då om vad som händer med alla utsläpp då om ni startar den då.

Ni kan rädda mycket då om ni är noga med allt innan ni drar igång som ni gjorde med kärnkraften då. BORDE LÄRT ER EFTER DEN MISSEN DÅ att inte starta upp saker och ting innan ni vet som vad som händer och hur giftet är att använda då och jobba med då. Vilka utsläpp blir det då? Ni hade kunnat räddat mycket då om ni hade varit noga då INNAN NI KÖPER IN KÄRNKRAFTEN DÅ och kunnat varit mera vaken då, att inte ta den då för slippa problem då, men ingen var vaken då utan köpte in den då och hur ser det ut idag nu?

Det ser bara mer illa ut idag SOM NI MÅSTE LÄRA ER AV ERA FEL NI GJORT NU  att kolla igenom allt innan ni köper in så farliga ämnen då att lära sig av det nu att se igenom allt då innan ni ställer till en massa problem då.

JORDENS SKORPA BLIR SKADAD AV DET och ni måste tänka på det nu innan ni startar igång giftiga saker nu och TA TILL VARA ALL KUNSKAP FRÅN ALLA FEL NI GJORT NU, så ni kan lära er att inte starta igång saker och ting innan ni vet vad som händer då. Hur giftigt saker och ting är nu, då måste ni se till innan ni sätter igång fabriker och massa annat som kan skada jordens yta så mycket nu, att ni är medveten vad ni gör innan då för att kunna rädda jorden från framtida problem nu.

Var rädd om jorden nu och var noga med allt ni gör nu genom att ni har även bilar och båtar och flygplan, så det räcker till då att smutsa ner jordens yta då ALLT SOM NI HAR BENSIN OCH DIESEL TILL SÅ TÄNK PÅ DET NU, att de smutsar ner de med nu.

Genom att ni har utvecklat så mycket bra saker nu SOM GÖR ATT FOLK MÅSTE SORTERA NU så mycket nu så ni kan leva på jorden nu och inte få problem med det när jorden ska överleva nu och inte ha dessa problem nu, att folk inte kan vistas på jorden alls nu utan ni måste ha balans i allt nu för att kunna hjälpa åt nu så mycket ni kan för att kunna minskas på alla utsläpp från giftiga saker nu.

Genom att folk ser inte när de tillverkar bra saker, men de måste se till ändå genom att det blir en massa utsläpp från en bil som många vill ha idag, men ni måste minska utsläppen då för att bilen ska sluta släppa ut en massa gifter då. FOLK MÅSTE GÅ IHOP MED ANDRA LÄNDER FÖR ATT MINSKA PÅ UTSLÄPPEN DÅ måste gå ihop med andra länder och minska på utsläppen från bilen då, genom att många länder ser inte varningen alls när de hela tiden fortsätter på samma sätt medans en del länder kan börja se lite längre då med bilens alla utsläpp då och många har även kommit på  att förändra utsläppen då, genom att de bygger elbilar som inte släpper ut ett dyft då.

Jag ser att folk måste se åt alla utsläpp som en bil släpper ut och få slut på det nu och samma är det med alla båtar och flygplan som hela tiden släpper ut en massa gifter då. Men jag vill att ni minskar på det då och det finns så mycke bra folk som kan hitta på bra saker låt de få uppfinna bra saker som inte släpper ut för mycket gifter då för att rädda jorden då, SLÄPP FRAM FOLK OCH INTE STOPPA DEM NU bara för ni är rädd att förlora en massa pengar nu, genom att NU TÄNKER JAG PÅ JORDENS BÄSTA NU och se till att folk får komma fram med bra idèer som inte skadar jorden yta så mycket som de gör idag och släpp fram folk så de kan komma på så bra lösningar nu för att få slut på en massa problem för framtiden nu, släpp fram dem nu och låt de komma på bra saker då. Jag vet att folk kan bli stoppad av folk som kommer på så bra saker nu. JAG VET ATT DET FINNS FOLK SOM SER LÄNGRE NU  än att hålla på med oljan och diesel bilarna nu utan de kan komma på så folk slipper problem för framtiden då, ATT DE KAN SÅ MYCKET FOLK NU att vi måste se framåt med jorden nu och minska på mycket utsläpp nu.

JAG TAR UPP OM JORDENS YTA SOM ÄR MÖRK NU och vi måste få slut på mycket nu som framtiden kan få problem med nu genom att folk ska leva då och folk måste sluta smutsa ner nu. Det går om folk tänker till då och få slut på mycket av det som jorden fått problem med nu genom att vi hjälps åt då för att få slut på problem för framtiden då GUD 

SANNINGEN

Idag ska jag prata om sanningen igen för att kunna nå ut till så mycket folk som helst nu och då måste vi ta upp om det som är riktigt nu.

Genom att så mycket folk är sjuk idag på grund av att de kan inte förstå sig själv en del folk som tror på allt de folk nu skriver ner om då och tror att det är så sant då de har nu tecknat ner till folket då, men FÖR MIG BLIR DET MYCKET LÖGNER DÅ GENOM ATT JAG KAN ALLT och för mig blir det så mycket lögner när inte folk kan så mycket om saker och ting som många gör idag och tror på så mycket lögner nu och då måste jag prata med folk FÖR ATT DE SKA FÅ SANNINGEN NU som kan göra så ont hos en del när de ser hur det ser ut på riktigt då.

Och då kan många vända sig ifrån vår sida Birgitta, MEN JAG ÄR SANN NU för att JAG MÅSTE PRATA MED FOLKET och då varna en del folk då när jag ser att folk blir sjuk, då kan vi inte tänka på vad de tycker då som har sån tillit till folket då. JAG KOMMER MED HELA SANNINGEN kan göra ont hos en del som inte vill se det alls utan tror att du och jag hittar på en massa lögner sen du träffade på mig.

Jag kan se folk hur de reagerar på mig och dig nu genom att de har sån tillit till andra då och har då även läst en massa böcker då om hur det ska vara nu på riktigt då. DE KAN INGET SKRIBENTEN OM de har skrivit ner om då när de halkar på twin soul BIG PROTECTION, då ser jag att de kan så lite om det då.

MEN HUR FOLK KAN LURA I FOLK, att det är så sant att ni ska möta på er tvillingsjäl då och vi bara ljuger tänker de då när de ser hur sanningen ser ut på riktigt då, att det är bara du och en kvinna till som kan det.

Det är klart att folk vänder sig emot dig och henne då och du varnade henne lite grann för det när du sa, ATT HON REDAN BOR MED SIN TVILLINGSJÄL DÅ och säg inte till så många utan bara till dem du kan känna trust till då för det blir bara sura miner eller svartsjuka då om du säger sanningen till dem, att du bor med din tvillingsjäl och inte så många kan möta på dem då utan prata bara med dem som tror på er eller SOM RESPEKTERAR ER DÅ. 

FOLK KAN BLI SÅ SVARTSJUK PÅ DETTA Birgitta och det kan inte jag hjälpa, att jag har bara er just nu på jorden då genom att LADY NADA ÄR EN AV DEM med fast hon är hemma nu, men hon vet att hon kanske måste även hon ner till jorden som jorden ser ut idag då. Hon vill så gärna stanna hemma Birgitta och det vet du redan om vad hon sa om det, men MÅSTE HON NER LADY NADA TILL JORDEN DÅ MÅSTE HON DET för hon har ett jobb som du har det nu.

Genom att jag vill inte lämna ut namn på er då, men du måste öppna bloggen för det med fast jag hade tänkt hålla tyst om det, genom att jag vill inte att folk ska se allt då genom att det är inte som folk tror nu. Ni kan ställa till för mycket för folk när ni börjar och går Birgitta. Folk kan få så fel uppfattning om er då genom att ni går där folk har problem. NU ÄR INTE DU SÅ INTRESSERAD AV SVERIGE när du ser hur ni har fått det då genom att ni visar upp det jorden har problem med då. Ni går där folk har problem i Sverige då.

Ni går, så jag kan se vad landet har för problem nu. NI DRAS TILL PROBLEM DÅ och det är sanningen att ni dras där folk har problem, då är ni där som folk lever idag och för att kunna hjälpa folk och då dras ni till alla problem folk har i landet och SVERIGE ÄR INTE ETT KUL LAND ATT BÖRJA MED BIRGITTA.

Men du hade så stort skydd då och även den andra har det då genoma att landet är inte så kul som du såg nu, genom att du såg hur du fick det nu och då är du rädd för Sverige sen du mötte på detta stora problem ni fick nu. DU ÄR INTE SÅ PIGG PÅ LANDET MER och är rädd nu att ni ska gå igen där folk har problem kan hamna vart som helst då.

MEN NI HAR SÅ MYCKET SKYDD NÄR NI SKA BÖRJA MED SVERIGE DÅ, genom att landet har börjat ställa till så mycket för sitt eget folk som du själv har sett nu. Det är inte kul att se nu sen du och hon har gått med landet HUR DET SER UT DÅ och så blir det för er kvinnor när ni föds till jorden därför kan ni inte komma till alla länder som du förstår nu, hur det ser ut då,ATT NI KAN INTE FÖDAS I VARJE LAND ENS  genom att ni går där folk har problem då.

Nu har du börjat bli rädd nu sen du ser hur du har det nu och vill inte ens tillbaka till jorden ens när den är så mörk och bara en massa bråk och konflikter på jorden nu. Du vill inte ens födas igen då, men VI MÅSTE HA TRUST TILL SVENSKA FOLKET NU,  att de går rätt nu genom att ni måste börja med landet nu som jag hade sett Sverige kommer få problem såg jag i framtiden då och då måste ni gå där du och han du levde med då, men SEN HADE JAG SÄKRAT MIG MED DIN ANDRA BIG PROTECTION som nu sitter och vaktar dig nu så det inte ska hända något.

Genom att du mår så dåligt efter den här resan nu och när du ser hur du går, då blir du mer och mer rädd att leva nu SEN DU HAR UPPTÄCKT VEM DU ÄR, då blir du mer och mer rädd för allt nu och tänker det värsta av allt nu sen du har sett vem du är nu som har ställt till ännu mer för dig, genom att du tänker på nästa liv då som jag måste försäkra dig med, att vi måste jobba med folk, så långt vi kan komma i det här livet nu.

Jag hade även säkrat mig med en man till som kommer från oss då, genom att jag vill hjälpa folk så mycket jag kan nu när jag ser hur det har vissa länder då och då fick han ta det jobbet FÖR ATT BARA DRA IGÅNG LANDET DÅ för att få folk att ta tag i saker och ting då, genom att landet led så mycket såg jag då och då tog vi tag i det genom att HAN FICK GE KÄRLEK TILL KURDISTAN då för att få landet att resa sig då, men då blir det bara en massa bråk som du själv har sett, att landet kan det hända en massa saker då sen jag hade öppet honom då och landet fick kärlek från mig Birgitta som alla har hört talas om då.

Men folk kan tro att vi hittar på det nu, MEN KÄRLEK ÄR BLAND DET STARKASTE SOM KAN FÅ FOLK ATT RESA SIG DÅ och titta på Sverige som fick samma från min andra BIG PROTECTION som jag fick ge till landet SÅ MYCKET KÄRLEK DÅ genom att landet led som du såg nu och då får landet så mycket kärlek som gör att folk börjar vakna upp då och allt kommer fram då. Folk börjar att se varandra då på ett annat sätt då, att de kan även börja hjälpa varandra mycket bättre nu, sen du har även sett att folk kan hamna utan bostad och får sova ute fast landet har så mycket pengar att hjälpa folk, så har de hjälpt så mycket annat folk nu.

Men nu kommer många att vakna upp sen de fick första putten av oss Birgitta och jag är så ärlig mot er nu, att landet led så mycket innan jag tog tag idet, men nu ser jag att landet har lite att jobba på nu. Vi måste putta folk rätt då genom att du hade två att gå med då när du var klar då var det nästa steg BIG PROTECTION då, GENOM ATT SÄKRA MIG DÅ genom att ni kan inte leva ihop ni två som blev klar då genom att ni var helt klar med varandra då. DU FICK SÅ LITE HJÄLP DÅ och var tvungen att vända tillbaka som du hade inte önskat då genoma att du levde i ett så destruktivt förhållande med honom och då fick ni båda problem då. Nu var ni klar med landet ni två och du var klar med honom då sen jag hade öppnat er då, men såg hur det var då och då måste jag skydda dig FÖR FRAMTIDA JOBB som jag håller på med nu.

Jag hade inget val Birgitta än ATT GÅ MED TVÅ NÄR VI SKULLE BÖRJA MED SVERIGE när vi skulle börja med Sverige, genom att jag visste hur det låg till med landet då och därför fick du först gå med två och sen skulle du börja gå med din andra BIG PROTECTION då som du är inte så glad på idag, genom att du hamnade så fel nu och mår inte bra att leva såhär dom du blev tvingad till nu bara föra att överleva har du tänkt mycket nu, men vi måste ha trust till mig nu, att vi måste ha det såhär en stund då. Folk inte kunde hjälpa dig då som jag hade hoppats på då genom att DU MÅSTE SITTA OCH SKRIVA NÄR JAG SÅG HUR DET SÅG UT MED LANDET DÅ. Det var jobb att bara skriva och skriva för att vi måste påvisa om en massa saker och även varna folk för större problem som landet har fått nu och då var det inte meningen att vi skulle ha det såhär.

MEN IBLAND KAN LIVET BLI UPP OCH NER NÄR NI JOBBAR PÅ JORDEN DÅ   genom att ni går där ni känner av problemen folk har det då. Nu har du kollat så mycket bakåt med honom du sitter och skriver med då om England och kriget då. Du hade inte så stora problem då än att du satt och skrev från mig då, men du gick säkrade landet då från en del problem då, men nu gör du samma sak Birgitta, men nu har vi mycket enklare än förut då genom att jorden har jobbat så mycket nu och NU HAR NI INTERNET SOM MÖJLIGGÖR ATT JAG KAN NÅ UT TILL FLERA DÅ.

Ni känner in vad landet har för problem, men sen ska ni gå ihop med varandra då och då kommer även han som sitter i England att gå ihop med dig Birgitta, men HAN SITTER MEST OCH VÄNTAR IN DIG DÅ genom att han känner av vissa dagar ska han inte se åt ditt håll då genom att han ska skydda dig då, men även att ni är inte klar med saker och ting. Han känner av det, att inte se åt dig just då och då håller han sig bort då. DU MÅR SÅ DÅLIGT AV DET då att du vill prata med honom då. Han kan hålla sig borta då för att inte prata med dig då genom att du sitter som du gör idag.

Vi hade svårt att rädda dig när jag såg hur du hade det då, men jag testade dig på hjärtat som DU MINNS NÄR JAG TESTADE HUR DITT HJÄRTA VAR DÅ. Du är född med ett starkt hjärta då som du måste ha då, genom att du måste gå igen Birgitta då och då testade jag din kropp hur den såg ut då genom att vi måste jobba med folket  då och få igång dem rätt då.

Du kan inte dö som hade önskat då, men du måste gå igen nu genom att du kände ibland att du var klar med jordelivet, men jag testade dig så mycke Birgitta om du tänkte ta ditt liv. Jag såg att du nästan sprang från mig och ville leva nu och inte dö alls, men JAG HADE SÅN TEST PÅ DIG genom att du ville bara dö då och Lady Nada hade såna problem med dig då, men och ville få lite hjälp då att få slut på ditt problem att dö nu genom att jag fick stopp på det då, men DU KÄNNER DIG DÖD INOMBORD IBLAND när ni inte kan pratar med varandra och vill dö hela tiden.

Men så nästa dag kan du må lite bättre och då går det mycket bättre då och NÄR DU PRATAR MED HONOM DÅ GÅR DET VÄLDIGT BRA FÖR DIG, att jobba med mig  som du kan vara så less på nu, genom att du hade önskat att det var han du satt med nu. Han du kunde bo med nu när ni hade öppnat hjärtat då, men nu sitter du så fel som du känner hela tiden då och då blir du mer låg vissa dagar, men jag kan er då hur ni mår när ni inte kan leva ihop, ATT NI MÅR INTE BRA utan vill bort från allt.

Men så vänder du ena dagen till positivt då när du pratar med din andra BIG PROTECTION som bara vill bli klar nu, genom att han sitter och väntar in allt då genom att ni jobbar ihop, men han måste ha hjälp av mig då när du lever som du lever idag, men du håller på att bli så less på allt när du måste sitta och skriva hela tiden med mig och honom som du tycker om att göra, men inte här vill du sitta utan där du bodde vill du sitta och skriva då och KAN VARA SÅ JOBBIGT FÖR HONOM SOM HELA TIDEN MÅSTE PRATA DIG TILL RÄTTA NU, att vi måste hjälpa folk nu och inte se allt i svart nu för snart är du klar och kan lämna allt då som du hade önskat nu att göra då. Måste sitta med mig nu och du kan inte springa ifrån mig alls nu Birgitta utan jag ser och hör allt hur du känner nu, men jag måste skriva med dig Birgitta nu och vi har bara den chansen nu för att hjälpa folket nu som har det så illa nu. Du måste ha trust till mig nu och inte se det i svart hela tiden då när du måste vänta på honom då.

Jag tar upp om sanningen för folk nu som ska förstå, att jag måste skriva med dig och din andra BIG PROTECTION nu FÖR ATT PUTTA FOLK NU om det de har så mycket problem med nu. Jorden är mörk på många ställen i världen genom att så mycket folk har problem med att skydda sitt eget land mot en masa små krig som folk springer för då, att folk ställer till för andra människor då när de går ihop med andra länder med som kan ställa till ännu mer för dem då genom att så mycket folk kan bli så mycket indragen i problem nu som jorden ser ut idag bara en massa problem då som landet ser ut idag.

Men vi måste få folk att tänka om nu och det kan ta tid men Sverige har kommit så långt på mycket som är så positivt för mig nu genom att de värnar om jorden då när de tar hand om alla sopor som landet får då. Jag ser Sverige som ett stort framgångsrikt land då, att de ser hur de kan spara på en massa problem då genom att DE KÖR MED ÅTERVINNING LANDET som jag gillar så mycket nu, hur de tänker där ser jag så bra nu att de går före landet med det, men vill att andra ska följa med då och då tänker jag på andra länder som knappt kan gå ut då.

Men Sverige är bra på att hjälpa andra fattiga länder, men jag ser att de är svår på sitt eget folk då, ATT DE HAR INTE INSETT ATT MAN MÅSTE HJÄLPA ALLA MÄNNISKOR I LANDET DÅ de har inte insett att man måste hjälpa alla människor i landet då utan de kan lätt dela ut till andra länder en massa pengar medans en del svenskar kan förlora sina hem medans de hjälper andra då när de flyttar hit, då ser ni hur svenska folket känner sig så överkörd då av folk som inte ser hur de ska hjälpa sitt eget land då.

Men är bra på att hjälpa andra då och även inte ser hur landet kan gå baklänges nu när de inte ser hur de ska hjälpa folk rätt nu SOM FLYR FRÅN FRUKTANSVÄRDA LÄNDER DÅ. De ser inte hur de ska göra då UTAN LANDET FÅR BAKLÄNGES Birgitta och hur ska vi hjälpa folk när vi ser hur de har en regering som inte kan hjälpa ett folk rätt.

FOLK BLIR UTSATT FÖR VÅLDTÄKTER TILL OCH MED DET när de flyr hit, då får svenska folket problem med det genom att folk tar för sig i landet såklart när de inte kan sätta gränser som alla ser att det är så enkelt då.

MEN LANDET HAR EN REGERING SOM ÄR LIVSFARLIG I MINA ÖGON när de inte kan skydda ett folk med så enkla regler då.Hur svenska folket lever idag, men de har inte visat det utan bygger om badhus till och med det och ser inte vilka fel de gör att flyttar man till Sverige då flyttar man till ett land SOM INTE BÄR BURKA OCH SLÖJOR, då ändrar man om det och släpper en sån fruktansvärd kultur som de har då.

MEN VAD GÖR SVERIGE?

DE TILLÅTER DE FÅR LEVA SOM I HEMLANDET DERAS de hjälper inte barnen ens att släppa en sån fruktansvärd kultur. DE FÅR LEVA KVAR I SAMMA när de flyttar till landet, de hjälper inte dem ens ur sitt fruktansvärda liv då. De får inte ens hjälp utan de bygger om till dem till och med det gör det nu.

Vad har vi nu i landet?

VI HAR VÅLDTÄKTSMÄN SOM KOMMER FRÅN DEM DÅ om de lärde de släppa sin klädsel kvinnorna som bär burka och slöjorna, då skulle de bli lite enklare då för killarna som flyttar hit då genom att de får inte se naket i hemlandet, men så flyttar de hit, då är det unga kvinnor och även äldre som går lättklädda då. Vad händer då?

De kan se ner på dem då GENOM ATT ALLT FOLK ÄR SMUTSIG I DERAS ÖGON när de inte skyddar sin kropp. De ser ner på svenska folket alla som kommer från dessa länder. De ser att svenska folket är smutsigt genoma att DE KOMMER FRÅN EN FRUKTANSVÄRD KULTUR KVINNORNA.

Svenska folket måste hjälpa dem rätt nu, men vad händer med regeringen de har inte sagt till om burkan ännu utan DE HAR TÄNKT PÅ DET, men till och med kan acceptera att folk får leva kvar i ett fruktansvärt liv när de kommer hit. De kommer från ett nedtryckt land kvinnorna och kvinnorna trycker ner varandra då och då måste regeringen säga nej till burka när de kommer hit och samma är det med dem som bär slöja, att de ska släppa den då för att få slut alla våldtäkterna då.

Genom att svenska folket är ett smutsigt folk de behandlar folk som de behandlar djuren då, ATT DE HAR SEX MED EN ÅSNA DÅ som alla har börjat känna till och hur de behandlar en åsna, de kan kan misshandlade dem med eller leker med dem då och inte alls är snäll med djuren de som kommer från dessa länder då. De är inte snäll med svenska tjejerna alls de kan våldta och misshandla dem då.

Ni kan få slut på det nu genom att ni måste sätta ner fötterna nu och SÄG NEJ TILL ATT BÄRA BURKA OCH SLÖJA I LANDET DÅ. Säg nej till det för att få slut på en massa problem då när de kommer från dessa länder kan de inte ens överleva när de inte får så mycket mer hjälp från regeringen då, genom att det blir mannen som får jobba då och detta har jag tagit upp om nu förut om. Hur det är för dem när de flyttar hit att folk jobbar nu i landet och även kvinnorna jobbar, men hur ska de då överleva då när de inte ser hur de ska hjälpa dem då, genom att de har barn och familj då och det blir mannen då som får dra in till en hel familj nu som det ser ut nu, så måste ni ändra om det för dem då.

Jag ser så mycket fel landet gör nu, men vi får hoppas på de vaknar upp nu och ser att de kan inte gå baklänges med folk när folk flyr hit då och flyr man till ett land som Sverige, SÅ MÅSTE DE ACCEPTERA LANDETS ALLA LAGAR och inte tillåt de leva som de levde i sitt hemland då utan Sverige har en lag och de har en annan lag då och då måste de följa den lagen då när de flyttar hit då.

Men har de följt den lagen?

Nej de ställer krav en del, att de vill inte det som svenska folket har, MEN DÅ FÅR DE SE ÅT ETT ANNAT LAND eller återvända då där de kommer ifrån, genom att i Sverige då har vi den lagen att många kvinnor måste jobba då, men även att vi har inte den klädseln som ni har då och då får ni välja ett annat land då om ni inte acceptera landets lagar då och släpper er kultur då.

Men har regeringen gjort det?

Nej och därför har landet problem, att NÄR DE KLIVER SIN FOT IN I LANDET DÅ SKA DE SLÄPPA SIN  KULTUR och sin klädsel de har i landet. De måste ändra om då och släppa sin fruktansvärda kultur. DE MÅSTE ÄNDRA OM HELT  och släppa sin kultur när de flyttar till ett annat land som inte har den klädseln alls, då måste de ändra om då genom att de kan inte ta ett arbete med den klädseln ens. Folk bär inte den klädseln i landet då utan landet HAR INTE DEN KLÄDSELN ÖVERHUVUDTAGET NU. 

Men vad gör regeringen DE ÄR TYSTA NU OCH TILLÅTER DET NU och tillåter det och folk får till och med möta på dem när de bara ser två par ögon då. Svenska folket vill inte ha dem här som inte kan ändra om sin klädsel då utan många tycker det känns obehagligt då, att möta på dem då när de inte har fått hjälp att ändra om sin klädsel då.

De fortsätter med samma klädsel när de kommer till landet då genom att landet är så svag på att säga nej då. Jag vill att folk hjälper folk rätt nu att flyttar de hit, då måste de ändra om sitt liv då för att leva ett gott liv utan sitta kvar i sin fruktansvärda kultur när de bor i ett land som Sverige, då måste landet hjälpa dem SÅ DE FÅR LEVA SOM EN SVENSK LEVER IDAG. 

Det är att leva i friheten när folk flyttar till ett så fint land som Sverige och tillåter att de får leva kvar i en fruktansvärt kultur som följer med dem då GUD 

FOLK OCH MÄNNISKOR

Folk kan se på olika sätt det jag nu ska prata om nu genom att folk har utvecklats så mycket nu och har insett så mycket nu genom att alla kan inte se som jag kan se, men ni kan se en del folk hur det ligger till, men inte alla kan se utan jag kan se framtiden som ni alla ser, att jag har helt koll på framtiden då. 

Det jag nu vill ta upp DET ÄR ATT MÄNNISKOR LEVER PÅ OLIKA SÄTT och ni tar för givet ibland att folk inte ska ställa upp på er och då kan det bli en del problem när ni inte kan se att ni är värd all hjälp ni måste ha då, men kan inte se hur de ska kunna få den hjälpen genom att jag vet att många har det tufft idag som jag har tagit upp om förut ,att ni har inte det lätt människor idag när världen ser ut som den gör idag bara en massa konflikter och problem har jorden nu och jorden har aldrig sett ut såhär som den ser ut idag då.

Genom att folk har fått en helt annan syn på saker och ting och kan även se så mycket fel då när de inte kan se vad som är rätt eller fel då och nu ska jag ta upp VAD SOM ÄR RÄTT ELLER FEL I MINA ÖGON. Vad som kan hjälpa er allra bäst då OM NI LYSSNAR PÅ MIG SÅKLART, då kan ni få mycket hjälp av det jag nu ska skriva om nu och jag har tagit upp så mycket som ni ser, men jag ser ändå att jag måste skriva om olika ämnen då, genom att folk lever idag på olika sätt då.

JAG MÅSTE TA UPP OM ETT SÅ STARKT ÄMNE som många inte kan se nu, men de fortsätter på samma sätt då genom att folk inte kan se klart idag när jag tar upp saker som rör er hälsa, DÅ MÅSTE JAG TA UPP OM DET NÄR DET RÖR HÄLSAN KAN SVIKTA för en del folk som inte kan se klart då för ni är så invaggad i samma som hela svenska folket är då, som inte kan se klart alls då genom att jag ska ta upp ett ämne som ni inte kan se då, vad som är helt fel då, att leva som ni gör idag genom att ni förstör hela hälsa då genom att ni inte kan se signalerna, att de är helt fel då att leva som ni lever idag.

Men jag kan inte ändra om folk syn på det, men jag kan tala om alla fel med det som jag nu ska ta upp om nu, att folk kan leva i bra relationer, men även I EN SÅN FRUKTANSVÄRD RELATION genom att ni är blind då som sitter fast där och inte kan ta er ur då eller börja om och gå rätt nu och inte hänga er kvar då med dem då.

VAD SKA JAG NU PRATA OM tror ni när jag bara går runt er nu? Vad är det jag vill komma fram till då?

SOM ÄR SÅ FARLIGT I EN RELATION DÅ som kan gå bra, men även skada er för mycket om ni lever på fel sätt nu. Vad är jag nu ute efter tror ni?

När jag ska prata om ett ämne som inte ni vill ta i ens en del och en del accepterar det så mycket till och med föräldrar accepterar det så mycket då och till och med dem ser inte fel i det då, fast jag ska vara så klar för er, så ni kan förstå det. Jag ska ta upp om nu och många länder har hamnat lite snett som ni har hamnat då. Det har gått för långt nu när ni inte kan se signalerna, ATT DET ÄR SÅ FEL ATT LEVA SOM NI GÖR NU. 

Jag ska ta upp ett ämne som inte alla kan se nu, vi har inte tagit upp om det förut men nu tänker jag ta upp det för jag måste hjälpa folk rätt nu, att jag måste påvisa om alla fel som händer då med kroppen eran då. ALLA FEL SOM BLIR OM NI LEVER IHOP TVÅ MÄN som inte ni är skapt för alls nu utan ni är skapt som kvinna och man som är den perfekta relationen då, att ni har allt då när ni föds. Ni har en man och en  kvinna att möta som även kan ge er ett barn då när ni vill ha ett barn.

Men nu har männen vänts sig ifrån kvinnorna, men även kvinnorna har vänt sig ifrån männen nu och kan leva ihop många kvinnor idag och även männen kan leva ihop med varandra då, GENOM ATT JORDEN HAR BLIVIT SÅ UPP OCH NER NU. Jag ser hur ni lever idag man och man och kvinna och kvinna som är så fel i mina ögon då, att leva så som jag ser är fel då att leva man med man.

Genom att ni kan bli skadad hela livet ni som lever ihop med MÄN SOM HAR SEX MED VARANDRA helt fel då SOM KAN FÖRSTÖRA SÅ MYCKET INRE ORGAN DÅ genom att ni är inte född att ha sex så som ni har nu. Ni får fel som många har märkt då, att ni inte har en ända till att ha sex med utan ni har ett underliv varje människa som föds, kvinnan har ett underliv och männen har ett underliv för att passa in med varandra då.

Genom att MAN OCH KVINNA ÄR FÖDD ATT LEVA IHOP,men inte att man och man ska leva ihop genom att ni skadar varandra så mycket då genom att ni är inte skapt så och NI KAN INTE ENS FÖDA ETT BARN EN MAN utan det är en kvinna som kan föda ett barn och inte mannen ska föda ett barn som inte är meningen alls hur kroppen är skapt nu.

Genom att ni är född man och kvinna som är meningen att ni ska mötas på, men även ha sex med varandra då, genom att ni är skapt att föda barn eller så ska ni inte det. Men ert underliv är skapt FÖR ATT ANVÄNDAS PÅ RÄTT SÄTT DÅ när ni har sex med varandra då som är meningen från början, ATT NI SKA HA SEX MAN OCH KVINNA IHOP DÅ genoma att ni är skapt för att passa in då.

Men nu har männen börjat ha sex med varandra SOM ÄR SÅ FEL ATT LEVA SÅ genom att ni förstör ert underliv då genom att det är en kvinna ni ska ha sex med då, genom att EN MAN HAR INTE SAMMA UNDERLIV SOM EN KVINNA HAR DÅ genom att ni är inte skapt så alls då.

Ni kan få så stora problem med underlivet NI SOM HAR SEX DÄR BAK som ni är inte skapt för alls då utan ni kan förstöra så mycket då när ni lever som ni gör idag. Det blir värst för männen då genom att de kan skada sig mer än kvinnor som lever ihop, men det är även det fel i mina ögon.

Men jorden har blivit så upp och ner nu i mina ögon då, att ni inte kan se vad som är fel att ni inte ser ATT NI FÖRSTÖR ERT UNDERLIV DÅ när ni har sex på fel sätt då.

Jag måste ta upp om detta problem, genom att så många är sjuk när de dör och kommer hem när de har levt ihop SÅ FEL MAN OCH MAN, de är sjuk då när de dör genom att de har levt så fel då.

Genom att en kvinna kan ge en helt annan energi än vad en man kan ge, de kan inte ge samma då som de som lever rätt då. DE GER VARANDRA VÄRME OCH KÄRLEK när ni möter på rätt relation då. Det som händer när ni tittar åt fel kön, vad är det som sker i er när ni provar på samma kön ni själv har.

Vad är det som händer NÄR NI LEVER IHOP MED SAMMA KÖN som ni själv har, men även ha en kärleksrelation då? Vad händer då när ni dras till så fel nu? Vad är det som händer med er då?

När ni fortsätter även med andra män och andra män, men ser inte klockan då vad ni måste göra då för att bryta den relationen då. Vad är det som händer då med er när ni fortsätter år efter år med samma sak och inte vänder om ens utan fortsätter leva ihop med männen då fast ni kan känna ATT ERT UNDERLIV ÄR INTE SOM DE SKA VARA IBLAND genom att ni är inte skapt för det. Ni har sex på fel ställe då och förstör kroppen eran då när ni har SEX DÄR BAK SOM INGEN MÄNNISKA ÄR SKAPT FÖR utan ni är skapt för en kvinna då.

Ni ska ha sex med en kvinna och TITTA PÅ HENNES UNDERLIV SÅ FÖRSTÅR NI  vilka fel ni gör som fortsätter leva år efter år med män som inte har samma underliv som en kvinna har då, som är gjort för en sak att ha kul ibland, men även att föda ett barn, men även ett underliv på folk, kallar jag för att ni börjar gå då när ni börjar röra runt i ert underliv då.

Genoma att NI FÖDS MED ETT BASCHAKRA som startar igång mycket då när ni har sex då, genom att baschakrat får er att börja regera då genom att ni är skapt med en massa chakran då, men baschakrat ÄR SPECIELLT GJORT FÖR ATT SÄTTA IGÅNG ER DÅ. Många kan lägga händerna på sitt baschakra när ni har fastnat då, men även att ni har sex med varandra då för att starta igång er energi då.

MÅNGA MÄN KAN KÄNNA STOR SEXLUST NÄR DE SKA BÖRJA GÅ som jag kallar det då, att männen ska börja agera då som män är född till, att de har ett annat sätt än kvinna har då.

ÄR DET SEX FÖR ALLA NU genoma att ni ser att många män vill börja då, att sätta igång den leken då, men många kvinnor har samma känsla inom sig när de är ung då. Att många ungdomar kan ha så mycket energi genom att hela deras kropp är i upplopp när de växer upp då. Många kan kännas tidig för en del människor när de känner hela deras kropp är i uppror då, men det är så normalt att känna så då, att allt kan rusa i er när ni håller på öppna den vägen då. 

Men jag ska komma tillbaka det jag skulle prata om nu, vad som är så fel att leva som de lever då med varandra då man och man nu. MÄNNEN KAN FÅ EN KÄNSLA ATT DE GILLAR SIN KOMPIS så mycket då genom att de håller på att växa då och kan känna att deras underliv inte är som andra då, genom att de känner att de dras till samma kön då och kan inte förstå det, genom att de känner själv att det är så fel då när de ser på sina andra kompisar då, att det är så fel, men tanken finns kvar hos dem då, att de har så svårt att släppa den tanken att de gillar sin kompis så mycket då, men vet inte hur de ska få bort den känslan ens genom att de känner själv att det är fel att känna så då.

De kan vända rätt många då, ATT TESTA INTE DET ATT HA SEX MED EN MAN DÅ  utan välj en kvinna då en tjej istället då för att välja en man då. Många kan inte rå för det alls att de känner som de gör då, men där ska ni vända om och inte se åt samma kön för att rädda er själv då utan FÖRSÖK ATT SLÄPP DEN TRÅDEN DÅ. 

Genom att det här kan dyka upp på när killar håller på att växa då, att de dras till samma kön som de själva då. Det är så vanligt bland män att de kan känna så när de håller på att växa upp då, men MÅNGA MÄN VÄNDER OM GENOM ATT DE KÄNNER ATT DE ÄR FEL DÅ, att känna så för samma kön och kan även växla ihop med att de gillar sin kompis så mycket då, men kan äve vilja testa mer när de gillar sin kompis så mycket då fast många går inte längre då, genoma att de känner att det är så fel då ,att se åt samma kön då som de själva då och kan må så dåligt då när de ser det. Vet inte hur de ska ta sig ur då.

Det kan HÄNDA KILLAR NÄR DE VÄXER UPP att de kan känna för samma kön då men vad kan ni göra åt det då?

Ni ska vända om då och inte fortsätta att se åt samma kön då som ni har utan försök att släpp det då, genom att ni kan bli så sjuk tillslut  om ni kliver in relation på relation med män som gör er sjuk då genom att det är inte menat att ni ska leva så utan ni är född att leva ihop med en kvinna då som kan ge er barn, MEN ÄVEN GE ER KÄRLEK SOM INTE ÄR SAMMA SAK om ni lever med en man då.

Hur ska ni freda er då när ni känner att ni dras mot män samma kön som ni har då? Ni måste vända om då om ni känner det och inte ge upp då för ni kan få fel hela livet i underlivet då ni som har sex i ändan då. MÄN BEHÖVER EN KVINNLIG ENERGI DÅ som gör att de kan leva mycket bättre nu.

Men många kvinnor har vänt sig ifrån männen genom att de kan leva ihop då fast det händer inget med dem då utan det är männen som får problem då genom att de är inte gjort så männen, att ha sex med varandra då varje dag, TÄNK HUR EN KVINNA ÄR GJORT DÅ, att allt är så perfekt då att leva ihop män och kvinna då.

När männen växer upp när de är liten grabb, då KAN DET HÄNDA EN DEL SAKER I DERAS KROPP som de kan inte rå för då, men det händer saker för en del som börjar titta åt männen då som har samma kön som de har då.

Att det händer mycket när de växer upp då som gör att de kan även vara mer sårbar än andra barn då och kan känna tillit till en kompis då, att de känner så mycket för sin kompis då. Det kan även blandas i kärlek då när de växer upp då, att de känner så mycket för sin kompis kärlek då som är vanligt om det har hänt en del saker för dem när de växer upp, att de ser sin kompis på ett annat sätt då genom att de kan vara så mycket blandade känslor de har för honom då och där ska de vända om. SE SIN KOMPIS SOM EN VÄN DÅ och inte se åt honom på ett annat sätt då än en vän då.

MEN KILLAR KAN FÅ PROBLEM I PUBERTETEN när de växer upp och mer känslig än andra då och har mer av den känslan i sig då genom att de börja se åt sin killkompis då. Det kan hända killar när de kommer i puberteten ATT DE BÖRJAR DRA ÅT KILLARNA DÅ genom att något händer i kroppen på dem då när de växer upp då som de ska släppa då och många släpper det har jag sett då.

Genom att jag kan se unga killar idag som har lämnat den tanken då, att de kan inte ha sex med sin kompis då utan de kan känna av när de växer upp killarna speciellt då ,att de kan dras mot samma kön som de själva då. En del provar inte ens längre då genom att de kan ha det inom sig då när de växer upp och sen försvinner det när de växer upp då, att de släpper den tanken då att leva med en man då av samma kön som de själva då, ATT DE SLÄPPER DEN TRÅDEN DÅ och tänker inte på det medans en del kan utforska det och testa då och ser att det är mycket enklare att leva med sina kompisar då än en kvinna då och kan fortsätta hela livet att leva med samma kön och ha sex med varandra männen då.

JAG SER ATT DE FÅR SÅ FEL SIGNALER DÅ när de testar det och många accepterar det då och tillåter till och med det, att de få leva med män som i en riktig relation då. Många har gått med på det, men jag måste varna för det genom att DE BLIR SJUK NÄR DE LEVER FEL MÄNNEN DÅ genom att de är inte född så utan folk ska leva ihop med en kvinna och en man då och tittar ni som ser det. HUR ALLT ÄR KONSTRUERAT NU för er att ni ska även möta på andra män kvinnorna för att rensa energier med dem, men även leva ihop med dem då som är den bästa sättet för er då.

Men folk har vänt sig emot varandra då nu NÄR DE LEVER SÅ FEL med varandra då och blir sjuk av det då, genom att de inte kan se att det är så fel att leva så då genom att ni  har inte samma kropp som en kvinna har då. Ni har inte samma sätt som en kvinna har då utan ni har olika sätt för att kunna hjälpa varandra då och männen ska leva med kvinnorna då, genoma att männen är den starkaste av dem då genom att de är byggt på ett annat sätt männen då än vad en kvinna är byggd nu genom att ni har inte samma muskulatur ens männen och kvinnorna som alla kan se då, att det blir det bästa förhållandet då om ni lever ihop man och kvinna då.

Genom att ni kan hjälpa varandra varje dag då genom att varje kvinna har inte samma muskler som männen har. De ska leva under samma tak som en kvinna lever idag genoma att GENOM ATT VARJE  MAN ÄR BYGGT PÅ ETT SÄTT att leva ihop med en kvinna och varje kvinna är byggt på ett sätt att leva ihop med en man då, genom att de är skapt som man och kvinna då. Det är meningen att ni ska leva ihop för att få allra bästa livet ihop då och inte leva med kompisar och ha sex med dem då UTAN NI ÄR SKAPTA SOM MAN OCH KVINNA för att leva ihop då och får det bästa av allt då när ni hjälps åt då.

MEN NU HAR ÄVEN KVINNORNA RATAT MÄNNEN DÅ och en del väljer att leva med en kvinna, men det kan komma sen ni är barn att ni har varit utsatt för problem då och dras till att leva med en kvinna då som ni ser enklaste sättet att leva då, att ni dras till samma kön samma som männen gör, men ni får inte ut så mycket av det då.

Men jag ser så fel ni gör nu, men många kvinnor har fått så mycket problem med männen och då kan de dras till samma kön då genom att ni ser så mycket problem med männen idag och även från er barndom kan en del välja att leva ihop med kvinnorna som de tycker är mycket enklare då, men ni väljer bort något SOM NI BORDE HA I ERT LIV, genom att ni är inte konstruerad som en man då och kan inte känna samma då, genom att många kvinnor kan gå mellan männen då och kan leva med både kvinna och man, men ser så mycket fel i det genom att ni väljer bort för ni känner att ni vill leva med samma kön då och känner att det är mycket enklare då, att leva då GENOM ATT NI HAR FÅTT PROBLEM MED MÄNNEN SEN NI VAR BARN. Det kan följa med er då och ser männen som ett hot en del kvinnor då som dras till samma kön som dem själva då att de dras till samma då.

Genom att DE KAN KÄNNA SÅ MYCKET KÄRLEK för en vän som killarna kan känna då genom att ni är inte född att leva kvinna och kvinna ihop, men ni kan välja det ändå för ni är så besviken på mycket då och ser inte en chans att hitta rätt då och kan rata männen då.

JAG VARNAR FÖR DESSA RELATIONER genom att de är fel att leva då och låt folk få hjälp nu och inte kliva in dessa relationer som jag ser är så fel att leva och speciellt männen blir sjuk av att leva ihop med andra män och ha sex ihop då, men kvinnorna blir inte skada på samma sätt då, men männen när de lever för länge så fel med varandra då.

Jag ser att allt är så accepterat idag. JAG VILL VARNA FOLK NU att inte leva så fel som ni lever idag många idag genom att ni är inte född så. Jag vet att ni kommer inte ta åt er en del för det har gått för långt nu att ni lever så fel nu.

Men det är killarna som får mest problem då när de börjar se åt samma kön då KILLARNA FÅR STORA PROBLEM OM DE FORTSÄTTER DÅ och vänd om då, om ni känner att ni dras mot samma kön då vänd om då för att slippa bli sjuk då och om ni känner att ni dras till samma kön släpp den tanken och se inte åt de hållet då, utan släpp den tanken då för att inte bli sjuk nu.

Hela tiden föds barn SOM KAN HA LITE FEL när de föds som har just de felet då, men ni kan ta er igenom om ni släpper den tanken då när ni känner det i kroppen då, att det är fel och DET ÄR MEST KILLAR när de växer upp och kommer i puberteten då att de känner av, så mycket då när kroppen håller på att utvecklas och då kan en del känna av så mycket i kroppen då när ni växer upp då. Det kan många killar att ni känner extra för er kompis då att ni kan känna kärlek då som är så vanligt ibland att känna då när ni växer upp då, men killarna ska se åt ett annat håll om ni känner det för att inte kliva in i så fel relation då.

Det händer många killar idag att de kan känna så mycket kärlek för sin kompis då och KAN BLANDA IHOP DET DÅ genom att ni dras inte till en kvinnlig energi utan en manlig energi då som blir fel då.

Hur ska ni göra som känner så?

Ni ska inte kliva in i det för det går över då, men en del kan inte låta bli tanken då att testa då eller så råkar ni ut för dem som redan har testat det då ,men vänd om då genom att ni kan bli så sjuk av det då, genom att kroppen är inte gjort och konstruerad så. Ni föds med varsin kropp en kvinna en man för att kunna leva ihop och FORTSÄTT INTE OM NI DRAS TILL SAMMA KÖN utan vänd om då för att inte bli sjuk då, genom att ni ser så många som lever så idag, men se inte åt dem då utan du kan vända om idag för att inte förstöra ert liv då GENOM ATT KROPPEN ÄR INTE KONSTRUERAD SÅ. Ni kan bara titta på hur en man och en kvinna är skapt nu.

Jag tar upp ett så hett ämne nu som inte ni vill se åt ens, genom att folk har så stor acceptans när det gäller det. Har galor för dem och ser inte att det är så fel då utan FOLK ÄR SÅ BLIND I MINA ÖGON och en del kan vara tyst om det fast de ser så mycket fel med det då.

Men jag måste ta upp det nu genom att jorden är upp och ner idag.Folk kliver in i fel relationer då som väljer av samma kön som en del kan känna är mycket enklare då att leva då, men i mina ögon är det så fel genom att ni är inte skapt så och DÅ BLIR DET FEL med er när fortsätter leva så fel då. Ni kan leva ihop med vänner, men inte som en relation då. Det är något annat det, att leva med vänner då, men nu har så mycket blivit så mycket fel nu.

JAG VARNAR FÖR DET NU GUD

PENGAR OCH SKULDER MÄNNISKOR HAR IDAG

Kan skapa en massa konflikter hos folk då när de sitter med skulder och kan inte betala sin skuld de har till folk då och då kan folk bli påhoppad av dem när de inte kan betala den skulden de har till folk genom att det finns inga pengar att ta ifrån då.

SÅ KAN EN DEL HAMNA IDAG när landet ser ut som det gör idag att folk har svårt att betala det allra enklaste nu när landet har sån stor kris då.

Det skapar MINDRE JOBB för många idag genom att många kan hanka sig fram på små pengar medans en del kan skrapa ihop mera pengar då.

Hur har landet sett ut förut tror ni?

Ni har haft mycket bättre förr MYCKE ENKLARE ATT FÅ JOBB DÅ genom att folk kunde förut lätt få arbete när klev in på en del ställen då, men idag är det så långa köer så folk kan inte kliva in på ett företag som förr och söka jobb som var vanligt förr, att folk kunde lätt gå runt och fråga om de hade arbete till dem, men idag har det försvårat allt genom att de måste sitta och skriva ner en massa saker om sig själv då som de ska lämna fram till dem då.

Det kan försvåra jobbet de vill ha då genom att de kan vara så duktig på jobbet de söker som andra söker då och då kan en del falla där genom att de har för mycket sökande till samma jobb då och halkade på ett brev eller ett foto då, genom att folk kan få dålig känsla av just den personen då genom att de kan inte se personen alls då genom att brevet var inte nog utförligt för dem då, att de hade så stor trust till dem då och då kan många idag halka på det, men kan så mycket då MEN KAN HA SVÅRT ATT VISA FRAMFÖTTERNA EN DEL FOLK när de ska bara skriva ner en cv, som alla vet att folk måste vara tydlig då för att kunna få ett arbete idag då.

Hur har det blivit nu genom att JAG SER ATT CV ÄR ETT SÄTT ATT HITTA FOLK de söker då, men det är även en bromskloss för många som är bra på sin sak genom att de har så svårt att hitta rätt då, genom att den som går igenom pappret från dem ser inte den chansen för dem. Det kan ha med olika signaler folk får då genom att de kan inte se rätt då och då har folk extra svårt ibland få ett jobb de gillar då GENOM ATT DE SITTER FEL FOLK PÅ FEL PLATS som anställer folk då.

Genom att de kan inte se chansen då att ta in en person som kan passa in perfekt på jobbet då och kan städa bort ansökan då när de ser att de inte gillar det. MÅNGA FOTON KAN VISA FEL på många människor idag genom att bästa sättet det är ATT TRÄFFA ÖGA MOT ÖGA för att kunna lära känna dem då genom att ett foto säger inte så mycket om dem då GENOM ATT DE KAN LÄSA AV DEM SÅ FEL DÅ.

Det är bättre att prata med med folk när ni ska anställa dem då, att göra som långt tillbaka då ATT STRUNTA I ALLA CV som många kan lyfta fram sig i, men kan fortfarande mindre än den som de städade bort då, genom att folk passar för olika yrken då och kan ha svårt att sätta fram sig själv då, fast de kan så mycket och även gått en massa skolor och kurser, så kan de ha svårt idag de som går efter bara cv då, genom att DE KAN INTE LYFTA FRAM SIG SJÄLV DÅ många som halkar på det.

Jag vill att folk ska kunna mötas öga mot öga och se hur människor är för att folk ska få rätt jobb då, genom att så mycket folk sitter på fel plats då och försöker hanka sig fram hela tiden då på andra jobb då och kan vara så less och trött genom att de sitter på helt fel arbete och DÅ KAN KROPPEN TA STRYK PÅ DEM NÄR DE JOBBAR MED FEL JOBB DÅ,att de känner själv när de är på fel arbete, så fortsätter de till nästa och nästa och provar sig fram då, men halkar hela tiden för de gillar bara ett visst arbete då.

GENOM ATT DE FÖLJER ÄVEN PLAN FOLK ÄR FÖDD MED för att kunna överleva då och då gillar folk vissa arbeten för där kan de arbeta då och drömmer om det hela tiden, att det är rätt arbete för mig då.

Nu ser jag så mycket FOLK HALKAR PÅ CV som folk skickar in nu får tillbaka hela tiden samma svar, att de valt en annan person då fast jag ser att de har inte valt rätt person när de inte kan läsa av dem rätt, genom att cv där kan folk bli så lurad på folk när de anställer dem då, genom att ett foto kan visa så negativt för en del folk som anställer folk då och kan inte se dem jobba hos dem fast de kan så mycket, så kan de säga nej, genoma att de halkar på ett foto och även på hur folk skriver ner en cv då och DÅ KAN FOLK FÅ SVÅRT ATT FÅ JOBB DE HELST VILL HA IDAG .

Genom att folk går bara efter cv nu SOM JAG VILL ATT DET SKA BLI EN ÄNDRING PÅ DET, genom att det är så mycket folk som halkar på det nu. Jag ser att folk kan så mycket och skulle vara mycket bättre än den de anställde, men de tar inte in dem alls utan ser efter ett cv SOM DE SKA LÅTA BLI många gånger då utan låt folk få besöka dem öga mot öga när ni söker folk då och låt inte cv vara den ni söker folk efter då.

Genom att en del kan även visa upp en fel bild av sig själv genom att de vill ha jobbet såklart och de köper det ibland då, genom att de kan lägga ut så mycket bra hos sig själv då när de tar emot ansökan då. Folk kan halka där och ANSTÄLLER FEL IBLAND genom att de kan rata den som skulle passat mycket bättre för jobbet, men gick efter en bild och sorterar efter det då. Folk kan ha även svårt skriva ner en cv rättvänd mot sig själv genom att så mycket folk har svårt att lyfta fram sig själv då och då får de problem med det, att de kan inte visa upp framfötterna alls genoma att DE SKRIVER NER FEL DÅ annars har de fått jobbet ser jag då, men de kan hålla på med att lämna in cv på cv hela tiden folk genom att landet har svårt med arbeten idag och då blir det långa köer till jobben då.

Jag tar upp ett stor problem för FOLK SOM GILLAR ETT VISST ARBETE, då är problem för många i dag, genom att de mår inte bra att ta ett annat jobb fast de måste göra det ibland för att överleva då genom att landet har så lite arbeten av den sorten för många idag, förr kunde folk kliva in på en affär, men nu kan de inte det ens utan de har även den biten att de vill att folk lämnar in ett cv fast de ska bara stå i en kassa, så har även de som gillar affär problem med det fast de kan vara så duktig på att hjälpa folk och sälja så bra åt dem fast de kan inte se det när de läser ett cv då.

Genom att de kan inte läsa av det rätt då genom att ett foto säger inte så mycket då när de ska anställa folk då. Jag ser att många affärer har börjat med det som jag ser försvårar för dem som har svårt att visa framfötterna då, genom att de kan bo en perfekt arbetare då till dem, men kan ta en annan genom att de läser efter fotot eller vad de har skrivit ner om sig själv då. MÅNGA KAN HALKA PÅ DET de som vill så gärna stå i affär, att de kan halka som andra kan halka då när de ska anställa folk då. Det bästa av allt det är att möta folk öga mot öga då när de anställer folk så var det långt tillbaka, men inte i dag är det så mycket av det nu utan många får lämna in cv på många företag idag.

Jag tar upp ett stort problem idag och nu har ni fått mer folk till Sverige och DE SKA OCKSÅ HA ETT ARBETE EN DAG när de är klar för arbetslivet då.De ska också leva och bo men även boxa sig fram bland olika arbeten då som landet bjuder på nu genom att folk vill kunna betala sitt uppehälle då.

Genom att så många kan åka på det arbetsförmedlingen erbjuder då som inte ger rätt betalning då genom att LANDET HAR SÅ LITE JOBB ATT ERBJUDA SOM ÄR PENSIONSGRUNDANDE LÖN som de måste ändra där för att få landet att gå runt då men även höja deras lön de betalar ut varje månad då, genom att de ska arbeta och bo alla som bor i landet då. FOLK KAN HALKA EFTER MED EN MASSA SKULDER när de inte får in sina pengar då som många kan halka på då, genom att de kan sitta med lån en del folk kan hamna efter med en del räkningar då genom att de kan inte betala då sina lån. De kan inte gå till andra och be att få lite hjälp med sina lån de har då utan de kommer efter många idag när landet ser ut som det gör idag.

FOLK FÖRSÖKER TESTA SIG FRAM PÅ EGET SÄTT DÅ, genoma att de försöker då hitta jobb som de kan även ta svartjobb en del då när det krisar för dem då genom att det finns så lite jobb som ger extra bra betalt då när de ska bo och äta, då kostar det att leva då och då kan en del ta extra jobb, men tänker inte på att det är svart de arbetar då, genom att många har inte så många val ibland när de ska betala en del räkningar då och även få mat på bordet då.

Vad är det för fel tror ni då att folk halkar på att jobba svart ibland?

DE FÅR INTE PENSIONSGRUNDANDE LÖN SAMMA SOM ARBETSFÖRMEDLINGEN DELAR UT TILL FOLK som inte kan få ett riktigt arbete då. Jag ser att det är samma sak genom att folk halkar på pensionen de ska ha när de slutar att arbeta då. Det är faran för er som halkar på riktiga arbeten då, genom att en dag ska ni sluta och arbeta då och då får ni mindre pension fast ni har jobbat hela livet. Men ibland svart eller så har ni tagit från arbetsförmedlingens arbeten, men ni halkar på båda två för det har inte pensionsgrundande lön då, både ni som jobbar svart och ni som jobbar med jobb som arbetsförmedlingen har erbjudit dig jobb med inte pensionsgrundande lön då.

Det kan se så bra ut MEN DET SER INTE BRA UT I SLUTET PÅ ERT LIV DÅ när ni ska gå i pension, då först ser ni vilka fel ni har gjort, men ni kan inte ändra om det alls då, genom att ni inte kan vända tiden tillbaka utan ni tog jobb som du hittade, men såg inte faran då utan tog det du fann tills du en dag står där och får så lite pensionspengar då.

Vad har hänt då? 

Svaret är så enkelt ni JOBBADE SVART OCH TOG ARBEN FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN  och vad hittar du då när du ska få pension?

LITE PENGAR KOMMER NI FÅ ni som går på dessa svartjobb och från arbetsförmedlingen erbjuder utan pensionsgrundande då. DE JOBBEN SKA NI RATA NU om ni vill få ett bra liv med en bra pension när ni slutar ert arbete. Jag ser att de borde höja pensionen mycket mer för att kunna leva och den pensionen ska vara samma som när ni arbetade då.

GENOM ATT NI HAR SAMMA UTGIFTER SOM NÄR NI ARBETADE att ni har samma och även mer ni som blir sjuk, då brukar det kosta mer när kroppen håller på att lägga av för en del folk då. En del kan vara mer sjuk än andra då och det är så olika där då, men det kostar även för en pensionär som gillar att leva som de levt förut en del älskar att resa då som de gjorde när de var ung och hade arbete då, men de älskade att resa då och samma är det när de blir gamla, att de vill resa en del folk för att se andra ställen då och även DRAS TILL LÄNDER DE KÄNNER IGEN som alla kan förstå varför de älskar landet så mycket då, att de har levt där då och då städar de energier från landet de har levt i då.

Det är så vanligt idag, att folk reser till vissa ställen idag GENOM ATT MÅNGA IDAG FÖDS MED EN PLAN DÅ att följa då och reser de till vissa ställen för att rensa sina liv då. De har minnen från landet då och kan besöka det flera gånge en del eller så bara en gång de reser dit, men idag kan folk resa till länder BARA FÖR ATT RENSA SINA LIV DE HAFT NU. 

Det är inte konstigt alls att ni känner för ett visst land då, att ni måste dit då, men för att rensa då och rensa med folket då ni lever med är mycket vanligt då, att resa med dem då genom att NI RENSAR OCH RENSAR ENERGIER DÅ med varandra då och då kan en del rensa så mycket, genom att de måste resa dit hela tiden då genom att de har liv ihop där. Har haft mycket kontakt med folket som lever där när de besöker landet då att de känner av bara energin då när de går, men många tänker inte på det att de måste dit för att rensa sina energier från förr då. Jag vet att många åker till många länder då FÖR ATT GÅ PÅ ENERGIN LANDET HAR DÅ, att bara vara där då och kan uppleva mycket då när de är där då.

Det kostar så mycket att resa för en del folk och en del kan ha liten ekonomi då för att kunnar resa ut till dessa länder, men MÅNGA IDAG KAN BÖRJA MED REGRESSION  för att rensa sina liv och det fungera lika bra då när de gör regressioner då genom att de tittar på gamla liv de haft då och därför har många idag lärt sig om regression och titta på sina liv då, genoma att folk kan välja ibland hur de vill göra då, men många kan inget om regressioner då, men de kan söka upp ett land för att bara vara där då och det är lika som en regression, de kan ta den vägen eller så tar de landet och besöker landet då genom att de måste bara dit känner de då och samma är det med regressioner, att de känner ibland att de måste titta på en massa problem då och då hittar de igen sitt stora problem då, genom att de fick upp det då. Vad som har hänt när de känner som de gör då, KAN FOLK KIKA PÅ DET folk kika på det för att bara reda upp det då.

Så ni kan resa men även vara hemma för att lösa upp era problem då genom att ni tittar genom regressioner då som att gå tillbaka till tidigare liv ni haft då. JAG TOG UPP ETT ÄMNE NU SOM HÄNGER IHOP MED ER, att ni vill kunna resa som många gör idag när ni blir pensionär, de vill fortsätta att resa ut då. Det gäller att ni tänker till ni som har svartjobb eller från arbetsförmedlingen jobb som inte är pensionsgrundande lön, att ni tänker till ni som vill ut och resa då när ni har gått i pension som har mera tid att göra det. Ni som inte har ett arbete att gå till då.

Nu tog jag upp om så stora problem som landet har just idag. JAG VILL FÅ EN ÄNDRING som ni ser nu för att ni ska få det bättre alla som bor i landet nu och då tog jag upp om detta problem idag, fast jag har tagit upp förut men blandar alltid in det då, genom att jag måste hjälpa folk och det är bra att ta upp det flera gånger så folk börjar och ser att det är viktigt då när ni går i pension då som många kan lägga på hyllan och tänker inte på det just då när de jobbar, men sen kommer smällen och då blir ni inte så glad av det då.

Men jag visar upp hur landet ser ut idag nu och MYCKET PROBLEM MED PENGAR HAR FOLK IDAG på grund av för lite jobb då. Jag vill få en ändring på det nu när det är så lite pengar folk får röra sig med då. Jag vet att det finns folk som har bra lön, men  nu pratar jag om er som inte har det alls nu. Ni vet redan om det många av er, men ni kan blunda ibland för ni orkar inte med det alls då genom att ni har inte sett till att ta rätt arbete då som ger en bättre pension då många kan glömma bort det då men jag tar upp det igen och igen för att varna er då så ni inte står en dag utan pension och jobbat svart mesta tiden eller så har ni haft jobb från arbetsförmedlingen som är lika illa som svart då genom att ni såg inte igenom vad de gav er då att ni fick ett jobb som inte är pensionsgrundande då och ni halkar rejält på det då.

NI MÅSTE JOBBA MED JOBB SOM ÄR VIT och inte svart för att få en pension då, men även inte ta jobb från arbetsförmedlingen som inte är pensionsgrundande arbete då för att klara er pension när ni har slutat jobba då.

Jag vet en del kan jobba längre för de vill det, men det är era val ,men ni måste se till detta nu så ni inte halkar på det nu jag har tagit upp om nu. Svartjobb ser så bra ut för stunden men även de erbjuder arbetsförmedlingen erbjuder ser okej ut för en del folk som halkar in på det för ni har inte lust att titta efter riktiga jobb då, men även för ni kan gilla det ni arbetar med då, MEN DET KAN BLI EN FÄLLA FÖR ER även om ni gillar det ni gör för ni måste ha pensionsgrundande lön när ni går i pension och då spelar det ingen roll hur mycket du gillar det då, men du halkar i slutet då, genom att DU SÅG INTE FALLGROPEN I SAMHÄLLET DÅ.

Det är lätt för många att halka där då för att ni kan gilla jobbet ni håller på med då men då ska de ge er pensionsgrundande lön eller sluta att jobba svart och måste skatta för pengarna, DÅ KAN NI VARA KVAR PÅ DITT ARBETE, då först kan du säga ja till ditt arbete då om du får pensionsgrundande lön från ni jobbar hos, då kan ni stanna kvar men annars måste ni söka er vidare där de ger er rätt lön som är pensionsgrundande lön, då måste du vidare även om det kan kännas tufft att lämna ditt jobb du har då.

Men får du inte pensionsgrundande lön även om ni tjatar på dem, att ni måste ha det för att kunna vara kvar och jag kan inte jobba svart längre nu utan måste jobba vitt nu för att få en pension, då ska ni gå om de inte går med på det LÄMNA JOBBET ILLA KVICKT och sök ett arbete med pensionsgrundande  lön då för att få en lön när ni går i pension då, genom att folk har så liten pension nu när de har jobbat, men vad får ni som har jobbat svart mycket men även tagit från arbetsförmedlingen de erbjuder er då utan pensionsgrundande lön.

Vad får ni då tror ni?

Ni får det illa idag många måste söka upp sociala som ger så lite pengar när ni söker lite hjälp då. Jag vet att folk får liten pension idag och måste spara då, genom att de vet att de får så lite pengar i slut när de går i pension och så illa har det blivit nu att folk måste spara nu och många yngre tänker inte på det då mens de jobbar då, men jag ser att folk ska inte behöva hålla på att spara för att de ska extra pengar när de gå i pension då UTAN BETALA UT RÄTT PENSION TILL ER då, slipper ni ha ett sådan system då, att ni måste lägga undan pengar för ni pensionssparar då.

MEN JAG VILL ATT FOLK SKA FÅ FULL PENSION när de går i pension och de kan få spara genom att det är inget fel i det att spara, men inte bara för pensionen är för låg, då blir det fel i mina ögon sen ni gjorde om mycket för er nu. Jag ser att folk har rätt till full pension när de går i pension med samma lön som när de jobbade då för att de har samma utgifter som när de jobbade då. DÄR VILL JAG HA EN ÄNDRING NU ATT ALLA HAR RÄTT TILL DET NU.

Jag upplyser om alla fel jag ser nu och allt ni måste ta itu med nu för att vända landet rätt svenska folket nu och ni ser som mig såklart då. Leva ska ni alla göra nu och inte hamna utanför samhället nu. GUD 

KRAVALLER OCH BRÅK

Så ser Sverige ut idag bara en massa bråk är det hela tiden genom att folk har tagit för givet mycket idag att de kan göra som de vill utan att ta hänsyn till människor då.

Genom att folk inte kan prata med varandra då blir det bråk och skrik ibland när de inte kan prata ut om det vanligaste folk pratar om då. Hur vi än vänder på olika saker och ting, så blir det mycket bråk idag genom att FOLK HAR SLUTAT ATT RESPEKTERA VARANDRA DÅ och då blir det oftast en massa konflikter när folk inte kan prata då.

Nu tar jag upp om ett jättestort problem som landet har fått nu, att folk kan knappt inte gå ut nu genom att folk kan bli utsatt för det ena än det andra idag genom att folk inte kan prata längre nu och då kan en del bli utsatt för problem, som jag ser att det är så dumt att hålla på att bråka med varandra då, ISTÄLLET FÖR ATT KUNNA PRATA VARANDRA TILL RÄTTA DÅ, så ni slipper en massa bråk då.

Hur många tänker så nu genom att landet är så uppdelat idag som alla ser nu, att folk bråkar om det ena än det andra och tror inte ens på människor som ser mycket längre än vad de kan se nu och då blir det bara en massa konflikter nu, genom att folk inte kan se samma sak som händer nu och då blir det bara en massa konflikter då GENOM ATT LANDET ÄR UPPDELAT I TVÅ LÄGER IDAG som alla kan se nu, att många kan inte ens prata om invandringen medans en del kan prata om det då genom att de är rädd att säga som det är en del då och är rädd att bli påhoppad om de säger för mycket nu om Sveriges problem då och kan ställa till en massa problem då om de säger lite för mycket till dem.

Men varför har det blivit så här tror ni?

Jag vet att folk kan inte se klart alls genom att många kan sitta så chockad när det händer så mycket som det har hänt nu och läser även olika tidningar då och kan känna att allt känns så himla mörkt nu när de ser vad de skriver om, som alla ser att varje tidning är mörk idag och varje nyhet är mörk idag, genom att det är BARA EN MASSA BRÅK OCH KRAVALLER IDAG SOM HELA LANDET SER UT NU. Ska vi vara extra noga nu, så ser jag långt tillbaka hur det såg ut då.

Hur det ser ut idag så är det inte kul att se, HUR ETT LAND HÅLLER PÅ ATT FÖRVANDLAS TILL EN SOPHÖG NU genom att folk som flyttar hit får inte ens hjälp då att leva på ett bra sätt då. De hjälper inte ens dem då, ATT KUNNA SÄKRA LANDET LITE MER DÅ genom att de kan inte hjälpa folk rätt då genom att folk inte kan se hur det ser ut idag, genom att idag kan inte folk gå ut som de gjorde förut då.

Genom att folk kan bli mördad på öppen gata nu. Hur har det blivit idag GENOM ATT ALLT KÄNNS SÅ MÖRKT IDAG när vi ser hur Sverige har fått det nu genom all invandring nu som inte har samma sätt som ni svenskar har då, genom att det är så lite av det nu att ni har skadat varandra då. Det är sån liten klick som har gjort det, men nu har ni en stora problem genom att ni inte lär dem som flyttade in hur ni lär er om svenska folket kultur nu.

DET ÄR SÅ LITE HJÄLP ATT VISA DEM RÄTT NU och då har Sverige bara en massa kravaller och bråk i landet nu. Det har blivit för mycket av den delen idag att folk inte kan samsas alls nu, som jag ser att nu har det blivit för mycket av alla dessa problem landet har nu genom att FOLK FÖR LITE REDSKAP NÄR DE FLYTTAR HIT, men ni går efter dem då och låter de hålla på som de gör nu.

Det blir då problem när inte en regeringen kan styra upp ett så litet land som Sverige ,då har landet stora problem när folk blir utsatt för stora problem när de hjälper folk in i landet och inte talar om hur ni lever, VILKEN KULTUR NI HAR I LANDET. Ni tar inte upp om det alls utan folk får göra som de vill när de flyttar hit och stjäl från svenska folket hela tiden nu och folk håller på bli less på allt nu.

Genom att många kan bli utsatt för så mycket stölder idag när de har öppnat så mycket gränser till landet nu. Många av dessa länder ÄR INTE RÄDD ATT STJÄLA FRÅN FOLKET ALLS NÄR DET KRISAR för dem och så har det varit långt tillbaka som jag tog upp om för ett tag sen, att många som flyttade hit och starta sin egen business på stulna saker då. Men så ser landet ut idag och nu tar jag upp om det igen för att varna genom att när folk har lite pengar, DÅ STARTAR DE UPP SIN EGEN BUSINESS på stulna pengar nu och så ser landet ut nu, att många blir av med dyra saker idag när de har tagin in så mycket folk som har så lite pengar då att leva på då. En del folk hittar på egen business och stjäl från folk. Jag ser att landet har fått problem med så mycket nu, genom att svenska folket känner sig så otrygg idag genom att allt är så enkelt att stjäla från människor idag.

När folk går med små pengar i fickan, då kan de hitta på det som inte så mycket svenska folket gör idag utan det är mest folk som flyttar hit från andra länder som startar den business. De köper saker på svarta marknaden då. Jag tar upp om det igen genom att landet har problem med folk de inte kan lita på nu. Det har blivit så mycket av den varan nu, så folk känner sig inte säker alls då, ATT DE KAN ÄVEN KAPA KONTON om de vill utan att ta hänsyn till annat folk då. Bankerna försöker säkra allt då och hittar på nya säkra saker då, så inte folk ska stjäla då.

Hur har det sett ut förut i landet då när jag tittar långt tillbaka på det och har sett att NI HADE INTE SÅ MYCKET PROBLEM som ni har idag, en del kunde göra ett bankrån, men inte som det är idag nu och då har svenska folket stora problem genom att folk börjar se vart allt kommer ifrån då. Folk som inte håller på med det kan råka illa ut då att folk drar folk över samma kam då, genom att folk kan börja blir rädd för folk som flyttar hit när de ser vad de gör. De förstör för andra som sköter sig exemplarisk då medans andra kan inte sköta sig alls då. Det ställer till för de som sköter sig då och inte stjäl och våldtar kvinnor och barn utan de skulle aldrig komma på den tanken ens då, medans en del bara vill förstöra för svenska folket nu.

Hur ska vi få en ändring på det nu?

Genom att jag försöker nå ut till er genom att jag vill hjälpa er, att sätta stora regler och få folk att sluta upp med det genom att jag ser vart allt kommer från då när folk har lite pengar vad de gör då. JAG MÅSTE TA UPP DET IGEN när regeringen hjälper folk att de måste hjälpa folk, så de kan klara sig hela tiden och inte att de ska börja stjäla från svenska folket då och hitta på egen business när de fattas pengar då, genom att de är inte rädd många som kommer från dessa länder att starta upp egen business med stulna saker då.

 Hur ska vi få slut på det då tror ni?

Jag ser hela tiden att folk har så lite jobb de som flyttar hit förr kunde folk arbeta svart men nu gör inte så många det som de gjorde förr, men fick inte jobba svart överhuvudtaget, men de gjorde det ändå tills de fick sitt uppehållstillstånd. Jag ser att de vill få bort den biten då, men ibland är det bättre ATT FOLK KAN KLARA SIG SJÄLV när de kommer till Sverige då.

Genom att de kan söka sina jobb då som många svenska ungdomar kan göra när de jobbar på utlandet då, att sätter sig inte och tigger eller tar pengar från landet det jobbar i UTAN DE JOBBAR OCH FÅR EGEN LÖN när de jobbar i landet och lever inte på landets pengar alls då utan får lön från dem de jobbar hos då.

JAG SER HUR SVERIGE SER UT IDAG genom att folk har så lite jobb och väntar på ett uppehållstillstånd då. Jag ser att låt de jobba istället för att slippa en massa problem då, låt de få söka sina jobb när de flyttar hit som svenska folket får göra när de jobbar i ett annat land. De får lön från stället de jobbar hos då.

 Varför kan inte Sverige göra det?

För att underlätta för dem som söker sig hit, att de får jobba när de flyttar hit och långt tillbaka fick de jobba när de flyttade hit genom att DE FICK INGEN HJÄLP ALLS  när sökte sig hit då utan de jobbade svart under tiden de väntade på sitt uppehållstillstånd.

Det skadar ingen då LANDET FICK INTE LIDA AV DET utan det var så lite folk som sökte hjälp då genom att de hade inte den rättigheten då, men nu får de så mycket pengar som en del ser nu fast det ska räcka till mycket då.

En ensam mamma ska ha ett bidrag, då ska hon ha ett underhållsbidrag som folk får i Sverige när de har blivit ensam då och då får de bidrag från dem som alla svenskar får när de har skilt sig, att de får bidrag tills en viss ålder, tills barnen klara sig själv då sen får de inte bidrag längre då, genom att barn kostar pengar att försörja då, men sen ska de söka sig arbeten de som har flytt hit, men UNDER TIDEN FÅR DE VÄNTA PÅ ETT UPPEHÅLLSTILLSTÅND och kan dra ut på tiden då.

De får pengar från regeringen då när de väntar på sitt uppehållstillstånd som jag ser att de gör helt fel då, GE DEM ETT ARBETE ISTÄLLET FÖR ATT SPARA PÅ PENGARNA DÅ, ge dem istället ett jobb än att sitta och vänta på det. Det kostar pengar för regeringen då genom att de måste betala ut till dem då, istället för att de kan jobba och ändra reglerna på svarta pengar då.

Genom att det är mycket bättre att de får försörja sig själv när de flyttar hit.

Det kan ni titta långt tillbaka HUR SÅG DET UT DÅ och folk fick jobb då. Det var inte svenska folket som fick stå för det utan de fick jobba själv och dra in till sig och sin familj då.

Men hur har det blivit idag?

Jag ser bara en massa problem då genom att de kan arbeta och även gå och lära sig svenska när de kommer hit, de som är intresserad av att läsa då och LÄSA EN MASSA KURSER de måste ta för att komma någon vart då.

Men de kan låta bli det en del för en del kan även lära sig svenska genom att DE LÄR SIG UTE I SAMHÄLLET DÅ och en del  har mycket enklare att lära sig då ett nytt språk då när de kan prata med svenska folket då. De kan lära sig snabbt då om de får gå ut bland svenska folket då och EN DEL ÄR INTE SÅ INTRESSERAD AV ATT LÄSA SÅ MYCKET, men de kan klara sig ändå med enkla jobb eller så kan företaget utbilda dem med små kurser om de behövs då, men nu har folk gjort så fel mot dem därför handlar landet i kris när de inte ser det nu.

De ska kosta på dem skolor som kostar så mycket då, att kosta på varje person som de hjälper då, istället för att ge dem ett arbete då och BARNEN KAN GÅ SKOLOR SOM FÖDS HÄR, de hänger med svenska folket då, men inte de som flyttar hit kan hänga med då genom att de lägger så mycket onödiga pengar på dem då som vill bara ha ett arbete då, men de måste gå och vänta länge på ett uppehållstillstånd då. Jag ser att där måste de börja ändra om genom att de måste se igenom detta nu genom att de måste även snabba på det då, genom att folk är så stressad när de väntar på sitt uppehållstillstånd då.

NI KAN ÄNDRA OM SÅ MYCKET för att spara på mycket problem som är nu. Jag tar upp om ett så stort problem som landet har nu genom att så mycket folk flyr genom att de är rädd för krig nu och då flyr många idag till säkraste landet de kan hitta då.

Genom att de vill inte bli utsatt för krig då och då får andra länder problem när de  flyr till länder SOM INTE HAR DERAS KULTUR DÅ. 

Jag tar upp det igen att folk måste hjälpa dem som flyr till Sverige genom att MÅNGA SOM FLYR BÄR SLÖJA OCH BURKA där har ni en stor kostnad genom att ni måste ändra om nu och hjälpa dem rätt. De ska släppa slöjan och burka när de flyttar hit då DE SKA LEVA SOM EN SVENSK DÅ. Jag tar upp om det igen att de måste hjälpa folk rätt nu genom att flyttar man till ett land som inte har den kulturen, då ska de följa den då och svenska folket har inte den kulturen ens då.

Folk täcker inte sig i Sverige då utan de täcker inte sitt ansikte då. De går utan att skyla sig och då ska landet visa upp dessa regler när de flyttar hit då, för att få landet att gå runt nu, då måste ni visa dem som bär burka och slöja, ATT DE MÅSTE LÄMNA SIN FÖRTRYCKTA KULTUR HEMMA DÅ och när ni kommer till Sverige då måste ni lämna den kulturen bakom er då.

Hur många har visat dem det?

JAG SER ATT REGERINGEN HAR INTE GJORT DET ALLS DÅ och därför har landet problem med mycket nu genom att då får svenska kvinnor och barn problem då.

Genom att MÅNGA AV MÄNNEN KOMMER FRÅN DEM SOM VÅLDTAR DEM DÅ och då kan ni ändra om det när de kommer hit då för att slippa en massa problem med svenska folket nu. Ni har inte sagt till om något nu utan de får leva som de gör i sitt hemland nu.

Det måste bli ett slut på allt nu genom att DE SKA GÅ MED SVENSKA FOLKET NÄR DE FLYTTAR HIT, skulle ni slippa många problem då om ni gav dem rätt undervisning då, att flyttar ni hit, då måste ni släppa burka och slöjorna då ANNARS FÅR NI SÖKA ETT ANNAT LAND DÅ om ni inte vill det, för i vårt land har vi inte den kulturen att vi täcker oss utan kvinnorna jobbar i landet då.

Hur många har tagit upp med dem om det nu?

Jag ser att regeringen HAR INTE GJORT ETT DYFT ÅT DET genom att de till och med har börjat förändra badhusen då och ordnat badkläder som täcker dem då, så illa har det blivit när de flyr från en sån förtryckt kultur. De får fortsätta i landet då genom att Sveriges regering är så svag att hjälpa dem rätt då. NI HAR EN SVAG REGERINGEN som inte kan hjälpa folk rätt nu.

Nu har landet problem med det genom att många av dem som bär slöja och burka vill inte ens till Sverige då genom att alla kvinnor och barn är så smutsig för dem, men ni kan ändra på det då GENOM ATT DE FÅR KLÄ SIG SOM SVENSKA FOLKET KLÄR SIG DÅ för att få slut på det då.

Det blir bara en massa problem med dem när de inte ger rätt hjälp till dem, då ska de till Sverige, då måste de följa lagen landet har då OCH INTE GÖRA SOM DE VILL DÅ. Jag tar upp ett så stort problem som landet har fått nu och NI MÅSTE HJÄLPA DEM RÄTT NU  för att få slut på problemen ni har nu, genom att ni måste hjälpa dem på en gång när de flyttar hit,då ska de visa sitt ansikte och inte täcka det då och samma med slöjorna, de får visa sitt ansikte, men de ska även de ändras om för de kommer från en sån förtryckt kultur både burka och slöjorna.

DE MÅSTE NI SÄGA NEJ TILL NU genom att männen får inte se en naken kvinna innan de har gift sig då. De får inte ens se en kropp och då får de problem när de flyttar till Sverige då, att de ser ner på svensk kvinnorna då genom att de täcker inte sig då och då måste ni ändra om detta stora problem nu,ATT DE SKA INTE TÄCKA SIG ALLS DÅ.

Jag förstår att många lider i landet som inte har den kulturen ens och nu har den flyttat till er då som inte ens besökt dessa länder som bär burka då, SOM MÅNGA SVENSKAR TYCKER DET KÄNNS CHOCKARTAT när de möter på dem i landet då genom att de själva inte rest till dessa länder då utan andra länder då. Jag ser att de måste ta tag i det nu för att få slut på det, de måste följa svenska folkets lag nu för att få slut på massa problem nu.

Jag säger det igen ATT LANDET HAR ALDRIG SETT UT SÅHÄR MED EN MASSA KRAVALLER OCH KONFLIKTER OCH BRÅK. De har inte haft det såhär, men nu har landet bara problem, som har hjälpt folk från en massa konflikter en del länder kan ha men även en del små krig som kan bli på en del ställen då genom att det är så mycket oro över jorden nu. Folk flyr för att kunna finna ett säkert land att bo i då, men då måste ni vara mer klar hur de ska leva då när ni hjälper folk i landet, vilka lagar ni har då.

Jag vet att inte alla har krig då utan det är mest en massa konflikter en del länder har då. Folk blir rädd för krig och flyr då till SVERIGE SOM ÄR ETT LAND SOM INTE HAR KRIG som är ett land som inte har krig och som inte har haft krig  på många år då. Flykt är jobbigt för mycket folk när de måste fly för att säkra sig då, men Sverige ska bara hjälpa dem som har krig nu,

Men jag ser att de har även hjälp folk som inte har så mycket krig nu. 

GUD

ÄLDREVÅRDEN

Vi reder upp saker och ting nu Birgitta så vi kan få lite ordning nu genom att du är en av oss nu.

Och hur många gånger ska jag bevisa det nu, att du är en av oss, men är så himla arg på mig nu och han du sitter och skriver med nu och du är fortfarande en av oss och du kan gå tillbaka hur mycket du vill när du mötte på mig då, som du såg att jag  bara kollade igenom ditt jobb då och SÅG HUR DU SÅG UT sen du hade gått första vägen med en man som du har ibland på jorden.

Genom att jag måste säkra mig som jag sagt många gånger till dig, att vi måste säkra oss när vi börjar med Sverige då. Nu har jag sagt det igen och tror inte på mig alls nu och bråkar på honom som jag hör som ska hjälpa dig snart när vi är klar nu. Han är din andra BIG PROTECTION och han har inte så kul i detta liv, genom att han måste sitta och vänta in nu SEN VI HADE ÖPPNAT SVERIGE DÅ och såg hur allt såg ut då och då måste du ha trust till mig nu och inte vara så himla arg på mig då och tror att jag lurar dig hela tiden då, som är det värsta du kan tänka dig nu, att jag ska lura dig när du är en av oss och VI KOM ÖVERENS OM ATT DU OCH JAG MÅSTE SITTA OCH SKRIVA  NU om det som händer nu.

Det är att du mår så fruktansvärt dåligt av det du ser nu och allt som världen har ställt till med nu och allt du ser hur Sverige gjorde mot dig, då har då så lite trust till landet nu SEN DU SÅG HUR KALL OCH HÅRD LANDET ÄR, då har du så lite trust till svenska folket Birgitta och jag kan förstå dig och den du ska jobba med snart, att ni ser bara problem nu och då vill ni inte ens se åt landet då.

MEN VI MÅSTE HA TRUST TILL MIG NU genom att du är en som jobbar för mig och även hon jobbar för mig, som du hade inte önskat dig det. Att hon hade fått sluppit detta jobb när du ser hur illa landet har det då. Hon åker på detta hemska jobb som du kallar det då, men hon måste gå med folket för att kunna förändra människor, men även för att putta folk rätt när det ser hur landet ser ut på många av dessa ställen, ATT FOLK LIDER SÅ MYCKET I LANDET NU och även mycket äldre lider i landet genom att de kan inte sköta om folk på rätt sätt har vi sett nu och då blir det problem för er med.

Genom att ni är den som  kommer från oss och DÅ GÅR NI DÄR FOLK HAR STORA PROBLEM NU och nu gick hon även där nu som du inte gillade alls när hon gick där. Men du måste ha trust till mig, att hon gillar just nu arbeta med det och sen kommer hon att sluta där när hon är klar med det.

Men hon går FÖR ATT VISA UPP HUR ÄLDREVÅRDEN HAR DET IDAG och då måste hon gå där där folk har fått så stora problem nu och då har hon känt in att gå där för att hon dras till det där folk har problem med vården, men även att många yngre kan inte jobba med äldre vården då.

Genom att de har så lite intressen att göra det och tar jobben för det finns så lite riktigt jobb som unga är mera intresserad av då, men så ser vården ut idag och då har hon gått, som du nu ser hur det är nu. Du måste ha sån trust till mig nu och inte vara så arg på allt nu, GENOM ATT VI MÅSTE HJÄLPA FOLK NU när vi ser hur illa det är nu.

Jag såg Sverige kommer få det illa snart och FICK DU OCH HON TA JOBBET  som ni alltid gör när länder måste ha hjälp och då är det ni som får födas för att hjälpa folk då, som jag ser från henne vad som är galet nu genom att många äldre får så lite hjälp då och kan inte ta hand om dem på rätt sätt då.

Vi har tagit upp om det Birgitta, genom att du ser från en som är 91 år hur de kan bo hemma, men även annan kvinna som bor hemma idag som har samma ålder som honom 91 år, men KAN KLARA SIG MED LITE HJÄLP I HEMMET DÅ med dem som kan städa åt dem lite grann, som kan städa lite bättre än dem som de inte vill ha i sitt hem ens utan de får ta folk till hjälp som kan städa mycket bättre en veckostädning då som inte alla får idag.

De som tar hjälp av varandra då, men får även BETALA EN MASSA DYRA PENGAR NU bara för att få lite hjälp och kan inte ens städa rätt som du själv har sett nu och så har det folk nu och då försöker de själv att städa för att slippa stora problem då.

GENOM ATT DE KAN INTE STÄDA DE SOM TAR HJÄLP AV HEMTJÄNSTEN FÖR MYCKET DÅ utan de kan hjälpa dem så lite då bara med det allra enklaste då som du själv har sett, att andra måste städa där genom att de kan inte städa hemtjänsten som väljer den tjänsten då utan då får folk gå utanför dem och välja någon som kan städa åt dem som du själv har sett Birgitta då.

Du är inte så glad på dem då genom att DU SER BARA PROBLEM MED HEMTJÄNSTEN DÅ om folk ska ha dem.

Folk ska de låta bli det eller KONTAKTA ETT FÖRETAG SOM KAN STÄDA DÅ EN VANLIG VECKOSTÄDNING som du gillar allra bäst då och ta bort allt från hemtjänsten när de inte kan sköta om folk på rätt sätt, som du har sett nu Birgitta. Hur det ser ut nu med folk som vill ha lite hjälp då, att folk kan tro att hemtjänsten är bra, men de ger så liten rätt hjälp folk vill ha.

Genom att så många långt tillbaka HAR BÖRJAT SE HUR DE STÄDAR DÅ och då vill de inte själva ta dem när de själv når den åldern då, genom att de ser hur de städar och VISAR SÅ LITE RESPEKT TILL DEM de hjälper då och då vill inte så mycket folk be dem om den tjänsten ens då.

MÅNGA PROVAR PÅ SJÄLV när de ser vad de kan göra då och då kan många låta bli att fråga dem tills de en dag har inget val då, att fråga dem om hjälp genom att de klarar inte av att städa själv då och då först måste de be dem om hjälp, men kan inte få rätt hjälp ändå när de köper in den tjänsten då.

Jag ser så mycket fel nu de gör med svenska folket nu, ATT DE KAN INTE TA HAND OM GAMLA MÄNNISKOR utan en dag är ni gammal och hur har ni det då, tänk bara efter nu, så ni kan ändra om många idag, att inte själv hamna där då genom att lära sig nu hur det ser ut idag nu med hemtjänsten nu.

ATT DÄR MÅSTE DET BLI EN STOR ÄNDRING NU, att de måste respektera folk när ska köpa in den tjänsten då, att städa efter de gillar då och inte ställa till så stora problem då som ni gör mot så mycket äldre folk.

Jag ser att det är mycket bättre att folk får bo hemma så länge de själv vill bo hemma FÖR ATT MÅ ALLRA BÄST.

Genom att de kan bli så sjuk när ni flyttar äldre människor in på ett hem, DE KAN BLI SÅ FORT SJUK för de kan ill trivas så mycket då när de flyttar in på dessa hem då och kan inte ta sig därifrån och många blir mera sjuk när de flyttas på hemmen då, genom att de kan inte leva då som de har gjort då och kan bli så sjuk då inombords när ni SÄTTER IN DEM PÅ OLIKA INSTITUTIONER DÅ, att de blir så sjuk inombords då ni som sätter in folk på institutioner de blir sjuk då.

De kan få ett konstigt beteende då som ni inte kan känna igen då genom att de har blivit så sjuk av att vistas där och vill bort från allt då när ni har satt in dem där och FOLK SKA VÄLJA HELT SJÄLV om de vill flytta dit, för de är så sjuk och vill ha all hjälp där, då ska de välja det helt själv utan att någon annan lägger sig i bara för ni inte orkar med dem då utan folk ska välja själv då.

LÅT DE BO DÄR DE VILL DÅ utan att någon ska tänka åt dem då, att du har blivit lite glömsk nu och de är inte mer glömsk än vad ni kan vara vissa dagar NÄR NI ÄR TRÖTT FRÅN JOBB NI HAR ÄVEN NÄSTAN BRÄNT UT ER många människor idag och då kan ni även tappa minnet när ni har bränt ut er, att ni är så trött då efter allt jobb då och kan missa en massa saker då, men ni kallar inte folk för senil då, men det gör ni till folk som är mycket äldre än ni är, då måste de in på ett hem genom att de har glömt en massa nu och då åker de in på ett hem då, genom att ni ser att de har glömt lite grann då och då är det stor fara för dem att leva hemma då, men säger ni samma sak till er när ni har hamnat  i samma problem, att det är en fara för er att stanna hemma nu?

NEJ SÅKLART NI ÄR UNG inte är ni senil fast ni kan även glömma bort så mycket viktiga saker som att betala en räkning, men ni kallas för utbränd då och gamla folket kallas för senil.

MEN SER NI INTE ATT DET ÄR SAMMA SAK DÅ.

Att många äldre är så trött efter allt jobb de har haft nu och då kan de stänga kontrollen på klockan, men även kan missa ibland en del saker då genom att de är så trött från jobb de haft, men HÅLLER ÄVEN KONTROLL PÅ VIKTIGA SAKER som de måste själv ha hjälp med då, men andra kan de glömma bort då när det blir för mycket för dem då, MEN DE KOMMER IHÅG SIG SJÄLV SÅKLART DÅ.

Men kan glömma andra saker som folk vill ha hjälp med då, genom att de kan vara så trött efter jobb de haft då. NÄR DE BLIR GAMMAL DÅ VILL DE BARA VARA DÅ utan att passa en massa tider som de hade när de jobbade då. De kan klara sig själv fast de kan glömma bort saker och ting, men det är inget större fel på dem.

Folk kan kolla upp dem som ni ska sluta med nu utan låt folk få leva ifred nu och släpp all kontroll på dem då genom att ni kallar det för utbränd när ni är trött, men ni är inte senil då, men äldre är alltid senil när de glömmer bort en del saker. MEN VARFÖR INTE KALLA ALLA FÖR SENIL när ni glömmer bort saker och ting och ser ni hur ni gör mot de äldre nu.

Jag vill att äldre ska få leva för folk måste få leva och nu tog jag upp ett så stort problem när folk blir utbränd som kan glömma så mycket saker då. Jag tog upp om senil ATT NI HAR LIKNANDE SYMTOM, genom att ni är så trött efter allt jobb och ni kan kalla det vad ni vill för mig, men ingen ska sättas in på ett hem bara för de glömmer lite tid då utan låt folk få leva då. 

OM DE ÄR SÅ TRÖTTA SÅ DE SJÄLV VILL DET, DÅ KAN NI GÖRA DET, men annars ska ni inte sätta in dem på ett hem då utan låt de leva ifred då genom att de mår så dåligt när ni väljer åt dem nu och då blir det så fel utan låt de välja själv nu, så när de känner att de inte orkar med sitt hem då, då kan ni hjälpa dem in på ett hem ,då först kan ni göra det, men annars låt de stanna hemma då med rätt hjälp till allt, SÅ DE KAN STÄDA PÅ SITT SÄTT DÅ, då först kan det bli bra för många äldre då, om de får välja själv då den rätta hjälp de vill ha då.

En del kan köpa in rätt städhjälp NÄR DE VILL FÅ RÄTT STÄDNING I HEMMET som jobbar med att städa hemma hos folk då för att folk ska få rätt hjälp, då måste de köpa från dem som jobbar med hemstädning som har det som yrke då när de köper sin tjänst äldre  då, låt de få lägga sina pengar rätt då genom att folk som köper hemstädning de vet alla att det kan kosta lite mer än andra saker då.

Det är mycket mer vanligt bland rikt folk, att de köper den tjänsten att de kommer hem en gång i veckan och städar då. Men det är många som har den hjälpen när de jobbar och har familj som köper den tjänsten då och DÅ TYCKER JAG ATT MÅNGA ÄLDRE SKA TITTA ÅT DEM , som tar den hjälpen då för att få lite ordning på rätt hjälp då, genom att så många idag som jobbar kan köpa den tjänsten då genom att de hinner inte med då att städa då sina hem då och då kan folk köpa hem den tjänsten då.

JAG TYCKER ATT MÅNGA ÄLDRE KAN KÖPA HEM DEN TJÄNSTEN SJÄLV för att slippa en massa problem då genom att många orkar inte med att städa då. Det kan bo så mycket äldre människor idag som inte kan städa rätt, genom att de kan sitta med hus och lägenheter som måste få lite hjälp ibland när de själv inte orkar med då utan låt de få lite hjälp med städning då. De behöver ibland rengöra sina golv och allt annat som tillhör sitt hem.

Annars så sitter många idag i smutsen då genom att de får för lite hjälp då att rengöra sina hem då GUD

SKAPELSEN

Som alla tror på nu att jag har skapat er som är en lögn i många idag, att jag ska skapat er som alla kyrkor och samfund tror på nu, att jag är den största av dem alla nu som kan skapa er då. 

Men hur har det då blivit nu som tror på mig nu och även tror på allt som bibeln vill berätta om nu. De tror på allt i bibeln nu SOM JAG SER ATT BIBELN ÄR EN SÅ GAMMAL BOK för många idag och ändå tror ni på det, fast den är hur gammal som helst och öppnar boken då fast den är så gammal att läsa då, om allt folk har skrivit ner då och SÅ GAMMALT TANKESÄTT som gamla bibeln har då och den är så gammal då.

Men hur många kan tro, att jag gillar dessa krig som bibeln tar upp då och även om allt de har skrivit ner om i bibeln, som folk nu tillber hela tiden och inte kan se att den ÄR SÅ MÖRK BIBELN DÅ, att tro på gamla sagor som många kan se då.

Men så finns de som tror stenhårt på bibeln då genom att så många kyrkor och samfund har den tron då. Hur många av er har inte läst en bibel och öppnat den och sett att den är inte så vacker när folk läser mellan raderna då, ATT DEN ÄR SKRIVEN AV GAMLA MÄN som har diktat ner den då.

men hur många har sett eller tänkt på det då?

Genom att folk pratar om GUD OCH JESUS OCH MARIA som fanns med på den tiden då, men vad var det de gjorde att ni fortfarande ser åt dem då SOM HADE ETT VANLIGT LIV PÅ JORDEN DÅ. 

Varför ser ni åt dem nu? 

Jag kan vara så ärlig jag kan då GENOM ATT DE BLEV SÅ UPPHÖJDA DEN GÅNGEN JESUS OCH MARIA och det har skrivit metervis med berättelser om dem då, genom att folk måste ha något att be till då fast de har lämnat jorden för längesen Jesus och Maria.

Så fortsätter folk att be till dem ändå FAST DE ÄR DÖD FÖR LÄNGESEN JESUS OCH MARIA DÅ, men ni fortsätter att be  till dem och sätter upp dem fast det är så längesen de levde på jorden. Ni har inte glömt bort dem ännu utan ni fortsätter be till Jesus och Maria som många länder gör idag fast de lever inte samma liv som då, utan de har fått lämna livet då och fått andra liv då, att födas i då.

Men folk fortsätter på samma sätt fast de vet att folk föds till jorden hur många gånger som helst nu, MEN FOLK HAR FASTNAT PÅ I MARIA OCH JESUS NU och ser inte att de har gått vidare då till andra liv då genom att de var på jorden den gången, men FICK ETT PROBLEM LIV som alla har läst om då ,men de har då lämnat livet som ni ser nu ,genom att bibeln är så gammal ni kan räkna ut hur längesen det var då de var på jorden Jesus och Maria då.

OCH FORTFARANDE HAR NI LÅST ER FAST I DERAS LIV, ändå fast ni vet att folk föds hela tiden till jorden då och samma är det med dem, att de föds de med som andra måste göra då genom att jorden är gjort på så sätt, att ni måste ner till jorden då för att möta människor då för att reda upp det då, men även de måste tillbaka till jorden för att reda upp sina liv de haft då, SÅ ALLA MÅSTE TILLBAKA TILL JORDEN och så är det gjort då.

MEN INGEN KAN SE ATT DE ÄR PÅ JORDEN DÅ genom att allt är så skyddat då när de är på jorden då för att annars skulle det inte fungera alls om alla såg vem de var då när de är på jorden då.

Nu tar jag upp om kyrkan och alla som tillber dem, ATT DE BER TILL EN ENERGI när de ber till Jesus och Maria då, genom att de kan inte komma till dem då utan de får be till en energi då folk som tillber dem då.

Genom att DE KAN INTE PRATA MED DEM SJÄLV de som ber till Jesus och Maria då genom att det är gjort så, att folk inte kan göra det genoma att det skulle inte fungera då om de kom till varje människa då. Ni kan förstå att det om ni ser när jag skrev om mig själv, att jag kan inte komma till alla nu, hur skulle det se ut då genom att jag skulle inte hinna med en enda människa genom att så mycket folk ber till GUD då och samma är det med Maria och Jesus, de ber till en stor energi då när folk pratar med dem då och kan även känna av den energin när de pratar med dem då, genom att  energier är gjort på så sätt då.

Genom att NI KAN ÄVEN SE OCH KÄNNA AV DEM DÅ när ni pratar med dem då genoma att de kan inte komma till varje människa som ber till dem då genom att det skulle inte fungera alls då,  men hur många har stött på dem att de har kommit till er då?

Jag vet att många har upplevt att de har kommit till dem då, genom att folk måste möta den energin då som ligger i den energin när ni pratar med dem då, ATT ENERGIN ÄR GJORT PÅ SÄTT SÅ NI TROR ATT DET ÄR PÅ RIKTIGT NI PRATAR MED DEN ENERGIN DÅ, genom att energier kan fungera på olika sätt då.

Ibland kan ni känna av den energin så stark och ibland inte kan ni känna av den energin så starkt då, genoma att den fungerar så då genoma att folk har lämnat jorden då och då lever de inte kvar på den energin som folk kan tro då, de får lämna jorden då och KAN INTE KOMMA ÅTERKOMMA TILL SAMMA FOLK  som tillber dem då utan de får prata med en energi då, genom att energin fungerar så då och kan känna och ser ibland  dem då, så de kan prata med dem då när de ber till dem då, så det blir på samma sätt som era släktingar då när ni pratar med dem när de inte finns hemma då, utan har lämnat oss då och då får ni prata med en energi, så ni kan kontakta den energin då när ni måste prata med dem då.

Genom att ni rensar er med energin då när ni pratar med den energin då genom att IBLAND SKA NI PRATA MED GAMLA MINNEN NI HAFT DÅ och då dyker den energin upp om de inte finns kvar då, annars får ni prata med en energi när ni ska reda upp med farmor och farfar eller så är det andra ni ska reda upp med då, att ni får prata med en energi då när de inte är hemma då. DET ÄR GJORT SÅ för er som måste prata med dem då, att ni får prata med dem om de är hemma annars får ni prata med en energi då,

Jag tog upp om det nu igen, att folk får prata med energi NÄR DE TILLBER MIG MEN ÄVEN JESUS OCH MARIA DÅ genom att de skulle inte hinna med er då.

Genom att de har sina liv de med som andra har då, de föds till jorden och dör och kommer hem igen, så det går runt som ni ser nu. JAG KAN VARA ÄRLIG MED ER att bibeln är så gammal och tung bok där folk var inte så snäll mot varandra då. De var inte så mycket äkta kärlek med där utan BARA MASSA NEGATIVA SAKER BLEV NEDSKRIVET I BIBELN DÅ Folk ser att den är mörk om ni tittar djupare på bibeln då att den är inte så mycket kärlek i den om ni går in mellan raderna då. Så ser inte folk då utan de hittar en fin vers i bibeln och läser även långa stycken ur bibeln då.

HUR ÄKTA ÄR DEN DÅ som är så gammal nedskriven från män på den tiden då hur såg det ut då?

Ni behöver bara se hur den ser ut när ni öppnar bibeln då och MÅNGA BARN KAN FÅ STORA PROBLEM när folk har så stor trust till bibeln då. Många samfund kan vara så hårda många av dessa sekter, att många barn kan bli sjuk efter den vistelsen att leva bland folk SOM BARA GÅR EFTER GAMLA BIBELN DÅ. 

Men hur många har upptäckt det nu?

Att folk kan bli sjuk av den och skrämmer folk med demoner och en massa saker då och barn och vuxna kan bli så rädd av det när de tänker på det, att folk kan möta på en massa problem om de inte går efter bibeln då. Många barn är sjuk som har varit med där genom att många sekter KAN INTE SE IGENOM SANNINGEN DÅ. Det är den som styr ledaren då som folk har sån tilltro till. Jag ser så mycket av det nu, att FOLK BLIR SJUK AV ALLA SEKTER de går in i folk nu.

NI SKA TA ER DÄRIFRÅN ILLA KVICKT genom att folk blir så låsta då och vågar inte lämna sekten utan de kan till och med bli förföljd av medlemmarna då och har ingen egen vilja då UTAN SKRÄMMER BARNEN MED DEMONER som många vet att det kan sätta sig i dem då.

Jag tar upp om sekter och kyrkor genom att folk sitter fast i så gamla saker och skrämmer sina barn då, genom att de kan inte se klart då genom att DE SKRÄMMER SINA BARN MED EN MÖRK KRAFT, som är det värsta ni gör ni som tillber bibelns gamla ord då.

GENOM ATT DEN ÄR SÅ MÖRK BIBELN DÅ. 

Ni har den tilltron till gamla tiden då och jag ser att många barn kan bli skrämda då ni som går in i sekter. Ni kan bli så skrämda när folk har ett konstigt beteende då, de vet inte vad det är ett litet barn som besöker dem då, men DE KAN SITTA HELA LIVET alla minne från dem att GUD styr er nu. Ni måste göra som GUD gör och be till GUD och ser inte att det är så fel då.

ATT ALLA FÖDS MED EN FRI VILJA DÅ men folk får be till mig hur mycket de vill.  Det är en fri vilja ni alla har, att ingen ska styra över er och barn kan bli rädd av bibeln då, genom att det är synd allt ni gör om ni inte följer bibeln då.

GENOM ATT DET FINNS INGEN SYND som ni lurar i era barn utan barn måste få leva och inte skapa en massa konflikter då, att ni har fått för er så mycket nu hur jag tycker om saker och ting nu. 

Jag ser även hur ni ser på gifte mål många samfund och många sekter kan se ner på det nu, om jag säger såhär, ATT NI FÅR VÄLJA SJÄLV ER STORA KÄRLEK genom att jag ser inget fel i det om ni har sex innan ni gifter er, i mina ögon är det inte alls fel utan folk få ha så mycket sex för mig genom att ni fungerar så ni människor.

MEN FOLK HAR FÅTT FÖR SIG ATT DET ÄR SYND om ni har sex innan ni gifter er då, att ni skrämmer era barn då, att de kan knappt leva många barn som lever i vissa sekter då, att de måste gifta sig innan de har sex. JAG SER SÅ MYCKET FEL I DET genom att jorden har förändrats så mycket nu och många kan leva bara med varandra utan att gifta sig alls då, genom att många väljer själv hur de vill leva och en del vill gifta sig då när de känner att det är så rätt att gifta sig då.

Jag ser inget fel i hur ni gör människor och ingen människa är mer syndfull än någon annan människa utan ni styr själv allt när ni vill leva med en person som ni har valt ut men FÖR MIG SPELAR DET INGEN ROLL om ni vill gifta er då, men för många tror att det är en stor synd om de inte gifter sig då. Jag ser så mycket fel folk gör nu när de sitter fast i gamla bibeln som är så gammal då som inte alla ser då.

Genom att på den tiden då gifte sig folk och nu har de inte så mycket likheter med den tiden då, men folk gifter sig idag med för en del vill göra det då. JAG TYCKER DET ÄR FINT MED BRÖLLOP DÅ, men jag ser inget fel i det ni som inte vill gifta er alls då

Det enda jag inte gillar DET ÄR NÄR FOLK BLIR INTVINGAD I ATT GIFTA SIG  med en man de inte gillar alls då, att föräldrar ser över det och det gillar jag inte alls att folk ska styra över kärleken det är helt fel då.

GENOM ATT FOLK ÄR FÖDD MED ETT HJÄRTA som kan känna när de mött på rätt man eller kvinna då.

Men hur många tänker på det idag ATT FOLK KAN VÄLJA SJÄLV vem de vill leva med då?

Jag vet att det håller på att försvinna DESSA BORT GIFTEN SOM JAG SER ÄR HELT FEL I MINA ÖGON att folk ska styra över dem då, men jag ser att så mycket länder håller på ändra om det som tur är, att de ändrar om det och långt tillbaka hade mycket länder det, men nu har många utvecklats och släppt den tråden då, att folk får välja själv som är det bästa av allt då genom att HJÄRTAT KÄNNER PÅ EN GÅNG VEM NI VILL LEVA MED DÅ. Ni är så olika som bär många av er och dras inte till samma man och kvinna då utan ni har så olika smak idag som tur är att ni inte gillar samma person då.

Men allt är så uträknat nu, men jag tycker det är inte rätt att styra över sina barn ni som håller på med bort giften. DET ÄR INTE RÄTT ALLS ATT STYRA ÖVER DERAS LIV ENS utan de måste känna själv kärlek som är speciellt för varje människa att känna, då ska ingen styra över dem som många tror att de gör rätt då, men det gör så mycket fel folk idag som inte kan se att vi lever på 2018 nu och hur världen ser ut nu.

Det ser många idag att det har hänt mycket då, men MYCKET POSITIVA SAKER KAN MÅNGA SE NU, genom att så mycket folk kan bo bra och ni har datorer många av er då och mobiler som alla ser att jorden har utvecklats då på både gott och ont då, men ni har lämnat mycket gammalt tankesätt många idag medans en del lever kvar i gamla bibeln och koranen då.

Men det är folk som SOM ÄR SÅ LÅSTA och inte kan se vilka som skrev den på den tiden när vi lever nu på 2018 hur tiden ser ut idag då.

Jag vet att mycket folk ser med mig, genom att folk har skrivit SÅ MYCKET POSITIVA BÖCKER NU OCH GETT FOLK REDSKAP SOM ÄR LJUS än sitta och se åt en gammal bok som bibeln, så har så mycket folk börjat skriva så mycket ljusa positiva saker nu som gör att folk nu utvecklas mot det positiva då, som folk har börjat ändra om så mycket nu när de ser att DE KAN PRATA MED SKYDDSÄNGLAR OCH ÄRKEÄNGLAR, då har folk sett en helt annat värld då som är en ljus värld då.

Genoma att så mycket folk är så intresserad av andevärlden då och även därigenom kommer det att folk håller på att ändra om så mycket nu. DET SER JAG BARA POSITIVT att prata med skyddsänglar och ärkeänglar. Jag ser att folk börjar se lite annat nu genom att ärkeänglarna har en annan energi att ta in då. DE FÖRÄNDRAR MYCKET FOLKS TANKESÄTT DÅ genom att varje ärkeängel har en positiv energi då, som folk kan även gå i då när de ska rensa sig då och då kan folk börja se åt ärkeänglarna då.

Genom att de känner av deras energier då, som för mig blir bara positivt då genom att VARJE ÄRKEÄNGEL KAN JOBBA MED MÄNNISKOR PÅ OLIKA SÄTT DÅ, men de får jobba med deras energier när de jobbar med sig själv, genom att så mycket folk har börjat se åt  dem och samma är det där ni får prata med en energi då när ni pratar med en ärkeängel då.

Genom att de kan inte komma till alla då och de skulle inte hinna med det då, men Birgitta har mött dem på riktigt så hon har lärt sig om dem. Hur de fungerar nu och gått med dem då, men hon fick prata med dem på riktigt då genom att hon kommer från oss då, GENOM ATT NU MÅSTE HON HA HJÄLP AV DEM när hon hade gått en väg som jag inte tyckte var så kul. Hon fick börja gå med dem som många har börjat gå med då, genom att hon behövde ärkeänglarnas hjälp därför så gick hon med dem då, genom att varje ärkeängel har en speciell energi då som hon fick möta på dem då när hon började jobbade med dem då.

Jag ser folk som ber till dem nu,genom att jorden är så splittrad och folk måste ha något att be till då som jorden ser ut idag är den inte så kul då. Jag tog upp lite om mig hur jag gör med människorna, men ibland måste jag öppna upp lite av det, men jag kan inte säga allt nu. Jag måste öppna upp så mycket jag kan för att folk ska förstå HUR FEL DET ÄR ATT BE TILL EN SÅN GAMMAL BOK SOM BIBELN DÅ. 

För att få folk att förstå att många kan bli sjuk av det när de håller fast i det, genom att den är så gammal. Det finns folk som följer den då. Nu tog jag upp om det att INGET ÄR SYND NÄR MAN GÖR SOM MAN VILL GÖRA utan de tror att allt är synd då.  Folk blir så rädd av det så de kan knappt leva då när de ser att allt är synd om de gör si eller så, så är det synd. Jag vill få folk att vakna upp genom att många är sjuk när de dör de som levt i sekter, då kan de vara så sjuk inombords och tar sån tid att rensa av sig då.

Jag ser så många som är med i olika sekter som förstör barnen så mycket då, genom att jag ser allt när folk dör. Vad som hänt dem då och då ser jag folk SOM GÅR IN I OLIKA SEKTER ATT DE BLIR SJUK EFTER DEN VISTELSEN DÅ och en del sekter är det mera problem med då än andra, men barn mår inte bra att växa upp då när föräldrar sitter fast i sekterna då.

Nu tar jag upp om det FÖR ATT FOLK SKA FÖRSTÅ ATT DE DÖMER INGEN MÄNNISKA även folk som tar död på folk, så kan jag inte döma dem då genom att folk kan vara så sjuk inombord då när de dödar folk eller så är de påverkad av droger många som äter droger idag, men jag kan inte döma dem då genoma att de visste inte vad de gjorde då.

Men de får åka tillbaka till jorden igen och mötas igen då, men den här gången då ska de inte döda varandra då och en del MÅSTE FÖDAS I EN KVINNA SOM GER SÅ MYCKET KÄRLEK TILL SITT BARN DÅ, genom att barnet kan komma från ett liv där de har mördat folk då och då är det är så stor läkning då.

Genom att folk kan hamna i stora kriser så de dödar folk, men de kan vara utfattig en del som gör det, men de får åka tillbaka igen till jorden och ge så mycket kärlek då till barnet som kommer från ett så stort problem liv då och då blir barnet läkt, genom att mamma får ge kärlek till sitt barn då. JAG KAN  TILL OCH MED VÄLJA UT EN MAMMA som jag ser kan ge så mycket kärlek till lilla barnet hon ska föda fram då, genom att KÄRLEK FÅR BARNET från mamman då, som ska kunna klara av livet mycket bättre då.

Jag har tagit upp om så mycket om det nu, men jag tar upp det igen genom att ni måste se hur illa folk har det som går efter en så gammal bok och går efter den tron många idag som skrivna från gamla män på den tiden då. Jag måste ta upp om hur folk ser på synd GENOM ATT DE TROR ATT ALLT ÄR SYND en del som är med i sekter, att de är förstörd hela livet genom att de får inte göra som de vill som är med där och styr dem hela tiden då. MÅNGA BLIR SÅ LÅSTA när de är med där och går efter en gammal bok då, men många kan inte se det men jag ser att de är låsta många som är med där då.

JAG MÅSTE TA UPP OM DET NU för att få folk att förstå då, att jag dömer ingen människa som folk får för sig om de lämnar sekten, då kan de sluta och prata med dem genom att det är synd då och kan känna så mycket folk de som är med där, men sen försvinner den vänskapen då, genom att det är synd då att prata med dem som de känner så väl då och många kan få problem när de ska ta sig ur sekten då genom att de har den vänskapen där då.

Men måste ändå välja lämna dem då genom att de upptäcker alla fel att leva där och kan vara så hård många av sekterna de lämnar då, att det är synd allt då och ser ner på dem även om de går över gränsen då, genom att de måste följa dem då och SEKTER SKA NI UNDVIKA GÅ IN I DÅ genom att ni blir så sjuk efter den vistelsen då.

Det finns ingen synd i mina ögon då, genom att jag känner alla människor och vet hur de fungerar då. SYND FÖR MIG ÄR ETT SÅ FULT NAMN ni säger till folk som gör inte som ni vill göra, att ni har så mycket synd, men det finns ingen synd och ingen människa har rätt att döma någon person då igen har den rätten då.

Genom att alla har en fri vilja att göra som de vill SOM MÅR ALLRA BÄST AV DÅ igen ska styra över er då, så tänk på det ingen ska styra över er alls för att må bra, då ska ingen det den som måste styra lite över er. Det är er chef om ni har ett jobb, då kan de måste styra över er då, men då handlar det om ett arbete då.

Igen ska styra över er alls för att må bra då och I SVERIGE ÄR MÅNGA FÖDD MED EN PLAN måste möta på olika människor då när de håller på att rensa sina värsta liv de haft nu. Många får göra det idag ta itu med dem då när de föds, då får de ta itu med sina liv de haft och MÅNGA KAN HAFT FRUKTANSVÄRDA LIV DÅ som de får ta nu, genom att jag har gjort landet så genom att andra liv ni föds, då har ni inte haft dessa fruktansvärda liv utan bara rensar er som vanligt då med folk ni möter på, men har inte så stora problem liv som ni har i landet nu.

JAG MÅSTE ÖPPNA SANNINGEN OM MIG för att folk ska börja lyssna på mig nu och jag är ärlig och sann nu om mig nu.

JAG VILL HJÄLPA FOLK MÅ MYCKET BÄTTRE DÅ än de gör ni som lever kvar i gamla böcker då. Ni blir ett låst folk som inte kan leva då genom att allt är fult och syndigt då om ni går utanför ramen eran, då kan ni få stora problem då och därför måste jag vara så ärlig jag kan nu mot er.

HUR JAG SER PÅ GAMLA BIBELN OCH KORANEN som folk är så låst av då, men vad böckerna gör mot folk som följer böckerna då. Hur de mår de som har den boken med sig mår inte bra av det alls då utan ni ska släppa alla dessa gamla böcker nu och må bra nu.

Genom att det ligger bara mörker i böckerna nu som inte kan se själv, MEN SLÄPP DEM NU OCH LEV och ingen dömer er för det utan det är bara de som håller kvar i dessa böcker som dömer er då som inte sett de tillber en sån gammal bok då.

LÄMNA BOKEN DÅ FÖR ATT MÅ BRA NU Jag tar upp om ett jättestort problem de som följer bibeln och koranen då. Det är så svårt att vända folk rätt nu de som håller kvar i böcker som dem, genom att det så låst folk de som håller fast i det då, men jorden har utvecklats så mycket nu och ändå sitter ni kvar i det nu, men det kommer från folk  som har den tron och ni fortsätter på samma sätt då och BLIR SÅ PÅVERKAD DÅ som tror på gamla bibeln och koranen då och båda är mörk i mina ögon då.

GENOM ATT FOLK GILLAR ATT GÖRA ILLA VARANDRA DÅ om de inte följer den då och ser hur illa det blir som följer den då.

JAG VET ATT KORANEN ÄR SÅ MÖRK ATT LÄSA, men folk är så fast i gamla koranen som bibeln då och en massa våld som jag ser är inte rätt att föra våld mot människor, genom att jag gillar inte krig som ni har läst förut om nu.

Jag säger det igen ATT JAG GILLAR INTE KRIG  DÅ och göra illa folk då,men många av dem gillar det och tror att det är rätt att göra det då, genom att de sitter fast i det som inte ser att vi ska inte skada varandra alls då.

Jag gillar inte folk gör illa folk alls då, men det gör det de som ber till mig, att jag ska stå på deras sida. JAG STÅR INTE PÅ NÅGONS SIDA ALLS utan jag gillar inte att folk skjuter ner varandra överhuvudtaget då UTAN JAG GILLAR FRED PÅ JORDEN DÅ

JAG VILL ATT FOLK SKA FÖRSÖKA SAMSAS NU och inte slå ner varandra som händer hela tiden i hela världen, att folk kan inte diskutera alls då utan för krig då istället för att sätta sig och prata igenom saker och ting då. Nej de måste kriga då för de kan inte prata alls en del folk nu och tror att jag gillar krig som inte gillar krig alls utan JAG VILL HJÄLPA FOLK RÄTT NU.

Krig är ingen lösning ser jag att folk måste gå in i krig när de inte kan ta itu med saker och ting istället för att kriga då

GUD

SKANDALER

Idag ska jag prata om skandaler som folk kan råka ut för nu.

Genom att jordens folk kan inte TÄNKA KLART IBLAND när de inte kan följa det som är allra rätta för dem och då blir det problem för människorna, genoma att så mycket folk sitter och styr över andra då och då blir det oftast en stor skandal när inte folk kan sköta sitt jobb då.

JAG SER ATT SVERIGE ÄR UTSATT LITE DÅ OCH DÅ FÖR SKANDALER genom att folk inte kan ha tillit till folk som jobbar med deras land, då kan en del uppleva att folk har gått bakom ryggen på dem när det uppdagas vad som har hänt då, genom att så mycket folk kan lätt snuva åt sig en massa pengar när de sitter och jobbar med stora pengar som de ser chansen att ta lite av pengarna då. Skapar en massa skandaler i landet och hänger ut folk SOM HAR LOCKATS TILL DET och skapar en massa rubriker då.

Genom att de kunde inte sköta deras pengar rätt då utan kände lockelsen i hela tiden att ta en lite pengar från dem SOM DE HADE SÅN TILLTRO TILL DÅ, att inte de kan skada dem alls utan hade den tilltron då när de började jobbade ihop då. Såg inte att folk kan ha så stor lockelse till stora pengar då och kan ha svårt att hålla undan det då när de sitter och jobbar med pengarna, då kan en del inte klara av det då.

GENOM ATT DE SUKTAR EFTER MER PENGAR fast de har så mycket pengar själv en del som sitter och jobbar med pengar, de har så de kan klara sig, men måste ha mer pengar då. Det kan hända vem som helst när det handlar om pengar, då kan folk LOCKATS TILL DET mer än andra gör och ser inte så fel i det när de lockas till det, som är svårt att slita sig ifrån när de har börjat ta lite grann av dem, då fortsätter de tills de uppdagas då, då först får de stopp på det.

ATT FOLK KAN HAMNA I LOCKELSEN med pengar speciellt när de får hålla på med stora pengar, då kan de lockas av den känslan att ta lite pengar då. De ser inget fel i det då genoma att de ser att inget är fel när de håller på att ta pengar från andra människor ,då ser de inte att det är fel utan de känner bara den stora lockelsen att ha pengarna nu.

Men de vill ha mer pengar även om de själv klara sig, så vill de ha mycket mer pengar då, genom att de kan göra så mycket med pengarna då. En lockelse som en del kan hamna i och då har det med, ATT DE KLARAR INTE AV ATT JOBBA MED PENGAR DÅ och kan inte ta hand om pengar till andra då.

DET FINNS SÅ MYCKET FOLK AV DEM I LANDET som kan göra sådär genoma att landet lider av så mycket nu när allt kostar så mycket, då kan en del lockas till det när de sitter med stora pengar. Det är folk som anställer dem, men har den tilliten till dem att inte ta från sitt arbete då utan litar på folk de anställer då.

DET ÄR SÅ MYCKET FOLK SOM TAR FRÅN SITT JOBB IDAG som de har ingen rätt till att göra, men de gör det genoma att ingen upptäcker det då, att många kan stjäla från sitt arbete då som är väldigt vanligt idag. Folk tar från sitt arbete då och de som anställer dem har sån tilltro till dem då. Det händer varje dag att folk tar från sitt arbete då genom att ingen kan se det och en del ser inte fel i det, att ta lite från sitt arbete då.

Hur många inte tar lite grann från sitt jobb. Det kan vara papper som folk tror att de har rätt att ta, det kan vara pennor som kostar inte så mycket tänker en del det kan vara SÅ SMÅ SUMMOR FOLK TAR FÖR DÅ.

MEN DET ÄR STÖLD I MINA ÖGON DÅ GENOM ATT FOLK MÅSTE FRÅGA om de kan ta lite papper eller kan jag ta den pennan får jag den av dig.

Men hur många frågar om det de stoppar på sig i sin ficka?

Folk frågar inte alls då om de får ta lite saker härifrån då. Det är så vanligt att folk tar på sitt jobb, men även de som jobbar i butiker eller andra ställen kan ta lite från dem genom att ingen ser det då, att de kan knycka med sig en sak hem när de slutar för dagen och jag ser att landet ÄR SÅ SPLITTRAT NÄR DET GÄLLER DET.

Genom att DET FINNS DE SOM INTE TAR och så finns de folk som tar hela tiden och ser inte att det är fel att göra det då tills de uppdagas då, att de har folk som stjäl då och de är väldigt vanligt att de gör det och ser inget fel i det, att de tar lite med sig hem då genoma att de jobbar där, då kan de ta från företaget folk som jobbar där utan att någon märker det då.

Nu tar jag upp ett stort problem som landet har då och ser inget fel de som tar lite grann då tills de uppdagas då. De får sluta eller så slutar de innan det uppdagas då. MEN DET ÄR SÅ VANLIGT ATT FOLK GÖR DET. 

Jag tar upp om det nu, genom att många butiker har problem med folk som stjäl nu genom att även de anställda kan ta från butiken då fast de kan inte se det då. Det är ETT STORT PROBLEM FÖR DEM SOM HAR FÖRETAG  DÅ, att kunna lita på folk fullt ut utan att ta saker från dem då.

Genoma att många stölder har ökat i landet, då lägger de på mera pengar på kläderna eller andra saker genoma att TÄCKA UPP ALLA FÖRLUSTER de har då alla butikerna, då måste de lägga på mer på varan då, för att täcka upp det då.

SÅ ILLA HAR DET BLIVIT DÅ genom att många ungdomar kan stjäla när de är ung genom att de måste ha den spänningen många ungdomar då, genom att de måste ha den saken då och då kan en del ta genom att den kan kosta för mycket för dem då.

Genom att de kan även komma från hem SOM INTE HAR SÅ MYCKET PENGAR DÅ och har inte så mycket råd med de vill ha, då kan de stjäla lätt en del ungdomar genom att de vill ha sina saker som andra ungdomar har då, genoma att landet är så splittrat då.

Genom att så mycket FOLK HAR LITEN LÖN DÅ och då kan många ungdomar stjäla genom att ett klädesplagg kostar en en hel del då, genom att många vill ha märkeskläder som många ungdomar vill ha genom att de vill vara som andra då. De dras till mycket butiker som säljer dyra märkeskläder då genom att de vill vara som andra ungdomarna då.

Jag ser många butiker har problem genom att de kan lätt bli av med en massa saker då, genom att så mycket folk kan stjäla när de kostar så mycket då och DÅ KAN DET BLI MERA STÖLDBEGÄR hos en del ungdomar då. Genom att de måste ha den saken då och de måste bara ha den då och kan inte låta bli att stjäla den genom att de måste vara som andra då och då blir det problem när allt kostar så mycket pengar då genom att många ungdomar får problem då när de vill vara som andra barn då.

GENOM ATT LANDET ÄR SÅ SPLITTRAT DÅ folk har liten lön och en del går arbetslös och en del är sjukskriven och en del har jobb men med liten inkomst då och en del har arbete med hög inkomst då, genom att folk får så lite pengar nu genom att det är så mycket arbetslöshet i landet då som är svårt för många familjer idag genom att ungdomarna vill vara som andra då.

Stölderna kan öka när folk har lite pengar nu, då kan stölderna öka genom att folk har för lite pengar idag genom att hela landet har problem med riktiga jobb idag och BUTIKERNA FÅR PROBLEM genom att så mycket folk har lite pengar då. Det kostar så mycket allt i landet genom att de kostar att bo då och vad får ni kvar då av det ni har då?

Det blir inte mycket över för en del folk SOM FÅR LITEN INKOMST DÅ där är det svårt för många idag och då kan en del butiker råka ut för mycket stölder då genom att folk har så lite pengar och har svårt att klara av det allra viktigaste då, att bo och mobil och el som alla måste ha som kan ha lite kvar efter de har betalt det allra viktigaste de måste då och många har mer att betala än det, jag räknade upp nu.

Jag tog upp ett stort problem folk kan ha nu genom att folk har så lite pengar då och DÅ KAN FOLK STJÄLA när de inte kan fixa det på normalt sätt nu. Jag ser allt folk kan göra nu genom att folk har lite pengar, då kan de ta från företagen med genom att de inte tänker på det alls, att det är fel då och det är mer vanligt än allt annat då, att folk tar från sitt jobb då.

Genom att jag kan se vart de har problem landet då. Det kommer från att de har så lite pengar nu och nu har de ökat på problemet nu genom att de ger flyktingarna så  lite pengar då. De kan lätt ta om det fattas mat på bordet då, REGERINGEN HAR ÖKAT PÅ PROBLEMET FÖR LANDET NU.

Hur ska vi väcka upp dem tror ni när de inte ser dessa fel då?

De har själv haft EN MASSA SKANDALER som många har sett nu, att de kan inte låta bli folks pengar nu och ändra om hela tiden så folk får lite pengar nu.

REGERINGEN KAN STYRA HUR DE VILL och de är de som som sitter med era pengar nu som landet har nu fått så stora problem av nu, genom att de kan inte se sina fel de gör hela tiden regeringen nu och då har landet problem med så mycket nu.

JAG VILL UPPLYSA FOLK OM DET NU och ni vet redan om det, ATT REGERINGEN KAN INTE SE KLART i mina ögon då och de ser att folk lider, men de kan inte hjälpa folk rätt genom att det fattas en massa arbeten då och då drar de in på pengarna på de som är sjukskriven då, att de ska bara få en viss procent då när de är sjukskriven som jag tycker är så fel, de ska ha full ersättning såklart genom att allt kostar pengar då. Folk som är sjukskriven kostar det oftast mycket mer att leva då, men det ser de inte då, ATT DE MÅSTE HA 100% ERSÄTTNING från försäkringskassan då.

Folk har fått lida av allt nu. Skadan är redan skedd för en del folk nu genom att de har inte kunnat klara sig från det när folk blir utförsäkrad som är redan sjuk, DÅ HAR DE INTE TAGIT HAND OM SITT FOLK ALLS  REGERINGEN DÅ och gett dem 100% ersättning då för att klara av sitt liv, men de lurade in dem i små pengar då.

Vad händer då? DE KAN INTE LEVA DÅ genom att folk har inte en chans att leva när de får så små pengar från dem då.

De har ställt till mycket för svenska folket den här regeringen idag. Jag ser så mycket fel de gör regeringen nu och därför lider landet extra mycket då när de inte kan hjälpa folk rätt överhuvudtaget då. Landet lider nu och det är REGERINGENS ANSVAR ATT SKYDDA SITT FOLK NU som de har slutat göra nu när de inte kan något om folket de har hjälp nu och då kan de inte skydda ett land alls regeringen när de inte kan visa dem rätt då folk som flyr hit, då ska de få hjälp, men med rätt hjälp innan de flyttar in i landet ska de ha all undervisning om landets regler då.

Men det kan inget om folk de tog hit då som blev bara en massa problem när landet HAR EN SÅ SVAG REGERINGEN att sköta om ett land, då måste det bli en ändring på det nu.

Skadat folk har ni mycket av i landet nu och NU FÅR DET INTE BLI MER SKADAT FOLK genom att nu måste folk köpa sig en massa skydd när de ska gå ut nu, men så ska det inte vara alls genom att  Sveriges regeringen har inte hjälp folk rätt när de kom hit då, annars så har vi inte haft PROBLEM MED VÅLDTÄKTER OCH BRÅTT DÅ som följer med dem nu.

De har inte haft problem med det om de hade lämnat fram EN LAGBOK TILL DEM, ATT NI MÅSTE LÄMNA BURKA OCH SLÖJOR om ni ska flytta till Sverige då täcker vi inte oss och alla jobbar i landet då och då måste ni släppa burka och slöjor om ni ska flytta hit annars kan ni inte flytta hit, då får ni välja ett annat land om ni inte släpper burka eller slöjorna.

Genom att vi har inte den kulturen alls i landet då UTAN DÅ MÅSTE NI SE ÅT ETT ANNAT LAND om ni inte följer vår kultur då.

Har de sagt något om Sverige lag nu? 

Nej de har inte ens visa dem rätt utan FOLK HAR BLIVIT SJUK av en regeringen som inte kan skydda sitt eget folk nu och då har landet en så svag regeringen genom att varje kvinna och barn kan knappt gå ut längre nu och måste köpa sig överfall saker i långa rader när de ska gå ut SOM LANDET HADE SLUPPIT OM DE HADE PRATAT RÄTT TILL FOLKET NU och även prata med alla då.

VAD SOM HÄNDER om ni gör illa en tjej vad som händer då?

De har inte pratat ett dyft om det eller tagit upp om det alls. De bara hjälper folket de tog in nu helt fel och börjar bygga badhus, DÅ HAR DET GÅTT FÖR LÅNGT MED SVERIGE när de inte kan se vilka fel de gör regeringen då när de till och med får göra det, då har landet fått stora problem då.

Genom att KVINNORNA FÅR FORTSÄTTA LEVA SITT FRUKTANSVÄRDA LIV när de kommer från ett land där lagen är att inte visa sin kropp då.Vad som händer nu när de kommer till landet när de får se fullt med unga kvinnor går i lätta kläder då.

Vad händer då tror ni ?

Det blir problem på en gång då när de ser hur landet lever när de kommer hit, genom att de ser ner på svenska kvinnan nu och STÄLLER TILL PROBLEM FÖR MÅNGA FAMILJER genom att de måste skydda sina barn när de går ut då. Det har inte blivit så mycket problem om de har hjälpt folket rätt då, att de måste lära sina kvinnor och barn som bär slöjor och burka släppa den när de flyttar hit genom att HÄR TÄCKER INTE FOLK SIG ALLS DÅ genom att landet har inte den kulturen överhuvudtaget då.

Men hur ser det ut nu i landet?

DET ÄR SÅ HEMSKT ATT SE att en regeringen inte ser vad de förstör för ett helt land nu barn och föräldrar är så oroliga nu att släppa ut sina barn nu, genom att de vill inte bli utsatt för den VÄRSTA GRUPPVÅLDTÄKT som folk kan bli idag. DET ÄR  FÖRÄLDRARNAS VÄRSTA MAL DRÖM DÅ, att sitt barn ska bli så skadad som de kan bli då av en sån misshandel de kör med då. Det är föräldrarnas värsta mal dröm att barnen ska bli utsatt för det då. Vad har skolan gjort åt det då?

Skolan har inte gjort ett dyft nu och många killar får till och med gå kvar då. Jag ser att varje skola ska skydda sina barn då. DET SKA INTE HÄNDA VÅLDTÄKTER DÅ  som skadar ett litet barn så illa då som kan få men hela livet och kan välja lämna livet de som blir utsatt för denna våldtäkt som inte är så kul att möta på då.

DE KAN ALLA SE ATT KILLARNA ÄR INTE SNÄLL ENS utan de misshandlar och slår era barn då som kan ha men för hela livet då. Så ska vi inte ha i landet nu genom att ni har en regering som inte kan skydda sitt land nu och så illa är det nu med er som kan knappt gå ut nu.

DET ÄR DEN VÄRSTA SKANDAL SVENSKA FOLKET HAR FÅTT NU den värsta av allt nu. Jag vill nu att folk nu reagerar på det jag skriver om nu genom att alla måste gå ihop med varandra nu för att få en ändring på det, att skicka hem killarna på en gång plus lämna skolan, men en del får gå kvar i skolan och då har det gått för långt NÄR DE INTE KAN SE HUR SJUK ETT BARN KAN BLI efter den värsta misshandel av våldtäkter den måste ni stoppa idag nu, genom att folk lider idag av allt ni har ställt till för svenska folket nu. Det måste bli en ändring på allt då.

Skapar så mycket problem i landet nu, men det måste bli en ändring genom att de måste lära sig respektera landet de som flyttar hit och respektera alla lagar för att få slut på det då.LAGBOK MÅSTE DE HA OCH DE SKA LEVA EFTER SVENSKA KULTUREN NU. De ska följa den när de har flyttat hit allt när man bor i ett nytt land, då måste man släppa sitt gamla land och sin kultur då och följa landets kultur när de flyttar till ett nytt land ,då ska de följa deras lagar då.

Hur de lever i landet då och nu har regeringen GJORT SÅ FEL I MINA ÖGON NU. Jag ser hur landet lider av att folk inte kan känna sig trygg längre sen de hjälpte hit folk då.

Genom att de inte kan respektera landet alls, DÅ SKA DE INTE BO I LANDET när de inte kan respektera svenska folket, då ska de inte bo i landet när de ställer till så folk blir sjuk av dem då.

Folk ska de hjälpa i krig, men de måste följa lagen när de kommer till landet annars ska ni inte hjälpa dem alls även om de har krig GENOM ATT DE MÅSTE RESPEKTERA ER DÅ och inte ställa till en massa problem då när ni har hjälpt dem, då ska de följa landets alla lagar då, genom att kvinnor måste jobba i landet när de kommer till Sverige då, men så har inte regeringen visat dem då.

Genom att en dag MÅSTE DE SÖKA SIG ETT RIKTIGT JOBB DÅ när de har flyttat till Sverige då, men det blir mannen som kan det och även sonen kan gå skola då genom att folk måste jobba när de flyttar till Sverige, genom att de måste dela på sin inkomst de som lever ihop då och nu är det lite med jobb.

Del kan åka på arbeten som svenska folket åker på när det är lite av riktigt jobb, då måste de vara två som betalar då genom att DE FÅR LITE PENGAR som får dessa jobb som täcker knappt en person då, genom att de får så liten lön utbetalt då och då blir det en i familjen som får leva på det nu. Det är så lite folk som lever på så hög lön som kan klara av att betala allt själv nu.

Men det är MEST SVENSKA FOLKET som kan det genom att de är född här och gått en massa skolor som kommer upp i bra ekonomi många av dem som går en annan skola än gymnasiet kan leva mycket bättre då.

Men hur många kan det de som flyttar hit nu?

Det blir väldigt svårt för dem att klara av att leva då genom att de finns så lite jobb som ger bra ekonomi då, genom att ingen av dem kan sätta sig på en skolbänk och komma upp i större lön då genom att många åker på små pengar som landet kan erbjuda nu och DÅ ÄR DET ATT LANDET SER TILL ATT SLÄPPA BURKA OCH SLÖJORNA , genom att kunna ta ett arbete de kan bli erbjuden då och då måste båda arbeta när de flyttar hit genom att landet är gjort så då.

Jag måste upplysa om alla problem folk har nu och jag vet att de måste bli en ändring på mycket nu, genom att folk kan inte gå på jobb SOM ARBETSFÖRMEDLINGEN ERBJUDER som inte kan ge rätt pension då.

De kommer lida av det med när de har slutat sitt jobb då. Det är så lite riktigt jobb landet har nu och då blir det dessa jobb regeringen hittar på som inte är pensionsgrundande då och DÄR VILL JAG HA EN ÄNDRING, att alla ska få en pension även om de går på dessa praktiker som folk blir erbjuden nu, men även höja lönen till dem som måste ta dessa jobb och få slut på många problem då om de fick rätt lön utbetalt då.

Det är ett splittrat land nu och vi måste få folk att gå åt rätt håll nu genom att vi måste hjälpas åt då putta Sverige rätt nu GUD