FORTSÄTTNING FÖLJER SANNIGEN OM GUD

Idag Birgitta fortsätter i prata om mig Birgitta.

Genom att folk har så svårt att förstå ATT NU MÅSTE DU HAR LUGNT RUNT DIG NU genom att du bär på en inre stress nu och kan inte känna så stor glädje när folk måste ställa till problem för dig genom att du har ett jobb att sköta nu.

Vi drar ut på tiden hela tiden när du har folk som inte kan förstå dig alls utan bara sätter en massa bromsklossar runt dig då, genom att FOLK MÅSTE LUGNA NER SIG för att du ska kunna klara av att leva nu, så stressad är du nu och sjuk efter allt du gått igenom då när du inte får bo där du hade velat bo nu, då är du sjuk och kan inte se en ljusning alls fast jag vet allt om dig och honom i England nu, men du måste ha lite trust till mig nu ATT BIG PROTECTION KOMMER SNART när du är  klar med allt nu.

Men genom att allt bara drar ut på tiden när inte folk kan respektera dig då utan måste hela tiden ställa till problem då och DÅ MÅSTE MAN KLIPPA AV FOLK när de inte kan se allvaret då, att du inte mår bra, då är man tyst då.

Men hur många är det nu?

Jag vet svenska folket har så stora problem att hjälpa folk och du Birgitta är inte så pigg på Sverige igen, GENOM ATT DU GÅR DÄR FOLK HAR PROBLEM DÅ att du är   du rädd att komma tillbaka hit igen. Men vi måste gå med folket nu genom att Sverige är det bästa säkraste land för dig att födas i nu, genom att jorden ser inte så kul ut idag på vissa ställen nu och då har vi Sverige som en kanal ut till andra då, men även att rätta till stora problem landet har nu och det håller vi på med nu.

GENOM ATT JAG SER FRÅN ER NU som jag har öppnat nu hur landet är nu och då går jag efter er då.

Jag  måste ta upp alla problem landet har och då måste Birgitta sitta i lugn och ro som hon inte får nu, genoma att hon fick inte som hon ville då genom att vi hade sett ut VAD SOM VAR ALLRA BÄST FÖR HENNE DÅ när jag och hon ska sitta och skriva tillsammans med BIG PROTECTION som sitter just nu och skyddar henne hela tiden.

Genom att det FÅR INTE HÄNDA NÅGOT med henne nu, genom att hon hade gått ihop med sin förra man och var helt klar med varandra då och då har de svårt att leva ihop då.

Genom att han går helt öppen som hon gör nu, MEN DE HAR INTE SAMMA INTRESSEN de dras till nu. Han fortsätter nu hålla koll på utomjordingarna nu som hon har lämnat nu genom att hon gick med henne då, men sen skulle de avsluta sin relation då genom att de var helt klar då när han dök upp den andra BIG PROTECTION, då var hon klar då.

Men vad hände då?

Hon fick ingen hjälp som skulle fått då, SÅ HON KAN JOBBA MED LANDET I LUGN OCH RO, men vad händer hon måste lämna sin plats genom att hon fick inte behålla sitt hem då genom att hon hade ett hem som kostar så mycket då. Vi hade även förberett allt där, genom att hon kan sitta i lugn och ro och inte bli störd och stressad.

Hon måste lämna sin man då när hon och han blev klar då med varandra då, men vad hände då, genom att VI HADE KOMMIT ÖVERENS om att hon kan sitta där och skriva då genom att lägenheten var inte full med mörka energier, genom att hon hade förberett sig då, ATT VÄLJA ETT HEM MED RENA ENERGIER DÅ som hon måste ha genom att hon är helt öppnan nu när hon lever med mig nu och känner av allt då, om det är för mycket mörka energier runt henne då.

Men vart har hon nu hamant nu tror ni?

Jag skyddade henne hela tiden att inte gå ut från sitt hem då när hon är så öppen och sitter och skriver då, men HON HAR SKYDD FRÅN BIG PROTECTION NU som sitter nu och skyddar henne varje dag från så mörka energier som hon hade hamnat i nu, för att ingen kan hjälpa henne nu och kan sitta kvar i sitt hem som vi hade noga gått igenom då.

GENOM ATT JORDEN HAR PROBLEM OCH SVERIGE HAR PROBLEM DÅ och då måste hon sitta och skriva om det genom att hon måste putta folk genom mig då, men vad händer nu för henne som inte kan se sina fel nu landet har gjort mot henne som hade behövt all stöttning när hon lämnade ett förhållande, SOM ALLA VET HUR ETT DESTRUKTIVT FÖRHÅLLAND ÄR hur de fungera då, alla vet hur det är då.

Men vem hjälpte henne från hennes man då?

Ingen ställde upp på henne nu, men han var tvungen att gå tillbaka till henne igen och de skulle inte leva med varandra då, genom att hon var så sjuk efter hon hade levt för länge med honom genom att DE VAR KLAR NÄR HON TRÄFFAR SIN BIG PROTECTION, men nu sitter hon och skriver till hela Sverige nu som ni har upptäckt då, men hon hade inget val än att vända tillbaka till honom som har levt med nu.

Jag såg att hon inte fick rätt hjälp då och skulle fått allt då, så hon kan skriva och hjälpa folk nu, genom att vi måste skriva från mig då. Jag vet att hon vill bli klar nu genom att hon klarar inte av att leva som hon gör nu, men jag skyddar henne hela tiden genom att jag har ett stor skydd hos henne SOM ÖVERVAKAR HENNE hela tiden hennes andra BIG PROTECTION son skriver med nu. Han vill också blir klar, men det drar ut på tiden för henne och vi skulle varit klar mycket tidigare om vi inte fått detta problem, att flytta då SOM BLEV HELT FEL NU.

Men vi måste skriva ändå, som hon knappt klarar av så mycket inlägg varje dag som hon kunde när hon bodde i sitt hem, DÅ KUNDE HON SKRIVA NER MED DÅ och hann med mer då. Men nu blev det uppehåll igår, genom att inte folk förstår hur hon mår då och då blev det ett stopp som vi lade ut nu om utomjordingarna då SOM JAG MÅSTE VARNA FÖR NU, men även andra saker skriver vi om för att hjälpa folk nu.

Jag måste sitta med dig Birgitta och du vill bli klar nu och har svårt att skriva flera inlägg som förut. Nu kan du inte det genom att du har inte den energin till det genom att DU ÄR HELT ÖPPEN som ställer till för dig och han du hade lämnat nu, genom att du är helt klar med honom. Ni sitter fast både du och honom när ni fick så lite hjälp av samhället då när ni var klar då.

Vi måste ha trust till mig nu, men du måste skriva varje dag tills vi är klar, men har du fått hjälp, då har det inte blivit så här illa som du har det nu, men så ser samhället ut nu. Jag har bekymmer med dig varje dag då genom att  jag måste nå ut till folket nu men du har ingen intressen snart att skriva när du har det som du har det ingen glädje finns runt dig och då är det svårt att skriva

GENOM ATT DU MÅSTE HA POSITIVA MÄNNISKOR RUNT DIG DÅ, men det har du inte så många av nu och du dras ner då. Men du måste stänga av folk nu som kör ner dig nu genom annars blir vi aldrig klar då.  

Jag vet att jag kan inte dra ut på tiden så mycket men jag måste skriva ner det vi kom överens om då. GUD

SANNINGEN OM GUD

Människor som kan förstöra ett helt liv genom att de har slutat tänka på sig själv då genom att många människor idag tänker inte ens på sina barn när de inte kan se vad som händer med sina barn ens då.

Jag tar upp ett så stort problem som mångar människor borde sett tycker jag, men ingen verkar reagera på det ens utan de tar inte till sig av mina varningar ens då och då har det gått långt med mänskligheten NÄR DE INTE KAN LYSSNA PÅ MÄNNISKOR SOM KAN ALLT och då pratar jag om mig nu som kan exakt allt nu.

SÅ ILLA HAR DET BLIVIT NU att ni är så dålig på att ta till er om det jag vet nu och jag kan varje människa som ingen verkar ta till sig om då. Men hur ska jag kunna hjälpa människor när jag ser alla fel de gör nu? HUR SKA JAG HJÄLPA ETT LAND  när ingen är så intresserad av mina jättestora varningar då?

Hur ska jag då kunna hjälpa folk då som har öppnat Birgitta nu och även hennes förra man hade jag öppnat och SÅG HUR ILLA SVERIGE HAR DET NU och då satte vi igång ett jättestor jobb, att vi måste skriva till folket då, för att varna och ta upp om allt jag ser nu.

Men hur många har tagit till sig nu av min stora kunskap? 

Jag ser att folk har stora problem FÖR JAG KALLAS FÖR GUD och det är där skon klämmer hos folk nu, att jag kallas för GUD som sitter och skriver så konstigt till och med det, att jag skriver inte som folk kan tro att jag ska göra nu, att ni ska sitta och be en bön till mig och jag ska ge er en vers som kommer från mig då.

Genom att så många sidor på internet och böcker har den tekniken när de skriver genom att de skriver från guider många av dem eller så hittar de på själv när de skriver ner då OCH SÅ HAR DET SETT NU NU, att folk vill ha positiva saker att läsa då med lite ljus här och där för att tro på det.

Men jag tänker inte på så mycket ljus som ni ser utan jag är bara GUD som jobbar nu och folk kan få skriva så mycket böcker de vill för mig om ljus och det ena än det andra nu, MEN JAG ÄR GUD PÅ RIKTIGT som skriver så himla konstigt från Birgitta nu och folk har så liten tilltro till mig.

Genom att ni har då läst bibeln eller så har ni läst kanaliserade böcker som ni har gillat starkt en del, att nu har ni fått så mycket kunskap från dem då, men så dyker GUD upp på riktigt, men vad ser jag då en massa lögner folk nu har börjat gå på, genom att Birgitta i det här livet GICK DEN VÄGEN, för en massa lögner folk nu har fått för sig nu och då ser jag vad folk har fått för sig nu.

NU SKA JAG FÅ LITE HJÄLP SOM ÄR RÄTTA GUDEN DÅ.

Vad händer då jag ser från mig hur ni gör då och kan inte ta till er en del folk SOM HAR FASTNAT I ETT STORT NÄT av en massa lögner då om det ena än det andra nu.

Ni kan inte ta till er om det jag nu skriver om som ser så smutsigt ut i era ögon då, som kan allt om er och ser varje kotte hur ni känner då infö mig. Jag ser även hur ni gör när jag bad från början när jag skulle börja skriva med Birgitta, ATT NI SKULLE DELA BLOGGEN TILL FOLK, för att hjälpa folket nu.

Men vad gör ni då ni har så liten tilltro många idag och är så rädd för sanningen då om mig, att han kan väl inte se allt nu, men jag ser allt hur ni gör ni människor och nu är jorden illa däran nu och DÅ MÅSTE NI FATTA ATT JAG ÄR GUD och kan allt.

Men ni har fått så mycket om bakfoten många av er som tror på ufon och det ena än det andra, att nu ska Ashtar komma och rädda er kära jord SOM HAR FÅTT ALLT OM BAKFOTEN NU utan tror ni på det, då kommer ni inte långt idag genom att Ashtar kan inget om jorden ens utan han kan hjälpa människor som sitter fast i utomjordingarna.

Genom att folk har nu den tilltro till dem nu, att de kan rädda världen nu men inte folk ska rädda världen utan nu ska Asthar och hans alla kumpaner rädda jorden, men ÄR DET INTE KAN JAG LOVA ER somt tror på Ashtar måste släppa det.

GENOM ATT HAN HAR ÖVERSIKT ÖVER MÄNNISKOR som kan få problem med utomjordingar nu. Han har den kontakten då genom att han har koll på det då, men han har inget skepp som alla tror nu utan ni måste släppa den tråden folk och har blivit så in lurad i det.

GENOM ATT BIRGITTA HAR GÅTT DEN VÄGEN DÅ genom att hon jobbar med mig då och hon har visat upp vad folk nu tror på. Folk kan bli in lurad i allt nu och jag måste vara så ärliga med er nu. Vem ni har kontakt med när ni tror ni pratar med utomjordingarna, att det är så mycket lögner då om att nu ska de rädda världen NÄR DET ÄR NI SOM HAR ETT STORT STORT ANSVAR ATT RÄDDA JORDEN NU.

Jag ser hur landet ser ut nu, genom att ni har börjat tro på en massa lögner och det såg jag när ni inte visste VEM LADY NADA VAR PÅ RIKTIGT och jag ser vart allt kommer ifrån då. Vem som hittar på allt då om alla mästarna även de har ni så mycket fel nu.

Men folk får ha sin tro för mig och det gör mig inget alls, men JAG MÅSTE VARA ÄRLIG NU genom att det är bara Birgitta som kan Lady Nada hur hon är till sättet då. Hon tog upp det om roliga händelser när hon och Lady Nada hade lite kul ihop, men det var mest på skämt då genom att Lady Nada känner Birgitta så väl, så hon gillar att skämta med henne då.

Men det är bara Birgitta som kan Lady Nada nu, genom att hon kommer från oss då och det har skrivit så mycket fel i bibelns gamla bok, att JESUS kommer från oss ,men han bor inte hos mig alls då UTAN DET ÄR LADY NADA OCH BIRGITTA SOM BOR HOS MIG och så ärlig måste jag vara nu.

genom att JAG HA ÖPPNAT UPP SANNINGEN OM OSS NU, men genom att Birgitta har gått där folk har problem nu. Hon har gått där det finns så mycket lögner med genom att så mycket folk BLIR INLURAD I SÅ MYCKET FEL NU och då har hon gått där folk har gått nu.

NU HAR JAG EN ANNAN KVINNA SOM GÅR DÄR FOLK HAR PROBLEM NU som Birgitta gillar inte alls nu, men vi måste ha truts till mig nu, att hon bara känner in alla problem folk har nu med mycket yngre folk nu. JAG TITTAR FRÅN HENNE HELA TIDEN NU genom att Birgitta är klar med det.

Nu sitter hon och skriver med mig och SIN ANDRA BIG PROTECTION genom att vi måste putta folk nu. Birgitta är inte glad av det att hon måste sitta där hon sitter idag men VI MÅSTE HA TRUST TILL MIG NU som lever och bor med henne varje dag när hon är hemma hos mig. Jag kan inte skada dig Birgitta det måste du förstå nu, men vi måste gå med folket nu, så illa är det nu med Sverige nu. Du ser själv vad folk tror på nu fast du har upplyst folk om det nu, men vi ska var sann nu om allt för att få bort så mycket lögner då.

JAG KOMMER TILLBAKA TILL UTOMJORDINGARNA som folk verka älska så mycket och vi ska vara så sann nu om dem då, genom att folk tror att de kan så mycket utomjordingarna, att de har allt då, men de har inte allt Birgitta utan jag kan dem ett besvärlig folk. Du och din förra man gick där de har problem då. Du har tagit upp om det för dem som vill lyssna på dig, genom att du vill inte ha något med dem att göra när du lärde känna dem på riktigt,  VILLE DU FLY FRÅN DEM och såg vad de hade gjort mot dig då.

DU GICK BIRGITTA DÄR FOLK HAR PROBLEM MED DEM DÅ, genoma att folk får för sig så mycket nu, att de kan rädda jorden nu, men DE KAN INTE DET ENS  Birgitta, men folk har fått för sig så mycket genom att folk har haft mycket besök av dem och tror att det är bra, att ha utomjordingar då till hjälp då.

Men de ska absolut inte ta den hjälpen VILL DE BLI SJUK AV DEM DÅ genoma att de tänker inte ens som er utan ställer bara till problem för folk nu. Nu har folk trott på dem genom att de har skrivit böcker om dem då som ser så äkta och bra ut, men om ni läser mellan raderna, så kan ni förstå att det är fel då genom deras sätt att skriva ner saker och ting nu, så är det mycket som är fel, att de kommer från en grupp som inte  kan skada folk då, men DE KAN GÖRA FOLK SJUK och du Birgitta blev sjuk av dem.

Hur var han den en grå mannen,  genom att du ville prata med en mera kul man, men du fick hela tiden prata med en grå man som tog all glädje ifrån dig. Du höll på att bli tokig när du kände hans energi. DU BLEV TOM INOMBORDS DÅ när du kände in dem rätt och du är en arbetare för mig Birgitta och du gick helt öppen med den kanal som inte alla har nu utan din kanal gör att DU KAN KÄNNA IN DEM som du inte gillar så mycket då, genom att du åkte rakt ner när de kontaktade dig och du kände inte att de var så kul att prata med då, genom att de kändes så känslokall då och du kände dig tom inombords då.

Jag måste vara så ärliga nu, ATT FOLK KAN FANTISERA NER en massa saker om dem grå folket då, men de är grå utomjordingar och jag känner dem så väl då.

Jag såg att folk har så mycket besvär med dem då, genom att de kan ta över folk då de som har mycket kontakt med dem då, genom att Birgitta och hennes förra man fick stora bekymmer då genom att DE HADE DEN KONTAKT MED DEM, men för att gå där folk går idag. Han drogs till dem och då följde Birgitta med genom att de jobbade ihop då och upplysa folk och VARNA FOLK OM UTOMJORDINGAR DÅ.

FOLK HAR FÅTT FÖR SIG SÅ MYCKET DÅ OCH DÅ DYKER ÄVEN ASTHAR UPP för att hjälpa människor då som har kontakt med utomjordingar nu. Hon fick gå med folket nu och NU HAR DE TAGIT BORT DEN KOPPLING de hade då.

GENOM ATT BIRGITTA HÖLL PÅ ATT BLI SJUK FRÅN DEM DÅ när hon kände hur de var då, men hon fick hjälp att ta bort den kontakten båda två då genom att hon måste gå med folke då.

Vad är en utomjording nu ? 

VEM TROR NI GRÅ FOLKET som folk är så intresserad av och har stora teve program om dem då?

Jag vet att folk har bekymmer med dem, genom att de görs så mycket teve program om dem. Det har så mycke intressen de som är intresserad av dem då, men ni ska inte vara så intresserad av dem.

VARFÖR INTRESSERAD AV DEM GRÅ som ser inte så kul ut att möta då varför är ni det då?

Jag ser att ni kan så lite om dem då, men jag kan dem då genom att de ställer till för folket då genom att DE ÄR BARA INTRESSERAD AV ER är bara intresserad av er då. De kan inget som ni tror de kan utan bara intresserad av er ras då och KAN UTSÄTTA ER FÖR EXPERIMENT och se hur ni fungerar då genom att de har inte det själv då utan folk har ett annat sätt då.

GENOM ATT VARJE MÄNNISKA ÄR FÖDD MED KÄNSLOR att varje människa är född med känslor då. Vad är de född med då? INGA KÄNSLOR som ni har och därför kände Birgitta sig tom inombord då när hon blev attackerad av dem då.

Men hur är det till sättet tror ni?

De kan ställa till mer än vad ni tror nu genom att NI SKA INTE HA KONTAKT ska inte ha kontakt med eller vara så intresserad av dem överhuvudtaget grå folket SOM ÄR BARA DEM NU.

Men folk har skrivit  böcker om dem, att de är flera grupper, men DET FINNS BARA DEM GRÅ GRUPPEN NU som kommer ner till jorden då, som är så intresserad av er då geom att de har inte det ni har nu.

Jag vet att folk kan bli sjuk av dem då genom att jag har sett vad som hände Birgitta då, HUR HON BLEV SJUK AV DEM genom att folk ska inte ha den kontakten ens då.

Men hur många kommer lyssna på mig?

Genom att ni är så intresserad av dem och ni är så uppkopplad på dem som dras till dem, DE HAR REDAN DEN KONTAKTEN DÅ.

Genoma att ni är så intresserad av dem då och STÄDA BORT DEN KONTAKTEN DÅ. 

JAG SER DEM här hemma ibland, SÅ ÄRLIG MÅSTE JAG VARA NU, genom att folk kan inte koppla ihop mig med utomjordingarna.

KRIG KAN DE HA SJÄLV HELA TIDEN men inte alla ser det, men de är ett folk som har svårt att prata till rätta med då. Jag ser att de dras till er människor som jag inte vill att ni dras till dem.

GENOM ATT DE KAN HITTA PÅ SÅ MYCKET när ni möter på dem då och ni ska inte tro på deras sagor nu och visa upp en vacker värld de har nu.

De bor på en planet som vi bor på, men därför ville jag vara tyst om det genom att folk kan fatta fel och tror att vi är utomjordingar då, men NU ÄR JAG HELT ÄRLIG DÅ, att de bor på en egen planet genom att allt kallas för planet då.

Vi bor på en plante då men måste vara ärlig mot er nu.

Jag vet vad de kan göra med er, genoma att ni kan bli utsatt för mycket problem när ni kommer i kontakt med dem. Jag måste ta upp om utomjordingarna, att ni ska inte se åt de hållet och en del kan vara redan sjuk av dem genom att de kan servera dem med en massa lögner då, genom att DE KAN HITTA PÅ SÅ MYCKET de som är påverkad av grå folket.

ATT DE KAN FÅ SÅ MYCKET OLIKA SYNER de som har den kontakten med dem, att de är så påverkad även om de lämnat grå folket, så är de påverkad av dem, genom att folk kan blir rädd och lämnar den kontakten med dem, men DE FORTSÄTTER PÅVERKA ER ÄNDÅ fast ni har lämnat dem för längesen.

NI KAN HA EN SÄNDARE I ER DÅ som inte alla tänker på då.

Genom att ingen ser att de har med dem att göra som är negativt då, men de kan vara uppkopplat på dem fast de lämnat dem och FAR MED EN MASSA SYNER som inte stämmer då.

Men är folk fast i grå folket DÅ MÅSTE NI STÄDA BORT DEM PÅ EN GÅNG och inte se åt dem överhuvudtaget då genom att folk ska inte ha dem i sin närhet ens då.

 Hur sjuk kan ni bli av dem då tror ni?

Jag ser folk som är MERA ÖPPEN ska inte ha dem nära sig alls, genom att de blir PÅVERKAD AV DERAS NEGATIVA ENERGIER DÅ, som kan göra er extra sjuk då.

Men hur sjuk kan ni bli av dem då?

DE KAN INTE TA BARN FRÅN ER överhuvudtaget som folk fått för sig då.

De kan inte föda upp själv från er barn då genom att de sprider en massa lögner då från dem då. De gör, DE KAN GÖRA ILLA ERT SOLAR PLEXUS som Birgitta blev utsatt den natten då, att hon såg en grå hand när hon fick upp sina ögon då hon såg en grå hand som drogs bort från hennes solarplexus då,EN GRÅ HAND SÅG HON DÅ. Hon försökte putta bort dem då och ROPA PÅ HJÄLP DÅ.

LÅSTE HENNES HJÄRNA DÅ så hon kunde inte röra sig alls då, DE LÅSTE KROPPEN på henne då. Hon kunde inte öppna ögonen när de höll på hos henne då, men de tog inte något barn, men de tog från solarplexus då och inte ett barn en del kan tro då utan de kan inte föda upp folk hos dem.

MEN VAD TOG DE FRÅN HENNES SOLAR PLEXUS när det inte var ett barn som många tror när de blir utsatt för det då

Vad har folk i solarplexus då? 

Folk föds med solarplexus som är full med en massa känslor då och DÅ KUNDE DE LÄRA SIG OM HENNES KÄNSLOR DÅ. Hur hon fungerar som människa då och inget barn tog de genom att de kan inte det då.

Men de kan öppna ett solarplexus då SOM STRÅLAR UT EN MASSA KÄNSLOR FRÅN HENNE och kan läsa av henne då genom solarplexus då.

Men varför var hon så intressant nu tror ni nu?

Hon var intressant för dem kan en del tänka nu, men de är intresserad av människor då och DÅ GICK HON DEN VÄGEN DÅ som ni såg nu.

Men varför var de så intresserad AV HENNE OCH HONOM DÅ tror ni?

De känne till mig, men jag startade inget krig med dem då, genom att jag lät henne gå då, FÖR ATT SEDAN VARNA FOLK FÖR DEM DÅ.

Nu har de släppt Birgitta nu, men inte hennes man hon levde med HAN HAR DEM  FORTFARANDE fast han har fått hjälp av Asthar att ta bort den kontakten då från dem då.

Men han jobbar för mig då och kommer hålla koll på dem då genom att han dras till dem hela tiden då, genom att han ska SKYDDA JORDEN MOT LÖGNER och då dras han till det folk nu tror på.

JAG KAN SE FRÅN HONOM NU hur de kan lura in folk nu utomjordingarna nu.

Jag har koll på dem tillsammans med honom du levt med nu, men han kommer fortsätta dras till olika saker folk nu håller på med nu. HAN KÄNNER BARA AV HUR HAN SKA GÅ DÅ. Du Brigitta har släppt den kontakten helt och måste fortsätta med oss nu, genom att du blev klar med det då och då ser man vart allt kommer ifrån då.

BYGGER UPP FINA HEMSIDOR OM ASTHAR som äger ett skepp SOM INTE ÄGER ETT ENDA SKEPP NU.

Men folk kan BYGGA UPP SÅ MYCKET FANTASIER när de har mött på utomjordingarna då och så är det idag, men jag är ärlig nu och måste ta upp om utomjordingarna nu, ATT NI SKA INTE SE ÅT DEM ENS DÅ.

Men Birgitta och hennes man hon levt med vaknade en morgon och tyckte att deras NÄSA SÅG KONSTIG UT DÅ, men vad hade då hänt med dem då?

Utomjordingarna HADE PLOCKAT BORT ETT IMPLANTAT I NÄSAN PÅ DEN för att rycka ut det då.

Men hur såg deras näsa ut då, DEN SÅG INTE KUL UT när de vaknade upp, men hade de ingen annan väg att gå när de skulle ta bort från dem då?

De gick den vägen för att få bort implantatet då, men hon kunde knappt gå ut den morgonen när de hade varit där hos henne och honom, genom att ENA NÄSBORREN VAR ALLDELES SÅRIG PÅ ENA SIDAN PÅ DEM BÅDA TVÅ DÅ. Hon kunde inte förstå själv när hon vaknade upp efter hon hade sovit vad som hänt med ena näsborren då.

HON BLEV RÄDD NÄR HON TITTADE SIG I SPEGELN DÅ.Vad som hade hänt med hennes lilla näsa nu, men hon hade fått bort problemet från dem och han fick också bort problemet från dem då, men hennes och hans näsa såg inte vacker ut när de vaknade på morgonen då. HON KÄNDE EN JÄTTESTOR SÅRSKORPA ÖVER ENA NÄSBORREN och även han hade känt det, att hans näsa inte var van att se ut så då

HON OCH HAN VAR UTSATT FÖR UTOMJORDINGAR genom att de gick där folk har problem idag. Det är sanningen jag har berättat lite för er nu om utomjordingar som tror att de bor på Mars eller Plejaderna, men de bor inte på någon av dem genom att ingen kan bo där GENOM ATT ALLT ÄR SÅ SVART DÄR och ingen människa kan inte bo där alls genoma att det skulle inte fungera alls då.

Men folk har fått för sig det nu och EN MASSA FANTASIER NU och nu fick ni reda på varför en del har fått för sig, att de kan föda upp barn på skeppen de har, SOM ÄR EN LÖGN. Jag tog jag upp hur folk kan missuppfatta det när de var hos Birgitta och hon såg handen över hennes solar plexus.

Hon kunde inte ropa på hjälp ens och inte röra kroppen, men hon hörde HUR DE GICK RUNT HENNE DÅ, men sen fick hon upp sina ögon då, men då såg hon en grå hand som inte såg så trevlig ut drogs bort från hennes solar plexus genom att folk är född med det, då ser de hur hon var då. DE KAN LÄSA AV BIRGITTA DÅ genoma att de lade sin han på henne då.

Hon kunde inte ta sig undan alls då, DE LÅSTE HENNE DÅ.

Och detta kan folk bli utsatt för idag och får för sig så mycket, att de kan ta foster från dem men de kan inte det ens UTAN FOLK KAN FÅ MISSFALL DÅ när de ser det, men tror att de har tagit ett barn när de blir utsatt som Birgitta blev utsatt då.

Jag tar upp detta för att varna folk och FOLK KAN MÅ ÄNNU SÄMRE när de är i närheten av er, genom att de är kopplat till er genom att de är så intresserad av er då. Folk kan känna sig mera sjuk när de har dem hos sig, men tänker inte på det då, men genom att de går på solarplexus och kopplar sig igenom det, då kan de känna hur folk mår då men även lära sig om folk nu.

SOLAR PLEXUS GÅR DE IGENOM därför tar jag upp den händelsen med Birgitta så ni ska förstå det. Hur de kan gå tillväga då, men det är bara de som är så intresserad av dem som de har kontroll på då och då kan det bli en massa konstiga filmer om dem då.

GENOM ATT DET STRÖMMAR ÖVER MED OLIKA FILMER OM UTOMJORDINGAR NU  och då är de kopplat till dem, genom att folk ser inte det alls då genom att de BARA ETT BRINNANDE INTRESSE DÅ som folk ser då och då kommer det en massa filmer som folk tittar på då.

FOLK HAR PROBLEM MED DEM DÅ och tror att de kan hjälpa hela världen då utomjordingarna då och har så tilltro till dem då GUD

GLÄDJEN

Idag ska jag prata om glädjen vad den kan innebära för många människor då hur jag ser på glädjen då.

Jag kan se folk känner så stor glädje inför olika saker i livet, men SÅ TAS GLÄDJEN BORT ILLA SNABBT DÅ när inte saker och ting blir som de har tänkt sig då genom att de gick med ett hopp inom sig, men togs bort på ett brutalt sätt då.

Men hur många kan inte RÅKA ILLA UT PÅ SÅ SÄTT, att de känner sån glädje rus inom sig men sen bara tas allt bort från dem då. Vad händer då med människor som känner sig så besviken på livet då?

Vad händer med dem då tror ni?

DE KAN TAPPA LIVSLUSTEN DÅ genom att livet blev inte som de hade tänkt sig då och kan döva sig med olika saker en del folk som tar till flaskan då genom att döva sig ,för att bara glömma bort den smärta de känner då och då kan folk dricka när de inte mår så bra då genom att MYCKET GLÄDJE HAR TAGITS BORT HOS DEM DÅ, genom att de hade ett hopp inom sig en gång när allt var så bra då.

Så kan folk hamna snett genom att de kan inte göra något åt det då och kan kan inte hävda sig från sorgen de drog på sig då. SORGEN KAN SÄTTA SIG DJUPT på en del människor som har så svårt att sudda ut då, men sorg kan alla möta på och kan lätt gå vidare då, medans en del kan fastna i en så djup besvikelse ,så de har så svårt att ta sig ur den besvikelsen då

Det är svårt att säga till folk ATT SLÄPPA DEN genom att de hade ett litet hopp då men den togs bort på ett brutalt sätt och då blir det problem för en del människor som hade ett så stort hopp inom sig, men allt bara försvann för dem då och då kan en del FASTNA I DJUP DEPRESSION DÅ. Har svårt att ta sig vidare en del som har fastnat där och kan även gräva så djupt inom sig då när de känner den tunga smärta inom sig som är så svårt att skaka av dig.

GENOM ATT DE ÄR SÅ BESVIKEN PÅ LIVET DÅ genom att det fanns ett hopp inom dem att kunna förändra allt då och allt togs bort då på ett brutalt sätt då, men glädje för många idag är svårt att känna idag då. Glädje är ett starkt ord hos många att känna glädjerus kan kännas som en ny medicin då.

Hur ska ni få tillbaka glädjeruset igen tror ni?

Det är svårt så länge ni sitter fast i misslyckande ni känner då och DÅ MÅSTE NI STÄDA BORT DEN KÄNSLAN FÖRST för att kunna se åt andra hållet och släppa all besvikelse då genom att så mycket folk har svårt att känna glädje idag.

DET KOMMER FRÅN MYCKET BESVIKELSER som kan rota sig så djupt hos en del folk som känner att de har missat allt i sin väg då. Det kommer från så djup besvikelse ni fått då sen ni var barn, men även från andra liv kan besvikelse dyka upp när ni håller på att rensa er då, som är bland det svåraste att skaka av sig en djup besvikelse då, den kan sitt så djupt hos en del folk OCH KAN TILL OCH MED BLI SJUK AV DEN om de inte tar och reder upp besvikelsen då.

JAG TAR UPP EN STOR PORT som folk kan städa bort nu genom att det ligger besvikelser i grunden till att ni mår som ni mår då och har svårt att ta dig vidare genom att besvikelsen LIGGER SOM ETT OK ÖVER DIG då. Många kan hamna i det och kan ha svårt att ta sig ur den besvikelsen då, genom att folk tänker inte som er då och då kan ni bli så besviken på dem då genom att ni känner att ni har blivit så sårad då och kan knappt gå vidare då, genom att du känner sån besvikelse då och då försvinner glädjen samtidigt då.

GENOM ATT ALL GLÄDJE ÄR SVÅR ATT TA FRAM när ni känner besvikelser och har svårt att ta er vidare då genom att människor kan göra er så besviken då, genom att ni tänker inte som de hade tänkt det och hade ett litet hopp inom dig, att ni hade samma tanke då.

Men folk är så olika då och DÅ KAN DJUPA BESVIKELSER SÄTT SIG DÅ genom att ni tänker inte lika då.

GENOM ATT ANNARS HAR DET INTE BLIVIT EN STOR BESVIKELSE DÅ så kan folk hamna idag och sitter fast men kan inte förstå vart det kommer ifrån, att de kan inte känna glädjen då.

Genom att FOLK ÄR FÖDD MED SÅ MYCKET OLIKA KÄNSLOR DÅ som ni ska använda att reda upp med då, att varje känsla står för sig då och det måste ni lära er och inte ta ett glas när ni känner er mindre glad, som en del kan göra när de inte känner glädjen inom sig då och vill döva dig då med ett glas vin då, som blir så fel i mina ögon genom att ni måste möta den känslan och inte döva den då.

Hur ska ni annars komma vidare om ni måste döva allt med sprit då. 

Nu tar jag upp det igen, att ni måste SLUTA DÖVA ER med en massa sprit och droger och lugnade genom att hela Sverige går på det nu, för att döva sig.

Genoma att varje människa är FÖDD MED EN KÄNSLA, för att kunna reda upp era liv, men även för att hitta igen känslan ni har problem med SOM LIGGER INKAPSLAT sen du var barn eller så ligger den där från tidigare liv, då ska möta på den känslan för att städa av er då.

Men varje känsla hjälper er att se problem, för att kunna lösa dem då och för att reda upp saker ni inte har fått ordning på. DET FINNS ALLT, DÅ KÄNNER NI ÅNGEST till exempel, då handlar det om att ni sitter riktigt fel i livet då. Måste ordna till felet då, så ni kan ta er vidare och det är bara ni som kan göra det om ni känner jättestarkt ångest, DET ÄR ETT ROP PÅ HJÄLP DÅ. 

Genom att kroppen säger nej till att vara där och den kan stiga stig då när ni sitter helt fel, då kan ni få så stark ångest som ni inte får döva nu med en massa piller, för ni måste ta tag i varför ni känner som ni gör då. NI MÅSTE ÖPPNA DEN DÖRREN och var inte rädd då genom att ÅNGEST ÄR EN HJÄLP DÅ, men även en varning för dig att ni sitter helt fel nu.

Måste göra något åt det och det kan inte ett enda piller hjälpa dig med UTAN DET ÄR EN RÄDDNINGSKAPSEL ÅNGEST DÅ och då ska du rädda dig själv illa kvickt då.

Du kan få ångest för ett jobb som är helt fel och då ska du gå därifrån eller så sitter  du i fel bostad och måste komma därifrån samma där, genom att du måste rädda dig själv GENOM ATT ÅNGEST DYKER UPP när du måste rädda dig själv då och ta dig vidare då.

Ni kan sitta i förhållande som ni måste ta er ur om ni känner ångest, då ska du gå därifrån då genom att ångest dök upp och då är du klar med allt då. DET ÄR SÅ STARK KÄNSLA FOLK FÅR, men för att kunna ta sig vidare då och den kan du inte springa ifrån då utan du måste ta dig från ditt stora problem du har då. FOLK KAN MISSUPPFATTA ÅNGEST och tar piller, för ingen har lärt sig om det då, att ångest är en räddningskapsel för många då när de känner det.

Alla är född med en känsla ni kan KÄNNA ER ARG VISSA DAGAR, för att komma igång eller reda upp en sak som ni inte har fått till då. Du kan vara så arg och kan inte stoppa dig alls, men nästa dag kan du må dåligt och kan till och med få ångest som en del kan få, att då ska du vidare och ingen kan stoppa dig då när du går upp och ner i känslan då.

Ibland känner du en känsla som du inte kan ta på ibland och du kan känna den inom dig, men du vet inte vad du ska göra av den då, men du börjar att rota i känslan du känner då, för att kunna få tag i ditt problem då och då kan känslor som känns tung dyka upp, men DET KOMMER NÄR NI RENSAR PÅ DJUPET DÅ, för att ta er vidare då nästa dag.

Ni kan känna olika känslor och gå upp och ner en del folk, att vissa dagar då är allt botten och vissa dagar då är allt bra, men ni är funtad så, att ni går upp och ner för att kunna ta tag i saker och ting och en del kan ha så starka känslor som folk kan få svårt för då ,men det är genoma att NI HAR OLIKA SIGNALER ATT GÅ PÅ  och varje känsla är inte farlig att känna då.

Men folk blir så rädd när de känner sig lite deppig en dag och känner inte att de är på topp då och tar tabletter då SOM NI SKA LÅTA BLI, låt känslan ebba ut med er som inte alla ser då utan de kan ta en tablett för olika saker, så illa har det blivit nu, att folk är så rädd att möta en känsla som ni är född med, FÖR ATT FUNGERA I SAMHÄLLET  måste ni vara född med känslor då.

Jag tar upp det igen genom att jag ser ATT FOLK ÄR SÅ RÄDD ATT MÖTA SINA KÄNSLOR som ni är född med då. Nu proppar ni er lugnande eller så tar ni droger eller så tar ni sprit och vin, för att döva det ni känner då.

Jag varnar för det nu utan lev utan en massa bedövningar nu och låt kroppen bli fri från en massa bedövningar nu, för att behålla er hälsa nu, så låt bli det nu genom att hela Sverige har problem med det nu, men inte alla men MYCKET FOLK DÖVAR SIG NÄR DE KÄNNER SIG INTE SÅ GLAD DÅ och då kan läkaren skriva ut tabletter till dem istället för att lösa upp problem, istället så dövar ni er då genom att ni är rädd då att möta känslorna.

Jag vill ta upp igen om det, ATT NI ÄR FÖDD MED SIGNALER med olika känslor för att kunna leva då och när ni är inne en större problem och måste göra ett val, då kan en del må så dåligt då och då dyker den känslan upp då, men ni kan inte springa från den då låt känslan dyka upp för att lättare kunna känna in då därför är ni född med olika känslor, så ni kan känna in saker och ting.

Men även att vissa människor kan dra ner er, då är ni född med den känslan att ni ska inte umgås så mycket då och samma är det med jobb, att ni känner samma där att ni kan få en så stark känsla inom er, att ni måste bort från stället genom att ni jobbar med fel människor eller så har det med din kropp att göra att du får signaler då, att lämna ditt arbete då genom att du är FÖDD MED SÅ MYCKET OLIKA KÄNSLOR, för att kunna ta dig vidare då.

Men döva dem inte då utan möt dem då och lär känna dig själv då hur du fungerar då när den känslan dyker upp och när den känslan dyker upp, LÄR ER OM ER SJÄLV   genom att ni känner på en gång om något är fel då när ni lär känna er själv som många är rädd för nu.

HUR SKA JAG FÅ ÄNDRING PÅ DET NU när jag ser hur rädd folk blir om de möter en känsla som ni är född med då och lär er att lyssna på känslan du känner då. Vad vill den säga då och vilka tankar kommer upp då när du får just den känslan vilka tankar dyker upp då?

När du har lärt dig att känna igen den känslan, DÅ KAN DU FÅ ETT MYCKET ENKLARE LIV DÅ när ni lär känna er själv genom att en del folk har så mycket känslor inom sig och många kan tro att de är sjuk då när de har så mycket känslor inom sig då, men de är inte sjuk men de är född med dem för att passa in på vissa ställen, då har de den känslan då. Ni blir rädd och tror att det är något fel på dem och stoppar i dem mediciner då, genoma att de kan inget om det då när de ser att folk kan få så mycket konstiga känslor som en del tycker då.

 DE ÄR INGET FEL PÅ DEM DÅ utan bara mer känslig för olika saker då och de är inget fel på dem då utan är helt frisk ,men kommer från fruktansvärda liv ibland och kan känna av så mycket problem då och kan känna av i sin kropp då, genom att de har med sig så mycket tyngre liv då. De ska inte döva sig alls utan låt de få vara då och låt de få ha sina känslor inom sig då, genom att de kan gå upp och ner en del folk då, men det är inget fel på dem utan känner sig lite utanför andra då, men de har inget fel dessa barn utan bara FÖDD FRÅN FRUKTANSVÄRDA LIV MÅNGA AV DEM.

LÅT BLI ATT STOPPA I DEM EN MASSA TABLETTER DÅ genom att de har så mycket känslor inom sig som gör att de ska kunna fungera i ett samhället då och då är de född med en massa känslor genom att kunna fungera bra då i samhället då. Folk kan bli rädd för det, men låt folk få leva ut och låt de ha sina känslor kvar nu och stoppa inte i dem piller bara för att ni inte kan acceptera den känslan de känner då de ska också de leva och låt de få leva ut sina känslor då. Det blir inget fel på dem då DE KAN KÄNNA SÅ UPP OCH NER KÄNSLOR EN DEL BARN DÅ, genom att de är född med dem för att rensa sina liv de haft då och en del kommer från problem liv då som ingen kan se då.

Men de ska bara städa lite grann hos en del folk då och kan en del dagar ha ett inre krig då när mår dåligt, men LÅT DE FÅ HA ETT INRE KRIG DÅ och inte stoppa i dem en massa piller då, genoma att de MÅSTE RENSA PÅ SÅ SÄTT  som en del kan tycka är jobbigt då, men de är född med allt inom sig och då kan en del dagar vara krig och en del dagar inte känner av så mycket känslor då utan allt är lugnt då.

Jag tar upp om stora problem som folk kan ha nu, genoma att de kan inte förstå sig på sitt barn de fött då och går till doktorn och FÅR EN DIAGNOS DÅ, att det är fel på ert barn då och föräldrar har så tilltro till doktorn då och kan börja stoppa i dem så mycket mediciner då. De kan inte förstå sig på sitt barn genom att de satt en diagnos då, att så är ditt barn då, men inte som andra barn då, men får en diagnos av läkaren.

DOM I MINA ÖGON ÄR HELT FEL DÅ.

GENOM ATT BARN ÄR BARN och de föds från olika liv som de ska rensa då och kan ha så mycket krig inom sig en del barn och åka upp och ner i känslorna då som är fel att stoppa i dem mediciner utan låt barn få leva ut då och inte stoppa i den en massa piller då, genom att de är född med den känslan inom sig genom att de har även en PLAN ATT GÅ EFTER DESSA PROBLEMBARN DÅ, de har en plan att följa då alla som föds i landet då och då kan de ha så mycket känslor inom sig då, genom att de kommer från fruktansvärda liv då och KAN HA ETT STORT KRIG  INOM SIG DÅ och ingen kan förstå dem då.

Genoma att de har inte som andra då genom att DE HAR INTE SAMMA LIV ENS  och då kan en del födas med så mycket känslor inom sig, så vissa dagar kan vara så mörk då och vissa dagar kan var så ljus då och kan gå upp och ner i känslorna när de känner som de gör då, genom att de håller på att städa sina liv då och då kan det vara så mycket krig inom dig när de håller på med det då.

Jag tar upp det ingen genom att SÅ MYCKET FOLK ÄR SÅ OLIKA när de föds och föds med olika känslor då, låt de få leva ut då som är bäst för dem att göra då ,att leva ut utan att stoppa dem då, lev ut dem då istället för att stoppa dem och var rädd för dem då.

Genom att ni är inte född med samma känsla och kan få det tufft då genom att de är inte som er då. En del barn är född med olika känslor för att städa dem då och LÅT BLI ATT STOPPA I ERA BARN TABLETTER DÅ, bara för de ha olika känslor nu. Ni måste acceptera det då och visa respekt till dem då, genom att ni är olika då låt de vara ifred barnen då.

JAG GILLAR INTE ATT  FOLK STOPPAR I BARNEN EN MASSA LUGNANDE  låt barn få leva nu och ni ska inte döva dem med en massa mediciner då folk är olika låt det vara så GUD

SANNINGEN

Vad är sanningen Birgitta nu? Vad är rätt tror du nu när vi ska prata om sanningen som är ett jättestort ord sanningen Birgitta? 

Vad kan sanningen innehålla det jag måste prata om nu?

Du blir alltid så rädd när vi ska ta upp om sanningen då, men vi måste vara sann mot andra människor, då först kan du komma vidare Birgitta. Vad har jag nu satt dig i nu som vill bara fly varje dag nu sen du fick så stora problem med FOLK SOM INTE KAN SAMARBETA BRA DÅ.

Genom att tystnaden tär på dig hela tiden då och då måste man vara sann då genom att sanningen är det bästa då, ATT VARA SANN mot människor är det bästa Birgitta då.  Nu ska jag inte ta upp ditt problem som jag skrev om igår då genom att vi kan inte ändra om något då när du fick så lite hjälp då och även jag tog upp om boken som du ser själv, att det är bättre att fråga folk som vill detta fullt ut och är intresserad av det då.

MEN IBLAND SKA MAN INTE FRÅGA MÄNNISKOR som inte är så intresserad av att samarbeta då, men vi kan inte vända tiden tillbaka då genom att du trodde hela tiden att det skulle bli bra nu och tiden är inte så viktig för mig Birgitta utan jag är intresserad av vad som hade hänt dig när jag såg hur du hade det då.

Jag var jag tvungen att se vad som hade hänt dig då och då såg jag allt hur det låg till då och JAG BLEV INTE GLAD AV DET genom att din andra BIG PROTECTION hade redan börjat att gå med dig och då fick du stora problem Birgitta, genom att han hade mött på dig på Facebook då genom att han kände in rätt tid att möta dig då och börja gå med dig då.

Men du satt fast GENOM ATT DU FICK FÖR LITE HJÄLP DÅ och då fick vi stora problem och även han fick stora problem som han känner av nu, genom att han jobbar som BIG PROTECTION och känner av  hur han kan prata med dig ibland och inte prata med dig ibland, genom att du får inte känna av den energin från honom så mycket nu, för då går du igång Birgitta och han känner av att du har stora problem nu och då ställer han sig åt sidan ett tag, genom att du kan inte prata med honom för mycket, då kan du hamna så illa nu genom att du är öppen mot honom nu och då känner han av när han kan prata med dig, bara för att visa upp sig att han är där nu.

Men DU HAR TAPPAT GLÄDJEN BIRGITTA och känner ingen lust att skriva ibland men du måste skriva ändå fast du sitter som du gör nu. Det är svårt att göra det när du inte mår så bra då, men du måste ha trust till mig nu genom att du måste snart leva med honom i England då.

Men nu kan du inte det och ÄR SJUK VARJE DAG genom att du är öppen mot honom som blir stora problem för dig, genom att du känner dig sjuk inombord och död inombord när du inte kan prata med honom då. Det  tröttar ut dig så mycket att känna den känslan inom dig genom att du kan inte fungera alls nu när du har det såhär, men du måste ändå sitt och skriva om det du är så lite intresserad av snart, genom att du vill bort från allt ibland när du känner död inom sig. Det kommer du känna TILLS DU HAR GÅTT IHOP MED VARANDRA, då först får du bort döden inom dig, genom att ni känner så när ni har skilsmässa och har så svårt att fungera då i samhället, men du måste fungera ändå, men du är sjuk från honom och mig nu, genom att jag måste skriva med dig och du måste ha trut till mig nu, så du kan möta honom snart.

Jag ser varje dag att du känner dig sjuk och det kommer från skilsmässan från honom  i England genom att det är bara han du kan gå ihop med nu. DET ÄR BARA HAN DU SKA LEVA MED genom att han började att gå med dig då. Du måste vänta in mig Birgitta och det är svårt att vänta ibland när det drar ut på tiden. Han hör av sig ibland bara för att visa sig, att jag är här Birgitta jag är inte borta från dig, men du vill bara prata med honom nu. Det bästa nu är att inte prata för mycket med honom genom att du går igång på hans energi då när du se i hans ögon för mycket, då går du gång genom att han kan ta dig då när du träffade honom på Facebook, då gick du igång så snabbt när du fick prata med honom, men även DELA UT FOTON TILL VARANDRA  för att ni  måste börja gå med varandra och då måste han ha alla foton från dig och samma du måste ha från honom foton då, genom att allt måste bli rätt när ni bor så här långt ifrån varandra, då måste ni dela ut foton på varandra då, för att han hade börjat gå med dig då. Han måste ha alla foton på dig när ni lever så här skilda från varandra och så har det varit nu.

Men nu har ni börjat igen dela ut foton, men det blev du som var tvungen att göra det igen men han kommer ge samma som du var tvingad till att ge genom att han måste igen börja gå med dig. Han har stora problem att gå genom att han sitter fast med vänner Birgitta och har sitt arbete då, som gör han inte så pigg på Sverige då, men han kommer att vända rätt, så lita på mig nu genom att du är så less på hans vänner som han bor med nu och VILL ATT HAN LÄMNAR ENGLAND NU ILLA KVICKT NU. 

MEN MÅSTE GÖRA ETT STORT VAL att lämna landet nu genom att han måste åka tillbaka till England genoma att han dog i förra livet där genom att han tog sitt liv då. Han måste tillbaka genom att han måste börja känna in och rensa sitt gamla liv då och då måste han till England först Birgitta. Du sitter här och är less på det nu genom att han drar sig undan hela tiden då och han mår inte bra vissa dagar Birgitta, men han håller sig undan från dig då genom att han mår som han gör nu och det har du sett själv då hur han mår ibland då.

MEN VI MÅSTE VÄNTA IN HONOM NU genom att han har ett så stort val att göra nu och han måste ha tid i England då genom att han MÅSTE RENSA SIG FRÅN GAMLA SAKER DÅ.

Det ser inte folk när de gör det utan folk bara lever som vanligt, men ser inte att de rensar sig då. Det ser inte folk eller tänker på det då GENOM ATT DET ÄR SVÅRT ATT UPPTÄCKA DET, om ni inte känner att nu fick ni konstigt möte med en människa som ni inte kan förstå er på då, men annars så märker ni inte av det så mycket när ni rör runt bland olika människor då. Ni tänker inte på det alls när ni går ut genom dörren att ni rensar med människor då utan folk kan upptäcka sina föräldrar genom att de har fattat att de har saker att rensa med dem då, men annars så tänker inte ni på det när ni föds till jorden, att ni ska rensa energier med folk.

Det finns inte i ert huvud då utan ni gå runt eller så reser ni iväg på en plats ni har varit förut eller så rensar ni i ert eget land genom att alla finns runt er som du ska städa energier ifrån då. Men folk tänker inte på det alls än när ni blir arg på dem, då börjar ni undra mer eller om det händer en massa fel runt er då, men annars så tänker inte ni när ni möter olika människor att ni rensar energier från tidigare liv med dem då det finns inte med hos er alls då, MEN SÅ ÄR DET GJOR  att ni måste rensa liv efter liv som ni haft då.

Genom att ni ska läka från gamla problem då.

GENOM ATT FOLK KAN GÖRA ILLA ER och då behöver du bara vara där en stund då, för att rensa då som hände för flera hundra år sen, men då rensar du en energi från dem då, genom att för att få bort den då.

Och så är det FÖR ALLA MÄNNISKOR och även för honom i England han får rensa med dem han har runt sig då. Han kan inte se det då och så ser det ut för allt folk.

Att ni ska hjälpa varandra då.

Jag ser jorden har problem med att få hjälp NÄR JAG SER ETT LAND SOM SVERIGE HAR KOMMIT SÅ LÅNGT MED DET, att ta hand om sitt land och börjar återvinna saker och ting.

Sverige ser till hela tiden hur de ska kunna återvinna det. De hittar på nya saker att återvinna genom att de ser att jorden har det illa då genom alla berg av sopor som blir då och DÅ HAR SVERIGE BLIVIT SÅ BRA PÅ ALLT när det gäller att återvinna saker och ting. De återvinner allt glas och plast som inte alla gör då, men de återvinner glas och papper men även plast får folk lämna på rätt ställe då, men och alla plåtburkar tar de hand om på ett annat ställe då.

JAG KAN INTE RÄKNA UPP ALLT DE ÅTERVINNER, men jag berätta om glaset och då förstå ni att de tar även hand om farliga saker, som ett bilbatteri då som de slänger på ett visst ställe eller så tar de hand om en gammal dator som hamnar på rätt ställe då, genom att de återvinner allt då som de har i sitt land och nu tar jag inte upp allt ,då skulle listan bli så lång de återvinner, men de har ett ställe som folk får åka till när det är större saker de måste lämna då, men annars så har det på gårdarna som folk får kasta på olika ställen då där de kan ha för glas eller plast, men även för andra saker som mat som folk får återvinna då genom att allt är så uppdelat när de sorterar då från burkar till glas som sopbilen kommer och hämtar från dem då.

MEN NU TOG JAG UPP AV DET SVERIGE HAR BÖRJAT ÅTERVINNA NU, men jag vill att de hjälper andra länder nu genom att Sverige är ett framgångs land när det gäller att återvinna allt då genom att de kastar aldrig ett batteri i en påse, jag tog upp ett exempel då.

Hur de gör Sverige då och jag vill att ALLA LÄNDER SKA GÅ MED DEM NU för att få slut på allt fördärv nu, genom att de kan sin sak landet då.

Men de kan inte hjälpa folk i nöd har jag sett nu, att de är så dålig på att hjälpa varandra en del  människor, men JAG HOPPAS PÅ ÄNDRING PÅ DET, att folk måste ha hjälp nu och hela landet lider av det nu, genom att så mycket folk har fått problem nu genom att folk inte kan se att folk har hög hyra och det går inte ihop med de får ut en del folk i lön och det kommer ifrån att de är dålig på att hjälpa till nu.

Jag ser hur det ser ut genom att vi har skrivit om landet Birgitta så mycket, men vi måste väcka upp folk nu när vi skriver, men även att Sverige är så dålig på att hjälpa andra länder när de har kommit så långt med mycket. De kan ge pengar till fattiga länder, men nu pratar jag om jordens fördärv nu och DÅ MÅSTE SVERIGE VISA UPP VAD DE KAN NU.

Sverige kan visa länder som knappt gå ut genom att landet är så förgiftat av avgaser då och landet tänker hela tiden att minska på det då. MEN HUR HAR MÅNGA LÄNDER IDAG MED ALLA SOPBERG som de bara förstör jorden mer med?

Genom att de har inte lärt sig att ta hand om det då och då har landet som Sverige så stor kunskap om det, DÅ VILL JAG ATT DE BÖRJAR DELA MED SIG AV DET genom att de kan så mycket om det då.

NÄR LANDET GÅR FÖRE ALLA, då har de sett mer än andra har sett, de har även gått före på mycket när vi tittar på skolans mat. Hur många länder har lunch till sina barn när de går i skolan? Men det har Sverige då genom att det började så långt tillbaka med det. De kostar på det även till alla barn som går på dagis kostar Sverige på det.

Men hur många länder har det?

Sverige ligger mycket FÖRST PÅ MYCKET har jag sett nu och även på att återvinna saker och ting har de kommit så långt idag, men varför inte prata med andra länder om det genom att landet har så mycket bra då, genom att folk tänker inte på det när de besöker andra länder då och jag vill bara upplysa om det nu.

Sverige har mycket som är bra för människor som bor här i landet, DE KAN LÄTT GÅ TILL ETT SJUKHUSET och det kostar inte multum då när de måste in och kolla sig utan det ingår i sjukhuset en massa hjälp till folk som måste på ett läkarbesök, att de får betala lite pengar då när de bara ska kolla sig lite grann då. Nu ska vi se om de tar in tänderna med nu, genom att Sverige är ett framgångsrikt land på mycket då.

Vi får se nu genom att alla som har tänder måste till en tandläkare när de får ont ibland, som jag ser att folk kan behöva kolla sig ibland om ni känner att ni har ont i tänderna då, men MYCKET KOMMER FRÅN GAMLA MINNEN NI HAR I VARJE TAND DÅ.

Vad har hänt då när ni får ont i tanden då?

Ibland har inte ni ont alls i tänderna då utan GÅ NÄR DU FÅR ONT DÅ genom alla kan få ont i en tand då. Ni måste kanske till och med byta ut tanden då genom att ni kan inte behålla tanden då. Det kan hända med varje människa att ni kan få ont i en tand, men går till tandläkaren som ska kolla igenom tanden eran då.

I tänder sitter det så mycket minnen i när ni kommer till tandläkaren och kan ha ont igen och igen och kan förlora tänder till och med det, genom att DET NI TÄNKER FINNS DET SÅ MYCKET MINNEN som ni har med er då.

Och en del HAR MED SIG FRÅN TIDIGARE LIV DÅ och kan få problem med en tand eller så får ni problem med flera tänder och måste uppsöka tandläkaren då. Folk kan få ont i tänder i Sverige genom att många måste städa sina värsta liv ni haft då, genom att många får problem i tänderna och det kommer från barndomen men även från värsta liven ni haft då, genom att i varje tand finns det ett minne då och då kan ni få problem genom det.

MEN JAG TAR UPP OM TÄNDERNAS SANNING  NU och jag måste ta upp det här nu genom att många har problem med tänderna och det kommer från tidigare liv och detta liv ni lever nu, genom att tänder plockar upp minnen ni har nu, DE DRAR TILLS SOM EN SVAMP TÄNDERNA DÅ. Det är det bra att veta om ni får problem med en tand vart det kommer ifrån då.

Vad kan ni gör åt det ?

Ni kan se först vart det kommer ifrån om det uppdagas samma tand hela tiden ni har problem med, då kommer det från ett så starkt minne då, GENOM ATT NI BLIR INTE FRI DÅ och då har ni ett minne som sitter i tanden då.

Jag vet att folk har problem med tänderna och speciellt i Sverige har mycket folk problem då, men ni håller på att rensa era liv då. JAG MÅSTE TA UPP OM TÄNDERNA genom att folk har så mycket problem och speciellt i Sverige har de mer problem än andra länder har det då och tandhälsan är inte bra hos er alls.

Men det kommer från tidigare liv och detta liv genom att i detta liv, då drar ni till er genom att ni är som en svamp tänderna på en del folk. Det är så olika då genom att alla har inte problem med tänderna då.

Det är onödigt att gå om ni har helt friska tänder då GENOM ATT NI KAN ÄVEN SKADA  ER HOS TANDLÄKAREN genom att de kan inget om det då, genom att de har utbildat sig såklart, men ibland då kör de med fel metoder en del som kan även skada er då och var bara vaken när ni har ont i tänderna och måste dit till tandläkaren då.

HUR SKA NI GÖRA om ni har problem med en tand eller flera tänder då genom att det sitter så mycket minne då?

Ni som är pigg på att hjälpa er själv, TITTA FÖRST PÅ TÄNDERNA VART DET KOMMER IFRÅN DÅ, titta på minnen ni som kan den biten ska titta först där sen kan ni gå iväg till tandläkaren då, genom att ni måste först titta på minnet vad som har hänt er då, sen kan ni gå till en tandläkare då.

Ni kan få bort det onda till och med det om ni tittar på tänderna nu.

Det är inte så svårt att göra det titta på tänderna, NI BEHÖVER BARA LUGN OCH RO och kunna slappna av en stund och försök att få upp ett minne från tanden ni håller på att kolla upp då.

DET GÅR GÖRA DET för att slippa förstöra för mycket då genom att så mycket kommer från tidigare liv men även i varje tand i det här livet och då ska ni titta igenom inna ni går iväg till tandläkaren då. Det går att klara fina tänder ni redan har då genom annars kommer du kanske förlora dem eller så får ni byta ut tänder när det har gått för långt då.

Genom att varje tandläkare har olika metoder då. NI SKA VARA RÄDD OM ERA TÄNDER genom att  ni KAN HAMNA HOS FEL TANDLÄKARE DÅ som inte kan något om det.

Tandläkaren kan börja och gräva i ert tandkött då som blir bara värre för dig genom att ditt tandkött får problem OM DU KOMMER TILL FEL TANDHYGIENIST som inte kan ett dyft utan tror att de kan så mycket, men KAN BÖRJA FÖRSTÖR DITT TANDKÖTT DÅ. 

Jag vill att ni inte har så mycket med dem att göra genom att DE KAN VARA SÅ HÅRDHÄNTA DÅ genoma att ni ska värna om era tänder och vara rädd om dem och en del kan få problem om de kommer till fel ställe då, så var vaksam när det gäller tänderna genom att SÅ MYCKET FOLK HITTAR PÅ NYA METODER OM TÄNDERNA, men det kan bli mycket värre då genom att folk testar sig fram på olika sätt när folk har så mycket hål i sina tänder och då har de inte den kunskapen, varför då.

NU ÄR JAG ÄRLIG genom att en del kan ha så bra tänder, men kan äta vad de vill medans en del kan inte äta något, då får de problem med tänderna och då kommer folk på det ena än det andra då genom att rädda tänderna på folk då. Så ser det ut nu, att folk kan även skada sig från dem då, genom att folk kan få problem med en tand och även flera tänder kan ni få, men det hjälper inte om ni springer till en tandläkare OM NI INTE HAR FÅTT BORT ERA MINNEN DÅ. Ni kan byta ut en tand genom att ni har fått så stora problem med tänderna då.

Jag vill att ni tar hand om tänder på rätt sätt för att klara dem då, MEN HUR MÅNGA TÄNKER PÅ ATT DET LIGGER ETT LITET MINNE I TANDEN DÅ, men ni är som en svamp då och då ska ni rensa ert minne då.

Det kan komma tillbaka tänker ni nu, men det kommer inte tillbaka gamla minne då men NI KAN LÄGGA PÅ ER NYA MINNEN sen ni har rensat era tänder från gamla minne att det kommer tillbaka då.

MEN DET ÄR LITEN CHANS ATT DU MÅR DÅLIGT AV DET genom att du har från tidigare liv men sen detta liv då, men sen är det borta om du städar sen du var barn genom att hur hade du det då ?

När ni växer upp hur har ni det då?

NI ÄR INTE LIKA KÄNSLIG SOM NÄR NI VAR BARN DÅ genom att du tar bort besväret då ni hade med din tand då. Nu kan en del  känna att det är lika bra att kolla igenom varje tand nu, så det inte blir problem nu och visst kan ni göra det, men det tar lite tid att göra det då.

Genom att ni rensar era tänder när ni även möter på folk SOM ÄR KOPPLAT TILL ER  genom att minnen finns kvar då i varje tand då.

Ni som har problem med tänderna VET HUR NI SKA GÖRA NU genom att jag varnar för dem som kan förstöra era tänder genom att ni ska vara aktsam om era tänder nu och gå när ni har ont.

Men först titta om ni får ont då, gå inte med tanden innan ni har tittat på tanden då.

JAG MÅSTE TA UPP OM TÄNDERNA SÅ FOLK KAN FÖRSTÅ NU genom att många kan förstöra tänderna då och se igenom allt innan ni ska dit om ni börjar få besvär då för annars sitter besväret kvar då GUD