HUR MILJÖN SER UT – HOW THE ENVIRONMENT LOOKS LIKE

Idag kan många se att miljön är inte så kul att titta åt idag för mycket har förändrats runt den nu.

Genom att folk har så lätt att förstöra så mycket runt sig då MILJÖN ÄR INTE SÅ KUL ATT SE ÅT FRÅN MITT HÅLL hur många länder förstör sin miljö när de inte kan vårda den som den var långt tillbaka då och då får andra människor problem med miljön då, SOM ÄR BLAND DET VIKTIGASTE ATT HÅLLA DEN REN FRÅN ALL SMUTS som blir när ni smutsar ner er miljö då och har svårt att sätt folk på plats då och lära dem vårda er miljö då som är bland det viktigaste att göra då att kunna vårda miljön, så folk kan vistas där då.

Hur många ställen i världen har problem med miljön nu som inte tar ansvar för sitt land då och hur många har detta problem nu som jag ser är bland det viktigaste att ta hand om nu, att folk ska kunna trivas i sin miljö då och inte att ni förstör er miljö då som det blir problem för efterkommande då SOM FÅR SÅ MYCKET PROBLEM MED MILJÖN när de nästan inte kan vistas där när de har föds i ett land där de ska bo och leva då och inte kan nästan leva då för miljön är så smutsig då från alla utsläpp och inte kan vara ute en del dagar för luften är för smutsig då av alla avgaser från bilen eller andra saker som smutsar ner er miljö som är ett jättestort problem i hela världen nu.

ATT FOLK SKA SKÖTA SIG DÅ för att behålla er miljö då, så ni kan gå ut och inte bli sjuk av den då bara för att ni inte kan ta hand om er miljö då och folk kan inte gå ut då, men ska det vara så tror ni nu?

Nej såklart ni MÅSTE SÄTT STOPP FÖR DETTA FÖRDÄRV som jorden får nu och folk måste kunna gå ut nu och inte bli sjuk av miljön då bara för att ni inte kan respektera människorna nu som även DE SKA GÅ UT VARJE DAG och inte att bli sjuk då när de lever där och bilen har ställt till med mycket som ni har sett, men folk vill äga en bil som jag även förstår att ni vill äga en bil och inte gå tillbaka till när ni hade häst och vagn då och inte kan ta er snabbt iväg som ni kan nu och även resa med flygplan och båt som även de smutsar ner så mycket nu.

Hur ska vi  kunna få slut på värsta problemet folk har idag?

Ni bygger nya bra bilar som inte ställer till samma sak med jorden för ni hittar på bilar med nollutsläpp då SOM EN ELBIL KAN GE PERFEKT NOLLUTSLÄPP DÅ, men hur har ni då tänkt nu för hur många kan köpa en elbil då? För den kostar så mycket en elbil då och folk vill nu förändra sin miljö såklart.

MEN HUR SKA NI KUNNA FÅ ALLA ATT TITTA ÅT EN ELBIL TROR NI när den kostar så mycket att köpa en elbil. Hur ska ni kunna förändra er miljö tror ni då när ni inte ser hur ni ska göra för att folk ska ändra om då och INTE ANVÄNDA DIESELBILAR OCH BENSINBILAR  för att rädda miljön då så mycket de kan då.  Jag ser att folk försöker hitta på så mycket bra saker för att slopa oljan nu FÖR DEN FÖRSTÖR ALLT NU.

Hur ska vi kunna ändra om folk då som inte kan se vart ni ska få all hjälp ifrån då att inte köpa bilar som släpper ut för mycket gifter i miljön. Det finns de som inte ser det då för de vill köra med gamla bilar som inte de har ändrat om på då utan de försöker behålla sina gamla bilar då och SER INTE ATT DE HJÄLPER TILL ATT SMUTSA NER MILJÖN SÅ MYCKET från alla avgaser som blir från dem då.

 SKA VI HA DET SÅHÄR TYCKER NI NU eller ska vi ändra om så folk ser åt rätt håll då och hur ska vi få folk att se åt samma håll när det gäller bilarna och flygplanen och båtarna då. Hur många KAN ÄNDRA OM FOLK IDAG att de försöker ändra om sitt sätt att inte köpa bilar som släpper ut för mycket gift i miljön då. Hur många kan det förändra så mycket folk, så de kan sluta köpa en bil som smutsar ner då.

Jag ser hur det ser ut nu och vilka länder som har värsta miljön som ingen hjälper dem med då som de borde göra något åt nu ATT FÅ STOPP ATT FÖRSTÖRA MILJÖN för mycket nu så folk kan leva nu. Det värsta av allt ATT DET BLIR BARA VÄRRE OCH VÄRRE AV DET.

Hur ska vi då kunna ändra om folk när de INTE KAN SLÄPPA BENSINBILAR OCH DIESELBILAR DÅ som smutsar ner nu som är svårt att ändra om folk för de vill ha bil folk då och förflytta sig, så jag kan förstå att det är en besvärlig tid idag genom att många har uppmärksammat, att de måste göra om så folk inte bli sjuk då och kommer på att stänga av vissa stadsdelar i landet som är bra för miljön mitt inne i stan då som de kommer på hela tiden svenska folket hur de ska rädda sin miljö då och stänger av delar för att inte folk ska bli sjuk som många blir av en massa avgaser NÄR FOLK FÅR ANDAS IN FÖR MYCKET AVGASER DÅ att folk vet om att de kan inte vara nära en bil som står och spottar ut en massa avgaser då SOM ÄR BLAND DET FARLIGASTE ATT ANDAS IN DÅ.

Men hur många har kommit på det för folk har SMÅ BARN I BARNVAGNAR och tänker inte på att de andas in en massa giftiga avgaser då när barnen är små ATT DE KAN EGENTLIGEN INTE VISTAS UTE DÅ när de drar in en massa gifter då när folk går runt med barn i barnvagn då, ATT DE DRAR IN I SINA SMÅ LUNGOR DÅ när de vistas bland avgaser då och vissa städer är värre än andra städer med att släppa ut en massa avgaser då som kroppen inte är gjort för överhuvudtaget då UTAN EN GIFTFRI VÄRLD DÅ.

Men vart hittar ni den världen då när ni ser hur ni lever idag FOLK SOM INTE KAN SE SIGNALER att de måste vårda er natur nu för att ni ska kunna leva ett bra liv då, men det är så mycket folk som inte tänker på avgaserna från bilen vilka problem den kan ställa till för er som har barn bredvid olika ställen där det är för mycket avgaser då och vilka problem det kan ställa till med er hälsa då när ni vistas där då.

Men hur många har tänkt på det nu? 

Igen ser jag att ni reagerar på det då fast ni vet att ni ska inte ha små barn ute bland en massa avgaser då för de andas in i sina små lungor då när de är bäbis då och HUR SKA NI SKYDDA ER MOT DET ni som bor i storstan då och i mindre städer då. Hur ska ni skydda era barn från problem då genom att ni vistas bland en massa gifter då som bilen släpper ut nu. Hur ska ni skydda er från det nu om ni bor mitt i stan eller ett större samhälle hur ska ni skydda era barn då från att inte bli riktigt sjuk då som har bilar både här och där runt er då och STÅR OCH SPOTTAR UT EN MASSA AVGASER DÅ när ni är ute med ert barn då i barnvagnen som de andas in då avgaser från bilen då.

Hur ska ni skydda er FRÅN DET STÖRSTA PROBLEMET DÅ genom att det är svårt att göra det då genom att ni måste ut ibland för att ni  måste ut med era barn ibland och en del är ute hela tiden med era barn då och kan inte skydda dem alls då från att inte andas in avgaser från bilen då. De kan inte skyddas alls ett litet barn FRÅN DEN MEST GIFTIGASTE SAK NI HAR PÅ JORDEN DÅ BILEN och alla långtradare som kör både här och där då. Ni kan inte skydda era barn från värsta smutsiga värld de lever i era barn då, men en del kan hålla koll på det då genom att de vill inte gå ut för mycket när de känner att nu är det för mycket avgaser nu som blir stora problem då och en del går ut vissa tider då för att inte bli utsatt för avgaser från bilen då och försöker hålla en jämn balans då NI SOM ÄR NÄRA NATURENS TÄNKANDE DÅ.

Ni har sett fördärvet då NI HAR SETT PROBLEM SOM BILEN KAN GE ERA BARN DÅ, men hur många har sett det tror ni?

Mycket folk är väldigt upplyst om det, men de har svårt att förändra sin värld, men det går ändra om mycket då ATT FÅ FOLK ATT ÄNDRA OM för att rädda era barn nu och när de växer upp som även de ska leva på jorden då.

Hur ser jorden ut då NÄR NI SKA TILLBAKA IGEN till jorden tror ni då?

Jorden kommer vara hemsk i framtiden då genom att SÅ MYCKET HAR GÅTT FÖR LÅNG IDAG och ni har utvecklats så mycket saker idag och tar aldrig stopp att uppfinna nya saker idag som även det ställer till en massa problem för människorna då när de ska tillbaka igen till jorden och den kommer vara så mörk då.

Folk kommer få så svårt att vistas på jorden då om ni inte gör något åt det då genom att NI MÅSTE BÖRJA TÄNKA OM NU för att rädda er miljö idag för folk måste kunna leva utan att bli sjuk av allt ni har i er miljö nu, som alla kan se hur vissa länder ser ut idag som har stora problem med landet värsta miljö som har gått alldeles för långt för dem då. Nu har vi Sverige som kan ha även de miljö de måste ändra om då för att de har även de problem med bilar och långtradare och en massa flygplan som folk även äger privat då som även de släpper ut en massa smuts från dem då och de har även båtar som även de smutsar ner, SÅ LANDET HAR ÄVEN DE PROBLEM MED DET som många länder har problem med nu som bilen är den bästa för många barnfamiljer idag när de kan åka långt, men även åka och handla då som många idag har svårt att vara utan bil idag och som har även ställt till en massa problem för dem som inte har bil då.

Genom att allt ligger så långt bort ibland när de ska handla större saker, men även många större billingar matbutiker ligger längre bort då som ställer till mycket för dem som inte har bil idag, MEN ÄVEN STÄLLER TILL FÖR MILJÖN DÅ genom att allt ligger så långt bort då och då blir det bilen som måste användas då, men som de hade kunnat spara på om allt låg som förut nära till allt när folk bor i större stad eller en liten stad då, men de har då gjort så mycket feL.

Genom att folk MÅSTE DE KÖPA EN BIL ELLER EN BUSSBILJETT som även den släpper ut avgaser nu, så de har DE HAR GJORT MYCKET FEL många städer idag när de samlar allt på samma ställe då för folk måste ha bil eller så måste de använda bussen då när de ska besöka en butik då som var enkelt för många som hade nära till varje butik då genom att de behövde bara gå och handla sina varor då.

Nu kan många butiker flyttas upp på samma ställe som ställer till för folket då, men DET BLIR MER AVGASER AV DET DÅ genom att folk måste använda bilen så mycket då och de måste åka dit och dit för att de måste till den affären då när har kunnat ha det som förut då ATT FOLK HADE PÅ SAMMA STÄLLE de bodde då, men nu måste folk förflytta sig bara för att handla mat ibland som även det släpper ut en massa avgaser då.

JAG TYCKER ATT FOLK HAR INTE TÄNKT PÅ MILJÖN ÖVERHUVUDTAGET när de tillåter folk bygga stora affärer från centrum då och folk kan inte gå och handla som vanligt utan även mataffärer har de lagt långt från stan på en del ställen som är så fel i mina ögon nu ATT LÄGGA MATAFFÄRERNA SÅ LÅNGT BORTA, då går ni baklänges i mina ögon genom att ni tänker inte på miljön då när tillåter folk bygga upp stora butiker som skadar miljön mer än vad ni kan tro nu för tänk nu bara varje bil som ska ut och åka då och tänk till igen vilken gift den släpper ut när den ska fraktas en massa varor då som ni har kunnat haft som förut för att slippa en massa avgaser från bilen som blir då.

Genom att folk blir mer och mer behov att köpa en bil då för att de måste åka till en visst butik eller så till en stor mataffär som de kan köpa mycket mer eller så kostar det inte lika mycket då som ni går till en annan affär för de kan köpa hem mycket mer då som gör att de kan även sänka så mycket priser på mat då, men ni skulle inte tillåtet det då FÖR DET BLIR MER OCH MER PROBLEM MED MILJÖN DÅ när ni lägger så mycket butiker långt från stan då som ni har kunnat sagt nej till då.

Men ni tänkte inte på miljön då och jag ser så många städer har det så att de har så mycket större butiker utanför stan och även från mindre samhällen då, genom att så mycket har förändrats genom att så många nytänkande människor som vill ha det på samma ställe då och även samlat en bit från stan och del butiker får stora problem då KÖR UT VARANDRA DÅ många butiker då genom att folk hjälper inte varandra att behålla bukterna då när de gör som de gör då. Många måste lägga ner sin butik då som de har haft i så många år då genom att folk nu åker till en annan butik som ligger en bit bort från stan då och då får en del butiker lägga ner sin verksamhet då som de har haft en längre tid då.

OCH SÅ SER DET UT PÅ MÅNGA STÄLLEN NU när stora jättar till butikerna slår upp sina dörrar då och så ser det ut på många ställen att folk få lägga ner då fast de har haft en jämn ström av folk som har handlat där, men när de slår upp en ny stora butik som ligger mycket längre bort, då kan en del få lägga ner för folk åker dit och handlar då.  Jag vet att många städer kan ha problem med det nu att de slår upp stora butiker då som ligger en bit från stan då och andra får lägga ner då, genom att det finns inget kundunderlag då när de inte har folk som handlar från dem längre då och måste lägga ner då när de har startat upp sin butik då som de har svårt att behålla sin butik då.

Genom att många kan slå ut andra då som haft sin butik så länge då och så ser det ut mycket idag, men JAG TÄNKER MYCKET PÅ MILJÖN DÅ  när de måste åka så långt en del bara för att köpa en massa mat som har blivit så vanligt idag att folk kan inte behålla sin butik då som är ett stort problem då, genom att så mycket lägger de långt från stan DÅ BLIR DE BILEN som de måste använda sig av då. Det är så svårt att spara på miljön när de går så  baklänges i mina ögon då.

DET BLIR SVÅRT ATT BEHÅLLA MILJÖN FRI FRÅN EN MASSA GIFTER som blir från buss och bil då ni som har buss och bil då, men EN DEL HAR SPARAT SPÅRVAGNEN som är det bästa ni har gjort då för att spara på utsläppen då som blir för mycket av på en del ställen idag som har så mycket avgaser som blir då när de släpper ut en massa gifter från bilen eller bussen då.Jag ser att folk kan ändra om ni som har spårvagnar och pendeltåg. Ni kan ändra om mycket i städerna nu, men inte alla har det nu utan många har bara bussar att kunna färdas med SOM SLÄPPER UT SÅ MYCKET AVGASER DÅ som gör att miljön blir så dålig miljö att vistas i. Hur ska ni kunna ändra om folk som inte har tänkt längre nu att ni måste försöka låta bli att använda bilen då som ni måste ha till mycket nu.

Hur ska vi få slut på alla gifter då som som har så stora problem att se då när folk har behållit spårvagnen och pendeltågen som är den bästa att ha för att slippa så mycket gifter då, men hur många städer har det nu och tänkt på att behålla det då. Jag ser att VISSA STÄDER HAR TÄNKT LITE LÄNGRE DÅ än andra städer då som behåller det som jag ser att det är en bra lösning för många idag då för att slippa förgifta ner för mycket då.

Men hur har andra städer tänkt idag de har inte sett åt det hållet alls då UTAN BARA VISSA har räddat miljön lite grann då.

Det här är ett ämne ni måste ta tag i miljön som jag nu pratar om nu för många städer har problem med det då och många länder har stora problem som bilen har ställt till så mycket problem nu SOM ÄR DEN VÄRSTA FARAN FÖR FRAMTIDEN DÅ att den förgiftar så mycket idag som ni måste tänka på nu den släpper ut så mycket då. Ni måste se igenom det då för att få slut på att gå baklänges nu och ställa till för mycket problem som blir då, men NI MÅSTE FÅ BALANS PÅ UTSLÄPPEN DÅ  från både flyg och båt och bil och långtradare då och även andra som andra saker ni använder bensin till då. Ni måste få balans på det nu att ni tänker till att ni som har 1 bil familjen kan ha 1 bil då och att ni ser åt rätt bil som släpper knappt ut något då utan så lite den släpper ut då.

NI MÅSTE TÄNKA PÅ FRAMTIDEN FÖR ATT RÄDDA JORDEN NU från dessa hemska problem som blir då genom att ingen kommer kunna vistas där om ni inte ändrar om det nu för ni ska tänka på era barn och barnbarn och er själv då när ni ska tillbaka till jorden. HUR SER DEN UT DÅ NÄR NI SKA FÖDAS TILL JORDEN.Hur kommer den se ut då och det beror hur ni ändrar om nu så ni kan komma tillbaka många idag.

Men ni måste tänka om nu FÖR DET HAR GÅTT FÖR LÅNGT MED JORDEN NU genom att den är så mörk idag som jorden ser ut idag då från allt ni hittar på och tillverkar idag som även det tar skada av då som ni ska tänka till varje fabrik idag genom att många fabriker släpper ut en massa gifter då som blir då när ni inte ser igenom det då SOM EN FABRIK KAN FÖRSTÖRA SÅ MYCKET NATUR DÅ och även förstöra så mycke vatten som ni kan se på vissa ställen. HUR VATTNET SER UT IDAG när ni inte respekterar något idag bara kastar en massa sopor i vattnet som många länder har problem med nu, att de har så skitiga vatten många idag som kan knappt bada i en del vatten då när de skitar ner för mycket då.

Men folk har ingen kunskap och DÅ BLIR DET PROBLEM med folk som har den kunskapen om naturen då som bara kastar en massa i vattnet som en del länder kan göra då.

Men jag ser att ni kommer få så stora problem i framtiden då när ni inte vill ändra om då och hur kommer era vatten se ut då. Det tänker inte ni på överhuvudtaget en del människor ni tänker inte på djuren ens då. Ni tänker inte på att de far illa många djur idag som det ser ut nu i naturen och SÅ MYCKET VATTEN ÄR FÖRGIFTAT DÅ som ni har ställt till med då som gör att folk får lida då när ni kan se att ni skadar er natur nu och att ni inte ser vad som händer, då blir det problem såklart då för ni kan inte uppfatta signalerna då att kunna rädda en natur då.

Ni har inte tänkt till alls vissa länder då som kan förstöra så mycket då. De har inte den kunskapen ATT DE KAN FÖRSTÖRA NATUREN SÅ MYCKET DÅ och även så  MYCKET FISK ÄR SJUK att ätas av då de har ingen koll på det då utan de känner inte av att nu har jag gjort fel då för de kan ha så stort ego många som vill komma åt så mycket av naturens resurser då.

De kan ha så mycket ego och tänker inte på efterkommande då och tänker inte på sig själv ens för de har inte den vetskapen alls då utan de kan förstöra så mycket i naturen då som blir NÄR FOLK INTE FÅR RÄTT HJÄLP DÅ för att lära sig om naturen och vad som händer med naturen om de inte ändrar sina utsläpp då och de får stora problem då.

Det är så lite folk som kommer åt dem som sitter och förstör så mycket för andra människor. De har ingen koll på vad som är fel eller rätt då, men andra får lida då när de inte får ordning på miljön som är bland det viktigaste då ATT SE HUR ER MILJÖ SER UT NU för att kunna rädd er miljö som många länder har stora problem med då och många hav får problem med fisken då genom att mycket fisk blir sjuk då när de inte ändrar om då.FOLK VILL ÄTA FISK DÅ och kan få svårt att äta det för vissa ställen är värre då än andra då genom att så mycket folk inte respekterar djurlivet då och då blir det problem då när de inte kan respektera djurlivet då som blir problem för djurens överlevnad då.

Jag ser från mig hur det ser ut idag då och jag ser framtiden hur den kan se ut då och DEN ÄR INTE KUL ATT SE DÅ genom att ni måste ändra om er nu för att kunna rädda jorden från alla problem de har nu, att rädda er miljö för att kunna vistas då på jorden i nästa liv och i nästa liv då, men då måste ni rädda er miljö då för SÅ ILLA SER DET UT FRÅN MIG NU som ser bara problem då för framtiden då, men ni kan ändra om så mycket nu för att kunna behålla er jord då. Ni kan ändra om så mycket nu för att jorden måste vara kvar då och ser hur den ser ut idag som är svårt i era ögon att se hur ska vi kunna rädda den nu efter så mycket förstörelser som har blivit nu.

Bilen är en bra sak ni har tillverkat för att kunna färdas i då, men ni kan ändra om så mycket runt bilen för att få slut på så mycket problem som bilen ställer till för miljön då. Ni kommer måste ändra om mycket nu, genom att ni måste rädda er miljö nu genom att det gått för långt idag med miljön då idag SOM ÄR DEN MEST NER GIFTIGA SAK NI HAR I ER MILJÖ DÅ som har ställt så mycket för er genom att ni nöjer er inte med 1 bil utan vill ha flera bilar en del folk som jag ser att många kan smutsa ner mycket då som folk inte ser när de vill ha så mycket bilar att även bilar som släpper ut så mycket gifter för de vill ha den då och TÄNKER INTE ATT JUST DEN BILEN SLÄPPER UT SÅ MYCKET GIFTER DÅ  för de vill bara ha bilen då och tänker inte på gifterna då den släpper ut då utan det tänker inte alls de som måste ha bilar som släpper ut så mycket gifter då.

 Hur ska vi ändra om folk som inte ser det då?

Jag ser så mycket folk TÄNKER INTE PÅ DET ÖVERHUVUDTAGET DÅ att bilen ställer till så mycket problem då. De tänker inte alls då folk som har den sporten de tänker inte på miljön så mycket då. Det blir andra som får lida av det när inte de tänker på det då. Jag ser att det är så många som har så mycket intressen av bilar som släpper ut så mycket gifter som varje bil släpper ut då och då blir inte den miljön så bra att vistas i då NÄR DE INTE ÄNDRAR OM SITT TANKESÄTT DÅ den miljön förstör, då blir ännu mer problem för människorna då när de har inte de tänkt att tänka på miljön, då får folk problem mer och mer för de tänker inte på miljön överhuvudtaget då.

Så ser det ut för många länder att folk tänker inte alls på miljön utan måste ha värre och värre bilar som kan även släppa ut mer än vanliga bilar gör då. Hur ska vi kunna ändra om dem SOM INTE ENS TÄNKER PÅ MILJÖN DÅ hur ska vi kunna ändra om dem då?

Det är sån splittrad värld idag för en del tänker till mycket medans en del tänker inget alls då utan förstör mer och mer miljön då som är svårt att stoppa en del folk, genom att de kan inte själv se då utan de är så inne i sitt då för de måste bara ha det då som även kan kosta en massa pengar då SOM ÄVEN KAN FÖRSTÖRA MILJÖN SÅ MYCKET DÅ. 

Men hur många kan stoppa dem då? De fortsätter förstöra miljön hela tiden då som bli så svårt att få dem att inse TILLS NÅGON UPPLYSER ELLER SÄGER IFRÅN DÅ att de måste dra ner på det då för att rädda miljön då.

Jag se allt ni har bensin och diesel måste ni se över nu för jag ser att ni har inte tänkt så långt när jag ser hur ni har TROTT PÅ DIESELN SOM ÄR BLAND DEN GIFTIGASTE NI HAR NU, men ni har inte sett det då utan trott att den var så bra diesel då, men den är mer giftig för naturen då som ni inte har tänkt på alls då att den är mer giftig än bensinen då. Ni som tror att diesel är så bra då, men ni kan lukta på den så förstår ni hur den släpper ut en dieselbil då. Ni kan bara känna på hur dieseln  luktar så förstår ni att den är mer giftig än bensinen då för att skydda er miljö,TA BORT SÅ MYCKET DIESELBILAR FRÅN MILJÖN NU och börja där då, allt som drivs med diesel då börja där att förändra då en massa utsläpp då från allt ni har nu förändra nu miljö och tänk på er miljö nu.

LÅT DEN GÅ FÖRST NU I ALLT NU tänk på miljön nu och låt folk bli mer vaken då om miljön då, så ni kan rädda mycket då om ni BÖRJA STÄDA BORT BILAR OCH LASTBILAR som släpper ut mest gift i miljön nu för att få en renare miljö, då måste ni tänka på vilka bilar ni köper nu för att få en bra miljö då.

Ni måste tänka på efterkommande människor då för att de ska också leva på jorden då och tänk på miljön nu och inget annat nu GUD

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.