KONFLIKTER OCH BRÅK OM INVANDRINGEN

Konflikter i hela världen just nu, men folk flyr då som länder ser ut idag, då har folk svårt att stanna kvar i landet då och detta såg jag långt innan det hände då och hade redan förvarnat om det.

Nu har landet ett problem som DE KAN ALDRIG GÖRA OM NU för landet har fått för mycket problem nu så hur kan vi vända rätt?

Det går om landet gör som vi har sagt då, men annars går det inte att leva för många idag då, som får ännu mer problem när det har varit så mycket lugnare om folk lyssnat på varningar då och INTE SAGT JA när folk blir så mycket utsatt för stora problem av folk som har så svårt att respektera varandra då.

Nu har landet problem när de inte kan hjälpa folk på en gång rätt nu och då blir det bara en massa konflikter och bråk då som alla kan se hur landet har fått nu, men vad det beror på? Det kan ni se nu att folk vill så gärna hjälpa till då fast de ser en sån stor förödelse då som det blir NÄR DE HJÄLPER FEL FOLK DÅ. 

Men folk vill att folk ska vara som dem då som de kan glömma bort då för de är inte ens lik på något sätt svenska folkets kultur då. DET FINNS INGEN LIKHET I KULTUREN för de kommer från ett land där mannen styra mer än vad kvinnan har att säga till om då, som folk kan se nu hur det blir då när de tar in förtryckta kvinnor hur det blir då.

Männen kan inte respektera en svensk kvinna då för de bär inte den klädseln som de måste göra då för att bli accepterad då som är deras kultur att täcka sig från topp till tå. DET ÄR DÅ MÄNNENS STYRE som ni kan se att de vill skydda sin kvinna och de täcker över henne då för att inte visa upp henne bland folket då när de måste ut, då måste de gå klädd som i hemlandet då för att ingen ska titta på henne då och då täcker de över hennes FÖR DE HAR DEN KULTUREN att inte visa upp kvinnorna då.

DE ÄR LAG ATT SKYDDA SIG DÅ som är en lag som de har haft så länge att kvinnorna får inte synas då och då blir det problem när de kommer till Sverige som har inte den kulturen alls att de täcker sina ansikten då utan folk går klädd på ett annat sätt då som ställer till för dem som bär burka då, att de kan knappt leva i landet då för de ställer till för dem GENOM ATT DET BLIR SÅN KONTRAST DÅ som alla kan se vart de kommer ifrån de har hjälpt nu.

REGERINGEN GER DEM ALL HJÄLP ATT FORTSÄTTA ATT FÖRTRYCKA DEM när de inte visar dem rätt på en gång då och då blir det problem med svenska kvinnor och barn för de täcker inte sig då.DE KAN KNAPPT GÅ UT DÅ när de ser hur svenska folket lever då och då får svenska folkets kvinna så mycket problem för männen vill ha så kul när de kommer till Sverige då.

GENOM ATT DE SER INGET FEL I DET NÄR DE KÖR MED GRUPPVÅLDTÄKTER DÅ, men då är det så vanligt med dessa män för de har så mycket energi i sig när de använder en åsna i hemlandet sitt då FÖR DET ÄR MYCKET UNGA KILLAR SOM FÅR PROBLEM DÅ som känner att de drivs av lusten att ha sex då, men när de lever i hemlandet då har de inte samma hjälp då för då tar de en åsna när de känner att det driver i dem då och ser inte åt kvinnorna då för de skulle aldrig gå då.

Men det har hänt då, men de kan bli halshuggen om de gör det, men det har hänt det i hemlandets deras då att en kvinna har blivit utsatt för det innan de har gift sig då och har ingen chans att ta sig undan då, men vet att de kan sluta med döden för kvinnan då för hon är smutsig då genom att hon har haft sex med en annna man då, men även fast de har blivit våldtagen så får kvinnan ingen hjälp att skydda sig då efter våldtäkten då.

DE KAN HALSHUGGA HENNE ELLER SÅ TAR DE DÖD PÅ KVINNAN PÅ ETT ANNAT SÄTT DÅ som är en sorg i familjen då, men de känner skammen i familjen då att hon har blivit besudlad då. HON HAR MISST MÖDOMSHINNAN SOM ÄR BLAND DET VIKTIGASTE ATT HA KVAR i dessa kulturer då, att de inte har misst mödomshinnan då som kan ställa till mycket för kvinnorna då och kan bli mördad då för hon är inte ren i männens ögon. Det blir en sån stora skam för familjen då för de har då besudlat deras familj då.

DE KAN INTE KÄNNA KÄRLEK FÖR SIN DOTTER DÅ och kan inte se henne ren sen och det kommer från en kultur där varje kvinna måste vara ren enligt dem och inte mist sin mödomshinna för då ser de ner på henne då.

Genom att hon ska gifta sig då och ha kvar sin mödomshinna då när hon gifter sig en dag MED EN MAN SOM FÖRÄLDRARNA HAR VALT UT DÅ och då måste hon vara ren och inte haft en annan man då som kan bli om de har blivit utsatt för våldtäkt då i sitt hemland då.

Men männen kan utsätta SÅ MYCKET SVENSKA KVINNOR OCH BARN FÖR GRUPPVÅLDTÄKTER för de måste ha sex just då och känner drivkraften i sig då. Det är mest vanlig i dessa länder att de går till ett djur för de har sån drivkraft yngre killar då som ställer till så stora problem när killarna kommer till Sverige då för de tar inte hänsyn alls då, för de ska ha sex då och I HEMLANDET DÅ TAR DE EN ÅSNA med flera killar på åsnan då.

De gör samma sak i Sverige då och folk ser att våldtäkter har ökat. DET KOMMER FRÅN DEM SOM DE HAR SAGT JA TILL DÅ och de är kvinnor som bär burka och slöja då som utsätter folk mest nu för gruppvåldtäkter då som alla kan se hur landet ser ut nu med en massa problem nu sen de sade ja till dem som bär burka och slöja som ser ner på svenska kvinnan då som ser så ner på dem killarna då.

Genom att de bär inte samma klädsel som i hemlandet då och är ett lätt byte nu att ha kul med kvinnorna än att måste ta en åsna som de tar då om de måste ha sex då. Men nu har de fullt med kvinnor SOM DE SER SÅ NER PÅ DEM och detta är det största problem ni har nu, att känna sig trygg nu sen de har inte ändrat om dem som bär burka och slöja då FÖR DE MÅSTE SLÄPPA SIN KULTUR för att få slut på så stora problem för kvinnorna i landet nu för annars så kommer många bli sjuk i landet av att livet klipps av på ett hemsk sätt.

Många klarar inte av att leva efter den våldtäkten de kör med då med flera män och kör med sån hemsk våldsam misshandel som en ung tjej kan råka ut för då. Det är VARJE FÖRÄLDRARS FRUKTAN NU och värsta kan hända ett barn ska komma hem och berätta vad som hänt dem då FÖR DET ÄR DET VÄRSTA EN KVINNA KAN BLI UTSATT FÖR DÅ. 

HON KOMMER BLI SJUK INOMBORDS HELA LIVET efter den fruktansvärda misshandel de kör med killarna som kommer från så förtryckta länder då.De har inte en känsla i kroppen när de kör med en åsna i hemlandet. Det är samma sak med kvinnor och barnen då att DE HAR INTE EN KÄNSLA AV SYMPATI KILLARNA det finns ingen kärlek inom dem då utan bara drivkraft finns hos dem. De slår ner kvinnor och barn då för de kommer aldrig respektera en svensk kvinna eller ett svensk barn för de har inte deras kultur och då blir det rena soppan nu.

Ni kommer få så mycket problem med killarna nu som kommer ställa till mycket mer nu. Ni måste få slut på det nu för att rädda så mycket kvinnor i landet då. Ni måste sätta stopp och skicka ut dem från landet,FÖRST FRÅN SKOLAN de som går i skolan åker ut på en gång om de våldtar en kvinna i skolan. DE ÅKER UT PÅ EN GÅNG OCH SEN SKA DE LÄMNA LANDET för att få slut på största problem ni har i landet nu och ni måste sätta ner fötterna nu och säg nej till allt.

Skydda inte dem som kommer hit nu utan de ska lämna landet på en gång om de har skadat en kvinna så fruktansvärt då. De ska ut ur landet på en gång FÖR ATT FÅ LITE LUGNARE I LANDET DÅ.DE FÅR INTE ÅTERVÄNDA ALLS  och även om de har familj så får de åka hem och inte visa sig i landet mer överhuvudtaget då. De får stanna i sitt hemland då för att få slut på största problem ni har nu som landet håller på att GÅ I KRASCH NU av allt som händer nu.

När folk ser att de får till och med stanna kvar i landet och då blir det problem för de vet att de händer inte så mycket då än att de kan få sitta av något år i fängelset som är det dummaste ni gör. DE SKA INTE ENS SITTA DÄR för när de kommer ut då gör de samma sak när de kommer ut utan NI MÅSTE SKICKA HEM KILLARNA för att få slut på det för annars så fortsätter det år efter år.

Svenska folket blir sjukare och sjukare av det som händer nu och är så rädd att gå ut nu sen allt detta med invandringen har slagit så fel nu när de hjälper folk som kommer från förtryckta länder som de skulle låtit bli då. ÄRKEÄNGLAR OCH GREAT MASTER VAR DÄR OCH VARNADE för detta stora problem som landet kan få nu.

Det kommer bli bara värre för tjejerna nu om inte nu regeringen tar och ändra om dem som kommer hit nu och sluta och hjälp dem så fel och vill de inte ändra om och SLÄPPA SIN BURKA OCH SLÖJA, DÅ FÅR DE LÄMNA LANDET för att få ordning nu för de kommer fortsätta och barnen till dem killarna växer upp och vad händer då samma sak. De har sån drivkraft när de är ung killarna då.

 Vad händer då?

Det kommer fortsätta då, att svenska folket får så mycket problem med dem då och det kommer inte ta stopp OM NI INTE ÄNDRAR OM DEM NU för ni måste även det för en dag ska de jobba kvinnor och deras döttrar måste även de jobba en dag om de ska bo kvar annars, så får de lämna landet då för att de kommer få så mycket problem bara med att leva då FÖR DE MÅSTE UT I ARBETSLIVET som hela landet är uppbyggd på då.

Folket måste börja förändra sin kultur för svenska folket ska få det lugnt och kan gå ut utan att bli utsatt för problem då att de måste ändra om varje kvinna som kommer från förtryckta länder FÖR DE LEVER ETT FRUKTANSVÄRT LIV I SITT HEMLAND. Nu kan de leva som en svensk lever idag. Det blir även bra för barnen som kommer hit när de får leva som en svensk lever då och inte som i deras hemland då. De får leva kvar i mörker som ärkeänglarna och great master NU VARNADE FÖR då för de kan inte leva i Sverige för de är så olika varandra. Det blir så mycket konflikter med dem som kommer från dessa länder. De tänker inte som svenska folket tänker ens DET FINNS INGEN LIKHET ALLS DÅ och då blir det stora problem när de kommer hit.

Nu måste regeringen sluta att hjälpa dem fel och SLUTA UPP ATT HJÄLP DEM EFTER DERAS VILJA NU utan låt de leva som en svensk lever idag och låt de leva ett bra liv då och sluta att lyssna på dem nu utan sluta upp att gå efter deras vilja för det går inte göra det FÖR DE VILL BARA SITTA KVAR I SIN FÖRTRYCKTA KULTUR DÅ och ser inte att det är fel som kommer från dessa länder. De ser inte ens att de kallas  för förtryckt kultur då för de kan inte se det själv då.

Ni måste ni sluta lyssna på dem som inte kan hjälp sig själv utan det är svenska folkets stora uppgift nu att hjälpa dem rätt nu SOM NI LEVER IDAG för att få slut på jättestora problem nu ATT HJÄLPAS ÅT, så ni kan gå ut nu för alla kvinnor från dessa länder måste ändra om då för de kan inte fortsätta som de gör idag nu utan ni måste ta tag i detta stora problem nu FÖR ATT FÅ SLUT PÅ STÖRSTA PROBLEM ETT LAND HAR NU för att få fred, så kvinnor och barn kan känna sig säker när de ska ut och inte bli utsatt för våldtäkter nu bara för de kan inte respektera en kvinna i landet då som är nu föräldrars värsta mardröm då.

Nu måste ni hjälpas åt nu och få slut på allt förfall som blir nu om ni inte ändra om dem då.Vi har skrivit så mycket om det nu och varnat för det nu, men även hur ändrar om folk och för att folk ska känna sig säker idag och inte stöta på folk som inte kan respektera folk i Sverige då, men ni måste nu säga nej till allt nu och LÄGG FRAM LAGBOKEN vad som händer om killarna våldtar en kvinna eller ett barn ATT DE ÅKER UT FRÅN LANDET DÅ och får aldrig mer återvända till Sverige då.

DE SKULLE BLI SLUT PÅ DET ILLA KVICKT om killarna visste om det då. De skulle inte våldta en kvinna då för de vill vara kvar i landet då när de har kämpat sig hit. De vill inte åka ut ur landet alls då och DET SKULLE TA SLUT PÅ SÅ MYCKET PROBLEM DÅ som landet har nu om de visste att de åkte ut. De skulle inte göra det alls för de vill vara kvar i landet de har nu flyttat till då och inte bli utskickad då som de blir om de våltdar en kvinna då.

Har ni gjort de vi har sagt hur ni ska få slut på det? 

Ni har inte tagit till er ser jag FÖR DET ÄR SÅ ENKELT ATT FÅ SLUT på största problem som landet har nu. Ni har inte tagit den hjälpen, men det kommer fortsätta ha problem tills ni lyssnar på oss, då kommer ni få lugnt och jag kan folk och vet hur de tänker om svenska folket. Det är inte fina tankar de har då som ni har sett nu. Det går få slut på det om ni gör som vi har skrivit om nu TA TAG I DET och få skolorna att gå med er nu och få varje rektor på skolan som har barn från dessa länder TA UPP DET PÅ ETT FÖRÄLDRAMÖTE. Vad som kan hända med er son nu för det har varit för mycket med våldtäkter som kommer från era länder då. Nu tar vi upp det för att skydda landet från problem, att er son åker hem och får även sluta skolan på en gång om han våldtar en tjej i skolan. Han får först sluta skolan och sen lämna landet på en gång då.

Hur tror ni föräldrarna och killarna SKULLE TÄNKA OCH KÄNNA  när de hör detta då. Vad som kan hända om inte sonen sköter sig då vad som händer med sonen då?

Jag kan lova er ATT DET SKULLE BLI SLUT PÅ EN GÅNG om skolan tog upp det på en gång föräldrarna skulle se till sin son för de vill inte att sonen måste lämna landet och får inte återvända ens. Det skulle bli slut på en gång alla dessa gruppvåldtäkter som är nu och även vanliga våldtäkter skulle ta slut på en gång för ingen vill åka hem då som kommer bli då om de våldtar en tjej i skolan då. Det skulle bli slut på en gång om de visste det då.

Men har någon tagit upp om det nu?

Jag se att folk är så rädd att prata med folk nu FÖR ATT KUNNA SKYDDA ETT LAND ,då måste varje skola som har invandrarbarn som kommer från förtryckta länder prata med dem för att få slut på det.

Jag vet att Sverige kan vända rätt då om de gör som vi har visat upp nu och då kan landet få det lugnt då för de måste ändra om folk som kommer från förtryckta kulturer för att få det lite lugnt i landet nu. Låt de inte få som de vill utan DE SKA LEVA SOM EN SVENSK LEVER IDAG, då först kommer ni få  lugnt och då är det lika bra att förändra varje kvinna som flyttar till Sverige då, att de släpper sin förtryckta kultur och släpper sin klädsel då som skulle få så mycket lugnare i landet då för att slippa killarnas problem ,då måste de ändra om sin kultur DÅ FÖRST KAN NI FÅ ETT LUGNT LAND och får det mycket lugnare då.

Nu tar jag upp det igen genom att landet fick så mycket varningar att inte säga ja till förtryckta kulturer FÖR DE STÄLLER BARA TILL FÖR LANDET DÅ som Birgitta var ute och SKREV FRÅN ÄRKEÄNGLAR OCH GREAT MASTER från ärkeänglar great master för att skydda ett land från stora problem, att de får inte säga ja till dem och då var hon ute för att varna då, för att inte landet ska få stora problem som blir då.

Jag ser hela tiden hur jorden har det med alla krig och folk måste fly för att de har inget val än att fly, men jag vet att även de flyr då och blir det så fel när de flyttar till LÄNDER SOM INTE PASSAR DEM ENS DÅ för de blir bråk och konflikter, men även en massa problem med killarna som kommer från dessa länder och kvinnorna gör inte som killarna gör då och  ÄR MER FARLIGT ATT SÄGA  JA TILL KILLARNA FRÅN DESSA LÄNDER som de kommer ifrån då.

Nu har landet bara en massa problem med killarna som även de flyr till ett annat land då, men kan inte respektera folket de flyr till då och då får andra länder problem med killarna de har räddat från krig då. Alla länder kan få dessa problem för de har inte som dem som kommer från burka och slöja då. VÅLDTÄKTERNA KAN ÖKA I LANDET de har fått hjälpt av då för de har inte som dem då och tar de chansen som alla kan se HUR MÅNGA LÄNDER KAN FÅ LIDA när de har sagt ja till killarna då som är värsta hotet då FÖR DE KAN INTE RESPEKTERA ALLS DÅ de kan inte respektera alls då när de inte har samma kultur som killarna.

DET BLIR SÅ MYCKET PROBLEM med länder de flyr till när de kommer från en sån fruktansvärt kultur där mång kvinnor är så förtryckta sen barnsben. De fortsätter att förtrycka kvinnorna då när de flyr till andra länder, då ska de hjälpa dem PÅ EN GÅNG AV MED BURKAN OCH SLÖJAN  för att få slut på stora problem som länder kan få idag.

Genom att det är krig och då måste de fly kvinnorna, men även männen måste fly som blir stora problem för yngre männen de kan ställa till stora problem för landet då genom att de respekterar inte landets regler ens genom att de bär inte den klädseln de bär då och DÅ FÅR LÄNDER PROBLEM MED DEM SOM KOMMER FRÅN FÖRTRYCKT LÄNDER DÅ för de respekterar inte kvinnorna genom att de bär inte samma klädsel som dem då och då måste alla länder som har nu bekymmer med våldtäkter ATT DE MÅSTE ÄNDRA OM DEM DÅ och de måste ändra om till nya landet kultur då och måste bära samma klädsel som de bär då i landet de flyr till för att få slut på problem med killarna då, ATT DE MÅSTE ÄNDRA OM SIN KULTUR när de flytt till ett annat land då.

Jag vet att folk har problem med killarna nu. NI MÅSTE GÖRA SOM JAG HAR NU SKRIVIT TILL ER för att hjälpa er nu och få slut på största problem som ett land kan bli utsatt för ni måste lyssna på mig som kan folk så mycket nu för att få slut på allt då.

Men även folk kan få slippa leva kvar i sin förtryckta kultur när de flyttar hit HJÄLP DEM ATT FÅ LEVA NU och inte kör dem baklänges nu för de måste hjälpa dem rätt nu och inte lyssna på vad de vill då UTAN BARA PÅ SVENSKA FOLKET DÅ.De måste ändra om som svenskarna lever idag nu och då får ni först fred i landet erat, så ni kan gå ut nu och inte bli utsatt för våldtäkter och få ett helt liv förstört som blir då när folk HJÄLPER FOLK FEL FRÅN FÖRTRYCKA LÄNDER FEL, då blir det fel för hela svenska folket, då får de problem som de har hjälpt nu.

Genom att de har inte hjälpt dem rätt från början då och då blir det stora problem med svensk folket då för de måste ändra om till er kultur då och då får ni mycket lugnare då GUD

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.