KAFFET ÄR ETT BEROENDE NI MÅSTE HA

Ibland kan människor sätta sig i klister GENOM ATT DE LYSSNAR INTE PÅ DET de borde göra då utan fortsätter hela tiden göra fel då genom att har slutat lita på de känner då genom att allt kan snurra till utan man kan se slutet på det.

Genom  att folk kan vara blind och vill inte se vad som är felet då utan fortsätter att göra fel varje dag fast de känner att det är så fel hela tiden, men slutar inte med det genom att de sitter så fast i vanan då ATT ALLTID TA EN KOPP KAFFE DÅ, men vet inom sig att måste sluta dricka kaffe då men kaffe är gemenskap med människor då, men kaffet har ökat bland människorna då genom att landet är så uppdelat då.

Genom att en del människor dricker inte kaffe överhuvudtaget då, men finns folk som måste börja morgonen med en kopp kaffe då genom att det följer med dem sen de började känna in kaffe då och har till vana att ta en kopp kaffe då, GENOM ATT DE ÄR VAN ATT DRICKA KAFFE VARJE DAG   flera koppar om dagen kan en del folk dricka då medans en del dricker lite kaffe då.

Genom att de har känt av att de får ont i magen som är vanligt att folk får som ska dra ner på kaffe då genom att kroppen säger nej då,  men kan känna av en längre tid att de måste sluta dricka kaffe som är egentligen ett gift vi stoppar i oss då, men har fått en vana att ta en kopp kaffe då genom att de började dricka tidigt kaffe då som sitter i då, men känner av ibland att de måste dra ner på kaffet eller sluta med kaffe då som är svårt för många då, genom att vanan sitter i och giftet sitter i då genom att folk känner av när de försöker sluta med kaffe då genom att de får ont i huvudet för det mesta GENOMA ATT DET ÄR ETT GIFT VI STOPPAR I OSS DÅ.

När folk ska sluta dricka kaffe KAN DE SLUTA OCH BÖRJA DÅ genom att de har svårt att släppa känslan av kaffet då ,men även genomenskapen då som kaffet har då ,en kopp kaffe som många vill börja morgonen med då som följer med när folk fikar ihop och känner extra gemenskap över en kopp kaffe som sitter i ryggmärgen på dem. Folk har svårt att sluta med kaffet genom att de är van att känna smaken av kaffet som ger en smak av arom i munnen då och mycket folk har börjat dricka kaffe långt tillbaka då har svårare att sluta dricka kaffe då.

Genom att kroppen är fylld med  kaffe då OCH VIILL HA GIFTET VARJE DAG DÅ genom att det är svårt att städa bort kaffe bara för man vill sluta dricka kaffe då, genom att det är svårt när vanan finns med långt tillbaka då genom att kroppen vill ha kaffe och fylla på från kaffet då, genom att många kan börja som unga att dricka kaffe då ,men känner när de blir äldre att de börja få en massa problem att dricka kaffe då genom att kaffet är ett gift ni dricker varje dag som ni matar i kroppen varje dag då, men känner att ni börjar reagerar på kaffet och får ont i magen och kan få mer mer ont i magen och där börjar en stor konflikt då.

Att sluta dricka kaffe eller dricka ibland då ,MEN KAFFET SITTER KVAR SÅ LÄNGE I KROPPEN NÄR NI BÖRJAR RENSA KAFFET DÅ och många slutar och börja då ,genom att de har svårt att sluta dricka kaffe då genom att de började dricka kaffe tidigt då och mata sig med kaffe varje dag och känner plötsligt att de har fått ont i magen och får mer och mer ont i magen,men försöker sluta med kaffet och provar en tid att inte dricka en enda kopp kaffe då.

Men börjar igen dricka kaffe genom att vanan sitter i ,att ta en kopp kaffe då men smaken sitter i då att mata sig med giftet som kroppen är så van att ha då och sen börjar de igen dricka kaffe fast hälsan säger nej då, men sen startar de igång igen att dricka kaffe då GENOM ATT DE HAR SVÅRT ATT VISTAS HOS MÄNNISKOR SOM FORTFARANDE DRICKER KAFFE VARJE DAG DÅ, genom att det tar lång tid att rensa kaffet från er ni som tän7ker på att sluta dricka kaffe då.

Genom  att ni börjar se vad kaffe innehåller då som folk måste ha varje dag då måste mata sig med giftet då GENOM ATT HÄLSAN SÄGER NEJ ATT DRICKA KAFFE DÅ. Ni vet redan att ni får ont i magen men försöker dra ner på kaffet då genom att magen börjar känna av att låta bli att dricka så mycket kaffe då.

Men folk kan sluta med kaffe och börja igen med kaffet genom att kroppen måste ha gift  som ni kommer förstå hur svårt det är att sluta helt att dricka kaffe då, genom att ni måste rensa så länge då och även låta bli helt kaffe då genom att få bort längtan att dricka kaffe då,SOM MÅNGA HALKAR PÅ DÅ när de har druckit kaffe länge sen de var ung då.

Ni som aldrig har aldrig börjat med kaffe FORSÄTT ATT INTE SE ÅT KAFFET DÅ  ni som redan har börjat har mycket problem att sluta att dricka kaffe då.Ni som inte sett åt kaffe forsätt så genom att det är svårt att bli fri kaffet då, genom att kroppen bygger upp ett gift ni vill ha varje dag då genom att ni är van att mata er med kaffe varje dag, SOM BÖRJAR PÅ EN GÅNG BYGGA UPP ETT BEROENDE DÅ som alla gift har då, att de bygger upp beroende när ni börjar dricka kaffe då genom att ni måste ha varje dag då.

Det är svårt att sluta med kaffet genom att ni börjar och slutar för ni måste ha detta beroende som kaffet ger varje dag då. Ni  forsätter pumpa i er beroende från kaffet GENOMA ATT DET ÄR ETT STORT GIFT NI DRICKER DÅ som ni vill dra ner på eller slutar då.

MEN NI FÅR FÖR DET MESTA ONT I HUVUDET när ni börjar att rensa kroppen från kaffet som ni har byggt upp ett beroende ifrån då, men känner att magen har sagt till och signalerar då,att dra ner på kaffet då och mycket folk dricka stora kaffekoppar då, men dricker hela dagen kaffet då som de matar i sig då genom att de är beroende av kaffe då.

De kan öka på beroendet ännu mer och dricker mer och mer kaffe då utan att tänka då att snart kommer magen och hälsan säga ifrån då, men hör inte signalerna när de pumpar i sig kaffekopp på kaffekoppar under dagen då TILLS KROPPEN KÄNNER AV DÅ och får så mycket problem med magen då.

Genom  att vi  har pumpat i oss i många år kaffe UTAN ATT HA KUNSKAP om vad kaffet innehåller då utan fortsatte hela tiden TILLS MAGEN OCH HÄLSAN SÄGER IFRÅN DÅ. 

Men måste börja balansera sitt intag av kaffe då genom att börja gå ner på mindre kaffekoppar då och börja dra ner mer och mer på kaffet då, men kan fortfarande inte sluta med kaffet genom att vill ha den dosen av beroende från kaffet då måste dricka igen och igen,men försöker dra ner på kaffet då, men kalkar dit då genom att folk måste sluta helt med kaffet då och inte se åt en kaffekopp då och även i gemenskapen MÅSTE DE TITTA ÅT ETT ANNAT HÅLL OCH INTE DRICKA  EN ENDA KAFFEKOPP DÅ när andra dricker då utan se åt ett annat håll då.

DET TAR LÅNG TID ATT FÅ BORT BEROENDET DÅ genom att folk testar andra lösningar då att bara känna kaffesmaken då, genom att folk försöker hitta på andra lösningar att inte dricka kaffe med kofin i då, men smaken sitter kvar då genom att ni måste ha kaffet då och känna smaken av kaffet då.

Det är problem för er som har börjat med kaffet genom att ni har byggt på ett beroende då SOM ALLA MÄNNISKOR KAN FÖRSTÅ HUR SVÅRT DET ÄR ATT SLUTA MED KAFFET genom att ni börjar och slutar med kaffet ni drar ner på kaffet ni provar med allt när ni får ont i magen av kaffet då.

Folk som aldrig har smakat kaffe SKA TA DET SOM EN LÄRDOM DÅ att aldrig börja med kaffet då genom att ni får ett långt  beroende då, att ni måste ha kaffet och ni börjar bygga på mer att ni vill ha kaffet då

Ni ska se åt annat håll då FÖR ATT SLIPPA BLI BEROENDE AV KAFFET genom att ni börjar på en gång bli beroende av kaffet då 

FÖRSÄKRINGSKASSAN

Idag kastar försäkringskassan kastat ut folk att svälta nu genom att de säger nej till pengar SOM HON HAR ALL RÄTT ATT FÅ DÅ genom att de har en sjukskrivning från en läkare på sjukhhuset som har godkänt allt då genom att har blivit skadad genom grov misshandel då.

Är sjukskriven  flera månader genom att har blivit så misshandlad då och har en lång sjukskrivning till sommaren, men måste söka ett annat arbete genom att ryggen är så skadad genom att hon blev misshandlad då och kan inte jobba som förut GÅR MED EN STÄLLNING FÖR ATT HÅLLA UPP RYGGEN MÅSTE HA STÖD EN LÄNGE TID DÅgenom att kotan har förflyttat sig och är skadad och kan inte jobba nu. Hon  måste även söka ett annat arbete sen hon blev skadad då, genom att det går inte jobba med jobb som hon hade då utan måste söka annat lättsamt jobb efter det.

Men försäkringskassan kastar ut folk långt tillbaka, MEN DE FORTSÄTTER ATT FÖRNEDRA OCH KRÄNKA FOLK och ger inte pengar som hon har all rätt till då genom att allt är på skrivit från sjukhuset då, att hon får inte arbeta då genom att hon är skadad i ryggen och har ont i ryggen då. Hon har problem och måste ha en del hjälp i hemmet då genom att hon är skadad då.Hon kan inte röra sig som hon vill då.

MEN HON HAR ALL RÄTT TIILL PENGARNA FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN DÅ.genom att läkaren från sjukhuset har skrivit att hon kan inte jobba alls och går på kontroll då genom att hon måste vila då .Han har skrivit sjukskrivning på henne då. Hon får inte göra någonting då.

Men de fortsätter och rädda annat folk nu genom att folk får problem nu att få sin sjukskrivning nu genom att regeringen har dragit in på allt OCH SLÄNGER UT SVENSKA FOLKET att dö idag om ingen anhörig eller vänner räddar dem då, men så ser försäkringskassan ut idag. Det  blir värre och värre regeringen räddar folk från andra länder och svenska folket kastas ut för att dö.

MEN NÄR SKA REGERINGEN VAKNA UPP NU måste ha problem när de inte kan se vad de gör nu och fler och fler får nej från försäkringskassan fast de har all rätt till pengar då, genom att de har jobbat och all rätt att få sin sjukskrivning då genom att de har rätt till det, men nu har fler och fler svenskar blivit utsatt för försäkringskassans förnedring som de fortsätter sätta åt människor som jobbar,mem blir sjuk eller av skador då och kan inte klara sig utan pengar från dem utan de har rätt till sjukpengar då.

MED DE KASTAR UT SVENSKA FOLKET att leva då genom att de lägger nu pengar på allt folk de drar in i landet som både misshandlar och kör med gruppvåldtäkter och det ena än det andra då. De hjäper folk de skulle sagt nej till genom att de har inte råd som alla ser nu NÄR DE SÄGER NEJ TILL PENGAR SOM FOLK SKA HA DÅ som är född i Sverige och är svenk då,  men hamnar utanför samhället när folk blir sjuk ,,då kan försäkringskassan säga nej till folk som sköter sig och har ett arbete då,men blir sjuk eller och skadad då och kan inte arbeta då utan måste vara den tiden sjukskriven då.

Genom att hon har ett jobb hon kan inte jobba med längre UTAN MÅSTE BYTA JOBB  efter alla skador hon har fått i ryggen genom att de går med ställning och det är svårt att jobba då. Hon måste ta en dag i taget nu.

Men säger nej försäkringskassan SOM HAR INGEN RÄTT ATT GÖRA DET hon är svenk medborgare med kan säga nej när sjukhuset har sjukskriven från alla skador då.

Blir svenska  folk sjuk idag då får de klara sig själv genom att nu än de bara intresserad av att hjälpa andra som flyr hit då. Nu får svenska folket klara sig själv nu om de måste ha pengar från försäkringskassan så har de till med sänkt ersättningen då, genom att de måste lägga pengar på andra som flyr hit SOM DE HAR ÖVERHUVUDTAGET INTE RÅD MED DÅ. Alla som blir sjuk får problem då.

Det var inte sådär lång tillbaka då,men nu har svenska folket fått problem som har en regering SOM INTE KAN TA HAND OM SVENSKA FOLKET DÅ. 

MÄNNISKOR SOM FLYR TILL SVERIGE

Ibland   söker sig folk till Sverige genom att de har inresse av landet då, men kan få svårt när de kommer till arbete genom att landet har inte så mycket arbete att erbjuda SOM ÄR ENKLA FÖR FOLK FRÅN ANDRA LÄNDER utan kan hamna i ett fack de vill slippa då.

Genom  att de vill tjäna pengar när de flyttar till Sverige då och kunna ta jobb de gillar då,men får problem genom att de har inte den utbildningen som krävs då genom att de måste gå en massa skolor för att få ett arbete de kan leva på då. FOLK HAR FLYTT TILL TILL ETT LAND SOM  HAR HOPP I SITT HJÄRTA DÅ att få ett  arbete då,men ser efter ett tag att de får problem med mycket då genom att de har inte lärt sig se olika varningar innan de flyttade till Sverige då.

Genom att folk jobbar och de tror att de också kan ta ett arbete som folk gör då, men ser hur svårt det kan bli när det gäller enkla jobb utan så mycket utbildning då genom att de har börjat lärt sig svenska, men ser efter ett tag ATT DE FÅR SVÅRT ATT HITTA ENKLASTE  ARBETEN med liten utbildning då som de har siktat in sig på, att bara ta ett arbete då där de kan tjäna sin överlevnad då.

Men genom att landet ÄR UPPBYGGD PÅ MYCKET SKOLOR OCH KURSER DÅ som det dräller av då som folk från andra länder får problem  med då genom att de har bara tänkt söka enkla jobb och är inte intresserad av att gå en massa skolor och kurser då utan bara jobba då. De söker bland enkla jobb där det krävs så lite utbildning då, men har svårt att hitta ibland och kan hamna i en massa problem genom att de måste ha pengar till att överleva och bo då, men kan få problem när de flyttat till ett land som är mycket uppbyggd på skolor och kurser då som de snavar på enklaste arbeten då . De måste gå skolor som landet är uppbyggd på då.

Förr kunde mycket folk flytta hit men snavade inte på skolor då utan kunde lätt gå och ta ett jobb då genom att landet hade bra och bättre jobb för dem där det krävs så lite utbildning då.De kunde även lära sig från stället de började jobba på då, men nu har landet ändrat om mycket genom att folk måste ha skola på det enklaste idag förr kunde folk få enkla jobb som krävdes inte någon utbildning då,men nu kan många hamna utanför samhället genom att de börja hitta på egna lösningar då.De kan hitta  på egen lösningen då GENOM ATT LANDET KAN INTE HJÄLPA FOLK RÄTT DÅ när de flyttar hit och många äldre vill inte gå en massa skolor och kurser då utan lära sig svenska,men lär sig  svenska när de lever bland folk som pratar svenska då.

Genom  att de vill inte ha så mycket skolor då genom att de vill bara ha ett arbete då genom att de kan även flyttat med familjen då som många ser hur svårt det är att få ekonomin att gå runt då genom att de har inte skolor som krävs FÖR ATT FÅ ETT JOBB JOBB DÅ utan kan hanka sig fram på jobb som ger inte så mycket lön då, men har även svårt att hitta jobb med liten utbildning då genom att de  måste först lära sig svenska och sen läsa annat då som många äldre kan halka på idag.

Barnen har inte problem genom att de kommer in i samhället som förändrar har svårt att komma in i samhället som barnen gör då genom att de följer med samhället och går skolor som landet är uppbyggd på då, men många föräldrar kan komma från ställen där de har så lite skolor då genom att landet har inte den lagen då mycket folk som kommer har inte samma skola som Sverige har då.De kan komma från ett land där de har så lite undervisning då som gör att de snavar på Sverige som är uppbyggd på så mycket skolor och kurser då genom att de vill ha enkla jobb när de flyttar till Sverige då,MEN KOMMER SNAVA PÅ DET genom att Sverige har ändrat om så mycket nu genom att de måste först läsa svenska och sen läsa en kurs eller skola som har så lite intressen av då utan barnen kommer följa med samhället då, men inte vuxna då utan måste gå skolor då eller kurser då även det enklaste arbete måste de gå en kurs eller en skola som folk snavar på som bara vill söka ett arbete när de flyttar till Sverige då,men var mycket enklare förr då kunde folk få arbete även om de inte gick en skola då.

Nu strömmar det in så mycket folk genom att landet ger folk så mycket hjälp nu genom att de kan inte leva i sitt hemland då genom alla bråk och krig folk bli utsatt för då. Det blir problem för människor som flyr till Sverige genom att många är äldre som flyr och har hopp inom sig att hitta ett arbete då, men kommer se efter ett tag att det krävs så mycket skolor och kurser för att få det vanligaste arbete som folk förr kunde ta då, men måste gå kurser då men även lära sig svenska då förr gick folk ut bland människorna och lärde sig språket lätt,genom att folk umgicks med svenska folket SOM ÄR DEN BÄSTA SKOLAN DE KAN FÅ DÅ genom att de lär sig naturligt och kan pratar med svenska folket då som är enklast att lära sig ett språk på då,  umgås med svenska folket då som blir på ett naturligt sätt då och lär sig prata svenska ute i samhället då som är den bästa skola då.

Genom  att de lär sig på ett naturligt sätt och lär sig om SVENSKA FOLKETS LEVNADSVANOR DÅ    som är bästa sättet att komma in i ett samhälle då.

Genoma att de måste hitta på egna lösningar när de har svårt att få arbeten då och där kommer även mycket stölder ifrån genom att många av dem har SVÅRT ATT FÅ JOBB DÅ,men inte alla gör det men en del kan hitta på eget sätt att få mat på bordet då.

Många får pengar från regeringen mens de hjälper dem, men sen måste de orda till sitt liv SOM EN DEL KAN SNAVA PÅ DÅgenom att regeringen målar upp så bra bilder för dem som är svårt att uppnå för en del folk som flyr hit då och då kan de hamna utanför samhället då, genom att de får inte rätt hjälp då genom att de utlovade så mycket som en del har svårt att uppfylla då genom att det krävs mycket av dem då, genom att de har gått till kurser de erbjuder då, men har svårt ändå att få ett arbete som de kan leva på då genom att de har familj att försörja då.

Här kan många som kommer från burka och slöjor och även de som bär sjalar och sjalett HAMNA I KLÄM DÅ genom att familjen ska ha mat på bordet såklart och barnen och föräldrarna ska ha sitt och vad kommer det att kosta då?

Det kan ni räkna ut som har barn och familj vad det kostar då, men svenska folket är två som arbetar då och har utgifter att betala ihop då, men kvinnorna och männen lägger ihop sin lön då genom att båda jobbar då och det kostar mycket pengar att stanna hemma och leva på en lön som ingen svensk gör idag, UTAN UT I ARBETE genom att många har inte råd att vara hemma genom att allt kostar pengar idag att bo och äta då.

Men vad händer med folk som flyr hit de som bär burka och slöjor och sjalett och sjalar då?

Det blir männens problem att försörja sin familj då han måste jobba och försörja en  familj då, men kan ha en massa barn när de flyttar hit då. Nu är det dåligt med jobb som ger så mycket pengar så de kan leva på hans lön då. HUR MÅNGA JOBB FINNS DET?

Det finns så lite av det GENOM ATT BARNEN KAN LÄGGA SIG PÅ EN HÖGRE LÖN när de gått en massa skolor då, men inte dem som flyttar hit kan det genom att de kan inte sätta sig på en skolbänk då genom att många av dem är äldre som flyttar hit och är så lite intresserad av skolan då vill bara ta ett jobb som är svårt att få med bra lön att leva en hel familj på då.

Regeringen måste börja hjälpa dem rätt nu genom att ingen kan leva på en lön som folk från dessa länder får göra då GENOM ATT REGERINGEN HJÄLPER INTE DE SLÄPPA SIN FÖRTRYCKTA KULTUR DÅ utan får fortsätta som vanligt då och leva i ett land som båda måste arbeta för att täcka upp allt då,men även att alla kvinnor och döttrar får leva kvar i sin fruktansvärda kultur när de har flyttat till ett ljust land som Sverige då, men får stanna kvar i sitt mörker och får fortsätta förtrycka dem fast de bor i Sverige som har inte den kulturen överhuvudtaget då.

Vi täcker inte ens  vårt ansikte som de gör och och vi har inte ens långt tillbaka så långt vi kan komma, SÅ HAR VI INTE TÄCKT ANSIKTET DÅ utan haft en sjalett på huvudet så långt tillbaka då ,men här kommer det folk som täcker sig från topp till tå och täcker sitt ansikte och ser bara ett par mörka ögon när folk möter dem då.

Men bor i Sverige nu och de ska  ta seden dit de kommer då och folk skulle även få slut på mycket PROBLEM MED GRUPPVÅLDTÄKTER OCH VÅLDTÄKTER DÅ om regeringen nu sade NEJ TILL BURKA OCH SLÖJOR DÅ landet skulle få det mycket enklare då genom att vi har inte den kulturen de har och vi har kommit mycket längre i vår utveckling då,men de ligger flera flera tusen år efter oss.

Ni behöver bara titta på kläderna då förstår ni hur långt de är från oss som lever på  2018 nu och vart lever de? Tänk till folk från dessa länder har inte utvecklats som vi har, vi lever fritt vi kan gå lättklädda och fri då genom att vi har kommit så långt i vår utveckling då,men de lever kvar i sitt förtryckta liv fast de flyttat till Sverige, så sitter de kvar och REGERINGEN LYFTER INTE ETT FINGER ATT HJÄLPA KVINNOR ATT LEVA SOM EN SVENSK DÅ. De tillåter de leva kvar och Sverige har inte den kulturen ens då ,de  har inte ens haft den då, men varför kan inte regeringen hjälpa folk rätt nu och slippa leva kvar i sitt förtryckta kultur då som måste ha så mycket hjälp nu att släppa sin kultur när de lever i sånt ljust land som Sverige då. De får fortsätta sitta kvar då och hjälper dem inte ens ur då.

Jag förstår mig inte på regeringen som inte kan hjälpa folk rätt nu, säg nej till burka och slöjor nu och börja förändra landet i rätt riktning då genom att många killar som kör med gruppvåldtäkter och våldtäkter KOMMER FRÅN KVINNOR SOM BÄR BURKA OCH SLÖJOR DÅ. 

Landet skulle få det mycket bättre nu genom att snart är det sommar som vi bävar för nu. HJÄLP FOLKET RÄTT annars får de lämna landet de ska ta seden dit de kommer nu. Ni måste även ändra om folk som bär sjalar och sjalett för de kommer aldrig gå ut i arbetslivet då,men även folk som bär burka och slöjor går inte hellre ut i arbetslivet då.

SVERIGE KAN BLOMSTRA OM REGERINGEN BÖRJAR ÄNDRA OM FOLK SOM FLYTTAR HIT DÅ .Vi får det mycket lugnare då på alla gator att vi kan gå fritt då. Nu får svenska kvinnor  lida nu genom att ingen går längre säker nu, men ni kan ändra om folk som flyttar hit då. Men även ändra om mycket runt skolan då genom att säga nej om de får problem med killarna från dessa länder då. Killarna får sluta skolan om de håller på som de gör då genom att ingen har rätt att göra det då. Killarna kallar tjejerna för grövsta orden då och kallar dem för både det ena än det andra när de går i skolan då.

KILLARNA FÅR SLUTA SKOLAN OM DE FORTSÄTTER SOM DE GÖR DÅ. Tjejerna går med ständig stress när de ska till skolan då. Ingen svensk tjej ska bli utsatt för det då. Alla måste klara av sin skolagång då. Det är lag på att alla barn ska gå i skolan då, men då måste det bli slut på all smutskastning som många tjejer möter på idag och ingen tjej ska måste bli utsatt för det.

Alla kan lagen ATT DET RUBICERAS SOM MOBBNING DÅ  att bli kränkt och bli på hoppad varje dag när de ska fixa sina betyg då. Har det hänt bland svenska barn som hoppar på varandra, då har läraren upptäckt det och troligtvis  tagit itu med det och kallat in föräldrarna och barnen då. Det är olika på skolorna nu , men iband får rektorn vara med när de löser upp ett stort problem barn kan hamna i då,genom att bli utsatt för mobbning då. Det förstör skolgången då genom att barnen måste gå klar skolan då.

Jag ser samma sak nu att barnen bli UTSATT FÖR KRÄKNINGAR OCH EN MASSA PSYKISK OHÄLSA DÅ genom att barnen vet att de gör inget åt problemet då. De vet att killarna får gå kvar i skolan fast de våldtar en tjej då. Tjejerna vet att det kan bli utsatt för värre saker gruppvåldtäkter då.

Vem ska ni rädda då ,jo varje svensk tjej ska gå klar skolan utan att bli på hoppad och kränkt då. SKOLAN MÅSTE TA IN FÖRÄLDRARNA TILL KILLARNA  måste tas in på samtal för att få slut på stora problem genom att många tjejer går med rädsla och psykiskt ohälsa när de går i skolan då. Det är inte rätt att känna så när de ska fixa sina betyg då.

Skolan tar upp med föräldrarna vad som gäller då om sönerna  utsätter tjejerna för psykisk ohälsa och kallar dem för fula ord och kränker tjejerna då ATT DE FÅR SLUTA SKOLAN och aldrig återväna till skolan igen om de fortsätter som de gör då. Sluta skolan på en gång då.

Om sönerna går mycket längre våldtar en tjej killarna åker hem till sitt hemland då och får aldrig mer återvända till Sverige då utan får lämna landet på en gång då . En enkelbiljett då om de våldtar en tjej då. DE HAR INGEN RÄTT ATT STANNA KVAR I LANDET DÅ.

Det skulle bli slut på allt om killarna och föräldrarna visste att de måste sluta skolan eller lämna landet de har kämpat att komma till Sverige då. De skulle sluta med allt då GENOM ATT DE VILL INTE ÅKA UR SKOLAN ELLER LANDET DÅ genom att killarna har så stor respekt mot sina föräldrar då de skulle inte se åt en tjej än att fråga om lov att träffas och gå ut som ungdomar gör då.

Slut på ett fruktansvärt problem om om regeringen tog upp om det då. Jag tror att ingen människa skulle önska sig att bli utsatt för våldtäkter då genom att många kan ta det lätt på det då ,men kvinnorna blir förstörd hela livet då genom att killarna kör med gruppvåldtäkter och misshandlar kvinnorna och barnen då, GENOM ATT MÅNGA KAN KNAPPT LEVA EFTER DEN VÅLDTÄKTEN DÅ de blir utsatt för då. Det kan ingen sätta sig in i då.

Men ni kan tänka till när ni ser så mycket misshandlade kvinnor och barn ATT INGEN VILL BLI UTSATT FÖR DEN MISSHANDEL DE KÖR MED DÅ. Genom att i hemlandet har de åsnor som flera killar hoppar på då men hur snäll är killarna då? Det kan ni bara tänkta hur snäll killarna är när de håller på med åsnor då som är vanligt i hemlandet deras då.

Men nu kommer det till Sverige och vem blir utsatt då?

Det är svenska kvinnor och  barn då genom att de har då hittat svenska kvinnor och barn som är mycket mera kul då genom att de har kommit till ett land de kan smutsa ner oss då genom att killarna kommer aldrig respektera oss då, genom att svenska folket har inte den kulturen och vi är inte så ren och fin i deras ögon då,genom att vi bär inte burka och slöjor då som de gör då utan vi går lättklädda då SOM DE SER NER PÅ DÅ. Vi lever så långt från dem då genom att vi har kommit mycket längre än de har kommit då genom att de sitter fortfarande kvar i sin förtryckta kultur som de ser inget fel på då. De är van och det är männen som styr deras land att ingen kvinna får gå lättklädda då utan täcker sin kropp och ansikte som en del har då. Men förtryckta kultur har regeringen sagt ja till nu.

Vi hoppas att landet vaknar upp nu genom att regeringen verkar vilja ha folk som kommer från förtryckta kultur och bära den hemska klädseln då. Regeringen verkar gilla att de lever såhär när svenska folket håller på att bli tokig snart när de ska åka buss på en del ställen eller sitter på en strand då med heltäckt från topp till tå då och bara två två ögon som syns då. Vi är svenskar har inte den klädseln alls, men regeringenverkar gilla att folk få leva kvar i sin fruktansvärda förtryckta kultur då. Nu ska vi ha dem både här och där  då genom att många har flyttat hit då. Jag har aldrig varit i deras land ens då, men nu har de kommit till oss då som måste FÖLJA MED SVENSKA SAMHÄLLET DÅ OCH TA SEDAN DIT DE KOMMER DÅ. 

Nu måste regeringen ta tag i det och sätt lagar så tjejerna kan gå  klar skolan utan bli utsatt för psykisk ohälsa nu. TA FRAM EN BOK OM SVERIGES KULTUR DÅ OCH LAGAR DÅ att de får lämna landet om killarna våldtar en tjej då.

DET GÅR GÖRA SÅ MYCKET FÖR ATT VÄNDA LANDET RÄTT DÅ. 

TYNGRE VÅRDEN

Här fick vi upp om den tyngre vården hur folk känner sig som jobbar inom vården då och hur utsliten de kan bli då.

”Jag känner tröttheten tar över mig och jag orkar inte mer, FÖR KROPPEN SÄGER NEJ HELA TIDEN NU och kan inte byta ut mitt jobb, genom att jag har svårt att ta ett jobb som passar mig, men måste ha detta jobb som tröttar ut mig så mycket nu, genom att jag har ont både här och där nu, när jag inte kan byta jobb då,men måste gå varje dag till ett arbete jag skulle lämnat för länge sen då, men har så lite chanser idag att ta ett arbete som passar mig, genom att jag har så lite utbildning då och då får jag dras med detta jobb, som sliter på min kropp då genom att jag kan inte se åt ett annat jobb då, utan måste varje dag gå till jobbet som jag vill slippa nu genom att kroppen säger nej för länge sen då, genom att jag kan inte titta åt ett bättre jobb som inte ställer till problem för kroppen min då, genom att tröttheten tar över mig ,men kan inte göra något åt det då genom att jag är utarbetad av alla tunga lyft som blir då, genom att jag kan inte söka ett annat jobb, genom att jag har gått så lite skolor då och måste varva  här och måste jobba mer än vad jag orkar med nu. ”

”Genom att jag kan inte ändra om mitt liv och kroppen värker varje dag när jag stannar där, men hur ska jag hitta ett nytt jobb där, jag kan ha det mycket lugnare då och slippa alla långa pass jag blir på kastad varje dag då ,bara för att folk inte kan ta in mer folk och BÄTTRE ARBETSMILJÖ DÅ ,får jag leva såhär mens jag måste arbeta då, genom att allt är upptaget många jobb och många har bättre utbildning än vad jag har då.”

Men måste jobba med ett jobb SOM TAR STRYK NU,genom att kroppen bara värker varje dag och jag orkar inte gå till jobbet snart genom att jag måste jobba extra timmar för det mesta, genom att ingen ser att jag är trött och måste ha ledigt nu, genom att folk inte kan förstå hur det är att jobba inom vården,som är den tyngsta av allt genom att min kropp är utsliten efter jobbet jag gör varje dag då, genom att min kropp värker hela tiden då genom att jag måste jobba alldeles för mycket nu.”

”När annat folk jobbar mycket mindre då,men jag kan inte säga nej då och då kommer jag kanske missta jobbet mitt, men måste gå tillbaka hela tiden till mitt arbete som hela tiden kör slut på min kropp nu,genom att folk får jobba för mycket och LITE LEDIGT DÅ, som andra har inom andra ställen då,genom att vi  jobbar för mycket då och har så långa pass inom vården, som inget annat yrke har då,så långa pass som bränner ut min kropp då,men ingen gör något åt det då utan folk får jobba så mycket övertid då genom att de har så lite personal då, som ställer till för mycket för oss som håller på att slita ut oss då,genom att vi får inte den lön vi ska ha då genom att de betalar ut för lite pengar då till de anställer då, för lite folk och fruktansvärda pass vi får då,men ingen gör något åt det utan år efter år får vi slita ut oss då som vill bara byta arbete då och jobba som annat folk och leva som annat folk än att alltid vara trött när jag kommer hem då.”

”Genom att tröttheten tar över mig varje dag och orkar knappt gå dit, genom att jag får så mycket fel tider att jobba efter då och vill sluta mitt jobb och kunna leva då,än att känna tröttheten tar över mig när jag kommer hem och vill sova mycket, genom att min kropp håller på att slitas ut när jag är kvar där, SOM JAG SKULLE LÄMNAT FÖR LÄNGE SEN  när de erbjöd mig jobb där,men såg inte allt då som jag ser nu.”

Genom att de ger folk problem som jobbar med jobb inom vården då genom att så mycket folk får slita ut sig nu ,genom att tiderna är så fel då genom genom att de jobbar inte åtta timmar som vanligt folk gör. Här kom det upp en berättelse om människor som har det sådär. DET KAN VARA BÅDE KVINNOR OCH MÄN SOM FÅR JOBB SÅ .Det är hemska tider då genom att de respekterar inte lagen om 8 timmar som jobbar inom vården då och mycket tyngre vård råkar ut för det att kvinnor och män kan slita ut sig då genom att tiderna är inte efter vad folk orkar med då.

De kastar på dem långa pass som ingen kommer att orka i längden då, men så ser det ut inom tyngre vården och många har problem att få jobb och tar jobb inom den tyngre vården, men kan slita ut sig snabbt genom att de jobbar för mycket med många tyngre lyft då, GENOM ATT FOLK ÄR INTE GJORT FÖR ATT JOBBA SOM DE GÖR DÅ.

Nu fick vi upp hur mycket folk har det idag och vill bara byta jobb då genom att mycket folk är trött då genom att de finns ingen respekt mot dem de anställer då FAST LAGEN OM 8 TIMMAR FINNS INTE DÄR DÅ utan måste jobba långa pass som överskrider 8 timmar då.

Nu har mycket folk problem med det genom att de följer inte lagen överhuvudtaget då utan kan få så långa pass då SOM MÅSTE BLI EN ÄNDRING PÅ genom att företaget som anställer dem ska respektera människor som jobbar åt dem då. De måste korta  av alla övertider då,  men ge dem rätt betalt när de får arbeta med så tung vård då som blir förstörd av sitt arbete då.

DE SKA KORTA AV ALLA TIDER INOM TYNGRE VÅRDEN DÅ OCH INGA EXTRA TIDER 

Inom tyngre vården måste de ändra om mycket då genom att det är inte rätt att andra ska slita ut sig för andra och ska ha ett långt liv då. DET MÅSTE BLI  EN STOR  ÄNDRING DÄR INOM TYNGRE VÅRDEN DÅ.

SVERIGE

Jag gör det bästa av saken nu när jag skriver och känner  in från GUD nu och vill bli klar då,men känner igen att det kommer upp saker jag måste skriva om då GENOM ATT GUD HAR MIG OCH BIG PROTECTION DÅ. 

Jag vill se att det händer något genom att snart är jag klar att sitta ihop med BIG PROTECTION och skriva från GUD då.GENOM ATT VI SKRIVER SANNINGEN DÅ. 

Jag ser fortfarande att det har hänt dåligt med det vi tog upp om nu genom att Sverige kommer få en massa problem då när inte folk kan se hur lätt det går att vända ett land rätt, GENOM ATT ÄNDRA OM MÄNNISKOR SOM FLYTTAR TILL SVERIGE DÅ genom att landet får för mycket problem då när inte regeringen gör något åt största problemet som vi aldrig upplevt förut då.

Men  nu har vi alla problem men landet då genom att regeringen säger JA till ett folk de skulle lärt sig mycket om då innan de säger JA då,MEN SÄGER JA TILL NÅGOT DE SKULLE UNDVIKET DÅ genom att det finns länder de har kunnat få hjälp av då genom att Sverige har inte den kulturen att vi täcker oss från topp till tå då och även ansiktet täcker inte vi som de gör då, genom att de kommer från en mörk förtryckt kultur som trycker ner kvinnorna då, men landet säger JA och ändrar inte om kvinnorna som bär burka och slöjor som kommer från alla våldtäkter då som landets svämmar över med så mycket gruppvåldtäkter och våldtäkter folk från dessa länder som flyttat hit då.

Men regeringen ser inte ATT DE MÅSTE ÄNDRA OM FOLK SOM BÄR BURKA OCH SLÖJOR DÅ   genom att landet får problem med så mycket våldtäkter genom att folket ser ner på oss som inte har den klädseln då.  Nu måste regeringen säga nej till slöjor och burka då genomatt vi har inte den kulturen alls då och kan inte ens söka ett arbete när de bär slöjor och burka då,men även kvinnor som bär sjalar och sjalett kommer aldrig söka ett arbete ens utan svenska folket får ta hand om dem då genom att de ändrar inte om dem när de flyttar hit då utan får fortsätta med samma kultur fast de flyttat till ett land som bär en helt annan klädsel då ,men regeringen gör ingenting åt det då utan får fortsätta leva som i sitt hemland i samma förtryckta kultur då de gör inte ett dyft åt det då.

VEM FÅR LIDA DÅ?

Svenska folket får lida då genom att kvinnor och barn kan inte gå ut längre som förut. NU MÅSTE FÖRÄLDRARNA VAKTA DEM som de kommer måste göra när inte regeringen tar upp och landets kultur då och till och med skolorna har fått problem med att killarna kan vräka ur sig vad som helst då som ingen tjej vill ha i skolan då.

Genom att tjejerna lever under ständig stress då SOM BLIR KALLAD FÖR DET FULASTE DE KAN DÅ och tjejerna kan känna en enorm stress när de går till skolan genom att de vet inte vad som kan hända  då, genom att de redan vet vad de kan göra med många tjejer då. JAG VET ATT DET GÅR FÅ SLUT PÅ DET genom att i mina ögon kallar jag det för mobbning då.

GENOM ATT LAGEN OM MOBBNING KAN ALLA LÄSA ATT INGEN HAR RÄTT ATT HOTA FOLK ,så tjejerna  kan inte gå till skolan då, genom att många barn kan få problem idag genom att regeringen inte är nog vaken då som ställer till för svenska folket då. De ska inte blanda ihop barn då och låt killarna sluta skolan om de utsätter tjejerna för det då.

Jag fattar inte ett dyft varför regeringen gör som de gör nu och tänker inte till då, att skydda landet  mot det som blir problem av då, men skolan måste ta upp om det om tjejerna blir utsatt för problem från killarna då. SKOLAN SKA TA IN DEM PÅ SAMTAL med allas föräldrar och lärare och rektorn då .De kan lösa upp problemet då genom att berätta vad som händer då, att killarna får lämna skolan då om de fortsätter som de gör mot tjejerna då. Killarna får lämna skolan om de fortsätter och kalla dem för fula ord, men får lämna landet OM KILLARNA VÅLDTAR EN TJEJ  killarna de åker ut från landet på en gång då.

Regeringen har inte lagt fram om det utan får till med stanna kvar i skolan då. Det går få slut på det genom att de säger till folk som kommer från dessa länder att de får lämna landet eller skolan om de våldtar en tjej då. DET SKULLE BLI SLUT PÅ MYCKET DÅ.

Det skulle även bli slut på mycket gruppvåldtäkter och våldtäkter om regeringen ändrade om kvinnorna som bär burka och slöjor då. De måste släppa sin klädsel då och leva som en svensk lever idag. DET SKULLE BLI SLUT PÅ MYCKET SMUTSKASTNING DÅ om folk från förtryckta länder klädde sig som oss då. De kan till och med söka ett arbete och en skola om de vill då.De skulle få ett enklare liv att leva då. Det skulle bli enklare på alla sätt då genom att det är dyrt att leva för många som kommer hit då genom att många bostäder kostar mycket pengar att hyra då.

Det skulle bli enklare på måga sätt då GENOM ATT ALLA MÅSTE JOBBA DÅ genom att landet är uppbyggd på det då.

Jag ser så mycket fel regeringen gjort nu genom att folk får ingen pension när de jobbat hela livet då och då är det fel någonstans när folk jobbar och får inte en pension som täcker upp efter de slutat jobba då. Det är fel på mycket nu genom att ekonomin hänger inte med längre genom att det är så stor obalans då. DE MÅSTE HÖJA PENSIONEN DÅ genom att alla bostäder kostar pengar att hyra då, men även allt annat kostar pengar då. När de slutat sitt jobb, då kostar pengar att fortsätta leva då genom att allt kostar fortfarande pengar då fast de har slutat jobba,då ska de ha samma som när de jobbade då samma lön då genom att de har fortfarande utgifter då alla räkningar fortsätter strömma in fast de slutat sitt jobb då. Samma uppgifter då men en del folk kan bli sjuk och även det kostar pengar då. Många pensionär kan ha mera utgifter då genom att många kan  bli sjuk då.

DET MÅSTE BLI EN ÄNDRING NU  genom att folk måste även få höjd ekonomi då genom att många har dålig ekonomi som stämmer inte överens med hyrorna då och alla kan inte bo ihop bara för att täcka upp då. Blir det skilsmässa då blir det problem om bostaden kostar för mycket att hyra ensam då. Det var inte så långt tillbaka då utan folk kunde lätt lämna varandra utan att någon fick problem då, men nu kan folk bli utan bostad och har ingenstans att ta vägen då.

Alla som är sjukskriven SKA HA 100% NÄR DE ÄR SJUKSKRIVEN DÅgenom att allt kostar pengar även då alla utgifter de har då de kostar fortfarande att bo och leva när folk är sjukskriven då.När folk är sjukskriven kan det kosta ännu mera då genom att en del kan få mycket mera utgifter när de är sjuktskriven då.

Nu går många arbetslös och får lite pengar från försäkringskassan som regeringen styr över då men genom att arbetsförmedlingen hittar på lösningar med regeringen som är inte så bra då genom att de får dåligt betalt folk som säger ja till dessa jobb de hittar på som en extra lösning då OCH ÄR INTE  TILL PENSIONSGRUNDANDE  DÅ som blir  problem när de ska få pension då. Genom att de kommer få leva på liten pension när den inte är pensionärsgrundande då. Regeringen gör så mycket fel där genom att de måste lägga på pensionsgrundande på varje arbete arbetsförmedlingen erbjuder då, genom att de tvingar folk att gå dit då och hotar med att de får inga pengar om ni inte ta jobbet då. De ställer till för mycket problem för folk idag genom att de har inget val känner folk när arbetsförmedlingen erbjuder jobb med liten lön då som alla dessa jobb är då.

FOLK SKA SE TILL ATT SÖKA ARBETEN SOM ÄR PENSIONÄRSGRUNDANDE DÅ 

HÄR MÅSTE REGERINGEN GÖRA EN STOR ÄNDRING

Det är problem på mycket nu genom att folk har svårt att ta vissa lägenheter då SOM DE ENKELT KAN HYRA DÅ, men har för liten ekonomi då. Nu är mycket folk arbetslös och sjukskriven som får problem med att hyra vissa lägenheterdå. De bygger nytt ,då ska folk lätt kunna flytta in i en ny bostad då men kan få nej då genom de täcker inte upp ekonomin då.

DET  ÄR  FEL  PÅ MYCKEN NU  

 

NU KÄNNER JAG MYCKET KÄRLEKEN IGEN

När jag sitter och skriver, då känner jag så mycket kärlek som strömmar över mig. Jag känner känner kärlek i mitt hjärta då. Jag stannar upp och skriver då när jag känner den genom att den är så härlig och ljuvlig att känna då. 

Det går inte beskriva kärleken jag känner strömmar in i mig, men den känns så härlig varje gång, jag känner den, genom att jag är helt öppen nu, DÅ KÄNNER JAG AV MIN TVILLINGSJÄL MY TWIN SOUL DÅ. När kärleken strömmar in i mig ,den känns så varm och mjuk när den fortsätter att strömma ,som jag upplever ibland sen jag mötte min tvillingsjäl då.

Jag måste stanna upp då ,genom att jag får svårt att skriva då när jag känner den kärleken då. Jag vet att jag känner på en gång NÄR HAN TÄNKER PÅ MIG ,genom att han låser mina tankar då när jag ska skriva då ,och måste vänta tills han slutat tänka på mig då.

Jag behöver KÄNNA MYCKET KÄRLEK FRÅN HONOM när jag sitter som jag gör nu. Jag mår mycket bättre ett tag då mens den strömmar över mig då.

Jag kan inte skriva genom att jag känner av honom, men det gör ingenting då GENOM ATT JAG BARA SITTER OCH VÄNTAR PÅ HONOM DÅ. Jag känner bara av honom nu när han tänker mycket på mig, men förr kunde jag känna in andra ,som jag tyckte var jobbigt ibland då, men nu är det bara min tvillingsjäl jag känner av, genom att jag är öppen då mot MIN  PROTECTION DÅ.

HUS OCH TOMTER

NÄR FOLK SKA SÄTTA BO då kan folk ha problem med marken när de ska bygga hus då genom att det blir en massa  grävande hela tiden då och måste ta om igen och igen genom att marken har en del problem då för att allt ska gå i lås för människor som måste ha extra mycket hjälp när de ska sätta bo då.

Genom att marken har en del program att sätta bo genom att markens yta är inte den bästa ytan att bygga på då GENOM ATT ALLT ÄR SÅ UNDERMINERAT DÅ fast folk har stor tillt till folk som säljer marker då genom att markens yta är inte okej på vissa ställen då fast de lovordade så bra då.

Men folk kan få problem med marken när de ska sätta bo då genom att försäljaren har inte rent mjöl i påsen då, MEN DE UTLOVAR SÅ BRA MARK DÅ men får problem med att få allt att gå runt då genom att de måste plötsligt lägga extra mycket pengar på marken de ska bygga sitt hus på då,genom att marken är så underminerad då fast försäljaren lovar att allt är okej med marken då, men borde sagt nej eller sänkt priset enormt då genom all extra kostnad som blir till när de ska börja bygga sitt hus då.

Men försäljaren lovordar att allt så bra då ,men tar inte upp om marken stora problem genom att de får extra jobbigt att bygga sitt hus då genom att marken har en del problem som köparen inte ser då utan litar pål försäljaren då, genom att han visar upp en perfekt hus med perfekt tomt som köparen inte kan se när de går igenom allt då vad som gäller då FAST DET ÄR FÖRSÄLJARENS ANSVAR ATT SÄLJA HUSET OCH TOMTEN DÅ.

Men upptäckter när de ska bygga sitt hus att marken är inte de tänkt sig då utan måste kosta på extra pengar SOM SKULLE INGÅTT I KÖPET DÅ. 

JAG LÄNGTAR TILLS VI ÄR KLAR NU

Idag är en dag JAG VILL BLI FRI ALLT JOBB att skriva när Anders står och gapar och skriker på mig, genom att han kan inte samarbeta överhuvudtaget då ,genom att han måste hjälpa till nu fast han hatar det, men måste hjälpa till med små pengar, som folk skulle skratta åt då ,genom att han hatar att hjälpa till och ser inte vad han har gjort nu.

Genom att jag bor så fel SOM VAR HANS ARBETE ENLIGT GUD genom att han måste hjälpa till ,som han hatar så mycket nu  genom att jag har två jobb har de sagt till mig, men det är han som skulle räddat lägenheten enligt GUD OCH PROTECTION och jag kommer inte undan alls nu ,som måste bo helt ensam som jag såg igår, hur förstörd jag är efter honom, som slår ner hela tiden på mig då. GUD ser hur det har varit för mig då. Han var dålig på att samarbeta när det behövs då, och nu måste han göra det genom att han kommer inte undan nu.

Jag skulle ha mitt hem kvar ,och han skulle hjälpa till enligt dem,  men. GUD ser hur det är, och vilken hjälp jag måste ha sen han har förstört mycket för mig då, genom att han skulle se till allt tills jag hade skrivit klar då. Men han tar inte ansvar, och då åker han på det då. JAG HÅLLER BLI TOKIG ALLT NU, genom att GUD ser att han har gjort så mycket fel mot mig då.

Nu måste han hjälpa till genom att han kommer inte undan nu . Jag har hört av andra att han känner sig pressad då ,genom att han känner av vem som styr allt, och jag kan inte göra något åt det då ,men GUD såg att han lämnade mig att dö då, genom att han har inte hjälpt till som han åker på nu.

Genom att jag sitter med honom PROTECTION och VI MÅSTE SKRIVA   och jag kommer inte undan som jag hade önskat nu.

GUD såg att han hade tagit dålig ansvar när det gäller mig då. Jag har haft det  tufft att leva med honom då ,men han hade problem med samarbete som han åker på hela tiden nu och han är inte kul att leva med GENOM ATT HANS ILSKA ÄR FRUKTANSVÄRT genom att han är arg hela tiden då.

Jag tänkte på igår, att jag vet inte hur jag ska kunna leva med en man eller människor för jag måste ha så mycket kärlek och omtanke och uppmärksamhet då .Jag ser hur jag är nu att jag tål inte mycket nu som är fruktansvärt att leva med honom som kör tusen knivar i mig bara jag ber om något då.

Jag förstår att jag måste leva helt själv första tiden genom att jag åker ner på gång känslomässigt då genom att jag måste ha så mycket tystnad runt mig då. Jag ser hela min bild av mig själv nu.  Jag reagerar på minsta nu ,genom att JAG MÅSTE BYGGA UPP ETT NYTT LIV LUGN OCH RO DÅ, som jag hade behövt då, genom att jag ska möta min tvillingsjäl då men måste ha så mycket lugnt runt och kärlek och glädje då.

REKLAM

Jag känner att alla människor är SÅ TRÖTT PÅ REKLAMEN NU genom att alla teveprogram är för det mesta fylld med en massa reklam då, men teven pumpar ut idiligen ny reklam, ” köp den köp den” fasta folk kan köpa själv det vill ha då,men hela tiden kommer det nya reklam från annat folk för att vissa upp sin produkt då fast fortfarande kan vi välja själv då fast, fortast man slår på teven så är det bara en massa reklam nu till och med när folk ska se på tv 4 så lägger de på nyheterna mellan filmen och reklamen som jag har försökt att undvika ibland att se filmen på tv 4 då. De lägger in filmen då som även stoppas, då är det nyheter mitt upp i filmen och sen kommer reklam på det, då har man har inte så mycket lust att se filmen där då. Men ibland måste man se filmen eller ett annat program jag började se då.

Det är svårt att städa bort reklam genom att jag RETAR MIG BLOGGEN MIN och försöker hitta där jag kan betala bort reklamen som jag är så lite intresserad av att ha på min blogg då. MEN TEVEN TAR REKORD genom att folk nu kan annonsera hela tiden nya produkter som jag anser att vi hittar själv det vi vill ha då. Hur var det förr folk köpte produkter utan en massa reklam då,men de fick sälja sin produkt som de är så rädd att inte få ut sin produkt då.

  • Jag ser teve 1 och 2 kan folk gilla mycket bättre men då stämmer inte programmet då, men varför kan de köra utan reklam som andra kanaler är fylld med så mycket reklam då? När jag bodde på mitt förra ställe där kunde jag städa bort mycket reklam då genom att jag hade ett annat system då GENOM ATT JAG ASKYR REKLAM och här har de inte samma som jag har då.

Jag ser att reklamen finns snart på allt nu SEN FOLK TILLÅTELSE ATT HA REKLAM som jag är så less på nu genom att vi väljer själv vad vi vill köpa eller kolla upp det vi vill ha då även bara på små spel jag gillar när har tråkigt,då lägger jag kort men även där får man reklam så jag håller på bli tokig på allt snart. Jag är inte intresserad av de vistade mig då utan fick tillslut ta bort appen då genom att då skulle jag titta på deras reklam när jag bara skulle spela lite kort då ,men fick ta bort appen då. Jag måste kanske ta mina egna spelkort då där kan inte reklamen komma in i mina kort och då har det gått alldeles för långt då.

Jag ser teven som jag gillar att se vissa saker men sen kommer reklamen på löpande band då. Jag tycker att det är så fel att köra reklam som de gör idag genom att folk ska sluta dricka då, MEN ÄVEN DÄR HAR DE REKLAM och bara pumpar ut reklam hela tiden då. Det handlar om att de är rädd att inte få sin produkt såld genom att det kommer nytt hela tiden då fast mycket folk är fast med sin produkt och märke då, genom att mycket folk vet vad de vill ha då och många är som mig vi vet vad vi har då och testar inte så mycket annat då.

Vi har hela internet med allt vi vill köpa då. Samma är det med alla telefonförsäljarna då man blir ned ringt av dem när de ser att man betalt sin mobil genom att man har för det mesta på 24 månader, då är det lugnt från dem men sen blir vi ned riktigt av mycket försäljare då,men kan hamna i konflikter när man säger att jag är inte intresserad av det utan JAG GÅR TILL TELIA om jag vill ha en ny mobil då genom att jag får mer hjälp då.

Jag känner att alla människor vet själv vad de gillar då. Men många kan BLI MANIPULERADE AV DEM genom att att de hade inte tänkt byta mobilen då,men kommer med bra erbjudande då fast de har kunnat vänta då, men kan få en produkt som inte är som kunden hade tänkt sig då, genom att de har en ny mobil som de vill få ut på marknaden då. Det är nytt märke som folk har ingen koll på då,men mycket nya mobiler testas så. Om folk har ett märke de gillar och ser att mobilen är bra för er då och då är det bättre att hålla sig till samma märke ni är van vid och speciellt om mobilen är ny då genom att de ska ut den på marknaden då, säg nej tills ni sett resultat på den då. Ni kan känna er så lurad av dem genom att ni märker efter tag att mobilen var inte som ni hade tänkt er då.

Mobilen vill ni att den ska hålla länge då och fungera bra.

VI ÄR OLIKA MÄNNISKOR MED OLIKA BEHOV

VI HJÄLPER VARANDRA BIRGITTA ANDLIG INSPIRATIONIbland krävs mycket tid för ensamhet det  ett problem för många att förstå genom att folk kan hamna i  mycket kriser och behöver vara ensam en längre tid då genom att kroppen och hälsan hänger ihop då.

Genom  att många människor kan inte förstå folk som lever i ensam då  kan inte sätta sig in i dem genom att ensamheten är ett begrepp folk är rädd för ensamhet då medans det finns människor SOM VÄLKOMNAR ENSAMHETEN DÅ.

Genom att  de är van att inte ha människor runt sig då utan de lever  ensam idag och många äldre kan känna sig störd om de måste störas av andra människor då genom att de klarar inte av att leva ihop med flera människor då utan väljer mycket ensamheten då. MÅNGA KAN KÄNNA SIG ÖVERKÖRDA DÅ av människor som inte kan acceptera, att folk gillar att leva ensam då genom att de mår bäst av det då.

Idag kan många fösas ihop folk som blir sjuk och måste på ett sjukhus då, men längtar hem hela tiden genom att de är inte van att bo i grupperdå genom att de lever mycket ensam då som stör dem ännu mer när de måste störas av andra då GENOM ATT DE ÄR VAN ATT LEVA ENSAM DÅ  eller i en lugn relation då som känner på extra då när de lever en tid på sjukhuset då.

Genom att de är van att inte ha så mycket folk runt sig och klarar inte av för mycket folk då utan liten skara av människor klarar de av då,MEN KAN BLI SJUK INOMBORDS om de vistas för länge på ett ställe med mycket människor då genom att de är van att leva med lite folk då ,men har inget val när de blir sjuk då genom att SVERIGE HAR INTE BYGGT FÖR MÄNNISKOR SOM MÅSTE HA SÅ MYCKET ENSAMHET DÅ.

De föser ihop mycket folk när de blir sjuk då ,men vill hem illa kvickt när de känner sig bättre då genom att de klarar inte av bo med mycket folk då genom att de vill ha lugnt liv då där de kan styra sin egen dag då utan att leva bland mycket folk som blir obekvämt då, GENOM ATT DE VALT ETT LIV I LUGN MILJÖ DÅ och även valt människor de kan leva med där de kan göra lite som de vill då som är ett eget val de gör då.

Men kan bli sjuk och måste bo med flera då som passar inte in på dem då utan ensamheten älskar de och lever med människor som gör att de kan styra sitt liv fullt ut då,men blir plötsligt sjuk och klarar inte av att fixa det enklaste då ,GENOM ATT DE MÅSTE HA MYCKET HJÄLP DÅ NÄR DE BLIR GAMMAL DÅ.

Genom att många kan fösas in PÅ ETT HEM ELLER INSTIUTIONER DÅsom blir en kamp mellan liv och död varje dag då,genom att de kan inte leva ihop med för mycket folk och även har inte den ensamhet som de kräver då genom att de är van att leva ensam då med människor de gillar då, men måste lära känna andra då som finns så lite intressen att göra det.

Genom att de längtar hem då och känner sig mer mer sjuk inombords då och HADE BEHÖVT SÅ MYCKET HJÄLP I HEMMET DÅ. De måste ha mycket hjälp då genom att de kan vara så sliten i kroppen och måste vila många timmar om dagen, men även sover en hel del då genom att de håller på att läka sitt inre då genom att kroppen är trött efter allt slit då som kroppen har fått utstått genom hela livet och levt med människor som ger inte så mycket hjälp då utan kroppen är utsliten då efter allt jobb de haft då.

Många  kvinnor kan åka på det NÄR KROPPEN SÄGER NEJ efter allt jobb de haft med familjen då som kommer senare i livet då, att kroppen börjar reagerar då genom att kroppen har fått utstå mycket då genom att fått för lite hjälp i hemmet då.

Det här kan folk drabbas av då genom att folk är så olika som bär då genom att många människor vill leva ensam när de blir mycket äldre då och folk måste acceptera dem när de blir sjuk, ATT ALLA KLARAR INTE AV ATT BO MED MYCKET FOLK DÅ utan i sitt hem då, men detta kan hända många äldre idag att de föser in dem på ställen de klarar inte av då ,genom att de har bott halva sitt liv med lite folk runt sig då och kräver mycket ensamhet då när de även blir mycket äldre då.De  klarar inte av att bo med flera UTAN KAN DÖ SNABBT DÅ genom att de blir  sjuk inombords när de vistas så fel då.

De kan börja få ett knepigt beteende då genom att de illtrivs så dåligt då  och folk ser att de fått ett knepigt beteende då genom att de lever helt fel då när de inte får bo i sitt hem då SOM ÄR DET ALLRA BÄSTA FÖR DEM DÅ genom att ensamheten är deras bästa vän och när de blir äldre då kommer de kräva ensamhet ännu mer som är bra för många som vill leva i ensamhet som är van vid det.

Men när folk blir äldre då kan många människor vara så trött och behöver sin söm i lugn och ro då.

Det är viktigt att hjälpa varandra och ta hand om varandra då.