MÄNNISKOR SOM FLYR TILL SVERIGE

Ibland   söker sig folk till Sverige genom att de har inresse av landet då, men kan få svårt när de kommer till arbete genom att landet har inte så mycket arbete att erbjuda SOM ÄR ENKLA FÖR FOLK FRÅN ANDRA LÄNDER utan kan hamna i ett fack de vill slippa då.

Genom  att de vill tjäna pengar när de flyttar till Sverige då och kunna ta jobb de gillar då,men får problem genom att de har inte den utbildningen som krävs då genom att de måste gå en massa skolor för att få ett arbete de kan leva på då. FOLK HAR FLYTT TILL TILL ETT LAND SOM  HAR HOPP I SITT HJÄRTA DÅ att få ett  arbete då,men ser efter ett tag att de får problem med mycket då genom att de har inte lärt sig se olika varningar innan de flyttade till Sverige då.

Genom att folk jobbar och de tror att de också kan ta ett arbete som folk gör då, men ser hur svårt det kan bli när det gäller enkla jobb utan så mycket utbildning då genom att de har börjat lärt sig svenska, men ser efter ett tag ATT DE FÅR SVÅRT ATT HITTA ENKLASTE  ARBETEN med liten utbildning då som de har siktat in sig på, att bara ta ett arbete då där de kan tjäna sin överlevnad då.

Men genom att landet ÄR UPPBYGGD PÅ MYCKET SKOLOR OCH KURSER DÅ som det dräller av då som folk från andra länder får problem  med då genom att de har bara tänkt söka enkla jobb och är inte intresserad av att gå en massa skolor och kurser då utan bara jobba då. De söker bland enkla jobb där det krävs så lite utbildning då, men har svårt att hitta ibland och kan hamna i en massa problem genom att de måste ha pengar till att överleva och bo då, men kan få problem när de flyttat till ett land som är mycket uppbyggd på skolor och kurser då som de snavar på enklaste arbeten då . De måste gå skolor som landet är uppbyggd på då.

Förr kunde mycket folk flytta hit men snavade inte på skolor då utan kunde lätt gå och ta ett jobb då genom att landet hade bra och bättre jobb för dem där det krävs så lite utbildning då.De kunde även lära sig från stället de började jobba på då, men nu har landet ändrat om mycket genom att folk måste ha skola på det enklaste idag förr kunde folk få enkla jobb som krävdes inte någon utbildning då,men nu kan många hamna utanför samhället genom att de börja hitta på egna lösningar då.De kan hitta  på egen lösningen då GENOM ATT LANDET KAN INTE HJÄLPA FOLK RÄTT DÅ när de flyttar hit och många äldre vill inte gå en massa skolor och kurser då utan lära sig svenska,men lär sig  svenska när de lever bland folk som pratar svenska då.

Genom  att de vill inte ha så mycket skolor då genom att de vill bara ha ett arbete då genom att de kan även flyttat med familjen då som många ser hur svårt det är att få ekonomin att gå runt då genom att de har inte skolor som krävs FÖR ATT FÅ ETT JOBB JOBB DÅ utan kan hanka sig fram på jobb som ger inte så mycket lön då, men har även svårt att hitta jobb med liten utbildning då genom att de  måste först lära sig svenska och sen läsa annat då som många äldre kan halka på idag.

Barnen har inte problem genom att de kommer in i samhället som förändrar har svårt att komma in i samhället som barnen gör då genom att de följer med samhället och går skolor som landet är uppbyggd på då, men många föräldrar kan komma från ställen där de har så lite skolor då genom att landet har inte den lagen då mycket folk som kommer har inte samma skola som Sverige har då.De kan komma från ett land där de har så lite undervisning då som gör att de snavar på Sverige som är uppbyggd på så mycket skolor och kurser då genom att de vill ha enkla jobb när de flyttar till Sverige då,MEN KOMMER SNAVA PÅ DET genom att Sverige har ändrat om så mycket nu genom att de måste först läsa svenska och sen läsa en kurs eller skola som har så lite intressen av då utan barnen kommer följa med samhället då, men inte vuxna då utan måste gå skolor då eller kurser då även det enklaste arbete måste de gå en kurs eller en skola som folk snavar på som bara vill söka ett arbete när de flyttar till Sverige då,men var mycket enklare förr då kunde folk få arbete även om de inte gick en skola då.

Nu strömmar det in så mycket folk genom att landet ger folk så mycket hjälp nu genom att de kan inte leva i sitt hemland då genom alla bråk och krig folk bli utsatt för då. Det blir problem för människor som flyr till Sverige genom att många är äldre som flyr och har hopp inom sig att hitta ett arbete då, men kommer se efter ett tag att det krävs så mycket skolor och kurser för att få det vanligaste arbete som folk förr kunde ta då, men måste gå kurser då men även lära sig svenska då förr gick folk ut bland människorna och lärde sig språket lätt,genom att folk umgicks med svenska folket SOM ÄR DEN BÄSTA SKOLAN DE KAN FÅ DÅ genom att de lär sig naturligt och kan pratar med svenska folket då som är enklast att lära sig ett språk på då,  umgås med svenska folket då som blir på ett naturligt sätt då och lär sig prata svenska ute i samhället då som är den bästa skola då.

Genom  att de lär sig på ett naturligt sätt och lär sig om SVENSKA FOLKETS LEVNADSVANOR DÅ    som är bästa sättet att komma in i ett samhälle då.

Genoma att de måste hitta på egna lösningar när de har svårt att få arbeten då och där kommer även mycket stölder ifrån genom att många av dem har SVÅRT ATT FÅ JOBB DÅ,men inte alla gör det men en del kan hitta på eget sätt att få mat på bordet då.

Många får pengar från regeringen mens de hjälper dem, men sen måste de orda till sitt liv SOM EN DEL KAN SNAVA PÅ DÅgenom att regeringen målar upp så bra bilder för dem som är svårt att uppnå för en del folk som flyr hit då och då kan de hamna utanför samhället då, genom att de får inte rätt hjälp då genom att de utlovade så mycket som en del har svårt att uppfylla då genom att det krävs mycket av dem då, genom att de har gått till kurser de erbjuder då, men har svårt ändå att få ett arbete som de kan leva på då genom att de har familj att försörja då.

Här kan många som kommer från burka och slöjor och även de som bär sjalar och sjalett HAMNA I KLÄM DÅ genom att familjen ska ha mat på bordet såklart och barnen och föräldrarna ska ha sitt och vad kommer det att kosta då?

Det kan ni räkna ut som har barn och familj vad det kostar då, men svenska folket är två som arbetar då och har utgifter att betala ihop då, men kvinnorna och männen lägger ihop sin lön då genom att båda jobbar då och det kostar mycket pengar att stanna hemma och leva på en lön som ingen svensk gör idag, UTAN UT I ARBETE genom att många har inte råd att vara hemma genom att allt kostar pengar idag att bo och äta då.

Men vad händer med folk som flyr hit de som bär burka och slöjor och sjalett och sjalar då?

Det blir männens problem att försörja sin familj då han måste jobba och försörja en  familj då, men kan ha en massa barn när de flyttar hit då. Nu är det dåligt med jobb som ger så mycket pengar så de kan leva på hans lön då. HUR MÅNGA JOBB FINNS DET?

Det finns så lite av det GENOM ATT BARNEN KAN LÄGGA SIG PÅ EN HÖGRE LÖN när de gått en massa skolor då, men inte dem som flyttar hit kan det genom att de kan inte sätta sig på en skolbänk då genom att många av dem är äldre som flyttar hit och är så lite intresserad av skolan då vill bara ta ett jobb som är svårt att få med bra lön att leva en hel familj på då.

Regeringen måste börja hjälpa dem rätt nu genom att ingen kan leva på en lön som folk från dessa länder får göra då GENOM ATT REGERINGEN HJÄLPER INTE DE SLÄPPA SIN FÖRTRYCKTA KULTUR DÅ utan får fortsätta som vanligt då och leva i ett land som båda måste arbeta för att täcka upp allt då,men även att alla kvinnor och döttrar får leva kvar i sin fruktansvärda kultur när de har flyttat till ett ljust land som Sverige då, men får stanna kvar i sitt mörker och får fortsätta förtrycka dem fast de bor i Sverige som har inte den kulturen överhuvudtaget då.

Vi täcker inte ens  vårt ansikte som de gör och och vi har inte ens långt tillbaka så långt vi kan komma, SÅ HAR VI INTE TÄCKT ANSIKTET DÅ utan haft en sjalett på huvudet så långt tillbaka då ,men här kommer det folk som täcker sig från topp till tå och täcker sitt ansikte och ser bara ett par mörka ögon när folk möter dem då.

Men bor i Sverige nu och de ska  ta seden dit de kommer då och folk skulle även få slut på mycket PROBLEM MED GRUPPVÅLDTÄKTER OCH VÅLDTÄKTER DÅ om regeringen nu sade NEJ TILL BURKA OCH SLÖJOR DÅ landet skulle få det mycket enklare då genom att vi har inte den kulturen de har och vi har kommit mycket längre i vår utveckling då,men de ligger flera flera tusen år efter oss.

Ni behöver bara titta på kläderna då förstår ni hur långt de är från oss som lever på  2018 nu och vart lever de? Tänk till folk från dessa länder har inte utvecklats som vi har, vi lever fritt vi kan gå lättklädda och fri då genom att vi har kommit så långt i vår utveckling då,men de lever kvar i sitt förtryckta liv fast de flyttat till Sverige, så sitter de kvar och REGERINGEN LYFTER INTE ETT FINGER ATT HJÄLPA KVINNOR ATT LEVA SOM EN SVENSK DÅ. De tillåter de leva kvar och Sverige har inte den kulturen ens då ,de  har inte ens haft den då, men varför kan inte regeringen hjälpa folk rätt nu och slippa leva kvar i sitt förtryckta kultur då som måste ha så mycket hjälp nu att släppa sin kultur när de lever i sånt ljust land som Sverige då. De får fortsätta sitta kvar då och hjälper dem inte ens ur då.

Jag förstår mig inte på regeringen som inte kan hjälpa folk rätt nu, säg nej till burka och slöjor nu och börja förändra landet i rätt riktning då genom att många killar som kör med gruppvåldtäkter och våldtäkter KOMMER FRÅN KVINNOR SOM BÄR BURKA OCH SLÖJOR DÅ. 

Landet skulle få det mycket bättre nu genom att snart är det sommar som vi bävar för nu. HJÄLP FOLKET RÄTT annars får de lämna landet de ska ta seden dit de kommer nu. Ni måste även ändra om folk som bär sjalar och sjalett för de kommer aldrig gå ut i arbetslivet då,men även folk som bär burka och slöjor går inte hellre ut i arbetslivet då.

SVERIGE KAN BLOMSTRA OM REGERINGEN BÖRJAR ÄNDRA OM FOLK SOM FLYTTAR HIT DÅ .Vi får det mycket lugnare då på alla gator att vi kan gå fritt då. Nu får svenska kvinnor  lida nu genom att ingen går längre säker nu, men ni kan ändra om folk som flyttar hit då. Men även ändra om mycket runt skolan då genom att säga nej om de får problem med killarna från dessa länder då. Killarna får sluta skolan om de håller på som de gör då genom att ingen har rätt att göra det då. Killarna kallar tjejerna för grövsta orden då och kallar dem för både det ena än det andra när de går i skolan då.

KILLARNA FÅR SLUTA SKOLAN OM DE FORTSÄTTER SOM DE GÖR DÅ. Tjejerna går med ständig stress när de ska till skolan då. Ingen svensk tjej ska bli utsatt för det då. Alla måste klara av sin skolagång då. Det är lag på att alla barn ska gå i skolan då, men då måste det bli slut på all smutskastning som många tjejer möter på idag och ingen tjej ska måste bli utsatt för det.

Alla kan lagen ATT DET RUBICERAS SOM MOBBNING DÅ  att bli kränkt och bli på hoppad varje dag när de ska fixa sina betyg då. Har det hänt bland svenska barn som hoppar på varandra, då har läraren upptäckt det och troligtvis  tagit itu med det och kallat in föräldrarna och barnen då. Det är olika på skolorna nu , men iband får rektorn vara med när de löser upp ett stort problem barn kan hamna i då,genom att bli utsatt för mobbning då. Det förstör skolgången då genom att barnen måste gå klar skolan då.

Jag ser samma sak nu att barnen bli UTSATT FÖR KRÄKNINGAR OCH EN MASSA PSYKISK OHÄLSA DÅ genom att barnen vet att de gör inget åt problemet då. De vet att killarna får gå kvar i skolan fast de våldtar en tjej då. Tjejerna vet att det kan bli utsatt för värre saker gruppvåldtäkter då.

Vem ska ni rädda då ,jo varje svensk tjej ska gå klar skolan utan att bli på hoppad och kränkt då. SKOLAN MÅSTE TA IN FÖRÄLDRARNA TILL KILLARNA  måste tas in på samtal för att få slut på stora problem genom att många tjejer går med rädsla och psykiskt ohälsa när de går i skolan då. Det är inte rätt att känna så när de ska fixa sina betyg då.

Skolan tar upp med föräldrarna vad som gäller då om sönerna  utsätter tjejerna för psykisk ohälsa och kallar dem för fula ord och kränker tjejerna då ATT DE FÅR SLUTA SKOLAN och aldrig återväna till skolan igen om de fortsätter som de gör då. Sluta skolan på en gång då.

Om sönerna går mycket längre våldtar en tjej killarna åker hem till sitt hemland då och får aldrig mer återvända till Sverige då utan får lämna landet på en gång då . En enkelbiljett då om de våldtar en tjej då. DE HAR INGEN RÄTT ATT STANNA KVAR I LANDET DÅ.

Det skulle bli slut på allt om killarna och föräldrarna visste att de måste sluta skolan eller lämna landet de har kämpat att komma till Sverige då. De skulle sluta med allt då GENOM ATT DE VILL INTE ÅKA UR SKOLAN ELLER LANDET DÅ genom att killarna har så stor respekt mot sina föräldrar då de skulle inte se åt en tjej än att fråga om lov att träffas och gå ut som ungdomar gör då.

Slut på ett fruktansvärt problem om om regeringen tog upp om det då. Jag tror att ingen människa skulle önska sig att bli utsatt för våldtäkter då genom att många kan ta det lätt på det då ,men kvinnorna blir förstörd hela livet då genom att killarna kör med gruppvåldtäkter och misshandlar kvinnorna och barnen då, GENOM ATT MÅNGA KAN KNAPPT LEVA EFTER DEN VÅLDTÄKTEN DÅ de blir utsatt för då. Det kan ingen sätta sig in i då.

Men ni kan tänka till när ni ser så mycket misshandlade kvinnor och barn ATT INGEN VILL BLI UTSATT FÖR DEN MISSHANDEL DE KÖR MED DÅ. Genom att i hemlandet har de åsnor som flera killar hoppar på då men hur snäll är killarna då? Det kan ni bara tänkta hur snäll killarna är när de håller på med åsnor då som är vanligt i hemlandet deras då.

Men nu kommer det till Sverige och vem blir utsatt då?

Det är svenska kvinnor och  barn då genom att de har då hittat svenska kvinnor och barn som är mycket mera kul då genom att de har kommit till ett land de kan smutsa ner oss då genom att killarna kommer aldrig respektera oss då, genom att svenska folket har inte den kulturen och vi är inte så ren och fin i deras ögon då,genom att vi bär inte burka och slöjor då som de gör då utan vi går lättklädda då SOM DE SER NER PÅ DÅ. Vi lever så långt från dem då genom att vi har kommit mycket längre än de har kommit då genom att de sitter fortfarande kvar i sin förtryckta kultur som de ser inget fel på då. De är van och det är männen som styr deras land att ingen kvinna får gå lättklädda då utan täcker sin kropp och ansikte som en del har då. Men förtryckta kultur har regeringen sagt ja till nu.

Vi hoppas att landet vaknar upp nu genom att regeringen verkar vilja ha folk som kommer från förtryckta kultur och bära den hemska klädseln då. Regeringen verkar gilla att de lever såhär när svenska folket håller på att bli tokig snart när de ska åka buss på en del ställen eller sitter på en strand då med heltäckt från topp till tå då och bara två två ögon som syns då. Vi är svenskar har inte den klädseln alls, men regeringenverkar gilla att folk få leva kvar i sin fruktansvärda förtryckta kultur då. Nu ska vi ha dem både här och där  då genom att många har flyttat hit då. Jag har aldrig varit i deras land ens då, men nu har de kommit till oss då som måste FÖLJA MED SVENSKA SAMHÄLLET DÅ OCH TA SEDAN DIT DE KOMMER DÅ. 

Nu måste regeringen ta tag i det och sätt lagar så tjejerna kan gå  klar skolan utan bli utsatt för psykisk ohälsa nu. TA FRAM EN BOK OM SVERIGES KULTUR DÅ OCH LAGAR DÅ att de får lämna landet om killarna våldtar en tjej då.

DET GÅR GÖRA SÅ MYCKET FÖR ATT VÄNDA LANDET RÄTT DÅ. 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.