MÄNNEN – MEN

JAG FÅR EN BILD AV EN PENIS SOM HÅLLER PÅ ATT VÄXA UNDER KLÄDERNA DÅ.

Vi känner att en del män har svårt att känna erotiken ,som en del män kan få problem med  när saker och ting händer i deras liv, att de får svårt att känna det som är bland det vanligaste att känna erotik, SOM MÄN KAN FÅ PROBLEM MED SOM KOMMER FRÅN MYCKET INRE TANKAR  HAN BÄR PÅ DÅ. Det kan försvåra för dem när de ska ha sex ,att de får svårt att känna erotik, som män kan råka ut för idag. När han ska leva med henne ,då får de problem i förhållandet, som kommer långt tillbaka när han var barn. När  han höll på att växa upp, som alla tankar om sex låste honom då.

GENOM ATT 75f5822d7c4d9f2b802e4ab02328a782SAKER OCH TING VAR FULT ATT PRATA OM SEX OCH SAMLEVNAD, när han höll på att växa upp ,då fick han höra att det var fel att känna erotik, när han var litet barn,då kan små killar känna erotik, och föräldrar gillar inte att han känner så, utan försöker få honom på andra tankar, att inte tänka på sex och erotiska tankar, som kommer mycket hos små killarna.

GENOM ATT DE HAR FÖRMÅGAN, ATT KÄNNA AV SIN INRE MAN, SOM HÅLLER PÅ ATT VÄXA DÅ. 

Och folk kan tycka att han är för tidigt att känna så, men små killarna är den ,som ska börja en dag att leva med en kvinna ,SOM ÄR BLAND DET NATURLIGASTE ,att känna erotik när killarna är barn då.

Det är naturligt att känna av det, genom att det är så naturligt att känna så. IDAG KAN KILLARNA FÅ PROBLEM ,NÄR DE LEVER I ETT FÖRHÅLLANDE ATT DE FÅR SVÅRT ATT KÄNNA EROTISKA KÄNSLOR när de lever i ett förhållande ,att han får svårt att känna erotiska känslor när de lever ihop,genom att de kan testa olika saker av hjälpmedel då.

Men får problem hela tiden, GENOM ATT DE MÅSTE LÖSA UPP ETT PROBLEM ,SOM KOMMER NÄR HAN VAR BARN. Han fick problem med föräldrar, som inte förstår honom när han plötsligt kände erotik, som var inte så populärt för föräldrar, att se sonen får erotik känslor ,när sonen är så liten kille,då ska han inte visa upp penisen på så sätt, de tystade ner honom när han kände erotik, som föräldrarna inte gillade då,genom att han var för liten att känna erotikiska känslor, och börja hålla på sådär ,som föräldrar inte gillade alls då.

OCH FÖRÄLDRARNA FÖRSTÅR INTE ,ATT DET ÄR SÅ VANLIGT ATT KÄNNA EROTIK EROTISKA KÄNSLOR NÄR DE ÄR LITEN BARN, fast de har inte sex genom att han är för liten ,men han kände det i sin penis ,att den växte ibland ,som är bland det vanligaste hos varje kille ,att känna så mycket erotik erotiska känslor, som kommer och går under hela tiden när de är barn och vuxna ,att männen känner erotiska känslor, när de växer upp ,och sen fortsätter de att känna erotik för kvinnor de älskar då 

Kvinnorna tror att männen kan ha sex, utan att känna kärlek, men det finns så lite killar av dem, genom att de måste känna som kvinnorna känner när de ska ha kul ihop.

Men par kan fastna då, att de får svårt att få erotik erotiska känslor när de lever ihop ,genom att det finns spärrar ,som slår till då, och då får de problem att låta penis växa, SOM KOMMER NÄR HAN VAR LITET BARN DÄR FÖRÄLDRARNA SA ,ATT DET VAR FEL ATT KÄNNA SÅ ,du är för liten att känna så ,och då slår spärrar till på honom ,och får svårt vissa stunder att göra som de vill då,  fast han vill ha sex och ha kul, men hans inre värld låser honom på en gång ,genom att det har hänt för mycket runt hans barndom då. Han får svårt att ha sex med den han lever med då.634377-bigthumbnail

GENOM ATT DET FINNS KVAR NÄR  HAN VAR LITEN KILLE  DÅ ,och föräldrar gillade inte när de såg vad som hände hos sonen, som är naturligt att känna så ,men inte hos föräldrarna, såg bara fel när hans penis växte så mycket då.

MEN I FÖRÄLDRARNAS ÖGON VAR DET FEL,men för en liten kille helt naturligt att penisen växer då ,genom att en dag ska han ut, och träffa kvinnorna som stökar till för honom, och förstår inte varför han inte är som andra män, som har sex hur enkelt som helst då. Men han börjar få problem när han ska ut och träffa kvinnorna som andra gör då. MEN HAN FÅR PROBLEM ATT KÄNNA EROTISKA KÄNSLOR NÄR HAN SKA HA SEX. Hans penis växer inte som på andra männen då.

Det blir bekymmersamt i ett förhållande, att leva med dessa problem. HAN FICK DET NÄR HAN VAR LITEN KILLE som kommer när han var litet barn ,som föräldrarna såg fult på då ,att börja så tidigt när de såg sonen fick erotik och växte ,som föräldrarna inte gillade då genom att tysta ner honom ,när han fick erotiska känslor och penisen växte då. Och föräldrarna tystade ner honom, då växte en inre värld hos sonen ,som inte föräldrarna ser då ,utan trodde att de gjorde rätt att tysta ner sonen sin.

Det har bara ställt till problem för sonen, när han den dagen ska leva och ha sex ,som blir bekymmer för sonen när föräldrarna har låst honom, när han var liten då ,GENOM ATT FÖRÄLDRARNA SÅG BARA FULT I DET ATT PENISEN VÄXTE, OCH TYSTADE NER HONOM DÅ. 

Det här kan killar få problem med ,när de ska leva i en relation ,MEN DET GÄLLER ATT HON FÖRSTÅR PROBLEMET när de händer ,och det kan ta tid att städa bort ett så stort problem för honom,då blir det en press att kunna fixa det, genom att han får problem att få penisen att växa då ,som kommer när han är liten kille, då föräldrarna sade till honom om det ,och då finns det med i hans undermedvetna. Och när de ska till och ha kul, då låser det sig ,och många försöker hitta på nya lösningar på det ,genom att det blir jobbigt att leva så ,när de vill leva som andra par lever då.

Men det bästa av allt titta på problemet när ni får dessa problem då, GENOM ATT HAN MÅSTE TITTA TILLBAKA PÅ SIN UPPVÄXT som problemen kommer från, men det kan kännas jobbigt att titta tillbaka på sin uppväxt, men det är bästa sättet för att förstå sig själv när han får problem med att känna erotik då. Genom att föräldrar är hans förebild när han växt upp som har uppfostrat  honom.  Han  måste se igenom olika händelser för att lösa upp ett jättestort problem som blir när han ska leva ihop.Och dessa problem är inte så kul att känna genom att han vill vara som andra männen då.

Men får svårt att ha sex med den du älskar får problem att ha kul med den du älskar, men får dessa problem som kan låsa er mer och mer och kan även lämna varandra när ni har problem i förhållandet ,genom att hon förstår inte ditt problem genom att hon kan ha sex ,men känner sig så illa till mods när hon ser sin kille inte kan få stånd då, SOM KOMMER BLI STORA PROBLEM I FÖRHÅLLANDET, genom att hon tolkar fel då och tror att det är hennes fel och att han är inte intresserad av henne då.

SWEDEN SVERIGE BIRGITTA ANDLIG INSPIRATIONMen det kommer från hans barndom, som kommer stöka till ännu mer när de ska ha sex genom att hon ser inte singlarna ,att hjälpas åt då ,GENOM ATT VÄXA IHOP MED VARANDRA, KAN LÖSA UPP ETT STORT PROBLEM, om mannen får extra hjälp från henne ,att ge så mycket kärlek ,och visa omtanken kan börja lösa upp ett stort problem ,att lösa upp inre känslorna, när de har låst sig på en gång när de ska ha kul, då kan inte han ha kul då genom att hans tankar låser till på en gång utan att han tänker på det ,utan det bara kommer då, när de ska ha kul och sex ihop ,då låser det sig på en gång då.

Men hon måste vara mycket förstående då ,genom att lösa upp problemet han och hon sitter i då, GENOM ATT GE KÄRLEK SOM ÄR BLAND DET BÄSTA AV ALLT, ATT KRAMAS OCH PUSSA VARANDRA, och låt det ta tid. Och ni kan hitta på så mycket olika knep ,med kyssar och kramar är bland det bästa att känna då. Och speciellt när ni älskar varandra då, tillåter ni leka med varandra ,och släppa alla gränser som finns då,genom att leka fram allt ni kan,låt det ta tid när det låser sig, som kommer när ni var barn då.

MEN DET GÅR OM HON ÄR FÖRSTÅENDE, då går det lösa upp problemet ni har ihop ,att hon hjälper han ur problemet då ,som är extra viktigt under hela akten.Att han känner så mycket trygghet, och kärlek från henne och ni  har så mycket kärlek  till varandra. Och ni kommer kunna lösa upp ett stort problem NÄR HON VISADE SÅ MYCKET KÄRLEK OCH OMTANKE som är extra viktigt när de har problem med sexuella biten ,genom att hjälpas åt och känna sig trygg med varandra ,då går allt även om det tar tid att lösa upp det då.

Ni kanske inte löser det på en gång ,då provar ni igen och igen genom att lösa upp med kärlek och glädje när ni ska ha sex, genom att vända ett nytt blad i ert liv,då kan det vara svårt och tappar tillit till det, men ni måste ha tålamod med varandra och visa omtanke och inte vända er ifrån varandra ,då kommer ännu mera problem för er, genom att tappa tålamodet då, men försök igen och igen men måste krydda det med kärlek ,FÖR ATT LYCKAS FÖR KÄRLEKEN ,DÅ SKA KÄRLEKEN GÅ IN I MANNENS HJÄRTA, genom att öppna hans hjärta då ,när hon överöser med kärlek och omtanke, som är bland det viktigaste att göra då ,att känna kärlek som öppnar vägen till hans hjärta ,genom att han har stängt igen sitt hjärta ,som kommer när han var barn då.

herz.300x0MEN HAN MÅSTE ÖPPNA SITT HJÄRTA FÖR HENNE DÅ, genom att kunna växa in i relationen då, genom att ge kärlek och omtanke, men även titta tillbaka på händelser när han var barn, för att lösa upp djupa smärtor från den tiden, han var barn då, genom att det kommer när han var barn då.

OCH MAMMAN KAN PÅVERKA HONOM SÅ MYCKET DÅ,  genom att förbjuda ,att se hans penis växer då, genom att vända ett nytt bland i hans liv ,då är det bra att ha en förstående kvinna, som kan hjälpa honom ur det, som kommer från en kvinna när han var barn. Hans mamma är hans förebild för honom ,som mammorna är då. Och då ska han ändra om den bilden när han var barn då ,genom att ändra om sin barndom kan vara svårt att göra det, men har hänt mycket när han var barn då.

Men hon kan hjälpa honom, och ge mycket kärlek då ,och städa bort ett jättestort problem ,som han haft då, och det gäller att hon är förstående ,som kan lösa upp en inre smärta när han var barn då ,genom att vända ett nytt blad i hans liv då. MEN DET KOMMER MYCKET PROBLEM FRÅN HANS MAMMA ,och när han ska ha sex ,då får han problem när han ska ha kul, och därför är det viktigt, att det är en kvinna som löser upp problemet.

GENOM ATT VÄNDA ETT NYTT BLAD OCH TA IN KÄRLEKEN FRÅN HENNE ,då kan de herz.300x0börja lösa upp ett fruktansvärt problem de har haft  då, men för honom en stor lättnad ,som kommer från hans barndom som var stora problem då ,när han får problem med det vanligaste, att känna erotik och erotiska känslor och får stånd ,som många små killar kan få ,som är så naturligt att känna för små killarna då.

Genom att en dag ska de ut i samhället ,och leva bland människor och leva i relationer ,som han känner av då, och en del kan känna av i tidig ålder ,att hans penis får erotik och erotiska känslor och stånd då ,men barnen är olika då, och en del börjar tidigt att känna av erotiken och erotiska känslor ,och sexuella känslor som de kan inte göra något åt då, genom att allt är naturligt för män, att känna så ,när de ska ut en dag, då känner de känslor och erotik och erotiska känslor, som ingen kan ändra på killarna. DE ÄR SÅ OLIKA NÄR DE VÄXER UPP  när de börjar känna av erotik erotiska känslor, som handlar om framtiden, att en dag ska han leva ihop med en kvinna ,eller så lever de inte ihop, men känner av framtiden då, när han reagerar så, genom att allt är naturligt hos killarna, att känna så, som ligger i baschakrat att börja förbereda sig för en relation ,eller korta möten som en del killar har då.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.