VART TOG FOLKETS PENGAR VÄGEN

VAD HAR HÄNT I SVERIGE IDAG NÄR SÅ MYCKET FOLK HAMNAR UTANFÖR SAMHÄLLET IDAG ,OCH HAR INGENSTANS ATT BO DÅ. 

Vad har hänt när vanliga människor hamnar utanför samhället, som haft arbete eller sjukskrivna arbetslösa människor då.De blir utan bostad eller människor som skiljer sig har samma problem nu.

Haniel-1

Men vad är det som händer idag när svenska folket har fått problem när de ska lämna varandra då. De kan inte bo ihop längre, men måste helt enkelt lämna varandra, genom att de har inget val längre än att lämna varandra genom att det är olidligt att bo ihop..FOLK KAN TILL OCH MED LEVA I DESTRUKTIVA FÖRHÅLLANDE DÅ, MEN TAR ALL ENERGI FRÅN DEN DE LEVER MED DÅ. När de hamnar i konflikter lite då och då. All energi försvinner på en gång ,när par hamnar i konflikter lite då och då,men måste lämna varandra ,som kan vara svårt att lämna varandra då. Det kan vara så lurigt när par lever år efter år i destruktiv förhållande då. Men oftas går energin upp och ner genom att ena dagen är bra och fungerar perfekt men så nästa dag kan energin åka ner på en gång genom att paren kliver in i konflikter då. Men par kan oftas hamna i konflikter,när de börjar utveckla sig som är väldigt vanlig,att de kan hamna i konflikter genom att saker och ting håller på att redas upp då. MEN ÄR BÄST ATT LÄMNA VARANDRA DÅ.

MEN VAD  HÄNDER DÅ ?

De hamnar utanför samhället när det är olidligt att bo ihop .Och folk kan må så dåligt genom att de bråkar för mycket och har så mycket konflikter, eller männen kan gå så långt att han misshandlar henne,och kan inte leva under samma tak ens. Och  kan uppleva en enorm terror när hon bor med honom KAN BLI PSYKISKT MISSHANDLAD SOM ÄR VÄLDIGT VANLIGT IDAG ATT KVINNORNA  BLIR DET.418279c740c51e24a5768499caae2404--children-painting-beautiful-paintings

OCH MYCKET KVINNOR MÅSTE  FLY FÖR ATT RÄDDA SITT LIV IDAG OCH KAN ÄVEN HA  BARN?

Ibland har mamman inget val måste rädda barnen och sig själv genom att mamman uppleva psykiskt misshandel när han bråkar bråkar då. Mamman tänker även på barnens bästa när pappan  drar inte jämt,och måste lämna honom, FÖR BARNENS BÄSTA OCH FÖR SITT EGET BÄSTA DÅ. Men vad händer idag mycket kvinnor kan hamna utanför samhället idag när de ska skilja sig. Genom att hon måste lämna terrorn hon bor ihop med,genom att hon måste bara fly med barnen och fly, för att må mycket bättre då.

de176fcc654cb561471ae642e7e0928bMen vad händer då, HON KAN BLI UTAN BOSTAD , så illa är det idag att kvinnorna kan hamna utanför allt och mister sin plats i samhället och sova ute har ingenstans att bo när hon skiljer sig. Men även männen blir drabbad när de skiljer sig,och kan även sova ute eller bilen som en del gör då. MEN SKA VI HA DET SÅHÄR GENOM ATT VÅR REGERINGEN ÄR URDÅLIG ATT HJÄLPA FOLK TILL FRIHETEN ELLER BO KVAR MED PROBLEM, INGEN SOV UTE PÅ DEN TIDEN. ALLA FLYTTADE IN I SIN LÄGENHET. 

 VARFÖR  FINNS DET INGEN BOSTAD  TILL HENNE DÅ?

Vad beror det på att samhället är så svagt idag kan bli utan bostad när de måste skilja sig. Men varför har samhället blivit, så dåligt och så mycket problem då, folk måste kunna lämna varandra UTAN ATT FOLK BLIR UTKASTAD I SAMHÄLLET. Du får bo ute när ni inte kunde bo ihop då. SKA DET VARA SÅ,ATT INGEN KAN SKILJA SIG BARA FÖR ATT LÖNEN ÄR FÖR LITEN ELLER HYRAN ÄR FÖR HÖG DÅ. PENSION ÄR FÖR LÅG,OCH ÄVEN FOLK SOM ÄR SJUKSKRIVEN FÅR FÖR LITE ATT BO SJÄLV DÅ.

Men folk kan få lite pengar när de är sjukskriven under en längre tid, då känner det på att vara sjukskriven, och många får stora problem när folk får inte hundra procent när de är sjukskriven då. Fattas pengar till mycket utgifter de har då. Det är något fel då genom att de blir drabbad så mycket folk,som har liten sjukskrivning. DET SYNS PÅ EN GÅNG I KASSAN NÄR DE SKA BETALA SINA RÄKNINGAR DÅ. MÅSTE SE ÖVER DET

MEN MÅSTE BLI EN ÄNDRING PÅ ALLT NU. GENOM ATT FLYTTA FRITT SOM FÖRR I VÄRLDEN DÅ. 

NÄR LÄGENHETEN ÄR SÅ DYR kan de lägga extra bidrag,genom att klara av hyran då. Det är viktigt att folk får tillbaka tryggheten i samhället då.

Men ska det vara så nu. Vi har inte hjälp längre om någon måste skilja sig kan hamna utanför samhället och får sova ute ,för hon klarade inte av mannen hon levde med, genom att hon levde under skräck många dagar och ville lämna mannen som misshandlade henne genom psykiskt misshandel, SOM SYNS BARA PÅ INSIDAN hur hon mår varje dag då. Genom att ta steget och bli fri hitta en fristad då.

I bostad var det bara hugg och slag, som hon önskade att slippa hugg och slag från människor som skadar henne psykiskt. Men hamnade utan samhället när hon vill leva igen och känna sig trygg och väljer att lämna mannen ,FÖR ATT  BRA GENOM ATT HENNES INRE HÅLLER PÅ ATT GÅ SÖNDER INOMBORDS DÅ. Och tar chansen att leva igen, men kommer inte så långt genom att hon blir utan  bostad. Och  hamnar utanför hela samhället när hon äntligen ska ta sig ifrån mannen som misshandlar henne psykiskt i många år. Och måste ta ett avgörande steg och lämna honom som blev ett avgörande steg ATT KUNNA LEVA IGEN.

Men vad händer hon blir utan bostad och önskade sig må bra och har inte tänkt att hon kan hamna utanför samhället när hon måste skilja sig ,genom att hon mår psykiskt dåligt varje dag OCH MÅSTE TA SIG UR TERRORN HON LEVER MED DÅ. Men blir utan bostad som många blir idag.

OCH HUR HAR SAMHÄLLET BLIVIT IDAG?

Männen kan också bli utan bostad samma med kvinnorna idag, att inget är säkert idag när folk vill lämna varandra då, att folk hamnar för ofta utanför samhället SOM HAR BLIVIT FÖR MYCKET AV DÅ.

Vad beror det på, genom att samhället har fått stora problem idag när inte kvinnor och män kan söka sin egen bostad idag,och tryggt skilja sig utan bekymmer då. Men förr hade vi inte dessa problem hörde ingen sov ute och blev utan bostad,som folk har blivit idag när de skiljer sig. IBLAND MÅSTE FOLK SKILJA SIG UTAN ATT FÅ stora konsekvenser när de gör det.

Men  ser hur hur samhället ser ut idag och ingen känner sig säker idag.

Och kan hamna utanför samhället idag,då har vi ett svagt samhälle idag när folk hamnar så dåligt måste även vända tillbaka till terrorn, som hon försökte ta sig ifrån. Eller väljer att inte  skilja sig och bor kvar med problem varje dag. Och måste leva ihop, FAST HON VILL BARA BLI FRI  OCH LÄMNA HONOM.Hon kan bli så mycket utsatt för stora problem och mår mer och mer psykiskt sjuk. Hon kan välja att stanna kvar och vågar inte bli utsatt för problem,och blir utan bostad som folk kan bli idag.

Och vad beror det på GENOM ATT FÖRR VAR DET ENKELT ATT LÄMNA VARANDRA ingen hamnade utanför samhället.De kunde enkelt flytta och skaffa sig en ny bostad då. Det fanns folk långt tillbaka som hamnade utanför samhället och det var alkoholister som hamnade utanför samhället och fick sova ute ,men folk började att hjälpa dem genom att slippa bo ute och hjälpte människor som hade problem med det, att de hittade ställen till dem att sova på då.

MEN IDAG ÅKER ALLA UT och kan hamna utanför samhället idag och har ingenstans att bo när någon lämnar dem. Och kan bli utkastad från sina hem idag och så illa är det idag. OCH DET BYGGS MYCKET LÄGENHETER IDAG.

VARFÖR FÅR INTE FOLK ERBJUDANDE DÄR, genom att alla måste ha tak över huvudet idag.

Men vad är det som har gått snett i samhället idag, genom att förr fanns inte problem med det folk har idag.Vad har gått fel idag ALLA HAR RÄTT ATT BO och inte hamna utanför samhället idag, som många kan hamna och speciellt folk som skiljer sig kan hamna i jättestora problem när de måste skilja sig ,genom att folk kan ha lite pengar idag, men måste ändå skilja sig genom att de har inget val än göra det när de känner att de kan inte bo ihop överhuvudtaget då. Och har inget val än att lämna varandra. Nu har folk svårt att lämna varandra och måste lämna varandra och kan även hamna utanför samhället ,som många plötsligt hamnar och då är det något fel i samhället när de hamnar så.

OCH VART ÄR FELET I SAMHÄLLET IDAG? 

MÅNGA LÄGENHETER KOSTAR FÖR MYCKET för en del människor och kan få nej från dem som hyr ut ,genom att de tittar i plånboken deras vad de har att leva på då. Och  många har lägenheter som kostar över vad de kan klara av när de räknar in lön och bostaden och kostnader, då kan de säga nej till folk som vill hyra och få tak över huvudet då.

Folk kan bli nekad genom att de har skulder kronofogden eller inkasso som folk kan få ,på grund av sjukdom och sjukskrivningar.Och har lite pengar och företag som hyr ut kan neka folk då, fast de själva vet att de klarar av bostaden, genom att de lägger fokus på den, men företag som hyr ut kan neka, att hyra ut till folk idag och mycket folk har hamnat dåligt idag som hela Sverige ser ut idag.SWEDEN SVERIGE BIRGITTA ANDLIG INSPIRATION

Men har även sänkt mycket pengar för människor som ska betala sin hyra OCH MYCKET FOLK FÅR ÄVEN MINDRE I PLÅNBOKEN IDAG PÅ GRUND AV ALL IN INVANDRINGEN SOM ÄR NU ,då får folk det mycket sämre genom att pengarna räcker inte till till det enklaste idag, att hyra en bostad är inte det enklaste idag genom att mycket folk fått det mycket sämre, genom att regeringen lägger mycket pengar på all invandring som håller på att gå i backen med hela Sverige idag.

DET ÄR SVENSKA FOLKET SOM FÅR LIDA IDAG, genom att regeringen har tagit in för mycket folk nu och många av invandringen får även bostad, genom att de bekostar och betalar folk när de kommer till Sverige och får hjälp ,att bo såklart och måste hitta lösningar till flyktingarna och hittar olika lösningar till dem ,genom att de har dragit in på så mycket idag som går mycket till flyktingarna ,tyvärr så illa är det i landet idag ,att mycket flyktingar går före genom att regeringen har bestämt att hjälpa människor då. MÅSTE BLI EN ÄNDRING PÅ ALLT GENOM ATT ALLA HAR RÄTT ATT FÅ TAK ÖVER HUVUDET DÅ,MEN SKA VI LIDA FÖR ATT REGERINGEN HÅLLER PÅ ATT KÖPA DYRA LÄGENHETER TILL FLYKTINGARNA DÅ??????

BLIR FEL MOT SVENSKA FOLKET SOM BOTT ETT HELT LIV I SVERIGE SOM GÅR FÖRST DÅ????? DET ÄR SVENSKA FOLKET SÅKLART DÅ.

OCH VAD  HÄNDER  MED  SVENSKA FOLKET DÅ?

De kan hamna utanför samhället genom att de fått så mycket problem med pengarna och kan knappt betala sin bostad, än att andra går in och lägger andra delen genom att lägenheten kostar alldeles för mycket idag. När folk skiljer sig, då får de problem genom att ekonomin är i obalans idag genom att folk kan vara utförsäkrad eller sjukskriven eller arbetslös som Sverige har problem med. GENOM ATT INGEN AV DEM FÅR 100% när de är sjukskriven eller arbetslös ingen får fullt idag. Regeringen drar in på mycket idag genom att de lägger enormt mycket pengar på invandringen då.

Och  tyvärr hamnar vi i kläm då, genom att det fattas pengar till svenska folkets lönekuvert som folk får lida av idag. DET HÄNDER EN DEL,OCH INGET VI HITTAR PÅ UTAN HÖR FRÅN FOLK,SOM HADE VÄNTAT SIG EN BÄTTRE PENSION DÅ. DET BÖRJAR GÅ FÖR LÅNGT GENOM ATT DE HAR HUS ATT TA HAND OM. MEN ÄVEN KUNNA LEVA NÄR DE HAR GÅTT I PENSION. 

FOLK FÅR DÅLIG PENSION IDAG och det kommer från invigningen, att de får dålig pension,och så här kommer det att bli nu om inte folk börjar att säga ifrån. Genom att börja lägga pengar på svenska folket idag,och ska ha tak över huvudet. Om en bostad kostar mycket, då får regeringen göra om mycket, så folk kan bo där ,istället för att hamna utanför samhället som så mycket folk hamnar i. Nu är det yngre och äldre som hamnar där idag. Alla har rätt till en bostad såklart rätt att välja och bo bra, MEN DET ÄR REGERINGEN,SOM MÅSTE TA ITU MED DETTA STÖRSTA PROBLEM FOLK HAR IDAG ,att antingen sänka hyran eller ge folk bidrag eller höj lönen till folk och även till människor som är sjukskriven hundra procent såklart, då kommer det att fungera för människorna i Sverige då.

MEN SE ÄVEN ÖVER ALLA FOLKETS PENSION och höj den rejält, då hamnar ingen människa utanför samhället idag.

Det är samma med människor som söker arbeten låt folk täcka upp med pengar ,OCH FÅR RÄTT ERSÄTTNING genom att regeringen har dragit in på mycket folk idag. Och lägger mycket på invigningen som blir fel idag ,genom att svenska folket får lida idag och har sagt JA TILL FÖR MYCKET MÄNNISKOR IDAG och därför blir svenska folket utan pengar idag på grund av invandringen idag.

OCH SVENSKA FOLKET FÅR LIDA AV ALL INVANDRINGEN IDAG genom att det fattas pengar idag och det fattas rejält mycket pengar idag ,genom att svenska folkets kassa håller på att sina idag ,så illa är det idag och mycket folk kommer lida av allt regeringen har stökat till med nu.

Det måste bli en ändring på allt och det är inte rättvist att svenska folket ska lida bara för de är så pigg på invigningen, men då måste ni först se till svenska folket innan ni lägga hur mycket som helst på invigningen. Vi ska hjälpa människor såklart, MEN BARA MÄNNISKOR SOM KOMMER FRÅN KRIGSHÄRJADE LÄNDER och bråk och konflikter, annars kommer svenska folket få mycket problem idag om det inte blir en stor ändring i landet.

Genom att börja lägga pengarna på svenska folket nu och BÖRJA SE ÖVER SVENSKA FOLKET, istället för att köra ner oss i backen och får till och med dålig ekonomi svenska folket idag som bero på all invigningen idag. Regeringen lägger mycket pengar på invandringen som stökar till nu.

Folk har kommit förut till Sverige och arbetat ,men de har fått sökt mycket arbeten själv och även att Sverige tog in mycket folk ,genom att svenska folket var så lite intresserad av jobbet,men de jobbade. TAR IN FOLK GENOM ATT TÄCKA UPP DET NÄR DE HAR PROBLEM PÅ EN DEL STÄLLEN ATT ANSTÄLLA FOLK DÅ. 

MEN VAD GÖR REGERINGEN NU?

De lägger pengar och mycket pengar på invigningen betalar nästan allt till dem som de gjorde inte förr. FOLK FICK JOBBA PÅ PÅ DEN TIDEN och idag får folk gå och vänta på uppehållstillstånd som även folk på 70-talet fick göra, men fick inte pengar utan jobbade svart en del. Och vad händer nu med svenska folkets pengar regeringen delar ut mycket pengar nu till höger och vänster idag. OCH VI FÅR LIDA AV DET FOLK KLARADE SIG FÖRR FICK INGET GRATIS ENS DÅ. SÖKTE ARBETE NÄR DE KOM TILL SVERIGE DÅ.

MEN VAD HÄNDER MED SVENSKA FOLKET IDAG? Folk börjar få dålig ekonomi idag genom att regeringen lägger pengar på invigningen och betalar deras bostäder,och vad fick folk på 70-talet göra när de kom  till Sverige? De fick inte pengar överhuvudtaget, men de sökte sig en bostad och betalade själv ingen lade pengar på det. De fick välja själv om de ville gå svensk kurs fritt val då.

Jag minns mycket folk i Göteborg som kom från Turkiet FICK ORDNA SIN EGEN EKONOMI när de kom till Sverige och fick inget gratis,som folk får idag ut och jobbade. Och en del kunde dela bostad som folk kan göra idag. Det var inte bara folk som kom från Turkiet utan från andra länder ,men lärde känna mycket folk på den tiden. Jag minns mycket att männen kom först och jobbade,och sen kom hans fru som han hade gift sig med, men varken han eller hon låg svenska samhället till last utan jobbade då.

Mycket kvinnor kunde stanna hemma och männen ut och jobbade genom att männen stod, för försörjningen och mat och kläder på bordet och sen fick de barn. Men samma där levde som svenska folket,och det var mest männen som fick försörja familjen då. Jag minns en del kunder jobba på Volvo eller restaurang. De hittade arbete och LÅG INTE SVENSKA FOLKET TILL LAST DÅ. Eller andra jobb då.

Min första man han kom på 70 -talet från Turkiet och var kurd. MEN HAN FICK ALDRIG PENGAR SOM FOLK FÅR IDAG. Vi sökte bostad och arbete och var inte samhällets till last överhuvudtaget utan klarade sig själv såklart. Jag träffade människor på den tiden, de jobbade och låg aldrig samhället till last.

Jag kände en kvinna som kom från Finland hon sökte jobb i Göteborg på SKF genom att ingen svensk ville jobba där då. Det var tråktigt jobb men då tog de in folk,för att täcka upp platsen som fattas då.

Folk sökte jobb på Volvo folk låg inte folk till last då. Min första mans kusin även han kom och betalade sin egen skola när han jobbade en tid inom sociala då. Han fick ingen skola HAN FICK BETALA SJÄLV OCH TA STUDIELÅN som svenska folket fick. Han kom början på 80-talet. HAN FICK INGET GRATIS DÅ. 

Men vad gör folk idag inom regionen pumpar ut pengar hela tiden och svenska folket börjar få jättestora problem nu ,genom att svenska folket HAR EN REGERING SOM INTE KAN RÄKNA, ELLER TÄNKER INTE LÄNGRE BARA PUMPAR UT PENGAR TILL FOLK. Och svenska folket får det mycket sämre och till och med köper dyra bostäder till invandringen och kostar enormt mycket pengar ,men de slänger upp pengarna hur lätt som helst idag utan att tänka på svenska folket överhuvudtaget då. Förr var det tvärstopp och fick fixa sin egen bostad och pengar då. MEN NU GER REGERINGEN ALLT TILL FOLK,SOM ÄVEN INTE KAN TA HAND OM LÄGENHET DÅ. FÅR EN DYR NOTA ATT BETALA GENOM ATT DE FÖRSTÖR LÄGENHETEN NÄR HAR INGEN KOLL PÅ HUR VI LEVER DÅ.

Regeringen gör tabbar hela tiden idag de har även stökat till för folk som ska ha sin pension, men fick ett brev att de måste lägga pengarna på annat,och försökte gå emot överklaga då. Men de svarade att det är ingen mening att överklaga då. DET VAR PENGAR TILL PENSIONEN REGERINGEN TOG DÅ.

Men blev utan pengarna och kunde inte överklaga överhuvudtaget ,genom att regeringen tog pengarna till invandringen, TYVÄRR ÄR DET SÅ ILLA IDAG.

Jag har bott med utlänningar, MEN FICK ALDRIG PENGAR SOM FOLK FÅR IDAG. Min man han började jobba på restaurang ,men sen började han ett tag på Volvo som han inte kunde stanna,genom att han fick så himla ont i fingertopparna då.

Han gick tillbaka till restaurangen där han började en gång på 70-talet, men sen startade upp egen restaurang och nu har har han haft flera restauranger och har restaurang i Norge. HAN HAR ALDRIG LEGAT SAMHÄLLET TILL LAST ÖVERHUVUDTAGET DÅ. HAN GER FOLK ARBETE DÅ.

Men vad har vi nu bara folk som ligger samhällets till last,och låt folk jobba nu och då får svenska folket bättre ekonomi om de slutar att pumpa ut pengar till folk idag ,GENOM ATT SVERIGE HAR INTE RÅD MED DET när ni ser folk får hamna utanför samhället då. Vi har inte råd att hjälpa så mycket folk,även om en del får inte jättemycket pengar, men vi har inte råd alls,därför ser det så illa ut idag svenska folket går på knäna idag.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.