BARN FÖDS MED HARMYNTHET- HARELIP

IBLAND FÖDS BARN MED HARMYNTHET SOM ÄR EXTRA JOBBIGT FÖR ETT LITET BARN ,plus föräldrar som har fått problem då, genom att barnen måste ha mycket hjälp när de föds med öppen gomspalt, som känner på för alla föräldrar när barnet föds med stora problem då.

MEN VARFÖR FÖDS BARN SÅ, SOM KALLAS FÖR HARMYNTHET? Att vissa barn föds så illa då, genom att det blir ett lidande för barnen när de föds så, som är väldigt dåligt för barnen ,som föds med öppen gomspalt då.

Men det händer när föräldrar föder barn, SOM HAR MED FÖRÄLDRARNAS HÄLSA ATT GÖRA när de föder ett barn, som har inte hunnit utveckla fullt ut. Och mycket lidande för barnen ,och föräldrar SOM FÖDER BARN MED ÖPPEN GOMSPALT, som är väldigt vanligt idag, att barnen föds så illa.

Genom att någonting gick fel när de föds med stora problem MED ÖPPEN GOMSPALT  SOM BLIR ETT FRUKTANSVÄRT LIDANDE HELA LIVET DÅ. 

Men idag har mycket barn fått hjälp ,och läkarvetenskapen har kommit mycket längre, genom att vi lever på 2019. Och mycket barn kan få hjälp med en enkel operation idag, genom att vetenskapen har gått långt idag. Barn och föräldrar kan leva idag, genom att det är fruktansvärt jobbigt för barnen och föräldrar, GENOM ATT BARNEN HAR INTE UTVECKLAS FULLT UT NÄR DE FÖDS MED ÖPPEN GOMSPALT, då har något gått fel, genom att barnen har inte utvecklas fullt ut när de föds med öppen gomspalt, ,som mycket barn kan lida av när de föds så illa.

Men varför föds barn harmynthet öppen gomspalt ?

Det händer när barnet ligger i magen, att någonting händer när barnet föds med öppen gomspalt då. GENOM ATT BARNET HAR FÅTT UTVECKLAS DÅLIGT när de föds med öppen gomspalt, genom att någonting gick fel då.

Det här kan föräldrar drabbas av när barnet föds till världen, och måste leva med problem en längre tid,TILLS BARNET FÅR HJÄLP MED EN OPERATION, och mycket barn får genomgå det.

Men varför föds barn så?

Genom att någonting hos mamman och barnet har gått fel ,och har mycket med mammans mående när barn föds med öppen gomspalt. OCH HAR MYCKET MED MAMMANS VÄLMÅENDE DÅ, då har inte barnet vuxit klart. Det kommer från att barnen har inte hunnit utvecklas ,när de föds till världen med öppen gomspalt, som blir väldigt mycket lidande för barn, som drabbas av det, genom att folk har kommit långt med vetenskapen idag som tur är, genom att ingen vill födas som harmynthet, genom att det är extra svårt att leva när någonting gick fel när de föddes till världen. När barnet fick dessa problem, som kommer från mycket problem när de föds med öppen gomspalt, SOM HAR INTE HUNNIT MED ATT LÄKA IHOP NÄR DE FÖDS , som stökar till för föräldrar ,och speciellt barnen ,som blir extra lidande genom livet när de får inte hjälp med det.

Men idag har vetenskapen gått långt idag, än förr i tiden genom att operation hjälper föräldrar och barnet långt, GENOM ATT STÄNGA IGEN DET som hann inte utvecklas när de föddes till världen då.

Genom att det var fel från födseln när barnet föds med öppen gomspalt, som blir ett enormt lidande hela livet om de får inte hjälp då, genom att de är inte som andra barnen när de föds som de gör då, ATT BARN FÅR LIDA NÄR DE FÖDS MED ÖPPEN GOMSPALT som kallas för harmynthet då.

Men varför går det så fel när barn föds med harmynthet med öppen gomspalt ?

Vad har hänt när de kommer till världen då?

Genom att det blir så mycket lidande av det, som beror på att barnen fått problem när de ligger i magen ATT NÅGONTING HÄNDER NÄR BARNET LIGGER I MAGEN. Det står inte riktigt till, som föräldrar kan inte förstå ,att barnen har inte utvecklats i rätt takt ,som är extra viktigt när de föds, att den har lämnats öppen när de föds, som mycket människor kan få problem med när de föds med öppen gomspalt, som måste vara stängd som andra har då.

Men ditt barn har fått stora problem när föds med öppen gomspalt, SOM BLIR ETT ENORMT LIDANDE FÖR BARNEN SOM HAR DRABBAS AV DET. Varför föds de med öppen gomspalt och andra barn gör inte det då?

Genom att barnet har redan problem innan de föds ,när de föds med öppen gomspalt ,som har inte utveckla när de föds med öppen gomspalt, som andra barn har inte problem när de föds då. Men ditt barn har fått föds med öppen gomspalt, som hann inte läka i rätt takt ,som är extra viktigt att göra när de föds, genom att någonting gick fel när de skulle födas till världen, som kommer från föräldrar som har problem med sin hälsa. OCH MYCKET FÖRÄLDRAR HAR DÅLIG HÄLSA NÄR DE FÖDS MED ÖPPEN GOMSPALT,genom att barnen har fått dåligt från början när de ligger i magen ,och väntar på att barnen föds frisk, men så blir det inte de föds med fel, som blir väldigt mycket lidande för barnet och föräldrar när barnet föds så.

Men varför föds de så, och inte andra barn har problem, att komma till världen idag ,utan bara vissa barn får problem? Det kommer från andra problem, och folk tänker inte på det när de drabbas av det, som blir problem för barnen som hann inte växa klart då, genom att mycket har gått fel ,OCH VUXIT I OTAKT när de föds med öppen gomspalt, som blir problem för varje barn, genom att saker hann inte utvecklas i tid när de föds.

Och därför föds barnet med stora problem, som kommer från att de hann inte med att växa ihop, innan de föddes till världen, genom att mycket mammor kan vara sjuk och ska inte ha barn då, GENOM ATT DE HAR DÅLIG HÄLSA NÄR DE FÅR BARN MED ÖPPEN GOMSPALT DÅ.

Men folk tänker inte på det, att mamman är sjuk och då blir barnet sjuk när de föds GENOM ATT EN DEL DELAR HANN INTE UTVECKLAS I SIN TAKT ,utan någonting gick fel, innan de föddes till världen med öppen gomspalt, som stökar till för barnen och föräldrar som får barn med öppen gomspalt, som skulle varit läkt när de föds.

Men ditt barn har inte läkt fullt ut ,genom att de föddes med öppen gomspalt, som blev väldigt mycket lidande för barnen när de föds så. Men mycket lidande för barnen ,genom att saker har inte hunnit utvecklas när de föds till världen, SOM MYCKET KVINNOR KAN DRABBAS AV när barn har inte hunnit vuxit klart, utan i otakt växte barnet, genom att de måste vara klart när de föds.

Men en del barn är inte klar när de föds med öppen gomspalt, genom att barn har inte vuxit klart, när de föds med öppen gomspalt, som ska vara hel när barnet föds till världen då. BARNET VÄXER INTE JÄMT DÅ

Men någonting gick fel när de föddes med öppen gomspalt, som blev ett lidande för varje barn som föds så. Men har med kvinnans hälsa när de får ett barn som föds med öppen gomspalt, som har inte hunnit vuxit klart utan föds med öppen gomspalt. DET HAR MED MAMMANS HÄLSA ATT GÖRA NÄR HON FÅR ETT BARN MED ÖPPEN GOMSPALT, som en del drabbats av då.

Och varför fick ditt barn det?

Genom att hälsa hänger ihop, GENOM ATT BARNET HANN INTE VÄXA KLART ,OCH UTVECKLAS KLART, då får en del barn problem, genom att barnen ska växa och växa när de ligger i magen,genom att få den tiden till det genom att allt ska vara perfekt hos ditt barn såklart då.

Men tiden som tar olika tid när ett barn kommer till världen då, genom att hälsan var dåligt ,och kunde inte växa och utvecklas i rätt takt när barnet föds med harmynthet med öppen gomspalt, som en del föds med. Men kommer från mamman som har dålig hälsa när hon föder ett barn, som är egentligen inte klart när hon föder sitt barn, genom att födas med öppen gomspalt, då är inte barnet klart ,som blir bekymmer för barnen som drabbats så illa, som kommer från kvinnors hälsa ,SOM FOLK TÄNKER INTE PÅ NÄR DE FÖDS MED ÖPPEN GOMSPALT,som kommer från att barnen får inte växa klart då. Och hälsan är dålig hos mamman när de fick inte utvecklas i rätt takt då, genom att allt ska vara läkt när de föds till världen då.

Men någonting gick fel PÅ GRUND AV DÅLIG HÄLSA, som folk tänker inte på, att det kommer mycket från det när barnet får inte växa klart när de föds till världen, genom att den lämnats öppen som blir bekymmer när de föds då.

Men mamman kan ha så dålig hälsa ,när hon ska bära ett barn tiden ut ,eller TAGET ANNAT SOM HAR SKADAD BARNET när de föds, genom att mycket kan hända på vägen innan de föds till världen då.

Genom att mamman har problem med sin hälsa ,men även att folk tänker inte på, att de äta saker under tiden ,som även det kan ställa till för barnen, genom att de har vuxit i otakt när de föds med öppen gomspalt, som folk tänker inte på ATT MAMMAN KAN HA ÄTIT DET SOM SKADAR BARNET, FARLIGA ÄMNEN SOM SKADAR BARNET HON BÄR PÅ DÅ.

MEN FOLK MÅSTE TÄNKA PÅ DET,genom att slippa föda barn med öppen gomspalt ,som är väldigt lidande för barnen ,genom att barnen har inte vuxit klart när de får ett barn med öppen gomspalt då.

INGEN KVINNA SKA ÄTA FARLIGA SAKER NÄR HON VÄNTAR BARN ,genom att barnen måste växa klart när de föds då. Ibland tänker inte folk på det, att barnen kan bli lidande när kvinnor äter tabletter eller annat de tar när de väntar barn, då ska de ta ingenting när de väntar barn, genom att mycket kan vara extra giftigt när de tar olika saker i kroppen, som skadar barnet såklart, som kvinnor ska tänka på ,att ta ingenting som skadar barnets hälsa när ni väntar barn,DÅ SKA NI VARA REN FRÅN OLIKA GIFTIGA ÄMNEN ,SOM KROPPEN SKA INTE TA IN NÄR NI VÄNTAR BARN ,genom att slippa problem när ni föder ett barn, genom att barnen slutar att växa ,och kan födas med öppen gomspalt, som blir enormt mycket lidande för barnet, genom att barnet hann aldrig växa klart då

Och innan de föds ,då måste allt växa klart såklart. Men tänk på det, ta ingenting när ni väntar barn, genom att mycket kan komma från tabletter SOM BARNET FÅR SVÅRT ATT VÄXA DÅ, genom att mycket tabletter är giftig att ta in i kroppen när mamman väntar barn, genom att ta vara på barnet och er själv, som inget barn behöver födas med öppen gomspalt, om ni tänker extra noga på det, genom att sluta ta tabletter ,som skadar barnet när de ligger i magen, genom att barnet hann aldrig växa klart när de föds med öppen gomspalt ,då har barnet inte utvecklas klart.Barnet har inte fått chansen att utvecklas klart när de föds med öppen gomspalt då.

Det är extra viktigt att tänka på det när ni väntar barn, ATT SLUTA ÄTA FARLIGA SAKER ,som gör att barnet får problem, att växa klart innan de föds till världen, då ska allt vara klart när de ser första dagens ljus när de föds till världen då då.

För att hjälpa varandra tänk extra mycket på vad ni äter ,eller tar tabletter eller droger eller dricker, kan skada barnet utveckling när de föds till världen, genom att mamman har problem med sin hälsa då ,och ätit saker SOM INGEN SKA HA I SIN KROPP NÄR HON VÄNTAR BARN DÅ. 

NI SKA VARA FRI från mycket giftiga saker, som barnet kan drabbas av genom att de kan inte växa klart och utvecklas när de ligger i magen då.

Var fri från giftig produkter ,som skadar hälsan på barnet ni bär, genom att mycket måste växa klart i magen på kvinna när hon väntar barn ,då ska hon vara fri från mycket giftiga ämnen, ANNARS FÅR BARNET SVÅRT ATT VÄXA I DEN TAKT DE SKA VÄXA DÅ.

Tänk på det, alla mammor som går och väntar barn, var fri från giftiga produkter OCH LÄS PÅ ALLT NI ÄTER OCH TAR I KROPPEN DÅ, genom att slippa problem när ni föder ett barn då.

VI KAN INTE LITA PÅ ALLA MÄNNISKOR IDAG, UTAN LÄS PÅ ALLT NI TAR I KROPPEN. TA DET TILL VANA.

GENOM ATT VARA RÄDD OM ER OCH BARNET, genom att låta barnen växa klart ,som blir bäst ,att sluta ta farliga produkter som innehåller giftiga ämnen ,som skadar barnet och dig, genom att du får ett barn som är sjuk ,som det kommer från ,att barnet hann aldrig växa klart när de föds till världen då, genom att de föddes med öppen gomspalt, då hann aldrig barnet växa klart då GENOM ATT NI MÅSTE LÄRA ER, ATT LÄSA PÅ VARJE PRODUKT ,OCH VILKET ÄMNE DE INNEHÅLLER VARJE PRODUKT 

Genom att föda ett friskt barn då, och mycket folk tänker inte på, hur farligt det är när ni tar olika produkter i kroppen, genom att läsa på allt och slippa problem för mamman och barnet, som blir enormt mycket lidande hela livet, genom att låta barnen växa klart när de föds, genom att läsa på allt, för att slippa problem när ni bär på barnet ,som ni måste ta hand om då, FÖR ATT SLIPPA PROBLEM MED DITT BARN DÅ 

MEN TA TILL VANA OCH LÄS PÅ ALLT, hur det påverkar kroppen och hälsan när ni väntar barn då, genom att rädda er själv, när barn föds till världen, ta alltid till vana att läsa på allt, genom att slippa problem när du föder ditt barn ,genom att föda ett friskt barn utan problem då. Det kommer så mycket problem med barnen när mamman tänker inte på vad hon stoppar i kroppen då.

TA HAND OM BAREN

2 reaktioner till “BARN FÖDS MED HARMYNTHET- HARELIP

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.