LITE BARN FÅR LUGNANDE MEDEL- CALMING MEDICINE

SER ETT LITET BARN SOM ÄR INTE SÅ GAMMAL ,OCH NÅGON GER BARNET LUGNANDE MEDEL

Det har blivit mycket folk som äter lugnande medel idag, MEN HAR ÄVEN BLIVIT VANLIGT NÄR DE GER ETT LITET BARN LUGNANDE MEDEL annars har vi inte fått sett bilderna, GUD visar hur folk lever idag.

DET ÄR TRAGISKT ATT SE, HUR DE FÖRSTÖR BARNETS LIV ,OCH GER BARNEN LUGNADE MEDEL, då har världen blivit fruktansvärt, att leva för ett barn idag när barn får inte leva ens, utan stoppar i barnen lugnade medel ,då har det gått för långt idag.

Men har sett ,att de har även gett till barn lugnande medel ,som kan inte sova eller annat, så barnet ska sova då. ISTÄLLET FÖR ATT LÅTA BARNEN SOVA HOS FÖRÄLDRARNA DÅ GENOM ATT KÄNNA TRYGGHETEN HOS DEM, genom att barn kan vara mörkrädd eller annat som händer för dem. Det bästa är att krypa ner hos föräldrarna då. Genom att små barn eller baby ska inte ens äta en enda medicin lugnande medel eller annat medel mot sömnen.

Föräldrar måste lära sig om barnen,istället för att ge dem lugnande medel, som kan till och med förstöra för dem när de blir äldre då. De kan inte sova, men låt de krypa upp i sängen,istället för att ge dem problem i onödan när ni ger lugnande medel då. Barn kan vara så otrygg ibland ,och behöver bara krypa ner hos mamma och pappa SOM ÄR DEN BÄSTA MEDICINEN FÖR DEM SÅKLART DÅ. 

VARFÖR LÄR SIG INTE FÖRÄLDRARNA OM SINA BARN när det finns enkla ting ,som att krypa ner i sängen när de är mörkrädd ,eller när de säger att de ser spöken, ,då ska de ligga själv och vara rädd,istället för att krypa ner i sängen hos mamma och pappa då. BARNEN SKA SOVA HOS MAMMA OCH PAPPA NÄR DE ÄR RÄDD DÅ.

MEN SÅ ILLA ÄR DET IDAG, genom att barnen kan inte ens leva. Men förr höll inte folk på, att gav lugnande medel till så små barn och baby ,utan barn kunde leva, som barnen kan inte idag när vi ser den bilden, som är fruktansvärt att se, att små barn får inte vara den personlighet barnet är, när vi fick dessa fruktansvärda bilder om små barn ,som de ger lugnande medel ,OCH FÅR INTE VÄXA UPP SOM ETT NORMALT BARN när föräldrar ger lugnande medel till ett så litet barn då.

MEN MYCKET BARN FAR ILLA IDAG NÄR DE GER SÅ SMÅ BARN BABY LUGNADE MEDEL, som även de ska leva idag. Men läkarna tar inte ansvar över små barn, genom att de slutar aldrig att göra det ,genom att de är pigg på att skriva ut medicin till små barn, genom att de är van att sälja till folk lugnande medel, som även skadar hälsan om de äter för mycket av giftiga ämnen som finns i varje tablett barnen tar då.

Men världen ser fruktansvärt ut, för ett litet barn att leva när de ger så litet barn lugnande  medel, SOM SKA INTE ENS ÄTA DET, genom att behålla hälsan på barnen ,då måste de lära sig om sitt lilla barn, istället för att ge lugnande medel, som ingen ska äta när de är så litet barn, och ska inte ens äta lugnande medel, utan föräldrar måste ta hand om barnen på ett kärleksfullt sätt.Och ge dem inte lugnade medel ,SOM KOMMER FÖRSTÖRA BARNS FRAMTID, som mycket barn kan bli utsatt för, och ger dem lugnande medel, som är fruktansvärt att se, att små barn måste äta lugnande medel ,som så mycket vuxna äter.

Genom att folk verkar inte kunna leva idag.

Utan stoppar i barnet lugnande medel ,som förstör för mycket barn när de växer upp ,genom att de börjar när de är liten, och ge dem lugnande medel som inte kan lära sig ta hand om barnen ,istället för att förstöra för barnen, som även ska leva när de växer upp, som får börja så fel ,och ge barnen lugnande medel, men även sett chockbilder att folk ger till och med babyn , som ska inte ens äta lugnande medel när barn är så litet barn, SOM BEHÖVER VÄXA UPP I EN TRYGG VÄRLD DÄR FÖRÄLDRARNA GER BARNEN TRYGGHET ,OCH KRYPA IN I FÖRÄLDRARNAS FAMN NÄR BARNEN KÄNNER ORO PRATA OM DET när de känner oro inför olika saker, istället för att ge barnet lugnande medel då. Barnen måste leva och utvecklas efter barns förmågor utan att ge dem medel eller andra farliga ämnen barnen får äta då.

GENOM ATT MÄNNISKOR MÅSTE BÖRJA LÄRA SIG OM BARNEN OCH SLUTA GE DEM LUGNANDE MEDEL, bara för barnen är annorlunda låt barnen får vara det, genom att kunna leva som barnen måste göra då, men barnen fungerar bäst när de får vara som den är född till då barnen fungerar då, istället för att stoppa upp för barnen, det som är det mesta naturliga att leva idag.

Genom att barnen är annorlunda och kan känna oro inför olika saker då ,och kan ha jobbigt runt sig, och har människor runt sig, som gör att barnen mår inte bra då. Men måste inte äta lugnande medel för det, GENOM ATT BARNEN KAN VARA SÅ KÄNSLIG PÅ MÅNGA OLIKA SÄTT ,och måste få växa upp och vara känslig, genom  att barnen kan vara orolig över olika saker, och måste känna sig trygg idag, genom att världen utanför är inte så kul idag. BARN KAN VARA SÅ ÖPPEN OCH KÄNSLIG FÖR ALLT, MEN FÖR DEN DELEN MÅSTE BARNEN FÅ LEVA ÄNDÅ, FAST DE ÄR ÖPPEN FÖR MYCKET IDAG.

Och barnen måste få leva utan att äta en massa lugnande medel GENOM ATT FÖRÄLDRARNA MÅSTE LÄRA SIG LÖSA UPP PROPPEN HOS DEM ,genom att lösa upp problem det går utmärkt att göra det ,när barnet känner oro, lös upp blockering som sitter inom dem, genom att hjälpa dem bygga en trygg bana i livet ,istället för att börja lära dem äta farliga lugnande medel ,som blir ett bekymmer när de växer upp ,genom att barnet får aldrig växa upp ,och lära sig om sin signal när de får lära sig tysta ner den.

vintage-angel-and-child-illustrationGENOM ATT EN DEL BARN KAN FÖDAS ÖPPEN OCH KÄNSLIG när de föds till jorden ,och en del barn är mer känslig än andra barn är ,och därför är det problem för föräldrar när de fött ett barn som är känslig, och måste få använda den känslan de känner då,istället för att låsa in allt.Istället för att känna det barnet känner, som är naturligt för barnet att känna, genom att de är född sån, och måste fortsätta leva när de känner oro eller andra jobbiga saker då.

Genom att barnen måste lära sig leva ,även om de får upp en massa känslor måste de kunna leva med det, genom att mycket barn är olika idag. Och ingen är som dem idag utan olika barn föds, och en del barn föds SOM ÄR EXTRA KÄNSLIG OCH ÖPPEN, som är jobbigt för mycket barn som föds så.

Men måste lära sig om sina barn, och prata med dem och lösa upp, istället för att ge lugnande medel ,som förstör mycket för barnen när de växer upp, genom att måste äta lugnande medel fortast de mår dåligt ,GENOM ATT DE FÅR ALDRIG KÄNNA SIG NORMAL ,OCH LÄRA SIG OM SIG SJÄLV genom att lösa upp på små barn ,går lika bra på små barn, som att lösa upp på vuxna, genom att prata och locka fram vad de känner då, genom att lösa upp problem, som blir en befrielse för barnen, när de lär sig när de är barn, då kan de lösa det när de växer upp och är vuxen, genom att de lär sig om sig själv när de känner olika signaler, istället för att proppa i barnet en massa lugnande medel då.

Genom att föräldrarna måste börja lära sina barn ,att lösa upp problem de har, ANNARS KAN DE BÖRJA TA LUGNANDE MEDEL ELLER DROGER ,GENOM ATT TÄPPA TILL NÄR DE KÄNNER PROBLEM DÅ.

GENOM ATT BÖRJA HJÄLPA OCH LÄRA BARNEN ,ATT LÖSA UPP PROBLEM NÄR DE KÄNNER ORO, OCH IBLAND ÅNGEST som är den värsta delen att känna då ,men föräldrar måste lära barnen när de är barn. När de mår inte bra, DÅ MÅSTE DE PRATA OM DET ,när de känner oro inför olika saker ,genom att prata med barnen genom att slippa äta en massa farliga lugnande medel, som förstör för barnen när de aldrig lär sig att lösa upp problem de sitter i då, genom att lösa upp jobbiga saker när de får upp det ,genom att slippa få problem i framtiden, och fortsätta äta lugnande medel eller tar droger ,genom att de fick aldrig prata och lösa upp sitt problem när de kände ångest eller bara oro, och prata om det, istället för att ta lugnande medel när barn mår dåligt.

GENOM ATT LÄRA SIG TA HAND OM SIG SJÄLV NÄR DE VÄXER UPP, att prata när du känner på en gång fel ,vilka känslor får du nu, och vad känner du, genom att prata och även leka med barnen ,genom att mycket kan hända under dagen när de kommer från dagis, som en del går på ,att barnen kan bli utsatt för andra barn eller vuxna människor som jobbar där. Och barnet kan plötsligt börja må dåligt när de är på dagis då, genom att mycket barn är på dagis ,eller hos andra människor, som kan ställa för dem ,genom att de börjar må dåligt ,och känner oro när de ska dit, då är det något fel när de känner det. Och känner mycket oro när de ska dit genom att någonting har hänt, och måste kanske byta ställe ,eller måste stanna hemma när de börjar må dåligt.

GENOM ATT MYCKET HÄNDER FÖR BARNEN UNDER DAGEN. Barn kan även vara dum mot varandra eller personalen är inte passade att jobba med barnen då.

Men barn föds med en signal, att någonting är fel när de plötsligt känner oro eller får ångest, att de måste byta plats genom att slippa det, genom att barnen säger ifrån, ATT DET ÄR FEL NU ,NÄR DE KÄNNER ÅNGEST ELLER ORO NÄR DE SKA DIT  genom att prata om, varför känner du såhär ,och vad har hänt nu?

Måste lösa upp problem genom att bli fri, men måste kanske byta dagis eller andra ställen de är på då. Genom att slippa ångest och oro när de ska dit, GENOM ATT BARN LÄR SIG ATT SKYDDA SIG SJÄLV, när de får lära sig ,när de är litet barn, som är bland det viktigaste att lära barnen ,att växa och bli stark ,som gör att de klarar av livet mycket bättre då.

Men börja på en gång ,att ta till vana att prata med barnen genom att de lär sig lösa saker i framtiden när de kan lära sig om sig själv. NÄR BARNEN KÄNNER ORO ELLER ÅNGEST, DÅ ÄR DET NÅGONTING FEL NÄR DE KÄNNER SÅ.

Genom att de måste ändra om sitt liv, genom att lära sig om sig själv när de får olika signaler, som är jobbigt, MEN MÅSTE ÄNDRA OM NÄR DE KÄNNER ÅNGEST ELLER ORO ,att de måste ändra om en situation som är fel då.

Men inget barn måste äta lugnade BARA FÖR ATT FÖRÄLDRAR ELLER LÄKAREN FÖRSTÅR INTE BARNET ÖVERHUVUDTAGET DÅ när de ger barnen lugnade medel som kommer sluta illa en dag när de lär sig inte om sig själv då.

ÅNGEST OCH ORO MÅSTE DE LÖSA UPP, genom att prata om oro de känner eller lek med dem, genom att locka fram orsaker till, att de mår inte bra då.

Det går lösa upp problem för små barn GENOM ATT PRATA OCH LEKA FRAM OCH LYSSNA PÅ DEM, vad de känner genom att ta bort mycket onödiga saker för barnen när de växer upp då.

FOLK MÅSTE LÄRA SIG OM RÄDDNINGSKAPSELN ,SOM BARN FÖDS MED DÅ GENOM ATT UNDERLÄTTA FÖR BARNET DÅ. Barnet känner av på en gång när något är fel, som föräldrar har inte lärt sig om då. Men barnet känner att någonting är fel, genom att de blir orolig ,eller får ångest kanske panikångest när de är bland människor, som är inte snäll ,genom att barn kan vara grymma ibland, som folk måste lära sig om, ,för att slippa mer problem med barnen, genom att de har föds med en räddningskapsel som talar om, att du måste ta dig därifrån då.

TA HAND OM BARNEN

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.