ALZHEIMERS- BRÄNNA UT SIG -ALZHEIMER – BURN OUT

VI FÅR EN BILD OCH DET SER UT SOM EN PERSON SOM TAPPAR BORT SIG OCH GLÖMMER BORT SIG, HITTAR INTE IGEN ,genom att först fungerar allt,och sen glömmer de bort och det fungerar dåligt för dem. Ser folk tittar, men känner inte varandra då. Går förbi folk, som kollar på personen som går förbi. Men personen hittar plötsligt inte igen utan har tappat bort sig då.

Är vilsen och känner inte igen vart de går.

Men varför fick vi upp den händelsen och vad har hänt då? VI SÅG ATT DE GLÖMDE BORT VART DE GICK ,OCH KÄNDE INTE IGEN SIG VAR VILSEN DÅ. 

VAD HAR HÄNT HÄR? Genom att vi såg hur bilden förändras när personen var ute och gick då. Vad har hänt personen då, genom att de känner inte igen sig när gick där.

Men folk kan tappa bort sig när människor blir jättesjuk ,och kan till och med glömma bort när personen blir så sjukt. Och glömmer bort vart de skulle gå ,kände inte igen vägen, fast de har gått där, men någonting gick fel när plötsligt inte känner igen platsen, fast nyss har varit där. Men hjärnan uppfattar inte det genom att de slutat att fungera. IBLAND KAN PLÖTSLIGT HJÄRNAN SLUTAR, ATT FUNGERA NÄR MÄNNISKOR BLIR SÅ SJUK, som har med inre saker att göra, att hjärnan stänger av, som har varit helt frisk under hela livet. Och plötsligt fått problem att hitta saker, som var enkelt förr.

Men inte nu, genom att hjärnan stänger och slutar att uppfatta saker, som de gjorde förr i tiden.Och plötsligt har de svårt ,att hitta ,som de hade inte förr svårt att hitta då, genom att någonting hade hänt när hjärnan inte kunde uppfatta då ,GENOM ATT ALLT BARA SUDDAS UT, SOM KUNDE ALLT OCH VAR FRISK DÅ.

Men hjärnan har olika problem. Ibland kan en del av hjärnan stängas av och personen uppfattar inte saker ,som förut, utan har plötsligt glömt bort vart de skulle gå, som de hade inte problem ,att hitta lätt förut utan problem hittade lätt. Men plötsligt blir sjuk och hittar inte som de gjorde förr, genom att hjärnan stänger av vissa delar GENOM OLIKA HÄNDELSER, SOM GÖR ATT DE GÅR IN I SIN VÄRLD, genom att hjärnan fungerar inte hundra procent som förr i tiden. De kunde gå som de ville, som har stängt av på olika sätt ,och hjärnan har slutat att fungera perfekt, som hjärnan gjorde förr i tiden, men inte nu, GENOM ATT DE TAPPAR BORT SIG, OCH HITTAR INTE IGEN NÄR DE ÄR UTE OCH GÅR. Vi fick den bilden av en person. De har gått mycket där och hittat lätt,men plötsligt så hittar de inte igen då.

Folk kan drabbas av sjukdomar, som de har ingen lust att hamna i glömma bort vart de ska gå, och gått den vägen förut och kan allt, men plötsligt glömmer de bort ,SOM STÖKAR TILL FÖR MÄNNISKOR NÄR DE BLIR SÅ SJUK, och kan inte hitta vägen de skulle gå. Och kan villa bort sig ,och känner inte ens ingen människor som de verkar ha känt då. Det här handlar om när människor håller på att bli jättesjuk inombords, genom att hjärnan, har slutat fungera för dem.

Men plötsligt känner de inte igen dem, genom att hjärnan har stängt av vissa delar, som är extra viktigt att fungera ,som har stängt av på en del människor, SOM DRABBATS AV ATT DE HAR SVÅRT ATT LOKALISERA DÄR DE GÅR DÅ. Och folk kan drabbas av det ,och då får de stora problem, folk som plötsligt drabbats av det ,och har varit frisk under hela sitt liv, men plötsligt börjar glömma bort, som minns allt långt baka i tiden

Men plötsligt drabbats av konstiga saker, genom att hjärnan fungerar inte som den gjorde förr, men inte nu fungerar det. OCH KAN HÄNDA MÄNNISKOR ,UTAN HAFT PROBLEM, UTAN FRISK ETT HELT LIV. Men plötsligt fungerar inte hjärnan hundra procent, som hjärnan gjorde förr, fungerar perfekt utan att tappa bort sig, men plötsligt blir drabbad av, att hjärnan stänger av vissa delar, som folk får svårt att fungera som normalt,som folk kan drabbas av när hjärnan slår ut, och slutat att fungera som förr i tiden då.

När folk drabbats så illa. Och kan inte hitta som vanligt OCH DET STÄLLER TILL FÖR DEM, som i vanliga fall fungerar perfekt ,men plötsligt fungerar det dåligt då.

När folk drabbats av det och är svårt att kunna ändra om ,och får leva med det GENOM ATT VISSA DELAR AV HJÄRNAN STÄNGS AV när plötsligt blev sjuk och känner inte igen ingenting då.

Men varför drabbats folk av det? Har fungerat perfekt, men plötsligt drabbats av, att glömma bort ,och vet inte vart de har gått då. Men plötsligt stänger hjärnan av, PÅ GRUND AV EN MASSA PROBLEM MED SIN HÄLSA, som har slutat använda hjärnan hundra procent, och plötsligt stänger folk av den då.

Men vad har hänt då? Genom att de var så frisk och plötsligt stänger av ,och hittar inte vägen ,eller folk har svårt att hitta och känna igen folk ,fast de har känt folk förr, MEN PLÖTSLIGT STÄNGER HJÄRNAN AV, OCH KÄNNER INTE IGEN PERSON, genom att vissa delar av hjärnan har hjärnan stängts av, genom att de  blev sjuk ,och kunde inte få dagen att fungera perfekt, genom att de har drabbats av det, som ingen vill drabbats av då.

Genom att hjärnan fungerar så när saker händer för mycket runt dem, genom att de har svårt att uppfatta saker, som vanligt de uppfattar ,utan hjärnan plötsligt fungerar sämre, GENOM ATT NÅGONTING LÅNGT TILLBAKA HAR HÄNT, SOM PLÖTSLIGT HJÄRNAN REAGERAR PÅ, genom att människor kan bli sjuk av svåra händelser de har varit med om, som ingen kan hjälpa då.

Men kan hjälpa människor innan de drabbade av det, ATT LÄRA ER ATT KOLLA UPP SAKER LÅNGT TILLBAKA DÅ, genom att slippa bli sjuk, som folk kan drabbas av, genom att hjärnan slutar att fungera, som förr i tiden var perfekt då.

Men vad kan folk göra åt saken då när de plötsligt blir så sjuk ,och allt har fungerat perfekt då? VAD KAN FOLK GÖRA ÅT SAKEN DÅ???

FOLK MÅSTE BÖRJA REDA UPP GAMLA HÄNDELSER ,genom att någonting har hänt. Och folk kan börja kolla upp mycket sin barndom och även tidigare liv ,genom att vi är skapt så, att vi har tidigare liv och barndomen, som har mycket med sig när människor börjar stäng av.

GENOM ATT MYCKET KOMMER FRÅN BARNDOMEN, MEN ÄVEN FRÅN TIDIGARE LIV ,som folk har med sig, att folk har levt förut då.

MEN MYCKET FOLK KAN DRABBAS AV ALZHEIMERS ,genom att hjärnan stänger av det viktigaste de måste ha när de lever ,men plötsligt stänger hjärnan av saker, som de visste förr i tiden då. Men plötsligt drabbats de av, att börja glömma bort, som kommer från problem, SOM HAR HAFT JOBBIGT UNDER LIVET. Men plötsligt drabbats de ,och blir sjuk, genom att hjärnan har börjat stänga av det, som har fungerar perfekt, men plötsligt stänger hjärnan av genom olika händelser de har varit med om då.

Genom att kroppen fungerar så genom en säkerhet inom folk, som har drabbats av Alzheimers och kroppen stänger av vissa delar i hjärnan då,som måste egentligen fungera perfekt.MEN GENOM EN DEL HÄNDELSER STÄNGER HJÄRNAN AV ,GENOM ATT SKYDDA SIN INRE SMÄRTA, SOM HAR MED BARNDOMEN ATT GÖRA DÅ.

OM NI SER PLÖTSLIGT ATT NI BÖRJAR GLÖMMA BORT,DÅ MÅSTE DE BÖRJA REDA UPP, genom att det finns en inre stress.Och hjärnan har slutat att fungera perfekt, genom att hjärnan slår ut ,och vissa viktiga saker stänger av ,som ni måste ha, för att få saker att fungera då.

Genom att  hjärnan fungerar så när det blir för mycket, genom att folk stänger av, som unga människor kan drabbas av.Men även äldre var mer vanligt, att de börjar må dåligt och går in i sin värld. Och folk har namn på det Alzheimers ,SOM UNGA SOM GAMLA KAN DRABBAS AV DÅ, genom att hjärnan stänger av vissa delar, som de ska ha till fungerande då.

MEN FOLK BRÄNNER UT SIG, SOM ÄR VÄLDIGT VANLIGT IDAG, genom att de har plötsligt glömt bort, genom att hjärnan går in i en stressfaktor, som ingen kan göra något åt ,genom att hjärnan skyddar sig genom att stänga av viktigaste delar ,som folk kan drabbas av  stressig situation, som folk kan få, genom olika händelser som är bra att kolla upp när folk drabbats av det, genom att  mycket kommer från barndomen ,men även tidigare liv ,som folk föds med idag, att vi kan börja glömma viktigaste ,som vi inte gjorde förut då.

MEN HJÄRNAN HAR SÄKERHETSSPÄRRAR och därför är det extra viktigt att kolla upp ,vad som har hänt ,och varför stänger  dörren till det som har hänt. Vad har hänt när de börjar glömma bort viktiga saker, som plus glömmer bort ,genom att de skyddar sig själv när de har drabbas, genom att det finns en säkerhet i varje människa, som föds med säkerhet när hjärnan håller på att slå ut det viktigaste då.GENOM ATT DET FINNS EN SÄKERHETSSPÄRR PÅ VARJE MÄNNISKA ,och när de drabbade av problem och för mycket problem, då slår hjärnan ut, och kan till och med börja glömma bort ,som fungerade perfekt förut, men plötsligt drabbas de av för mycket problem, och då slå hjärnan ut, genom att skydda sig då.

MEN FOLK MÅSTE BÖRJA REDA UPP INNAN DET HAR GÅTT FÖR LÅNGT ATT KOLLA UPP, genom att slippa bli sjuk, och hjärnan slår ut och slutar fungera då, genom att ingenting fungerar då.

MEN NI KAN FÖRHINDRA ALZHEIMERS ELLER MÄNNISKOR BRÄNNER UT SIG. Ni kan börja kolla upp barndomen, men även tidigare liv ,som folk föds med idag. Och för att slippa att hjärnan stänger det allra viktigaste ni måste ha och fungerar i samhället ,att kolla upp ,vad som hänt er genom att börja jobba med er själv, genom att slippa onödiga sjukdomar, att bränna ut sig eller Alzheimers, som kommer från mycket inre problem, genom att jobba med sig själv, genom att slippa hamna i problem och drabbats av Alzheimers eller folk bränner ut sig, GENOM ATT ALLT FINNS INOM VARJE MÄNNISKA EN MASSA PROBLEM, och orkar inte med när de bränner ut sig eller drabbats av Alzheimers då.

Genom att det är mycket mer vanligt idag när världen ser ut som den gör idag ,genom att jobba med sig själv ,och ta reda på vad som hänt, genom att slippa onödiga sjukdomar Alzheimers eller bränner ut sig, GENOM ATT LYSSNA PÅ KROPPEN OCH LYSSNA PÅ ER SJÄLV DÅ. 

Genom att slippa onödiga saker bränna ut sig eller Alzheimers, som folk drabbats av, genom att de stänger av hjärnan ,som ska fungera perfekt, men har drabbats av, att folk plötsligt glömmer bort eller drabbats av Alzheimers.  DET ÄR FOLK SOM MÅR FRUKTANSVÄRT DÅLIGT INOMBORDS ,SOM DRABBAS AV ALZHEIMERS ELLER BRÄNNER UT SIG DÅ. 

Det kan hända ung som gammal idag, genom att hjärnan har en säkerhetsspärr, och därför slår hjärnan ut och slutar att fungera, som är vanligt då, genom att folk har för mycket problem inombords, som bränner ut sig eller Alzheimers, ,som mycket folk kan drabbas av ,när de levt fruktansvärt liv med människor, SOM GÖR ATT DU MÅR DÅLIGT INOMBORDS DÅ.

Det bästa av allt, att titta på gamla händelser och även tidigare liv. Men finns mycket i barndomen. Ibland kommer ni i kapp. Och börjar må dåligt och börja glömma bort vissa saker, som kommer från barndomen, men även under er uppväxt, SOM FINNS MYCKET I RYGGSÄCKEN HOS ER, genom att ta reda på gamla fruktansvärda händelser, då kan ni börja städa bort mycket onödiga problem i framtiden, men även för att slippa bli sjuk och kan inte fungera perfekt då.

BÖRJA JOBBA MED ER SJÄLV, OCH MÅNGA ÄR VAKEN IDAG. Och börjar reda upp sin barndom ,och tidigare liv hjälper folk långt idag.

GENOM ATT JOBBA MED SIG SJÄLV ,GENOM ATT SLIPPA BLI SJUK OCH FÅ ONÖDIGA SJUKDOMAR ,SOM FOLK DRABBAS AV IDAG. Att folk glömmer eller Alzheimers, som mycket folk kan drabbas av då.

Men förr var det mer vanligt, GENOM ATT FOLK HAR SÅ MYCKET KUNSKAP IDAG OM DET. Men idag kan folk lära sig, och se till att inte drabbats av Alzheimers eller bränner ut sig, genom att de lär sig, att kolla upp vart allt kommer ifrån då.

DET BÄSTA AV ALLT BÖRJA RENSA UPP JOBBIGA SITUATIONER I LIVET ,genom att slippa bli sjuk, och lyssna på kroppen, genom att slippa drabbats av Alzheimers onödiga sjukdomar bränna ut sig, som folk gör när hjärnan stångas av det, ni ska använda då.

MEN VAR VAKEN ,GENOM ATT LÄRA ER ATT LEVA ,OCH SLUTA STOPPA I ER EN MASSA LUGNANDE MEDEL, som gör att ni får aldrig lösa upp besvärliga situationer ,och lösa upp jobbiga saker, som ligger inom varje människa idag. Att våga titta på det och lyssna på signalerna när någonting är fel, genom att ta hand om varandra, genom att slippa drabbats av Alzheimers onödiga sjukdomar eller bränna ut sig, GENOM ATT TA HAND OM VARANDRA, GENOM ATT LYSSNA PÅ VARANDRA Och hjälpa varandra, genom att slippa drabbats av Alzheimers eller bränner ut sig, onödiga sjukdomar då. Som ni kan stoppa i tid, genom att alltid ta till vana, att lyssna på varandra, genom att hjälpa varandra, och ta vara på varandra ,som är extra viktigt att göra idag.

GENOM ATT GE KÄRLEK OCH HJÄLPA VARANDRA DÅ, istället för att stjälpa varandra då. Genom att se signaler i tid ,och lyssna på kroppen, som är extra viktigt, att lyssna på sin egen hälsa, genom att lära sig må bra, istället för att stoppa i er en massa farliga lugnande medel, som gör er mer sjuk ,ÄN ATT REDA UPP SIN BARNDOM OCH ÄVEN TIDIGARE LIV.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.