ID BANKER – ID THE BANK

ID BANKENS PROBLEM SÄKERHET MEN ID LJUS VÄG FÖR MÅNGA MÄN ID HAR PROBLEM FÖR MÄNNISKOR ,MEN ÄR BANKENS SÄKERHET. Idag kan ID skada folk som har tillit till ID. Men bankens ser problem ,och då skapar en väg genom banken. Idag har ID varit problem idag när handskas fel kan sluta dåligt ,genom att banker har problem från början när ID dök upp på marknaden.

Men banker söker säkerhet och drabbad blir folk ,som måste söka upp banker konton måste skaffa då. Folk kan inte ta den gamla vägen ,som förut satt och skrev in fullt i blocket fullt med räkningar som ska betalas då. Men säkert för folk som har gamla systemet kan lämna in faktura som fyller i blocket hade förut. Men mång långt tillbaka betalar så, genom block efter block hämta nytt block att fylla i faktura efter faktura ,men levde så. MEN SÄKRA VÄGEN SOM FOLK HÅLLER PÅ ATT TA BORT NU. Men lägger upp på internet idag.

Men säkerheten har problem upptäcker idag genom stölder och kapningar tar till alla medel idag skydda pengar folk har tillit till bankerna då. MEN SÄKERHET HAR BÖRJAT BYGGA PÅ MED ID ,SOM ÄR SÄKERHET MÅSTE HA NU SOM SKA BETALA SINA RÄKINGAR. Men är nya tiden ID ny tidens säkerhet då.

Men finns fortfarande som använder blocken fyller i lätt och skickar till banken. ID är säkerhet för större män som kan skydda sitt liv. Men andra måste också säkra sina pengar. Men ID är som en svart bana genom Sverige. MEN ID ÄR BANKENS PROBLEM SÄKERHET, MEN ID LJUS VÄG FÖR MÅNGA ,MEN ID HAR PROBLEM FÖR MÄNNISKOR ,MEN ÄR BANKENS SÄKERHET.

Idag kan ID skada folk som har tillit till ID. Men bankens ser problem, och då skapar en väg genom banken. ID HAR PROBLEM IDAG när handskas fel kan sluta dåligt ,genom att banker har problem från början när ID dök upp på marknaden. Men banker söker säkerhet ,och drabbad blir folk som måste söka upp banker konton måste skaffa ,kan inte ta den gamla vägen som förut satt och skrev blocket fullt med räkningar som ska betalas då.

GAMLA SYSTEMET. Men säkert för folk som har gamla systemet kan lämna in faktura som fyller i blocket hade förut. Men mång långt tillbaka betalar så.

MEN HÄMTAR NYTT BLOCK block efter block hämta nytt block att fylla i faktura efter faktura ,men levde så.

MEN IDAG HAR SÄKERHETEN STORT PROBLEM NÄR INTERNET DÖK UPP, upptäcker genom stölder och kapningar tar till alla medel skydda pengar idag folk har tillit till bankerna då. Men säkerheten har börjat bygga på med ID, som är säkerheten måste ha nu, som ska betala sina räkningar. Men är nya tiden ID ny tidens säkerhet då.

Men finns fortfarande som använder blocken fyller i lätt och skickar till banken. ID är säkerhet för större män som kan skydda sitt liv. MEN ANDRA MÅSTE SKYDDA SINA PENGAR. Men ID är som en svart bana genom Sverige.

ID BANKENS PROBLEM SÄKERHET, MEN ID LJUS VÄG FÖR MÅNGA MEN ID HAR PROBLEM FÖR MÄNNISKOR ,MEN ÄR BANKENS SÄKERHET. Idag kan ID skada folk som har tillit till ID. Men bankens ser problem och då skapar en väg genom banken.

Idag har ID varit problem när handskas fel kan sluta dåligt ,GENOM ATT BANKEN HAR PROBLEM FRÅN BÖRJAN när ID dök upp på marknaden.

Men banker söker säkerhet och drabbad blir folk, som måste söka upp banker konton måste skaffa kan inte ta den gamla vägen ,som förut satt och skrev blocket fullt med räkningar som ska betalas då. BÖRJAR FÅ PROBLEM ÄNDRAR OM DÅ.

Men säkert för folk som har gamla systemet kan lämna in faktura som fyller i blocket hade förut. Men mång långt tillbaka betalar så, genom block efter block hämta nytt block att fylla i faktura efter faktura, men levde så.

MEN UPPTÄCKER SÄKERHETEN HAR PROBLEM IDAG genom stölder och kapningar tar till alla medel idag skydda pengar folk har tillit till bankerna då. Men säkerheten har börjat bygga på med ID, som är säkerheten måste ha nu som ska betala sina räkningar. Men är nya tiden ID ny tidens säkerhet då.

Men finns fortfarande som använder blocken fyller i lätt och skickar till banken. ID är säkerhet för större män som kan skydda sitt liv. Men andra måste också säkra sina pengar. Men ID är som en svart bana genom Sverige. MEN ID BANKENS PROBLEM SÄKERHET ,MEN ID LJUS VÄG FÖR MÅNGA ,MEN ID HAR PROBLEM FÖR MÄNNISKOR ,MEN ÄR BANKENS SÄKERHET. Idag kan ID skada folk som har tillit till ID. Men bankens ser problem och då skapar en väg genom banken. Idag har ID varit problem idag när handskas fel kan sluta dåligt, genom att banker har problem från början när ID dök upp på marknaden.

Men banker söker säkerhet och drabbad blir folk, som måste söka upp banker konton måste skaffa kan inte ta den gamla vägen som förut satt och skrev i blocket fullt med räkningar som ska betalas då. MEN SÄKERHET FÖR FOLK ,som har gamla systemet kan lämna in faktura som fyller i blocket hade förut. Men mång långt tillbaka betalar så genom block efter block hämta nytt block, att fylla i faktura efter faktura men levde så.

MEN SÄKERHETEN HAR PROBLEM IDAG GENOM STÖLDER OCH KAPNINGAR ,tar till alla medel idag. Banken skydda pengar folk har tillit till bankerna då. Men säkerheten har börjat bygga på med ID ,som är säkerheten måste ha nu, som ska betala sina räkningar.

ID NYA TIDEN Men är nya tiden ID ny tidens säkerhet då. Men finns fortfarande som använder blocken fyller i lätt och skickar till banken.

ID är säkerhet för större män som kan skydda sitt liv. Men andra måste också säkra sina pengar. Men ID är som en svart bana genom Sverige.

Men ID kan drabbas av problem måste fungera jämt och får inte tappa bort ditt ID ,då kan du drabbas av problem då. Men banker känner till ID ,och problem som har ID kapningar. Men vet världen utanför ,men säkra som lever nu måste ha tillgång till banken. Men svaghet i bankens hantering ,då kan folk bli drabbad av ID kapning som skadar människor idag. ID BANKENS PROBLEM SÄKERHET ,MEN ID LJUS VÄG FÖR MÅNGA, MEN ID HAR PROBLEM FÖR MÄNNISKOR, MEN ÄR BANKENS SÄKERHET.

IDAG KAN ID SKADA FOLK SOM HAR TILLIT TILL ID. Men bankens ser problem och då skapar en väg genom banken. Idag har ID varit problem idag när handskas fel kan sluta dåligt ,genom att banker har problem från början när ID dök upp på marknaden. Men banker söker säkerhet och drabbad blir folk, som måste söka upp banker konton måste skaffa kan inte ta den gamla vägen som förut. Folk satt och skrev i blocket fullt med räkningar som ska betalas då.

Men säkert för folk som har gamla systemet kan lämna in faktura som fyller i blocket hade förut. Men mång långt tillbaka betalar så genom block efter block hämta nytt block att fylla i faktura efter faktura, men levde så. Men säkerheten har problem upptäcker idag genom stölder och kapningar tar till alla medel idag. FOLK SKYDDAR PENGARNA HAR TILLIT TILL BANKEN DÅ. Men säkerheten har börjat bygga på med ID, som är säkerheten måste ha nu som ska betala sina räkningar.

Men är nya tiden ID ny tidens säkerhet då. Men finns fortfarande som använder blocken fyller i lätt och skickar till banken. ID är säkerhet för större män som kan skydda sitt liv. Men andra måste också säkra sina pengar. Men ID är som en svart bana genom Sverige. MEN ID BANKENS PROBLEM SÄKERHET, MEN ID LJUS VÄG FÖR MÅNGA ,MEN ID HAR PROBLEM FÖR MÄNNISKOR MEN ÄR BANKENS SÄKERHET. Idag kan ID skada folk som har tillit till ID. Men bankens ser problem och då skapar en väg genom banken.

Idag har ID varit problem idag när handskas fel kan sluta dåligt ,genom att banker har problem från början när ID dök upp på marknaden. Men banker söker säkerhet ,och drabbad blir folk som måste söka upp banker konton måste skaffa kan inte ta den gamla vägen som förut. FOLK SATT OCH SKREV I BLOCKET FULLT MED RÄKNINGAR SOM SKA BETALAS DÅ. Men säkert för folk som har gamla systemet kan lämna in faktura som fyller i blocket hade förut. Men mång långt tillbaka betalar så genom block efter block hämta nytt block att fylla i faktura efter faktura men levde så.

Men säkerheten har problem upptäcker idag genom stölder och kapningar tar till alla medel idag skydda pengar. Folk har tillit till bankerna då. Men säkerheten har börjat bygga på med ID, som är säkerheten måste ha nu som ska betala sina räkningar. Men är nya tiden ID ny tidens säkerhet då. Men finns fortfarande som använder blocken fyller i lätt och skickar till banken. ID är säkerhet för större män som kan skydda sitt liv. Men andra måste också säkra sina pengar. ID ÄR PROBLEM IDAG.

MEN ID ÄR SOM SVART BANAN GENOM SVERIGE. Men ID kan drabbas av problem måste fungera jämt ,och får inte tappa bort ditt ID, då kan du drabbas av problem då. Men banker känner till ID, och problem som har ID kapningar. Men vet världen utanför ,men säkra som lever nu måste ha tillgång till banken. Men svaghet i bankens hantering ,då kan folk bli drabbad av ID kapning som skadar människor idag.

ID BANKENS PROBLEM SÄKERHET, MEN ID LJUS VÄG FÖR MÅNGA MEN ID HAR PROBLEM FÖR MÄNNISKOR, MEN ÄR BANKENS SÄKERHET. Idag kan ID skada folk som har tillit till ID. Men bankens ser problem och då skapar en väg genom banken. Idag har ID varit problem idag när handskas fel kan sluta dåligt genom att banker har problem från början när ID dök upp på marknaden.

MEN BANKER SÖKER SÄKERHET OCH DRABBAD BLIR FOLK , som måste söka upp banker konton måste skaffa kan inte ta den gamla vägen som förut satt och skrev i blocket fullt med räkningar, som ska betalas då. Men säkert för folk som har gamla systemet kan lämna in faktura som fyller i blocket hade förut. Men mång långt tillbaka betalar så genom block efter block hämta nytt block att fylla i faktura efter faktura, men levde så.

Men säkerheten har problem upptäcker idag genom stölder och kapningar tar till alla medel idag skydda pengar folk har tillit till bankerna då. Men säkerheten har börjat bygga på med ID ,som är säkerheten måste ha nu som ska betala sina räkningar. Men är nya tiden ID ny tidens säkerhet då. Men finns fortfarande som använder blocken fyller i lätt och skickar till banken. ID är säkerhet för större män som kan skydda sitt liv. Men andra måste också säkra sina pengar. Men ID är som en svart bana genom Sverige. MEN ID BANKENS PROBLEM SÄKERHET, MEN ID LJUS VÄG FÖR MÅNGA, MEN ID HAR PROBLEM FÖR MÄNNISKOR, MEN ÄR BANKENS SÄKERHET.

Idag kan ID skada folk som har tillit till ID. Men bankens ser problem och då skapar en väg genom banken. Idag har ID varit problem idag när handskas fel kan sluta dåligt ,genom att banker har problem från början när ID dök upp på marknaden. Men banker söker säkerhet och drabbad blir folk, som måste söka upp banker konton måste skaffa kan inte ta den gamla vägen som förut satt och skrev i blocket fullt med räkningar, som ska betalas då. MEN SÄKERT SYSTEM FÖR FOLK SOM HAR GAMLA SYSTEMET kan lämna in faktura som fyller i blocket hade förut. Men mång långt tillbaka betalar så ,genom block efter block hämta nytt block att fylla i faktura efter faktura ,men levde så.

Men säkerheten har problem upptäcker idag genom stölder och kapningar tar till alla medel idag skydda pengar folk har tillit till bankerna då. Men säkerheten har börjat bygga på med ID ,som är säkerheten måste ha nu som ska betala sina räkningar. MEN ÄR NYA TIDEN ID, NY TIDENS SÄKERHETS DÅ. Men finns fortfarande som använder blocken fyller i lätt och skickar till banken. ID är säkerhet för större män som kan skydda sitt liv. Men andra måste också säkra sina pengar. Men ID är som en svart bana genom Sverige.

Men ID kan drabbas av problem måste fungera jämt och får inte tappa bort ditt ID ,då kan du drabbas av problem då. Men banker känner till ID och problem som har ID kapningar. VI MÅSTE SKYDDA ID SOM EN SÄKERHET.

Men vet världen utanför ,men säkra som lever nu måste ha tillgång till banken. Men svaghet i bankens hantering ,då kan folk bli drabbad av ID kapning som skadar människor idag. ID BANKENS PROBLEM SÄKERHET, MEN ID LJUS VÄG FÖR MÅNGA, MEN ID HAR PROBLEM FÖR MÄNNISKOR, MEN ÄR BANKENS SÄKERHET. Idag kan ID skada folk som har tillit till ID. Men bankens ser problem och då skapar en väg genom banken.

Idag har ID varit problem idag när handskas fel kan sluta dåligt, genom att banker har problem från början när ID dök upp på marknaden. MEN BANKER SÖKER SÄKEHET OCH FOLK BLIR DRABBAD ,som måste söka upp banker konton måste skaffa kan inte ta den gamla vägen som förut satt och skrev i blocket fullt med räkningar ,som ska betalas då.

MEN DET VAR DEN SÄKRASTE VÄGEN SLIPPA PROBLEM DÅ. Men säkert för folk som har gamla systemet kan lämna in faktura som fyller i blocket hade förut. Men mång långt tillbaka betalar så genom block efter block hämta nytt block att fylla i faktura efter faktura, men levde så. Men säkerheten har problem upptäcker idag genom stölder och kapningar tar till alla medel idag skydda pengar folk har tillit till bankerna då.

Men säkerheten har börjat bygga på med ID ,som är säkerheten måste ha nu som ska betala sina räkningar. Men är nya tiden ID ny tidens säkerhet då. Men finns fortfarande som använder blocken fyller i lätt och skickar till banken. ID är säkerhet för större män som kan skydda sitt liv. Men andra måste också säkra sina pengar. Men ID är som en svart bana genom Sverige. MEN ID BANKENS PROBLEM SÄKERHET, MEN ID LJUS VÄG FÖR MÅNGA, MEN ID HAR PROBLEM FÖR MÄNNISKOR ,MEN ÄR BANKENS SÄKERHET. Idag kan ID skada folk som har tillit till ID. Men bankens ser problem och då skapar en väg genom banken.

Idag har ID varit problem idag när handskas fel kan sluta dåligt, genom att banker har problem från början när ID dök upp på marknaden. Men banker söker säkerhet och drabbad blir folk ,som måste söka upp banker konton MÅSTE SKAFFA KAN INTE TA DEN GAMLA VÄGEN SOM FÖRUT satt och skrev i blocket fullt med räkningar ,som ska betalas då.

Men säkert för folk som har gamla systemet kan lämna in faktura som fyller i blocket hade förut. Men mång långt tillbaka betalar så genom block efter block hämta nytt block att fylla i faktura efter faktura, men levde så. MEN SÄKERHETEN HAR PROBLEM UPPTÄCKER IDAG ,genom stölder och kapningar tar till alla medel idag skydda pengar folk har tillit till bankerna då.

Men säkerheten har börjat bygga på med ID ,som är säkerheten måste ha nu som ska betala sina räkningar. Men är nya tiden ID ny tidens säkerhet då. Men finns fortfarande som använder blocken fyller i lätt och skickar till banken. ID är säkerhet för större män som kan skydda sitt liv. Men andra måste också säkra sina pengar. MEN ID ÄR SOM EN SVART BANA GENOM SVERIGE.

MEN ID MÅSTE FUNGERA JÄMT. Men ID kan drabbas av problem måste fungera jämt, och får inte tappa bort ditt ID ,då kan du drabbas problem då. Men banker känner till ID och problem som har ID kapningar. Men vet världen utanför, men säkra som lever nu måste ha tillgång till banken. Men svaghet i bankens hantering, då kan folk bli drabbad av ID kapning, som skadar människor idag. ID måste många skaffa idag, genom att Sverige har problem när kan stöka till för människor idag.

ID kan fungera bra, så länge blandar in banker som skyddar personens säkerhet. ID har blivit ett problem för människor som vill leva som långt tillbaka ,då kan bli drabbad att starta ID, genom att banker kräver ID.

MEN DEN ENSKILDE INDIVIDEN HAR PROBLEM IDAG ,att hitta lätta vägen för dem måste söka upp Banker, söka banker och ID kan hamna i problem för människor öppnar bankkonto Banken. Men kan leva bättre förr i tiden.

ID BANKENS PROBLEM SÄKERHET ,MEN ID LJUS VÄG FÖR MÅNGA ,MEN ID HAR PROBLEM FÖR MÄNNISKOR ,MEN ÄR BANKENS SÄKERHET. Idag kan ID skada folk som har tillit till ID. Men bankens ser problem och då skapar en väg genom banken.

Idag har ID varit problem idag när handskas fel kan sluta dåligt ,genom att banker har problem från början när ID dök upp på marknaden. MEN BANKER SÖKER SÄKERHET ,och drabbad blir folk som måste söka upp banker konton måste skaffa kan inte ta den gamla vägen som förut satt och skrev i blocket fullt med räkningar som ska betalas då.

MEN SÄKERT FÖR FOLK SOM HAR GAMMLA SYSTEMET LÄMNAR IN FAKTURA som fyller i blocket hade förut. Men mång långt tillbaka betalar så genom block efter block hämta nytt block att fylla i faktura efter faktura ,men levde så. Men säkerheten har problem upptäcker idag genom stölder och kapningar tar till alla medel idag, skydda pengar folk har tillit till bankerna då.

Men säkerheten har börjat bygga på med ID, som är säkerheten måste ha nu som ska betala sina räkningar. Men är nya tiden ID ny tidens säkerhet då. Men finns fortfarande som använder blocken fyller i lätt och skickar till banken. ID är säkerhet för större män som kan skydda sitt liv. Men andra måste också säkra sina pengar. MEN ID ÄR SOM EN SVART BANA GENOM SVERIGE.

MEN ID BANKENS PROBLEM SÄKERHET, MEN ID LJUS VÄG FÖR MÅNGA ,MEN ID HAR PROBLEM FÖR MÄNNISKOR MEN ÄR BANKENS SÄKERHET. Idag kan ID skada folk som har tillit till ID. Men bankens ser problem och då skapar en väg genom banken. Idag har ID varit problem idag när handskas fel kan sluta dåligt ,genom att banker har problem från början när ID dök upp på marknaden. Men banker söker säkerhet och drabbad blir folk, som måste söka upp banker konton måste skaffa kan inte ta den gamla vägen som förut satt och skrev i blocket fullt med räkningar som ska betalas då.

MEN SÄKERT FÖR FOLK SOM HAR GAMLA SYSTEMET säkert för folk som har gamla systemet kan lämna in faktura som fyller i blocket hade förut. Men mång långt tillbaka betalar så genom block efter block hämta nytt block att fylla i faktura efter faktura, men levde så. Men säkerheten har problem upptäcker idag, genom stölder och kapningar tar till alla medel idag skydda pengar folk har tillit till bankerna då.

Men säkerheten har börjat bygga på med ID ,som är säkerheten måste ha nu som ska betala sina räkningar. Men är nya tiden ID ny tidens säkerhet då. Men finns fortfarande som använder blocken fyller i lätt och skickar till banken. ID är säkerhet för större män som kan skydda sitt liv. MEN ANDRA MÅSTE OCKSÅ SÄKRA SINA PENGAR. Men ID är som en svart bana genom Sverige.

Men ID kan drabbas av problem måste fungera jämt ,och får inte tappa bort ditt ID ,då kan du drabbas problem då. Men banker känner till ID och problem som har ID kapningar. BANKER KÄNNER TILL ID KAPNINGAR.

Men vet världen utanför ,men säkra som lever nu måste ha tillgång till banken. Men svaghet i bankens hantering ,då kan folk bli drabbad av ID kapning som skadar människor idag. ID BANKENS PROBLEM SÄKERHET ,MEN ID LJUS VÄG FÖR MÅNGA ,MEN ID HAR PROBLEM FÖR MÄNNISKOR MEN ÄR BANKENS SÄKERHET. Idag kan ID skada folk som har tillit till ID.

Men bankens ser problem och då skapar en väg genom banken. Idag har ID varit problem idag när handskas fel kan sluta dåligt, genom att banker har problem från början när ID dök upp på marknaden. Men banker söker säkerhet och drabbad blir folk ,som måste söka upp banker konton måste skaffa KAN INTE TA DEN GAMLA VÄGEN SOM FÖRUT ,satt och skrev i blocket fullt med räkningar som ska betalas då.

Men säkert för folk som har gamla systemet kan lämna in faktura som fyller i blocket hade förut. Men mång långt tillbaka betalar så ,genom block efter block hämta nytt block att fylla i faktura efter faktura ,men levde så. Men säkerheten har problem upptäcker idag GENOM STÖLDER OCH KAPNINGAR, tar till alla medel idag skydda pengar folk har tillit till bankerna då.

Men säkerheten har börjat bygga på med ID, som är säkerheten måste ha nu som ska betala sina räkningar. MEN ÄR NYA TIDENS SÄKERHET DÅ. Men finns fortfarande som använder blocken fyller i lätt och skickar till banken. ID är säkerhet för större män som kan skydda sitt liv. Men andra måste också säkra sina pengar. Men ID är som en svart bana genom Sverige.

MEN ID BANKENS PROBLEM SÄKERHET, MEN ID LJUS VÄG FÖR MÅNGA ,MEN ID HAR PROBLEM FÖR MÄNNISKOR MEN ÄR BANKENS SÄKERHET. Idag kan ID skada folk som har tillit till ID. Men bankens ser problem och då skapar en väg genom banken. Idag har ID varit problem idag när handskas fel kan sluta dåligt, genom att banker har problem från början när ID dök upp på marknaden.

Men banker söker säkerhet och drabbad blir folk, som måste söka upp banker konton måste skaffa kan inte ta den gamla vägen som förut satt och skrev i blocket fullt med räkningar som ska betalas då. Men säkert för folk som har gamla systemet kan lämna in faktura som fyller i blocket hade förut. MEN MÅNGA LÅNGT TILLBAKA BETALAR SÅ genom block efter block hämta nytt block att fylla i faktura efter faktura, men levde så.

Men säkerheten har problem upptäcker idag genom stölder och kapningar tar till alla medel idag skydda pengar folk har tillit till bankerna då. Men säkerheten har börjat bygga på med ID, SOM ÄR SÄKERHET MÅSTA HA NU SOM SKA BETLA RÄKNINGAR. Men är nya tiden ID ny tidens säkerhet då. Men finns fortfarande som använder blocken fyller i lätt och skickar till banken. ID är säkerhet för större män som kan skydda sitt liv. Men andra måste också säkra sina pengar. Men ID är som en svart bana genom Sverige.

MEN ID KAN DRABBAS AV PROBLEM MÅSTE FUNGERA JÄMT OCH FÅR INTE TAPPA BORT DITT ID, DÅ KAN DU DRABBS AV PROBLEM. Men banker känner till ID och problem som har ID kapningar. Men vet världen utanför, men säkra som lever nu måste ha tillgång till banken. Men svaghet i bankens hantering ,då kan folk bli drabbad av ID kapning som skadar människor idag. ID måste många skaffa idag, genom att Sverige har problem när kan stöka till för människor idag.

ID kan fungera bra ,så länge blandar in banker som skyddar personens säkerhet. ID har blivit ett problem för människor som vill leva som långt tillbaka ,då kan bli drabbad att starta ID, genom att banker kräver ID. MEN DEN ENSKILDA INDIVIDEN HAR PROBLEM IDAG att hitta lätta vägen för dem måste söka upp Banker ,söka banker och ID kan hamna i problem för människor öppnar bankkonto Banken. Men kan leva bättre förr i tiden.

ID ÄR KOPPLAT MED INTERNETVÄRLDEN SOM MÅNGA SKAFFAR IDAG OCH DÄR DYKER UPP PROBLEM PÅ EN GÅNG KAPNINGAR, kapningar kan den enskilde personen bli drabbad av när samhället är så svagt idag. Men placerar pengarna på Bankerna, och då ska säkra folk pengar genom att bygga upp säkerhet när banker gör så många fel mot folk idag. Genom att ID kan skada mycket folk idag, genom att internet och jordens stölder har intressen av pengar och där dyker kapningar upp som har redan skapat samhällets problem nu.

Men internet kan skada mycket människor idag, men öppnar folks pengar genom att hittar adressen vart folk bor. Men tog bort sekretess och då får vi problem idag. ID ÄR REDAN SAMHÄLLSPROBLEM KAN BLI DRABBAD GENOM ATT HITTAR ADRESSEN INTERNET, GENOM ATT FOLK FÅR ADRESSEN INTERNET. Säkerhet försvann med ID ,och köper från internet måste säkra den vägen, då sätter på ID kan inte köpa dina saker som förr i tiden utan ID, som styr landets problem idag.

Men måste sätta säkerhet, som fungerar bra, men sekretess har börjat använda internet kan läsa adressen tecknar avtal med banken, sen startar igång problem genom att internet kan köpa och titta bank sidan, som går en röd tråd till banken tecknar avtal med. MEN VAD HÄNDER SENARE INTERNET PROBLEM TECKNAR BANKEN KONTAKT DÅ. Men senar kryper ditt liv in på internet. Men försvagar säkerhet, genom att varje människa kan hitta din adress från sidor som lämnar ut om dig.

Hur du lever allt står där, men säkerheten försvann med första mötet med banken, DU TECKNAR AVTAL MED BANKEN STÅR ALLT OM DIG, MEN SER HUR DU RESER OCH HITTAR DIG PÅ EN GÅNG ,genom att en gång i tiden gick vi till banken och tecknar avtal med banken, men sekretess finns inte ens kan hitta ditt liv när internet dök upp, OCH NI KÖPER DATOR, BÄRBAR, DATOR ,SURFPLATTA MOBIL ,som kan hitta dig som ingen ser jordens största problem dålig att sätta sekretess och hittar dig exakt vart vi bor ,genom att vi tecknar avtal med banken och senare hittar dig, så illa svag är livet när går till banken.

GENOM ATT BANKEN ANVÄNDER SIG AV INTERNET SOM BLEV PROBLEM FÖR MÄNNISKOR SKYDDA SITT LIV. Men en gång i tiden kunde leva från problem när lever utan internet mobil och surfplatta hänger med skolor och internet öppnar vägen för dig.

Genom att hittar dig dålig säkerhet idag när måste lägga in säkerhet internet, så folk kan leva idag. MEN SÅ SER VÄLRDEN UT IDAG. VÄGEN TILL DIG. MÅSTE SÄTTA STOR SEKRETESS NU. GENOM ATT SÄKRA MÄNNISKOR. Jag har fått till uppgift att skriva om internet ID. Men berättar långt, så vi ska förstå faran.

STOR SEKRETESS NU

2 reaktioner till “ID BANKER – ID THE BANK

 1. Fantaѕtic items from you, man. I’ve be mindful your stuff prior t᧐ and үou are simply extremеly
  fаntastic. I actuɑlly like what you’ve acquired right
  һere, really like what you’re stаting and the wɑy in which through whicһ you assert it.

  You’re makіng it enjoyɑble and you continue to take care of to stay it
  wise. Ӏ cant wait to learn much more from you.

  This is actualⅼy a terrific site.

  1. Thank you so much for liking the blog. We write about the problem we see, because society is weak today.
   But GOD sees everything, so that people can take help from him. But after many years, you find out where he lives. his place is called BIG HEAVEN. But is his place in all the years that we are on earth.

   But helps several countries today. But the earth is dark and black from war and quarrel today. But he has started with Muslim people, by living wrong some countries then. He helps people today, as he sees live wrong many countries are doing wrong today.

   But Sweden has today, by doing the wrong Sweden as well. But teaching people to live right today. He also sees diseases, which not everyone sees where they come from.

   But writes about the dark world of the earth, where he feels helps to save the earth today.

   Birgitta Spiritual Inspiration
   Birgitta Andlig Inspiration

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.