KOLONILOTT -ALLOTMENT

DET ÄR MASSA GIFT I JORDEN KOLONILOTT HAR PROBLEM IDAG VILL ODLA SÅ FRITT VI KAN FRÅN GIFTER SOM ANDRA KAN SKADA JORDEN MED. Jag ser grön äng men finns inte längre kvar som förr i tiden, genom att folk skadar jorden så kolonilott får problem idag genom att andra har jordbruk och odlingar som fuskar med som blir billigt för bönder att jobba så.

MEN SKADAR SOM VILL ODLA EKOLOGISK. Folk vill odla själv tomater andra grönsaker som blir bra för dem. Men gurkan ser inte bra ut när odlar själv gurkan har lätt att dra upp gifter från jorden. Men är svår att odla morot eller kålrot ,genom att en del odlingar har gifter i marken som har upptäckt nu. Vi vill odla rent så mycket vi kan idag. JORDGUBBAR ELLER ANDRA FRUKTER

Men är bönder som odlar har stora odlingar med morötter, som smakar inte morot ligger gift i morötterna från jorden dras upp pyralider kallas så, och lätt att flyta ut i grundvattnet har fått bekymmer med. Men odla ekologisk utan gifter i. Men strävar att odla giftfritt egen skörd är det bästa kan göra idag. ODLA GIFTFRITT S0M VILL LEVA MER OCH MER REN FRÅN GIFTER.

MEN JORDEN HAR SKADOR SOM GÖR ATT HAR SVÅRT ATT ODLA GIFTFRITT. Folk går emot idag genom att vi måste börja ta hand om jorden. TOMATER GURKA.

VI VILL LEVA GIFTFRITT SÅ GOTT VI KAN IDAG. MEN STRÄVAR MOT ATT LEVA UTAN GIFTER SOM ÄR SVÅRT IDAG. Vi kan odla själv ,som har problem idag genom att rinner gifter från andra ställen.

Folk vill ha egen kolonilott odla som är problem idag när har bönder eller andra skadar kolonilott ,som vill äga egen kolonilott som blir bäst för dem som kan det, genom att mycket affärer säljer inte fullt ut ekologisk grönsaker .

Men folk är vaken idag leva utan gifter i tomater eller gurka , ,morötter, potatis.

Härligt att odla giftfritt som är bästa livet vi lever då. Folk mår mycket bättre då. Eller odla andra grönsaker som vi gillar som blir bäst för alla leva giftfritt då. ALLA ÖNSKAR LEVA GIFTFRITT. Men är svårt att leva giftfritt när vi ser hur jorden ser ut.

att odla så giftfritt de kan.+

örbjud pyralider – de förstör växter som tomat, bönor och potatis i trädgårdar.”

Flera miljoner människor i Sverige odlar något ätbart. De odlar för nyttan och glädjen i att skörda ekologiska köksväxter. Men det är en glädje som för många har ersatts av ilska och frustration.

Orsaken är att odlingarna förstörs av giftrester, pyralider, ämnen som ingår i ogräsmedel som används inom svenskt och europeiskt lantbruk.

Pyralider hamnar i ekologisk näring och gödsel som fritidsodlare använder och förstör därmed känsliga växter som tomat, bönor och potatis. Några få miljarddelar (µg/kg) räcker för att skador ska uppstå.

Innehållet i ekologisk organisk näring kan komma från ett konventionellt jordbruk och vara besprutat. Många odlare vågar därför inte köpa ekologisk näring och gödsel, utan väljer att återgå till produkter med konstgödsel vilket varken är en hållbar eller en önskvärd utveckling.

Pyralidernas väg från åkrar till trädgårdar är ett exempel på hur yrkesodling och fritidsodling hänger ihop. När lantbrukare sprider pyralider dödar gifterna inte bara ogräset på åkern. De tas även upp av de odlade grödorna, främst spannmål och raps. Grödorna blir till foder som djuren äter. Pyraliderna hamnar i deras spillning som sprids på kolonilotter och i trädgårdar där giftet förstör odlingar.

Att pyraliderna tas upp av spannmål som blir till foder har varit klarlagt sedan 1960-talet. Forskare varnade redan då för gifternas effekter i senare led utanför åkrarna. Trots det tror LRF, Lantbrukarnas Riksförbund, och Jordbruksverket att de kan stoppa spridningen av ämnena genom att informera lantbrukare som använder pyralider att gödsel och halm inte får lämna gården. Men det löser inte problemet när även fodret innehåller pyralider.

Regeringen bör snarast ta ansvar för de problem pyralider skapar och behandla frågan utifrån alla odlares perspektiv genom att

1. Arbeta för ett förbud mot pyralider.
Sverige kan förbjuda produkter med pyralider, men också arbeta på EU-nivå för att förbjuda de skadliga ämnena. Enligt en EU-förordning får ett växtskyddsmedel inte ha oacceptabla effekter på växter och växtprodukter. Därför finns det underlag för att pröva om det går att förbjuda pyralidämnena klopyralid, aminopyralid och pikloram inom EU.

Det är inte bara fritidsodlare som påverkas av pyralider. Jord- och gödselbranschen drabbas ekonomiskt när odlarna inte vågar köpa deras produkter. Därför stödjer flera företag i branschen ett förbud. Hästuppfödare, ridskolor och stall blir inte av med sin gödsel, något som innebär stora kostnader för dem.

2. Ge Jordbruksverket ansvar för all odling. Idag har ingen myndighet ansvar för fritidsodling. Jordbruksverket har enbart ansvar för yrkesmässig odling. Om en myndighet ansvarade för all odling, skulle den ha klart för sig hur yrkesmässig odling och fritidsodling påverkar varandra.

Vi vänder oss inte mot Sveriges 65 000 lantbrukare. Vi tror att de om några kan ha förståelse för gifters oönskade effekter på grödor. Lantbrukarna följer de regler som finns idag.

Ett förbud mot pyralider innebär inte bara att Sveriges 5 miljoner fritidsodlare tryggt kan fortsätta odla ekologiskt. Det ger också regeringen en möjlighet att gå från ord till handling. Enligt Sveriges övergripande miljömål ska miljöpolitiken fokusera på resurseffektiva kretslopp som är fria från farliga ämnen. Att låta pyralidernas förgiftning av de gröna kretsloppen fortgå ger motsatt effekt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.